خانه / بایگانی برچسب: بازده

بایگانی برچسب: بازده

کاملترین فایل تحقیق ریسک و بازده

هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار استبرای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه …

ادامه مطلب