کاملترین فایل پاورپوینت آبیاری بارانی

پاورپوینت آبیاری بارانی

دسته بندی: کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 240 کیلو بایت

پاورپوینت آبیاری بارانی

nابیاری تحت فشار
nدراین روش جریان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبكه ای از لوله های اصلی وفرعی به صورت فشار جریان می یابد.
n
nابیاری بارانی
nابیاری بارانی روشی است كه در ان ابیاری را با سرعتی مساوی ویاكمتر از نفوذ پذیری خا ك به صورت باران بر سطح زمین پخش می كنند مجموعه وسایل ولوله های كهاین اب را از منبع ابی تا دهانه منتقل می شبكه ابیاری نامیده می شود
nابیاری بارا نی به خاطر مزایای قابل توجه ان از اهمیت به سزای برخوردار است و دركشور مابه دلیل كمبود اب ابیاری ورشد بی رویه جمعیت وتقاضای روز افزون مواد غذایی این اهمیت نمود بیشتری خواهد داشت. طراحی صحیح ابیاری بارانی این امكان را می دهد كه راند مان كار بالا برده وتلفات ابیاری رذا به حداقل برسانیم
nموارد استفاده از ابیاری بارانی
nوقتی صحبت ا ز ا ین می شود كه ابیاری بارانی كجا وچه زمانی می تواند بیشترین سودمندی را داشته باشد .موضوع توزیع یكنواخت اب در درجه اول اهمیت قرار دارد. سیستم ابیاری كه
nبتواند با كمترین هزینه اب مورد نیاز زمین را به طور یكنواخت توزیع كندبهترین روس قلمداد می شود

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل