مقاله در مورد حسابرسی و کاربرد آن رشته حسابداری

مقاله درمورد حسابرسی و کاربرد ان

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 81
حجم فایل 84 کیلو بایت

*مقاله درمورد حسابرسی و کاربرد ان*


فهرســــــت

 

عنــوان                                                                                                                           صفـحــه

 

مقدمه                                                                                                 5

پیشینه حسابرسی                                                                                    6

انواع موسسات حسابرسی                                                                         10

           موسسات محلی                                                                                                 10

           موسسات منطقه ای                                                                                           10

           موسسات ملی                                                                                                   10

          هشت موسسه بزرگ                                                                                          10

نقش حسابرسی در اقتصاد كشور                                                              11

حسابرسی چیست ؟                                                                               12

نكاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری                            14

روش و مراحل ثبت موسسه                                                                    15

          فرم تقاضانامه ثبت موسسه                                                                                 15     

          انتخاب نام موسسه                                                                                             15

          مدارك لازم جهت ثبت موسسه                                                                           15

          ثبت در دفتر اندیكاتور                                                                                      16   

          درج آگهی در روزنامه كثیرالانتشار                                                                    16   

          تغییرات در موسسه                                                                                           17

نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه                                                                   17

مدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی                                               17

اساسنامه موسسه حسابرسی                                                                      18

 

 

عنــوان                                                                                                                     صفـحــه

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی                                                        21

          استانداردهای عمومی                                                                                        21

          استانداردهای اجرای عملیات                                                                            21

          استانداردهای گزارشگری                                                                                22

آیین رفتار حرفه ای                                                                             23

         نیاز به آیین رفتار حرفه ای                                                                                23

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل                                                   25

          اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان                                                                    26

انواع حسابرسی                                                                                   27

         حسابرسی صورتهای مالی                                                                                   27

         حسابرسی رعایت                                                                                              27

         حسابرسی عملیاتی                                                                                            28

گزارش حسابرسان                                                                               29

         اهمیت گزارش حسابرسان                                                                                29

         بند مقدمه گزارش حسابرسان                                                                           29

         بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان                                                                31

         بند اظهار نظر گزارش حسابرسان                                                                       31

         نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل                                                               33

كاربرگهای حسابرسی                                                                          34

         كاربرگ حسابرسی چیست ؟                                                                             34

          مالكیت كاربرگهای حسابرسی                                                                          35

          انواع كاربرگها                                                                                                35

رسیدگی به مدارك عمومی                                                                   38

شركتنامه و اساسنامه                                                                           40

قراردادهای مشاركت شركا                                                                  41

عنـوان                                                                                                                   صفـحـه

صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره                                              42

قراردادهای منعقده توسط شركت صاحبكار                                

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پروژه طراحی منبع تغذیه AC-DC

دانلود پروژه طراحی منبع تغذیه ac dc

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 17
حجم فایل 22 کیلو بایت

*پروژه طراحی منبع تغذیهAC-DC


این برگة كار و تمام فایل های مربوطه تحت نظر CCAL نسخة 1.0 گواهی شده است. برای بررسی یك نسخه از این مجوز ، آدرس http://………./1.0/ را ملاحظه كنید یا یك نامه به Creative Commons USA-94305 بنویسید . اصطلاحات و شرایط این مجوز اجازة كپی كردن رایگان ، توزیع و یا تعدیل تمام كارهای مجوز شده را توسط عموم مردم می دهد . پروژة شما عبارت اند از طراحی و ساخت یك منبع تغذیه «نیروی وحشی» AC به DC است . منبع تغذیه بین 12 و 24 ولت DC خروجی دارد و حداكثر جریان amp1 است و حاوی محافظت بر روی هر دو سمت (بار) DC و (خط) AC است . بعنوان یك دستگاه نیرو داده شدة خطی ، مجهز به یك نور معرف (اندیكاتور) است كه حضور ولتاژ AC را نشان می دهد و بدنه بطور بی خطر به زمین وصل می باشد . در اینجا نموداری برای شما وجود دارد كه آن را دنبال می نمایید هنگامی كه سیستم خودتان را طراحی می كنید : البته ، شما به استفاده از این طرح واقعی محدود نمی باشید . من استفاده از «نوارهای مانع» یا «نوارهای ترمینال» را توصیه می كنم تا اتصالات برقی را بین اجزا ایجاد كنید . این دستگاه های اتصال ، اتصالات برقی دائمی را فراهم می كنند در حالیكه به مؤلفه اجازه می دهند كه به آسانی نصب و حذف شود . رئوس مطالب (تنظیم شده توسط مربی)

– طراحی پروژة كامل شده           – اجزای خریداری شده

– نسخة كاری                   – سیستم تمام كاری شده

– مستندسازی كامل

 

پرسش ها :

پرسش 1 : ایمنی خیلی مهم است هنگامی كه یك دستگاه نیرو گرفته توسط منابع الكتریكی را طراحی می كنید از قبیل قدرت برق AC ، شرح دهید كه چگونه شما می‌توانید ثابت نمایید كه بدنة فلزی منبع تغذیة شما در واقع برای ایمنی «به زمین وصل شده است» طوری كه عیب داخلی از یكی از هادی های «داغ» به بدنة فلز منجر به یك اتصال كوتاه ای می شود كه از فیوز برق یا قطع كننده عبور می كند بجای آنكه به فردی كه بدنه را لمس می كند شوك وارد نماید .

راهنمایی : یك بازرسی بصری كافی نمی باشد و ما واقعاً نمی خواهیم یك وضعیت نقص زمینی ای را برای بررسی اتصال به زمین ایجاد نماییم .

پرسش 2 : هنگام اتصال مؤلفه ها به یكدیگر برای ساختن منبع تغذیة خودتان ، این امر مهمی است كه شما از انواع صحیح استفاده كنید . تعیین كنید كه چه خصوصیاتی برای سیم هایی لازم هستند كه شما در این پروژه استفاده می كنید (برای هر كدام از پارامترهای زیر) :

– gauge سیم                – نوع عایق

– رشته بندی (جامد و محكم یا رشته شده)

پرسش 3 : چگونه ما بگوییم كه كدام سیم بندی از ترانسفورمر قدرت به كاهنده اولیه است و كدام ثانویه می باشد ‌، بدون اینكه واقعاً به آن برق AC بدهیم ؟ این امر اغلب موضوعی مهم است هنگامی كه دانشجویان ترانسفورمرهای ارزان ای را می خرند كه بدون علامت تجاری و ثبت نشده است .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل