کاملترین فایل مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری

مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 32 کیلو بایت

مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

مقیاس یا اندازه گیری

تایچی اهنو با گفتن «جایی كه در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی كه هیچ چیزی اندازه‌گیری نشود، چیزی توسعه پیدا نخواهد كرد».

این فصل اندازه گیری‌های ابزارها را بررسی می كند و می فهمیم كه اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمار یك وسیله قدرتمندی است كه ابعاد نامرئی را به چیزهای مرئی و قابل فهم تبدیل می كند. هیچ راهی وجود ندارد تا در این متون صدها ابزار موجود را كاملاً تعریف كنیم. منابع اضافی در كتاب شناسی می تواند یافت شوند. به وسیله نگاشت جریان ارزش، نمودارهای اسپاگتی و داشبوردهای سمبولیك، تعداد زیادی از تكنیكها و روشهای اندازه گیری بیشتر بحث خواهد شد.
یك مسیر كوتاه در آمار

كلمه آمار می تواند باعث افسردگی یك اپراتور ماشین شود. هنوز علم آمار هر روز مورد استفاده قرار می گیرد میانگین لیگ پسر كوچك شما، میزان سوخت گاز وسیله شما، میانگین زمانی آموزش برای یك اپراتور یا میانگین اضافی كاری هفتگی. اینها نمونه‌هایی از علم آمار هستند كه هیچ كس بجز ریاضی دانان نمی توانند آنها را بفهمند. و به طور معمول می بینیم كه مردم از استفاده از علم آمار در بخش هایی كه پیچیدگی آن نسبت به این مثالهای ساده زیاد نیست جلوگیری می كنند اما هنوز نیاز به آنها خیلی مهم و با ارزش می باشد. هیچ كتابی درباره Sixsigma نباید زمان كمی را برای بحث كردن درباره اصول و استفاده از آمار در یك برنامه بهبود مستمر صرف كند. علم آمار توصیفات عدد ساده می باشد. اندازه گیری به ما كمك می كنند تا چیزهای نامرئی را مجسم كنیم.

علم آمار راهی است كه اعتمادمان را نسبت به یك مشاهده كه از جهت دیگر فقط یك ایده است افزایش می دهد. آنها به ما كمك می كنند تا عملكرد یك تیم ورزشی را در مقابل تیم دیگر بسنجیم یا درباره خریدن یك ماشین یا انتخاب جایی برای زندگی، تصمیم بگیریم. دو نوع آمار اصلی وجود دارد: توصیفی و استنباطی.
آمار توصیفی

آمار توصیفی مقادیر زیاد اطلاعات را خلاصه می كند. برای مثال: در یك گروه از 42341 نفر افراد تماشا كننده به مسابقه فوتبال، 31656 نفر مجوز معتبر دارند.

بنابراین 75 درصد از كل افراد در یك مسابقه راننده های با مجوزی بودند. برای رسیدن به این درجه از دقت و لیاقت باید اطلاعات مورد نیاز برای هر شخص جمع‌آوری شود.

آمار استنباطی

آمار استنباطی از یك سری اطلاعات برای بدست آوردن نظر و ایده استفاده می كند برای مثال: اگر از 250 نفر افرادی كه در یك مسابقه مصاحبه شدند و 180 نفر راننده‌های با مجوزی بودند ما می توانیم تشخیص دهیم یا استنباط كنیم كه 72% از كل شركت كنندگان راننده های با مجوزی بودند. این آمار استنباطی است كه توجه كمتری نسبت به مصاحبه 100% از شركت كنندگان دارد اما آن مقدار زیادی زمان و كار را صرفه جویی می كند. در این مورد نتایج استنباطی با دقت 96% با نتایج توصیفی مقایسه‌ می شوند. و 4% از راننده های دارای جواز توجیه ناپذیر هستند. وقتی كه از روشهای نمونه برداری برای قضاوت كردن استفاده می كنیم یك مقیاسی از دقت بدست می آوریم.
داده ها

تعداد زیادی از انواع داده ها وجود دارد كه برای اثبات و آنالیز كردن داده های آماری شامل داده های غیر واقعی ترتیبی و اختلاف و نسبت استفاده می شود. داده‌های غیر واقعی (نامی) در گروههای منطقی طبقه بندی می شوند. برای مثال شما 100 تا از وسایل نقلیه مسافری را كه از جلوی منزلتان عبور می كنند را محاسبه كنید ودرصد هر وسیله نقلیه را مشخص كنید (مانند 35 اتوبوس- 25 كامیون و 40 Suvs).

اطلاعات ترتیبی، ارزش اندازه گیری را برای یك نمونه معین می كنند. برای مثال شما ارزش هر وسیله نقلیه را كه عبور می كنند ارزیابی كنید (برای مثال كمتر یا بیشتر از 000/10 $ قیمت) اختلاف داده ها باعث مقایسه بین دو نمونه ها می شود برای مثال شما زمان بین ماشینهایی كه از جلوی منزلتان عبور می كنند را اندازه بگیرید: نسبت داده‌ها معین می كند این كه چطور زمان یك داده با داده دیگر متفاوت است. برای مثال شما تعداد افرادی كه در ماشین هستند و زمانی كه بیش از یك نفر در ماشین وجود دارند را محاسبه كنید.
اصطلاحات

همچنین بعضی اصطلاحات كلیدی در آمار وجود دارد كه برای كمك به فهم ابزارها استفاده می شوند مانند جمعیت- تغییرات- نمونه- كیفی- كمی- میانگین- متوسط- حدود تغییرات (دامنه)- انحراف و تغییرات نمونه.

یك جمعیت مجموعه ای از اعداد می باشد. برای مثال همه ماشینهای قرمز یا همه ماشینهای با شیشه پایین. یك متغیر یك مشخصه فردی در جمعیت است كه صرف نظر از بقیه دسته بندی می شود. برای مثال هر ماشین قرمزی كه اتومبیل كروكی نیز می‌باشد.

یك نمونه كوچكترین جزء از یك جمعیت بزرگتر می باشد. برای مثال ممكن است شما به جای تماشای 100 ماشین كه از جلوی منزلتان عبور می كنند. یك نمونه 10‌تایی از آن را بگیرید. داده های كیفی داده هایی می باشد كه اندازه گیری آنها مشكل می‌باشد. برای مثال چه تعداد اتومبیلهایی هستند كه شما به تمیزی آن توجه می كنید. داده كمی یك مشخصه قابل قبول است. برای مثال تمام ماشینهایی كه فرمان 15 in یا 38cm دارند.

میانگین، ارزش متوسط یك جمعیت یا یك سری اطلاعات می باشد. برای مثال میانگین مقادیر 5و4و5و4و6 عدد 8/4 می باشد. مقادیر فوق را با هم جمع كرده و بر تعدادشان تقسیم كنید بنابراین 9=5÷24 می شود. متوسط عدد میانی یك سری از مقادیر می باشد. برای مثال مقادیر را در یك ردیف از كوچكترین تا بزرگترین مرتب كنید 6و5و5و4و4 و عدد مركزی را بیابید كه 5 می باشد.
SPC برای بخشهای خیلی كوچك

تولید برای سفارش، مغازه ها و كارهای مغازه داری را به ندرت برای داشتن بخشهای كافی دنبال می كند تا یك نمودار R و منصفانه ای داشته باشیم. بسیاری از این كارها زیر 25 واحد (مقدار) می باشند كه به عنوان یك دلیل و اندازه نمونه آماری دیده می شوند. برای مثال اجازه دهید بگوئیم كه سه بخش مختلف امروزی روی ماشینهای یكسان انجام می شوند. بخش اول یك ابعاد كلیدی از 4.125 دارد ما باید در تلرانس نگهداشته شود. بخش دوم شامل یك دیمانسیون 9.375 كه بین همان تلرانس قرار می گیرد بخش سوم یك دیمانسیون 0.667 كه همچنین در همان تلرانس نگهداشته می شوند.

هر بخش می تواند در حدود كنترل یكسانی مسیریابی شود. بعد از تنظیم ماشین و اختلاف بخشهای قابل قبول، اپراتور در ابتدا، پنج بخش را اندازه گیری می كند. اگر همه پنج بخش قابل قبول باشند.

اپراتور فركانس بازرسی نرمال را به وسیله نمونه برداری پیش می گیرد كه نقشه آن به وسیله مشتری یا بخشهای تضمین كیفیت شرح داده می شود. اپراتور ابعاد كلیدی را در یك نمودار معمولی ثبت می كند. یك وسیله نمونه برداری استاندارد شده ممكن است نیازمند اپراتور برای اندازه گیری و ثبت ابتدا پنج بخش و سپس هر یك پنج بخشها تا زمانی كه 25 بخش وجود دارند باشند. (اگر بسیاری از بخشها تولید شود.) وقتی كه اپراتور از تنظیم بخش (1) به تنظیم بخش جدید (2) حركت می كند. فرایندها شروع به استفاده مجدد از همان حدود كنترل می كنند.

اهداف برای بخش 1 نسبت به بخش 2 مختلف است. اما اپراتور به سادگی تغییرات را از ابعاد هدف ثبت می كند. به عنوان مثال نشان داده شده در جدول 7-5 حدود ص 116. كنترل بخشهای خیلی كوچك می تواند به وسیله تقسیم مشخصات مشتری به یك چهارم محاسبه شود و آن مقادیر در جدول نشان داده شده (جدول 8-5) قرار می‌گیرند. از زمانی كه همه بخش ما در این مثال یك تلرانس دارند تلرانس نصف می شود و هر طرف از هدف را در بر می گیرد. این یك منطقه سبز (جایی كه هر چیزی ok است) و یك منطقه زرد (جایی كه بعضی اوقات اشتباه نیز وجود دارد) را مشخص می كند. استفاده از این نوع ابزار احتمالاً آسانترین و سریعترین روش برای آموزش دستگاههای عمومی می باشد. اگر دو بخش متوالی در منطقه زرد (همان طرف) اندازه گیری شود سپس یك تعدیل باید صورت گیرد. اگر هر بخش خارج از منطقه زرد بیفتد (در منطقه قرمز) یك تعدیل باید صورت گیرد بدون آنكه آن بتواند بعنوان یك علت خاص تشخیص داده شود. اگر هر دو تكه متوالی در منطقه زرد بیفتد اما در طرف مخالف، وجود دارد تا یك محصول معیوب تولید شود. باید توجه خاصی بخشهای بعدی شود تا هیچ بخشی در منطقه قرمز نیفتد. ( جدول 8-5 ص 117 مراجعه شود)
خلاصه

بسیاری از تكنیكهای Sixsigma روی ابزارهای شبیه به توضیحات فوق پایه گذاری می شوند اگر شما بتوانید اضافه كنید، كاهش دهید، ضرب كنید و تقسیم كنید و یك میانگین را محاسبه كنید شما می توانید از اكثریت ابزار ما در جعبه ابزار SPC استفاده كنید. جدول (9-5) تاثیر SPC روی Sixsigma را تشریح می كند. ابزارهای دیگر SPC نیز وجود دارند اما در آنها فقط، اساس و استفاده كلی بوسیله اپراتورهای ماشین بحث می شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری

گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 61 کیلو بایت

گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست:

طراحی یك سیستم انبارداری

انبارداری و ذخیره سازی مكانیزه در لجستیك بر مبنای SMOAD (تئوری-عملی)

چكیده پروژه كارسنجی و زمان سنجی طراحی سیستم

بررسی طراحی سیستم

پروژه سروكوآل(SERVQUAL)

نرم افزار انبارداری انباردار

نرم افزار حسابداری و انبار داری رهاورد

طراحی یك سیستم انبارداری

دانشجویانی كه درس پروژه مالی را اخذ نموده اند برای گذراندن این واحد درسی می بایست یكی از عناوین زیر را با توجه به سرفصلهای مربوطه بطور دلخواه انتخاب كرده و براساس آن پروژه ای تهیه و درتاریخی كه متعاقباً اعلام خواهد شد تحویل دهند:

طراحی یك سیستم انبارداری:

– هدف از استقرار یك سیستم انبار

– فرمهای مورد نیاز در انبار

– كنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت كالا از فروشنده

– مجوزهای مورد نیاز برای دریافت كالا از انبار

– مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا

– مشخصات كارت انبار

– تعداد انبارهای لازم برای شركت

– ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج كالا از انبار وامضاهای مجاز لازم

– چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارك انبار

– كنترل بین مدارك انبار ومدارك حسابداری

انبارداری و ذخیره سازی مكانیزه در لجستیك بر مبنای SMOAD (تئوری-عملی)

خلاصه مقاله:

SMOAD روش مناسبی برای تحلیل و طراحی سیستم لجستیك یكپارچه از طریق ایجاد بستر و زیرساخت یكپارچه می باشد. این بستر و زیرساخت دانش و آگاهی های حاصل از تجارب و تحقیقات سازمان را مدیریت می كند. این مجموعه دانش بخش عمد های از آگاهی ها و دانست ههایی است كه برای برنامه ریزی، اجرا و كنترل لجستیك (مدیریت لجستیك) ضرورت دارد. در بحث برنام هریزی كلیه موجودی تهای بنیادی لجستیك مورد شناسایی و طبق هبندی قرار گرفته و متعاقباً تعریف روابط كمی و كیفی مابین آنها تعریف می شود. این دانش مبنای طرح معیارها و استانداردها می باشد و این معیارها و استانداردها خود نیز مبنای كنترل فعالیتهای سازمان خواهد بود. اجرای لجستیك نیز بر همین مبنا صورت می گیرد. یعنی برمبنای دانش مورد نظر. در جهت اجرا و پیاد ه سازی عملی SMOAD در این مقاله سیستم مدیریت انبار مورد تحلیل و طراحی واقع می شود و بسته نر مافزاری كه بر همین مبنا ساخته شده است، معرفی می گردد.

چكیده پروژه كارسنجی و زمان سنجی طراحی سیستم

یکی از اساسی ترین وظایف در طراحی یک سیستم تولید، مشخص کردن ترتیب عملیات برای تبدیل ورودی ها (موادخام، نیروی انسانی و …) به خدمات و محصولات مطلوب است. برای هر یک از اعمال مورد نیاز در رشته عملیات متوالی فوق، می توان فقط انسان یا فقط ماشین و یا ترکیبی از هر دو را به کار برد که به عنوان سیستم انسان _ ماشین شناخته می شود.

هدف طراحی کار، مشخص نمودن بهترین شیوه عملکرد یک رشته عملیات است که فرایند کامل تولید را تعریف نماید. بدین شکل، طراحی کار یکی از حیاتی ترین مراحل طراحی یک سیستم تولید می باشد. به علاوه، توسعه تکنولوژی هایی که باعث کاهش هزینه می شود، معرفی محصولات یا خدمات جدید و یا نیاز به تطابق با یک محیط پویا و رقابتی، طراحی مجدد کار را به صورت بخش مهمی از هر تلاش جهت بالا بردن کارایی عملکرد سیستم درآورده است.

نرم افزار انبارداری انباردار

نرم افزار “ انباردار “ به منظور مدیریت جایگاه های کالای بازرگانی طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی انبارداری به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار شما قرار می دهد. تفاوت اصلی این سیستم با سایر سیستم هایی که در این زمینه تولید شده است منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد انبارها و رفع کلیه نیازهای موجود در انبارها می باشد.

استفاده از این سیستم انبارداری مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:

دقت بالا در محاسبه هزینه انبارداری و موجودی کالا
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک تاجر یا صاحب کالا یا بیجک یا رسید
جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن بیجک یا رسید
حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته بیجک و رسید
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان بیجک یا رسید
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل اندازه گیری داروهای دوپامینرژیک با روش های الکترو شیمیایی

اندازه گیری داروهای دوپامینرژیک با روش های الکترو شیمیایی

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 2.194 مگا بایت

مقالات کاربردی برای ارایه پروژه در کلاسهای شیمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

تعداد سه مقاله با زبان اصلی و انگلیسی می باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل دستگاه اسپکتروفتومتری

اسپكتروفتومتر یا طیف سنج یك دستگاه آزمایشگاهی اولیه است كه جهت خواندن نتایج آزمایش‌هایی كه واكنش آن‌ها از نوع End point هستند به كار می‌رود

دسته بندی: علوم آزمایشگاهی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 360 کیلو بایت

اسپكتروفتومتر یا طیف سنج یك دستگاه آزمایشگاهی اولیه است كه جهت خواندن نتایج آزمایش‌هایی كه واكنش آن‌ها از نوع End point هستند به كار می‌رود. این دستگاه میزان جذب یا عبور طول موج‌های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از یك محلول را اندازه گیری می‌كند بیشترین كاربرد آن در آزمایشگاه، در بخش بیوشیمی است.اساس كار اسپكتروفتومتر همانند بسیاری از دستگاه‌های آزمایشگاهی، بر اندازه گیری میزان نور جذب شده توسط یك محلول رنگی است كه طبق قانون بیر-لامبرت میزان جذب نور (OD) متناسب با غلظت ماده حل شده در محلول است.
روشهای طیف سنجی براساس بر هم کنش تابش الکترومغناطیسی با ماده بنیان گذاری شده است و چون امواج الکترومغناطیس، حاصل کاهش سرعت ذرات با بار الکتریکی است بنابراین توسط ماده جذب شده و سبب افزایش سرعت ذرات می‌گردد. علاوه بر این انرژی نورانی در بر هم کنش با ماده و جذب آن توسط ماده، باعث برانگیختن ماده به ترازهای انرژی بالا‌تر می‌گردد. بنابراین بسته به شدت و قدرت انرژی وارده به ذره با ماده بر هم کنش کرده و پدیده خاصی را سبب می‌گردد که اساس اندازه گیریهایی نظیر اسپکتروفتومتری را تشکیل می‌دهد. و می‌تواند شامل کلیه نواحی طیف الکترومغناطیس از اشعه گاما و ناحیه مریی تا امواج رادیویی باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل وسایل اندازه گیری دقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده

وسایل اندازه گیری ذقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده

دسته بندی: ساخت و تولید

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 165

حجم فایل: 4.761 مگا بایت

وسایل اندازه گیری ذقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


اندازه گیری و کنترل کیفیت رشته اقتصاد

اندازه گیری یعنی تعیین یك كمیت مجهول با استفاده از یك كمیت معلوم و یا مجموعه‌ای از عملیات ، با هدف تعیین نمودن تعداد یك كمیت

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 112
حجم فایل 3.573 مگا بایت

-تاریخچه اندازه گیری در جهان
سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یكی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد .
در اوایل قرن 18 جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسكاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یك سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آورند . به دنبال این پیشنهاد گروهی از دانشمندان فرانسوی برای به وجود آوردن سیستم متریك (METRIC SYS) وارد عمل شدند . 
سیستم پایه ای را كه دارای دو استاندارد یكی «متر» برای واحد طول و دیگری «كیلوگرم» برای وزن بوده ، به وجود آوردند . در این زمان ثانیه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتیگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار می دادند . 
در سال 1875 میلادی دانشمندان و متخصصات جهان در پاریس برای امضاء قراردادی به نام پیمان جهانی متریك (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . این قرارداد زمینه را برای ایجاد یك دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سورز (SEVRES) فرانسه‌ آماده كرد. این مؤسسه هنوز به عنوان یك منبع و مرجع جهانی استاندارد پابرجاست . 
امروزه سازندگان دستگاههای مدرن آمریكایی ، دقت عمل استانداردهای اصلی خود را كه برای كالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری خود به كار می برند ، به استناد دفتر 
استانداردهای ملی (N.B.S)تعیین می نمایند . 
لازم به یادآوری است دستگاه های اندازه گیری و آزمون به دلایل گوناگون از جمله فرسایش ، لقی و میزان استفاده ، انحرافاتی را نسبت به وضعیت تنظیم شده قبلی نشان می دهند . 
هدف كالیبراسیون اندازه گیری مقدار انحراف مذكور در مقایسه با استانداردهای سطوح بالاتر و همچنین دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلی خود می باشد . 

فهرست مطالب
فصل اول
اندازه گیری
1-تاریخچه اندازه گیری در جهان
تعریف اندازه گیری :
صحت :
رواداری :
دقت :
تكرارپذیری :
دامنه و میزان تغییرات :
خطای ثابت :
خطای مطلق :
تصحیح :
منابع خطای اندازه گیری :
خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری :
خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری :
تجزیه و تحلیل اطلاعات اندازه گیری :
وسایل اندازه گیری :
كاربرد برچسبهای كالیبراسیون
نیازمندیهای آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری دقیق
روشنایی :
دما :
فشار
گرد و غبار
رطوبت :
لرزش :
صدا :
كنترل امواج مغناطیسی :
سایر امكانات : 
فصل دوم
آزمایش سیستمهای اندازه گیری
مباحث
1) كالیبراسیون Calibration
(شامل 5 گزارش )
2) اندازه گیری برای مرحلة اول مهندسی معكوس و به دست آوردن تلرانس برای قطعات
(شامل 4 گزارش)
3) به دست آوردن لقی ( محوری و شعاعی )
(شامل 2 آزمایش)
4) كنترل در شفت
شامل 2 آزمایش
5) اندازه گیری زاویه های یك چرخدندة مخروطی 
فصل سوم
هفت ابزار كنترل كیفیت
استفاده از هفت ابزار كنترل كیفیت در طرح‌ریزی كنترل فرآیند
گامهای سیستماتیك جهت طرحریزی كنترل فرآیند
1-شناخت محصول
· لیست قطعات
· لیست مواد
· برگه های مسیر تولید
· نمودار OPC ، نمودار مونتاژ
· استاندارد محصول
· آشنایی با محل كاربرد محصول و جمع آوری نظرات مشتریان
· جمع آوری آمار ضایعات و دوباره كاری فرآیند – آمار محصولات نهایی معیوب – آمار محصوللات برگشتی
2-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای محصول
3-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای عملیات های فرآیند
4-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی
5-رسم نمودار علت و معلول
6-تهیه برگه های كنترل
7-تكمیل برگه های كنترل برای یك دوره خاص
8-رسم هیستوگرامها و نمودارهای پاره تو
9-رسم نمودار تمركز نقص ها
10-تعیین مشخصات كنترلی در هر ایستگاه
11-تعیین ایستگاه های كنترل و مشخصه هایی كه نیاز به كنترل دارند .
12-تعیین نوع ابزار كنترلی برای كنترل مشخصه های هر ایستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گیری / هر دو)
13-طراحی نمودارهای كنترل و طرح های نمونه گیری
14-تهیه طرح كنترل (كیفیت) محصول 
فصل چهارم
آزمایشگاه خواص مکانیکی – تست استحكام كششی
هدف از انجام آزمایش:
وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
تئوری آزمایش:
برخی از عوامل موثر بر دمای انتقال عبارتند از:
مراحل انجام آزمایش:
بررسی نتایج:
فصل پنجم
ماشینهای اندازه گیری C.M.M
دستگاه اندازه گیری سه بعدی
دستگاههای اندازه گیری مختصاتی
تعریف:
علل استفاده از دستگاه CMM
الف- سرعت و دقت بر اندازه گیری
ب- قابلیت اندازه گیری تلرانسهای فرم و وضعیت
ج- قابلیت برنامه ریزی
د- قابلیت اندازه گیری پیوسته (Scaning)
هـ- قابلیت تولید برنامه های اندازه گیری
و- تعریف ریاضی محورهای بصورت ساده
ز- اندازه گیری اپتیكی
ساختار ماشین CMM
سخت افزار: قسمتهای مختلف یك دستگاه CMM عبارتند از:
1- راهنمای محور x
2- قوای محركه سیستم
3- روكش بالشتكهای هر سه محور دستگاه
4- خط كش
5- پل فلزی و ستون راهنمای محور y دستگاه
6- پل فلزی و ستون راهنمای محور y دستگاه
7- ستون محور Z دستگاه
8- قطعه تعادل ستون محور Z
9- كابین برق دستگاه
10- كامپیوتر
11- پراپ و پروپ گیر
12- سنسورهای توقف اضطراری
معرفی یك نرم افزار CMM
1- اكسل AXEL
2- نرم افزار UMESS :
3- نرم افزار SAM :
4- نرم افزار ACE :
5- نرم افزار KUM :
6- نرم افزار G-RAM , G-AGE , GON :
یك ویژگی مهم
اندازه گیری تلرانسهای فرم و وضعیت
انواع CMM
ب: CMM roller bring
تنظیم:
محورها:
نظافت:
نكات فنی:
فندانسیون:
نصب و راه اندازی دستگاه CMM

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل