کاملترین فایل بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی

بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 1.188 مگا بایت

بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………….. 1

فصل اول : ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )

پیشینه……………………………….. 4

اکسپرسیونیسم Expressionism) )……………… 5

موضوع و مضمون آثار اكسپرسیونیستی Expressionisti) ) :. 6

عقاید اكسپرسیونیست ها Expressionistha) ):……. 6

قالبهای ادبی و هنری:…………………… 7

اكپرسیونیسم در آلمان ………………….. 8

گراوورهای اکسپرسیونیستی ………………. 11

فصل دوم : هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) )

ونسان ویلِم ون گوگ …………………….. 14

ادوارد مونک…………………………… 17

جیمز انسور……………………………. 22

ژرژ رئو………………………………. 27

امیل نولده……………………………. 31

گروه «پل»…………………………….. 34

ارنست لودویک کیرشنر……………………. 36

اریش هگل……………………………… 38

اوتومولر……………………………… 38

ماکس پکشتاین………………………….. 39

کارل اشمیت- روت لوف……………………. 39

گروه سوار آبی…………………………. 40

واسیلی کاندینسکی………………………. 40

فرانتس مارک…………………………… 47

اگوست ماکه……………………………. 50

الکسی فن یاولنسکی……………………… 51

فصل سوم : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی( (Abstract Expressionism

پیشینه……………………………….. 54

اکپرسیونیسم انتزاعیAbstract Expressionism…. 55

هنرمندان …………………………….. 56

ویژگی ها……………………………… 57

نقاشان معاصر امریكایی و گریز از فلسفه …… 58

تداخل در بوم………………………….. 62

مكاشفه……………………………….. 65

نتیجه گیری …………………………… 67

فهرست منابع و مآخذ…………………….. 69

فهرست اینترنتی………………………… 70

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


هنر انتزاعی

اصطلاح ((انتزاع)) به معنی چیزی جدا شده از طبیعت

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 43
حجم فایل 31 کیلو بایت

نگارگر امروز چنانكه باید پیرو شیوه نو است و در پی سواد برداشتن از طبیعت نیست در پی آن است كه احساس اصیل و نیرومندی را كه در خاطرش نقش بسته آشكار كند و شكل ببخشد در این مقصود از همه نقش های عالم و از خطوط و رنگهای گوناگون و تركیب صورتهای طبیعت مدد می طلبد و هرچه او را به كار آید به هم می پیوندد غم آن ندارد كه بعضی شكل ها در دستش می شكند و رنگها از راه به در می روند و خط مستی می كند و زنده و بی جان در هم می آمیزد اگر جلوه رنگها است كه خاطرات را از كف برده رنگ بر عالم می باشد و منظری از عشق و عشوه و غوغای رنگها می سازد و یا غم وجود را در دل رنگهای تیره و پر درد می نشاند و یا در مستی رنگها نشانی از عالم بی خودی و بی خبری به دست می دهد با دو خط كه نمودار ابرو و بینی است جوهر چهره ای را آشكار می كند، چند گردش قلم آن سادگی باطنی را كه در اشكال پیچیده و دشوار طبیعت نهفته است به ما می سپارد اگر نكته ای در دلش رخنه كرده و او را آرام نمی گذارد آن نكته را خواه صورتی باشد و خواه حالتی بصد گونه مكرر می كند و همه عالم را جلوه گاه آن نكته می سازد تا ما نیز با آن نكته كه كوچك می نمود خو می كنیم ژرف و پهناور آن پا می گذاریم.

اگر طبع خیال انگیز داشته باشد و دست در كام نهانخانه خاطر كند نقش های بدیعی در برابر دیدگان ما می گسترد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول:

اصطلاح انتزاع و ظهور هنر انتزاعی

آبستره (انتزاع)

نقاشی انتزاعی و انواع آن

دوره های تاریخی هنر انتزاعی

پیروان هنر انتزاعی

هنرمندان آبستره در سراسر جهان (بلژیك، ایتالیا، آمریكا و …)

فصل دوم:

آبستره مطلق

آبستره اكسپرسیونیسم

فصل سوم:

آبستره (هنر انتزاعی)

منابع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل