کاملترین فایل آفات و بیماری های مهم درخت بید

آفات و بیماری های مهم درخت بید

دسته بندی: کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 103

حجم فایل: 5.345 مگا بایت

آفات و بیماری های مهم درخت بید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

– مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 1

– فصل اول – كلیات …………………………………………………………………………. 2

– اهداف كلینیك ………………………………………………………………………………. 4

– آشنایی با امكانات و اجزای لازم برای كلینیك گیاهپزشكی ………………………………… 5

– بررسی و تشخیص آفات و بیماریهای ارسال شده به آزمایشگاه …………………………… 6

– طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماری‌های گیاهپزشكی ………….. 6

– مشخصات نمونه خوب …………………………………………………………………….. 6

– اصول جمع آوری گیاهان ………………………………………………………………….. 9

– تهیه اسلاید موقت میكروسكوپی ………………………………………………………….. 10

– آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت ……………………………………………………….. 12

– طریقه سنجاق زدن به حشرات در كلینیك ……………………………………………….. 14

– اتاله كردن حشرات ……………………………………………………………………….. 18

– جمع آوری لارو حشرات ………………………………………………………………… 19

– انتخاب درختان و درختچه‌های زینتی ……………………………………………………. 21

– تعریف درخت و درختچه ………………………………………………………………… 23

– نكاتی كه باید در موقع كاشت درختان رعایت كنیم ………………………………………. 24

– گروه بندی درختان از نظر تفاوت در سرعت رشد، ابعاد و بافت تاج ………………….. 25

– هرس درختان …………………………………………………………………………….. 26

– برخی درختچه‌ها و درختان خیابانی ……………………………………………………… 31

– برخی از آفات مهم درختان فضای سبز ………………………………………………….. 40

– برخی بیماریهای مهم گیاهان زینتی فضای سبز …………………………………………. 44

– معرفی برخی علف‌های هرز موجود در فضای سبز و روش‌های كنترل آنها …………… 51

– روش‌های انتشار و گسترش علف‌های هرز در چمن ……………………………………. 51

– روش‌های جلوگیری از گسترش علف‌های هرز در چمن ………………………………… 51

– كنترل علف‌های هرز قبل از كاشت چمن ………………………………………………… 52

– كنترل‌های علف‌های هرز پس از كاشت چمن ……………………………………………. 52

– انواع علف كش‌ها ………………………………………………………………………… 54

– لیست بیماری‌های مهم تهران و اطراف آن ………………………………………………. 57

– لیست آفات مهم تهران و اطراف آن ……………………………………………………… 58

– لیست علف‌های هرز مهم تهران و اطراف آن …………………………………………… 59

– فصل دوم – گزارش كارآموزی ………………………………………………………….. 60

– درخت و بید و انواع آن ………………………………………………………………….. 61

– آفات مهم بید …………………………………………………………………………………..

– شته بید ……………………………………………………………………………………. 73

– شته سیاه بید ……………………………………………………………………………… 75

– شته خالدار بید ……………………………………………………………………………. 76

– سپردار بید ……………………………………………………………………………….. 77

– سپردار سفید بید ………………………………………………………………………….. 78

– كرم خاردار بید …………………………………………………………………………… 79

– كنه گالزای بید ……………………………………………………………………………. 81

– لیسه بید …………………………………………………………………………………… 82

– پروانه سفید بید …………………………………………………………………………… 83

– سنگ بید …………………………………………………………………………………… 85

– سوسك شاخك بلند بید……………………………………………………………………… 86

– سوسك برگخوار بید ………………………………………………………………………. 88

– زنبور گالزای برگ بید ……………………………………………………………………. 90

– بیماری‌های مهم بید ……………………………………………………………………………

– آنتراكنوز بید ……………………………………………………………………………… 92

– زنگ بید …………………………………………………………………………………… 93

– لكه سیاه بید ………………………………………………………………………………. 94

– سفیدك برونی بید …………………………………………………………………………. 96

– منابع………………………………………………………………………………………. 98

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل