مقاله درباره حروف و قواعد اجوف رشته تاریخ و ادبیات

دانلود مقاله درباره حروف و قواعد اجوف در عربی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 36
حجم فایل 31 کیلو بایت

*مقاله درباره حروف و قواعد اجوف*

 

اجوف

ب-مضارع

-         در تمامی چهارده صیغه، حرف عله حركتش را به حرف ما قبل می دهد  اعلال

یقول  یقول

یقولان  یقولان

یقولون  یقولون

تقول  تقول

تقولان  تقولان

6)یقولن یقولن یقلن

تقول  تقول

تقولان  تقولان

تقؤلون  تقولون

تقولین  تقولین

تقولان  تقولان

12)تقولن تقولن تقلن

اقول اقول

نقول  نقول

 

 

بر اساس اصل اول حرف علة متحرك كه حرف قبلی اش ساكن است،
حركتس به حرف قبل منتقل می شود و خودش ساكن می شود

یقول  یقول

اجوف یائی نیز در تمامی صیغه ها به همین صورت است.

یبیع  یبیع

در دو صیغة «6 و 12» نیز بعد از اعلال به اسكان حالت التقای ساكنین
پیش می آید. بنابراین برای از بین بردن التقای ساكنین حرف عله
ساكن حذف می شود.

6)یقولن یقولن        یقلن

12)تقولن  تقولن      تقلن

اجوف یائی نیز به همین صورت می باشد.

6)یبیعن  یبیعن       یبیعن

12)تبیعن  تبیعن      تبعن

 

نكته: مضارع اجوف در صیغه های پنجگانه[1](1-4-7-13-14) اگر به هر دلیلی مجزوم شوند (امر، نهی، لم…) دچار التقای ساكنین می شوند به همین دلیل حرف عله حذف می‌شود.

7-تقول  قول  قل[2]         1-یقول  لایقول   لایقل

7-تبیع  بیع    بع        13-ابیع  لم ابیع   لم ابع

تمرین(40)

الف)چهارده صیغة مضارع «یبع  » را صرف كنید همراه با شش صیغة امر مخاطب آن.

ب)صیغة 1 مضارع فعل های اجوف زیر را بنویسید. (با توجه به حركت عین الفعل آن‌ها) و معانی آن ها را یاد بگیرید.

«قال-عاد-فاز- ذاق- كان- تاب- راح-مات ( ُ )/ باع-سار-جاء-عاش- لاق ( ِ )»

ج)فعل های زیر را مجزوم كنید.

تعود  :    اقول :     نسیر :     تخاف ‌

 تعود، تكون، تنوب ( ُ )/ تسیر، تعیش ( ِ )

ناقص:دعو     یدعو (دعا-یدعو)/ رمی    یرمی (رمی- یرمی)

نكتة مهم: در فعل معتل ناقص هرگاه حرف عله به ضمیر متصل «و» و «یـ» برسد (یعنی كنار هم قرار گیرند) حرف عله باید حذف شود.[3]

الف)ماضی

1-دعو دعا… صیغة اول حرف عله به «ا» تبدیل می شود

(1)حرف عله به خاطر تناسب با حركت ماقبل

2-دعوا … صیغة دوم اعلال ندارد

تبدیل به الف می شود (اعلال به قلب) دعو دعا

3-دعووادعوا… ضیغة سوم حرف عله حذف می شود (3) حرف عله به دلیل رسیدن به ضمیر«و»

4-دعوت  دعت … صیغة چهارم حرف عله حذف می شود

حذف می شود:دعووا دعوا،رمیوا رموا

5-دعوتادعتا… صیغة پنجم حرف عله حذف می شود (4 و 5) حرف عله كه به «ت» تأنیث می رسد، حرف میشود[4][1] -مهمترین ویژگی صیغه های پنجگانه (1-4-7-13-14) این است كه ضمیر متصل مرفوعی (بارز) ندارند.

[2] -امر مخاطب از اجوف (قول) به ترتیب عبارتست از «قل-قولا-قولوا-قولی- قولا- قلن»

[3] -ضمیر متصل «و» در صیغه های (3)ماضی و (3 و 9) مضارع وجود دارد و ضمیر «یـ» در صیغة (10) مضارع می باشد.

[4] -البته در صیغة 4 دلیل اصلی حذف شدن حرف عله، التقای ساكنین است زیرا بعد از برقراری تناسب، التقای ساكنین پیش می آید و حرف عله حذف می شود. دعوت دعات  دعت.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


تحقیق درباره فعل معتل و قواعد عربی و انواع اعلال رشته معارف اسلامی

دانلود تحقیق درباره فعل معتل و قواعد عربی و انواع اعلال

دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 94
حجم فایل 48 کیلو بایت

 

*تحقیق درباره فعل معتل و قواعد عربی*

 

فعل معتل

به فعلی كه در ریشة آن حرف علّه (و، ی، ا) وجود داشته باشد «فعل معتل» می‌گویند.[1]

مانند:«وعد، یسر، قول، بیع، دعو، رمی و …»

انواع فعل معتل

از این جهت كه حرف عله چندمین حرف ریشه باشد فعل معتل، به سه دسته تقسیم می شود: مثال، اجوف، ناقص

 

1-معتل مثال: فعلی است كه اولین حرف ریشة آن، حرف عله می باشد.

الف)مثال واوی مانند:وعد(وعده داد)، وصل(رسید)، ودع(رها كرد، ترك كرد)، وهب(بخشید)…

ب)مثال یائی مانند یقظ (بیدار شد)، یسر(آسان شد)، یئس(ناامید و مأیوس شد)…

2معتل اجوف: فعلی است كه دومین حرف ریشة آن، حرف عله می باشد.

الف)اجوف واوی مانند: قول (گفت)، عود(بازگشت)…

ب)اجوف یائی مانند: بیع(فروخت)، سیر(حركت كرد)…

3-معتل ناقص: فعلی است كه سومین حرف ریشة آن، حرف عله می باشد.

الف)ناقص واوی مانند: دعو(دعوت كرد، خواند)، تلو (تلاوت كرد)…

ب)ناقص یائی مانند: رمی (پرتاب كرد)، هدی (هدایت كرد)…

وجود حروف عله در ریشة فعل های معتل باعث می شود كه تلفظ بعضی از صیغه ها دشوار یا غیر ممكن باشد به همین دلیل برای حل این مشكل تغییراتی در فعل های معتل به وجود می آوریم كه به این تغییرات «اعلال» می گویند.

مثلاُ «قول» برای تلفظ راحت تر به «قال» تبدیل می شود و «یرمی» به «یرمیُ»، «لم تقول» به «لم تقل».

بنابراین به تغییراتی كه در فعل معتل ایجاد می شود«اعلال» می گویند.[2]

انواع اعلال

در فعل معتل سه نوع اعلال (تغییر) بوجود می آید:(اعلال به قلب، اعلال به حذف، اعلال به اسكان)[1] -در اصل حروف علّه فقط دو حرف «و،ی» می باشد و تمام فعل های معتل كه در ریشة آن ها «ا» وجود دارد این الف در اصل «و» یا «ی» بوده و به خاطر اعلال تبدیل به «ا» شده مثل «قال» كه در اصل «قول» می باشد و «باع» كه در اصل «بیع» می باشد به همین دلیل هر یك از انواع معتل (مثال، اجوف، ناقص) به دو قسمت «واوی» و یا «یائی» تقسیم می شوند.

[2] -ضمناً تعداد كمی از فعل های معتل وجود دارد كه دو حرف اصلی آنها حرف عله است به این نوع فعل ها معتل «لفیف» می گویند مانند «روی» (روایت كرد) «هوی» (درخواست، دوست داشت) «وقی» (محافظت كرد) «وفی» (وفا كرد) و …

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل