کاملترین فایل مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 26 کیلو بایت

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

تاثیر تواناسازی كاركنان بر امنیت شغلی

چكیده:

در دنیای امروز امنیت شغلی بدین معنا كاربرد دارد كه به جای وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمان‌ها به افراد وابسته باشند و این گرو آن است كه سازمان‌ها بستر لازم را فراهم كنند تا كاركنان از ابعاد مختلف توانمند گردند. در سازمانهای عصر حاضر دیگر رسمی شدن و استخدام ثابت تضمین كننده امنیت شغلی نیست ، بلكه كارآیی ، تخصصی ، بالندگی و نوآوری و مولفه‌هایی از این قبیل هستند كه امنیت شغلی كاركنان را تامین می كنند. در این تحقیق به دنبال پاسخ دادن به این سوالات هستیم كه تاثیر توانا سازی مهارتی كاركنان بر بعد ذهنی امنیت شغلی چگونه است و اولویت مهارتهای ذكر شده از نظر میزان تاثیر بر بعد ذهنی امنیت شغلی كدام است؟ در این تحقیق سازمان اقتصادی كوثر به عنوان جامعه‌ آماری در نظر گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و بر اساس نتایج فرضیات فرعی پیشنهاداتی ارائه گردید.

واژگان كلیدی: تواناسازی ، مهارت شناختی ، امنیت شغلی

مقدمه

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی از دست دادن شغل عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است.. وقتی بحث امنیت شغلی پیش می‌اید در ذهن اكثر افراد این امر تداعی می‌شود كه بایستی افراد در سازمان از وضعیت استخدامی رسمی برخوردار باشند تا امنیت شغلی آنها تضمین شود. یا به عبارت دیگر افراد به صورت عمری به استخدام ثابت سازمانها درایند. استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهر امنیت شغلی را تضمین می‌كند ولی این نارسایی را به دنبال دارد كه كم كم افراد سازمان از فكر ترقی و توسعه و بالندگی دور می‌شوند و این امر وضعیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد. در دنیای امروز امنیت شغلی بدین معنا كاربرد دارد كه به جای وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمانها وابسته به افراد باشند و این در گرو آن است كه سازمانها بستر لازم را فراهم كنند تا كاركنان در ابعاد مختلف توانمند گردند. در واقع توانمندسازی كاركنان در قالب ارتقای قابلیت ها توسعه مهارتها بهبود عملكرد ارتقای سطح آگاهیهای اجتماعی و بهبود مهارت حل مسئله امنیت شغلی آنها را تامین می‌كند.

هدف از انتخاب موضوع

اهداف مورد نظر از انتخاب موضوع عبارتنداز:

1- بررسی تاثیر تواناسازی مهارتی كاركنان در بعد ذهنی امنیت شغلی

2- اولویت بندی مهارتهای ذكر شده در پایان نامه از لحاظ میزان تاثیر بر بعد ذهنی امنیت شغلی

اهمیت موضوع

نظامهای نوین مدیریت تاكید فراوانی بر منابع انسانی دارند و آن را مهترین دارایی سازمان به شمار می آورند لذا برای مقوله امنیت شغلی اهمیت و اعتبار زیادی قائل هستند. امروزه در بسیاری از شركت‌های پیشرو و موفق رابطه بلندمدت بین كاركنان و سازمان یكی از اركان موفقیت تلقی می‌شود. چرا كه چنین رابطه ای از یك سو سازمان را مطمئن می‌سازد كه در صورت سرمایه گذاری آموزشی و ارتقای دانش و مهارت افراد می‌تواند از بازده این سرمایه گذاری در سالهای آتی بهره مند شود واز سوی دیگر به كاركنان در مورد امنیت شغلی و تامین نیازهای خود و خانواده‌شان در سالهای آتی اطمینان می‌بخشد. لذا سازمانها در تلاشند امنیت شغلی كاركنان را از طریق تواناسازی آنها در ابعاد مختلف تامین می‌كنند. و به دنبال آن زمینه‌های بروز خلاقیت و نوآوری و استفاده از امكانات برای رسیدن به حداكثر بازده را فراهم سازند.

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی : تواناسازی كاركنان در مهارتهای بینشی (شناختی) باعث امنیت شغلی كاركنان می‌شود.

فرضیات فرعی:

1- تواناسازی كاركنان در مهارتهای رفتاری باعث امنیت شغلی می‌شود.

2- تواناسازی كاركنان در مهارتهای ارتباطی باعث امنیت شغلی می‌شود.

3- تواناسازی كاركنان در مسئله یابی باعث امنیت شغلی می‌شود.

4- تواناسازی كاركنان در تجربه آموزی باعث امنیت شغلی می‌شود.

قلمرو تحقیق

قلمرو مكانی این تحقیق ستاد مركزی سازمان اقتصادی كوثر می‌باشد. قلمرو زمانی این تحقیق دوره زمانی شش ماهه از تیرماه 84 تا آذر 84 را دربر می‌گیرد.

قلمرو موضوعی این تحقیق تاثیر تواناسازی كاركنان بر امنیت شغلی می‌باشد.

روش تحقیق

روش تحقیق نظری – كاربردی می‌باشد كه در بخش نظری از روش كتابخانه ای مبتنی بر برسی كتب مقالات و پایان نامه ها در بخش كاربردی هم از مصاحبه و توزیع پرسشنامه استفاده شده و با استفاده از نرم افزار spss شاخصهای مركزی از قبیل میانگین، میانه و نما محاسبه شده و برای تعمیم نتایج از آزمون آماری فریدمن استفاده و اقدام به رد یا تایید فرضیات شده است.

تعریف واژه ها و اصطلاحات

1- توانمندسازی

از توانمندسازی تعاریف و كاربردهای متعددی ارائه شده است. اما این واژه معانی متفاوتی به شرح ذیل را تداعی می‌كند:

اعطای اختیارات بیشتر به كاركنان و مدیران برای تصمیم گیری
سهیم كردن افراد در تعیین سرنوشت حرفه ای خود
فرایند تسهیم قدرت با اعضای گروه
بهبود و به كارگیری مهارتها
غنی‌تر شدن پتانسیل منابع انسانی درجهت خیر و صلاح خود سازمان (یزدان پناه، 1384،ص137)

در این پایان نامه تواناسازی را به معنای بهبود و به كارگیری مهارتها در نظر گرفته‌ایم.

2-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی دوم:

الف)سازمان‌ها باید به كاركنان خود آموزش دهند كه شنود مؤثر داشته باشند زیرا بدون شنود مؤثر كاركنان اطلاعاتی راكه به آنها داده می‌شود فرا نمی‌گیرند و كاركنانی هم كه احساس كنند در مورد انجام شغلشان اطلاعات كافی ندارند بر امنیت شغلی‌شان تاثیر گذار است.

ب)افزایش توانایی كاركنان در راهنمایی و قانع كردن همكاران و افراد كم تجربه این احساس را به آنها القا می‌كند كه سازمان به آنها نیازمند است و می‌تواند از آنها برای انتقال تجربه كاری‌شان به افراد تازه وارد استفاده كند.

ج)سازمان‌ها باید هر چند مدت یك‌بار از طریق هماهنگی‌های برنامه‌ریزی شده جلسات گروهی تشكیل دهند كه افراد بتوانند راجع به شغلشان و مهارت‌های انجام آن با هم تبادل نظر كنند.

3-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی سوم:

الف)مدیران عالی سازمان‌ها باید بیان و تدوین واضح اهداف را مبنایی برای تنظیم برنامه‌های بلند مدت خود بدانند بطوریكه تعهد و علاقه مدیران و كاركنان خود را جلب كنند و كاركنان از اینكه با اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان و همچنین رسالت سازمان آشنایی كامل داشته باشند بر عملكرد و امنیت شغلی آنان تاثیر گذار خواهد بود.

ب)سازمان‌ها باید تا حد امكان مسائلی كه سازمان با آنها روبرو می‌شود از طریق انتشار هفته نامه داخلی در اختیار كاركنان خود بگذارند تا كاركنان برداشتهای غلطی نكنند و به وجهه سازمان لطمه وارد نسازند.

4-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی چهارم:

الف)همانطوریكه در پیشنهادات قبلی گفته شد بعد ار اینكه جلسات گروهی تشكیل شد باید جو سازمانی طوری طراحی شود كه كاركنان خیلی راحت بتوانند ایده‌ها و نظرات خود را راجع به شیوه‌های انجام كار بیان كنند و بعد از ابراز نظرات مختلف این ایده‌ها جمع آوری و دسته‌بندی گردند، تا بتوانند آنها را یكدیگر تركیب كنند و به نظرات كاملتری دست یابند.

ب)اگر به افراد سازمان آموزش داده شود كه برای جذب اطلاعات مورد نیاز به چه مراجعی رجوع كنند و یا اینكه منابع اطلاعاتی مورد نیاز در دسترس كاركنان باشد آنها می‌توانند در برخورد با مسائل پیش آمده اطلاعات مورد نیاز را پیدا كنند و در نهایت پیشنهاد‌های خیلی خوبی را هم ارائه دهند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


رویكردها و مدل های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمانها رشته مدیریت

در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی كاركنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل مؤثر بر توانمندسازی در سازمان كه عبارتند از سبك رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 65
حجم فایل 46 کیلو بایت

در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی كاركنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل مؤثر بر توانمندسازی در سازمان كه عبارتند از سبك رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. و تأثیر عوامل ذكر شده بر توانمندسازی كاركنان تعیین گردیده است. در انتها چند مدل توانمندسازی ارائه گردیده پس از جمع بندی و نتیجه گیری بحث پیشنهادات محقق ارائه گردیده است.

واژه های كلیدی: توانمندسازی ، سبك رهبری، ساختار ، انگیزش ، رضایت شغلی ، امنیت شغلی

فهرست مطالب

 

 مقدمه

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

توانمندسازی

آموزش education

 انگیزش (Motivation)

 ساختار Structure

 ساختار سازمانی Organization Structure

رضایت شغلی Job Satisfation

سبك رهبری Leadership style

تاریخچه و مبانی توانمندسازی

فرهنگ توانمند سازی

انواع توانمند سازی

 توانمند سازی فردی

توانمند سازی عالی

مزایای توانمند سازی

عوامل مؤثر در توانمند سازی

 سبك رهبری

نظریه های رهبری

نظریه نوع اول: خصوصیات فردی رهبری

نظریه دوم: رفتار رهبری

نظریه نوع سوم: موقعیتی و اقتضائی

نظریه نوع چهارم: رفتارهای خاص رهبری

 ساختارStructure

ابعاد ساختار سازمانی

ساختار و تأثیر آن بر رفتار

انگیزش Motivation

– بعد انگیزشی فرآیند توانمند سازی

– انگیزش و تأثیر آن بر بهره وری

– تفاوت های فردی و انگیزش

– نظریه های انگیزش

– اصول نظریه سلسله مراتب نیازهای پنجگانه

– كاربردهای سلسله مراتب نیازهای پنجگانه برای مدیران

آموزش

– جایگاه آموزش در توانمند سازی مدیران

رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

– عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

– امنیت شغلی در سایه رضایت شغلی

 ارائه و تبیین الگوها ی توانمند سازی كاركنان

مدل توماس و ولتوس

مدل باون ولاونر

مدل كوئین و اسپرتیزر

مدل آلفرد باندورا

مدل ایده آل نولر

مدل بلانچارد، زیگارمی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


مقاله درباره امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان رشته کارآفرینی

دانلود مقاله درباره امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش ان در نگهداری کارکنان سازمان

دسته بندی کارآفرینی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 64
حجم فایل 31 کیلو بایت

*مقاله درباره امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان*

 

چكیده

این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها كه عوامل كلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهكارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه كردن آن ارائه می‌شود.

كلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط كار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل


1- مقدمه

یكی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری كاركنان توانمند می‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداری، مكملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات كارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه كافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود كه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم كاركنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط كار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است كه تقویت‌كننده روحیه علاقمندی كاركنان به كار و محیط كار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بكارگیری این موارد امنیت شغلی در كاركنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود كه این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأكید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كلیدی استرس در محیط كار با تمركز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است كه توجه و بكارگیری مطالب و راهكار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط كار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد كه این نیز یكی از عواملی است كه در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

2- امنیت شغلی1 در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یك هسته مركزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اكثر مردم برای خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. كاركنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط كاركنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند كه دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی كاركنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت كه در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده كاركنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت كار

  • ایمنی2: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یك موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و كمیتی نسبی می‌باشد.
  • خطر بالقوه3: شرایطی كه دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و … باشد.
  • خطر بالفعل4: واژه خطر بالفعل بیان كننده قرارگرفتن نسبی در معرض یك خطر بالقوه می‌باشد ولی وقتی كه یك خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یك خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت. 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان رشته مدیریت

این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 33
حجم فایل 35 کیلو بایت

این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها كه عوامل كلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهكارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه كردن آن ارائه می‌شود.

كلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط كار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

فهرست مطالب

چکیده

– مقدمه

امنیت شغلی در آینده

تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت كار

روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار

قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای

قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

موازین مربوط به ایمنی و بهداشت كار

مدیریت ایمنی و سلامت محیط كار

عوامل كلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط كار

فرهنگ

سیستم ها

سخت افزار

اجزای برنامه ایمنی

ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت

موارد راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت

چگونگی ایجاد یك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه

انواع برنامه‌های ایمنی

برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار

برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق

نظرات جاری در ایمنی و سلامت

استرس

استرس شغلی

سندروم سازگاری عمومی

ایجاد كننده‌های استرس

منابع استرس

علل كاری استرس

بار زیاد كاری

فشار كاری كم

نوبت كاری

روابط بین شخصی

تغییر

جو سازمانی

محیط فیزیكی

ابهام نقش

عوامل شخصی

عوامل خارجی

شرایط اقتصادی

مقررات و قوانین دولتی

مسافرت

ارزش‌های جامعه

جرم و جنایت

موضوعات خانوادگی و شخصی

استرس و عملكرد كاری

رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبری

تصمیم گیری و استرس

علائم استرس

مدیریت استرس

استراحت

ورزش

رژیم غذایی

صحبت كردن

برنامه ریزی و مدیریت زمان

تفویض

ده راه كه مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس كار كنان را در حین كار كاهش دهد

نتیجه گیری

مراجع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت رشته اقتصاد

مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 30
حجم فایل 32 کیلو بایت

*مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت*

 

امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان

چكیده

این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها كه عوامل كلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهكارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه كردن آن ارائه می‌شود.


1- مقدمه

یكی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری كاركنان توانمند می‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداری، مكملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات كارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه كافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود كه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم كاركنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط كار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است كه تقویت‌كننده روحیه علاقمندی كاركنان به كار و محیط كار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بكارگیری این موارد امنیت شغلی در كاركنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود كه این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأكید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كلیدی استرس در محیط كار با تمركز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است كه توجه و بكارگیری مطالب و راهكار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط كار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد كه این نیز یكی از عواملی است كه در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

2- امنیت شغلی1 در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یك هسته مركزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اكثر مردم برای خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. كاركنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط كاركنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند كه دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی كاركنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت كه در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده كاركنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت كار

  • ایمنی2: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یك موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و كمیتی نسبی می‌باشد.
  • خطر بالقوه3: شرایطی كه دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و … باشد.
  • خطر بالفعل4: واژه خطر بالفعل بیان كننده قرارگرفتن نسبی در معرض یك خطر بالقوه می‌باشد ولی وقتی كه یك خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یك خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
  • حادثه ناشی از كار5: حادثه یك رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب‌رسان و خسارت‌آور است كه انجام، پیشرفت، یا ادامه كار را به صورت طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یك عمل یا انجام یك كار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر تركیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل