کاملترین فایل مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی

مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 47 کیلو بایت

مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology)

چكیده:

بازیابی اطلاعات می‌تواند به ساخت آنتولوژیها و كاربرد مؤثر و مفید آنها، كمك كند. ما از استخراج واژة اصلی مبتنی بر تركیب و تجانس (Collocation)، جهت ارائه مفاهیم جدید، استفاده و در مورد ارائة ارتباط وسیع جهت اتوماتیك سازی جمعیت آنتولوژی با مثال، مطالعه می‌كنیم. ما، متدهای خود را در تنظیم پروژة كتابخانة دیجیتال، با استفاده از متدولوژی ارزیابی اطلاعات، ارزیابی می‌كنیم. در یك تنظیم مشابه، در مورد متدهای بازیابی مطالعه می‌كنیم كه ساپورت جهت‌یابی ارائه شده توسط روابط معنایی و لغوی موجود در اغلب آنتولوژیها را جهت كمك به كاربران در بررسی آنتولوژی تكمیل می‌كنند.

مقدمه:

متدهای جستجو، جهت یابی و سازماندهی اطلاعات اینترنت رایج امروز، دهه‌های تحقیق دوره بازیابی اطلاعات را پایه و مبنا قرار می‌دهند. این متدها مبنی بر قوانین آماری كنترل كنندة استفاده انسان از زبان، نه تنها در بازیابی سند و مدرك، بلكه در امورغنی‌تر به لحاظ معنایی مثل پاسخگویی به پرسش، مورد استفاده قرار می‌گیرند. یك شكل Semantic Web این است كه بسیار شبیه به Web است كه ما امروزه می‌شناسیم و انتظار داریم كه اسناد مدارك، سرشار از منافع قابل فهم باشند. این تفسیرها را در مورد اسناد وعبارات قابل توجیهی كه در جستجوی معانی مضمون اسناد ومدارك هستند، ارائه خواهند داد. ما توضیح می‌دهیم كه صورتهای صرفی IR چگونه می‌توانند در این امر، با كمك آرشیتكت‌های آنتولوژی غیرمعمولی، مؤثر باشند. تكنیكهای IR می‌توانند به تعریف، تشخیص و بررسی ثبات و تداوم آنتولوژی كمك كنند. هشت مرحله می‌توانند در پروسه ایجاد آنتولوژی متمایز شوند.

1- تعیین محدودة آنتولوژی

2- توجه به استفادة مجدد از قسمتهای مربوط به آنتولوژی موجود

3- بر شماری و ذكر كلیة مفاهیمی كه می‌خواهید

4- تعریف و تشخیص تاكونومی این مفاهیم

5- تعریف و تشخیص ویژگیهای مفاهیم

6- تعریف و تشخیص جنبه‌هایی از مفاهیم مثل اصول و ارزش‌های مورد نیاز وغیره

7- تعریف و تشخیص نمونه‌ها

8- بررسی ثبات و تداوم آنتولوژی

ما، از میان این مراحل، مراحل 3 و7 را با تكنیكهای مبتنی بر IR بررسی كرده و معتقدیم كه این مراحل می‌توانند به طور مفیدی با استفاده از تكنولوژی بازیابی قابل دسترس امروزی، انجام شوند. مرحلة 4 برای اتوماتیك سازی، مناسب است، در عین حال، مسئله حل‌شده‌ای به شمار نمی رود و مرحله 8 در مورد متدهای استدلال سمبولیك به گونه‌ای كه مثلاً در PACER و FACT اجرا می‌شوند، بهترین گزینه است. تكنیكهای IR ، علاوه بر اینكه جهت كمك به سازندگان آنتولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند در جستجو، مرورگری و ارائه موارد غیرمترقبه نیز به كاربران كمك كنند. مردم تمایل دارند كه از Semantic Web شركتها جهت جستجوی اسناد و مدارك، بلكه جهت جستجوی اطلاعاتی در مورد روابط معنایی خاص، مثلاً در تنظیم كتابخانه های دیجیتال، استفاده كنند. بنابراین، روش‌هایی را جهت «بازیابی در یك سلسله مراتب مفهومی» ارائه می‌دهیم، كه در آن‌ها به جستجوی واقعی هماهنگی به نحوییكه توسط اغلب ابزارهای جهت‌یابی و ویراستارهای آنتولوژی ارائه می‌شود. ممكن است مناسب و كافی نباشد. پیشرفتهای گذشته، با ایجاد آلگوریتم‌های بازیابی سند و مدرك مفید امروزی جهت ایجاد و به‌كارگیری زیرساختار Semantic web، مستقیماً منجر به ایجاد پیشرفتهایی در آینده می‌شوند. اما دلیل متدولوژیكی بیشتری برای نزدیك تر كه من اقدامات Semantic web در IR به هم داریم، جامعه IR بر اهمیت ارزیابی، تأكید كرده است. با ظهور كنفرانس‌های بازیافت متن (IRC)، ارزیابی آزمایشی امور مربوطه به بازیابی، به پیشرفت چشمگیری رسیده كه منجر به پیشرفت سریع در امور ارزیابی شده، شده است. منافع مشابهی با اقدامات ارزیابی مربوط به بازیایب و اقدامات مربوط به امور پردازش زبان غنی‌تر به لحاظ معنایی، وجود دارند. جامعه Semantic web، از تأكید شدیدتر بر ارزیابی و اموری كه می‌توانند ارزیابی شوند، سود می‌برد. با خوردن غذای سگ خود، ارزیابی تجربی در مورد كلیه امور مورد بررسی در این مقاله انجام می‌دهیم.

بخش 2، تنظیمی را بررسی می‌كند كه كلیة امور در آن رخ می‌دهند. پروژه Language Links و (Lolali )Logic ، به هدف فراهم آوری امكان دستیابی مبتنی بر آنتولوژی به یك كتاب راهنمای الكترونیكی در فصل مشترك و واسط زبانشناسی و منطق. در بخش 3، اتوماتیك سازی مرحله 3 و ارزیابی آنرا، توصیف می‌كنیم. در بخش 4، در مورد اتوماتیك سازی مرحله 7 و ارزیابی آن، صحبت می‌كنیم در بخش 5، جستجو در سلسله مراتب مفهوم LaLaLi را ارزیابی می‌كنیم. در بخش 6، نتیجه گیری می‌كنیم.

2- LoLaLi:

كارما، و آزمایشات مربوط به آن، در تنظیم پرونده كتابخانه دیجیتال، انجام شدند. پروژه LoLaLi ، متدهایی را جهت گسترش مزمت قدیمی كتابهای راهنمایی علمی با ابزارهای الكترونیكی ، ارائه می‌دهد. این ابزارها به خوانندگان كمك می كنند كه به مضمون و محتوای كتاب راهنما دست یابند و این ابزارها، یافتن اطلاعات مربوطه را آسانتر می‌سازند.

طبق این مطالعه ، پروژه Handbook of Logic and Language در فصل 20 ص 1200 تمركز دارد، مانند آزمایشات از منابع Latex استفاده كردیم. پروژه LoLaLi، از سلسله مراتب مهم word net جهت فراهم آوری امكان دستیابی به كتاب راهنما استفاده می‌كند. سلسله مراتب مفهوم، غالباً جهت جهت یابی از طریق تركیب‌ها و تجانس‌ها اسناد در مدارك، مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها برای سازماندهی، نمایش دهی و ارائه اطلاعات متعدد،مفید واقع می‌شوند، و كاربرانی در جستجوی یك hypertext هستند و دارای الگوهای مرورگری سلسله مراتبی هستند، بهتر از كاربران دارای مسیرهای مرورگری متوالی، این كار را انجام می‌دهند. از اینرو، معماریهای مربوط به كتاب‌های راهنمای الكترونیكی باید الگوهای سلسله مراتبی را توجیه كننده یك سلسله مراتب مفهومی، روش مناسبی برای انجام این كار باشد. سلسله مراتب مهم LoLaLi با دست و توسط متخصصین این رشته كه اخیراً حدود 600 مفهوم را جمع آوری، سازماندهی و مرتبط ساخته‌اند، ایجاد می‌شود و یك سرویس دهنده مبتنی بر secame ، اطلاعات سلسله مراتبی را ذخیره می‌كند كه از طریق یك مجموعه از نوشته‌جات و Protégé هدفمند، ویرایش و به روز رسانی می‌شود. ما در بخش 3، توضیح می‌دهیم كه تكنیكهای اصلی IR، چگونه می‌توانند به نویسندگان در تعیین و انتخاب مفاهیمی جهت تحول در سلسله مراتب، كمك كنند.

هر مفهوم در سلسله مراتب LoLaLi، با یك توضیح و تفسیر، حاشیه نویسی می‌شود كه به طور خلاصه، آنرا توصیف می‌كنند. بعلاوه، مفاهیم دارای توصیفات طولانی‌تری هستند و آنها هم توسط نویسندگان، ارائه می‌شوند. سلسله مراتب، از یك مفهوم TOP با چهار شعبة اصلی در زیر آن تشكیل می‌شود : علم كامپیوتر، ریاضیات، زبانشناسی و فلسفه كه توسط روابط زیر موضوع، فوق موضوع (Subtopic-supertopic) ، سازماندهی و تنظیم می‌شوند. این روابط، تایپ می شوند و تایپها عبارتند از “per-of” ”is-a” هستند. سلسله مراتب در LoLaLi، بیشتر یك نمودار است یا یك قالب دقیق و واضح شكل 1 . روابط غیرسلسله مراتبی نیز در نظر گرفته شده و به منظور اهداف جهت یابی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ این روابط مشتمل بر Sibing(همشیره و خواهر)، “معانی دیگر” و “مفاهیم مربوطه” می باشند. مفاهیم موجود در سلسله مراتب LoLaLi نیز به منابع خارجی ارتباط دارند. مورد اصلی در میان این روابطHand book of Logicians lenguage می‌باشد، مثال‌های دیگر مشتمل بر روابط با ابزارهای مستقیم (on line) مربوطه می‌باشند روابط با Handbook ، مفهومی را در سلسله مراتب، به عنوان منبع وبخش‌های مربوطه موجود در Hand bookرا به عنوان هدف، اتخاذ می‌كنند. در بخش 4، ما توضیح‌می‌دهیم كه چگونه تكنیكهای IR به بررسی این امر كمك می‌كنند.

در حال حاضر ، كابران می‌توانند به شكل “آسانی”سلسله مراتب دست یابند از نتایج مطالعة یك كاربر، جهت یابی در راستای روابط معنایی فوق اینكه، با تسهیلات جستجوی كامل شده است كه كاربران را مجاز می‌سازد مفاهیم موجود در سلسله مراتب را به شیوه‌ای اختیاری، بیابند. دربخش 5، ما تكنیكهای اصلی IR را ارزیابی و توصیف
می‌كنیم.

5- جستجو در آنتولوژی

پس از بخش 3 و4 ، كه هدفشان، ساپورت IR در مورد ساخت آنتولوژی بود، مسیر را عوض كرده وبه بررسی ساپورت كاربران نهایی می پردازیم كه به منظور اهداف جهت یابی به آنتولوژی ها دستیابی دارند. پروسه مرورگری از طریق آنتولوژی جهت یافتن یك مفهوم ، می تواند تصور مناسبی در مورد چگونگی سازماندهی آنتولوژی و چگونگی ارتباط مفاهیم، به كاربر ارائه دهد، اما این پروسه همچنین می‌تواند پروسه مشكل و سختی باشد. مثال‌های مربوط به عدم موفقیت مرورگری در پروسه دستیابی به اطلاعات، مشخص هستند. و مشتمل بر مواردی می باشند كه ممكن است در سلسله مراتب موجود نباشند. در چنین مواردی، تكنیكهای IR می‌توانند این نیاز به اطلاعات را بررسی كنند. IR به جای تبعیت زا روابط معنایی در یك آنتولوژی به دستیابی تصادفی بر یك آنتولوژی و تفسیر انعطاف پذیر نیاز اطلاعاتی كاربر اشاره می‌كند.

امری كه ما در این بخش بررسی می كنیم به شرح زیر است، یافتن مفاهیم مربوط به یك پرسش معین در سلسله مراتب مفهومی، به عبارت دیگر، نیازهای اطلاعاتی كاربران، با استفاده از واژه‌های اصلی اختیاری و انتخابی تنظیم می‌شوند، در حالیكه “اسناد و مدارك” ،مفاهیم موجود در سلسله مراتب LoLaLi می‌باشند.

1-5- تحت یك سرپوش (Under the Hand)

ما در زمان سعی جهت بازیافت مفاهیم مربوط از یك آنتولوژی ، باید با چند مسئله سروكار داشته باشیم، از پرسش‌های تمایل دارند كه بسیار كوتاه باشند. تعداد واژه‌های اصلی درهر موضوع ، می توانند برابر با تعداد پرسش‌های محرك جستجوی وب، به طور میانگین دو واژه اصلی در هر موضوع، باشند.2/ اسناد ومدارك نیز بسیار كوتاه هستند. حتی اگر توصیف وسیعی در مورد مفاهیم داشته باشیم، اسناد و مدارك بازیافت شده، در مقایسه با مجموعه‌های آزمایش استاندارد، كوتاه هستند. 3/ مجموعه اسناد و مدارك كوچك می‌باشد. این امر، بدین معناست كه ممكن است یادآوری ،مسئله مهمی باشد. بازیابی در برابر سلسله مراتب LoLaLi ، یك كار بسیار دقیق است اما دارای شرایط و نیازهای یادآوری می باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی مبحث دینامیك

مقاله بررسی مبحث دینامیك در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 51 کیلو بایت

مقاله بررسی مبحث دینامیك در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

علم دینامیك شاخه‌ای از مكانیك است كه در مورد حركت اجسام در اثر اعمال نیرو بحث می‌كند. معمولاً در مهندسی، دینامیك پس از استاتیك مورد مطالعه قرار می گیرد و موضوع آن تاثیر نیروها بر اجسام ساكن است. دینامیك دارای دو بخش مجزا می باشد: سینماتیك، كه عبارت از مطالعه حركت بدون در نظر گرفتن عامل آن یعنی نیرو است و سینتیك، علمی است كه نیروهای وارد بر جسم را به حركت ناشی از آنها ارتباط می دهد. دانشجوی مهندسی در می یابد كه درك كامل دینامیك، او را به یكی از مفید ترین و قوی ترین ابزرهای تحلیل در مهندسی تجهیز می كند.

موضوع علم دینامیك در مقایسه با استاتیك از نظر تاریخی، نسبتا جدید است. شروع درك دینامیك با استفاده از اصول استدلالی به گالیله (1642- 1564) نسبت داده می شود كه در مورد سقوط آزاد اجسام، حركت روی سطح شیبدار و حركت پاندول مشاهدات دقیقی را انجام داد. وی در زمینه ارائه روشی علمی برای تحقیقات ودر مسائل فیزیكی مسئولیت بزرگی را متحمل شده است.گالیله به جهت نپذیرفتن اعتقادات زمان خود كه مبتنی بر فلسفه ارسطویی بود، مثلاً این عقیده كه اجسام سنگین‌تر سریعتر از اجسام سبك تر سقوط می كنند پیوسته مورد انتقاد شدید قرار داشت. فقدان روشهای دقیق برای اندازه گیری زمان از موانع جدی گالیله بود و پیشرفتهای مهم بعدی در دینامیك در انتظار اختراع ساعت پاندولی توسط هویگنس در سال 1657 بود.

نیوتن (1727- 1642) بر اساس تحقیقات گالیله توانست فرمولهای دقیقی را برای قوانین حركت ارائه كند و در نتیجه، دینامیك را در جایگاه استواری قرار دهد. كار مشهور نیوتن در اولین ویرایش كتابش با عنوان اصول منتشر شد، كه معمولاً از آن به عنوان یكی از بزرگترین مقالات علمی ثبت شده یاد می‌شود. نیوتن علاوه بر بیان قوانین حاكم بر حركت ذرات اولین كسی بود كه قانون جاذبه عمومی را به طور صحیح فوموله كرد. با اینكه توصیف ریاضی او دقیق بود، او حس می‌كرد كه انتقال خارجی نیروی جاذبه بدون پشتیبانی یك واسطه كار بیهوده ای است. دانشمندانی كه پس از دوره نیوتن مشاركت‌های مهمی در توسعه علم مكانیك داشتند عبارتند از: اولر، دالامبر، لاگرانژ، لاپلاس،پوآنسو، كوریولیس، انیشتین و دیگران

از نظر كاربردهای مهندسی دینامیك علم جدیدتری است. فقط از زمانی كه ماشینها و سازه هایی با سرعت زیاد و شتاب های قابل توجه به كار افتاده اند محاسبات بر اساس اصول دینامیك در مقایسه با اصول استاتیك ضروری تر شد. امروزه رشد سریع تكنولوژی افزایش كاربردهای اصول مكانیك به ویژه دینامیك را طلب می‌كند. این اصول مبنای تحلیل و طراحی سازه های متحرك، سازه های ثابت با بار ضربه ای، رباتها، سیستمهای كنترل اتوماتیك، راكتها، موشكها، فضاپیماها، وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی، بالستیك الكترونیكی در دستگاههای الكتریكی، و انواع ماشینها نظیر توربینها، پمپها، موتورهای پیستونی، بالابرها، ماشینهای ابزار و غیره می‌باشد. دانشجویانی كه به یك و یا چند مورد از فعالیتهای مذكور علاقه مند هستند، نیاز مستمر به كارگیری اصول و مبانی دینامیك را در خواهند یافت.

فضا ناحیه هندسی اشغال شده توسط جسم می باشد. موقعیت در فضا بوسیله اندازه‌گیری‌های خطی و زاویه ای نسبت به سیستم مرجع هندسی تعیین می شود. چارچوب اساسی سیستم مرجع در قوانین مكانیك نیوتن عبارت است از سیستم اینرسی اصلی یا دستگاه مرجع نجومی، كه سیستم مختصاتی مجازی با محورهای متعامد می‌باشد و فرض می شود كه هیچگونه انتقال یا دورانی در فضا نداشته باشد. اندازه‌گیری‌ها نشان می دهند كه اعتبار قوانین مكانیك نیوتنی در این سیستم مختصات تا هنگامی است كه سرعتها در مقایسه سرعت نور كه برابر km/s 000،300 یا mi/s 000،186 می باشد قابل صرفنظر كردن باشند. به اندازه گیری هایی كه نسبت به این دستگاه صورت می گیرند مطلق گفته می شود و این سیستم مرجع در فضا «ثابت» در نظر گرفته می شود. دستگاه مرجع الصاقی به سطح زمین دارای حركت پیچیده ای در سیستم مرجع اصلی است و بنابراین باید بر مبنای اندازه گیریهای انجام شده در دستگاه مرجع روی زمین، تصحیحاتی در معادلات اساسی مكانیك صورت گیرد. مثلاً حركت مطلق زمین در محاسبه مسیر راكتها و پروازهای فضایی پارامتر مهمی محسوب می‌شود. در بیشتر مسائل مهندسی مربوط ب ماشینها و سازه هایی كه بطور ثابت در سطح زمین مستقر شده اند، تصحیحات فوق الذكر كوچك بوده و می توان از آن صرفنظر كرد. در چنین مسائلی قوانین مكانیك را می توان مستقیما در اندازه گیریهای انجام شده نسبت به زمین بكار برد، كه در عمل چنین اندازه گیریهای مطلق تلقی می شوند.

زمان عبارت است از سنجش وقایع متوالی كه در مكانیك نیوتنی به عنوان كمیت مطلق در نظر گرفته می شود.

جرم عبارت از سنجش كمی اینرسی یا مقاومت در مقابل تغییر حركت یك جسم است. همچنین جرم را می توان كمیت مادی موجود در یك جسم در نظر گرفت كه سبب جاذبه می شود.

نیرو بردار عمل یك جسم بر جسم دیگر است. خواص نیروها در كتاب استاتیك به طور كامل مورد بحث قرار گرفته است.

ذره جسمی است با ابعاد ناچیز. همچنین هنگامی كه ابعاد جسمی در توصیف حركت آن یا عمل نیروهای وارد بر آن بی تاثیر باشند با آن می توان بصورت یك ذره برخورد كرد. مثلاً برای توصیف مسیر پرواز هواپیما می توان آن را بصورت یك ذره در نظر گرفت.

جسم صلب جسمی است كه تغییر شكل آن در مقایسه با ابعاد كلی و یا تغییر مكان جسم به عنوان یك كل ناچیز باشد. به عنوان مثال از فرض صلبیت می توان حركت خمشی كوچك لبه بال هواپیمای در حال پرواز در یك هوای آشفته را در توصیف حركت كلی هواپیما در سراسر مسیر پروازش كاملا بی تاثیر دانست. به همین جهت این فرض كه هواپیما یك صلب است هیچگونه مشكلی ایجاد نمی كند. از طرفی، اگر منظور مسئله یافتن تنشهای داخلی موجود در بال در اثر تغییر بارهای دینامیكی باشد، در آن صورت باید مشخصات تغییر شكل سازه در نظر گرفته شود، و به همین دلیل هواپیما را نمی توان بصورت جسم صلب در نظر گرفت.

بردار و اسكالر كمیتهایی هستند كه در كتاب استاتیك مورد بحث بسیار قرار گرفته اند و اكنون باید فرق آنها را به روشنی مشخص كرد. كمیتهای اسكالر با حروف نازك و كمیتهای برداری با حروف سیاه نشان داده می شوند. در نتیجه v اندزه اسكالری بردار v است. بنابراین استفاده از علائم خاص بسیار مهم است، مثلاً خط تیره زیرین در v كه در نوشتن تمام بردارها می توان آن را جایگزین حروف چاپی سیاه كرد. برای دوبردار غیر موازی، باید به خاطر داشت كه V1+V2 و V1+V2 دارای دو مفهوم كاملا متفاوت می‌باشند.

قیود حركت و درجات آزادی

كلاً هر ذره در دو بعد با دو متغیر (درجة آزادی) توصیف می‎شود و در مجموع برای N ذره، احتیاج به N2 درجة آزادی داریم. اما معمولاً این درجات آزادی مستقل از هم نیستند بلكه به گونه ای به یكدیگر مربوط اند. نمونه ای از این ارتباط را در مثال بخش قبل برای حركت روی سطح شیبدار دیدیم.

كلاً روش سیستماتیكی كه برای نوشتن این گونه قیدها وجود دارد آن است كه عامل ایجاد آن قید را شناخته و اثر آن را روی درجات آزادی بررسی كنیم. به عنوان مثال:

دو جسم به جرمهای m2 m1 را به دو سر قرقره ای با طنابی به جرم ناچیز متصل كرده ایم، شتاب حركت هر یك و نیروی كشش نخ را محاسبه كنید. اگر مسئله، بیشتر از یك جسم داشته باشد برای هر یك جداگانه نمودار جسم آزاد كشیده و معادلات حركت را بررسی می كنیم:

چون طناب جرم ندارد و T’ T باید مساوی باشند زیرا اختلاف آنها باید صفر شود.

a2 a1 شتابهای ذرات 1 و 2 هستند.

زیرا قرقره ساكن است T- m1g= m1a1

دو معادلة 1 و 2 دارای سه مجهول هستند T و a2 a1 T- m2g= m2a2

T”=T+T’=2T

برای حل این دو معادله با سه مجهول یك رابطه قیدی بین a2 a1 نیاز داریم. «روابط قیدی اصولاً روابطی مستقل از دینامیك هستند و از معادلات نیوتون به دست نمی آیند اما با آنها سازگارند.» این رابطة قیدی از اینجا به دست می‎آید كه واقعاً دو درجه آزادی سیستم (یك درجة آزادی مربوط به هر یك از جرمهای یك و دو) به واسطه وجود طناب به یكی تقلیل پیدا كرده زیرا اگر مكان ذرات را نسبت به محور قرقره با y2 y1 مشخص كنیم:

طول طناب = ثابت = y1 + y2

پس عملاً اگر y1 تعیین گردد، y2 نیز به دست خواهد آمد، پس یك درجه آزادی بیشتر نداریم با دوبار مشتق گیری از رابطة فوق به رابطة بین شتابها می رسیم:

a1+a2=0

حال سه معادله و سه مجهول را حل می كنیم:

T=m1(g+a1) = m2(g+a2)

a1 = -a2

مثال: شتاب حركت m2 m1 و كشش نخ و عكس العمل سطح را به دست آورید. اگر خود سطح شیبدار دارای جرم M باشد و كل مجموعه روی یك ترازو قرار گیرد ترازو چه عددی را نشان خواهد داد؟ سطح شیب را بدون اصطكاك فرض كنید.

حل: الف) نمودارهای جسم آزاد

در اینجا با توجه به بحثهای قبلی، كشش را در كل طول طناب یكسان فرض كرده ایم و برای رسم نمودار 3 نیروهای عكس العمل N و نیروهای وارد به قرقره را نیز در نظر گرفته ایم كه مجموع دو نیروی T1 رسم شده در واقع نیرویی است كه به پایة قرقره وارد می‎شود.

معادلات نیوتون

a1y=0 : قید حركت روی سطح

a2y= -a1x : قید ثابت بودن طول طناب و T-m2g = m2a2y

T1 = T = طناب بدون جرم است و

پس با در نظر گرفتن قیدهای نوشته شده تعداد مجهولات با تعداد معادلات مساوی می‎شود و مسئله قابل حل است.

(حذف a1x) T=m2 (g-a1x)

كه در حالت حدی به همان جواب مثال قبلی بدل می‎شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك

مقاله بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 77 کیلو بایت

مقاله بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه

این مقاله، توسط تركیب كردن فلوچارت ( نمودار گردش كار) براساس ابراز شبیه سازی با یك روش بهینه سازی ژنتیك قدرتمند، یك روش را برای بهینه سازی منبع نشان می دهد.روش ارائه شده، كمترین هزینه،و بیشترین بازده را ارائه میدهد، وبالاترین نسبت سودمندی را در عملكردهای ساخت و تولید فراهم می آورد. به منظور یكپارچگی بیشتر بهینه سازی منبع در طرح ریزی های ساخت،مدلهای شبیه سازی بهینه یافته (GA) الگوریتم های ژنتیكی گوناگون،عموماً با نرم افزارهای مدیریت پروژه بكار رفته شده ادغام می شوند. بنابراین، این مدلها از طریق نرم افزار زمان بندی فعال می شوند و طرح را بهینه می سازند.نتیجه، یك ساختار كاری تقلیل یافته سلسله مراتبی در رابطه با مدلهای همانندی سازی بهینه یافته GA است. آزمایشات گوناگون بهینه سازی با یك سیستم در دو مورد مطالعه، توانایی آن را برای بهینه ساختن منابع در محدوده محدودیتهای واقعی مدلهای همانند سازی آشكار كرد. این الگو برای كاربرد بسیارآسان است و می تواند در پروژه های بزرگ بكار رود. براساس این تحقیق، همانندسازی كامپیوتر وا لگوریتمهای ژنتیك ،می توانند یك تركیب موثر برای بهبود دادن بازده و صرفه جویی در زمان وساخت و هزینه ها باشند.

مقدمه

این امر كاملاً آشكار شده است كه بازده كاری پایین ،عدم آموزش، و كاهش تعداد معاملات، چالشهای بحرانی هستند كه صنعت ساختمان( ساخت) با آن روبرو خواهد شد.

بهره دهی یا قدرت تولید در رابطه با مطالعه ها، برای مثال،دلالت بر زمان بیكاری (بیهودة) كاربران در ساخت(تولید) دارد كه این زمان از 20 تا 45% متغیر است. این اتلاف وقت ، كه از طریق منابع ناكارآمد و طرح ریزیهای غیربسنده( نامناسب) ناشی می شود، تاثیر و پیامد فوق العاده ای در هزینه های ساخت دارد. همچنین، پیماناكاران كه مهارتهای مدیریتی منابع كارآمد را ندارند، این رقابت كردن در بازارهای ساخت جهانی كه آنها د ر آن فرصتها بسیاری را خواهند یافت، برای آنها كاری بس دشوار خواهد بود.

با ایجاد تجهیزات و نیروی كار برای امر ساخت و تولید، این امر آشكار است كه تدبیرهای كاربرد نیروی كار متناوب و كاربرد بهتر از منابع كاری موجود، به منظور بهبود دادن،بهره دهی كاری و كاهش هزینه های ساخت، مورد نیاز است. استفاده كارآمد از منابع پروژه، هزینه های ساخت را برای مالكان و مصرف كنندگان كاهش می دهد، و در عین حال سودمندیهایی را برای پیمانكاران افزایش می دهد. با این وجود،برخی فاكتورها وجود دارند كه ،مدیریت منبع را امر دشواری می سازند، این فاكتورها در مراحل زیر توضیح داده شده اند:

– سیاست جداسازی مدیریت منبع:در ادبیات، محققان گوناگون، تعدادی تكنیكها را برای پرداختن به جنبه های فردی مدیریت منبع، همانند تخصیص منبع، سطح بندی منبع، مدیریت نقدینگی، و تجزیه و هزینه و زمان معاملات (TCT) ، ارائه داده اند. مطالعات تالبوت و پترسون(1979) و گاولیش و پیركون (1991)، برای مثال، به تخصیص منابع مربوط بود ، در حالیكه بررسیهای Easa (1989) و Shah et al (1993) به سطح بندی و تراز كردن منابع می پرداخت روشهای دیگر ، تنها روی تجزیه TCT متمركز شدند. همانطوریكه این بررسیها سودمند واقع شدند، آنها به ویژگیهای مجزایی پرداختند كه یكی پس از دیگری برای پروژه ها بكار برده می شدند ( نه بطور همزمان) . بوسیله پیچیدگی اساسی پروژه ها و مشكلاتی در رابطه با الگوبرداری تمام ویژگیهای تركیب یافته، تلاش بسیار كمی برای بهینه سازی منابع تركیب شده به عمل آمد.

– ناكارآمدی الگوریتم های بهنیه سازی سنتی: در چند دهه گذشته ، بهینه سازی منبع سنتی، براساس روشهای ریاضی یا براساس تكنیكهای ذهنی(غیرمستدل) بوده است. روشهای ریاضی ، همانند برنامه ریزیهای عدد صحیح ، خطی، یا برنامه ریزیهای دینامیكی ،برای مشكلات منبع فردی پیشنهاد شده بودند.با این وجود ، روشهای ریاضی از لحاظ محاسبه ای برای هر پروژه واقعی انعطاف ناپذیر بودند كه این روش فقط برای سایزهایی از پروژه مناسب می باشد. همچنین ،روشهای ریاضی پیچیده ایشان دستخوش تغییر می شوند وممكن در مطلوبترین وبهینه ترین قرار بگیرند، روشهای ذهنی (غیرمستدل) ، ازسوی دیگر، تجربیات وقوانین thumb را بكار می برند، نه فرمولهای ریاضی سخت ودقیق را. محققان برای تخصیص منبع، مدلهای ذهنی گوناگونی را پیشنهاد نموده اندن،تراز بندی منبع ها،تجزیه TCT، علی رغم سهولتشان ،این روش های ذهنی هنگامی كه درشبكه های پروژه ای مختلف بكار برده می شوند ،نتایج گوناگون را اعمال می نمایند ، و برای كمك به انتخاب بهترین روش ذهنی برای كاربرد، هیچ گونه راهنماهای دقیقی وجود ندارد. بنابراین ، آنها نمی توانند راه حلهای بهینه ای را تضمین نمایند. همچنین ،راه حلهای غیرثابت آنها ( غیرپایدار آنها) به تفاوتها وتناقض‌های وسیع، میان قابلیهای محدود شده منبعی نرم افزار در مدیریت پروژه تجاری كمك شایانی كرده اند.

– مشكلاتی كه در رابطه با مدلهای همانندسازی: در طی سه دهه گذشته،همانندسازی كامپیوتر، برای حمایت از كاربرد كارآمد منابع ساخت ارائه شده است (معرفی شده است) با این وجود ، محققان، در توانایی آن برای ایجاد تقلیدی (نمودین) فرآیندهای ساخت واقعی در كامپیوترها علاقمند شدند، و كارورها ممكن هدایت این كار را بسیار دشوار بیابند. به عنوان یك ابزار بسیار سودمند برای طرح ریزی منابع، یك تحقیق وسیع برای توسعه مدلهای همانندسازی عملكرد ساخت، بویژه برای كاربرد سیستم چرخه باید هالپین صورت گرفت. هنوز،با این وجود، برخی ابزارهای موجود، نیازمند دانش برنامه ریزی كامپیوتری و زبان همانندسازی، و عدم ادغام با نرم افزار مدیریت پروژه موجود و عدم ادغام با الگوریتم های بهینه سازی را می باشند.

– موجودیت یك ابزار تولیدی جدید ؛توسعه های اخیر در علم كامپیوتر، یك تولید جدیدی از ابزارها را حاصل نموده است، كه آن برای استفاده شدن در كاربردهای ساخت بسیار سودمند می باشد. براساس پیشرفتهای اخیر در هوش مصنوعی، یك تكنیك بهینه سازی جدید ، وا لگوریتم های ژنتیك (Gas) پدیدار شده اند. با مكانیزمهای تكامل طبیعی همانندسازی و شایسته ترین مكانیزمهای بقاء ،GAS ،یك تحقیق رندم(تصادفی) رابرای حل بهینه یك مشكل بكار می برد. بوسیله سودمندیهایی حاصله از آنها، Gas بطور موفقیت آمیزی برای حل چندین مشكل مهندسی و مشكلات مدیریت ساخت بكار برده می‌شود. این كاربردها شامل بهینه سازی یك سیاست قیمت افزایی برای پیمانكاران ؛بهینه سازی سقف نگهدارنده(پایه) فولاد؛ زمان بندی و جدول بندی منابع؛بهینه سازی زمان وهزینه معاملات؛ و تخصیص وترازبندی منبع تركیب شده می باشند.

همچنین،علاوه بر ابزارهای بهینه سازی براساس GA،سیستم های همانندسازی جدید و آسان كاربرد براساس برنامه ریزی های شی گرا، اخیراً ارائه شده است. یك سیستم فرآیند V3 (2000)، یك نرم افزار با هدف عمومی،برای الگو برداری و همانندسازی ارائه شده است. سودمندی اصلی این نرم افزار، نمودار گردش كارآسان آن، براساس قابلیت های الگوبرداری و همچنین موتور همانندسازی شیء گرایآن می باشد.این موتور همانندسازی نرم افزار،انعطاف پذیر است و این امكان را بوجود می آورد كه كاربر عناصر الگو برداری اولیه اش را بپذیرد. سودمندی دیگر نرم افزار این است كه ،آن همانندسازی را برای شبكه های سنتی فعالیت در فلاش (AOA) بكار برده شده برای زمان بندی پروژه ها بكار می برد. انواع پروژه‌های گوناگون فلاش و گره طراحی می شوند تا شاخه بندی های ساده یا مشروط را در طی همانندسازی امكان پذیر سازند. این اهداف از پیش طرح شده، می توانند با یك تلاش كم برای تولید مدلهای عملی،بدون دانش مبتلی از واژه شناسی همانند شناسی یا برنامه ریزی كامپیوتری به كار برده شوند.

این روش، به بهبود طرح ریزی ساخت و مدیریت منابع، توسط یك سیستم بهینه سازی منبع آسان كاربرد و كارآمد كمك می نماید و این همانند سازی را با الگوریتم های ژنتیك تركیب می نماید. این سیستم بهینه سازی منبع،در دو مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین این سیستم با نرم افزار تجاری مدیریت پروژه ادغام می‌شود و این امكان را فراهم می كند كه كاربران مدلهای بهینه یافته GA را در هر سلسله مراتب پروژه تعریف شده كاربر بكار گیرند، به نحوی كه زمان بندیهای ساخت بهینه شده منابع و زمان بندی های واقع گرایانه ایجاد شود.

زمان بندی سلسله مراتبی با بهینه سازی منبع

چون یك مدل همانندن سازی شده GA از یك عملكرد فردی در یك فایل میكروسافت گنجانده می‌شود ، آن می تواند به آسانی با هر طرح اصلی تعریف شده كاربر پیوند بخورد، به نحوی كه بهینه سازی منبع در پروژه هایی با عملكرد چند گانه گنجانده شود. همانند ساختارهای تقلیل یافته ( خراب ) كاری گوناگون (WBS) ،عناصر یك پروژه می توانند با مدلهای همانندسازی بهینه یافته GA پیوند خورده ویك محیط طرح ریزی سلسله مراتبی را برقرار نمایند (شكل 7) این مراحل برای تولید یك طرح ساخت اصلی كه بصورت زیر هستند : مورد نیاز می باشد :

(1) برای عملكردهای مهم و پرهزینه در پروژه تان ، مدلهای همانند سازی بهینه یافته GA فردی را حاصل نمایید. هر كدام در یك فایل پروژه میكروسافت ذخیره خواهند شد. هر كدام می تواند به عنوان یك زیر پروژه مورد ملاحظه قرار گیرد.

(2) یك WBS اصلی در نرم افزار زمان بندی ، همراه رابطه های فعالیت، منابع و تداوم ( دیرش زمان) همانطور اجرای سنتی، ایجاد نمایید ( جدول زمان بندی پس زمینه ای درشكل 7)

(3) از طریق فعالیتهای مناسب، پیوندهایی را در WBS برای فایل زیر پروژه های مربوطه شان فراهم نمایید، فایلهایی كه مدل همانندی را در آنها گنجانده می‌شود.

(4) ماكروی GA را در هر زیر پروژه ساخته شده در مرحله(3) فعال نمایید( ضبط صفحه نمایش جلو (پیش نما) در شكل (7)) ، و همانندسازی بهینه یافته GA را اجرا كنید و تركیب منبع بهینه، وتولید مربوطه آن ، هزینه و زمان را تعیین و مشخص نمایید. با استفاده از نتایج بهینه، دیرش فعالیت به نرم افزار زمان بعدی انتقال می یابد؛ و

(5) هنگامی كه تمامی مدلهای بهینه شده GA فعال می شوند، یك طرح پروژه واقعی بنابراین به همراه سطحهای تولید مورد رضایت، هزینه حداقل ومنابع مناسب تعیین می‌گردد.
خلاصه و اظهارات نتیجه گیری

مدیریت منبع ،بواسطه پیچیدگی اساسی پروژه های ساختمان (ساخت) به مشكلات مربوط به الگوبرداری برهم كنش های پیچیده در ساخت، و محدودیتهای ابزارهای بهینه سازی سنتی برای پرداختن به مشكلات بزرگ، كاری بسیار دشوار می باشد.این مطالعه ، یك روش ساده وقدرتمند را برای مدیریت منبع وبهینه سازی را در پروژه های ساخت، با استفاده از یك تركیب همانندسازی فلوچارت و الگوریتم های ژنتیك (Gas) نشان می دهد ( ارائه می دهد ) برای بهبود طرح ریزی ها و مدیریت منبع در پروژه های بزرگ با عملكردهای چندگانه، همانند سازی بهینه سازی GA، ادغام می شوند و یك سیستم سلسله مراتبی را تشكیل میدهد. در این روش ،عناصر پایین تر ساختار تقلیل یافته (خراب)كاری (عملكردهای ساخت انفرادی) ،ب طور خودكار به مدلهای همانندسازی بهینه یافته GA پیوند می خورند.

دو مثال در این مقاله نشان داده شدند ، كه آنها قدرت و تنوع روشهای طرح ریزی همانند سازی بهینه یافته GA رانشان می دهند: جایگزینی ستونی عینی و عملیات خاكبرداری در فروردگاه بین المللی هنك كنگ. دو مثال تجزیه شدند و سودمندیهایی روش پیشنهاد شده را نشان دادند. نتایج نشان می دهد كه همانندسازی تركیب یافته و بهینه سازی شده GA می تواند تحقیق و بررسی شود و تعدادی منابع بهینه را كه بهترین سودها / نسبتهای هزینه را حاصل می نمایندآشكار نماید.

چندین حیطه وجود دارند كه درآن طرح ریزی همانندسازی بهینه سازی پیشنهاد شده GA می تواند توسعه یابد، این حیطه شامل موارد زیر می باشند:

· ادغام یافتن با یك سیستم برآورد هزینه و كتابخانه ، كه یك برآورد بسیار كارآمد، خودكار شده وواقع بینانه ای از زمان و هزینه های مربوط به هر عملكرد و یا كار را فراهم می آورد، و همچنین ،می تواند دامنه متناوبها را برای انتخاب افزایش دهد،

· اصلاح فاكتورها می تواند به مدلهای همانندسازی افزوده شود واین امكان تاثیرپذیری را در طول عملیات چرخه در یك مدل فراهم می كند،

· برای اینكه این روش پیشنهاد شده بسیارواقع بینانه باشد،محدودیتهایی همانند عملكرد بشری(ترك كردن كار به خاطر مریضی، میزان تولید در پایان روز كاهش می‌یابد ..) و باید برای بررسی هایآینده مورد ملاحظه قرار گیرد و

· استفاده از روش پیشنهاد شده در عملیات طرح ریزی در شبكه های زیر ساخت بزرگ همانند جاده ها ، آب ،لوله كشی فاضلاب ، خطهای حمل و نقل، تعدادی توسعه ها مورد نیاز است، توسعه هایی هماندن ،ادغام یافتن با یك سیستم اطلاعات جغرافیایی و بهبود دادن زمان بعدی برای پرداختن به محلهای ساخت توزیع شده چندگانه وقدرت وسادگی روش پیشنهاد شده و اجرای خودكار شده آن، بطور امیدوار كننده های مدیریت طرح را تشویق خواهد كرد كه آن در طرح ریزیهای پروژه های زیرساختی بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. این روش می تواند برای فراهم آوردن تعدادی بهنیه ای از كمیتهای منبع، سیاستهای جایگزینی و بنابراین بهبود (بازده كلی بكار برده شود )

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله پردازشگری دیجیتال یا (DSP)

مقاله پردازشگری دیجیتال یا (DSP) در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 238 کیلو بایت

مقاله پردازشگری دیجیتال یا (DSP) در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

بخش مخابرات هوایی از مهمترین و اصلی ترین بخش هاست و زیرسیستم های یك سیستم هوایی را تشكیل می دهد. درحوزه صنعت هوایی و ناوبری، گیرنده ها و فرستنده های رادیویی نقش اساسی را دربخش مخابراتی برعهده دارند بخش مخابرات از سه بخش اساسی گیرنده، فرستنده و كانال مخابراتی تشكیل شده است كه دراین مقاله بیشتر به پردازش سیگنالهای گسسته درزمان می پردازیم كه در گیرنده ها و فرستنده های مخابراتی نقش اساسی را ایفا می كنند گیرنده های رادیویی نقش اساس درآشكارسازی، آنالیز، شنود و جهت یابی سیگنالهای دریافتی داشته كه عمدتاً از نوع سوپرهیتروداین استفاده می شود.

علاوه بر سیستم های رادیویی، بسیاری از انواع سیتمها برای ارسال دیتاهای با ارزش، از سیگنال های رادیویی RF استفاده می كنند كه دارای رشدی مداوم ، پیوسته و قابل توجه هستند، گیرنده های هوایی برای انواع مختلفی از كاربردها و حوزه ای عملیاتی طراحی و بنا به نیاز، بصورت انفرادی و یا عمدتاً درقالب سیستم بكارگیری می شوند كه عمده اهداف و مقاصد این نوع گیرنده ها برای ارتباطات هوایی یا زمین به هوا و بالعكس انجام می شود عمده تعاریف به كاررفته درمخابرات هوایی یا دركل، مخابرات:

رنج دینامیكی : رنج از كمترین تا بیشترین سیگنالهای ورودی برحسب dB، كه یك گیرنده می تواند احساس كند بطور مثال اگر یك گیرنده قادر به آشكارسازی ، سیگنالهای بین dB 10 و dB50- باشد در این صورت رنج دینامیكی گیرنده dB 60 خواهد بود.

-پهنای باند لحظه ای : پهنای باند گیرند درهر نقطه معلوم از زمان (كه اساساً كمتر از پهنای باندكلی سیستم برای هرگیرنده می باشد.

-حساسیت یا Sensitivity: كمترین سطح توان سیگنال دریافتی كه هر گیرنده قادر به آشكارسازی آن می باشد را گویندكه (برحسب dBm اندازه گیری می شود)

-پهنای باند رادیویی كل : رنج فركانسی كه گیرنده قادر به آشكارسازی آنها می باشد راگویند.

-توانایی پردازش چندین سیگنال: میزان قابلیت و توانایی گیرنده درتشخیص و تمیز دادن بین دو سیگنال راداری درفركانس های متفاوت در درون پهنای باند لحظه‌ای یك گیرنده

پردازشگرهای دیجیتالی درگیرنده های دیجیتالی

به دلیل استفاده از تكنیك سوپرهیتروداین درگیرنده های دیجیتالی ابتدا به مقدمه ای از این گیرنده ها می پردازیم سپس گیرنده های دیجیتالی را شرح داده و سپس به پردازشگر دیجیتالی كه مهمترین قسمت این بخش از گیرنده هاست می پردازیم.

گیرنده های سوپرهیتروداین:

گیرنده های سوپرهیتروداین از رایجترین و پركاربردترین نوع گیرنده ها درجهان برای تقریباً همه سیستم های دریافت رادیویی و راداری با بهره گیری از ساختار سوپرهیت می باشد. درگیرنده سوپرهیت نیاز به تقویت كننده رادیویی باند پهن برای اصلاح حساسیت نیست بلكه به جای آن، سیگنال [1]RF با استفاده از یك مخلوط كننده یا میكسر و یك نوسان ساز محلی[2] به یك فركانس میانی[3] تبدیل و سپس با استفاده از یك تقویت كننده IF، گین با بهره مورد نیاز بدست می آید. سیگنال تبدیل شده به فركانس پائین[4] ازمیان یك فیلتر میان گذر[5] عبور می كند، این فیلتر باعث عبور بودن تضعیف سیگنال مورد نظر شده و سایر سیگنالهای ناخواسته بویژه سیگنالهای ناشی از حاصلضرب های فركانسی كه باعث تولید اعوجاج اینترمدولاسیون و در نتیجه سیگنال نامطلوب می شوند را حذف می نماید و آنها را عبور نمی دهد.

مزیت تبدیل سیگنال RF به یك سیگنال IF با فركانس پائین تر به روش سوپرهیت این است كه فیلتر ها و تقویت كننده هایی با پهنای باند باریك و با مشخصه های فركانس قطع[6] نیز نیازمند است كه درفركانس های IF به راحتی در درسترس است به همین دلیل گیرنده های سوپرهیتروداین دارای حساسیت بالا و انتخاب گری[7] فركانس بسیار خوبی است كه باعث ایده آل بودن آنها برای آنالیز دقیق و جزئی مشخصه های سیگنال دریافتی است. هرچند بسبب بالا بودن سطح انتخابگری فركانس این گیرنده معمولاً دارای پهنای باند فركانس لحظه ای باریك بوده و قادر نیست چندین سیگنال ورودی را بطورهمزمان كنترل و پردازش نماید. در زمینه پردازش بعداً مفصلاً بحث خواهد شد.

خواص تبدیل فوریه گسسته

در این بخش ما شماری از خواص DFT را با توجه به دنباله های محدود درزمان در نظر میگیریم. بحث ما درموازات با بحث موجود درابطه با دنباله های متناوب به پیش می رود. بهرحال: این حضور ویژه به عكس العمل فرضیات موجود می پردازد و اشاره ای به تناوب نمایش DFT از دنباله های كراندار دارد.

حالت خطی

اگر دو دنباله محدود درزمان X1[n] و X2[n] درحالت خطی با هم تركیب شوند، به عبارتی داریم :

x3[n]=ax1[n]+bx2[n]

سپس DFT متعلق به x3[n] خواهد بود:

x3[k]=aX1[k]+bX2[k]

به وضوح، اگر x1[n] دارای طول N1 و x2[n] دارای طول N2 باشد، سپس حداكثر طول x3[n] به صورت N3[k]=max[N1 N2] خواهد بود. بنابراین، به این خاطر كه معادله گفته شده با معنی باشد، هر دو مورد DFTs باید با همان طول محاسبه شود.

اگربرای مثال باشد، پس x1[k]، DFT دنباله x1[n] می باشد كه به وسیله نواحی تقویت شده است. یعنی، به عبارتی، نقطه متعلق به DFT برابراست با:

و نقطه N2 متعلق به DFT از X1[n] برابر است با :

درخلاصه داریم :

درجاییكه طول دنباله ها و تبدیل های فوریه گسسته همه برابر با حداكثر طول X1[n] و X2[n] می باشند. البته، طول بیشتر DFTs می تواند بوسیله تقویت هردو دنباله با نمونه های دارای ارزش صفر تقویت شود.

نتیجه گیری

با توجه به گسترش سیستمهای دیجیتالی درتمامی زمینه ها كه منجز به كوچك شدن قطعات و تجهیزات و همچنین كاهش حجم و سرعت بالای پردازشگرها دراینگونه سیستمها و مقاوم بودن تجهیزات دیجیتالی درمقابل تداخل و خطاها به دلیل فریمهای تشخیص و تصحیح خط درگیرنده كه در فرستنده پیش بینی شده اند جا دارد كه این زمینه ازعلم و صنعت درصنایع هوایی نیز مورد استفاده قرارگیرند چرا كه صنعت هوایی بیشتر از صنایع دیگر به این قبیل از مزایا نیازمند است بخصوص حجم و وزن كم تجهیزات درصنایع هوایی یكی از اهداف مهندسان و طراحان این صنعت می باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده

مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 188 کیلو بایت

مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول

تاریخچه و مقدمه

طراحان سیستمهای مخاراتی درگذشته و حال همواره به دنبال دستیابی به تكنیكهای مدولاسیون ودمدولاسیونی هستند كه نیازهای مخابراتی و ملاحظاتی مورد نظر آنهارا به بهترین صورت مرتفع سازند. اكثر این تكنیكها سعی در بهینه سازی استفاده از یك یا هر دو پارامتر مخابرات یعنی قدرت و پهنای باند داشته، هدف اصلی آنها كم كردن احتمال خطای بین در ارسال سیگنال از یك محل به محل دیگر، با فرض حضور نویز گوسی سفید جمع شونده می‎باشد.

با این وجود گاهی نیاز به تكنیكهای مدولاسیونی كه نیازهایی غیر از موارد مذكور را برآورده كنند به چشم می خورد. به عنوان مثال علاوه بركانالهای AWGN كانالهای دیگری وجود دارند كه از این مدل تبعیت نمی كنند. مثلا یك سیستم مخابرات نظامی كه تحت تاثیر تداخل عمدی «اختلال»[1] قرار می گیرد، یا كانال چند مسیره كه به خاطر انتشار سیگنال از چند مسیر ایجاد میشود نمونه هایی از این كانالها می باشند، لذا امروزه استفاده از تكنیكهای مدولاسیون با خواصی نظیر مقاومت در برابر اختلال، عملكرد در طیف انرژی پایین، دسترسی چندگانه بدون كنترل خارجی ایجاد كانالهای سری بدون امكان شنود خارجی و … به سرعت ر و به افزایش است. یك روش مدولاسیون و دمدولاسیون كه می‎تواند در اینگونه موارد مناسب باشد تكنیك طیف گسترده[2] می‎باشد.

60 سال پیش در‌آگوست 1942 هدی لامار جرج آنیل با ثبت سند سیستم مخابرات مخفی در اداره ثبت اختراعات ایالات متحده دریچه ای به فضای دوردست «سیستم های طیف گسترده» گشودند. تكنیكهای طیف گسترده در ابتدا برای اهداف نظامی ایجاد و مورد استفاده قرار گرفتند. اما با پیشرفت های فراوانی كه در عرصه VLSI تكنیكهای پیشرفته پردازش سیگنال و ساخت میكروپروسسورهای سریع و ارزان قیمت صورت گرفت امكان توسعه تجهیزات طیف گسترده برای استفاده های شخصی فراهم شد.

ازمشخصات بارز یك سیستم طیف گسترده می‎توان به گسترش طیف سیگنال ارسالی در پهنای باند مستقل و بسیار وسیعتر از باند پیام، حذف گسترش و حصول مجدد طیف توان درگیرنده و بكارگیری یك دنباله شبه تصادفی غیر از دنباله پیام در فرستنده و گیرنده اشاره نمود. دو شرط عمده زیر باعث تمایز سیستم های طیف گسترده باز مدولاسیون های نظیر FM باند وسیع كه در آنها نیز از پهنای باند سیگنال پیام استفاده می‎شود شده است .

1- د ریك سیتم طیف گسترده پهنا باند ارسالی بسیار بزرگتر پهنای باند سیگنال پیام می‎باشد.

2- گسترش طیف توسط دنباله شبه تصافدی دیگری كه از سیگنال پیام مستقل و برای گیرنده كاملاً مشخص است، انجام می‎شود. شكل 1-1 دیاگرام كلی سیستم طیف گسترده را نشان می‎دهد.

دراین دیاگرام منظور از كد گسترش دهنده یك دنباله باینری شبه تصادفی با نرخ بسیار بالاتر از نرخ سیگنال پیام و لذا طیف فركانسی وسیعی می‎باشد. شكل 2-1 نمونه ای از این دنباله را نشان می دهند.

در فصول بعد این بخش ابتدا به معرفی بیشتر سیستم های طیف گسترده پرداخته انواع ، خصوصیت ها و كاربردهای این سیستم ها را بیان می كنیم.

فصل دوم

سیستم های طیف گسترده

استفاده از سیستم های طیف گسترده باعث بهبود كیفیت انتقال اطلاعات در سیستم های مخابراتی می‎شود. بطور كلی مقدار بهبود كیفیتی را كه دراثر استفاده از یك سیستم طیف گسترده بدست می‎آید بهره پردازش می گوییم. بعبارت دیگر آن را می‎توان تفاوت میان عملكرد سیستمی كه از طیف گسترده استفاده می‎كند و عملكرد سیستمی كه از این تكنیك استفاده نمی كنند، هنگامی كه بقیه شرایط برای دو سیستم یكسان باشد تعریف نمود، بنابراین بهره پردازش پارامتری است كه با آن می‎توان كیفیت سیستم طیف گسترده را نشان داد. سه رابطه رایج برای بهره پردازش درنظر گرفته شده است.

1- نسبت SNR خروجی به SNR وردی بعد از فیلتر كردن نهایی

(1-2)

2- نسبت پهنای باند سیگنال گسترده شده به نرخ ارسال اطلاعات.

(2-2)

3- نسبت پهنای باند سیگنال گسترده شده به پهنای باند پیام (مدوله شده)

(3-2)

رابطه اول یك رابطه تئوری كلی است و روابط بعدی را می‎توان به ترتیب برای دو نوع سیستم طیف گسترده FH و DS از آن نتیجه گرفت.

بهره پردازش امروزه درسیستم های طیف گسترده تجاری 10 تا 100 ( Db 20-10) و در سیستم های طیف گسترده نظامی 100 تا 1000000 (Db 60-30) می‎باشد.

1-2- انواع سیستم های طیف گسترده

انواع سیستم های طیف گسترده عبارتند از:

1- سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم[3] یا شبه نویز[4] (DS) / (PN)

2- سیستم طیف گسترده پرش فركانسی[5] (FH)

3- سیستم طیف گسترده پرش زمانی[6] (TH)

4- سیستم طیف گسترده جاروب فركانسی (CHIRP)

5- سیستم طیف گسترده با تركیب روش های فوق (HYBRID)

در ادامه به بررسی اجمالی انواع سیستم های طیف گسترده می‎پردازیم.

1-1-2- سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم یا شبه نویز (DS) / (PN)

شكل 1-2 بلوك دیاگرام یك مدولاتور طیف گسترده DS را نشان می‎دهد.

شكل 1-2: دیاگرام بلوكی فرستنده DS.

دراین روش همانطور كه مشاهده می‎شود عمل گسترش طیف با ضرب مستقیم كد گسترش دهنده C(T) در موج مدوله شدن انجام می‎شود. چون كد گسترش دهنده یك دنباله باینری شبه تصادفی با نرخ بسیار بالاتر از نرخ اطلاعات می‎باشد از نظر فركانسی طیفی با پهنای باند وسیع و شبیه نویز دارد كه باعث گسترش طیف سیگنال مدوله شده در حوزه فركانس می‎شود. سیگنالهای ایجاد شده با این تكنیك در حوزه فركانسی بصورت نویز ظاهر شده طبیعت آنها چنین می نماید كه تصادفی هستند در صورتی كه الا تصادفی نبوده و توان سیگنال به زیر سطح نویز كاهش می یابد. در این تكنكی هیچ گونه اطلاعاتی از بین نمی ورد و اطلاعات درگیرنده مجددا قابل بازیابی است. در این گونه سیستمها می‎توان حتی گسترش طیف را قبل از مدولاسیون حامل انجام داد. در این حالت ابتدا كد گسترش دهنده در سیگنال پیام ضرب شده، سپس سیگنال گسترده حامل را مدوله می‎كند.

با استفاده از روابط در نظر گرفته شده برای محاسبه بهره پردازش مشاهده می‎شود كه درسیستم طیف گسترده دنباله مستقیم (DS) هر چه نرخ دنباله كد گسترش دهنده بیشتر از نرخ سیگنال پیام باشد (دوره پالس دنباله گسترش دهنده كمتر از دوره پالس دنباله پیام باشد) بهره پردزاش بزرگتر، پهنای باند سیگنال گسترش یافته وسیعتر و كارایی سیستم بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر:

(4-2)

كه در آن K یك ضریب ثابت، نرخ (دوره پالس) دنباله شبه نویز، نرخ (دوره پالس) سیگنال پیام و S توان می‎باشد.

دراینجا نگاهی اجمالی به چگونگی گسترش طیف در یك مدولاسیون DSSS بدون توجه به نوع مدولاسیون دیجیتال سیستم می كنیم. بطور كلی ثابت می‎شود كه طیف فركانسی یك دنباله شبه نویز با دور پالس و پریود N ، دنباله ای از ضربه ها با پوش تابع SINC2(0) می‎باشد. همانطور كه شكل 2-2 نشان می دهده برای طیف توان یك دنباله شبه نویز خواهیم داشت:

این عمل حدف گسترش نامیده می‎شود.

جمله اول در رابطه فوق مدولاسیون دیجیتال اطلاعات ورودی و جمله دوم شكل گسترش یافته سیگنال نامطلوب می‎باشد. اثر نویز با استفاده از یك فیلتر میانگذر تقریبا از میان می رود، برای دستیابی به سیگنالهای اطلاعات كافی است كه سیگنال خارج شده از فیلتر میانگذر به یك مدار گیرنده همبستگی (گیرنده BPSK معمولی) وارد شود.

پس از بررسی فرستنده و گیرنده BPSK- DSSS مهمترین سوال مطرح، احتمال خطای آشكار سازی دراین سیتسم می‎باشد.

بطور كلی در شرایط همزمانی كامل و عدم تداخل كه تنها وجود نویز گوسی سفید جمع شونده مطرح است منحنیهای احتمال خطای سیستمهای BPSK،BPSK-DSSS یكسان بنظر می رسند. زیرا سیگنال گسترش یافته شبه تصادفی بوده و خود نظیر نویز می‎باشد.

(13-2)

كه Eb انرژی هربیت و N0 چگالی طیف توان یكطرفه نویز گوسی سفید جمع شونده می باشند، اما احتمال خطای آشكار سازی برای سیستم BPSK- DSSS كه در [1] تلویحا محاسبه شده است بصورت زیر می‎باشد.

(14-2)

(15-2)

W در این رابطه پهنای باند لوب اصلی سیگنال گستریش یافته می‎باشد. بنابراین K عددی بسیار نزدیك به 1 بوده، بگونه ای كه احتمال خطای سیستم BPSK- DSSS با اختلاف بسیار جزئی بهتر از احتمال خطای سیستم BPSK می‎باشد.

شكل 9-2: احتمال خطای سیگنالهای BPSK و BPSK- DSS

از آنچه ذكر گردید، واضح است كه سیستم طیف گسترده DS مشخصاتی نظیر مشخصات زیر را به خوبی از خود نشان می‎دهد: [11]

1- طیف توان كم تا حدی كه سیگنال اطلاعات برای شنودها و سایر گیرنده ها شبه نویز باشد

2- مصونیت بالا درمقابل تداخل عمدی و غیرعمدی بدلیل گسترده شدن این تداخل ها در گیرنده زمانی كه سیگنال اصلی حذف گستریش می‎شود. همینطور بعلت اینكه سیگنال در هنگام ارسال حالت شبه نویز داشته و انرژی خود را در طیفی وسیع پخش می‎كند. تداخل حداكثر می‎تواند بخش كوچكی از این طیف را پوشانده، تنها كمكی از انرژی سیگنال را از بین ببرد.

3- امكان دستیابی چندگانه از طریق اختصاص دادن كدهای متفاوت به كاربران متفاوت.

4- استفاده از فرستنده ها با توان بسیار كم برای فواصل زیاد.

همچنین سیستم طیف گسترده می‎تواند سیگنال را در برابر چند مسیری حفظ كند. از آنجا كه سیگنالهای دریافت شده از مسیرهای متفاوت، دارای تأخیر های متفاوت هستند گیرنده با تخمین تنها نسبت به یكی از آنها همزمان می گردد. با توجه به اینكه گیرنده همبستگی بر اساس بیشترین انرژی بدست آمده در انتهای گیرنده، تخمینی از Td را فراهم می‎آورد و همچنین بیشترین انرژی مربوط به سیگنال دریافتی از كمترین فاصله است. سایر دریافتها در حوزه فركانس گسترده باقی مانده و حتی گسترده تر هم می‎شوند. لذا به عنوان تداخل اثری نخواهند داشت. تنها در حالتی كه تأخیر بین سیگنالهای دریافتی كوچكتر از TC باشد، چند مسیری می‎تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد كه این مسئله چندان به وقوع نمی پیوندد و اغلب دریافتها دارای تأخیرهای بزرگتر از TC هستند. [4]

2-1-2- سیستم طیف گسترده پرش فركانس

روش دوم جهت گسترش طیف یك سیگنال حامل مدوله شده توسط اطلاعات، تغییر فركانس حامل بطور متناوب می‎باشد. فركانس حامل معمولا از زیر مجموعه ای از فركانس انتخاب می گردد (K عدد صحیح). دراین تكنیك سیگنال گسترنده بطور مستقیم حامل مدوله شده توسط سیگنال پیما را مدوله نمی كند، بلكه از آن، جهت كنترل دنباله فركانسهای بعدی می پرد به این نوع تكنیك طیف گسترده پرش فركانسی اطلاق می گردد. پرش فركانس با تركیب سیگنال دریافتی توسط یك سیگنال نوسان ساز محلی كه فركانس آن بطور همزمان با فركانس دریافتی پرش می كند، حذف می‎شود. شكل 10-2 پوشش فركانسی سیگنال FH برحسب زمان را نشان می‎دهد. همچنین شكل 11-2 شمای جابجا شدن فركانس و در نتیجه ایجاد یك ناحیه طیف گسترده را نشان می‎دهد.

شكل 10-2: پوشش فركانسی FH برحسب زمان [5]

شكل 11-2-5: پرش فركانس برحسب زمان [5]

برای محاسبه بهره پردازش این سیستم و با توجه به گفته های فوق داریم:

كه در آن M تعداد فركانسهای فركانس ساز بوده، k همانطور كه قبلا اشاره شد طول رشته كد شبه تصادفی می باشد، یعنی .

در روش پرش فركانس برحسب نرخ پرش فركانس حامل یا همان سرعت پرش دو نوع سیستم وجود دارد:

1-2-1-2- سیستم پرش فركانس تند (F-FH) :

دراین سیستم نرخ پرش خیلی بزرگتر از نرخ سمبل یا بیت اطلاعات است دراین حالت فركانس حامل چندین بار در مدت فرستادن یك سمبل یا بیت عوض می‎شود. بنابراین یك بیت در فركانسهای مختلفی فرستاده می‎شود.

2-2-1-2- سیستم پرش فركانسی كند (S- FH)

در این سیستم نرخ پرش خیلی كوچكتر از نرخ بیت اطلاعات است. دراین حالت چندین سمبل در یك فركانس حامل فرستاده می‎شوند. در ادامه سیستم پرش فركانسی كند همدوس را مورد بررسی قرارمی دهیم:

– مقابله با پدیده چند مسیری

یكی از دلایل اصلی استفاده از سیستمهای طیف گسترده خصوصا در مخابرات سیار سلولی مقاومت این سیستمها دربرابر پدیده چند مسیری است.

درباره چگونگی عملكرد طیف گسترده در برابر پدیده چند مسیری نیزد ر بخشهای قبل مطالبی بیان شد. با توجه به اینكه كد گسترش دهنده در این سیستمها معمولا تنها با یكی از سیگنالهای دریافتی از مسیرهای مختلف همزمان می‎شود این سیستمها مقاومت بسیار خوبی در برابر پدیده چند مسیری از خود نشان می دهند.

معمولا سیستمهای FHSS درمقابل پدیده چند مسیری مقاومت بیشتری از سیستمهای DSSS دارند.

4- عملكرد مخفی یا احتمال شنود پایین

با توجه به عدم دسترسی گیرنده اهی دیگر به كد شبه تصادفی فرستنده ای كه سیگنالی را برای گیرنده ای خاص می فرستد، این گیرنده ها هیچگونه دسترسی به سیگنال پیام ندارند.

درسیستمهای DS سیگنال برای گیرنده های دیگر زیر سطح نویز مخفی شده و در سیستمهای FH سیگنال با پرش تصادفی از دید گیرنده های بیگانه در امان می‎باشد.

5- مقاومت در برابر ISI

سیستمهای طیف گسترده با استفاده از كدهای متعامد برای گسترش و حذف گسترش و همچنین استفاده از گیرنده های RAKE برای آشكار سازی در برابر ISI مقاوم می باشند اطلاعات بیشتر در این زمینه در مرجع [2] موجود است.

3-2- كاربرد سیستمهای طیف گسترده

مهمترین كاربردها و تجهیزاتی كه تاكنون در آنها از سیستمهای طیف گسترده استفاده شده عبارتند از:

– شبكه های رادیویی سیار (مخابرات سیار)

– مقابله با اقدامات ضد الكترونیك در رادار

– مكان سنجی درمخابرات ماهواره ای

– مخابرات نظامی و ناوبری

– فاصله یابی با دقت بالا

– مخابرات PCS و بدون سیم (cordless)

– گیرنده های RAKE

– مخابرات سیار نسل سوم

– و …

فصل سوم

كدهای گسترش دهنده

درفصل قبل ذكر شد كه سیستم طیف گسترده از یك دنباله شبه تصادفی و مستقل از اطلاعات برای گسترش طیف سیگنال استفاده می‎كند. این دنباله ها معمولا دارای نرخی بسیار بالاتر ازنرخ اطلاعات بوده به جز گسترش طیف سیگنال ارسالی قابلیتهای دیگری نیز برای سیستمهای طیف گسترده به ارمغان می‎آورد.

دراین فصل از دیدگاه كاربرد درسیستمهای طیف گسترده به معرفی خواص عمومی و مشترك موجود در دنباله های شبه تصادفی، نحوه تولید آنها و معرفی خواص عمومی و مشترك موجود در دنباله های تصادفی، نحوه تولید آنها و معرفی كامل دنباله های با طول حداكثر كه دارای كاربردی عام در سیستمهای مخابراتی هستند می‎پردازیم.

3-1- دنباله شبه تصادفی

یك دنباله تصادفی به دنباله ای گفته می‎شود كه احتمال ارسال سمبولهای آن مساوی باشد. برای دنباله های باینری یك دنباله كه احتمال هریك از بیتهای آن برابر 2/1 است را دنباله باینری تصادفی[7] (RBS) می نامیم. چنین دنباله هایی به دلیل داشتن خواص مورد نظر از گسترش طیف امنیت كامل برای ارتباط مخابراتی را ایجاد می كنند. اما اولا تولید كدهای كاملاً تصادفی غیرممكن بود، ثانیا در صورت تولید، آشكارسازی كه بتواند چنین سیگنالی را آشكار كند وجود نخواهد داشت.[12]

در عمل از دنباله های باینری شبه تصادفی[8] (PRBS) پریودیك استفاده می‎شود. این دنباله ها تابع خود همبستگی تقریبا شبیه نویز دارند بنابراین به آنها دنباله های شبه نویز (PN) نیز گفته می‎شود.

خواصی كه یك دنباله شبه تصادفی باید داشته باشد به شرح زیراست:

1- تعداد صفر و یك ها در این دنباله باید تقریبا برابر باشد.

2- صفرها و یك ها در دنباله حتی الامكان بصورت پیاپی اتفاق بیفتند.

3- تابع خود همبستگی دنباله هر چه بیشتر به تابع ضربه گسسته شبیه باشد.

3-2- تولید كدهای گسترش یافته

مدارهای كه به عنوان مولد یك گسترش دهنده بكار می رود باید علاوه بر دادن خواص شبه تصادفی به دنباله خروجی، بتواند سایر ملاحظات سیستم طیف گسترده را نیز برآورد كند باید بتواند دنباله های با نرخ بسیار بالا تولید كند و عملكرد خوبی در فركانسهای بالا داشته باشد. مدار مربوطه باید بتواند به منظور حذف اختلال در سیستم، دنباله هایی با پریود بسیار زیاد تولید كند. همچنین درصورت استفاده از سیستمهای CDMA ملاحظات مربوط به داشتن حداكثر ظرفیت درسیستم (تولید تعداد كدهای زیاد و كدهای با همبستگی متقابل[9] حداقل) را برآورده سازد.

درسیستمهای طییف گسترده معمولا از مدارات شیفت رجیستر خطی[10] LFSR یا غیر خطی[11] NLFFL به عنوان انتخاب مناسب جهت برآورده ساختن نیازهای فوق استفاده می‎شود. شكلهای 1-1-3 و 2-1-3 دو ساختار ازشیفت رجیسترهای فیدبك دار خطی LFSR را با نامهای بترتیب ساختار گالوا و ساختار فیبوناچی نشان می دهند.

شكل 1-1-3: ساختار شیفت رجیستر گالوا

شكل 1-2-3: ساختار شیفت رجیستری فیبوناچی

در هر پالس ساعت محتویات شیفت رجیسترها یك واحد به سمت راست شیفت پیدا كرده بطور همزمان اولا یك بیت از خروجی ایجاد می‎شود و ثانیا یك تركیب خطی از محتویات شیفت رجیستر با ضرایب gk تولید و مقادیر جدید را برای حالت اولیه رجیستر اوال (در ساختار فیبوناچی) یا حالت اولیه كلیه رجیسترها (در ساختار گالوا) شكل می دهند. این دو ساختار از دیدگاه خروجی یكسان هستند. با این تفاوت كه خروجی ساختار فیبوناچی نسبت به خروج ساختار گالوا دارای n تاخیرزمانی است انتخاب یكی از دو تركیب برای یك دوره خاص به مسائلی از قبیل سرعتی كه باید سخت افزار در آن كار كند و اینكه آیا وجود خروجی های تأخیر یافته لازمند یا نه بستگی دارد. درسرعتهای بالا از ساختار گالوا بدلیل تأخیر بازگشتی كمتر درمسیر فیدبك بیشتر استفاده میشود. در این ساختار عمل جمع بطور موازی در مدارهای XOR انجام شده، زمان حالت گذاری مدار پس از اعمال پالس ساعت برابر مجموع تأخیر یك فیلیپ فلاپ و یك جمع كننده خواهد بود. در حالیكه میزان تأخیر در مدار ساختار فیبوناچی یك فیلیپ فلاپ و یك جمع كننده خواهد بود. در حالیكه میزان تأخیر در مدار ساختار فیبوناچی برابر مجموع تأخیر n-1 جمع كننده و یك فیلیپ فلاپ كه به مراتب بیشتر از حالت قبل می‎باشد. [12]

برای تعیین خروجی این دوساختار، مثلا ساختار گالوا اگر فرض كنیم:

(1-3)

یك چند جمله ای باینری از درجه n و تابعی از عملگر تأخیر D باشد. این چند جمله ای را كه تنها به ضرایب ساختار مداری شیفت رجیستر بستگی دارد، چند جمله ای مشخصه LFSR یا چند جمله ای مولد شیفت رجیستر می نامیم كه در آن gn=1 فرض می شود، همچنین برای داشتن خواصی نظیر حداكثر بودن پریود دامنه و … باید ضریب g0 نیز برابر یك باشد.

برای این ساختار در مرجع 1 ثابت شده است كه دنباله خروجی B (D) توسط شیفت رجیستر LFSR با چند جمله ای مولد g (D) بصورت:

(2-3)

تولید می گردد كه در آن:

(3-3)

بارگذاری اولیه شكل 1-1-3 و n تعداد مراحل (حالتهای) شیفت رجیستر می باشند. همانطور كه ملاحظه می‎شود دنباله خروجی علاوه بر تابع مولد به بارگذاری درشرایط اولیه رجیستر نیز بستگی دارد. از این خاصیت می‎توان برای تولید كدهای مشابه با فازهای متفاوت (به ازاء بار گذاریهای اولیه مختلف) كه درسیستمهای CDMA به كاربرهای مختلف اختصاص می یابد، استفاده نمود.

اگر بارگذاری اولیه غیرصفر انتخاب شود، ساختار هیچ گاه به حالت تمام صفر نرسیده و برحسب بارگذاری ، دنباله های متفاوت با پریود متفاوت حاصل خواهد شد. در ضمن اگر بارگذاری اولیه a(D) برابر یك در نظر گرفته شود، دنباله خواهد بود كه در سیستمهای ناشناخته به این طریق می‎توان به ساختار شیفت رجیستر آنها دست یافت.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی شاخه‌های گرافیك

مقاله بررسی شاخه‌های گرافیك در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 1.178 مگا بایت

مقاله بررسی شاخه‌های گرافیك در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دیباچه

1. نشانه

1-1. الف- نشانه‌های تصویری

1-2. ب- نشانه‌های نوشتاری

2. اوراق اداری

2-1. الف- سربرگ

2-2. ب- كارت ویزیت

2-3. پ- پاكت نامه

3. بروشور

3-1. الف- بروشورهای لتی

3-2. ب- بروشورهای فرمی

3-3. پ- بروشورهای اسلیپ كیس

4. طرح جلد كتاب

5. پوستر

5-1. الف- پوسترهای فرهنگی

5-2. ب- پوسترهای سینمایی

5-3. پ- پوسترهای سیاسی

5-4. ت- پوسترهای تجاری

منابع و مآخذ

دیباچه

نبود منابع مكتوب به زبان فارسی در زمینه بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های گرافیك همواره یكی از چالش‌های پیش روی این هنر و از جمله موانع رشد اصولی و علمی آن در میان علاقه‌مندان بوده است. اگر چه گرافیك در چنددهه اخیر جایگاهی شایسته در ساختار دانشگاهی كشور یافته و شناخت عامه جامعه نسبت به محدوده عملكرد این فن افزایش پیدا كرده است، ولی تدوین كتب درسی و آموزشی در این رشته و غنی سازی آرشیو دانش مكتوب گرافیك، حركتی همسان با فراگیر شده آن نداشته و به استثناء چند موضوع محدود (همچون نشانه، صفحه‌ آرایی و بسته بندی) در دیگر شاخه‌های پرشمار این رشته، حركت‌ها كند و كم جلوه بوده‌اند.

از یك سو، اندك منابع در دسترس، هر كدام تنها پاسخگوی بخشی از نیازهای رو به فزونی دانشجویان، هنرجویان و علاقه‌مندان این رشته پرمخاطب بوده است و از دیگر سو با وجود گذشت بیش از سه دهه از ارائه رشته گرافیك در مقاطع كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد در مراكز آموزش عالی كشور و افزایش گستره حضور آكادمیك آن، همچنان در حسرت تدوین منابع لازم و ضروری در زمینه واحدهای تخصصی آن همچون «كارگاه گرافیك»، «گرافیك محیطی»، «نقد و تحلیل آثار گرافیك» و… هستیم.

1. نشانه:

عنصری بصری است كه به منظور معرفی یك موضوع (كالا، فعالیت و…) طراحی و ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، نشانه، هویت بصری یك موضوع است.

نشانه جایگزین واژه‌هایی همچون آرم (با كاربرد بیشتر) و مارك است.

نشانه می‌تواند در قالب هر عنصر بصری جلوه‌گر شود ولی بطور مشخص به دو حالت كلی ارائه شود:

الف) نشانه‌های تصویری

ب) نشانه‌های نوشتاری

نشانه‌های تصویری، نشانه هایی هستند كه عنصر بصری به كار رفته در آنها، تصویر است. این تصویر می‌تواند یك گل، یك حیوان، یك نماد ملی، سنتی و… یا حتی تصویر نامشخص باشد (چگونگی این تصویر را مواردی مانند موضوع و عوامل جانبی تعیین می‌كنند). تصویر مورد استفاده در نشانه‌های تصویری در ارتباط با محدوده فعالیت‌ موضوع، چهار وضعیت ممكن دارد:

1) تصویر با موضوع ارتباط مستقیم دارد. برای مثال در صورتی كه برای یك شركت تولید خودرو نشانه‌ای طراحی می كنیم، از تصویر یك خودرو سود ببریم.

2) تصویر با موضوع ارتباط غیرمستقیم دارد. برای مثال در یك شركت هواپیمایی از تصویر یك پرنده استفاده كنیم.

3) تصویر مطلقاً‌ با موضوع ارتباط ندارد. برای نشانه یك شركت هواپیمایی از تصویر یك گل استفاده كنیم.

3 . بروشور:

به معنای جزوه و دفترچه است و به محصولی گفته می شود كه توضیحات جامع و كاملی در مورد یك موضوع یا فرایند ارائه كند، این توضیحات معمولاً با مجموعه‌ای از تصاویر همراهی می‌شود.

ویژگی منحصر به فرد بروشور كه در كمتر محصول گرافیكی دیگری به چشم می‌آید) قابلیت تغییر ابعاد در هنگام ارائه و استفاده است. بدین معنی كه در هنگام ارائه یك بروشور، این امكان وجود دارد كه ابعاد آن 20*10 سانتیمتر باشد ولی در هنگام استفاده از آن، ممكن است ابعاد این محصول به 20*60 سانتیمتر افزایش یابد.

بروشور عمدتاً‌ به یكی از اشكال زیر طراحی و ارائه می‌شود:

الف- بروشورهای لتی (به هر برگ بروشور كه به برگ دیگر اتصال دارد، یك لت گفته می‌شود)

ب- بروشورهای فرمی

پ- بروشورهای اسلیپ كیس

الف) بروشورهای لتی، بروشورهایی هستند كه صفحات آن بر روی هم تا می‌خورند و در نهایت بروشور به صورت مجموعه‌ای از صفحات تا شده (روی جلد، پشت جلد و صفحات داخل) در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد. ویژگی اصلی این بروشور این است كه نیاز به دوخت صفحات به یكدیگر ندارند و صحافی آنها با خطوط تاخور انجام می‌پذیرد.

ب) در بروشورهای فرمی، حالت چیدمان صفحات مانند نشریه یا كتاب است. به عبارت دیگر تفاوت عمده بروشورهای فرمی و بروشورهای لتی در این است كه در بروشورهای فرمی صفحات در قسمت عطف به یكدیگر متصل‌اند و دیدن تمام صفحات در كنار یكدیگر امكان پذیر نیست، در حالی كه در بروشورهای لتی شما غالباً امكان دیدن نیمی از صفحات بروشور را در یك دید خواهید داشت. بروشورهای فرمی در بیشتر موارد ته دوخت می‌شوندو این دوخت معمولاً با مفتول‌های فلزی (در منگنه) انجام می‌گیرد.

پ) بروشورهای اسلیپ كیس بروشورهایی هستند كه جلد آنها بصورت یك فولدر یا پوشه ساخته می‌شوند و صفحات داخل آن بطور مجزا و جدا از یكدیگر تهیه می‌شوند، سپس این صفحات در داخل جلد یا همان فولدر قرار می‌گیرند. غالباً جنس جلد در بروشورهای اسیلپ‌كیس نسبت به صفحات داخل ضخامت بیشتری دارد.

پامفلت و لیف‌لت از گونه‌های دیگر بروشور هستند. پامفلت، بروشوری است كه دارای صفحات اندك است و جنس كاغذ جلد و صفحات داخل آن از كاغذ‌های گرماژكم انتخاب می‌شود.

لیف‌لت نیز به برگه‌های كوچكی اطلاق می‌شود كه درون بسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرند و توضیحات لازم را در اختیار مخاطبات قرار می‌دهند (مانند بسته‌های داور).

در صفحه آرایی بروشور، رسم یك پایه كار یا گرید الزامی است.

ایجاد روحیه هماهنگ در تمامی صفحات بروشور از جمله مواردی است كه باید مورد توجه طراح قرار گیرد. این هماهنگی می‌تواند از طریق اجرای لی‌اوت مناسب، به كارگیری عنصر بصری مشترك در صفحات و یا سود بردن از زنگ‌های هارمونیك انجام پذیرد.

اندازة تصاویر بروشور بسته به سه عامل تعیین می‌شود:

اهمیت تصویر

كیفیت تصویر

. طرح جلد كتاب:

جلد پوششی است كه برای تبلیغ و محافظت از محصول فرهنگی تجاری تولید می‌شود.

طرح جلد می‌تواند برای نشریه یا كتاب و یا حتی بروشور و كاتالوگ طراحی شود. ولی در این بخش از بحث، منظور از طرح جلد، جلد كتاب است. جلد كتاب دارای حداقل سه بخش اصلی است: روی جلد، عطف و پشت جلد كه امكان دارد بخش‌های لب برگردان، رول‌باند و قاب جلد نیز به آن اضافه شود. البته قاب جلد بیشتر برای كتب نفیس (مانند دیوان اشعار) و با مجموعه‌های چند جلدی كه الزامی است با یكدیگر ارائه شوند، تهیه می‌گردد.

معمولاً بنگاه‌های انتشاراتی بزرگ و مطرح برای جلد كتاب خاص خویش یك یونیفورم مشخص تعیین و سپس بر اساس آن هر كتاب را طراحی می‌كنند.

استفاده از تایپوگرافی نیز می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در نحوه ارائه عنوان در جلد كتاب داشته باشد. البته این شیوه بیشتر برای عناوین كوتاهی كه برای مخاطب دارای پیشینه ذهنی هستند مناسب است.علاوه بر این، شیوة تایپوگرافی در كتب ویژه كودكان توصیه نمی‌شود.

5 . پوستر:

اعلان یك رو چاپ كه بطور معمول فاقد تاخور و عطف است و در غالب موارد بر روی سطح مورد نظر چسبانده می شود، از متداولترین گونه‌های گرافیك است كه به شكل امروزی پیشینه‌ای در حدود قرن دارد. اصطلاح پلاكات و آفیش نیز به همین معنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پوستر عمدتاً دارای سه قطع استاندارد است:

1) 35*50 سانتیمتر (B3) 2) 70*50 سانتیمتر (B2)

3) 70*100 سانتیمتر(B1)

توجه به این نكته ضروری است كه نسبت ابعاد پوستر می‌تواند كاملاً متفاوت با ابعاد استاندارد ذكر شده باشد. علاوه بر این، برای تعیین ابعاد اعلان اصطلاح دیگری بنام «لیست» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح بیشتر در میان چاپخانه‌داران و فروشندگان كاغذ و مقوا رواج دارد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی

مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 99 کیلو بایت

مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

دولت الكترونیكی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینكه مفهومی است كه زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناكار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الكترونیكی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد كه عبارت است از استفاده از تكنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شركای تجاری، كاركنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهكده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

كلمات كلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الكترونیكی ـ عصر مجازی

مقدمه

همانطور كه تاكنون تجارت الكترونیك در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد كرده، اكنون نیز انتظار می رود كه طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الكترونیكی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای كه برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اكنون بخوبی آشكار شده است. به همین دلیل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الكترونیكی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه كرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان “به سوی دولت دیجیتال ” را به این موضوع اختصاص داده است. بطور كلی می توان دولت الكترونیكی را به عنوان كاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شركت ها و كارمندان بخش عمومی تعریف كرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا كه موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف كنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بكارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یك رایانه شخصی بر روی میز هر یك از كارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یك دولت الكترونیك تبدیل نمی كند. بلكه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است كه مرزهای زمان و مكان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امكان تجدید ساختار و شبكه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف كنندگان، شفاف و كارآمد می سازد. دولت الكترونیك شامل همه سازمان های دولتی می باشد كه از طریق كاربرد فن آوری، با یكدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الكترونیك تنها برای كاربرد تكنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلكه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تكنولوژی اطلاعات چندین سال است كه در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یك سیستم یكپارچه دولت الكترونیك، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الكترونیك تنها یك موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلكه یك گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است كه در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الكترونیك یك انتخاب نیست، مساله مهم این است كه دولت در كاهش مقدار زمانی كه به مردم و مراكز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می كنند، كمك نمایند. لازم است كه مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الكترونیك در این امر مانند یك كلید عمل می كند.

دولت مجازی (دولت الكترونیكی) و اثربخشی آن

جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت كوچك و كارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یكی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تكنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فكری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء كارآئی با دامنه ای كوچك، محدود، خدمات گسترده و كیفی می باشد. یكی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الكترونیك یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است كه در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الكترونیكی و از راه دور بدون حضور فیزیكی دست پیدا كنند. دولت الكترونیك استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الكترونیكی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبكه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبكه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الكترونیك اند. دولت الكترونیكی فرصتهایی را فراهم می سازد تا كیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا كنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تكیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه كنند و كاركنان دولت نیز باید بتوانند كار خود را به طور موثر و كارا (همانند كاركنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های كار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریكا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن كشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الكترونیكی، و ارایه خدمات به صورت مكانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری كه در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شكار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ كنند. یا در یكی دیگر از ایالت های امریكا، امكان پر كردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با كارگزاران مالیاتی از طریق پست الكترونیكی امكان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریكایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الكترونیكی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛

2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو كردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یك نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر كردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشكی؛

شكاف دیجیتالی

شكاف دیجیتالی فاصله روز افزون كشورهای توسه نیافته از كشورهای توسعه یافته است كه بیش تر به این موارد مربوط می شود:

ـ دسترسی به فن آوری های دیجیتال؛ ـ استفاده از این فن آوری برای بهبود بهره وری و كارآیی فرآیندها، فعالیتها، نظام ها و كارها در همه بخش های زندگی فردی و اجتماعی و در سطح خرد و كلان؛ ـ توانایی به كارگیری این فن آوری در ایجاد زیر ساخت مناسب برای مشاركت فعال در تولید دانش و فن آوری دیجیتال و مصرف ابزار و كالاها و خدمات دیجیتال. این شكاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود، از جمله دسترسی به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، حجم تجارت الكترونیکی و امثال آن. جامع ترین شاخصی كه برای مقایسه كشورها و شناخت این شكاف ارائه شده، شاخصی است كه بانك جهانی به نام شاخص جامعه اطلاعاتی ارائه داده است كه شامل 23 متغیر است. این متغیرها در چهار زیر ساخت به شرح زیر طبقه بندی شده اند كه توانایی شهروندان هر كشوری را برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج از كشور می سنجند: 1ـ زیر ساخت رایانه: سرانه رایانه شخصی نصب شده؛ تعداد رایانه شخصی حمل شده بر حسب خانوار؛ رایانه های شخصی حمل شده جاری و دولتی/ بر حسب نیروی كار حرفه ای؛ رایانه های حمل شده آموزشی/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رایانه های شبكه ای شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. 2ـ زیر ساخت اینترنت: حجم تجارت الكترونیکی؛ تعداد كاربران خانگی اینترنت؛ تعداد كاربران اینترنت در كسب و كار؛ و تعداد كاربران اینترنت در سازمان های آموزشی. 3ـ زیر ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزینه تلفن های داخلی؛ سرمایه مالكیت گیرنده تلویزیون؛ سرانه مالكیت گیرنده رادیو؛ سرانه مالكیت دستگاه نمابر؛ سرانه مالكیت تلفن سیار؛ مشتركان تلویزیون سیمی؛
4ـ زیر ساخت اجتماعی، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبیرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی. براساس این متغیرها، در سال 2001، كشورهای جهان به 5 گروه به شرح زیر رتبه بندی شده اند:

دگرگونی دولت، ضرورتی در عصر حاضر

در سال های اخیر در بخش دولتی، بیش از هر زمان دیگری شاهد دگرگونی هستیم. این دگرگونی ها به خودی خود ایجاد نکرده اند، بلكه در پاسخ به الزامات متعدد و وابسته به هم كل یافته اند. انعكاس آنچه در اصل دولت باید انجام دهد ارزشمند است. نقش های اساسی دولت عبارتند از: 1.حفظ امنیت ملی و سازماندهی دفاع در مقابل حمله خارجی؛ 2.تضمین سلامت و امنیت داخلی و توانا ساخت شهروندان به زندگی و كار با همدیگر؛ 3.پیشینه سازی شكوفایی اقتصاد ملی؛ 4.تضمین استاندارد زندگی برای تمام شهروندان؛ 5.تضمین تدارك خدمات و زیر ساختهایی كه برای شالوده ملی لازم است. حتی در این زمان، دولتها كمی بیش از ایفای نقش فوق فعالیت می كنند. دولتها بطور عمیق گرفتار اداره بسیاری از جنبه های زندگی روزمره شهروندان و نهادها هستند تغییر سریع در بخش خصوصی و درك این واقعیت كه مدیریت و كارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و درك این واقعیت كه مدیریت و كارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می گذارد، ایجاد تغییر در بخش عمومی را نیز الزام آور می كند. در گزارش سازمان همكاری و توسعه اقتصادی آمده است كه: اصلاح ساختار بخش دولتی با توجه به جایگاهی كه فعالیت های بخش دولتی در كل اقتصاد دارد هدفی مهم تلقی می شود. همچنین بخش دولتی بر حسب اثرات بلفعل و بالقوه ای كه بر كارایی بخش خصوصی دارد، دارای اهمیت است. بخش های خصوصی و دولتی متقابلاً به یكدیگر وابسته اند. از این رو، بخش خصوصی آن چنان به عملیات كارامد بخش دولتی وابسته است كه برای مثال، می توان به ضروریات اداری برای استقرار اقتصادی مدرن با حداقل هزینه و تأخیر اشاره كرد. در سال های اخیر، بخش خصوصی در بسیاری از كشورها، در فرآیند تعدیلی، كه در مجموع مشكل نیز بوده است، باتغییرات شگرفی در همان جهتی كه بخش خصوصی تغییر كرده است با مقاومت و مخالفت روبه رو خواهند شد. تغییرات بخش خصوصی به موازات تغییراتی است كه در بخش دولتی در حال وقوع است. پورتر بعضی از تغییرات است كه در بخش دولتی در حال وقوع است. به نظر او چهار نیروی وابسته به هم وجود دارد كه روند رشد روابط بین بخش های مختلف سازمان و عملكرد خوب آنها را تسریع می كند. ـ فلسفه ایجاد تنوع با تأكید بر تنوع مربوط، در حال تغییر است. تعداد رشته های فعالیت براثر توجه بیشتر «تناسب رشته ها» كاهش یافته، به نحوی كه كسب و كارهای نامربوط و كم درآمد حذف شده اند. ـ به دلیل وجود محیط دشوارتر كه ناشی از رشد كندتر و افزایش رقابت جهانی است، تأكید بر رشد، جای خود را به تأكید برعملكرد داده است. ـ تغییرات فناورانه باعث افزایش روابط و وصول پذیر شدن آنها به خصوص در الكترونیك و فناوری اطلاعات شده است. توسعه فناوری جدید، ایفای فعالیت های مشترك در بین واحد های كسب و كار را افزایش می دهد. اولین نكته مورد نظر پورتر در بخش دولتی نیز به وقوع پیوسته است. حركت به سمت خصوصی سازی در شكل های مختلف آن مانند پیمانكاری و كاهش هزینه های دولتی را می توان به منزله دور ریختن بخشهایی از دولت كه مربوط به «كار اصلی» نیستند تلقی كرد. دومین دیدگاه او نیز به خوبی كار برد دارد. در حال حاضر، هیچ گونه رشدی در بخش عمومی وجود ندارد ولی هنوز هم این احتمال می رود كه كاركردهای دولتها بهبود یابد و به همین دلیل دولتها در همه جای دنیا با مشكل مواجه شده اند. نیروهای جهانی بربخش دولتی و بخش خصوصی یكسان اثر می گذارد. سوم، تغییرات فناورانه امكان ورود نظامهای جدید به داخل دولت را فراهم می آوردند. هر نوع اطلاعات و داده را می توان ارزان جمع آوری و ارسال كرد و آنها را به اطلاعات عملكرد كه به نوبه خود، امكان عدم تمركز مدیریت را فراهم می آورد تبدیل كرد. چهارمین دیدگاه همترازی در بخش دولتی است. نوع روابط فی مابین شامل ارتباط بهتر در داخل سازمان و رقابت و فعالیت مشترك با بخش خصوصی است. همچنین روند جهانی شدن بر مدیریت بخش دولتی تأثیر می گذارد.

زمینه های كاربرد دولت الكترونیكی به چهار بخش تقسیم می شود:

بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان كه در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه كاربرد دولت الكتریكی باشد. این كاربرد كه از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حساب هایی مانند قبوض برق، آب، تلفن و جریمه های ترافیكی ازطریق شبكه اینترنت را در بر گیرد كه به نام G2C خوانده می شود. بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است كه طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت می پردازد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش كالاها و خدمات و غیره در این بخش كه به نامG2B خوانده می شود انجام می گیرد. بخش سوم: برقراری ارتباط بین دولت و كارمندان است كه هدف از آن ارائه اطلاعات بكارمندان دولتی با استفاده از شبكه های داخلی دولتی (اینترنت) می باشد و اطلاعات مختلفی از قبیل اطلاعات پرسنلی مانند مزایا، بازنشستگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و در خواست های سایر كارمندان دراین بخش كه به نام [2]G2E خوانده می شود، انجام می گردد. بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است كه منظور از آن ارتباط سازمان های دولتی با یكدیگر از طریق شبكه های داخلی اعم از اینترنت و یا اكسترانت است. تهیه بودجه سالیانه و یا برنامه های پنج ساله از طریق اینترنت مثال های مناسبی در این بخش است كه به نام [3]G2G خوانده می شود، می باشد. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت كشورها در برپایی دولت الكترونیكی پنج مرحله را شناسایی نموده است. اولین مرحله، مرحله نوظهور می باشد كه طی آن تعدادی وب سایت های ساده و مستقل از هم توسط دستگاههای دولتی ایجاد می شود كه بر روی آنها اطلاعات محدود و پایه ای گذاشته می شود. در مرحله بعدی كه به مرحله تكامل یافته موسوم است بر تعداد سایت های دولتی افزوده می شود. در این مرحله اطلاعات، غنی تر و پویا هستند و تغییرات با سرعت بیشتری درسایت ها اعمال می شوند. مرحله سوم به مرحله تعاملی موسوم است. در این مرحله كاربران از فرم های الكترونیكی استفاده می كنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام كار خود تماس برقرار كرده و درخواستها و قرار ملاقات های خود را بصورت Online تنظیم می نمایند. مرحله چهارم به مرحله تراكنش موسوم است كه طی آن كاربران می توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبكه اینترنت و بصورت امن صورت دهند و بالاخره در مرحله آخر كه به مرحله یكپارچه موسوم است، كلیه فعالیت های دولتی بصورت یكپارچه بر روی شبكه اینترنت ارائه خواهند شد. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در نظر دارد تا سال 2006 كلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار دهد. برای بررسی وضعیت دولت الكترونیكی در ایران، در این مقاله تعداد 20 وزارتخانه و پنج سازمان بزرگ كه بطور مستقیم تحت نظارت ریاست جمهوری فعالیت می كنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. سایر موسسات دولتی، تحت نظارت یكی از 25 سازمان مذكور فعالیت می كنند و در نتیجه نیازی به تهیه فهرست كاملی از انها نیست چرا كه در صورت طراحی صحیح، وب سایت های این وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بزرگ باید شامل آدرس های اینترنتی سازمان ها و شركت های تابع آنها باشند. از انجا كه هنوز هیچگونه فهرست رسمی كاملی از وب سایت های دولتی در دسترس نیست، هر چند كه تاكنون چندین مدل برای بررسی وضعیت تكامل دولت الكترونیكی در كشورها ارائه شده است از مدل پیشنهادی سازمان ملل كه مراحل آن قبلاً ذكر شد برای بررسی وضعیت دولت الكترونیكی در ایران استفاده شده است كه نتیجه بررسی انجام شده چنین خلاصه گردیده است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی تونل و آلودگی های آن

مقاله بررسی تونل و آلودگی های آن در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 45 کیلو بایت

مقاله بررسی تونل و آلودگی های آن در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

تعریف تونل: تونل راهرو زیرزمینی افقی یا تقریباً افقی كه از هر دو طرف به هوای آزاد مرتبط است.

مراحل تونل سازی: مراحل احداث و آماده سازی تونلها به شرح زیر است:

الف) تهیه طرح تونل ب) نقشه برداری مسیر و تحقیقات مهندسی ج) حفر تونل

د) نگهداری موقت تونل

طبقه بندی تونلها: به طور كلی تونلها را می توان به سه دسته تونلهای حمل و نقل، تونلهای صنعتی و تونلهای معدنی تقسیم كرد.

تونلهای حمل و نقل: این تونلها به قصد رفت و آمد افراد و حمل مواد احداث شده و خود به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف) تونلهای راه آهن ب) تونلهای راه ج) تونلهای پیاده رو د) تونلهای ناوبری هـ) تونلهای مترو

تونلهای صنعتی: این تونلها به منظور انتقال مواد و تاسیسات احداث می شوند و گروه تونلهای زیر را دربرمی گیرند.

الف) تونلهای مربوط به نیروگاههای آبی ب) تونلهای انتقال آب ج) تونلهای استفاده همگانی و پناهگاهها د) تونلهای فاضلاب هـ) تونلهای طرحهای صنعتی و) انباری های نظامی ذ) تونلهای دفن زباله های اتمی

تونلهای معدنی: این تونلها كه به منظور احداث شبكه معادن حفر می شوند، شامل تونلهای زیر هستند:

الف) تونلهای گشایشی معدن ب) تونلهای اكتشافی ج) تونلهای استخراجی (مثل راهروهای معدنی، گالریها) د)تونلهای خدماتی هـ) تونلهای زهكشی

تونلهای حمل و نقل به عنوان یك سازه دائمی و برای استفاده طولانی مدت طراحی می شوند و سیستم نگهداری آنها بطور اصلوی با تونلهای معادن متفاوت است.

از جمله اختلافات دیگر تونلهای معدنی و حمل و نقل، ابعاد آنهاست. تونلهای معدنی ابعاد محدودی دارند، حال آنكه تونلهای حمل و نقل به مراتب ابعاد بزرگتری دارند.

قبل از حفر و احداث تونل، بایستی منطقه موردنظر را مطالعه كرد و مناسب ترین مسیر تونل را برگزید و آنگاه مسیر را مطالعه كرد. واضح است كه این مطالعات زمان بر و هزینه بر است، اما بدون انجام آن ممكن است اشكالات اساسی در ضمن احداث تونل بروز كند. به طور كلی مطالعات مسیریابی را می توان به شرح زیر رده بندی كرد:

الف) جمع آوری اطلاعات منطقه ب) بررسی عكسهای هوایی و نقشه های توپوگرافی منطقه ج) مطالعات زمین شناسی سطحی د) مطالعات ژئوفیزیكی ل) حفر گمانه های اكتشافی ن) مطالعات آب شناسی ی) حفر گالریهای اكتشافی و) آزمایشات برجا ه) بررسیهای آزمایشگاهی

از دیدگاه مهندسی، خاك یا سنگی كه مسیر تونل از آنها می گذرد، در واقع نوعی مصالح ساختمانی به شمار می رود و بنابراین برای آ“كه بتوان شیوه حفر و نگهداری مناسب را برگزید، ابتدا باید ویژگی های مهندسی ژنها را به خوبی شناسایی كرد.

با توجه به این واقعیت كه در واقع زمین محل، مصالح سازنده فضای زیرزمینی را تشكیل می دهد، نه پوششهای موقت و یا دائمی به هنگام طراحی تونل ها باید نكات زیر را مدنظر قرار داد:

الف) مطالعه دقیق وضعیت زمین شناسی و ژئوتكنیكی محل ب) تطبیق هر چه بیشتر طرح و اجرای آن با شرایط طبیعی زمین ج) حداقل دستكاری در وضعیت طبیعی زمین د) ثبت دائمی حركات زمین در اطراف فضای ایجاد شده

قبل از هرگونه عملیات تحقیقاتی در مورد منطقه، ابتدا باید اطلاعات موجود را جمع آوری كرد. بدین منظور بایستی با مراجعه به سازمان ها و موسساتی كه احتمال دارد در منطقه كاركرده باشند، اطلاعات احتمالی را به دست آورد. این اطلاعات شامل موارد زیر است: الف) نقشه توپوگرافی منطقه كه معمولاً از طریق سازمان نقشه برداری كشور و یا سازمان جغرافیایی ارتش تهیه می شود ب) نقشه زمین شناسی منطقه كه برای تهیه آن باید به سازمان زمین شناسی كشور مراجعه كرد ج) عكسهای هوایی منطقه كه برای تهیه آن باید به سازمان جغرافیایی ارتش مراجعه كرد. د) مراجعه به بانكهای اطلاعاتی برای تهیه تحقیقات احتمالی كه در مورد منطقه انجام گرفته است.

ارزیابی ساختمان تونل: براساس مطالعاتی كه درباره ساختگاه تونل انجام می گیرد، می توان محدوده را از نظر ژئوتكنیكی ارزیابی كرد. اصولاً بسته به واكنش زمین نسبت به ایجاد تونل (یا هر فضای زیرزمینی دیگر) آن را به دو گروه كلی با شرایط مناسب و نامناسب تقسیم بندی می كنند. اگر شرایط زمین مناسب باشد، در زمینه حفر تونل مشكلی پیش نمی آید، حال آنكه در مورد زمینهای نامناسب ممكن است احداث تونل با خطراتی توام باشد و یا موجب توقف، تاخیر و افزایش غیرعادی هزینه ها بشود. در چنین شرایطی قبل از شروع حفاری تونل، باید زمین را بهسازی كرد. عوامل اصلی تعیین كننده شرایط زمین عبارتند از:

الف) مشخصات سنگ ب) خاك ج) آب زیرزمینی د) سایر عوامل

پیش بینی نشت زمین:

در اثر احداث تونل، وضعیت تنشهای موثر بر زمین تغییر می كند كه تغییر شكلهایی را به دنبال دارد. اگر برای مهار این تغییر شكلها تدبیری اتخاذ نشود، امكان دارد كه تاج تونل نشت كند و تاثیر آن به سطح زمین برسد و سرانجام باعث نشت ساختمانها و تاسیسات واقع در بالای تونل بشود. یكی از عوامل دیگر كه در نشت زمین موثر است، زهكشی آب زیرزمینی منطقه به وسیله تونل و در نتیجه پایین رفتن سطح ایستابی است.

با توجه به اهمیت پدیده نشت زمین باید روشهایی را برای حفر و نگهداری تونلها برگزید كه نشت به حداقل ممكن برسد.

در بعضی موارد طراحی و اجرای سیستم نگهداری مناسب، مانع از نشت موثر زمین یم شود و گاه نیز لازم است زمین بهسازی یا تقویت شود. میزان نشت به شرایط زمین شناختی، ابعاد تونل و روش حفاری و نگهداری بستگی دارد.

پدیده نشت معمولاً در مورد تونلسازی در زمین های خاكی مهمتر از زمینهای سنگی است، اما در پاره ای موارد اجرای نامناسب حفاری و نگهداری تونل در زمینهای سنگینی نیز پدیده نشست را به دنبال داشته است.

شكل و ابعاد مقطع تونل:

انتخاب شكل و ابعاد مقطع تونل تابع هدف احداث تونل، سیستم حفر تونل،‌ شیوه بارگیری و روش نگهداری دایمی آن است. در مواردی كه استفاده از شكلهای مختلف امكان پذیر باشد، باید شكلی را انتخاب كرد كه هزینه های كلی احداث تونل به حداقل ممكن برسد.

تونلهای مترو:

ابعاد تونلهای مترو نیز تابع نوع قطارها و سرعت آنها است.

امتداد تونلها:

تونلهای مترو: حداقل شعاع انحنای تونلهای مترو نیز تابع سرعت ماكزیمم پیش بینی شده برای قطارها است. به عنوان مثال، حداقل شعاع انحنای تونلهای مترو شهر نیویورك واقع در ایالات متحده آمریكا، 107 متر در نظر گرفته شده، حال آنكه این عدد در مورد مترو شهر سانفرانسیسكو همین كشور، حداقل 1100 متر است.

شیب تونلها:

تونلهای مترو: حداقل شیب مجاز تونلهای مترو در طول مسیر 3 درصد و در ایستگاهها 1 درصد و حداقل آن 5/0 درصد می باشد.

وضعیت سنگ شناسی محدوده تونل: ساختگاه تونل ممكن است حاوی سنگهای آذرین، رسوبی،‌ دگرگونی و یا مخلوط آنها باشد. هر یك از این سنگها از نظر حفر و نگهداری تونل، وضعیت های مختلفی دارند.

الف) سنگهای آذرین،‌ مقاومت فشارشی بالایی دارند و به همان نسبت حفاری آنها مشكل است، اما به علت مقاومت خوبی كه دارند، در بسیاری موارد «خودنگهدار» هستند و نیازی به نصب سیستم نگهداری در آنها نیست.

ب) سنگهای رسوبی در حالت كلی ضعیف تر از سنگهای آذرین اند و بنابراین برای حفر تونل در بسیاری از این سنگها، می توان از ماشین های تونل كنی استفاده كرد. در عین حال، در بسیاری موارد، تونلهایی كه در این سنگها حفر می شوند، به سیستم نگهداری نیاز دارند.

ج) از جمله مشخصات مهم سنگهای دگرگونی، وجود تورق در آنها است كه از جمله صفحات ضعیف این سنگها به شمار می آیند. البته بعضی از سنگهای دگرگونی، فاقد این ساخت اند.

در مورد تمام سنگها، مسئله هوازدگی از جمله مسائل مهم تونلسازی است زیرا به شدت مقاومت سنگها را كاهش می دهد و ممكن است تا عمق زیادی بر سنگها اثر كند.

عواملی همچون وضعیت جوی و توپوگرافی منطقه و عوامل فرسایش و البته نوع سنگها در عمق هوازدگی سنگها موثرند.

تجهیز كارگاه:

قبل از آغاز عملیات حفر تونل، مقدمات كار باید فراهم شود. فراهم كردن مقدمات امر معمولا تحت عنوان تجهیز كارگاه نامیده می شود.
عوامل آلوده كننده هوای تونلها

برای اینكه بتوان تهویه تونلها را به خوبی انجام داد، ابتدا بایستی عوامل آلوده كننده هوای تونلها را بررسی كرد. در مرحله حفاری مهمترین عوامل آلوده كننده گرد و غبار و گازهای ناشی از آتشباری است، اما در مرحله بهره برداری گازهای ناشی از موتورهای درونسوز مهمترین عوامل آلوده كننده هستند.

مسائل ناشی از گرد و غبار از جمله قدیمی ترین مشكلات صنعتی است كه از زمان انقلاب صنعتی تا عصر حاضر به شكلهای مختلف گریبانگیر نیروی كار بوده است این پدیده به خصوص در تونلها و محیطهای كاری زیرزمینی بیشتر احساس می شود به همین منظور همواره سعی بر این بوده است كه این عارضه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و سپس معیارها و قوانین مربوط به كنترل و بهبود شرایط كاری نیروی انسانی تعیین شود اولین مجموعه قوانین كه برای كنترل گردو غبار در معادن و تونلها تدوین شد مربوط به كشور اتحادیه آفریقای جنوبی است كه در سال 1912 میلادی در مورد شرایط كار در معادن طلای «ویت واترزرند» این كشور وضع شد دیگر كشورها نیز طی سالهای 1920 تا 1930 میلادی قوانینی وضع كردند این قوانین عمدتاً مربوط به پدیده سیلیكوز و آیین نامه های لازم برای انجام كار در سنگهای حاوی سیلیس بود مقررات آن زمان ناشی از نظرات پزشكی وقت، بدین مضمون بود كه اصولا گرد وغبار ناشی از سنگهای سخت، موجب ایجاد ناراحتی سیلیكوز و بیماری سل در افراد می شود كه نهایتا مرگ را به دنبال دارد در این زمانها گرد و غبار ناشی از زغال چندان خطر آفرین تلقی نمی شد.

حادثه مهم در این مورد در سال 1959 میلادی، طی كنفرانسی كه پیرامون مسئله پنوماكونیوس در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شده بود، روی داد در این كنفرانس پیشنهاداتی برای جهت گیری مجدد مطالعات بر روی موضومع مورد بحث انجام گرفت و به ویژه توجه خاصی در مورد روشهای نمونه برداری و استراتژی های مربوطه متمركز شد همچنین مشخص شد كه قطر هر ذره از گرد و غباری كه به هنگام تنفس وارد ششها می شود معادل 5 میكرون است و به چنین ذراتی گرد و غبار قابل تنفس اطلاق شد بعدا این باور به وجود آمد كه بیان درصد وزنی گرد وغبار قابل تنفس در شرایط مختلف نسبت به روش متداول آن زمان یعنی شمارش ذرات، روش مناسب تری برای بیان خطرات بالقوه موجود در هوا است.

برای رده بندی ذرات معلق روشهای مختلفی وجود دارد كه از جمله آنها می توان به دو روش تقسیم بندی كه در مهندسی ایمنی محیطهای زیرزمینی مطرح است اشاره كرد كه اولی بر اساس توزیع ابعاد ذرات و دومی بر حسب آثار فیزیولوژیكی بنا شده است.

1) تقسیم بندی براساس ابعاد ذرات معلق در هوا:

بسته به نوع كانیهای تشكیل دهنده سنگها، گردوغبار موجود در هوای تونلها، در ابعاد متنوعی دیده می شود ساده ترین راه برای تعیین ابعاد ذرات غیركروی، روش مساحت تصویر یا قطر هندسی معادل است مقصود از قطر هندسی معادل،‌ قطر كره ای است كه مساحت تصویر آن با مساحت تصویر ذره واقعی برابر است.

2) تقسیم بندی براساس اثرات فیزیولوژیكی:

از نقطه نظر صدمات بالقوه ای كه گردوغبار برای سلامتی افرادی كه در زیرزمین كار می كنند دارد، آنها را به 5 دسته زیر تقسیم می كنند:

الف) گردوغبارهای سمی:

این ذرات واكنشهایی را با سیستم تنفسی انجام می دهند یا اینكه سبب می شوند تا تركیبهای سمی از طریق دیواره های مخاط و لثه ها وارد جریان خون شوند بعضی از كانیهای فلزی از جمله این دسته اند مضرترین آنها شامل تركیبات آرسنیك، سرب، اورانیوم و دیگر كانیهای رادیواكتیو، جیوه، كادمیوم، سلنیم، منگنز، تنگستن و نیكل است.

ب) گرد و غبارهای سرطان زا

موتاسیون یا جهش سلولی ناشی از تابش اشعه های آلفا، بتا و گامای حاصل از تلاش سری های اورانیوم، باعث گسیل دختران رادن می شوند كه در زمره خطرناك ترین ذرات سرطان زا محسوب می شوند سایش بافت ششها و انجام واكنش شیمیایی سطحی در اثر رشته های آس بست، سبب تشكیل تومور می شود كه این امر در مقیاس محدودتر در مورد ذرات كوارتز تازه تولیده شده نیز صادق است. كسانی كه در معرض گردوغبارهای آرسنیكی قرار می گیرند نیز ممكن است دچار سرطان شوند هم اكنون در مورد خواص سرطان زایی بالقوه مواد حاصل از اگزوز ماشین آلات دیزلی نیز در جریان است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی جامع تجارت الكترونیك

مقاله بررسی جامع تجارت الكترونیك در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 63 کیلو بایت

مقاله بررسی جامع تجارت الكترونیك در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: تجارت الكترونیك……………………………………………………………………. 6

تعریف…………………………………………………………………………………………………….. 7

مزایا……………………………………………………………………………………………………….. 7

محدودیتها……………………………………………………………………………………………….. 10

عواملی كه با رعایت كردن آن می‎توان به پیشرفت قابل توجهی در تجارت‌‌ الكترونیكی دست یافت. 11

فصل دوم: طراحی بهینه برای تسهیل تجارت الكترونیكی………………………….. 15

سرویسهای تجارت الكترونیكی………………………………………………………………….. 16

قالب كاری تجارت الكترونیكی……………………………………………………………………. 17

مبادله تجاری…………………………………………………………………………………………… 17

سیستمهای صورتحساب…………………………………………………………………………… 18

مبادله داده الكترونیكی………………………………………………………………………………. 18

سیستمهای پرداخت اینترنت………………………………………………………………………. 19

راه حلهای امنیتی……………………………………………………………………………………… 19

معماری تجارت الكترونیكی……………………………………………………………………….. 21

فصل سوم: مدلهای تجاری در تجارت الكترونیك……………………………………….. 28

فصل چهارم: نقش بانكها در تجارت الكترونیك………………………………………….. 38

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 39

فواید تجارت الكترونیك برای بانكها……………………………………………………………. 40

خدمات بانكی ارائه شده توسط تجارت الكترونیك………………………………………… 41

اصلاحات راهبردی موردنیاز در نظام بانكی برای تجارت الكترونیك……………… 45

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 48

مقدمه

تمدن بشری از دیرباز دستخوش تحولات شگرفی قرار گرفته كه از آنها با نام «انقلاب» یا «موج» یاد می كنند این امواج بسان امواج متلاطم دریا، نوع نگرش و زندگی انسان را با دگرگونیها و تغییرات ماهوی همراه ساخته اند.

گفته اند اولین اختراع بشر آتش بوده است كه تقریباً چهار میلیون سال قبل از میلاد مسیح شناخته شده حدود 2500 سال بعد اختراع دوم انسان یعنی «ابزار» بوقوع پیوست. فاصله بین دو اختراع نشان از بدوی بودن بشر اولیه دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر اولیه وجود دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر به وجود آمد تا اینكه زمینه تغییر اساسی یعنی «موج اول» فراهم آمد و جامعه كشاورزی شكل گرفت. اولین تغییر در جامعه انسانی كه به موج اول یا جامعه كشاورزی یا «عصر كشاورزی» مشهور شده است قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شده و عمری 29500 ساله داشته است. هدف از ایجاد این موج حل مشكلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است. بعد از ایجاد موج اول و گذشت تقریباً سی هزاره از آن، موج بعدی كه به آن انقلاب صنعتی یا عصر صنعت می گویند آغاز شد هدف از موج دوم تولید مواد و ابزار كار به منظور كاهش اتكای انسان بر قدرت بازوی كار بود. عصر موج دوم هم كه دوران پرتلاطمی را سپری كرده به 500 سال می رسد و دوران آن از نظر تئوری سپری شده است در موج دوم، بشر موفقیتهای شگرفی به دست آورد. اختراعات در صد سال پایانی موج دوم و به خصوص از سال 1900 میلادی به بعد باعث تغییرات وسیعی در مشاغل گردید و مشاغل كشاورزی را كه تا آن زمان 90% كل مشاغل را شامل می شد چنان تغییر داد كه در بعضی از كشورها مانند ایران این رقم به 17% و در كشورهای توسعه یافته به 4 تا 7% رسیده است. به مرور در پی موج دوم نیازهای جدیدی دیده شد كه دیگر امكان حل آن با دیدگاه قبلی امكانپذیر نبود. در حقیقت به توسعه صنعت نیاز بود تا اطلاعات بسیار بیشتری از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل گردد و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت. لذا تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفت.

با اختراع كامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امكان اتصال چندین كامپیوتر به یكدیگر و ایجاد شبكه های كامپیوتری امكان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت،‌ به خصوص با مطرح شدن شبكه جهانی كامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. بنابراین اختراع كامپیوتر و به دنبال آن مطرح شدن اینترنت باعث شد كه از 50 سال پیش تاكنون موج جدیدی به نام عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی شروع گردد. به طور خلاصه هدف از مومج سوم دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات (IT) مانند رایانه، شبكه های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای موردنیاز عصر اطلاعات بوده است. از جمله ویژگیهای منحصر به فرد موج سوم، سرعت، شتاب و حركت آن است. وجود جنبه های كاربردی زیاد اینترنت به منظور رفع نیازهای ضروری و روزمره انسان، باعث رشد و توسعه روزافزون آن شده است در سال 1977 فقط 111 پایگاه در اینترنت وجود داشت در سال 1987 این تعداد به 10 هزار پایگاه رسید. این افزایش بصورت نمایی ادامه پیدا كرد به طوریكه در سپتامبر سال 2002 میلادی این تعداد به بیش از 200 میلیون پایگاه رسیده است. تعداد كاربران اینترنت نیز به شدت در حال افزایش می‎باشد به طوریكه از سپتامبر 2001 كه تعداد كاربران 407 میلیون بوده تا سپتامبر 2002 این رقم به 840 میلیون نفر در 218 كشور رسیده است. پیش بینی می‎شود تا سال 2006 تعداد كاربران اینترنت به حدود 2 میلیارد نفر و تا سال 2020 بیش از 80% افراد روی كره زمین دسترسی به اینترنت داشته باشند. اقتصاد جهانی در حال حاضر با سرعت زیاد به سمت اینترنتی شدن یا به بیان دیگر الكترونیكی شدن پیش می رود.

تعریف تجارت الكترونیك

به طور كلی برای تجارت الكترونیكی تعاریف مختلفی ارایه شده است كه اغلب آنها مبتنی برتجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونیكی بوده است. در ساده ترین شكل می‎توان آن را به صورت «انجام مبادلات تجاری در قالب الكترونیكی» تعریف نمود. كمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به این صورت تعریف نمود كه: «تجارت الكترونیكی بر پردازش و انتقال الكترونیكی داده ها و اطلاعات، شامل متن صورت و تصویر مبتنی می‎باشد» تجارت الكترونیكی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الكترونیكی را شامل می‎شود.

تجارت الكترونیكی را می‎توان جنبه پیشرفته ای از مبادله الكترونیكی اطلاعات دانست مبادله الكترونیكی اطلاعات عبارت است از تولید، پردازش، كاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الكترونیكی و خودكار، بین سیستم های رایانه ای بر اساس یك زبان استاندارد مشترك، كه با توجه به این تعریف تجارت الكترونیكی را می‎توان مجموعه ای از ارتباطات و مدیریت اطلاعات تجاری به اضافه سرویس های مربوط به آن دانست.

مزایای تجارت الكترونیك

مطابق گزارش ACTIVMEDIA درآمد از طریق اینترنت در سال 1998 حدود 25 میلیون دلار و در سال 2001 به 5/1 تریلیون دلار خواهد رسید. در تجارت الكترونیكی هزینه های بازاریابی و توزیع و سرویس دهی در مقایسه با تجارت سنتی بسیار كاهش می یابد. در این تجارت وجود واسطه ها معنائی ندارد. چون بزرگترین تولید كنندگان می‎توانند با مصرف كننده ارتباط مستقیم برقرار كنند. در حقیقت تولید كننده مشتریهای خود را می شناسد و آنها را از دست نمی دهد. مشتریها نیز با مراجعه به یك سایت سعی می كنند بعداً نیز از همان سایت خرید كنند. یك دلیل آن این است كه مشتریان مایل نیستند شماره كارت اعتباری خود را دائماً در همه جا پخش كنند. البته با ایجاد پول الكترونیكی نیز این مشكل مرتفع خواهد شد.

مساله رقابت یك مساله بسیار مهم در رشد تجارت الكترونیكی است. وقتی كه گروهی از این ابزار استفاده كردند، كسانی كه مقاومت نشان دهند، به هیچ وجه نمی توانند با یكدیگر به رقابت بپردازند و در دنیای تجارت از بین خواهند رفت. لذا شركتها مجبورند از تجارت الكترونیكی استفاده نمایند.

تفاوت دیگری كه تجارت الكترونیكی با تجارت سنتی دارد این است كه مشتری می‎تواند بدون هیچ هزینه ای به سایت تولید كننده مراجعه كند و از كیفیت محصول موردنظر خود مطلع شود و آن را با دیگر محصولات مقایسه كند. یعنی اینكه به هر حال همه تولید كنندگان در دسترس هستند. این امر امكان انتخاب بهتری به مصرف كننده می‎دهد و كاملاً مشخص است كه مساله رقابت در این حالت بسیار حائز اهمیت است.

از طرف دیگر تولید كننده می‎تواند از دیدگاه مشتریان نسبت به فرآورده های خود مطلع شود و كاستیها را برطرف سازد. آمارها و اطلاعاتی كه قبلاً با زحمت زیادی در هر مورد به دست می آمد حالا با استفاده از ارتباطات الكترونیكی به صورت خیلی دقیق تر و ساده تر از قبل به دست می‎آید. وقتی كه ارتباطات الكترونیكی همگانی شود، تخفیف الكترونیكی هم به وجود خواهد آمد. در سایتهای تجاری، مشتریانی كه بیشتر برای خرید به یك سایت مراجعه می كنند شناسایی شده و برای آنها تخفیف ویژه ای قائل می‎شوند. این كار مشتری را تشویق می‎كند تا از همان سایت برای خرید استفاده كند.

از جنبه های مهم كاربردی اینترنت، استفاده از این وسیله در امر مبادلات تجاری است، كه به عنوان تجارت الكترونیكی (EC) از آن یاد می كنند. این بحث از سال 1995 بطور جدی مطرح شده و تا به امروز همگام با رشد و توسعه خود فناوری اینترنت، رشد و توسعه می یابد، حضور كارتهای اعتباری دیجیتالی و بانكداری الكترونیكی نیز باعث گسترش روزافزون تجارت الكترونیكی شده است همچنین ابزارهای فرهنگی نیز به سمت الكترونیكی شدن پیش می روند، كتابهای دیجیتالی، مجلات و رسانه های دیجیتالی، فیلم و موسیقی دیجیتالی، سایتهای مذهبی، محافل گفتگوهای فرهنگی، همه و همه قابل عرضه بر روی اینترنت هستند. همینطور در زمینه های آموزشی شاهد گسترش بسیار وسیع آموزش الكترونیكی، مدارس و دانشگاههای الكترونیكی و اینترنتی است، دولتها خود در حال تبدیل دشن به دولتهای الكترونیكی هستند و گردش كار آنها الكترونیكی می‎شود. تغییرات موج سوم همه امور را دربرخواهد گرفت و تا چند سال دیگر شخصی كه نتواند از رایانه و اینترنت استفاده كند بی سواد تلقی خواهد شد.

ایجاد ساختارهای مناسب تكنولوژی گسترش اینترنت و امكان دسترسی هر چه بیشتر عموم به اینترنت باعث شده جنبه های علمی و كاربردی آن از جمله تجارت نیز گسترش روزافزونی پیدا نماید.

محدودیتهای تجارت الكترونیك

به طور كلی ایمن كردن اطلاعات استراتژیك یك كمپانی یا یك فروشگاه و یا یك مجموعه تجاری روی اینترنت كار مشكلی است. مساله بحرانی دیگر، ترافیك شبكه در خلال برخی ساعتها و زمانهای استفاده از شبكه در نقاط مختلف است. زمان عملكرد لازم برای مبادلات مختلف در اینترنت، با زمان استفاده از یك برنامه كاربردی روی كامپیوترهای شخصی قابل مقایسه نیست.

نباید انتظار داشت كه حتی با پیشرفت ابزارهای مختلف جاوا و استانداردهای HTML ، كلیه كاربردهای مرسوم تجارت سنتی بر روی اینترنت قابل عرضه باشند.

آمار رشد سریع تجارت الكترونیكی به شكلهای مختلف را نباید از نظر دور داشت. تا چند سال قبل بسیاری از تحلیل گران نمی توانستند پیش بینی كنند كه تا پایان سال 1998 تعداد شناسه های كاربران سایتهای مختلف در امر تجارت الكترونیكی به حدود 4 میلیون برسد، طبق پیش بینی های انجام شده این رقم تا سال 2002 به بیش از 21 میلیون شناسه می رسد.

در تجارت الكترونیكی عوامل زیر نقش بسزائی دارند:

سازمانهای آگهی ساز و یا طراحان وب
ثبت كنندگان و میزبانهای سایتهای وب
مؤسسات قانونگذار و تجارت الكترونیكی نظیر FTC
بنگاههای خبری
سازمانها و مؤسسات تبلیغاتی
فروشندگان كالاها و خدمات
موتورهای جستجوی اینترنتی
بانكها و مؤسسات اعتباری اینترنتی

راه حلهای امنیتی

راه حلها و سرویسهای امنیتی برای Verising اختیارات گواهی نامه، رسمیت دادن، خصوصی بودن و مخفی كردن داده ها را در میان شبكه های خصوصی مجازی دربرمی گیرد.

میان افزار وب/ وسائل پیشرفته توسعه

مجموعه كلی از راه حلهای تقریباً سازگار كه بیشتر موضوعات وارد شده درون یك معماری بهینه برای سایتهای وب تجاری و application ها را در برمی گیرد، به قرار زیر جمع آوری شده است:

یك محیط توسعه یافته معمولی و یك مجموعه از وسائل ضمیمه شده برای توسعه سریع application
دسترسی به پایگاه داده های قابل قیاس
سرویس دهنده application با كارآیی بالا
جمع بندی راه حلها و سیستمهای قدیمی مانند سیستمهایی كه براساس وب نیستند.

این مجموعه از تكنولوژیها اجازه می‎دهد كه Web- Ready application ها به سرعت به پایگاه داده های قدیمی دسترسی داشته باشند.

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد مراقبت می‎كند تا محتویات درون اینترانت و اكسترانت صحیح و درست باشند و در واقع كاربران را قادر می سازد كه پردازشهای تجاری ای را كه عمل جمع آوری و یا توزیع اطلاعات اصلی تجاری یا محتویات پایه ای وب را به طور خودكار انجام می دهند، به سادگی بسازند. به صف درآورند و برقرار سازند. مدیریت اسناد به كاربر كمك می‎كند كه تعداد بسیاری ا زاسنادی را كه قسمتی از محیط تجارت الكترونیكی هستند، جائیكه اطلاعات و محتویات خیلی زیاد هستند ، نگهداری كند.

جریان كار

جریان كار و انجام عملیات تجاری تحت اینترنت یا اینترانت عمل می‎كند. با شناختن پردازش، جریان كار مراقبت می‎كند كه در حین پردازش، اطلاعات درست، در زمان مناسب، به شخص درست برسد. این موضوع به طور خاص سودمندی گروه را بهبود می بخشد.

استراتژی آینده

Connectivity PLUS به عنوان یك فراهم آورنده راه حلهای مختلف در زمینه تجارت الكترونیكی، ساختن یك پیوند محكم با فروشندگان جدید را كه شامل تكنولوژی مبادله و اتحاد بازار و فروشندگان می باشد، ادامه خواهد داد.

معماری تجارت الكترونیكی مبتنی بر COBRA و اینترنت

برای پیاده سازی سرویس تجارت الكترونیكی از سرویسهای فن آوری اطلاعاتی نیاز به معماری است كه به واسطه آن بتوان سرویس موردنظر را به مشتریان ارائه كرد. در این معماری از آنجایی كه نیاز به یك شبكه ارتباط داده جهانی برای بیشترین دسترسی به اطلاعات در نقاط مختلف جهان مطرح بود، لذا محیط مبادله ارتباطات شبكه ای بر اساس اینترنت تعیین شده است. در اینجا به اختصار سناریویی كه این معماری ایجاد می كند، بیان می‎شود.

سرویس گیرنده ای از سایتی كه ارائه دهنده سرویسهای تجاری است درخواست سرویس خاصی را می‎كند و آن سایت با توجه به درخواستی كه به آن داده شده است، جستجوی خود را در پایگاه داده آغاز خواهد كرد و پس از یافتن سایت یا سایتهایی كه بتواند سرویس موردنیاز را در اختیار مشتری یا مصرف كننده قرار دهد مثل یك گذرگاه می‎شود و مشتری را به سرویس دهنده متصل می‎كند مشتری جستجوی خود را در سایت سرویس دهنده آغاز می‎كند پس از یافتن كالای موردنیاز از میان كالاهای مختلف دیگری كه این سایت ارائه می كند، مشتری می‎تواند درخواست خرید بدهد كه در این صورت فرمی در اختیار او قرار خواهد گرفت. پس از اینكه مشتری این فرم را پركرد از سایت جستجو كننده درخواست تائید مشتری را می‎كند. سایت جستجوكننده درخواست تایید را از مشتری می‎گیرد و سپس سایت جستجو كننده درخواشت مشتری و ماهیت واقعی او را برای سرویس دهنده تائید می‎كند. سایت سرویس دهنده فرم دیگری را از روی فرم مشتری تهیه كرده آن را به سایت بانك می فرستد. سایت بانك با دریافت فرم برای شروع عملیات بانكی باز تاییدی از سایت جستجوكننده بر روی ماهیت مشتری و سرویس دهنده درخواست می‎كند. سایت جستجو كننده پس از تایید آنها سایت بانك را با اطلاع می سازد. سایت بانك عملیات مخصوصی را برای پرداخت و دریافت پول از حساب مشتری و سرویس دهنده آن انجام می‎دهد و واریز كردن پول به حساب سرویس دهنده را به آن سایت خبر می‎دهد و همچنین برداشت پول از حساب مشتری رابه اطلاع مشتری می رساند. سایت سرویس دهنده رسید پولی براساس واریز شدن پول به حسابش به مشتری می‎دهد و از سمت دیگر كالا را در اختیار مشتری قرار می‎دهد. مشتری می‎تواند پس از دریافت كالای موردنیاز خود سایت سرویس دهنده را مطلع سازد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 24 کیلو بایت

مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

جرائم كامپیوتری چیست؟

تعریف جرائم كامپیوتری نامشخص و اغفال كننده می‎باشد، استفاده از كامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم كامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یك رئیس پلیس مدارك رانندگی خود را از طریق شبكه كامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است كه آن را جرائم كامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم كامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- یك برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را كاهش دهد و چكی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎كند.

2- یك شركت فروشنده تجهیزات كامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های كامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی كه فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.

3- در موردی كه خدمات تاریخ گذاری كامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالك جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از كامپیوتر از آن زمان اشاره می كرد هر چند استفاده از كامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول كه پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. كامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی كه جرم خاصی را شكل می دهد، باید از قانون كمك گرفت. همانطور كه در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب كرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر كرده اند. توجه داشته باشید كه در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند كه عبارتند از (1) مواردی كه در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم كوچك (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی كه اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست كه اكثر ایالتها به یك سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون كینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممكن است مشكل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مركز ملی جرائم رایانه (NCCD – جمع آوری كننده اطلاعات جرائم كامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینكه گناهكار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است كه مدعی علیه، در طی محكومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و كنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شركت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شركتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی كه به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست كه آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی كنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

در بررسی روشها و شیوة جرائم رایانه ای ما بسیاری از فریبكاریهای معمول را یافتیم كه در گذشته به دفعات تكرار شده است. در مواردی كه توسط برنت (Brant) مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال، نیمی از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه ای از حسابها بوده است. و دلارها نهایتاً‌در یك كش و قوص به دست مجرمین می رسیده است. در دیدگاه روش شناسی، یك متخصص رایانه جرائم رایانه ای را چنین تعریف می‎كند: «شراب كهنه در بطری نو.»

یكی از انواع محدود فعالیتهایی كه ممكن است به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی شود سرقت برنامه های رایانه ای است. تمام تجهیزات و وسایل رایانه ای نیاز به دانش كامل و همچنین روش شناسی محاسباتی دارند. موارد زیر ممكن است در طبقه زیر قرار گیرد.

1- رسانه های خبری اروپایی گفتند یك بچة مدرسه ای 15 ساله، به سیستم زمانی تجاری از طریق نفوذ در برنامه سیستم عملیاتی دست پیدا كرد این سیستم عملیاتی توسط استفاده كنندگان ممتاز و از طریق كد قابل دستیابی بود.

2- مالك یك شركت نرم افزار اقساطی (leosing) برنامه نویسان را متقاعد كرد كه یك كپی از برنامه هایی كه به شركت های فروش اقساطی فروخته شده است به او بدهند.

3- یك برنامه نویس در یك دوره كوتاه 56 دفعه در تلاشهای گمراه كننده رایانه ها را خاموش كرد. بعد از مدتی برنامه نویس به دام افتاد و شركت نیم میلیون دلار هزینه كرد تا سخت افزار مشكل دار را پیدا كند.

4- یك فرد ناشناس با درخواست از نگهبان كه در را برای وی باز كند به اتاق پایانه ای رایانه دسترسی پیدا كرد و قفل تلفن ها و پایانه ها را باز كرد تا بتواند به خدمات سهمیه بندی زمانی دسترسی پیدا كند.

5- دو سازندة رایانه ای و تجهیزات جنبی در یك رقابت غیرمنصفانه و جاسوسی صنعتی، از طریق نوارهای جاسوسی به تخریب محصولات و تسهیلات یكدیگر پرداختند.

اگرچه این موارد موادی است كه به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی می‎شود هنوز مبناهایی وجود دارد كه در این گونه طبقه بندی تردید كرد. در مواردی بعضی از جرائم از روی تفریح و شوخی انجام می‎شود بنابراین به مبارزه طلبیدن و رقابت بیش از «استفاده شخصی» به عنوان عامل تحریك كننده شناخته می‎شود.

در موارد مشابه مورد 3، مشكلات شخصیتی بجای سرقت برای استفاده شخصی رخ می نماید. نتیجه آنكه متأسفانه یك تعریف روشن از جرائم رایانه ای در دست نیست.

جرائم رایانه ای- ما آمار دقیقی از آن نداریم

یك آمار دقیق از جرائم رایانه ای موجود نیست.

عدم وجود اطلاعات دقیق از جرائم رایانه ای زمانی كه ما می خواهیم میانگین زمانها را محاسبه كنیم، بیشتر جلب توجه می‎كند. حتی اگر موارد وجوه سرمایه را مستثنی كنیم، میانگین زیانهای ناشی از جرائم رایانه ای كشف شده 650000 دلار می‎باشد كه در مقایسه با دیگر جرائم كه زیان ناشی از آنها به طور كلی 19000 دلار می‎باشد مبلغ زیادی می‎باشد. بنابراین اگر مجرم به دام نیفتد، زیانهای ناشی از این جرائم بیشتر و بیشتر می‎شود.

توضیح در مورد عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد جرائم رایانه ای از چندین عامل سرچشمه می‎گیرد. یكی از علل (عوامل) احتمالی اینست كه بخش بزرگی از جرائم رایانه ای در شركتهای خصوصی روی می‎دهد و این جرائم به عنوان موضوعات داخلی (internal matter) تلقی می‎شود و هرگز گزارش نمی‎شود. دومین عامل اینست كه توصیف جرائم رایانه ای به اندازه ای گمراه كننده می‎باشد كه آنها را نمی توان در یك لیست جامع جمع آوری كرد. به عنوان مثال، وقتی یك نمایندگی دولت فدرال از كارمندان خویش درخواست كرد كه جرائم رایانه ای كه در سال گذشته رخداده است را معین كنند به این درخواست تنها یك پاسخ مثبت داده شد. هرچند وقتی به این كاركنان توضیحات كافی در مورد این جرائم و همچنین فرایند رایانه ای داده شد، هزاران پاسخ به این درخواست داده شد.

مشخص ترین توضیح برای كمبود اطلاعات جرائم رایانه ای اینست كه این جرائم كشف نمی‎شود. زیرا اكثر مجرمان رایانه ای از روی اتفاق، حادثه و یا از روی خوش شانسی به دام می افتند.

به همین دلیل، ما می توانیم جرائم رایانه ای شناخته شده را به عنوان نمونه هایی از سوء استفاده از رایانه در نظر بگیریم نه به عنوان یك جامعه كامل. اگرچه ما می توانیم یك آمار تخمینی از این اطلاعات بدست آوریم. در تعمیم نمونه باید محتاط بود زیرا این نمونه با توجه به موارد محدود گزارش شده، مشكلات در برآورد زیانها و با نشأت از ملاحظات شهروندی (كه زیانهای تنبیهی را از سوی دادگاه به دنبال دارد) به دست آمده است. با توجه به این مشكلات، باید بگوییم كه اسناد تاریخی جرائم رایانه ای، مطالعة خوبی در جرم شناسی مدرن انجام داده است. موقعیت مجرمین، تعداد همدستان جزئی از چنین مطالعه ای می‎باشد. همچنین روش شناسی جرائم، توجه چندین متخصص را به خود جلب كرده است.

حالت وجوه سرمایه:

وجوه سرمایه یكی از موارد مرزی جرائم رایانه ای می‎باشد. این چنین فریب كاری خودش تا آوریل 1973 جزء جرائم رایانه ای به شمار نمی آمد. هر چند فعالیتهای غیرقانونی مختلفی در سالهای قبل از آن اتفاق می افتد. مجموع زیانهای ناشی از چنین فعالیتهایی بسیار زیاد بود. همانطور كه قبلاً نیز گفته شد حداقل زیان تقسیم شركت تقریباً 200 میلیون دلار تخمین زده شد. اگر زیانهای غیرمستقیم همچون هزینه های قانونی و قیمت سهام عادی كه كاهش می یابد نیز در نظر گرفته شود این رقم به بیش از 2 میلیون افزایش می یابد.

یكی از سوال مهم و اساسی كه به وجود می‎آید این است كه آیا می‎توان مورد وجوه سرمایه را به عنوان جرائم رایانه ای در نظر گرفته یا خیر؟

از یك سو ما با گزارش ورشكستگی آقای رابرت. رلئوفلر (Mr. Robert M.Leoffler) به عنوان امین رو به رو هستیم كه می گوید این رقم به بیش از 2 میلیون افزایش می یابد.

و از سوی دیگر ما بیانیه گلیسان پین (Gleeson Payne) كمیسر بیمة ایالت كالیفرنیا را داریم. این چنین فریبكاری بزرگ، یك شكل خاص از جرائم رایانه ای می‎باشد. رایانه كلید (ابزاری) برای چنین فریبكاری می‎باشد. من با اطمینان آن را جرم رایانه ای می دانم در گذشته، در روشهای كپی برداری سخت مدارك شما محفوظ می ماند. و كسی نمی توانست با چنین حجمی و در چنین مدت زمانی مدارك غیرواقعی تهیه كند. صنعت بیمه فرض می‎كند كامپیوترها همیشه درست عمل می‎كنند. و فریبكاری رایانه ای غیرقابل انتظار است. رایانه كلید (ابزار)، چنین فریبكاری است. حسابرسان برنامه های رایانه ای دارند، اما سرمایه یك كد سری دارد كه باعث سیاستهای بیمه ای (حفاظتی) ویژه ای شده است.

ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم كه تكنولوژی، سیستمهای آزمون ما را غافلگیر كرده است و از آزمونهای ما جلوتر می‌باشد. ما برنامه جامعی برای حسابرسی رایانه ها نداریم. این چیزی است كه باید گسترش شود. حسابرسان ما به میزان كافی پیشرفت نكرده اند كه عملكرد رایانه را آزمون كنند و درجه اعتبار آن را تشخیص دهند.

حقایق مناسب برای مطالعه ما در مورد وجوه سرمایه ای از سال 1959 آغاز شد زمانی كه شركت سرمایه گذاری وجوه آمریكا تشكیل شد تا خدمات بیمه ای، وجوه طرفین متقابل و برنامه های خاص وجوه (بعداً توضیح داده می شود ) را عرضه كند. كه ویژگیهای وجوه متقابل و سرمایه گذاری بیمه ای را با هم تركیب می كند. از همان ابتدا، تاكید اصلی شركت فروش زیاد و كسب (سهام) از دیگران، بود. همانند دیگر شركتها كه عمدتاً وجوه خود را از طریق سهام عادی بدست می آوردند. وجوه سرمایه بشدت به رشد شركت وابسته است. قیمت سهام عادی EFCA بسیار با اهمیت می باشد زیرا قیمت بالا سهام مدیران شركت را در موقعیت بهتری قرار می دهد كه نسبت به ادغام وتحصیل تصمیم گیری كنند. سودآوری بالای شركت، برای سرمایه گذاران مطلوبتر می باشد و باعث رشد قیمت سهام می شود.

غیبت برنامه های وجوه این مزیت را دارد كه باعث می شود سهام وجوه متقابل افزایش قیمت داشته باشند. در این دیدگاه، سرمایه گذار “هم كیك را دارد و هم از او می خورد” . افزایش سهام وجوه متقابل به اندازه كافی می باشد تا (1) بهره وام را پوشش دهد( 2) حق الزحمه مدیریت برای معاملات مختلف جبران شود (3) حتی هزینه های بیمه عمر، بنابراین سرمایه گذار علاوه بر اینكه بیمه هیجانی بدست می آورد می‌تواند در صورتی كه قیمت سهام وجوه سرمایه به اندازه كافی افزایش یابد انتظار كسب سود را داشته باشد. هر چند برنامه های بازاریابی وجوه سرمایه جدید نمی‌باشد، این طرحها بسیاری از سرمایه گذاران را درطی سالهای اخیر جلب كرده است. علاوه بر این شركت، حق العمل های هر دوی وجوه متقابل و فعالیتهای بیمه عمر در تجارت را دریافت می كند. بنابراین، یك سرمایه گذار كه در غالب برنامه وجوه خرید می كند در واقع یك فروش دوبله را برای وجوه سرمایه را ایجاد می‌كند.

كلید موفقیت برنامه وجوه افزایش بازار سهام است. عدم افزایش چشم گیر بازار سهام باعث ناامیدی مدیران از EFCA شد. شركت ازطریق انتشار برنامه های وجوه بدون توجه دقیق به سودآوری آن مشكلات خود را افزایش داد. تأكید زیاد بر فروش و پافشاری كمتر بر جزئیات سازمانی باعث شد كه سودآوری به مخاطره بیافتد و این خود باعث تهدید برنامه تحصیل شركت شد. به منظور حفظ سود، مدیران EFCA متمایل به ثبت كمیسیونهای (بهره) وامهای صوری شدند كه این امر باعث بدست آوردن برنامه های وجوه متقابل از طریق فریبكاری شد. این اولین مرحله فریبكاری بود كه به عنوان مرحله سودآوری متورم شناخته شد و تا سال 1967 ادامه داشت و گفته می شود كه باعث بوجود آمدن بیش از 85 میلیون سود غیرواقعی شد. مشكل تیم، علاوه بر كار مورد نیاز برای پوشش فریبكاری، تولید برنامه های وجوه قلابی نیز می باشد هر دلار در كمیسیون شخصاً از مشاركت افراد در این برنامه تامین شود. با مرور زمان، تامین این دلارها در برنامه های غیرواقعی بسیار مشكل می شود. فرآیند سودآوری متورمی تنها شامل رایانه نمی شد. ثبت های حسابداری بصورت دستی انجام می گرفت و تلاش كمی انجام می شد تا مستند سازی خوبی صورت گیرد. همانطور كه وجوه نقد شركت نیاز به افزایش داشت، مدیران EFCA مرحله دوم را یعنی فرآیند خارجی فریبكاری را انجام می دادند در این فرآیند شركت یك سری دفاتر معینی تهیه می كرد كه هدف اصلی آن دارایی غیر واقعی برای شركت بود بوسیله رشته معاملات پیچیده، حسابداران EFCA’s .بازی پیچیده‌ای را در دفاتر معین انجام می دادند بطوریكه دارایی ها بصورت دو برابر، سه برابر و حتی چهاربرابر بطور ماهرانه ای سن معین های شركتها منتقل می شوند. مدیران EFCA حتی از این هم جلوتر رفتند و وجوه نقل و انتقال وجوه از یك شركت به دیگری را ثبت می كردند بدون اینكه مبالغ متقابل را در حسابهای دیگر ثبت كنند.

حتی اگر این تلاشهایی كه انجام شده است ناكافی باشند شركت مرحله سوم را آغاز می كند یعنی فرآیند بیمه از فریبكاری در این شیوه، برنامه به سادگی خودش است. شركت فقط بعضی از بیمه های تقلبی خودش از فعالیتهای فرآیند اول رابه شركتهای بیمه ای می فروشد. بدین ترتیب منتشر كننده ( یا اصلی، شركت بیمه گر) یك رشته سیاستهای بیمه ای را به شركت دوم می فروشد. شركت اصلی كنترل فیزیكی سیاستهای واقعی (خوشبختانه برای EFCA) را حفظ می كند و به انجام پردازش روزمره اطلاعات ادامه می دهد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل