کاملترین فایل پرسشنامه اعتقاد به خرافات

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 19 کیلو بایت

دانلود پرسشنامه استاندارد اعتقاد به خرافات، در قالب word و در 17 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 31

تعداد مولفه : مولفه ندارد

روایی و پایایی : ندارد

نحوه نمره گذاری و تفسیر : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 17

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی نقش زن در توسعه

مقاله بررسی نقش زن در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 16 کیلو بایت

مقاله بررسی نقش زن در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد كه همواره در توسعه، تحول می‌یابد جزء ذاتی باشد و همانطوریكه تحول جنبه‌ مادی و فیزیكی را دربرمی‌گیرد جنبه معنوی و انسانی را نیز دارد. لذا هدفهای مشخص اصلی برنامه‌های توسعه می‌یابد محور قرار دادن ابعاد انسانی بشر و ارتقاء كیفیت این جنبه‌ها باشد. بنابراین توجه به جنس مونث نه به عنوان نیمی از نیروی كار بلكه به عنوان نیمی از جمعیت و انسانهایی كه مستحق توجه بیشتر می‌باشند می‌بایست مد نظر برنامه‌های توسعه باشد.

در این راستا ؟ زن و توسعه از دهه‌های بعد از 1960 وارد ادبیات توسعه گردید و در انی میان بخشی از این رسالت بر دوش جغرافیای انسانی كه قطب مهم و كار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشكیل می‌دهد قرار گرفت.

مساله اساسی كه در ابتدای تحقیق مد نظر بوده است تأكید براین نكته داشته كه زنان دارای نقش چندگانه‌ای در خانواده و جامعه می‌باشند، لیكن نقش تولیدی زنان روستایی بصورتی پنهان به انجام رسید دكتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. همچون از آنجائیكه بنیان اقتنصادی قریب به اتفاق روستاهای كشور، كشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان می‌باشد، بهره‌گیری از نیروی كار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عین حال كار زنان نقشی اساسی در ممانعت از سقوط خانوار روستایی در فقر مطلق دارد.

اصولاً امر اشتغال در جامعه روستایی بسیار پیچیده است و وضوح و روشنی كه در اكثر بخشهای شهری یافت می‌گردد در آنجا دیده نمی‌شود. این وضعیت در رابطه با زنان روستایی از شدن بیشتری برخوردار است خصوصاً این امر زمانی روشن می‌گردد كه توجه داشته باشیم فعالیت زنان روشتایی بیش از مردان تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اكولوژیكی است علاوه بر این در خلال پژوهش روشن شد كه كار كشاورزی از نظر زن روستایی منطقه تالش دارای پایین‌ترین ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادی بدان پرداخته‌اند و به محض بر طرف شدن نیازهای اقتصادی خانواده از نیروی كار كشاورزی خارج می‌شده‌اند از سوی دیگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجیح می‌دادند كه در زمین مزروعی خانواده كار می‌كنند و تنها تعداد كمی كار مزدی را مرجع می‌دانستند. این امر بیانگر وجود زمینه‌های گرایش به خود اشتغالی برای زنان روستایی می‌باشد.

پیشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه

با توجه به بررسیهای انجام شده نكات زیر برای بهبود وضعیت موجود منطقه پیشنهاد می‌گردد:

ـ بیمه و تأمین آینده زنان روستایی؛ به رغم فعهالیتهای كشاورزی زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته می‌شوند و از مزایای بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و غیر محرومند.

ـ تأمین اعتبار و نهاده‌های كشاورزی؛ به علت مالكیت محدود زنان روستایی در خصوص زمین، امكان دسترسی به اعتبارات و نهاده‌ها برای زنان مشكل است.

ـ تدوین قوانین حمایت از حقوق زنان روستایی؛ هر گونه برنامه‌ای برای دفاع از حقوق زنان روستایی باید مبتنی بر پشتبانی قانونی باشد. لازم است در صورت لزوم قوانین مربوط به این امر تصویب شود.

ـ ایجاد اشتغال مناسب برای زنان كشاورز؛ از آنجا كه تنوع شغلی در روستاها كم است و درآمد حاصل از آن نیز اندك است، ضرورت دارد كه صنایع دستی و صنایع غذایی در روستاها جهت اشتغال زایی ایجاد گسترش داده شود.

ـ توزیع عادلانه امكانات؛ موقیعت زنان به گونه‌ای است كه هر نوع امكانات اعطائی به روستاها بیشتر نصیب مردان می‌شود تا زنان. ضروری است كه با اندیشیدن تمهیداتی نسبت به تبعیض اقدام شود.

ـ تواناسازی زنان روستایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعیت خانواده و محیط پیرامونشان و تقویت صدای آنان در سطح ملی و محلی.

فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از جدید و سنتی می‌تواند زنان كشاورز را در امور مدیریت مزرعه از هنگام تصمیم‌گیری برای كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاریابی محصولات هدایت و راهنمای كند.

یك اقدام اساسی برای طراحی پروژه‌ها است.

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:

ارائه تصویری از جایگاه كنونی زنان در توسعه روستایی و موقعیت فعلی آنها به لحاظ نقش آنها در فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیتها و در نهایت محدودیت‌ها و پایداری لازم جهت ارتقای نقش زنان روستایی در فرآیند تحول روستائی و یافتن راهكارهایی جهت رفع موانع اشتغال زنان روستایی و پیشگیری از نیروی آنان در توسعه از اهداف كلی ؟ به شمار می‌آید.

در حال حاضر نكته مهمی كه مورد نظر و پذیرش سازمان ملل می‌باشد و در آمار و ارقام جهانی نیز مطرح است نقش مهم زنان روستایی در فعالیتهای روزمره و آینده روستاست و این در حالی است كه متأسفانه با وجود نقش مهم آنان از لحاظ میزان بهره‌مندی از امكانات از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند طبق گزارش سازمان ملل با این كه زنان ( شهری و روستایی ) در جامعه بشری 50 درصد از جمعیت را می‌پوشانند و در عمل 3/2 از فعالیتهای روزمره را به عهده دارند لیكن فقط یك دهم از درآمد جهانی به آنها اختصاص داردو از این دردناك‌تر این كه كمتر از 1 درصد از دارایی جهانی به آنها اختصاص دارد. در سالهای پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران با توجه به تأكید تعالیم مقدس اسلامی بر وضعیت جایگاه زن و نیز عنایت خاص مسؤلان كشور به این امر، توجه عاطفی و معنوی به كرامت زنان، از جمله زنان روستایی شده است براین اساس ضمن آنكه ارتقای منزلت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته آنان سرعت بیشتری یافته است در مدت زمان كوتاهی بسیاری از تبعیضهای موجود در بین قشر زنان و مردان نیز رفع یا كمرنگ شده است. بویژه در دو برنامه پنج ساله اول و دوم. ضمن توجه خاص به اصلاح آماری در خصوص نقش زنان در توسعه، پروژه های متعدید هم در این زمینه طراحی و اجرا غیر دولتی در بخش زنان براین اساس است كه جایگاه ویژه زنان روستایی در روند توسعه در مدت زمان كوتاهی مشخص شود به همین منظور اهداف و سیاستهای كلی زیر جهت هماهنگی و پیشبرد سریع فعالیتها طراحی شده است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه

مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه در 221 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 221

حجم فایل: 118 کیلو بایت

مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه در 221 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ?
?-?- بیان مساله ??
?-?- اهمیت و ضرورت تحقیق ??
?-?- فرضیه ??
?-?- اهداف تحقیق ??
?-?- پیشینه تاریخی ??
الف) نقش زنان روستایی قبل از اصلاحات ارضی ??
ب) نقش زنان روستایی بعد از اصلاحات ارضی ??
ج) نقش زنان روستایی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ??
پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران ??
?-?- روش شناسی تحقیق ??
?-?- محدودیتهای پژوهش ??
?-?- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ??
تواناسازی ??
توسعه ??
قرار دادن زنان در جریان اصلی توسعه ??
زن در توسعه ??
نیروی کاردستمزدی ??
کارخانه برای کارفرما ??
کاربرای خود ??
کاریاوری ??
کارخانوادگی بدون دستمزد ??
?-?- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری» ??
نواحی جهانی ??
?-?- توسعه با تاکید بر نقش زنان ??
?-?- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه ??
رفاه ??
فقرزدایی ??
برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان ??
کارآیی ??
برابری ??
توانبخشی ??
?-?- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی ??
?-?-?- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی ??
?-?-?- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی ??
?-?-?- نقش زنان روستایی در دامداری ??
?-?-?- صنایع دستی ??
?-?-?-?- تاریخچه صنایع روستایی در ایران ??
?-?-?-?- اهداف ایجاد صنایع روستایی ??
?-?-?-?- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی ??
?-?-?-?- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ??
?- تواناسازی زنان ??
?- کاهش بار تکفل ??
?- مهیاسازی امکان اشتغال مناسب در محیط روستا ??
?- دسترسی افراد به فرصتهای آموزش حرفه‌ای ??
?- تقویت حس استقلال حرفه‌ای ??
?- مهیاسازی زمینه‌های اشتغال بیشتر زنان در آینده ??
?-?- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان ??
?-?- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی ??
?-?- مسائل و مشکلات زنان روستایی ??
?- مشکلات آموزشی زنان روستایی: ??
?- مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان روستایی ??
?- عدم مشارکت زنان روستایی در تشکلهای مردمی ??
?- کمبود متخصصان زن برای آموزش زنان روستایی ???
?- عدم مشارکت زنان روستایی در طرحهای اجرایی ???
?- مسائل فرهنگی زنان روستایی ???
?-مشکلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشی- ترویجی برای زنان روستایی ???
?-?- موقعیت، حدود و وسعت ???
?-?- توپوگرافی ???
?-?- اقلیم ???
?-?-?- شرایط اقلیمی منطقه ???
?-?-?- درجه حرارت ???
?-?-?- بارندگی ???
?-?-?- رطوبت نسبی ???
?-?-?- تبخیر ???
?-?- توزیع و تراکم جمعیت ???
?-?- ساخت جنسی و سنی ???
?-?- نیروی انسانی و اشتغال ???
?-?-?- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت ???
?-?- جمعیت و تغییرات آن ???
?-?- عناصر جمعیتی ???
?-?-?- میزان موالید در شهرستان تالش ???
?-?-?- باروری ???
?-?-?- مرگ و میر ???
?-?-?- رشد جمعیت در شهرستان تالش ???
?-?-?- مهاجرت در شهرستان تالش ???
?-?- وضع سواد و کیفیت آموزش ???
?-?-?- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش ???
?-?-?- آموزش ???
?-?-?- نهضت سوادآموزی ???
?-?- بهداشت و درمان ???
?-?- شاخصهای بهداشتی ???
?-?- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ???
?-?-?- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه ???
?-?-?- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی ???
حجم خانوار ???
?-?-?- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش ???
?-?-?- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا ???
?-?-?- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی ???
?-?-?-?- دامداری و پرورش طیور ???
?-?-?-?- زنبورداری ???
?-?-?-?- نوغانداری ???
?-?-?-?- صنایع روستایی ???
صنایع تبدیلی – صنایع دستی ???
?-?- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ???
?-?-?- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه ???
?-?-?- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها ???
?-?-?- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان ???
?-?-?- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه ???
?-?-?- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی ???
?-?- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست: ???
نتیجه گیری ???
پیشنهادات ???
آموزش زنان = آموزش جامعه ???
پیوستها ???
نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه: ???
سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران: ???
هدف ? ???
حفظ کیان خانواده ???
سیاستها ???
هدف ? ???
کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی ???
سیاستها ???
هدف? ???
رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی ???
سیاستها ???
هدف ? ???
تأمین نیازهای بهداشتی ???
سیاستها ???
هدف ? ???
ارتقای منزلت زنان روستایی ???
سیاستها ???
فهرست منابع مأخذ فارسی ???
فهرست منابع و ماخذ لاتین ???

مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده كه این تغییرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یكی از موضوعات بالقوه قدرتمندی كه در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم كار جنسیتی تاكید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یك سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بكارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است كه جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بكارگیری ابزارها و تكنیكهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال 1984 اولین كتابی كه با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این كتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاكید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را كسب نمودند.

به دنبال آن به سرعت یك جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت كه نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلكه به روش به كار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی 15 سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را كه در نظم حاكم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینكه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه كسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند كه جغرافیا یك سری فرضیات نامعین درباره اینكه مردان و زنان چه كاری انجام می‌دهند و اینكه آن نظمی كه بر فضاها، مكانها و چشم‌اندازها متمركز شده یك نظم مردانه است را مطرح می‌كند.

با توجه به مسایل مربوط به زنان مانك و هانس در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاكید داشته بلكه بر ضرورت موقت كردن انتقالی را كه بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.

این اشتباه خواهد بود كه گمان شود جغرافیدانان بطور كلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند كه در واقع غالب كارهایشان در مورد زنان آشكارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده كه توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اكتفا می‌نمایند.

تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر كردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاكید بر مشاركت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی كه زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی می‌نمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینه‌های وسیعتر اجتماعی مورد تاكید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشته‌اند، لیكن در اكثر موارد زنان روستایی علی‌رغم مشاركت فوق‌العادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفته‌اند. زنان روستایی كه به پایین‌ترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئی‌ترین مشاركت كنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیكه زنان شهری به لحاظ اینكه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشاركت‌شان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.

برخلاف نرخ مشاركت مردان به نظر می‌رسد مشاركت زنان نسبت به یك دسته از عوامل اكولوژیكی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم كار جنسیتی نیروی كار نیز از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر‌پذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوق‌انگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.
-1- بیان مساله:

از آنجائیكه سازماندهی تولید در بسیاری از روستاهای كشورمان بر سازمان خانوادگی استوار است، می‌توان بر اهمیت نقش افراد خانواده پی برد. با توفیق در تقسیم كار جنسیتی در واحد خانوار روستایی، می‌توان به وظائف بیشمار آشكار و نهان زنان در مقابل وظایف مردان (بویژه نقش سرپرست خانوار) اشاره كرد. بطور كلی در كنار كاركرد خانوادگی (نگهداری و پرورش كودكان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ایفای نقش همسری زنان روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در امور گوناگون مربوط به تولید نیز نقش دارند. هر چند كه كمتر به عنوان شاغل محسوب می‌گردند و عمدتاً اینگونه وظائف با امور خانه‌داری ادغام گردیده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار می‌رود. بنابراین نقش تولیدی زنان روستایی به صورتی پنهان به انجام رسیده و كمتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. اگر چه تاثیر اینگونه فعالیتها در درآمد كل خانوار غیر قابل انكار می‌باشد لیكن، سنجش میزان این تاثیر و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشكل است چرا كه درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبی بوده و صرف موارد روزمره و هزینه‌های جاری كودكان و … می‌گردد و یا اصولاً ماهیت برخی از فعالیتهای زنان به گونه‌ای است كه بیش از آنكه درآمد زا باشد، سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خانوار می‌گردد.

از آنجائیكه بنیان اقتصادی قریب به اتفاق روستاهای كشور كشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان می‌باشد، بهره‌گیری از نیروی كار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت‌فرساست، از آن جمله، نشا كردن، وجین، شیردوشی، تولید لبنیات، قالی‌بافی و تولید صنایع دستی، تهیه هیزم و تهیه و جمع‌آوری سوخت و مانند آن بدینسان اگر چه نقش زنان اهمیت بارز اقتصادی دارد اما از لحاظ اجتماعی مورد ارزشگذاری مناسب قرار ندارد. در واقع بی سبب نیست كه با ارتقاء سطح آگاهی و افزایش درآمد خانوار و نهایتاً بهره‌گیری از دانش فنی (تكنولوژی) نقش اقتصادی در فعالیتها كاهش می‌پذیرد.

با نظر به روندهای جاری در می‌یابیم كه نقش اشتغال در توسعه روستایی بسیار كم‌رنگ و حاشیه‌ای است و با توجه به شرایط موجود كار زنان باید دید چگونه می‌توان نقش هدایت شده‌ای برای زنان در فرایند توسعه تعیین نمود؟ و به طور كلی با پیشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه می‌توان زنان را كه عمدتاً از این فرایند متضرر شده و یا تبدیل به نیروهای غیرفعال و صرفاً یك زن خانه‌دار می‌گردند به جریان توسعه سوق داد.

بدین ترتیب اگر بپذیریم كه یكی از اهداف اساسی توسعه مكانی- فضای با ابعاد اجتماعی- اقتصادی ارتقاء منزلت و شان انسانی است باید بپذیریم كه در نظر گرفتن نقش و جایگاه زنان روستایی در برنامه‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی روستا نه تنها امری ضروری است بلكه در روند توسعه امری حیاتی به نظر می‌آید.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

در مورد كار سخت و طاقت فرسای زنان روستایی بسیار نوشته‌اند، محققین متعددی نشان داده‌اند كه زنان روستایی در بسیاری از نقاط جهان از فقر و سختی معیشت در عذابند، گزارشهای فراوانی در مورد نقش موثر زنان روستایی در تامین نیروی كار كشاورزی، تولید مواد غذایی، فرآوری محصولات زراعی و دامی و … تدوین شده است.

اما شاید آنقدر كه پژوهشگران از شرایط كار و زنان روستایی متاسف می‌شوند زنان روستایی از آنچه كه هستند كمتر رنج می‌برند و نسبت به آنچه می‌توانند باشند و باید باشند تصویر روشنی در ذهن ندارند.

ملاك پژوهش‌گران و اندیشمندان مسائل زنان روستایی شاخصهایی از زندگی است كه در مخیله زنان روستایی هم شاید نگنجد، معیار اینكه زن روستایی هم انسان است، حق حیات و تصمیم‌گیری دارد، اجازه انتخاب باید داشته باشد استقلال اقتصادی می‌تواند موجب توانمندی او در تربیت فرزندان بشود، مشاركت می‌تواند لذت مفید بودن برای جامعه را به او بچشاند.

اینها معیارهایی است كه شاید زن روستایی چندان به آن نیاندیشیده ولی حداقل پنجاه سال است كه دنیا به آن فكر می‌كند. گرچه برخی از كشورها در منظومه آنچه كه دنیا به آن اندیشیده، قرار نگرفته‌اند و یا خیلی دیر به این مدار پیوسته‌اند ولی بهر حال برای هر كشوری كه خواستار تعالی انسان‌ها از جمله زنان روستایی است شناخت آنچه كه دیگران گفته‌اند و عمل كرده‌اند ضروری است.

برای به دست آوردن یك معنای مفید و عامی از توسعه امور زنان، باید دو مفهوم برابری جنسیتی و مشاركت در فرایند توسعه كنار یكدیگر واقع شوند.

با توجه به واقعیتهای ملموس جهانی، متاسفانه زنان از موقعیتی نامطلوب در سطح بین‌المللی برخوردارند كه بر اساس بررسی انجام شده در كتاب زنان جهان (1970-1990) كه توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است این واقعیت آشكار شده كه چه در كشورهای در حال توسعه و چه در كشورهای توسعه یافته- اعم از فقیر و غنی- تمامی اطلاعات موجود نشانگر تبعیض علیه زنان است و آنها از كلیه امكانات لازم جهت بالا بردن اوضاع كمی و كیفی خود محروم مانده‌اند و در برنامه‌ریزی نیز حداكثر از اولویتهای ثانوی برخوردار می‌شوند.

1-6- روش شناسی تحقیق:

به منظور كسب آگاهی و بصیرت درون- ناحیه‌ای و برون – ناحیه‌ای و بدست آوردن بینش در مورد آینده متغیرهای وسیعتر ماوراء ناحیه‌ای و ناحیه‌ای در رابطه با نقش فعالیت و مشاركت زنان، اطلاعات سرشماری و از جمله زنان شاغل بر اساس تعاریف مركز آمار تجزیه و تحلیل شد.

اخیراً دانشمندان به طور فزاینده‌ای نواحی را به عنوان واحدهای مطالعه برای تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی به كار می‌گیرند. نواحی كلان شامل یك یا چند كشور و یا واحدهای كوچكتر مانند روستا به عنوان چاره‌ای برای نكات ضعف و محدودیتهای موجود در مطالعاتی كه بر اساس داده‌های متراكم به هم پیوسته در سطح ملی یا استانی انجام می‌شود محسوب می‌گردد.

اتكاء بیش از حد آنها بر شرایط خاص و منحصر به فرد فرهنگی فایده آنها را محدود می‌كند. اگر تجزیه و تحلیل‌های تراكمی از تعمیم‌گرایی‌های فوق‌العاده ضربه بخورند، مطالعات روستایی نیز در جای خود از خاص‌گرائی فوق‌العاده مسایل در بكارگیری آن به عنوان واحدهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده خواهند بود. چرا كه یافتن روستای تیپیكی كه بتواند به عنوان واحد تجزیه و تحلیل به كار گرفته شود بسیار بعید است.

از سوی دیگر هر نتیجه‌گیری و توضیح مناسبی در مورد كشور و حتی بخش بزرگتر آن به عنوان یك كلیت، تنها به طور اجتمالی و بسیار كلی می‌تواند برای یك واحد میكروسكوپی مانند روستا اساس تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

كشور ما- ایران- نیز از لحاظ شرایط اكولوژیكی و كثرت روستاها دارای خصوصیات ویژه‌ای می‌باشد چرا كه پهنه كشور از شمال به جنوب و از غرب به شرق از موزائیك اقالیم و فرهنگهای متفاوتی تشكیل شده است. به گونه‌ای كه هر یك شرایط اجتماعی- اقتصادی ویژه‌ای را خلق می‌نماید، لذا روستاهای كوچك و بزرگ متعددی كه تعداد آنها حدوداً 62000 روستا بالغ می‌گردد به لحاظ محدودیت در منابع طبیعی از جمله آب و خاك در عرصه این سرزمین پهناور پراكنده شده‌اند و بر مناطق جلگه، دشت، كوهستان و صحرا جای گرفته‌اند لذا سخن گفتن از روستاهای ایران به طور كلی نمی‌تواند تجزیه و تحلیل درستی را به دست دهد و همچنین جستجوی روستای تیپیكی كه بتواند بیانگر خصوصیات كل روستاها باشد بی‌نتیجه خواهد بود. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بررسی ماهیت و كیفیت نقش و جایگاه زنان در توسعه روستا با دیدگاه ناحیه‌ای مورد نظر می‌باشد. زیرا با توجه به تفاوتهای وسیع در سطوح و نحوه گسترش اشتغال زنان بین كشورها و حق در درون یك كشور و ناحیه، بكارگیری دیدگاهی جغرافیایی بر مساله برای رسیدن به هر نتیجه معنی‌داری و یا تعمیم گرایی ضروری می‌نماید.

اكثر محققین به طور اصلی از سایر نظامات علوم اجتماعی پیروی كرده‌اند. در حالیكه تجزیه و تحلیل مشاركت زنان در فعالیتهای اقتصادی بر مبنای واحدهای تراكمی وسیع نیاز به اتخاذ یك دیدگاه جغرافیایی بر مساله داشته است. نواحی جغرافیایی به عنوان یك واقعیت زندگی عضوی از كلیت اركانیكی ایران را تشكیل می‌دهد كه به لحاظ كنش‌های پیچیده خواص اجتماعی- فرهنگی، مبانی اقتصادی و پیشینه‌های تاریخ در درون یك قلمرو اكولوژیكی مشخص شخصیت خاص می‌یابد به عنوان واحد تجزیه و تحلیل مسائل بكار رود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت

مقاله بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 17 کیلو بایت

مقاله بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

بیان مساله ?
ضرورت و اهداف تحقیق ?
سوابق مربوطه ?
منابع و مشکلات موجود ??
تعاریف و اصطلاحات تخصصی ??

بیان مساله

فلز آلومینیوم بادارا بودن مزایای متنوع جایگاه ویژه‌ای برای خود در صنایع پیشرفته روز ایجاد كرده است. ساختار آلیاژی مقاوم آلومینیوم اعتماد و اطمینان در استفاده از‌آن را در صنایع هواپیما سازی دوچندان نموده است. قوانین سخت كاهش آلایندگی خودروها و نیاز به مصرف پایین سوخت آنها، خودروسازان را ناگزیر به استفاده از این فلز گرانبها در محصولات خود كرده است. صنایع حمل و نقل ریلی، الكتریكی، تجهیزات مخابراتی احداث ساختان، ظروف غذا و غیره همگی به نوعی سعی در بهره‌مند شدن از مزایای فلزآلومینیوم دارند. از این رو استراتژی جهانی در ظرفیتهای تولید متناسب با نیزا بازار مصرف بوده است.

بانگرش به تحولات جهانی مانند افزایش جعیت، آلودگی فزاینده محیط زیست، ناخوشایند به نظر رسیدن وشع اقتصادی جهان و تأثیر و تاثربازهم بیشتر كشورها، آنچه در مورد اكثر صنایع مطلوب به نظر می‌رسد، پرهیزاز آلودگی محیط زیست، پایین بودن قیمت مصرف، پاسخ‌گویی به سلیقه پیچیده و قابلیت دسترسی سریع است، اهمیت این فلز با توجه به موارد فوق‌الذكر درجهان امروز بیشتر مشخص می‌شود.

سه شركت عمده تولید كننده آلومینیوم در جهان كه تقریبا یك سوم تولید جهان را در اختیار دارند به نامهای Alcoa، Alcan، Rusky می‌‌باشد.

Alcoa با تولید 3600 هزارتن در سال 7/14% از تولید را در اختیار دارد. Rusky با توجه جهان را در اختیار دارد، در حال حاضر این سه گروه تولیدی جهان براساس منابع و سودآوری میزان تولی خود را كنترل میكنند.

در حوزه خلیج‌فارس دو كشور امارات متحهده عربی و بحرین با مجموع تولید یك میلیون و 50هزارتون تقریباً 5% كل تولید جهان را به خود اختصاص داده‌اند. موفقیت گذشته شركتهای Alba بحرین و Dubal امارات متحده عربی و طرحهای توسعه‌ای این صنعت در كشورهای مذكور، كشورهای دیگر این منطقه را تشویق به سرمایه‌گذاری در این میدان صنعتی كرده است.

امارات متحده عربی درحالی حاضر 33/2% تولید جهانی را در اختیار دارد و درحال بررسی افزایش سهم خود به میزان دوبرابر مقدار فعلی یعنی رساندن ظرفیت تولیدی به 936 هزارتن در سال می‌باشد. همینطور آلومینیوم بحرین كه سهم آن از تولید جهان در حال حاضر 18/2% می‌باشد، افزایش ظرفیت خود از 500 هزارتن فعلی به 750 هزارتن در سال 2004 و یك میلیون تن در سال 2008 میلادی را دربرنامه دارد.

تمام موارد فوق اهمیت روزافزون جهانی در دستیابی و توسعه استراتژیك این فلز گرانبها را نشان می‌دهد. كشور ایران بادارا بودن معادن بوكسیتی آلومینا، منابع گازی فراوان به منظور تولید برق ارزان قیمت و نیروی كار نسبتا ارزان‌، تولید رقابتی فلز آلومینویم را داراست. اهمیت این فلز در ایجاد اشتغال مستقیم و توسعه صنایع زیردستی مرتبط برای كشوری با نیروی جوان جویای كار و تحصیل كرده امری اجتناب ناپذیر است.

مزیتهای نسبی ایران در توسعه صنعت آلومینیوم را می‌توان در عناوین زیر خلاصه نمود:

1- انرژی ارزان و قابل دسترس

2- نیروی كار ماهر، ارزان و قابل دسترسی

3- وجود بازار مصرف داخلی

4- ظرفیت خالی صنایع پایین دستی

5- هماهنگی با تقسیم‌كار جهانی بازار

در این صنعت در ایران تنها دو تولید كننده به نامهای ایرالكو و المهدی فعالیت می‌كنند كه سهم هر كدام از‌آنها در تولید داخلی به صورت زیر است:

– ایرالكو باتولید 120 هزارتن در سال (67%)

– المهدی با ظرفیت اسمی 110 هزار تن و تولید فعلی حدود 55هزارتن درسال (33%)در اسل 1972 میلادی ایران با تولید 45 هزارتن، 30درصد تولید منطقه را در اختیار داشت. سهم ایران از تولید آلومینیوم منطقه در سال 1993 به 2/16 درصد كاهش یافت . (120 هزارتن از 740 هزارتن تولید منطقه)

سهم ایران در تولید منطقه در سال 2002 بازهم كمتر و به 2/13 درصد رسیده است. (160 هزارتن از 1210 هزارتن) رسیدن به موقعیت برتر در تولید آلومینیوم در خلیج‌فارس نیازمند تلاش بیشتری است.

با توجه به اهمیت این صنعت واین فلز در جهان در این پایان نامه طرح آلومینیوم المهدی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. مجتمع آلومینیوم المهدی در سال 1369 تاسسیس در سال 1376 با 6 دیگ (3% ظرفیت اسمی) مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. هدف از تاسیس موسسه ساخت كارخانه تولید شمش آلومینیوم با ظرفیت سالانه 220 هزارتن قابل توسعه به 330 هزارتن در سه فاز بوده است.

پایان نامه با بكارگیری قیمتهای بازار و همچنین قیمتهای محاسباتی، ارزیابی مالی و اقتصادی باری طرح انتخابی در این انجام می‌شود و نتایج مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واقعیت در مورد تاكید در این پایان نامه این است كه نشان دهد نرخ بازدهی داخلی (IRR) طرحها (طرحهایی كه متولی انجام آن دولت است) در بسیاری از مواقع غیر واقعی است و نظام قیمتهای بازار به دلایلی كه در پایان نامه مطرح خواهد شد پاسخگوی نیاز ارزشیابی طرحهای صنعتی نمی‌باشد و می‌ بایستی تحریف‌های موجود در بازار رفع شود.

1- ارزش افزوده طرح

1-1) محاسبات عددی مربوط به ارزش افزوده

1-2) ساختار گرافیكی ارزش افزوده

1-3) ساختار گرافیكی ارزش افزوده ملی

2- اثر مبادلات ارز طرح برتر از پرداختهای مالی

3- اثر اجرای طرح به سطح اشتغال ملی

4-1) صورت منافع و مخارج اقتصادی طرح

4-2) ارزش خالص كنونی طرح (اقتصادی) و نرخ بازده داخلی اقتصادی طرح

4-3) ساختار گرافیكی ارزش فعلی اقتصادی طرح

در زمینه موارد مالی نرم افزار كامفار موارد زیر را بررسی می‌‌كند:

1) ضابطه دوره برگشت سرمایه‌

2) ضابطه نرخ بازده ساده سرمایه‌گذاری:

الف) كل حقوق / سود خالص = نرم بازده‌كل حقوق (حقوق صاحبان سهام + مجموع بدهی‌‌ها)

ب) حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نرخ بازده خالص ثروت (حقوق صاحبان سهام)

3) ضابطه ارزش خالص كنونی طرح

4) ضابطه شاخص سودآوری

5) ضابطه نرخ بازده سرمایه‌گذاری (نرخ بازده داخلی)

لازم به ذكر است به دلیل اینكه جریانات نقدی بعضی از پروه‌ها دارای الگوی خاصی می‌باشند، به عبارت دیگر گردش نقدی نخست منفی، سپس مثبت و بعد از‌ آن منفی و در پی آن مثبت می‌شود و این جریان خاص بدین شكل ادامه یافته و از جریان یكباره منفی و تا پایان مثبت (در حالت عادی) پیروی نمی‌كند طرح با بیش از یك نرخ بازده داخلی روبروست. در چنین حالتی چندین روش جلوگیری از محاسبه بیش از یك نرخ بازده داخلی پیشنهاد شده كه بكارگیری آن مستلزم زمان زیادی است. نرم افزار كامفار بطور خودكار از بروز چنین مشكلاتی جلوگیری كرده و جریانات نقدی پروژه را به حالت عادی برگردانده و نرخ بازده داخلی طرح را بصورت واحد محاسبه می‌كند.

همانطور كه ملاحظه می‌گردد به دلیل اهمیت بسیار زیاد مساله ارزش زمانی پول، تنزیل وجود نقد تنها راه حلی است كه این مساله را حل می‌كند. نكته مهمی كه تنزیل وجود نقد با آن روبروست مشكل بودن محاسبات است علل خصوص زمانیكه جریانات مقداری پیچیده باشد، یكی از محاسن كامفار حل این مشكلات است.

این نرم‌افزار به سادگی و بدون هیچ مشكل خاصی، ارزش فعلی هرگونه جریان نقدی را محاسبه كرده و سایر معیارهایی كه براساس این ارزشهای فعلی محاسبه می‌شوند از قبیل ارزش خالص كنونی طرح، نرخ بازده داخلی را به راحتی محاسبه و ارایه می‌نماید. علاوه بر این كامفار با تحلیل حساسیتی كه در رابطه با معیارها انجام می‌دهد به بسیاری از روشهای موجود از ارجحیت دارد و امكان تحلیل بیشتری به تحلیلگر طرح می‌دهد.

در نرم افزار CAMFAR توجه ویژه‌ای به مساله تحلیل حساسیت شده است و كاربر در هرزمینه‌ای میتواند حساسیت نتایج تحلیل خود را نسبت به تغییرات ایجاد شده در هریك از اقلامی در تحلیلها وجود دارد مورد ارزیابی قرار دهد. تغییرات ایجاد شده در هر یك از اقلامیدر تحلیلها وجود دارد مورد ارزیابی قرار دهد. تغییرات ایجاد شده در سرمایه‌ در گردش هم از جمله اطلاعات مفیدی است كه كامفار در اختیار كاربرد می‌گذارد. اضافه می‌نماید كه توانایی نرم‌افزار مورد بحث در زمینه مالی بسیار بالاست.

توجه به این نكته ضروری است كه جهت تحلیل اتقاصدی یك طرح، ارزش خالص كنونی اقتصادی و برخ بازده داخلی اقتصادی تنها معیراهایی نیستند كه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، بلكه نسبت‌ها و مقادیری نیز وجود دارند كه می‌توئانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند. حسن نرم‌افزار مورد بحث آن است كه علاوه بر ارزش خالص كنونی اقتصادی طرح و نرح بازده داخلی اقتصادی اطلاعات مفید دیگر نیز ارایه می‌د‌هد كه در تحلیلهای اقتصادی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. با استفاده از این اطلاعات پردازش شده علاوه بر آنكه ترجیه كلامی در زمینه حفظ و تامین منابع ملی از ناحیه اجرای طرح، اعتبار ارقامی جهت پشتیبانی از این توجیهات ارایه می‌گردد.

نرم افزار كامفار اطلاعاتی كه جهت انجام تحلیل مالی به كامپیوتر وارد شده است را به عنوان مبنا قرار داده و با استفاده از ضرایب تبدیل مناسب كه كاربر به سیستم وارد می‌كند، قیمتها را به قیمت اقتصادی تبدیل كرده و آنها را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در ضمن هنگام ورود اطلاعات این نرم‌افزار موارد مربوط به قابل مبادله بودن و یا غیر قابل مبادله بودن واردات و صادرات و اطلاعات مشابه را درخواست كرده تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهد. علاوه براین ممكن است بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل مالی در صورت لزوم در تحلیل اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله دیگر، نرخ تنزیل اقتصادی است كه معمولا با نرخ تنزیلی كه جهت تحلیلهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه

مقاله بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه در 9 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 12 کیلو بایت

مقاله بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه در 9 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفتهای شگرف و عمیق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغییر ساختارهای سازمانی را از اشكال سنتی بسوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی تر فراهم آورده است. چنانكه می توان گفت تغییر شتابنده، مهمترین خصیصه قرن حاضر است كه سازمانها موسسات بعنوان پدیده‌ای جدا ناشدنی از خویش با آن روبرو هستند. در چنین شرایطی ( شرایط تغییر ) اگر سازمانها و مؤسسات نتوانند خود را به گونه‌ای سازنده و تناسب با این تغییر همگام كنند قربانی آن خواهند شد. اگر نتوانیم دنیای اطراف خود را شكل دهیم شلاق طبیعت برما فرود خواهد آمد و نیروهای محیطی ما را در خود حل خواهد كرد و ما تنها از طریق اتخاذ موانعی فراكنشی در این باره خواهیم توانست چرخه و آثار آنرا پیش بینی و حتی كنترل كنیم و در خدمت خود قرار دهیم، در این راستا لازم است منابع و اقدامات لازم شناسایی و در یك مدل علمی متناسب برنامه ریزی شود. بهسازی منابع انسانی در این زمینه راهبرد اصلی تلقی می‌شود. در محیط بسیار متغیر امروزی سرمایه انسانی، سرمایه‌ ای گرسنگ و دارای نقش اساسی است و آموزش بعنوان تنها عامل ایجاد و توسعه آن « لاسلحه ای رقابتی » محسوب می شود. استفاده صحیح از این اسلحه و به تبع آن برنده شدن در رقابت، مستلزم توسعه شناخت، تحلیل، مقهوم سازی و طراحی و باز مهندسی مسترم و مستر قیانه است. نیروی انسانی امروزه بعنوان عامل استراتژیك مطرح است. دلیل این امر در یك سطح كلی. تغییراتی است كه با شتاب فزاینده حادث می شود و آموزش و بهسازی منابع انسانی اقدامی راهبردی است كه در سطح فردی باعث ارزشمندی فد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فرا ملی منجر به افزایش بهره‌وری و نتایج بترتیب بعدی می‌شود، پس می توان گفت: در فلرنی آموزش منابع انسانی یكی از اقدامات زیر بنایی است كه منجر به كارآمدی سازمان می‌شود، و از طرف دیگر شناخت و تحلیل اثر بخش نیازهای آموزشی پیشنیاز یك سیستم آموزشی موفق است. تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزشی كاركنان و در واقع نخسیتن عامل ایجاد تضمین اثر بخشی كاركرد آموزشی و بهسازی است كه اكر براستی انجام شود مبنای عینی تر باری برنامه‌ریزی بعنوان نقشه اثر بخشی و تبعاً.

نتیجه اینكه تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی است كه با توجه به نقش و تأثیری كه در اثر بخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف آموزشی دارد می‌توان همسو با راملد ( 1987 ) گفت: « هیچ وظیفه‌ای مهمتر از آن ( نیاز سنجی ) در فرآیند آموزش و بهسازی وجود ندارد».

·تعاریف واژه ها و اصطلاحات كلیدی موجود در پروژه:

نیاز: نیاز عمدتاًچیزی است كه برای ارضاء و تحقق یك هدف قابل دسترس، ضروری یا مفید است؟

نیاز آموزشی: نیازهایی است كه در حوزه‌های مهارتی و نگرش مطرح می شوند و از طریق آموزش قابل رفع است.

نیازسنجی آموزشی:

نیازسنجی آموزشی عبارتست از شناسایی نیازها و درجه‌بندی آنها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی كه باید كاهش یافته و یا حذف گردد. به عبارتی نیازسنجی به یك فرآیند یا جریان اشاره دارد كه نتیجه آن عبارتست از مجموعه‌ای از نیازها كه بر اساس اولویت تنظیم شده‌اند و باید برای كاهش یا برطرف كردن ان اقدام اساسی صورت پذیرد.

آموزش و بهسازی منابع انسانی:

عبارتست از : مجموعه كنشهای هدفمند، از پیش تعیین شده و طرح‌ریزی شده كه با هدف افزایش رفاه و اثر بخشی فرد و سازمان، بطور مداوم و نظامند و به بهوبد و ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرشهای معطوف به بهبود عملكرد شغلی حال و آینده كاركنان می‌پردازد.

دانش:

عبارتستس از پیكره و ساختار شناختی لازم برای انجام كار.

مهارت:

توانایی و تسلط انجام وظایف شغلی و كاری بطور دقیق و براحتی نگرش:

عبارتست از طرز تفكر و طرز تلقی و عواطف و احساسات افراد درباره افراد، مفاهیم و اشیاء.

جامعه آماری پروژه:

جامعه آماری پروژه شامل كلیبر مشاغل موجود در شركت آذین خودرو می‌باشد.

حجم نمونه: حجم نمونه و جامعه در این پروژه برابر است و روش اجرای پروژه روش سرشماری می‌باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی هستی شناسی از نظر وینگشتاین

مقاله بررسی هستی شناسی از نظر وینگشتاین در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 23 کیلو بایت

مقاله بررسی هستی شناسی از نظر وینگشتاین در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

بر همین اساس ابتدا به هستی شناسی فلسفه وینگنشتاین می‌پردازیم كه در آن یك نگرش اتمیتی را، تحت تأثیر راسل ارائه كرده است. اما قبل از آن باید متذكر شویم ك هستی شناسی ویتگنشتاین متضمن یك رشته قضایای تجربی ریست بلكه این قضایا بر خاسته از نگرشهای شهودی اویند كه از ساختار و ماهیت زبان استتاج كرده است. این قضایا بیانگر این مطلب هستند كه اگر قرار است قضیه یا جمله خبری با معنایی وجود داشته باشد، در آنصورت عالم باید چگونه باشد به عنوان یكی از مهمترین عناصر هستی شناسی فلسفه ویتگنشتاین، این یا ابژه های بسیط هستند كه نهای ترین و بسیط ترین مؤلفه های عالم را تشكیل می‌دهند. ویتگنشتاین هیچ نمونه ای از این اعیان را ذكر
نمی‌كند و به جهل خود نسبت به چگونگی و ماهیت آنها اعتراف می‌كند. اما معتقد است كه وجود آنها لازم و ضروری است و این ضرورت وجود آنها را از ماهیت زبان و تعیین معنای گزاره ها استنتاج می‌كند به این ترتیب كه در تعلیل گزاره ها برای كشف صورت منطقی حقیقی آنها و كشف معنای آنها، تعلیل یابد به پایانی برسد، امكان ندارد كه تحلیل تا بی نهایت ادامه یابد. از آنجا كه هر تحلیلی به گذاره های بنیادین منتهی می‌شود كه مركب از اسامی‌یا نامهایند، لذا باید چیزهای بسیطی وجود داشته باشد كه، این نامها مطابق باشند. حال اگر این اعیان بسیط وجود نداشته باشد در آنصورت این گزاره ها بدون مرجع و در نتیجه بی معنا خواهند بود. از سوی دیگر از آنجایی كه معنای همه گذاره ها در نهایت مبتنی بر معنای گذاره های بنیادین است. حال اگر گزاره های بنیادین بدون مرجع و بی معنا باشد و در آنصورت همه گذاره ها بی معنا خواهند بود و هیچ گزاره معنا درای وجود نخواهد داشت اما این نادرست است لذا ایمان باید وجود داشته باشند مهمترین مشخصه هستی شناسی ویتگنشتاین نگاه اتمیتی او به عالم است، همانطور كه این نگاه اتمیمتی را در باب زبان نیز دارد. در واقع سعی و تلاش اصلی ویتگنشتاین این ایت كه همه عالم و هم زبان را به عناصر و مؤلفه های بنیادینشان تقلیل دهد و بر اساس نظریه تصویری، تناظر یك به یكی میان عناصر عالم و زبان بر قرار سازد كه بر طبق این متناظر، عناصر و مؤلفه های زبان بیانگر و تصویگر عناصر و مؤلفه های عالمند. بر اساس نگرش اتمیتی ویتگنشتاین عالم به مجموعه واقعیتها(فاكتها) یا واقعیتها تقلیل می‌یابد (گزاره ارساله) به جای نظریه اتمیتی و سنتی در مورد عالم كه عالم را مجموعه ای از ابژه می‌داند فاكتها (واقعیتها)، حالتهای امور واقع موجود هستند. (رساله. Z) و حالتهای امور واقع به نوبه خود تركیبهایی از ابژه ها هستند این ابژه مابسقرین عنصر را تشكیل دهنده عالم می‌باشند ك به روشهای گوناگون و معینی با یكدیگر تركیب می‌شوند و حالتهای امور واقع را ایجاد می‌كنند اما تركیب آنها با یكدیگر بر طبق خصوصیات منطقی و ذاتی شان صورت می‌گیرد و به واسطه خصوصیات منطقی و ذاتی است كه امكانات و احتمالات تركیب با ابژه های دیگر تعیین می‌شود

ویتگنشتاین توضیح این نگرش امنیتی را در ابتدای رساله آورده است كه بر طبق آن، عالم را «مجموعه تمام چیزهایی كه واقعیت دارد» (گذاره ارساله) تعریف می‌كند و در توضیح این گزاره می‌گوید: «جهان مجموعه واقعیتها است و نه مجموعه ی چیزها.» (رساله منطقی – 1/1) در اینجا تطابق ساختار زبان و ساختار عالم كاملا هویدا است زیرا همانطور كه ویتگنشتاین جهان را مجموعه واقعیتها می‌داند و نه مجموعة چیزها، زیان را نیز مجموعه گزاره ها می‌داند و در نظریه زبانشناختی خود واحد بنیادی معنا را جمله می‌داند نه واژه، «واقعیت از واقعیت امر تشكیل شده است و انباشته از «چیزها» نیست یعنی جهان فراهم آمده از چیزهای پراكنده و بی ربط و جداگانه نیست بلكه مجموعه اشیای به هم مرتبط است بنابراین به جای جستجو از مدلول اسامی‌باید به نسبت میان آنها توجه كنیم و از سازگاری و ناسازگاری قضایای به وی در بر دارنده این سنتها با عالم خارج سخن بگوئیم.»

بنا به گفته وی علت آنكه عالم را مجموعه واقعیتها می‌داند، این است كه در این كل واقعیتها نیز كه هر آنچه را كه مورد است، مشخص می‌كنند، و نیر هر آنچه را كه مورد نیست ها وارد، ونیز یكی از مفسران رساله منطقی مختلفی در كتبابش با عنوان در آمدی بر رساله درباره علت اینكه ویتگنشتاین عالم را مجموعه امور واقع می‌داند، نه مجموعه اشیاء می‌گوید:« اگر بگوییم عالم مجموعه ای از اشیاء است، نحوه تألیف وجود شكل اشیاء را سكوت گذاشته ایم. اشیاء فقط به صورت عناصر مقدمه امور واقع وجود دارند.. به همین دلیل است كه عالم نه فقط از اشیاء تشكیل شده است و به اعتباری نه فقط مجموعه ای از امور واقع است بلكه عبارتست از امور واقع منطقی.» همانطور كه ملاحظه كردیم، ویتگنشتاین در تعریف عالم میان «امر واقع « و «شی» یا ابژه قائل می‌شود. اما باید بگوییم كه هر چند او میان آنها تمایز قائل می‌شود و امر واقع را بین شی نمی‌داند با این حال ارتباطی میان آنها بر قرار است. برای فهم بهتر این امر باید آنچه كه ویتگنشتاین از این دو واژه در نظر دارد توجه كرد. منظور ویتگنشتاین از«شیء» هما اشیاء عادی و فیزیكی كه موضوع تجربه روزمره هستند. از قبیل میز، سنگ، تخته و …. نیست زیرا طبق نظر ویتگنشتاین «شیء یا عین» كه جزء متناظر آنها و زیان همان اسامی‌یا نامها هستند، بسیط می‌باشند مركب از اعیان دیگر نیستند و برای درك معنای آدم آنها نیازی به اسامی‌ساده تری نیست و اسامی‌این اعیان بسیط را می‌توان بی واسطه دریافت، در حالی كه اشیاء و اعیان فیزیكی پیرامون ما كه موضوع توبه روز مره ما هستند، از نظر ویتگنشتاین مركب هستند و اسامی‌آنها را می‌توان با اسامی‌ساده تری توصیف و تحلیل كرد و معنایشان را به این اسامی‌ساده باز گرداند. ویتگنشتاین معتقد است كه این اشیاء بسیط را نمی‌توان توصیف كرد، تنها شیوه ای كه می‌توانیم زبان را برای مكاتب از آنها استعمال كنیم نامیدن آنها ست علت اینكه نمی‌توانیم آنها را توصیف كنیم این است كه اگر بخواهی آنها را وصف كنیم، باید به مولفه هایشان یا اسامی‌خاص دیگر تحلیل كنیم، اما این امكانپذیر نیست زیرا آنها بسیط هستند و مركب نمی‌باشند در زبان نیز عنصری زیانی متناظر با ابژه ها كه همان اسمها یا نامها هستند، نیز بدین گونه اند. این عنصر ابتدای زیان تعریف ناپذیر است و این تعریف ناپذیری آن نشان می‌دهد كه این عنصر صرفاً به واسطه ی ارتباطش با چیزی كه معرف و بیانگر آن است معنا دارد و در كسب معنا نیازی به اسامی‌دیگر ندارد.

از سوی دیگر، این اعیان بسیط هیچگونه خصومت و ویژگی ندارند كه بر اساس آنها، بتوان آنها را وصف كرد. زیرا اگر خصوصیتی داشتند در آنصورت نمی‌توانستند بسیط باشند و از آنجایی كه هیچگونه خصومتی ندارند لذا تفسیری در آنها نسبت به این خصوصیات صورت نمی‌گیرد حتی نمی‌توان فرض كرد كه این ابژه از مزبور به عدم تغییر می‌كند زیرا وجود ابژه از قبل در كاربرد نام متناظر با آن فرض می‌شود بر اساس همین بساطت و عدم تكرب ابژه از خصوصیات است كه یكی از مفسران اندیشه های ویتگنشتاین، دانالدهاوسون می‌گوید:« ظاهراً هر ارزشی از شیء همان است.كه ارسطو از جوهر نقتیس اراده می‌كرد، جوهر بر اساس این نظر، ضرورتی منطقی، جوهر یك چیزی همان است كه همه ی اوصاف آن چیزی عارض آن اند. هر آنچه درباره «X » بتوان گفت…… منطقاً متمایز است از « X فی نفسه» یعنی همان ناشناخته و جوهری بود در عالم واقع، كه ما به ازاء اسم « X» در زبان است. ویتگنشتاین در مورد «بساطت ایمان» دقت بسیار زیادی داشت و حتی از راسل دقیقتر بود، به نظر او « به اعتباری می‌توان گفت ابژه ها بدون رنگ هستند»( رساله ( 0232/2) اما راسل جملاتی همچون « این سفید است» را قضیه ای بنیادین می‌داند ك متضمن یك فاكت بسیط است، ویتگنشتاین این نظیریه ی راسل را نمی‌پذیرید و معقتد است رنگها نمی‌توانند بسیط باشند زیرا بر اساس نظر وی، فاكتهای اتمی‌كه مركب از اعیان بسیط هستند« منتقل از یكدیگر هستند، و از بوریابنور یكی وضعیت امر نمی‌توان بوریانبور وضعیت امر دیگری را استنتاج كرد.» (رسالاه 2-061/2 ) اما این شرط در مورد رنگها تحقق نمی‌یابد زیرا از گزاره ی « این سفید است» می‌توان گزاره ی « این قرمز نیست» را استنتاج كرد ( رساله 3571/6 ) و این نشان می‌دهد كه رنگها بسیط نیستند و قضایایی كه در مورد آنهاست نیز به طور كامل هنوز تحلیل نشده اند. خود ویتگنشتاین هیچ نمونه ای را از این اعیان بسیط و همچنین گزاره های ابتدایی كه مركب از اسامی‌متناظر با این ایمان بسیط است. ارائه نمی‌كند و در زمان نگارش عقیده داشت كه هر چند در وجود این اعیان شكی نیست اما نمی‌توان ماهیت و چگونگی آنها را فهمید همانطور كه قبلاً گفتیم وجود آنها را بطور پیشینی نه تجربی از ماهیت زبان و تعیین معنای گزاره ها استنتاج می‌كند« تعیین» ؟؟ این امر است كه «ایمان و واقعیت نیز در این سطح اسامی‌] قسمت میان ای ساده و اعیان بسیط [ قرار می‌گیرد.»

اما هر چند ویتگنشتاین معتقد است كه نمی‌توان درباره چگونگی اعیان بسیط سخن گفت، اما این اعیان بسیط و ثابت را جوهر عالم می‌داند( رساله 021/2 كه از تركیب این عناصر ثابت، صور خارجی متغییر، یعنی حالات و اوضاع امور پدپد می‌آیند« احتمال دارد كه ویتگنشتاین این امور را به عنوان یك شرط ضروری وجود بقایا و اوضاع و حالات اشیاء كه قضایا با آنها صادق و كاذب می‌شوند، درك و استنباط كرده باشد با این «امور» است كه ثبات تفدیین می‌شود، ثباتی ك اگر نبود نمی‌توانستیم هیچ چیز درباره ی عالم بگوئیم.»

رد روش تجزیه و تحلیل

بارد نظریه جوهر گرایانه، نه تنها اولیه ویتگنشتاین دربارة زبان مورد تحول و دگرگونی قرار گرفت بلكه روش مورد نظر رساله، ضعیف، روش تجزیه و تحلیل نیز مورد حمله قرار گرفت زیرا « آن نوع تجزیه و تحلیل همیشه در پی ارائه ی تعریف است. اما فرض این كه همیشه معنا را می‌توان در تعریف گنجاند. مرتكب شدن یكی از آنه دو خطاست كه او در جوهر گرایی تشخیص داد. چون فرض بر این است كه اشیایی كه كلمه ای بر آنها دلالت می‌كند، دارای عامل مشتركی هستند نه این كه، مانند چهره های اعضای یك خانواده به هم شبیه باشند. برای سنجیدن اثر این حركت دوم ضد جوهر گرایی كافی است ببینیم تا چه حد تبین اختلاف ها و شباهت های میان چیزهایی كه مردم می‌گویند با تعمیم این تبین به تعریف ها و هم ارزی های منطقی از دست می‌رود مثلاً اختلافی وجود دارد بنی همانستی در حوزه اعیان با همانستی در حوزة احساس. ام این معیارها طبیعتاً در تعریفات «احساس» و «عین مادی» ملحوظ نیستند.» یكی از مفسرین ویتگنشتاین معتقد است از آنجا كه ویتگنشتاین در بندهایی از پژوهشها (بند 90 و91 ) می‌گوید كه گاهی سود فهم ها را «می‌توان به وسیلة جایگزین كردن یك صورت بیان به جای صورت دیگر، برطرف كرد. این را می‌توان« تحلیل صور بیا نمان خواند» ( بند 90) بنابراین تحلیل در برخی از موارد مفید است اما آنچه كه ویتگنشتاین آن را مورد نقد قرار می‌دهد«صور بیشتر تحلیل شدة» یك بیان را می‌توان بیشتر و بیشتر تحلیل كرد تا جایی كه ما به یك « تحلیل نهایی» برسیم كه بیان در آن كاملاً روشن گردیده و همة ابهامها زدوده می‌شوند.» در واقع می‌توان گفت كه تحلیل مورد نقد، تحلیلی است كه در نهایت به یك حالت دقیق بدون كامل خواهد رسید كه بر اساس آن معنای هر گزاره را می‌توان گزاره های مركبی كه امور واقع مركب را توصیف می‌كنند به بسیط ترین فاكتها را توصیف می‌كنند. در ضمن روند تحلیل نه تنها در مورد جملات و روشن تر كردن معنای آنها همواره كار ساز نیست، بلكه در مورد واژه ها و مفاهیم مركب نیز این گونه است زیرا همواره این گونه نیست كه بتوان در مورد مفاهمی‌و واژه های مركب، تحلیلی را بر حسب واژه ها و مفاهیم بسیط تری اجرا كرد زیرا به عنوان مثال مجموعه هیی از قبیل «معنی» «تفكر» گزاره ، عدد، بازی و …. را نام برد كه چون صریحاً بسایط را نامگذاری نمی‌كنند لذا باید آنها را لاز جمله امور مركب به شمار آورد. اما درست نیست كه چنین محمولهایی باید تحلیلی بر حسب محمولهای بسیط تری داشته باشند. خود ویتگنشتاین پس از بازگشت مجددش به فلسفه اعتراف می‌كند كه عقیده اولیه ی وی در باب روش تحلیل و امكان تحلیل كامل هر گزاره به گزاره های بنیادین عقیده نادرست بود و در گفتگویی با شلیك و وایزخان(1931) به این نكته اعتراف می‌كند« (من تشخیص دادم كه ما نمی‌توانیم دربارة صودر گزاره های بنیادین، فرضهای پیشینی بسازیم، ولی با وجود اینكه فكر می‌كردن كه ارائه ی فهرستی از گزاره های بنیادین زمانی ممكن خواهد بود. تنها در سالهای اخیر است كه خود را از این اشتباه رهانیده ام..» ویتگنشتاین در كتاب پژوهشهای فلسفی در بندهای مختلفی ناكارایی روشن تحلیل در همة موارد را با مثال توضیح می‌دهد از نظر او نه تنها روش تحلیل در مورد همه گزاره ها برای تعیین معنای آن گزاره ها كاربرد ندارد بلكه چه بسا تحلیل یك گزاره به گزاره های بسیط تر با عص صعب فهم معنای آن گزاره می‌شود. (بند 6 پژوهشها) او مثال
« جا روی من آن گوشه است» را ذكر می‌كند و صریحاً اعلام می‌كند كه این عقیده كه جمله تحلیل شده یك گزاره شكل بنیادین آن گزاره است و فقط همان نشان می‌دهد منظور همان نشان می‌دهد منظور از گزاره اول چیست، یك عقیده نادرست است. ( بند 63 پژوهشها) علاوه بر این می‌گوید نه تنها همواره تحلیل معنا را روشن نمی‌سازد بلكه حتی گاهی اوقات معنا را از بین می‌برد مثلاً یك پرچم را در نظر بگیرید. به عنوان مثال پرچم كشور خودمان سه رنگ است. ترتیب این رنگها برای خود خصلت كاملاً ویژه ای دارد. حال اگر بخواهیم آن را به اجزاء و عناصر آن تحلیل كنیم، خصلت و معنای ویژه خود را از دست می‌دهد و یا ویتگنشتاین در همان بند 94 مثال بازی ای را كه قبلاً خصوصیت آن را گفته بود، ذكر می‌كند و معتقد است كه اگر بخواهیم آن را تحلیل كنیم دیگر آن بازی نخواهد بود بلكه در صورت تحلیل، یك بازی زبانی دیگری خواهد بود هر چند كه با باریی اول مربوط باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی یادگیری اصول‌یادگیری و انگیزش نزد كارمندان و مراجعین

مقاله بررسی یادگیری اصول‌یادگیری و انگیزش نزد كارمندان و مراجعین در 162 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 162

حجم فایل: 94 کیلو بایت

مقاله بررسی یادگیری اصول‌یادگیری و انگیزش نزد كارمندان و مراجعین در 162 صفحه ورد قابل ویرایش

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود:

1- برانگیختن را تعریف نموده و بین تحریك كننده های درونی و برونی افتراق قائل شوید.

2- دربارة برانگیختن بیماران و مراجعین شامل متغیرهای تحریك كننده تغییر در انتخابهای غذایی بحث كنید.

3- مدلهایHerzbery Maslow دربارة فرآیند برانگیختن ( تحریك كردن) را شرح دهید.

4- تئوری های معاصر تحریك كردن را مقایسه نموده و مواردی كه هر كدام دیگری را تكمیل می‌كند را بیابید.

من فكر می‌كنم كه می‌توانم. من فكر می‌كنم كه می‌توانم. من می‌توانم (خواهم توانست)

متخصصین رژیم درمانی لازم است بدانند كه چگونه انگیزه بیماران و كارمندان خود را افزایش داده و ابقاء كنند. این می‌تواند یك امر چالش برانگیز باشد. پیش از آنكه افراد بتوانند كار متفاوتی انجام دهند مثلاً در اعمال رژیمی‌خود تغییر ایجاد كرده یا بطور كارآمدتری كار كنند، می‌بایست انگیزه انجام آن كار را داشته باشند.

به كارگیری مطالبی كه اخیراً دربارة برانگیختن انسان، شناخته شده در تنظیم اهداف، طراحی استراتژی های اصلاح رفتار، طراحی و اجرای برنامه ها و سمینارهای آموزشی و مشاوره با دیگران به طور خودی یا گروهی اهمیت حیاتی دارد.

به دلیل طبیعت دقیق برانگیختن نمی‌توان هزاران عقیده و تعریف متفاوت برانگیختن كه تاكنون موجود است را به طور علمی‌معتبر كرد. برانگیختن را می‌توان به عنوان چیزی كه باعث انجام كاری توسط فرد می شود یا فرآیند تحریك كردن یك فرد برای انجام كاری تعریف كرد. این امر با این سوال كه رفتار انسانی اتفاق می‌افتد سروكار دارد. كلمه برانگیختن (انگیزه) بطور فراوان برای تشریح فرآیندی كه الف) رفتاری را تحریك و بیدار می‌كندب) به رفتار جهت و هدف می‌دهد ج) ادامه اصرار بر یك رفتار د) به انتخاب و ترجیح یك رفتار خاص منجر می‌شود. برانگیختن نه تنها با آنچه افراد می‌توانند انجام دهند مرتبط است، بلكه با آنچه خواهند توانست نیز ارتباط دارد.مطالعات اخیر در ادبیات علم پزشكی به مطالعه مستمر در بكارگیری برانگیختن در مراقبتهای بهداشتی اشاره دارد.

برانگیختن پیچیده است و چندین عامل و یا متغیر، هم درونی و هم برونی فرآیند آن را در هر لحظه از زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیرات برانگیختن امروز می‌تواند از فردا متفاوت باشد و اهداف كوتاه مدت می‌تواند بر اهداف بلند مدت، پیشی بگیرد.

داشتن دانش اینكه چگونه كاری را بطور كامل انجام دهیم و یا اینكه چه بخوریم تا سالم شویم و سالم بمانیم و یا اینكه برای غلبه بر مسائل پزشكی رایج ازقبیل دیابت چه كنیم می‌تواند با همراهی دیگر عوامل برانگیختن ساده تر عملی شود.

مشكل برانگیخته شدن این است كه كدام نیاز برای مراقبت دیابت یا قلبی عروقی با اهداف درگیر می شود.

به علاوه خوردن بعضی چیزها مثل كیك شكلاتی و یا دیر رسیدن به محل كار “فقط برای این یك بار” اهداف كوتاه مدت دلخواه را تآمین می‌كند.

اگر چه بخش مهمی‌از دانش مرتبط با انگیزه مفید است ولی روشهای معجزه آسا و یا پاسخ جامعی برای مشكلات پیچیده انگیزه ای وجود ندارد.

برانگیختن می‌تواند هم از عوامل درونی و هم از عوامل برونی به وجود آید و این عوامل می‌تواند بر افراد تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.

انگیزه درونی از درونی افراد بر می‌خیزد. بر اساس نیازهای آنها، آرزوها، آمال و اهداف آنها. فردی كه آرزو می‌كند، ترقی كند و بیماری كه بعد از حمله قلبی recorery وضع سلامتی بهتر را به عنوان یك اولویت شخصی می‌بیند، اهداف درونی دارد كه رفتاری را تحریك می‌كند ( بر می‌انگیزاند)

عوامل برونی یا برو نزاد می‌توانند انگیزه درونی را تكمیل كنند و یا به عنوان یك مانع و سد بر انگیزه درونی تأثیر منفی بگذارند. مثالی از عوامل بیرونی مثبت كه انگیزه را افزایش می‌دهد، حمایت دیگران، تحسین و پاداش مادی می‌باشد. انگیزه یك شخص در جهت دستیابی به اهداف رژیمی، به هر حال توسط فرصتهای اجتماعی ویا توسط خانواده و دوستانی كه حمایت كننده نبوده و غذاهای نا مناسبی سفارش می‌دهند، مختل می‌شود.

مدیران رژیم شناس بر انگیزه كاركنانی كه می‌بایست فرآیندی كه برای عملكرد كارآمد لازم است را بیاموزند، كارهایشان را بدون نظارت مستقیم، درستكارانه انجام دهند و برای ارتقاء محیط شغلی، پیشرفت كنند، تأثیر می‌گذارند.

رژیم شناسان بایستی نه تنها كاركنان بلكه مراجعین كه ممكن است نیاز به آموختن درباره چیزهایی مثل اثر رژیم بر مراقبتهای پیش از زایمان و یا مشكلات سدیم، كلسترول و یا شكر در رژیم غذایی دارند، را برانگیزانند.

این فصل درباره بر انگیختن در 2 مبحث بحث می‌كند: به عنوان یك كمك برای پیروی مراجعین و بیماران و كمك به مدیریت كاركنان، گر چه هر بخشی جداگانه آموزش داده شده، برخی اصول برانگیختن و تئوری ها برای هر دو زمینه بكار می‌رود.

والدین ممكن است با نگرانی درمورد تغذیه كودكشان برانگیخته شوند.

انگیزه مراجعین و بیماران

هدف مشاوره و آموزش تغییر غذاها و رفتارهای تغذیه ای به شكلی است كه افراد رژیم سالم تری انتخاب كنند. انتخاب غذا، به هر حال بخشی از یك سامانه پیچیده رفتاری است كه توسط گستره ای از انواع متغیرها شكل می‌گیرد ( به فصل 1 مراجعه كنید) انتخابهای غذایی كودكان، مقدمتاً توسط والدین و عملكردهای قومی و فرهنگی گروه آنان تعیین می‌شود. سایر عوامل عبارتند از قیمت غذا، طعم غذا، جغرافیای مذهبی، همسالان و تأثیرات اجتماعی، تبلیغات در رسانه ها،تسهیلات در دسترس، تهیه و نگهداری غذا، مهارتهای مصرف كننده در تهیه ی آماده سازی غذا، عوامل زمان و راحتی، و ترجیحات و تحمل های فردی. تمامی‌این عوامل مصرف غذا را یك امر بسیار فردی و مقاوم به تغییر می‌سازد.

همانطور كه در سیر فصلهای این كتاب ذكر شده است، مشاوران علاقمند به تأمین مداخلات و استراتژی هایی به منظور تغییر انگیزه در رفتارهای تأمین كننده سلامتی و پیشگیری كننده از بیماری در مراجعین خود هستند. اگر چه هیچ مدل یا تئوری خاصی نمی‌تواند به تنهایی كاملا فراگیر و منتج به موفقیت باشد. در عوض پزشكان می‌بایست قادر به گرد آوری چند راه و تشخیص برای كار با هر فرد باشند.

راههای برانگیختن در این فصل و سایر جزئیات در فصلهای دیگر كتاب آمده است. این قسمت به تركیب مدل ها و راههای مختلف پرداخته است.

هدف هر مشاوره ای افزایش مراقبت از خود و مدیریت خود است. البته این امر به آمادگی شخص، رضایت و توانایی به عهده گرفتن و حفظ تغییرات در رفتارهای خوردن بستگی دارد. تصمیم گیری در مسائل مربوط به سلامتی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. مدل باور سلامتی تلاش دارد تصمیمات افراد دربارة تغییرات رفتارهای سلامتی را پیش بینی كند. تغییر توسط باور فردی تعیین می‌شود: 1) اینكه او مستعد ابتلا به یك ناخوشی باشد یا بیماری دارد، 2) اینكه بطور جدی به ناخوشی مبتلا شود یا آن را بصورت درمان نشده رها كند، 3) اینكه تغییر رفتارهای تغذیه ای در كاهش خطر بصورت مفید خواهد بود،4) اینكه موانع موجود در راه عمل را بتوان برطرف كرد این مدل با این حقیقت كه رفتارهایی مثل خوردن بیشتر یك سلسله از عادات هستند تا تصمیم گیری ها.محدود شده است و تصمیم گیری برای خوردن با هدف كاهش وزن متفاوت از هدف های دیگر سلامتی است چرا كه سلامتی هدف با ارزش برای برخی افراد نیست و عوامل اقتصادی- اجتماعی، روانی و فرهنگی برای شخص ممكن است مهمتر باشد.

مدل تئوریك و مدل مراحل تغییر برای خاطر نشان كردن این مفید است كه هر فرد در یكی از چندین مرحله متفاوت آمادگی انگیزه ای برای تغییر رفتارهای رژیمی‌از پیش تفكر ( بدون قصدی برای تغییر) تا تفكر، آماده سازی، عمل و ابقاء ( نگهداری) قرار دارد. در هر مرحله افراد از فرآیندها و مشاركت در فعالیتهای متفاوتی برای ایجاد تغییر استفاده می‌كنند. بنابراین مشاور می‌تواند انگیزه را با شناسایی مرحله تغییر مراجع و استفاده از استراتژی های مناسب برای آن مرحله، افزایش دهد. تصمیم برای تغییر و یا حركت به مرحله بالاتر وقتی اتفاق می‌افتد كه با ارزش تر بوده و یا نظرات موافق فرد بر نظرات مخالف بچربد. روشی كه مصاحبه انگیزه ای نامیده می‌شود مراحل مدل تغییر را كامل كرده است.

فعالیتهای Bandura بر روی خود- كفایتی بر باورهای افراد درباره قابلیت های آن برای موفقیت در تغییر یك رفتار مثل انتخاب غذا برای دستیابی به فرایند سلامتی مطلوب، توجه دارد. افرادی كه عقیده دارند كه نمی‌توانند كاری را انجام دهند ( پیش متفكر) نمی‌توانند هیچ تلاشی برای تغییر كنند. اگر خودكفایتی برای یك تغییر رفتاری با یك هدف پایین باشد، هدف دیگری باید انتخاب شود خود كفایتی با مراحل آماده سازی، عمل و نگهداری تغییر بسیار مرتبط است. آنهایی كه دارای سطح بالایی خود كفایتی هستند تلاشهای بزرگی هم انجام می‌دهند. از 4 روش ممكن برای افزایش خود-كفایتی در مراجعین موثرترین روش برای افرادی است كه موفقیت های كوچك در دستیابی به اهداف برای تغییر داشته اند كه می‌تواند با موفقیت های كوچكتر دنبال شود.

تنظیم اهداف می‌تواند انگیزه برای تغییر را افزایش دهد. افراد فاقد اهداف خاص برای ایجاد تغییرات در شیوه زندگی بر انگیخته نشده اند. برای مثال اگر شما هدفی برای كسب یك درجه دانشگاهی داشته باشید بنابراین شما برای یك دورة جذاب آماده شده اید كه شما را به قدر كافی صرف حفظ شیوه زندگی كه خواسته اید می‌كند(نه آن دسته از عوامل چند گانه انگیزه ای نسبت به عامل منفرد) آیا شما 4 سال از عمر خود را صرف نشستن در كلاس خواهید كرد؟ تغییر در انتخاب های غذایی می‌تواند متقابلاً اهداف معقول و قابل اندازه گیری را فراهم آورد. انتخاب اهداف می‌بایست توسط مراجع انجام شود نه مشاور و می‌بایست به قدر كافی ساده باشد تا موفقیت آن مطمئن باشد. خود ارزیابی افراد در رابطه باروند خود در جهت اهداف و موفقیت ها می‌تواند خود كفایتی را افزایش دهد.

در مسیر یك هدف خود پایشی می‌تواند مفید باشد. افرادی كه رفتارها و عملكردهای غذایی خود را بصورت روزانه و یا یك دورة زمانی ثبت می‌كنند می‌توانند ببینند كه چه می‌كنند. آنها می‌توانند الگوی خوردن خود را یادداشت كنند با شمارش گرمهای چربی و یا ثبت تغییرات فشار خون یا قند خون، مراجع می‌تواند اطلاعات با ارزش كسب كرده و خود التفاتی خود را افزایش دهد.

وقتی كه مراجع به هدف خود رسید، لازم است كه خود را با اقلام غیر غذایی تشویق كند كه یك تحریك كننده خارجی است. همانگونه كه در فصل 1 ذكر شده این امر همچنین برای كاهش محرك ها و عوامل منجر به خوردن درمحیط را كاهش داده و آنها را با عوامل جدید و بهتر جایگزین كند. یك برنامه رفتاری با كنترل غذا و محیط غذا خوردن و به خود جایزه دادن با تغییر موفقیت آمیز مرتبط است هیچ كس كامل نیست و مشكلاتی در مسیر تغییر پایدار وجود خواهد داشت. Prochaska چنین ذكر می‌كند كه یك فرد ممكن است بیش از دیگری در مراحل ابتدایی تغییر بماند. از این رو مشاور استراتژی ها را تغییر داده و آنها را برای هر مرحله جور می‌كند. قبل از این عمل با مراجع می‌توان درباره امكان موقعیت های پر خطر،لغزش ها، انحرافات، و روشهای اجتناب از برگشت حالات قبلی مشاوره كرد. در طول یك لغزش، درك شخص و یا تفكر وی ممكن است منفی شود. بجای فكر كردن به اینكه” من می‌توانم این كار را انجام دهم” ( درك مثبت، خود كفایتی را افزایش می‌دهد) مراجع ممكن است فكر كند” این كار خیلی سخت است من می‌خواهم هرچه كه دلم می‌خواهد بخورم” ( درك منفی، خود كفایتی را كاهش می‌دهد) بسیاری از مردم تأثیر«تفكر» و« صحبت با خود» بر انگیزه و رفتار را كم برآورد می‌كنند. مشاوران می‌توانند از مراجعین، خود بخواهند كه رفتار خود قبل و بعد از خوردن غذا را پایش كرده و بر روی باز سازی ادراك كار كنند. حمایت اجتماعی می‌تواند به خوبی برانگیزه و تغییرات رژیمی‌اثر بگذارد. آیا حمایت خانوادگی از تغییر در انتخاب های غذایی برای یك عضو خانواده لازم است؟ گرفتاریهای فرهنگی برای تغییر چه هستند؟ حمایت اطرافیان مثل خانواده، دوستان و مشاور مفید است. برای تضمین موفقیت، ممكن است لازم باشد، مشاور با خانواده و قالب فرهنگی كار كند.

آموزش تغذیه برای اینكه افراد بفهمند” چه باید بكنند؟” مهم است. هنوز بیش از حد واقعی تخمین زدن روشی برای برانگیختن افراد برای تغییر است بسیاری از افراد می‌دانند كه باید چه بخورند و چقدر ورزش كنند. ولی آنها این كار را انجام نمی‌دهند آموزش تغذیه لازم است ولی به تنهایی برای بر انگیختن و پیشبرد تغییر در انتخاب های غذایی كافی نیست.

خود ارزیابی

– از خود بپرسید كه آیا بطور منظم راهنماهای رژیمی‌و ورزش آمریكا را دنبال می‌كنید؟

– آیا نظرات موافق بر نظرات مخالف می‌چربد؟

– شما در چه مرحله ای از تغییر در خوردن و ورزش هستید؟

– چه چیزی شما را بر می‌انگیزاند؟

مدلها و مباحث پیشین می‌بایست در مشاوره به عنوان روش و استراتژی برای تحریك تغییر در رفتارهای خوردن همراه و در آمیخته شود. مراجع هم به اطلاعات و هم مهارت ها نیاز دارد. یك روش جامع با تأكید بر محرك های داخلی نسبت به خارجی به شكل موفق تر می‌آید.

متن داخل شكل: اگر من 5 پوند وزن كم كرده ام، امشب دسر خواهم خورد.

متن زیر شكل: هیچ پاداشی به شكل غذا لازم نیست.

انگیزه كارمندان

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود:

1- تئوری ها و استراتژی های یادگیری را مقایسه نموده و تمایز دهید.

2- چند نوع نتیجه را شرح دهید

3- استراتژی هایی كه حافظه بلندمدت را افزایش می‌دهد، معرفی كنید.

4- اشكال آموزش و اشكال یادگیری را مورد بحث قرار دهید.

5- مراحل درگیری و تطابق نوآوری را فهرست كنید.

آموزش تغذیه با حیطه عملكرد همه متخصصان رژیم شناس مرتبط است. مصرف كننده ها با گروه كثیری از پیام های رسانه ای گیج كننده و مغایر مواجه هستند، بنابراین آموزش تغذیه بر ارتقاء سطح سلامتی و پیشگیری از بیماریهای مزمن تمركز دارد. هدف تغییرات رفتاری در جهت رژیم سالم تر می‌باشد. برای افراد دستیابی و تثبیت سلامت تغذیه ای مطلوب ضروری است. شالوده و اساس تلاشهای آموزش مؤثر بر اساس تئوری است. تئوری در طراحی، به كارگیری ، ارزیابی آموزش مهم است.

در اصل برنامه های مؤثرتر براساس تئوری های مقتضی بنا نهاده شده است.

یادگیری و تئوری های یادگیری

یادگیری چیست؟ یادگیری را می‌توان با یك تغییر در شخص در نتیجه تجربه یا اندركنش شخص با محیط خویش تعریف نمود. تغییرات ممكن است در دانش، مهارت، نگرش، ارزشها، و رفتارها باشد و آنها نتایج نسبتاً پایداری توسط تجربه فراهم آید. به عنوان مثال هنگامی‌كه شما این فصل را می‌خوانید چیز هایی را یاد می‌گیرید.

علاوه بر یادگیری توسط خواندن، مشكل پزشكان تعیین این است كه چگونه به افراد محركهای واقعی و تجربه هایی كه برای تمركز بر توجه و اعمال روانی ارائه كنند. از این رو پزشكان دانش، مهارت ها ، نگرش ها و رفتارهای جدید را به كار می‌گیرند.

افراد چگونه یاد میگیرند؟ چگونه آنها آنچه را یاد می‌گیرند حفظ می‌كنند؟ سؤالات عرصه مطالعات روان شناسی آموزشی دربارة یادگیری، دانش آموزان و آموزش است. تمركز اصلی آن بر فرایندی است كه دانش، مهارت، نگرش و ارزشها از معلمین به دانش آموزان منتقل می‌شود.

در محل كار، متخصصان رژیم شناس با آموزش و كارآموزی كارمندان جدید و بازآموزی كارگران فعلی درگیر هستند. برنامه های آموزشی نیز برای سایر متخصصان بهداشتی،‌ دانشجویان، انترن ها، رزیدنتها،‌دورة پیش از تخصص و درمانگرها طراحی شده است.

آموزش مراجع یك فرآیند تأثیرگذار بر رفتار است كه تغییراتی را در دانش، نگرش، ارزشها و مهارتهای مورد نیاز برای ارتقاء و ابقاء سلامتی ایجاد می‌كند. اگر چه ممكن است آموزش با اطلاع رسانی شروع شود، این برای دستیابی به تغییرات رفتاری كافی نیست.تغییرات در نگرش ها و رفتارهای مفید برای سلامتی ضروری است.

رژیم شناسیان علاقمند به كشف روشهای مؤثر آموزشی برای تأثیرگذاری بر رفتارهای رژیمی‌مراجعین و رفتار كاری كارمندان هستند. اگر چه یك تئوری به تنهایی نمی تواند اثربخشی آموزش را تضمین كند، ولی به كارگیری تئوری ها برای طراحی و اجرای مداخلات می‌تواند مؤثر باشد.

آموزش در چند سطح می‌تواند اجرا شود. در سطح فردی مثل تك به تك و یا كلاسهای گروهی، شبكه اجتماعی مثل خانواده؛ و در سطح جامعه مثل اجتماع، رسانه و فروشگاههای خواروبارفروشی برنامه 5 تا در روز برای سلامتی مثالی از برنامه آموزشی در سطح جامعه می‌باشد. استفاده مؤثر از تئوری در كمك به افراد برای ایجاد تغییر در رفتارهای خوردن خود و محیط ایجاد تجربه می‌كند. هنوز این روش در بسیاری از مداخلات مؤثر نتیجه می‌دهد.

هیچ تئوری منفردی رفتار را شرح نمی‌دهد. رفتارهای بهداشتی بسیار پیچیده تر از آن هستند كه توسط یك تئوری منفرد تشریح شوند. تئوری ها می‌توانند با هم تداخل كنند و متخصصان ممكن است به بیش از یك تئوری برای مداخله، نیاز داشته باشند.

علوم اجتماعی و رفتاری بسیاری از مدلهای آموزش بهداشت را فراهم كرده اند. آنها را می‌توانید در سایر فصول كتاب مثل مدل باور بهداشتی در فصل 1 مدل انتقال تئوریك یا مراحل تغییر در فصل 5، مصاحبه برانگیزاننده در فصل 4، اصلاح رفتار در فصل 5 تئوری ادراك اجتماعی در فصل 7، همه اینها می‌تواند در مداخلات تغذیه ای در وضعیت متناسب به كار گرفته شود. آموزش دهنده می‌بایست مهمترین استراتژی ها و روش ها برای هر موقعیت به كار بگیرد.

برای تشریح چگونگی یادگیری افراد، روان شناسان چندین تئوری یادگیری را ارائه نموده اند. این فصل درباره تئوری یادگیری رفتاری، تئوری ادراك، حافظه، یك مدل یادگیری بالغین اشكال یادگیری و تطابق و نوآوری را مورد بحث قرار می‌دهد. در طول زمان حد و مرز برخی از این تئوری ها فاصله كمتری از هم پیدا كرده است.

تئوری های یادگیری رفتاری

تئوری های یادگیری رفتاری تعاریفی از یادگیری هستند كه اغلب منحصراً به تغییرات قابل مشاهده در رفتار با تأكید بر تأثیر حوادث و وقایع خارجی بر افراد، محدود می‌شوند.

تئوری پردازها (نظریه پردازان) به روشهای فرحبخش و عواقب پرزحمت كه می‌تواند رفتار شخص را تغییر دهد، علاقمند هستند. این هدف بر اساس این باور است كه آنچه ما می‌آموزیم اجزاء قابل تعریف، پاداشهای قابل تعریف و تنبیه های قابل تعریف دارد كه می‌تواند یادگیری را ایجاد كند. نقش معلمان منظم كردن محیط خارجی برای بدست آمدن پاسخهای مطلوب می‌باشد.

بسیاری از مداخلات آموزشی برای كاهش خطر بیماریهای مزمن با استراتژیهای رفتاری براساس تئوریهای یادگیری اجتماعی و خود مدیریتی رفتاری همراه هستند. تئوریهای یادگیری رفتاری با تحقیقات چندین فرد شامل ایوان پائولو بر شرایط كلاسیك، ادوارد تورندایك كه ارتباط بین محرك و پاسخ های متعاقب و یا رفتارهای تقویت یا تضعیف شده با پیامدهای رفتار را گزارش كرد و بی اف اسكینر كه بر روی شرایط operant كار می‌كند. اطلاعات دیگر دربارة تحقیقات آنان را می‌توان در فصل 6 یافت.

بر اساس گفته های Pablovin ، تئوری اجماع پیشنهاد می‌كند كه حوادث محرك باعث بروز یك پاسخ در آموزش گیرنده می‌شود. بنابراین آموزش با تنظیم محرك و حوادث پاسخ درگیر است. این یك رویكرد معلم محور با آموزش گیرنده های غیرفعال است. اسكینر بر ارتباط بین رفتار و پیامدهای آن تأكید دارد. وی اعتقاد دارد كه بسیاری از رفتارهای انسانی operant هستند و نه منحصراً پاسخگر. استفاده از پیامدهای مطلوب و نامطلوب به دنبال یك رفتار خاص اغلب به یك شرایط operant بر می‌گردد. یادگیری با سه سطح مرتبط از رویدادها درگیر می‌شود: محرك، یك پاسخ و تقویت كننده. معلم می‌بایست هر سه این رویدادها را مدیریت نماید. رفتار مورد هدف مطلوب می‌بایست با تقویت برای ادامه رفتار پیگیری شود. از این رو تقیوت كننده ها مثل اهداف كوچك می‌بایست تعریف شده و تعیین شود در صورتی كه پاسخ مطلوب موجود باشد. این تئوری نیز یك رویكرد معلم محور با آموزش گیرنده غیرفعال است. در بخشهای آتی یا پیامد یك رفتار مورد بحث قرار گرفته است. تقویت مثبت، تقویت منفی یا رهایی ، تنبیه كننده ها و سركوب. به علاوه شكل و زمان تقویت نیز بررسی شده است.

تقویت كننده های مثبت

یكی از اصول بسیار مهم تئوریهای یادگیری رفتاری تغییر رفتار براساس پیامدهای فوری است. پیامدهای دلخواه “تقویت كننده های مثبت” و یا جایزه نامیده می‌شود و ممكن است به عنوان پیامدهایی كه بسامد یك رفتار را تقویت نموده و افزایش می‌دهند. مثالی برای خوب انجام دادن یك كار، گرفتن درجات خوب در مدرسه، پول به صورت افزایش دستمزد، و تقویت كننده های اعتباری مثل برچسب ستاره و یا صورت خندان بر روی چارت. وقتی به رفتارها پافشاری شده و در طول زمان افزایش می‌یابد چنین بر می‌آید كه پی آمدهای مثبت آن را تقویت می‌كند. لذت همراه با خوردن یك تقویت كننده مثبت است كه افراد را برای مصرف غذای دلخواه خود دوباره و دوباره تشویق می‌كند.

این تقویت كننده ها بسیار شخصی هستند. گر چه هیچكدام نمی‌تواند در همه زمانها مؤثر باشد. مثلاً رفتار یك كارمند كه ارتباط ضعیفی با یك سرپرست دارد با تمجید سرپرست تأثیر نمی‌پذیرد و تمجید یك متخصص از مراجع كه از یك رژیم غذایی پیروی كرده ممكن است برای آن شخص خاص مهم نباشد. متخصص می‌تواند چیزهایی را جستجو كند كه شخص به تقویت كننده های مثبت توجه كند و می‌تواند برخی تقویت ها را در محیط مشخص تنظیم كند. اطلاع از نتایج نیز یك تقویت كننده مثبت ثانویه است. مراجعین و كارمندان می‌بایست مرحله پیشرفت خود را بدانند. اگر آنان بدانند كه كارهایی را به درستی انجام می‌دهند این دانستن پاسخ را تقویت می‌كند.

روشی كه هر تمجید بدست می‌آید نیز مهم است و شخصی كه تمجید می‌كند می‌بایست باورپذیر باشد. تمجید می‌بایست یك رفتار خاص را شناسایی كند بنابراین شخص به روشنی در می‌یابد كه برای چه شناخته شده است. “كار خوبی بود” به عنوان یك تمجید به اندازه گفتن “از كامل انجام دادن این پروژه در زمان خود متشكرم و آنرا تأیید می‌كنم” مؤثر نیست.

زن: این بستنی به اندازه نصف بستنی معمولی چربی دارد.

مرد : ولی تو داری سومین كاسه پر را می‌خوری!

متن زیر شكل: پی آمدهای لذتبخش رفتارهای خوردن را تقویت می‌كند.

تقویت كننده های منفی / گریزها

تقویت كننده هایی كه از شرایط لذتبخش می‌گریزند، تقویت كننده های منفی نامیده می‌شود. این تقویت كننده ها همچنین رفتارهای تقویتی به دلیل محرومیت آنها از شرایط نامطلوب هستند.

اگر شخص احساس تنهایی، ناراحتی، خستگی و علاقه به غذا داشته باشد پرخوری می‌تواند تقویت شود. و یا یك كارمند كه از خشم سرپرست با درست رفتار كردن می‌گریزد مثالی از این مورد است. اگر برخی اعمال به شما اجازه توقف، اجتناب و گریز از برخی چیزهای نامطلوب و ناخوشایند را بدهد، شما مایل به تكرار آن اعمال دوباره هنگامی‌كه با موقعیت مشابه مواجه می‌شوید، خواهید بود.

تنبیه كننده ها

تقویت كننده های منفی، كه رفتارها را تقویت می‌كند نباید با تنبیه كننده ها كه رفتارها را تضعیف می‌كنند. پیامدهای نامطلوب ، تنبیه كننده ها، بسامد یك رفتار را كاهش داده یا آنرا سركوب می‌كنند. تنبیه ممكن است به یكی از دو فرم شكل بگیرد. شكل اول حذف تقویت كننده های مثبت است كه شخص بطور معمول دارد مثل یك مزیت. شكل دوم تنبیه با استفاده از پیامدهای نامطلوب یا مضر درگیر می‌شود مثل زمانی كه یك شخص برای یك رفتار نامتناسب سرزنش می‌شود. تنبیه می‌تواند برای یك شخص اجتناب از یك موقعیت را ایجاد كند. از این رو سرزنش كردن یك مراجع كه اصلاً وزن كم نكرده است مناسب نیست.

سركوب

وقتی كه تقویت كننده ها عقب نشینی كنند چه اتفاقی می‌افتد؟ یك رفتار تضعیف شده و حتی ناپدید می‌شود، فرایندی كه سركوب یك رفتار نامیده می‌شود. اگر یك شخص یك برنامه ورزشی یا تغییر رژیمی‌را بطور مثال شروع می‌كند و هیچ تقویت كننده مثبتی وجود ندارد، شخص ممكن است رفتار جدید را كاهش داده و حتی آن را خاتمه ‌دهد. وقتی رفتارها نامطلوب هستند، تقویت كننده های آنها را می‌توان شناسایی و حذف نمود و بدنبال آن رفتار نیز می‌تواند سركوب شود. رفتار متلاطم یك كارمند می‌تواند در هنگامی‌كه سرپرست و سایر كارمندان شخص را نادیده بگیرند و توجه مورد نظر وی را به او نداشته باشند، تغییر كند. در عوض سرپرست خواهد خواست ‌كه رفتارهای نامتلاطم این شخص را تقویت مثبت كند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه

مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 22 کیلو بایت

مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

خانواده‌ اولین و مهم‌ترین نهاد درتاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است واولین مدرسه ای است كه انسان درآن تعلیم می‌یابد و با اصول زندگی اجتماعی وروش تفاهیم بادیگران آشنا می‌شود. خانه، فضایی است كه درزیر سقف آن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی ازنسلی به نسل دیگر منقل می‌شود و اسباب رشد عاطفی، اخلاقی، اجتماعی افراد فراهم می‌گردد. درجهان امروز متأسفانه به رغم تعالیم حیات‌بخش انبیاء‌ بنیان خانواده دركشورهای صنعتی درحال فرو ریختن است واگر خرمندان و متفكران برای جلوگیری از این پیش‌آمد، تدابیر لازم را اتخاذ نكند، بخش عظیمی از ارزش‌های والای انسانی دسخوش خطر خواهد شد و عالم بشری با بحران‌‌های مضاعفی روبرو خواهد گردید. سست‌شدن اساس خانواده، افزایش خشونت، اضطراب، ناامنی و بحران‌های اجتماعی به‌واقع ریشه درعدم توجه به اهمیت و نقش خانواده‌ دارد. همان‌طور كه می‌دانیم شخصیت هرفرد درخانواده شكل می‌گیرد. روابط عاطفی پدران و مادران با فرزندان خود، اهمیت وئ نقش خانواده دارد. همان‌طور كه می‌دانیم شخصیت هرفرد درخانواده شكل می‌گیرد. روابط عاطفی پدران و مادران با فرزندان خود، اهمیت خانواده و نقش آن را روشن می‌سازد. ادراك ارزش‌های معنوی واخلاقی، رشد اجتماعی، عاطفی، عقلانی و بدنی، درحد وسیع درخانواده صورت می‌گیرد. بنابراین خانواده را باید نهادی مقدس یا باارزش تقلی كرد. ازسوی دیگر، خانواده نهادی است كه عواطف فرد در آن شكل می‌گیرد فرد درخانواده نحو بروز عواطف را فرا می‌گیرد. كنترل كردن عواطف را می‌آموزد و نیازهای عاطفی خود را تأمین می‌كند. شاید هیچ نهاد اجتماعی دیگری به اندازه خانواده در تامین نیازهای اساسی روانی به ویژه نیازهای عاطفی، موثر نباشد. به زعم‌ اكثر قریب به اتفاق دانشمندان علوم انسانی آنچه تحت عنوان نابسمانی‌ هاغی رفتار بشری و به بیان صحیح تر اختلات رفتاری از قبیل بزهكاری، اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، سرگشتگی‌های جنسی، فرار از كانون خانواده و … در جامعه مشاهده می‌شود ، درحقیقت منشاء و مأوا در تربیت‌های غیر اصولی و نابسامی‌های خانوادگی دارد. بنابراین از روزی كه توجه علمای انسان‌شناسی و به خصوص روان‌شناسان به منشأ علت عمده اختلالات رفتاری بشری جلب گردید، دروان كودكی سال‌ها ی سرنوشت‌ساز برای پرورش شخصیت و به تبع آن محیط خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین پرورشگاه، مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرار گرفت.

یكی از ویژگیهای دنیای امروز انفجار علم ودانش درهمه حوزه‌های و تأثیر ژرف آن در زندگی فردی و اجتماعی است. به تناسب گسترش علوم، حیات‌روانی انسان‌ها، پیچیده‌گی‌ می‌یابد. و برای شناخت بهتر انسان‌ها نسبت به یكدیگر در مناسبات اجتماعی كه خانواده بارزترین نمونه آن است، محتاج به علم و دانش بیش از مناسبات اجتماعی كه خانواده‌ بارزترین نمونه آن است، محتاج به علم و دانش بیش از گذشته هستیم و این امر آموزش‌های خانواده را برای هرزن و هرمردی ضروری می‌سازد. آموزش‌هایی كه ضمن ایجاد شناخت بیشتر اعضای خانواده را قادر می‌سازد نقش‌ها و وظایف خود را در رابر همسر و فرزندان به بهترین شكل انجام دهند.

رویكرد نظریه پردازان به مساله تاثیر محیط و عوامل محیطی بر پرورش ورشد قوا و استعدادهای انسانی و اهمیت این عوامل دردوران كودكی مساله آموزش والدین را به عنوان یك راه روش كار مطرح ساخت. از طرف دیگر می‌دانیم كه مدرسه دومین واحد متشكل و درحقیقت به عنوان پلی برای ورود كوكان از محیط محدود بسته و تحت كنترل خانواده به جامعه بزرگ و متنوع انسانی است كه درمسیر تلاش برای آموزش والدین مورد توجه مجریان برنامه‌های آموزش والدین قرار گرفت. مدارس از این جهت كه خانه دوم فرزندان محسوب می‌شوند، مكان مناسبی برای بررسی و تنظیم برنامه‌های متناسب برای‌ آموزشی والدین هستند. بنابراین نخستین كوشش‌ها درجهت آموزش والدین درهمین مكان‌ها و با كمك و مساعدت مربیان مدارس و استادان دنشگاهها صورت می‌گیرد. انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش متكفل برگزاری این گونه كلاسهای آموزش مسائل تربیتی برای والدین دانش‌آموزان در ایران است. این كلاسها تحت عنوان كلاسهای آموزش خانواده دایر شده است كه در وهله اول گام مثبت و موثری درجهت شكوفایی استعدادهای دانش‌آموزان این آینده‌سازان جامعه است.

هدف تحقیق

خانواده‌ در تفكر اسلامی از اساسی‌ترین و نتیجه‌بخش‌ترین واحدهای اجتماعی است كه مبانی آن برالفت، صمیمیت، فداكاری و ازخودگذشتگی استوار است. درچنین واحد اجتماعی مؤثری چه بسیارند عواملی كه ممكن است.‌ آگاهانه و یا ناآگاهانه در بنیان آن نفوذ كرده و آنرا كرده متزلزل سازد.

برای جلوگیری از نفوذ زیانبار و ویرانگر این عوامل زن و شوهر به آموزش و آگاهی ویژه محتاج‌اند تا از به‌هم پاشیدگی خانواده جلوگیری بعمل آورند. این عوامل ممكن است اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی واخلاقی و غیره باشند. زن و شوهر را به اجبار نمی‌توان وادار به زندگی دائم دركنار یكدیگر نموده و آنان را وادار نمود كه علیرغم تمایلات درونی سالیان دراز زندگی مشتركی را ادامه دهند. اما با راه حل‌های معقول از طریق آموزش می‌توان جهت ادامه حیات و از بین بردن عواملی كه زندگی مشترك آنان را مورد تهدید قرار داده به تعلیم و تفهیم اصول دوجانبه‌ای ك وظایف زوجین را شامل میگردد پرداخت و آنان را جهت ادامه یك زندگی مسالمت‌آمیز تحت آموزش قرار داد. علاوه برآن، پیچیدگی روزافزون روابط اجتماعی، ناشی از تحولات اقتصادی و اجتماعی و تبادل و تهاجم فرهنگی بین ملتها و تأثیر مثبت و منفی زائیده از آنها از یكسو و نقش مؤثر والدین در تربیت اجتماعی كودكان و نوجوانان، ضرورت هم‌آهنگی بین خانه و مدرسه، وجود سلیقه‌‌های فردی ازنظر تربیتی، تفاوتهای فردی بین فرزندان و اختلافاتی كه پس از تشكیل خانواده ممكن است بین زن ومرد بوجو آید از سوی دیگر نیاز خانواده را به آموزش و افزایش سطح آگاهی درروابط با تربیت فرزندان اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. بنابراین هدف از تحقیق زمینه‌یابی درمورد یادگیری والدین در موضوعات تربیتی و تأثیر كلاسهای آموزشی خانواده برروی اولیایی كه از این كلاسها استفاده كرده در مقایسه بااولیایی كه از این كلاسها استفاده نكرده‌اند می‌باشد.

دوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

فرضیه‌اول: آیا كلاس‌های خانواده وزارت آموزش و پرورش اثربخشی لازم را دارند

جدول فراوانی مشاهده شده از سئوال 30 فرضیه (1)

سؤالات

خیلی‌كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی‌زیاد

جمع‌

30

18

46

36

100

جمع

18

46

36

100

تحلیل فرضیه اول:

باتوجه به فراوانی مشاهده شده از داده‌های مربوط به سئوال 30 بیشترین فراوانی مربوط به آن دسته از اولیائی می‌باشد كه معتقدند كه كلاسهای آموزش خانواده اثربخش لازم را دارد. و فراوانی تراكمی متوسط و متوسط به بالا محاسبه شده (100= 36 + 46 +18)

حاكی از این است كه 100% آموزش خانواده رااثربخش دانسته‌اند.

فرضیه‌ دوم

آیا كلاس‌های آموزش خانواده وزارت آموزش و پرورش نیازهای آموزشی والدین شركت‌كننده دراین كلاسها را برآورده می‌سازد؟

جدول فراوانی مشاهده شده از سئوالات ذی فرضیه (2)

سؤالات

خیلی‌كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی‌زیاد

جمع

3

4

34

38

24

100

4

4

30

46

20

100

5

5

17

53

25

100

6

6

17

48

29

100

7

3

10

24

44

19

100

8

5

24

47

24

100

9

2

2

16

48

32

100

23

6

22

36

36

100

26

1

3

18

36

42

100

جمع

6

45

202

396

251

900

تحلیل فرضیه دوم:

با توجه با فراوانی مشاهده شده از داده‌های مربوط به سؤالات 3 الی 9 و 23 و 26 بیشترین فراوانی مربوط به آن دسته از اولیائی می‌‌باشد ك معتقدند ك كلاسهای آموزشی خانواده‌ نیازهای آموزشی والدین شركت‌كننده دراین كلاسها را برآورده می‌سازد. فراوانی تراكمی متوسط و متوسط به بالا محاسبه شده (849 = 251 + 396 + 202) حاكی از این است كه 94% نیازهای آموزشی والدین شركت‌كننده برآورده‌ می‌شود درمقابل 6% معتقدند كه نیازهای آموزشی والدین برآورده نمی‌شود.

فرضیه سوم

آیا والدین دانش آموزان به طور مرتب و مستمر در كلاسهای آموزش خانواده شكرت می‌كنند؟

جدول فراوانی مشاهده شده از سؤالات 27 و 28 (فرضیه 3)

سؤالات

خیلی‌كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی‌زیاد

جمع

27

1

11

34

54

100

28

2

14

48

36

100

جمع

3

25

82

90

200

تحلیل فرضیه سوم:

باتوجه به فراوانی مشاهده از داده‌های مربوط به سؤالات 27 و 28 بیشترین فراوانی مربوط به آن دسته از اولیائی می‌باشد كه معتقدند والدین دانش‌آموزان بطور مرتب و مستمر در كلاس‌های آموزش خانواده شركت می‌كنند. و فراوانی تراكمی متوسط ومتوسط به بالا محاسبه شده (197 = 90 + 82 + 25) حاكی از این است كه 098% والدین بطور مستمر و مرتب دركلاس‌های آموزش خانواده شركت می‌كنند و درمقابل 2% معتقدند كه بطور مستمر شركت نمی‌كنند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی نظرات مختلف درباره انسان شناسی

مقاله بررسی نظرات مختلف دربارة انسان شناسی در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 39 کیلو بایت

مقاله بررسی نظرات مختلف دربارة انسان شناسی در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

چكیده ……………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….

واژه شناسی …………………………………………………………………………………………………………………..

خودشناسی و اصطلاحات آن ………………………………………………………………………………………

تفسیر از خود بیگانگی و انواع آن ………………………………………………………………………………..

آشنا ساختن انسان با خویشتن ……………………………………………………………………………………

اهمیت خودشناسی در قرآن كریم ……………………………………………………………………………..

انسان و شناخت های كاذب و فریبنده ……………………………………………………………………….

انسان و خداشناسی ………………………………………………………………………………………………………

ارزش و مقام انسان ……………………………………………………………………………………………………….

ویژگی‌های انسان كامل در قرآن ………………………………………………………………………………….

خداشناسی در كلام حضرت علی (ع)………………………………………………………………………….

نگاهی به سیمای انسان كامل و ویژگیهای او از دیدگاه نهج البلاغه ………………………..

انسان و دشمن شناسی ………………………………………………………………………………………………..

دشمن داخلی ………………………………………………………………………………………………………………..

ناكثین و شیوه حضرت علی (ع) در برخورد با آنان ……………………………………………………

سیمای ناكثین ………………………………………………………………………………………………………………

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..

پی نوشتها ………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………..

واژه شناسی

درباره واژه نفس آمده است.

نفس (بر وزن فلس) در اصل به معنی ذات است. طبرسی ذیل “و ما یخدعون الا انفسهم” بقره : 9 فرموده : نفس سه معنی دارد یكی بمعنی روح ، دیگری به معنی تاكید مثل “جائنی زید نفسه” سوم بمعنی ذات و اصل همان است.

نفس در قرآن مجید نیز به چند معنی به كار رفته است .

1) روح مثل “الله یتوفی النفس الا نفس حین موتها” خدا ارواج را در حین موت از ابدان می‌گیرد و روحی را كه بدنش نمرده در وقت خواب قبض می‌كند ، آنگاه روحی را كه در خواب گرفته نگاه می‌دارد. اگر مرگ را بر صاحب آن نوشته باشند و دیگری را تا وقتی معین به بدن می‌فرستد.

2) ذات و شخص . مثل “واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا” بقره : 48 بترسید از روزیكه كسی از كسی كفایت نمیكند.

3) در آیاتی نظیر “و ما ابری نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی” یوسف : 53 . “و نفس و ما سواها . فالهمها فجورها و تقویها” شمس: 7و8 . میشود منظور تمایلات نفسانی و خواهشهای وجود انسان و غرائز او باشد كه با اختیاری كه داده شده میتواند آنها را در مسیر حق یا باطل قرار دهد.

4) قلوب و باطن . در آیاتی نظیر “واذكر ربك فی نفسك تضرعا وخیفه” اعراف : 205. و تخفی فی نفسك مالله مبدیه احزاب : 37 . مراد از نفس و نفوس در این آیات باید قلوب و باطن انسانها باشد.

5) نفس به معنی بشر اولی در آیاتی مانند “یا ایها الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثیرا و نساء” سوره نساء : آیه 98 : انعام – 189 : اعراف

واژه الله

الله : ] ال لا[ (اخ) خدای سزای پرستش (مهذب الاسماء) (ترجمان علامه تهذیب عادل) . علم است برای ذات واجب الوجود. (متن الفه) نام خداوندی تبارك و تعالی ، اصل این كلمه الاه (= اله) بود. علم است كه به معبود حق دلالت دارد. چنانچه جامع معانی همه اسماء الحسنی می‌باشد ، نامی ازنام‌های خدا . لفظ جلاله. 1

باید دانست كه در این كلمه صفت بخصوص از صفات حق تعالی منظور نیست و آن فقط علم ذات باری تعالی است ، ولی التزاما بجمیع صفات خدا دلالت می‌كند و شاید از این جهت گفته‌اند : الله نام ذات واجب الوجودی كه جامع تمام صفات كمال است و این لفظ مبارك مجموعا دو هزار و هفتصد و دو بار در قرآن مجید آمده است و پنج بار “اللهم ” و بقیه “الله” (المعجم المفرس) وجود حق تعالی و توحید قرآن تعریف نكرده است و نشان نداده است. 2

واژه عدّو

عدو : دشمن كه در قلب به انسان عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار می‌كند “ان الكافرین كانوا لكم عدوا مبینا” نساء : 101 .

ان الشیطان للانسان عدو مبین) یوسف : 5

به قول راغب دشمن 2 جور است یكی آنكه بشخص عداوت دارد و بقصد دشمنی است مثل : “فان كان من قوم عدو لكم” نساء : 92

دیگری آن كه به قصد عداوت نیست بلكه وی حالتی دارد كه شخص از آن متاذی می‌شود چنانكه از كار دشمن ، مثل “فانهم عدو لی الا رب العالمین”

بعضی موارد از عداوت دشمنی ظاهر و از بعضا عداوت و كینه قلبی است گرچه عداوت بمعنی تجاوز قلبی است در اقرب موارد گفته : عداوت به معنی خصومت و دوری است بقولی آن اخص از بغضاء است كه هر عدو مبغض است و گاهی آنكه دشمن نیست مبغض است.3

در آیه “و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان” مائده 20 : عدوان چنانچه از راغب نقل شده است و در المنار ذیل آیه فوق گفته عدم رعایت عدالت در رفتار و معامله با دیگران لذا بهتر است آن را ظلم معنی كرد یعنی در گناه ظلم همدیگر را یاری نكنید.

خودشناسی و اصطلاحات آن

اصطلاحاتی كه برای شناخت خود باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

1-حیات : عالی ترین محصولی كه كارگاه طبیعت تولید می‌كند ، این پدیده با قطع نظر از ماهیت شگفت انگیزی كه دارد ، دارای مختصات عمومی و روشنی است كه آن را از سایر اجزاء عالم طبیعت مشخص می‌نماید. مانند احساس ، لذت و الم ، آماده نمودن محیط برای زیست تولید نسل ، مقاومت در مقابل عوامل مزاحم و .. همه جانداران در این پدیده مشترك می‌باشند.

2-جان : مانند خمیر مایه حیات برای جانداران است ، یا حیات در چهره احساس ملایم و ناملایم جان نامیده می‌شود.

3-خود : عامل مدیریت حیات است كه تنظیم روابط حیات را با محیط طبیعی و با سایر موجودات پیرامون خود بعهده می‌گیرد.

4-من : از آنهنگام كه خود مورد آگاهی قرار می‌گیرد و می‌تواند از “جز خود” تفكیك شود. من و خود باعتبار ابعاد و كیفیات مختلف ، با توصیفات گوناگونی متنوع میگردد ، مانند من اجتماعی ، من برتر ، من طبیعی ، من ایده آل، من مجازی و من حقیقی …

5-روان : اصطلاحی است برای آن حقیقت واحد درونی كه دارای فعالیت‌ها و خواص و نمودهای مخصوص می‌باشد كه در علوم گوناگون روانی مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرند.

بنظر می‌رسد كه تفاوت چهره من و روان در وضع پویایی روان است كه عبارت است از تحرك دائمی و دگرگونی مستمر كه در من حكمفرما است. اگر اولین استعمال كنندگان این اصطلاح باین معنای پویایی من توجه داشته و آن را روان اصطلاح كرده‌اند ، توجهی فوق العاده با ارزش داشته‌اند. جلال الدین مولوی در توضیح اندیشه و امعان كه بمعنای دقت در تفكر است ، چنین می‌گوید:

چیست امعان ؟ چشمه را كردن روان چون ز تن وارست گویندش روان

6-روح : جنبه عالی روان كه وابستگی آن را به جهان مافوق طبیعت محسوس نشان می‌دهد ، روح نامیده می‌شود. البته دو اصطلاح روح و روان گاهی بطور مترادف بجای یكدیگر هم بكار برده می‌شوند.

7-ذات : اصطلاحی است دارای معنای عمومی كه در مقابل جهان عینی بكار می‌رود و اغلب مترادف با ماهیت است.

لوازم ایمان ، عمل صالح است.

والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فیها خالدون

كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته انجام دادند ، اهل بهشت هستند و برای همیشه در آنجا به سر خواهند برد.

انسان مومن باید دست به هر كار و فعلی كه می‌زند از انگیزه الهی برخوردار باشد ، یعنی عمل خود را به قصد قرب به خدا انجام دهد.

“گفتار نیك و پندار نیك” : نه تنها اعمال و افعال انسان مومن باید حساب شده و دقیق باشد ، بلكه گفتار و پندار او نیز باید درست و صحیح باشد. انسان مومن نباید سخن لغو و بیهوده بر زبان جاری سازد ، هم چنان كه نباید شهادت ناحق و دروغ بدهد. قرآن كریم به هنگام برشمردن صفات “عبادالرحمان” در مورد آنها چنین می‌گوید :

والذین لا یشهدون الزور اذا مروا باللغو مروا كراما

(عبادالرحمن) كسانی هستند كه شهادت ناحق و دروغ ندهند چون بر امور ناپسندی بگذرند با بزرگواری گذر كنند. (فرقان 72)

انسان نمونه قرآن فردی است كه از میان آراء و نظرات مختلف نیكوترین آنها را انتخاب می‌كند. به بیان دیگر او حتی به اقوال مخالفان خود نیز با بزرگواری گوش فرا داده و سخنی را كه حق است می‌پذیرد.

فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

بشارت ده بی‌كسانی كه وقتی كلامی را می‌شنوند بهترین و نیكوترین آن را انتخاب می‌كنند. (زمر 19)

“راستی” و صداقت نیز از برجسته ترین صفات و كمالات انسان مومن است. چنین انسانی هیچ گاه سخن دروغ و سخن زشت را بر زبان خود جاری نمی‌سازد، حتی اگر با جاهلان و فرومایگان نیز برخوردی داشته باشد با زبان خوش پاسخ آنها را می‌دهد.

و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

(عباد الرحمان) كسانی هستند كه هرگاه مردم جاهل آنان را خطاب كنند با سخن ملایم پاسخ دهند (فرقان 6)

“مردم گرایی” : انسان نمونه قرآن انسانی اجتماعی و مردم گراست. او حق ندارد كه دور از جامعه در گوشه عزلت به سر برده و احساس هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نكند. انسان مومن باید به دردها و گرفتاریهای افراد جامعه خود اندیشیده و راه درمانی برای آن پیدا كند ، چرا كه از نظر قرآن كریم افراد مومن در حكم یك پیكر بوده و میان آنها رابطه برادری برقرار است.

عنوان : خداشناسی در كلام حضرت علی (ع)

در كتاب نهج البلاغه با استناد به كلام امیر مومنان علی (ع) واقعیات و حقایق با اهمیتی در رابطه با موضوعات خدا و انسان مورد بحث قرار گرفته كه در 4 بخش كلی آن اشاره می‌گردد.

بخش اول :

بیان مختصات مقام شامخ خداوندی است كه در حقیقت بازگو كننده اوصاف جمال و جلال آن ذات اقدس است. كه بدون آنها ، خدایی مطرح نیست و راه شناخت این مختصات ، توجه همه جانبه به مفهوم كامل مطلق است كه ضروری ترین صفت اوست ، مانند :

الحمدالله الذی علابحوله و دنا بطوله مانح كل غنیمه و فضل و كاشف كل عظیمه و ازل.15

سپاس مرخدای راست كه به قدرت و سلطه ربوبیش بالاتر از همه جهان هستی است و با احساس و عنایت پروردگاریش به همه موجودات نزدیك است. اوست بخشنده هر سود و فضل ، و برطرف كننده هر حادثه بزرگ و تنگنای سخت.

الاول الذی لم یكن له قبل فیكون شی قبله و الاخر الذی لیس له بعد فیكون شی بعده.16

خدا آن ذات اول است كه برای او هیچ قبلی نبوده است تا پیش از ذات اقدس او چیزی وجود داشته باشد ، و آن آخر است كه برای او بعدی وجود ندارد تا چیزی بعد از او وجود داشته باشد (یعنی آن ذات واجب مافوق هر ابتدا و انتهاست كه تصور شود.)

الحمدالله المتجلی لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بجحته .17

سپاس مر خدای را كه به وسیله خلقتی كه فرموده ، به مخلوقاتش تجلی نموده و با حجت درونی در دلهای آنان آشكار است.

همچنین است در جملات دیگر از نهج البلاغه كه علم مطلق و قدرت مطلقه خداوندی را با بیانات روشن توصیف می‌كند و چنانكه می‌‌دانیم ، این توصیفات از قبیل تعریفات منطقی معمولی نیست كه منظور از آنها ، توضیحی درباره ذات خداوندی باشد ، زیرا هم از نظر عقلی و هم با نظر به جملات نهج البلاغه كه در موارد متعدد آمده است ، ذات اقدس الهی قابل شناخت نیست. بلكه رابطه انسانهای رشد یافته با خدا همان طور كه امیرالمومنین علیه السلام فرموده است، تجلی اوست در دلهای شایسته با نیروی ایمان. از آن جمله :

و لا تقدر عظمته الله سبحانه علی قدر عقلك فتكون من الهالكین هو القادر الذی اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته و حاول الفكر المبرا من خطرات الوساوس ان یقع علیه فی عمیقات غیوب ملكوته و تولهت القلوب الیه لتجری فی كیفیه صفاته و غمضت مداخل العقول فی حیث لا تبلغه الصفات لتنال علم ذاته ردعها و هی تجوب مهاوی سدف الغیوب متخلصه الیه سبحانه فرجعت اذ جبهت معترفه بانه لا ینال بجور الاعتساف كنه معرفته .18

عظمت خداوندی را به اندازه عقل خود اندازه گیری مكن ، زیرا از هلاك شوندگان خواهی گشت. خداوند آن توانای مطلق است كه هرگاه اوهام انسانی بخواهد نهایت قدرت او را درك كند و فكر تجرید شده و خالص از جریانات وسوسه‌ها بخواهد در اعماق غیوب ملكوت الهی ذات او را دریابد و دلها با اشتیاق برای دریافت كیفیت صفات او به فعالیت بیفتند و عقول انسانی با دقیق ترین راهها با نفوذ بسیار ظریف و دقیق بخواهند برای شناخت ذات او به مقامی كه اوصاف توانایی رسیدن به آن را ندارد ، وارد شوند ، آن عقول را بر می‌گرداند در حالی كه در مهلكه‌های تاریكیهای غیوب سرگردانند. این عقول كه برای شناخت ذات خداوندی حركت كرده بودند ، در حالی كه دست رد به پیشانی آنها زده شده است ، برمی‌گردند و اعتراف می‌كنند كه با تعدی تكلف آمیز نمی‌توان به كنه معرفت او نایل گشت.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی نظریه های انیشتن

مقاله بررسی نظریه های انیشتن در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 35 کیلو بایت

مقاله بررسی نظریه های انیشتن در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص)

اینشتین دو نظریه دارد. نسبیت خاص را در سن 25 سالگی بوجود آورد و ده سال بعد توانست نسبیت عام را مطرح کند.

نسبیت خاص بطور خلاصه تنها نظریه ایست که در سرعتهای بالا (در شرایطی که سرعت در خلال حرکت تغییر نکند–سرعت ثابت) می‌توان به اعداد و محاسباتش اعتماد کرد. جهان ما جوریست که در سرعتهای بالا از قوانین عجیبی پیروی می‌کند که در زندگی ما قابل دیدن نیستند. مثلا وقتی جسمی با سرعت نزدیک سرعت نور حرکت کند زمان برای او بسیار کند می‌‌گذرد. و همچنین ابعاد این جسم کوچکتر می‌شود. جرم جسمی که با سرعت بسیار زیاد حرکت می‌کند دیگر ثابت نیست بلکه ازدیاد پیدا می‌کند. اگر جسمی با سرعت نور حرکت کند، زمان برایش متوقف می‌شود، طولش به صفر میرسد و جرمش بینهایت می‌شود.

نسبیت عام برای حرکتهایی ساخته شده که در خلال حرکت سرعت تغییر می‌کند یا باصطلاح حرکت شتابدار دارند. شتاب گرانش زمین g که همان عدد 9.81m/sاست نیز یک نوع شتاب است. پس نسبیت عام با شتابها کار دارد نه با حرکت. نظریه ایست راجع به اجرامی که شتاب گرانش دارند. کلا هرجا در جهان، جرمی در فضای خالی باشد حتما یک شتاب گرانش در اطراف خود دارد که مقدار عددی آن وابسته به جرم آن جسم می‌‌باشد. پس در اطراف هر جسمی شتابی وجود دارد. نسبیت عام با این شتابها سر و کار دارد و بیان می‌کند که هر جسمی که از سطح یک سیاره دور شود زمان برای او کندتر می‌شود. یعنی مثلا، اگر دوربینی روی ساعت من بگذارند و از عقربه‌های ساعتم فیلم زنده بگیرند و روی ساعت آدمی که دارد بالا می‌رود و از سیارهٔ زمین جدا می‌شود هم دوربینی بگذارند و هردو فیلم را کنار هم روی یک صفحهٔ تلویزیونی پخش کنند، ملاحظه خواهیم کرد که ساعت من تند تر کار می‌کند. نسبیت عام نتایج بسیار شگرف و قابل اثبات در آزمایشگاهی دارد. مثلا نوری که به پیرامون ستاره‌ای سنگین میرسد کمی بسمت آن ستاره خم می‌شود. سیاهچاله‌ها هم برپایه همین خاصیت است که کار می‌کنند. جرم انها بقدری زیاد و حجمشان بقدری کم است که نور وقتی از کنار آنها می‌‌گذرد به داخل آنها می‌‌افتد و هرگز بیرون نمی‌آید.

فرمول معروف اینشتین (دست خط خود اینشتین)

نظریه نسبیت عام همه ما برای یک‌بار هم که شده گذرمان به ساعت‌فروشی افتاده است و ساعتهای بزرگ و کوچک را دیده ایم که روی ساعت ده و ده دقیقه قرار دارند. ولی هیچگاه از خودمان نپرسیده ایم چرا؟ انیشتین در نظریه نسبیت خاص با حرکت شتابدار و یا با گرانش کاری نداشت. نخستین موضوعات را در نظریه نسبیت عام خود که در 1915 انتشار یافت مورد بحث قرار داد. نظریه نسبیت عام دید گرانشی را بکلی تغییر داد و در این نظریه جدید نیروی گرانش را مانند خاصیتی از فضا در نظر گرفت نه مانند نیرویی میان پیکرها، یعنی برخلاف آنچه که نیوتن گفته بود! در نظریه او فضا در مجاورت ماده کمی انحنا پیدا می‌کرد. در نتیجه حضور ماده اجرام، مسیر یا به اصطلاح کمترین مقاومت را در میان خمه‌ها (منحنیها) اختیار می‌کردند. با این که فکر انیشتین عجیب به نظر می‌رسید می‌توانست چیزی را جواب دهد که قانون گرانش نیوتن از پاسخ دادن آن عاجز می‌‌ماند. سیاره اورانوس در سال 1781 میلادی کشف شده بود و مدارش به دور خورشید اندکی ناجور به نظر می‌رسید و یا به عبارتی کج بود!

نقش تساوی جرم گرانشی و جرم لختی

نقش تساوی جرم گرانشی و جرم لختی در پیشرفت نسبیت مساوی بودن جرم گرانشی و جرم لختی نقش اساسی در پیشرفت تاریخی نسبیت عام داشت. منشأ تساوی مزبور در این نکته است که قانون دوم نیوتن f = ma برای شتابهای گرانشی در میدان گرانشی با شدت g ، بصورت mGg = mAa در می‌آید. چون مشاهده می‌شد که در یک میدن گرانشی هر اشیاء به یک میزان شتاب می‌گیرند، یعنی g = a انیشتین به تحقیق دریافت که گرانش اساسا یک پدیده سینماتیکی است که شامل تغییر در مختصات فضا و زمان در همسایگی منبع میدان گرانشی است.

نظریه نسبیت عام در کیهان شناسی و نجوم

ظهور نظریه نسبیت عام دید گرانشی را بکلی تغییر داد و در این نظریه جدید نیروی گرانش را مانند خاصیتی از فضا در نظر گرفت نه مانند نیرویی بین اجرام ، یعنی برخلاف آنچه که اسحاق نیوتن گفته بود. در نظریه او فضا در مجاورت ماده کمی انحنا پیدا می‌کرد. در نتیجه حضور ماده اجرام ، مسیر یا به اصطلاح کمترین مقاومت را در میان منحنیها اختیار می‌کردند. با اینکه فکر آلبرت انیشتین عجیب به نظر می‌رسید می‌توانست چیزی را جواب دهد که قانون ثقل نیوتن از جواب دادن آن عاجز می‌ماند. سیاره اورانوس در سال 1781 میلادی کشف شده بود و مدارش به دور خورشید اندکی ناجور به نظر می‌رسید و یا به عبارتی کج بود!

نیم قرن مطالعه این موضوع را خدشه ناپذیر کرده بود. بنابر قوانین اسحاق نیوتن می‌بایست جاذبه‌ای برآن وارد شود. یعنی باید سیاره‌ای بزرگ در آن طرف اورانوس وجود داشته باشد تا از طرف آن نیرویی بر اورانوس وارد شود. در سال 1846 میلادی اختر شناس آلمانی دوربین نجومی خودش را متوجه نقطه‌ای کرد که «لووریه» گفته بود و بی هیچ تردید سیاره جدیدی را در آنجا دید که از آن پس نپتون نام گرفت. نزدیکترین نقطه مدار سیاره عطارد به خورشید در هر دور حرکت سالیانه سیاره تغییر می‌کرد و هیچگاه دو بار پشت سر هم این تغییر در یک نقطه خاص اتفاق نمی‌افتاد.

اختر شناسان بیشتر این بی نظمی‌ها را به حساب اختلال ناشی از کشش سیاره‌های مجاور عطارد می‌دانستند! مقدار این انحراف برابر 43 ثانیه قوس بود. این حرکت در سال 1845 بوسیله لووریه کشف شد، بالاخره با ارائه نظریه نسبیت عام جواب فراهم شد. این فرضیه با اتکایی که بر هندسه نا اقلیدسی داشت نشان داد که حضیض هر جسم دوران کننده حرکتی دارد علاوه برآنچه اسحاق نیوتن گفته بود.

وقتی که فرمولهای آلبرت انیشتین را در مورد سیاره عطارد بکار بردند، دیدند که با تغییر مکان حضیض این سیاره سازگاری کامل دارد.

سیاره‌هایی که فاصله شان از خورشید بیشتر از فاصله تیر تا آن است تغییر مکان حضیضی دارند که بطور تصاعدی کوچک می‌شوند. اثر بخش‌تر از اینها دو پدیده تازه بود که فقط نظریه آلبرت انیشتین آنرا پیشگویی کرده بود. نخست آنکه آلبرت انیشتین معتقد بود که میدان گرانشی شدید موجب کند شدن ارتعاش اتمها می‌شود و گواه بر این کند شدن تغییر جای خطوط طیف است به طرف رنگ سرخ!

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل