کاملترین فایل پکیج کامل گسترش دایره کیفیت (QFD)

کیج کاملی از گسترش دایره کیفیت (QFD) خواسته های مشتری خانه کیفیت (HOQ) quality function deployment

دسته بندی: صنایع

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 21.577 مگا بایت

کیج کاملی از گسترش دایره کیفیت (QFD)

خانه کیفیت (HOQ)

خواسته مشتری

quality function deployment

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل معرفی نرم افزار گمز (GAMS)

معرفی نرم افزار گمز (GAMS)

دسته بندی: صنایع

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 6.472 مگا بایت

معرفی نرم افزار گمز (GAMS)

برنامه نویسی با گمز

تحقیق درعملیات

حل مسایل LP

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مكش یا تزریق

تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مكش یا تزریق

دسته بندی: صنایع

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 5.443 مگا بایت

چكیده:

خاصیتهای رد و بدل شدن حرارت و جریانش به طور پیوسته از ورقه های عمودی و میزان حركت آنها از سطح سوراخ به سمت پایین در دست مطالعه قرار گرفته تزریق یا مكش متحد یا غیر متحد بر روی سطح صفحه قابل اتفاق افتادن است. اختلاف سرعت و دما كه به خاطر روش حجم محدود به وجود آمده قابل استفاده قرار می گیرند تاكل نیروهای وارد شده را اندازه گیری كنند. این نیروها شامل وزش های گرمایی طبیعی یا مخلوط شده هستند، تأثیر PR ، شدت نیروی پارامتر B و مكش و تریق پارامتر D بر روی اصطكاك و ضریب حرارتی جا به جایی قابل اندازه گیری هستند. مقایسه نتیجه ها با روشهای سادة رایج و راه حل های مختلف محدود موجود در رابطه ها و بررسی دقیق راه حل ها برای پیدا كردن رابطة جریان مكش نشان دهندة یك اختلاف نظر بی نظیر است. محل نزدیك به سوراخ روی صفحه دلیلی است برای پخش شدن نیرو، وقتی سریعاً كاهش پیدا می كند و همزمان افزایش پیدا می كند. مقدار تمام این تبادل نیروها در منطقه ، افزایش تا زمانی ادامه پیدا می كند نیروی رانش در حد تعادل قرار بگیرد. در منطقه ای كه این نیروهای گرمایی در حال مخلوط شدن هستند و همچنین نیروی رانش در حال افزایش می باشد، میزان جابه جایی گرما نیز در حال متعادل شدن است. بالاخره در این منطقه عامل وزش گرمایی طبیعی باعث به وجود آمدن وزش گرمایی طبیعی خالص می شود و در مورد مكش متحد و كاهش نیروها در منطقة سوراخ روی صفحه، مقدار نیروها و رد و بدل شدن میزان حرارت به مقداری ثابت و مستقل می رسد. نتایج بدست آمده از برای تشخیص دادن گونه های مختلف ورزش های گرمایی و تعیین D B Pr قابل استفاده قرار می گیرد.

مسئله مورد بررسی در این مقاله مربوط است به اینكه تأثیر مكش و تزریق بر روی وزش های گرمایی مخلوط شده در اثر رد و بدل شدن گرما همراه با یك مقدار ثابت چگونه بر روی صفحه انجام می گیرد. این صفحه به صورت عمودی و به سمت بالا پدیدار می شود، با فاصلة كمی از یك سوراخ و در دمایی ثابت نگه داشته می شود كه بالاتر از درجة حرارت مایع ambient است.در هر دو مورد متحد و غیر متحد مكش و تزریق این دما ثابت نگه داشته می شود.نتیجه ی گرمای به وجود آمده در این منطقه به وسیله‌ی مطالعه رابطة نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان حرارت، نتیجة گرمای به وجود آمده در این منطقه، به وسیله مطالعه رابطة نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان با تأثیری كه نیروهای جنبشی و رانشی و گرانشی می گذارند مشخص و مقایسه می شوند.

رد و بدل شدن انرژی حرارتی از یك صفحه ای كه به طور دائم حرارت داده شده به یك مایع ساكن دارای چندین مراحل مختلف می باشد. برای مثال غلتك داغ ، آهن یا پلاستیك همتراز. عمل ثبت پایدار، و فیبر شیشه ای و تولید كاغذ، فهمیدن و در نظر گرفتن جریان انرژی حرارتی در منطقة نزدیك به بشقاب در حال حركت ضروری است تابتوان كیفیت محصول نهایی بدست آمده را مشخص كرد. این موقعیت فیزیكی با جریان رانش گرمایی كلاسیك بر روی یك بشقاب صاف ساكن فرق دارد – زیرا جریان مایع شركت كننده در این واكنش به سمت سطح در حال حركت است. Sakiadis اولین كسی بود كه متوجه این حركت برعكس لایة رانشی شد و از یك رابطة خیلی مشابهی استفاده كرد تا راه حل عددی مناسبی برای چگونگی جریان حرارت به صورت ثابت در سطح این منطقه بدست آورد.

از زمانی كه Sakiadis این روش معجزه آسا را كشف كرده، تعداد زیادی از دانشمندان و محققان توانسته اند خصوصیات انرژی حرارتی و هیدرودینامیك را تفسیر كنند. Tsou et al گزارش داده است به صورت نمونه ای و تجربی كه جریان انرژی گرمایی از این منطقه‌ها به وجود می آورد. حركت ثابت در این منطقه نشان می‌دهد این حركت به صورت فیزیكی تحت شرایط آزمایشگاهی قابل تشخیص است هم گسترش دادن سطح این منطقه با سرعت و شتاب و درجه حرارت مختلف. هم چنین در بدست آوردن این نتایج نهایی تحت بررسی قرار گرفته اند. مكش یا تزریق مایع، بر روی سطح برای خنك كردن سطح باعث تغییر فاحش در تأثیر رد و بدل شدن حرارت و میزان آن از بشقاب یا صفحه می شود.

قانون قدرت Velocity و توزیع دما بر روی سطح توسط علی تحت مطالعه قرار گرفته اند. قابل ذكر است كه velocity مكش یا تزریق با توجه به بزرگی یا كوچكی صفحه و زمان قدرت قابل تغییر است و در نهایت راه حل های بدست آمده همگی مشابهتهای یكسانی دارند.

بطور كلی، مكش فشردگی سطح و ضریب جابجایی حرارت را بالا می برد در جایی كه تزریق كاملاً بر عكس عمل می كند. نیروی رانش كه بر اثر اختلاف دما در مایع بوجود آمده می تواند دارای اهمیت بشد. اگر چه velocity سطح متحرك پائین و اختلاف دما بین سطح و مایع مقداری بزرگ باشد چرا كه این اختلافات بطور چشمگیری می تواند پراكندگی دما و velocity را تحت تأثیر قرار دهد و این تغییرات باعث تحت تأثیر قرار گرفتن چگونگی رد و بدل شدن میزان گرما از سطح شود. بی توجهی به این تغییرات می تواند باعث بوجود آمدن نتایج غیرواقعی شود.

تأثیرات نیروی رانشی بر روی لایه های رانشی بر روی سطحی كه به طور دائم در حال حركت است و این سطح می توانسته بطور عمودی یا افقی قرار گرفته باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج مطالعات نشان می دهد كه : وقتی نیروهای رانشی وجود دارند، نتایج بدست آمده هیچ وجه اشتراكی ندارند به جز برای مورد قانون قدرت برای پراكندگی دما و velocityدر سطح مورد آزمایش.

چن و آرمالی رابطه های بین وزش های گرمایی ادغام شده را مورد مطالعه قرار داده اند. آنها به رابطه های قابل توجهی در مورد ورقه های آویزان افقی یا عمودی در حال حركت كه در دما و حرارت یكسانی قرار گرفته بودند دست یافته اند. نتایج نشان داده كه میزان رد و بدل شدن گرما افزایش پیدا می كند وقتی در آزمایش نیروی رانشی استفاده شده و نتیجه عكس گرفته شده وقتی نیروی رانشی استفاده نشده است.

در تمامی گذارشهای قبلی فقط به موقعیت قرارگرفتن لایه های رانشی در محل اتصال سوراخ در صفحه توجه شده بوده است. بنابراین تمام راه حل ها بگونه ای كاملاً مشابه به هم بوده اند.

در صورتیكه چگونگی جریان و جابجایی حرارت اهمیت بالایی دارند. وقتی كه بیشترین مقدار بدست آمده برای ضریبهای گرمایی در مجاورت سوراخ روی صفحه بوده است.

با یك تغییر محدود در فرمول رابطه ای كه نیروی رانش را محاسبه می كند، تأثیر نیروی رانشی وقتی كه صفحه بصورت عمودی و به سمت بالا در حال حركت بود مهمتر و بالاتر ارزشیابی شده است. برای محاسبات این نتایج به میزان فرسودگی در اطراف سوراخ هم توجه چشمگیری شده است. در مطالعات انجام شده توسط علی و آل صانعی، تأثیرات فرسودگی در دیواره های صفحه و تزریق و مكش در سطح متحرك و همچنین مقدار ضریب جابجایی حرارت و حتی میزان فرسودگی در سوراخ برای بهتر استفاده كردن از رابطه قابل توجه قرار گرفته است. ولیكن تأثیر نیروی رانشی محاسبه نشده و فقط مقدار خالص نیروهای وزش گرمایی در منطقه مورد نظر اندازه گیری شده است. در تمامی این آزمایشات صفحه در حال حركت دائمی بوده است. در این آزمایشات نیروهای وارد شده در منطقه و مقدار خالص یا مخلوط شدة وزش گرمایی با شماره های Grashof و Reynolds نشان داده شده اند. در مجموع، مطالعات و تحقیقات بر روی وزش های گرمایی مخلوط شده بر روی صفحه مترحك با تزریق یا مكش بسیار كم و نایاب می باشند و فقط به جنبه فیزیكی در قانون قدرت كه چگونه با تغییر velocity باعث به وجود آمدن نتایج بسیار مشابهی شده است محدود می شود . و همچنین در آزمایشات انجام شده لایه های رانشی فرسوده فرض شده در نزدیكی سوراخ قابل قبول نیستند. ولیكن مطالعه اخیر، این آزمایشات را ادامه داده و مخلوط كرده تأثیرات نیروی رانشی و خاصیت جابجایی گرما و جریان آن بر روی صفحه ای كه بطور دائم در حال حرارت دیدن است و بصورت عمودی آویزان شده است. و حتی تغییرات در اطراف سوراخ و كل صفحه بطور یكنواخت قابل بررسی قرار گرفته است.

نكته قابل توجه دیگر در این آزمایشات بدست آوردن مقدار می باشد وقتی كه بقیه نیروها در حال اندازه گیری هستند. همچنین تعیین مقدار Pr برای مناطق با وزش گرمایی خالص یا مخلوط شده و تعیین مقدار D B

2) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات:

1-2- فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت كننده:

نمودار شمارة یك نشان دهندة یك صفحه دائماً در حال حركت است كه بصورت عمودی آویزان شده و حرارت داده می شود و یك سوراخ كه دارای velocity Uw و یك حرارت Tw كه در یك مایع در حرارت قرار گرفته است.

نیروی گرویتی بر روی بدنه در جهت منفی (-x)x محاسبه شده است. مكش و تزریق در صفحه هم اجازه داده شده است. در اینجا خصوصیات محدود شده مایع فقط شامل غلظت كم آن و ثابت بودن آن می باشد كه خاصیتهای آن كاملاً ثابت و غیر تغییر می‌باشد.

با توجه به تمام این فرضیات، رابطة‌ كامل هدایت كنندة فرسودگی می تواند بصورت زیر نوشته شود:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1) مقدمه……………………………… 1

2) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات…. 6

1-2) فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت كننده 6

2-2) شرایط مرزی ………………….. 8

2-2-2) دیوارة برآمدة مرده……….. 9

3-2-2) جریان آزاد………………. 10

4-2-2) مجرای خروج……………….. 10

3-2) مراحل راه حل های عددی…………. 11

3) نتایج و توضیحات…………………….. 13

1-3) درستی و اعتبار مدل عددی………… 13

2-3) خصوصیات جابجایی گرمایی برای كشش متحد 19

3-3) دما و پراكندگی در Velocity……….. 28

4-3) مطالعات پارامتری………………. 35

5-3) نقشهای مربوط به مناطق وزش گرمایی.. 43

6-3) مقایسه مشكلات از نوع Blasius………. 47

4) نتیجه……………………………… 49

56 صفحه فایل Word

+4 ص فهرست و جکیده

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تاریخچه چیلرهای جذبی

یکی از نیازهای هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصل تابستان است ، این مهم در ساختمانهای بزرگ با استفاده از چیلر انجام می پذیرد ، چیلرها معمولاً در دو نوع جذبی و تراکمی ساخته می شوند بدلیل مصرف برق زیاد توسط چیلرهای تراکمی (کمپرسوری) امروزه چیلرهای جذبی از استقبال خوبی در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمانهای مسکونی

دسته بندی: صنایع

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 139 کیلو بایت

مقدمه

یکی از نیازهای هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصل تابستان است ، این مهم در ساختمانهای بزرگ با استفاده از چیلر انجام می پذیرد ، چیلرها معمولاً در دو نوع جذبی و تراکمی ساخته می شوند بدلیل مصرف برق زیاد توسط چیلرهای تراکمی (کمپرسوری) امروزه چیلرهای جذبی از استقبال خوبی در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمانهای مسکونی و اداری برخوردار شده اند ، این نوع چیلرها بجای انرژی برق از انرژی حرارتی برای تولید سرما استفاده مینمایند و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به انواع کمپرسوری هستند و با توجه به ماهیت چرخشی کار پمپهای مورد استفاده در آنها میزان خرابی و هزینه های مربوط به تعمیرات آنها کمتر از انواع تراکمی می باشد ، همچنین صدای آنها بسیار کمتر از انواع تراکمی بوده و تقریباً بدون لرزش هستند ، با در نظر گرفتن هزینه های جنبی از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه های جاری چیلر تراکمی ، چیلرهای جذبی از نظر اقتصادی نیز دارای مزیت قابل توجهی هستند ، انواع مختلفی از چیلرهای جذبی عبارت‌اند از:

۱. چیلرهای آب گرم ضد کریستال

2. چیلرهای بخار تک اثره (Single Effect)

3. چیلرهای بخار دو اثره (Double Effect)

4. چیلرهای شعله مستقیم (Direct Fired)

4-1 یکپارچه محلی(با مشعل اتمسفریک )

4-2 سیلیکاژلی ( به جای استفاده از لیتیم برماید از سیلیکاژل که ماده ی جاذبی است استفاده می شود.)

عملکرد چیلرهای جذبی

1. اواپراتور: مبرد توسط سیستم توزیع خاصی بصورت کاملاً یکنواخت روی دسته لوله های آب برگشتی از ساختمان ریخته و بدلیل فشار پائین محفظه اواپراتور تبخیر شده و باعث سرد شدن آب داخل لوله ها می‌شود .

21 صفحه قابل ویرایش

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

راهنمایی مناسب و کاربردی در پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان

دسته بندی: صنایع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 2.557 مگا بایت

این فایل پروژه ای اجرایی را در اختیار شما قرار میدهد که بواسطه آن با مراحل برنامه ریزی استراتژیک در سازمان آشنا شده و روشهای کاربردی را در این خصوص در اختیار دوستان قرار میدهد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


تحقیق درباره کاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد رشته صنایع

تحقیق درباره کاربرد مواد دیرگداز در صنایع اهن و فولاد و کاربرد نانو تکنولوژی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 127
حجم فایل 72 کیلو بایت

*کاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد*

 

صنایع مواد دیرگداز اهن و فولاد

 

1ـ “ كاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد”

حدود 70% كل تولیدات مواد نسوز در صنایع تولید آهن و فولاد مصرف می شود. بسیاری از تولید كنندگان فولاد در مراكز خود دارای پخش دیرگداز هستند كه در این بخشها آزمایشهای متداول و معینی بر روی دیرگدازهای جدید دریافت شده انجام می دهند. بعضی از كارخانه ها نیز بخش های بزرگ تحقیقاتی دارند كه در آنها تحقیقات مداومی بر روی ساخت انواع دیرگدازهای جدید صورت می پذیرد.

مذاب فلزات و سرباره اثرات مخربی بر روی آستر كوره های مورد مصرف در صنایع آهن و فولاد دارد. این مواد موجبات آلودگی، پوسیدگی، سائیدگی، شستن و حمل كردن آجرهای دیرگدازی را كه ظاهراً باید در مقابل عوامل شیمیائی سخت و مقاوم باشند را فراهم می سازند. هدف اصلی طراحان و سازندگان مواد نسوز اینستكه موادی برای آسترها تهیه كنند كه فلز و سرباره نه در آنها نفوذ نماید و نه با آنها وارد واكنش گردند. ایده آل این طراحان ساخت موادی است كه بدون عیب بوده و مقاوم در مقابل شوكهای حرارتی باشند، البته آنها باید در عمل این ایده خود را تعدیل بخشند.

 

صنایع تولید فولاد و اهنن


تولید آهن در كوره بلند

علیرغم احتمال وجود رقابتهائی از طرف روش احیا مستقیم در آینده، بنظر میرسد كه استفاده از كورة بلند برای تهیه آهن خام لااقل برای سالهای زیاد دیگری همچنان متداول باقی بماند. شواهد و قرائن بسیاری تمایل بیشتر برای استفاده از كوره های بزرگتر از جانب تهیه كنندگان را نشان می دهد. استفاده از درجه حرارتهای بالاتر، دمش اكسیژن اضافی و كار در فشارهای بالاتر، شرایط انتخاب و كاربرد مواد نسوز بهتر، دقیقتر و بحرانی تری را فراهم می سازد.

كورة بلند عبارتست از یك سیلندر مخروطی فولادی كه آستر آن بدلیل شرایط متفاوت ساختمان هر قسمت از كوره. توسط مواد دیرگداز مختلفی پوشیده شده است مواد شارژ شامل سنگ معدن آهن، كك و آهك از دهانه بالای كوره كه می تواند تا حدود 36 متر نیز ارتفاع داشته باشد، وارد كوره بلند می گردد. هوای پیش گرم شده اغلب بهمراه مواد دیگری چون اكسیژن، بخار آب و دیگر گازها از میان لوله هایی بدرون توده شارژ دمیده می شود. در نتیجه این عمل كك سوخته و به CO2 تبدیل می گردد و آهن موجود در سنگ معدن شارژ را احیاء كرده و به آهن فلزی تبدیل می كند. واكنش زیر محصول كوره بلند را نشان می دهد:

 

مذاب آهن تهیه شده در ته كوره جمع آوری می گردد تا اینكه یا مستقیماً تحویل كوره فولاد سازی شود و یا برای انجام عملیات بعدی، ریخته گری و سرد گردد.

كوره بلند بر اساس تبادل متقابل انرژیهای شیمیائی و حرارتی عمل می كند. علیرغم وجود بیش از یك قرن سابقه تحقیقاتی در مورد تهیه آهن توسط كوره بلند، اطلاعات مختصری دربارة توزیع درجه حرارت در هنگام كار این كوره ها موجود است. این امر مانع از عملكرد دقیق مواد دیرگداز بكار رفته در نقاط مختلف كوره می شود. بدنه، شكم و تنوره بخش های اصلی یك كورة بلند را تشكیل می دهد.( به شكل 1 توجه كنید). انتخاب دقیق مواد نسوز مناسب همراه با تعبیه سیستم خنك كننده در نقاط گرم كوره بخصوص نواحی شكم و بوته( محل جمع آوری مذاب) عمر كوره را افزایش می دهد اگر چه غالباً در اثر عملكرد عوامل مخرب ناشناخته، امكان بروز شكستهای ناگهانی وجود دارد.

گاز از ناحیه فوقانی كوره بلند خارج می شود و این در حالیست كه در حدود 15ـ 10 گرم بر سانتیمتر مكعب گرد و غبار حاوی ذرات سنگ معدن آهن، كك و مواد روانساز را به همراه دارد. در بعضی موارد غلظت این گردو غبارها به حدود100 نیز می‌رسد. مجموعه ای از عوامل چون درجه حرارت بالا، گرد و غبار معلق در كوره و مواد ساینده ناشی از حركت نزولی شارژ كوره از بالا به پائین، مدت عمر آستر را معین می سازد. از آنجائیكه این اعمال با سرعت های متفاوتی در قسمت های مختلف كوره صورت می پذیرد لذا طراح می باید برای نواحی مختلف، مواد نسوز متفاوتی را انتخاب نماید.

برحسب مواد دیرگداز بكار رفته برای كورة بلند دو ناحیة متفاوت را می توان تصور نمود:

الف) منطقة فوقانی كه بحرانی ترین ناحیة این قسمت، بدنه كوره بلند است.

ب) منطقة تحتانی شامل قسمت های تنوره، كف، شكم و لوله های دمندة هوا و…  

حدود تغییرات درجه حرارت در منطقة تحتانی با تقریب بسیار مابین C‌ْ 1800ـ1300 و در منطقة فوقانی بین C ْ1300ـ200 می باشد. منطقه تحتانی كه اجباراً در آن مذاب به همراه سرباره وجود دارد و فعل و انفعالات موجود در درجه حرارتهای بالا  صورت می پذیرد، موقعی می تواند پایدار بوده و عمل كند كه آستر توسط جریان آب سرد خنك شود. نحوه ساخت منطقة فوقانی نیز باید بگونه ای باشد كه در مقابل عملیات مكانیكی و خوردگی شیمیائی ناشی از گازها و بخاراتی كه توسط شارژ ایجاد می شود مقاومت ورزد.

هنگامیكه كوره بلند در حال فعالیت می باشد تنورة آن در تمام طول عمرش تحت تأثیر مذاب آهن با درجه حرارتی حدود C ْ1500 و فشار  قرار دارد. باین ترتیب تنوره بزودی از بین خواهد رفت.

 

#درصورت هر مشکل ما پشتیبان شما هستیم. 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


تحقیق کار،‌ انرژی، گرما رشته صنایع

باد هوای در حال حركت است باد به وسیلة گرمای غیر یكنواخت كه سطح كرة زمین كه حاصل عملكرد خورشید است، بوجود می‌آید

دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 21
حجم فایل 137 کیلو بایت

باد هوای در حال حركت است. باد به وسیلة گرمای غیر یكنواخت كه سطح كرة زمین كه حاصل عملكرد خورشید است، بوجود می‌آید. از آنجائیكه سطح زمین از سازنده‌های خشكی و آبی قنوعی تشكیل شده‌اند، اشعة خورشید را بطور غیریكنواخت جذب می‌كند. وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشكی سریعتر از هوای روی سرزمین‌های آبی گرم می‌شود. هوای گرم روی خشكی ضبط شده و بالا می‌رود و هوای خنك تر و سنگین تر روی آب جای آنرا می‌گیرد كه این فرآیند بادهای محلی را می‌سازد. در شب، از آنجا كه هوا روی خشكی سریعتر از هوای روی آب خنك می‌شود، جهت باد برعكس می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچة باد

مكانیسم‌های آسیاب‌های بادی

مكانیسم‌های بادی نو

 انواع آسیابهای بادی

ماشین‌های آسیاب بادی افقی

دستگاههای نیروی بادی

منابع بادی

تولید باد

اقتصاد انرژی باد

باد و محیط زیست

استفاده بهینه از باد

وارپ (WARP)

كار و گرما

توربینهای بخار

موتورهای بنزینی

داخل یك موتور بنزینی معمولی چه اتفاقی می افتد

انبساط جامدات

انبساط وهمرفتی گرمایی …

انبساط هوا

رسانش گرما

آیا هوا رسانای خوبی برایگرماست ؟

اندازه گیری دما

منابع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


آموزش نرم افزار expert choice

آموزش نرم افزار expert choice

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 28
حجم فایل 926 کیلو بایت

آموزش نرم افزار expert choice

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل