کاملترین فایل بررسی تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

بررسی تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 9.04 مگا بایت

تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF در ۱۳۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست

کلیات
انواع فاضلاب و خصوصیات آنها
سرانه فاضلاب BOD۵ و مواد معلق
جمعیت معادل آلودگی
تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی
مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب
اجزای فاضلاب
آلایندهای مهم در تصفیه فاضلاب
روشهای تجزیه
یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد
کل مواد جامد
بو
آثار بو
آثار بو
تعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آن
دما
چگالی
رنگ
تیرگی
ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد
ماده آلی
پروتئینها
کربوهیدراتها
چربی و روغن گریس
پاک‏کننده‏ها
آلاینده‏های درجه اول
ترکیبات آلی فرار (VOCS)
سموم و مواد شیمیایی کشاورزی
اندازه گیری محتوای آلی
نیاز به اکسیژن بیوشیمیایی
محدودیتهای آزمون BOD
نیاز اکسیژن شیمیایی
کل کربن آلی
ماده غیر آلی
کلریدها
درجه قلیایی
نیتروژن
فسفر
گازها
اکسیژن محلول
هیدروژن سولفید
متان
میکروارگانیزمها
باکتریها
قارچها
جلبکها
تک یاختگان
گیاهان و جانوران
ویروسها
ارگانیزمهای بیماری زا
تأثیر بر آبهای جاری
نمک‏های معدنی
اسیدها و یا قلیاها
مواد آلی
مواد جامد معلق
مواد شناور جامد و مایع
آب گرم
رنگ
مواد شیمیایی سمی
موجودات زنده ذربینی
مواد پرتوزا
ماده کفزا
دوره طرح
جمعیت دوره‏های طرح
سرانه تولید فاضلاب BOD۵ و مواد معلق
ضرایب حداکثر و حداقل فاضلاب
میزان پساب‏های صنعتی
میزان نشد‏آب‏ها
درجه تصفیه و مصرف فاضلاب تصفیه شده
تصفیه مقدماتی فاضلاب و پساب
آشغال گیری
دانه گیر
شناور سازی
یکنواخت کردن
تنظیم PH
ته‏نشینی ساده
روغن و گریس
روغنهای آزاد
روغنهای با پراکندگی مکانیکی
امولسیونهای پایدار شیمیایی
روغنهای محلول
روغنهای چسبنده به سطح ذرات
امولسیونها
نسبت فاز خارجی به فاز داخلی
اندازه ذرات
تئوری جداسازی روغن به روش ثقلی
جدا کننده API
عمق جریان در واحد
جدا کننده CPI
شناور سازی
شناور سازی می‏تواند با اهداف زیر در تصفیه پسابها مورد استفاده قرار گیرد
اصول و تئوری شناور سازی
روشهای شناور سازی
اکتروفلوتیش
شناور سازی به کمک هوای محلول
شناور سازی به کمک هوا در فشار اتمسفریک
شناور سازی به کمک خلاء
حذف مواد جامد معلق
مکانیزم فرایند شناور سازی
فیلتر اسیون
جذب توسط کربن فعال
عوامل مؤثر در فرایند شناور سازی
زمان ماند حوض شناور سازی
تأثیر فشار
تأثیر دما
اصول و تئوری شناور سازی
سرعت صعود حبابها و ذرات
حلالیت و آزاد شده هوا
معادلات طراحی
اثر تصفیه شیمیایی
تانک اشباع سازی هوا
انبار لجن
تجهیزات کنترول سطح مایع در تانک شناورسازی
مدلهای آزمایشگاهی
انعقاد و لخته سازی
جدا سازی ثقلی
شناورسازی
اندازه گیری روغن و گریس
مزایا و معایب و شناورسازی با هوای محلول
مروری بر مطالعات گذشته
بررسی پسابهای روغنی و آلی واحد ET تصفیه فاضلابهای خروجی پتروشیمی اراک
Oily & Oranic sewer
بررسی دقیق تر API DAF واحد ET پتروشیمی اراک
حل یک مسئله و برنامه کامپیوتری برای طراحی یک واحد DAF
منابع

شرح مختصر

جدول ۱-۱ طبقه بندی انواع فاضلاب‏ها ترکیب فاضلاب ضعیف متوسط قوی رنگ فاضلاب تازه خاکستری خاکستری خاکستری رنگ فاضلاب کهنه خاکستری مایل به سیاه مایل به سیاه مایل به سیاه بوی فاضلاب تازه کهنه و مرطوب کهنه و مرطوب کهنه و مرطوب بوی فاضلاب کهنه تخم مرغ گندیده تخم مرغ گندیده تخم مرغ گندیده درجه حرارت ۵۵-۹۰ فارنهایت ۵۵-۹۰ فارنهایت ۵۵-۹۰ فارنهایت مجموع مواد جامد ۴۵۰ میلیگرم در لیتر ۸۰۰ میلیگرم در لیتر ۱۲۰۰ میلیگرم در لیتر مواد جامد فرار ۲۵۰ میلیگرم در لیتر ۴۲۵ میلیگرم در لیتر ۸۰۰ میلیگرم در لیتر مواد معلق ۱۰۰ میلیگرم ۲۰۰ میلیگرم در لیتر ۲۷۵ میلیگرم در لیتر مواد معلق فرار ۷۵ میلیگرم در لیتر ۱۳۰ میلیگرم در لیتر ۲۰۰ میلیگرم در لیتر مواد قابل ته نشینی ۲ میلیگرم در لیتر ۵ میلیگرم در لیتر ۷ میلیگرم در لیتر PH ۵-۶ ۵۷ ۸ ازت کل ۱۵میلیگرم در لیتر ۴۰ ۶۰ ازت آلی ۱۰ میلیگرم در لیتر ۲۵ ۴۰ فسفات کل ۵ میلیگرم در لیتر ۱۵ ۳۰ تعداد کل باکتریها ۱۰۸ در ۱۰۰ میلی‏لیتر ۱۰۸۳۰ ۱۰۸ ۱۰۰ تعداد کلیفرمها ۱۰۶ در ۱۰۰ میلی لیتر ۱۰۶ ۳۰ ۱۰۶ ۱۰۰ BOD ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۵۰ اگر بترتیب V۱ و V۲وV۳ و…Vm دبی فاضلاب در ساعات نمونه‏برداری باشد و حجمی از فاضلاب که برای آزمایش مورد نیاز است ۲۰۰ میلی لیتر تعیین شده باشد. باید به نسبت و و …. هر نمونه را برداشته و از اختلاط آنها نمونه واحد و مخلوطی تهیه و مورد آزمایش قرار داد. مهمترین عواملی که در تعیین شدت آلودگی فاضلاب یا پساب دخالت دارد و اندازه‏گیری آنها در آزمایشگاه نهایت ضرورت را خواهد داشت. تعیین مقادیر BOD (Biochemical oxygen Demand) و COD(Demand Oxygen Chemical ) و (Permangnat Value ) می‏باشد چون اندازه گیری BOD در تصفیه آزمایشگاه عملا پنج روز بطول می‏انجامد. لذا آنرا به BOD۵ نمایش می‏‏دهند. بنابراین تعریف کلی BOD۵ خواهد بود (اکسیژن لازم برای اکسیداسیون آلودگی‏های فاضلاب بطریقه بیولوژیکی) COD نیز که تعریف آن عبارت است از (اکسیژن لازم برای اکسیداسیون آلودگی‏های فاضلاب بطریقه شیمیایی). در زمانی حداکثر ۲ ساعت تعیین می‏گردد. از این رو در آزمایشگاهها ترجیح می‏دهند برای اطلاع از شدت آلودگی فاضلاب یا پساب اغلب به اندازه‏گیری COD اکتفا شود. چون در فاضلاب شهری و قسمت مهمی از پساب‏های صنعتی نسبت حدود ۵۱ تا ۲ است با اندازه‏گیری COD براحتی BOD۵ را با تقریبی قابل قبول محاسبه می‏کنند. ممکن است بجای استفاده از نسبت مذکور بعد از تعیین COD از منحنی‏هایی که نسبت بین COD و BOD را تعیین نموده است برای محاسبه BOD۵ استفاده کنند. فرمول دیگری که در تعیین شدت آلودگی بکار می‏رود فرمول Mcgowan نام دارد P ۵۶N ۵۴= شدت آلودگی در این رابطه N معادل ازت آمونیاکی و آلی بحسب قسمت در ۱۰۰۰۰۰ و P معادل پرمنگنات مصرفی در محیط اسیدی و ۲۷ درجه سانتیگراد جهت اکسیداسیون مواد آلی بحسب قسمت در ۱۰۰۰۰۰ است ضریب ۵۴ میزان اکسیژن مصرفی جهت اکسیداسیون به نیترات است و ضریب ۵۶ راکلرو ـ سولفات ـ کلسیم ـ منیزیم به همان اندازه که در آب آشامیدنی موجود است. N پسابهای صنعتی را برقم ۴ تقلیل می‏دهند فاضلاب‏ها را بر حسب BOD۵ و فرمول Mcgowan به ترتیب زیر طبقه‏‏بندی کرده‏اند جدول ۲-۱ طبقه بندی فاضلابها برحسب BOD۵درفرمول MCGOWAN نوع فاضلاب میلی گرم در لیتر BOD۵ طبقه‏بندی Mcgowan ضعیف ۲۱۰ ۶۰ متوسط ۲۵۰ ۱۰۰ قوی ۶۰۰ ۱۷۰ رابطه بین مقدار میلیگرم در لیتر BOD۵ و شدت آلودگی برحسب طبقه فرمول Mcgowan به قسمت در ۱۰۰۰۰۰ به شرح جدول زیر خواهد بود جدول ۳-۱شدت آلودگی برحسب فرمول MCGOWAN میلی گرم در لیتر BOD۵ طبقه‏بندی Mcgowan قسمت در ۱۰۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر BOD۵ طبقه‏بندی Mcgowan قسمت در ۱۰۰۰۰۰ ۸۴۰ ۲۴۰ ۴۵۵ ۱۳۰ ۸۰۵ ۲۳۰ ۴۲۰ ۱۲۰ ۷۷۰ ۲۲۰ ۳۸۵ ۱۱۰ ۷۳۵ ۲۱۰ ۳۵۰ ۱۰۰ ۷۰۰ ۲۰۰ ۳۱۵ ۹۰ ۶۶۵ ۱۹۰ ۲۸۰ ۸۰ ۶۳۰ ۱۸۰ ۲۴۵ ۷۰ ۵۹۵ ۱۷۰ ۳۱۰ ۶۰ ۵۶۰ ۱۶۰ ۱۷۵ ۵۰ ۵۲۵ ۱۵۰ ۴۹۰ ۱۴۰ در بیشتر کشورها بجای پرمنگنات از پرمنگنات در محیط اسیدی و ۲۸ درجه سانتیگراد برای تعیین اکسیژن لازم برای اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب استفاده می‏نمایند طبقه‏بندی فاضلاب با توجه به این نوع مطلب در جدول زیر آمده است. جدول ۴-۱طبقه بندی فاضلابها برحسب پرمنگنات نوع فاضلاب پرمنگنات مصرفی میلیگرم در لیتر ضعیف ۵۰ متوسط ۱۰۰ قوی ۲۵۰ در فاضلاب‏ها و پساب‏ها علاوه بر BOD۵ و COD مقدار مواد معلق یا SS (Suspended Solid ) که در طراحی تصفیه‏خانه‏ها اهمیت خاصی دارد باید در نمونه‏های اخذ شده ساعتی مورد آزمایش قرار گیرد. پساب‏های صنعتی ممکن است شامل قسمت‏های زیر باشد ۱ـ پساب‏های حاصل از شستشوی ماشین آلات و مواد اولیه ۲ـ پساب‏های ناشی از روش‏های تولید محصولات صنعتی ۳ـ فاضلاب فعالیت پرسنل کارخانه نشد آبها مخصولا در نقاطی که سطح آبهای زیرزمینی بالا است از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود مهمترین آلودگی‏‏های حاصل از اثر دفع نادرست پسابهای صنعتی عبارتند از ـ مواد آلی و آلوده کننده‌ که باعث مصرف اکسیژن محلول محیط دریافت کننده می‏شود. ـ عوامل بیماریزا ـ ترکیبات آلی شیمیایی ـ مواد غذایی گیاهی ـ مواد معدنی ـ رسوبات ـ نفت و روغن ـ حرارت ـ مواد رادیواکتیو از کل مواد جامد موجود در فاضلاب ۳۰ درصد آن معلق و ۷۰ درصد آن مواد آلی است. مواد آلی فاضلاب شامل ۱۰ درصد چربی و روغن ـ‌۲۵ درصد کربوهیدراتها و ۶۵ درصد پروتیین است. مطالب فوق در جدول شماره (۵-۱) نشان داده شده است ضمنا جدول (۶-۱) اهم بیماری ناقله بوسیله فاضلاب را نشان می‏دهد. ضمنا به منظور مقایسه کیفیت فاضلاب شهری در نقاط مختلف جهان با آنچه که در شهر تهران در نتیجه نمونه‏برداری مکرر و انجام آزمایشات در طول مسیر مطالعات فاز اول فاضلاب تهران بدست آمده به جدول (۵-۱) که نشان دهنده ترکیب فاضلاب در کشورهای جهان اشاره می‏کنیم. جدول۵-۱ ترکیبات فاضلاب شهری فاضلاب ۱۰ درصد ۹۹۹ درصد مواد جامد آب ۳۰ مواد معدنی ۷۰ مواد آلی فلزات مواد دانه‏ای ۱۰ چربی و روغن ۶۵ پروتیین املاح ۲۵ کربوهیدراتها جدول ۶-۱ انواع بیماری‏هایی که بوسیله آب آلوده انتقال می‏یابد. نوع بیماری نحوه انتقال عامل بیماری اسهال آمیبی انسان به انسان از طریق غذای آلوده حشرات تماس با یکدیگر ـ آب آلوده پروتوزیرها اسهال معمولی انسان به انسان از طریق آب آلوده غذای آلوده حشرات Shigelea وبا انسان به انسان از طریق آب آلوده Vibro – Chlora دراکونکولوز انسان به انسان از طریق آب آلوده Dracun Culose کرم کدو حیوانات به انسان از طریق آب و غذای آلوده و مواد و اشیایی که به وسیله مبتلا لمس شده است. Eshinococcose عفونتهای کبدی انسان به انسان از طریق آب آلوده تماس بین انسان‏ها Viruses زردی حیوانات به انسان از طریق آب و غذای آلوده و تماس بین انسان‏ها و حیوانات Leptuspria شبه حصبه انسان به انسان از طریق تماس بین انسانها آب و غذای آلوده Salmonella شیستوزوموناس حیوان به انسان از طریق حشراتی که در آبهای آلوده زندگی نمایند غذای آلوده Trematode تولارمی حیوانات به انسان از طریق آب آلوده حیوانات اهلی حشرات Tularomis حصبه انسان به انسان از طریق آب و غذای آلوده تماس انسانها Salmonella ۳-۱- سرانه فاضلاب BOD۵ و مواد معلق سرانه تولید فاضلاب بستگی کامل به میزان آب مصرفی عادات مردم شرایط اجتماعی و مذهبی و بسیاری عوامل دیگر دارد. معمولا بر حسب شرایط اقلیمی ۸۰-۶۵ آب مصرفی شهری به فاضلاب تبدیل می‏شود. در آمریکا بر اساس گزارش Anderson Farrel-Watson برای منازل مسکونی با احتساب تعداد ساکنین هر خانواده ۵ نفر بسته به شرایط اجتماعی سرانه تولید فاضلاب شهری به شرح زیر تعیین شده است. اجتماعات با زندگی خوب ۲۵۰ لیتر اجتماعات با زندگی متوسط ۱۷۰ لیتر اجتماعات با زندگی پایین و روستاها ۹۰ لیتر جدول ۷-۱ کیفیت شیمیایی فاضلاب در کشورهای مختلف نام کشور کیفیت فاضلاب کنیا هند پرو فلسطین آمریکا انگلیس برزیل MgL BOD۵ ۴۴۸ ۲۸۲ ۱۷۵ ۲۸۵ ۲۱۳ ۳۲۴ ۳۰۰ مواد معلق MgL ۵۵۰ ۴۰۳ ۱۹۶ ۴۲۷ ۱۸۶ ۳۱۲ ۲۸۰ مواد محلول MgL ۵۰۳ ۱۰۶۰ ۱۱۸۷ ۱۰۹۱ ۵۰۲ ــ ۷۰۰ کلرورهاMgL ۵۰ ۲۰۵ ــ ۱۶۳ ۹۶ ۳۱۵ ــ آمونیاک(N) ۶۷ ۳۰ ــ ۷۲ ۱۳ ۲۹ ــ فاضلابها را بر مبنای میزان BOD۵ و COD مطابق جدول بعد طبقه‏بندی نموده اند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی تصفیه و تولید پارافین

مقاله تصفیه و تولید پارافین

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 767 کیلو بایت

مقاله تصفیه و تولید پارافین

مقدمه. ۱

پارافین‌ها از لحاظ کاربرد به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۴

۱- کاملاً تصفیه شده: ۴

۲- تصفیه شده: ۴

۳- نیمه تصفیه شده: ۴

فصل اول. ۵

نحوة تولید پارافین در پالایشگاه. ۵

مراحل تولید اسلک‌وکس در پالایشگاه: ۶

دو نوع Lubcard داریم: ۶

روغن‌گیری [De oiling] 8

فصل دوم. ۱۳

نحوه تولید پارافین در کارخانه تصفیه و تولید پارافین ۲۰۲٫ ۱۳

مکانیسم تصفیه و تولید پارافین ۲۰۲: ۱۴

محل نگهداری و مذاب نگهداشتن مواد اولیه: ۱۵

دستگاه سختی‌گیر. ۲۰

مشخصات کیت مورد استفاده در کارخانه. ۲۲

روش کار با کیت: ۲۳

محاسبه. ۲۳

تبدیل واحد. ۲۳

محل سرد کردن مواد اولیه ]سردخانه[ ۲۴

له کردن مواد به صورت رشته‌ای ]له‌کن[ ۲۷

واحد گرم‌خانه. ۲۸

ارتباط واحد له‌کن و واحد گرم‌خانه. ۳۲

اتاقک منبع روغن هیدرولیک و تابلو برق. ۳۴

ضایعات فوتزاویل [مواد زائد روغنی یا ناخالصی‌های اسلک‌وکس] ۳۶

مخزن پودری پارافین و میکسر. ۳۶

توضیحات مختصری درباره شکل صفحه قبل: ۳۸

دستگاه فیلترپرس… ۴۰

توضیحاتی مختصر: ۴۳

– کوئل‌ها: ۴۳

– انشعابات کلکتور: ۴۴

توضیحات مختصری درباره اجزای دستگاه فیلترپرس: ۴۴

مخزن هوایی پارافین و سالن سردخانه. ۴۵

– سه راهه ها: ۴۵

– فرق پودر پارافین با پارافین قالب بندی: ۴۶

– موارد استفاده و مصارف ضایعات فوتزاویل: ۴۶

– تفاوت پارافین تولیدی در کارخانه ۲۰۲ و پالایشگاه با پارافین خوراکی: ۴۶

– موارد استفاده پارافین در ایران و کشورهای صنعتی دیگر: ۴۶

مکانیسم تصفیه و تولید پارافین ۲۰۲:

سیاست و مکانیسم تولید پارافین در کارخانه تصفیه و تولید پارافین به طور مختصر به شرح زیر است:

قطر لوله‌ها Inch2 می‌باشد و فاصله بین لوله‌ها cm20 می‌باشد و طول لوله بستگی به بزرگی استخر ماده اولیه دارد.

در بالای استخر ماده اولیه یک شیر ورودی و یک شیر خروجی وجود دارد که جهت انتقال حرارت هر دو شیر باز می‌باشد. با باز کردن شیر ورودی، آب داغ یا بخار آب وارد لوله‌های کف استخر می‌شوند آب داغ یا بخار آب از شیر شماره ۱ کلکتور (توزیع کننده( تامین می‌شود به طوری که اگر شیر آب داغ باز شود و شیر بخار آب بسته باشد آب داغ از طریق ورودی به داخل لوله‌ها انتقال می‌یابد، و بالعکس اگر شیر آب داغ بسته باشد و شیر بخار آب باز باشد بخار آب از طریق ورودی به داخل لوله‌ها انتقال می‌یابد. دلیل استفاده از آب داغ یا بخار آب این است که اسلک‌وکس مذابی را که به طور مذاب به وسیله نفتکش به استخر ماده اولیه انتقال دادیم به همان صورت مذاب نگه داریم (آب داغ یا بخار آب از درون لوله‌های داخل استخر عبور می‌کند و با این عمل باعث مذاب بودن ماده اولیه می‌شود.)

فشار بخار آب atm5/1 می‌باشد و بخار آب دمایی حدوددارد که این درجه حرارت، گرمای خود را صرف مذاب نگه‌داشتن و مذاب کردن مواد اولیه (اسلک‌وکس) می‌کند و اما فشار آب داغ atm3 است و دبی حجمی آب داغ۳۰۰ می‌باشد و آب داغ حدوداًمی‌باشد. (اسلک در هر دو دمایوبه صورت مذاب می‌باشد که اسلک با این دما به سالن سردخانه که مفصلاً درباره آن بحث می‌شود، منتقل می‌شود و به همین منوال دمایش بهکاهش می‌یابد.) لوله‌های که در کف استخر کار گذاشته می شود را کوئل می‌نامند. (کوئل به معنی تغذیه کننده چند خط لوله می‌باشد) از درون این لوله‌ها (کوئل) یا آب داغ یا بخار آب عبور می‌کند و این کوئل درون استخر مسئول مذاب کردن و مذاب نگه‌داشتن اسلک‌وکس می‌باشد. لوله‌های درون استخر دارای چند زانو هستند (زانوهای) که این زانوها هر کدام، معادل یک متر لوله می‌باشد و باعث افت فشار می‌شود در نتیجه انتقال حرارت مشکل‌تر می‌باشد در نتیجه اگر از آب داغ در کوئل استفاده شود بهتر است چوندر این صورتمی‌باشدوبخار آبمی‌باشد در نتیجهآب داغ برای ما بهتر است چون زمان کمتری تا رسیدن به دمایاست اما بخار آب بیشتر مواقعی استفاده می‌شود که نتوانیم از آب داغ استفاده کنیم مثلاً زمانی که اسلک درون استخر جامد شود از بخار آب که دمای بیشتر نسبت به آب داغ دارد استفاده می‌شود.

یک نکته مهم دیگر اینکه آب داغ نگهدارنده اسلک‌وکس، در استخر به صورت مذاب می‌باشد یعنی وقتی نفتکش‌ها اسلک را درون استخر خالی می‌کنند به علت درجه حرارت بالا اسلک به صورت مذاب وجود دارد و آب داغ که در کوئل جریان پیدا می‌کند جهت نگه‌داری اسلک به صورت مذاب می‌باشد) پس از مدتی (چند روز) که از اسلک مذاب به سردخانه انتقال صورت گرفت اسلک درون استخر پایین می کشد و اسلک بالایی یا اسلکی که در تماس با هوا می‌باشد به صورت جامد درمی‌آید که اینجا ضرورت استفاده از بخار آب به درون کوئل برای مذاب کردن پیش می‌آید. (آب داغ جهت مذاب کردن نیست و فقط جهت نگه‌داری مواد به صورت مذاب می‌باشد و اما شیر خروجی که فقط شامل آب داغ می‌باشد و فقط آب داغ از شیر خروجی بیرون می‌آید اگر از قسمت ورودی آب داغ وارد شود آب داغ به تدریج وارد لوله‌ها شده و به جلو پیش می‌رود و به همین منوال که درون لوله‌ها حرکت می‌کند از گرمای خود به اسلک منتقل می‌کند و همین امر باعث پایین آمدن دمای آب داغ می‌شود تا زمانی که آب با دمایی پایین‌تر از دمای اولیه خود از شیر خروجی خارج می‌شود و در نهایت به منبع خروجی (مخزن) ریخته می‌شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل کتاب شیمی(3) و ازمایشگاه

کتاب شیمی(3) و ازمایشگاه

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 119

حجم فایل: 6.33 مگا بایت

کتاب شیمی(3) و ازمایشگاه/برهم کنش میان مواد/سال سوم دبیرستان/زشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک/119 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی شیمی داروئی

بررسی شیمی داروئی

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 138

حجم فایل: 127 کیلو بایت

بررسی شیمی داروئی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………..

1

2- پیشگفتار ………………………………………………………………………………………

4

3- تاریخچه و فعالیت شركت ……………………………………………………………….

7

4- جذب ، پخش ، بیوترانسفورماسیون و دفع داروها …………………………………

16

4-1- متابولیسم ………………………………………………………………………….

18

4-2- واكنشهای تغییر شكل بیولوژیكی (بیوترانسفورماسیون) ……………..

26

4-3- تقسیم بندی واكنشهای بیوترانسفورماسیون ……………………………..

26

5- آنتی بیوتیكها …………………………………………………………………………………

31

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………..

31

5-2- تاریخچه ………………………………………………………………………….

33

5-3- طبقه بندی ………………………………………………………………………..

35

6- ویتامینهای محلول در چربی …………………………………………………………….

49

6-1- مقدمه ……………………………………………………………………………..

49

6-2- طبقه بندی ………………………………………………………………………..

49

6-3- مكانیسم عمل ویتامینهای محلول در چربی ……………………………..

55

7- ویتامینهای محلول در آب ……………………………………………………………….

57

عنوان

صفحه

7-1- معرفی ……………………………………………………………………………..

57

7-2- طبقه بندی ………………………………………………………………………..

58

7-3- مكانیسم اثر ویتامینهای محلول در آب …………………………………..

65

8- داروهای ضد درد …………………………………………………………………………..

67

9- داروهای آرام بخش – خواب آور …………………………………………………….

77

10- ضدعفونی كننده های موضعی ………………………………………………………..

86

10-1- الكلها ……………………………………………………………………………

89

10-2- آلدئیدها ………………………………………………………………………..

89

10-3- اسیدهای آلی ………………………………………………………………….

89

11- مشخصات چند دارو

11-1- كلرامفنیكل و مشتقات آن …………………………………………………

90

11-2- مفنامیك اسید …………………………………………………………………

92

11-3- آلومینیم ام . جی ……………………………………………………………..

95

11-4- آلومینیم ام . جی . اس ………………………………………………………

97

11-5- كلرفنیر آمین …………………………………………………………………..

97

12- فعالیت های بخش آزمایشگاه (كار عملی)

12-1- كلرامفنیكل – تجزیه مواد (ASSAY )…………………………………

100

عنوان

صفحه

12-2- مفنامیك اسید – تجزیه مواد ………………………………………………….

104

12-3- سیپروهپتادین – تجزیه مواد ……………………………………………….

111

12-4- آلومینیم ام . جی . اس – تجزیه مواد……………………………………

112

12-4- شربت اكسپكتورانت – تجزیه مواد………………………………………

118

13- پروژه : تحقیق در مورد پوكه انواع كپسول

13-1- كپسول چیست ؟ ……………………………………………………………..

124

13-2- انواع فرآورده های كارخانه ژلاتین ایران ……………………………..

125

13-3- ساختار كپسولها ………………………………………………………………

126

13-4- مواد اولیه و تستهای آن …………………………………………………….

126

13-5- مشخصات كپسولها و جداول ……………………………………………..

129

14- جدولهای مربوط به محصولات شركت ……………………………………………

131

14-1-نام و مشخصات محصولات حال و آتی شركت ……………………..

131

14-2-اطلاعات مربوط به تولیدات شركت بر اساس نوع محصول ……….

136

14-3-اطلاعات مربوط به تولیدات پش بینی شده شركت بر اساس نوع و تعداد محصول

137

15- منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….

138

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل پژوهش بررسی كانه آرایی كانسنگ منگنز

پژوهش بررسی كانه آرایی كانسنگ منگنز

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 87

حجم فایل: 14.258 مگا بایت

پژوهش بررسی كانه آرایی كانسنگ منگنز

مقدمه

با رشد فزآینده صنایع نوپای كشورمان، نیاز به تهیه مواد خام از منابع داخلی افزایش چشمگیری می یابد. در این راستا اكتشافات مواد معدنی می تواند نقش عمده ای در بازسازی و پیشرفت نوین صنایع ایران زمین داشته باشد.

منگنز از جمله فلزاتی است كه اكتشاف آن جزو طرحهای اولویت دار قرار دارد. زیرا كاربرد وسیع آن در صنایع فولاد، شیمیائی، باطری سازی، شیشه، سرامیك، كود، رنگرزی و رنگسازی و موارد دیگر بر كسی پوشیده نمی باشد.

با اجرای طرحهای اكتشافی كه توسط ارگانهای ذیربط صورت گرفته، و كماكان نیز با شتاب و آهنگ بیشتری در حال انجام می باشد. اخبار امیدوار كننده ای از پیدایش كانسارهای متعدد منگنز تقریباً‌ در تمامی استانهای كشورمان به گوش می رسد با جمع بندی دانسته ها و مطالعات اكتشافی اخیر كانسارهای متعدد منگنز اما در مقیاس كوچك در ایران شناسائی شده است.

علیرغم اینكه رخداد كانسارهای منگنز نوع رسوبی با ذخائر عظیم مانند كانسارهای منگنز تیپ چیاتوری و نیكوپول روسیه و دیگر ذخائر مشابه تاكنون در كشورمان كشف نشده، اما خوشبختانه كانسارهای كوچك و متعدد غنی شده منگنز كه وجود آن در بسیاری از مناطق ایران خصوصاً در زونهای آمیزه رنگین و در باریكه های تكتونیكی به اثبات رسیده كه مجموعاً می تواند، حیات تازه ای به صنایع وابسته به این فلز استراتژیك ببخشد.

منگنز

منگنز یكی از مهمترین فلزات برای فروآلیاژها بحساب می آید. منگنز نه تنها برای ساخت فولادهای با منگنز بالا ضروری می باشد. بلكه اغلب یك فلز بدون جانشین و لازمه برای ساختن تمام فولادهای كربن دار است. برای تولید هر تن فولاد مقدار 13 تا 20 پوند منگنز نیاز می باشد. حدود 95 درصد منگنز تولید شده در صنعت متالورژی بكار می رود.

و مقدار كمی از آن برای ساخت دیگر آلیاژها مانند بعضی از برنزها استفاده می گردد.

مهمترین و اصلی ترین هدف كاربرد منگنز در ساخت فولاد، اكسیژن و گوگردزدائی از آن می باشد. زیرا منگنز همانند یك فیلتر عمل می كند بطوریكه محصول نهائی بصورت فلز بی عیب و سالم بدست می آید.

كانی شناسی منگنز (2 و 1)

منگنز در بسیاری از كانیهای موجود در پوسته زمین وجود دارد و تاكنون بیش از 300 كانی حاوی منگنز شناخته شده است، اما تعداد كانیهای منگنزدار كه دارای ارزش اقتصادی می باشد كمتر از 12 كانی است. جدول شماره 1 تركیب شیمیایی Mn موجود در برخی از كانی های مهم منگنز را نشان می دهد.

توزیع و طبقه بندی كانسارهای منگنز

كانسارهای منگنز متشكله تیپ برجا ممكن است به یكی از دسته بندی های ذیل تعلق داشته باشد:

1- تحت شرایط آب و هوای حاره ای از شیستهای كریستالین تشكیل می شود.

2- از آهكهائی كه قبلاً مقادیری از منگنز را در خود داشته باشد،‌ غنی شود.

3- از كانسارهائی كه حاوی منگنز آهندار باشند، مشتق گردد.

دسته بندی شماره 1 و 2 مهمتر از بقیه می باشند و این تیپ كانسارها كه جزو مهمترین ذخائر منگنز شناخته شده دنیا بشمار می آیند. بصورت رسوبی و به همراه سنگهای وابسته آن شكل می گیرند.

كانسارهای منگنز نوع برجا در بخش های غیر منجمد جهان و از همه مهمتر در نواحی حاره ای و نیمه حاره ای تشكیل می شوند.

كانسارهای بزرگ شناخته شده منگنز با منشاء برجا در كشورهای هندوستان غنا، برزیل، مصر و مراكش قرار دارد. همچنین از این قبیل ذخائر در كشورهای رومانی، ژاپن، مالزی و فیلیپین و در درجه دوم در كشورهای مجارستان چكسلواكی، اطریش، ایتالیا، شیلی، پورتوریكو، مالزی، زئیر و ایالات متحده آمریكا وجود دارد.

تولید و توزیع منگنز

تولید جهانی منگنز در حدود 24 میلیون تن می باشد كه از این میزان حدود آن در كشور شوروی و مابقی در كشورهای آفریقای جنوبی، برزیل، استرالیا و گابن و در درجه دوم در كشورهای چین، چكوسلاواكی، اندونزی، مجارستان، ایتالیا، مالزی، فیلیپین، رومانی، شیلی، مكزیك، شمال آفریقا و مصر تولید می گردد.

تولید تجارتی كانسنگ ایالات متحده آمریكا در سال 1970 قطع شد. میزان مصرف سالانه داخلی این كشور با عیار منگنز 35 درصد به بالا در حدود 2 میلیون تن می باشد كه این میزان از منابع خارجی از جمله كشورهای برزیل، استرالیا، هندوستان، گابن، جمهوری آفریقای جنوبی و فرانسه تأمین می گردد.

كانی شناسی و رده بندی منگنز

ترتیب كانیهای تجارتی و دسته بندی كانسنگ منگنز بقرار جدول ذیل می باشد:

دور (DORR) ، كریتندن (CRITTENDEN) وارل (ERL) پیشنهاد نمودند كه برای كشف انواع كانسارها و ذخائر جدید منگنز مشخصات و مناطق ذیل را باید در نظر داشت:

1- وجود منابع منگنز در شیلهای پیر (PLERRE) بخش زیرین سنگهای رسوبی پلیوستوسن در قسمتهای مركزی یا غربی مینوسوتا یا نواحی همجوار آن امكان پذیر می باشد.

2- كاوش در ذخائر آهن منگنز تیپ مولانگو (MOLANGO) با نمونه گیری و بررسی دقیق توزیع منگنز در سنگهای كربناته میوژئوسینكلینالها.

3- تجسس در شورابه های دریای سالتون (SALTON SEA) برای یافتن منگنز غلیظ شده و با عیار خوب.

فهرست:

فصل اول: زمین شناسی

1- مقدمه

2- كانی شناسی

3- كاربردهای منگنز

4- چرخة منگنز

1-4- منشأ و انواع كانسارها

2-5- گرهك های منگنز در اعماق اقیانوسها

6-نحوه رسوب گذاری و جدایش منگنز و آهن از یكدیگر

1-7- شرایط رسوب گذاری

2-7- دریاچه و لجن زارها

3-7- حوضه های باتلاقی

4-7- تشكیل كانسارهای منگنز در محیط های دریائی

8-تمركز كانسارهای منگنز برجا

9- منابع تشكیل كانه های منگنز

10- طریقة تشكیل كانسارهای منگنز نوع برجا

11- توزیع و طبقه بندی كانسارهای منگنز

12- تولید و توزیع منگنز

فصل دوم: گزارش پر عیارسازی منگنز رایج

1- مقدمه

2- روشهای كانه آرایی منگنز

3- مطالعات كانی شناسی

1-3- مطالعات كانی شناسی توسط اشعه ایكس

2-3- مطالعات كانی شناسی توسط میكروسكوپ

4- تجزیه كامل نمونه اولیه

5- تجزیه سرندی

6- آزمایش با جیك

7- آزمایش سایش

8- آزمایش با میز لرزان

1-8- آزمایشات میز روی نمونه اولیه 18- مش شده

2-8- آزمایش میز روی نمونه اولیه 20- مش شده

3-8- آزمایش میز روی نمونه اولیه 250 مش شده

9- آزمایشات با جدا كننده ثقلی MGS

10-جدایش با جداكننده مغناطیسی خشك روی نمونه اولیه 200+20- مش شده

11-نتایج آزمایشات میز و مغناطیس در یك نگاه

12-تجزیه و تحلیل داده های آزمایش

1-12-روش تعیین عیار MnO و SiO2 در نمونه های آزمایشی

2-12-بررسی تغییرات درصد وزنی – عیار در محصولات ثقلی و مغناطیسی

13-نتیجه گیری كلی و ارائه فلوشیت عملیات

فصل سوم: گزارش پر عیارسازی منگنز معدن ونارچ

1- شرح عملیات

2- آزمایشات جیك

3- آزمایشات میز

4- فلوشیت عملیات انجام شده

5- نتیجه گیری كلی

فصل چهارم: نتیجه گیری و مقایسه در نوع پر عیارسازی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی مختضات ومشخصاتEPDM

مقاله بررسی مختصات و مشخصات EPDM

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 106

حجم فایل: 5.473 مگا بایت

مقاله بررسی مختصات و مشخصات EPDM

كائوچوی اتیلن ـ پروپیلن نخستین بار به سال 1962 در ایالات متحده و در مقادیر كم و محدود تجاری عرضه گشت . حدود سالهای 1954 و 1960 مقادیر كم آن درآزمایشگاههای ایتالیا و اپالات متحده ساخته شده بود. اگر چه تولید تجاری آن در سال 1963 آغاز شد، اما كائوچوی اتیلن ـ پروپیلن اكنون دارای بالاترین ضریب و میزان رشد می باشد. كائوچوی اتیلن ـ پروپیلن راعموماً EPDM می نامند. این نامگذاری كه از طرف انجمن آمریكایی آزمون مواد (ASTM)، انستیوی بین المللی تولید كنندگان كائوچوی مصنوعی و سازمان استانداردهای بین المللی به عنوان یك قرارداد پذیرفته شده است، به محصولی پرمصرف تر و قابل ولكانش با گوگرد كه در مولكولهای آن درصد كمی از یك منومر دی ان علاوه بر اتیلن و پروپیلن وجود داشته باشد، اطلاق می گردد. مفهوم این حروف كه در كنار هم قرار گرفته اند، EPDM، بدین ترتیب است، E برای اتیلن، P برای پروپلین، D برای دی ان و M برای متیلن، واحد تكراری () كه در حقیقت ستون اصلی تشكیل دهنده زنجیره پلیمری می باشد.

كوپلیمر كم مصرف تر اتیلن و پروپیلن خوانده می شود. گاهی اوقات این كوپلیمر به نام EPR خوانده می شود حتی این نامگذاری برای مشخص كردن تمامی گروههای الاستومرهای اتیلن ـ‌ پروپیلن كه شامل تمامی ترپلیمرها و كوپلیمرها است، نیز بكار برده می شود.

در دمای محیط، پلی اتیلن یك پلاستومركریستالی است اما در اثر حرارت از یك فاز الاستومری عبور می كند. با در نظر گرفتن (دخالت دادن) ویژگی كریستالیزاسیون پلی اتیلن در یك زنجیر پلیمری كه ماهیتاً مانع كریستاله شدن است، دو ویژگی درجه حرارت ذوب و قابلیت الاستومری پلیمر در دمای كمتر از درجه حرارت محیط به شدت كاهش می یابد.

چنین مواد آمورف ( بی شكل) و قابل پختی (Corable) می توانند به عنوان الاستومر شناخته شده كه از طریق كوپلیمریزه كردن اتیلن و پروپیلن با كاتالیزور و نوع زیگلر ـ ناتا بدست می آیند. ماده ای حاصل از این پلیمریزاسیون EPDM نامیده می شود كه آمورف و لاستیكی (Robbery) هستند. اما از آنجائیكه شامل پیوندهای غیر اشباع نیستند فقط می توانند با پراكسید ها اتصال عرضی ایجاد كنند. اگر در خلال كوپلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن یك مونومرموی ، یك دی ان اضافه شود، الاستومر حاصل دارای پیوند غیر اشباع خواهد بود كه می تواند با گوگرد ولكانیزه یا پخت شود. این گروه از الاستومرها EPDM نامیده می‌شوند

مهمترین گونه های EDM تجاری، شامل حدود 40 تا 80 درصد وزنی یا 45 تا 85 درصد مولی اتیلن میباشد. ولی مهمترین انواع آنها دارای حدود 50 تا 70 درصد مولی اتیلن هستند.

CH2 CH2 CH2 CH

CH 3

مطالعات و منابع موجود تركیبات زیادی را به عنوان ترمونومرها معرفی كرده اند، اما تاكنون در الاستورمرهای تجاری فقط 3 نوع دی ان به كار رفته است. این دی ان ها با هم مزدوج نشده اند زیرا پیوند دوگانه در گروههای جانبی پلیمر قرار دارند.

در تولید الاستومر EPM و EPDM همانند سایر الاستومرهای دی ان پارامترهای بسیاری نقش دارند. این پارامترها تعیین كننده ویژگیهای تعداد زیادی از گونههای تجاری قابل دسترسی می باشند. این پارامترهای مهم عبارتند از :

ـ نسبت غلظت اتیلن و پروپیلن ( شكل دهنده ای گونه های آمورف و قطعه یی ـ Segmented)

ـ كوپلیمریزاسیون یا ترپلیمریزاسیون ( تشكیل EPDM یا EPM)

ـ نوع و مقدار ترمونومرها ( تعیین كننده ای خواص ولكانیزاسیون و خواص دینامیكی )

ـ پلیمریزاسیون محلولی یا سوسپانسیون ( موثر روی بالاترین وزن مولاری بدست آمده )

ـ وزن مولكولی (ایجاد اختلاف در ویسكوزیته و فرایند پذیری)

ـ گسترش با روغن ( تاثیر روی فرایند پذیری و قیمت)


_ Ethylen Propylene Rubber

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ

بررسی مقایسه ای فراوری كانسار های كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 147

حجم فایل: 2.583 مگا بایت

بررسی مقایسه ای فراوری كانسار های كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ

عنوان صفحه

فصل 1

مطالب واطلاعات كلی در مورد كرومیت

فصل 2

فرآوری مجدد با طله های كرومیت

1-2 مقدمه

2-2 روش آزما یشگاهی

3-2 نتایج وبحث در مورد موضوع

4-2 نتیجه گیری

فصل 3

استخراج با حلال اسید سولفوریك از كرومیت غلیظ تركی

1-3 مقدمه

2-3 مواد لازم برای شروع به كار

3-3 تشكیلات آزمایشگا هی و روش كار

4-3 نتایج به دست آمده و بحث

5-3 نتیجه گیری

فصل 4 112

مقایسه مستقیم تحلیل های اندازه مكانیكی و عددی كمی كرومیت،فینلند

1-4 مقدمه

1-1-4 مطالب كلی (نمونه هاومحدوده ها )

2-1-4 كار برد تجزیه الكترودینا میكی

2-4 تجزیه های اندازه غربانی كرومیت در سنگ معدن شكسته

1-2-4 غربال كردن مكانیكی و تجزیه های اندازه غربالی

2-2-4 تفكیك مایعات به وسیله سنگین و تجزیه غلظت كرومیت اندازه غربالی

3-4 تجزیه های اندازه تصویری كرومیت در غلظت وسنگ معدن

1-3-4 تجزیه ها ی تصویری وذرات

2-3-4 غلطت كرومیت

3-3-4 كرومیت در سنگ معدن نشكسته

4-4 مقایسه

5-4 نتیجه گیری

فصل 5 124

اثرات نوع كف كننده وارتفاع كف بر عملكرد شناور سازی كرومیت در سنگ معدن

1-5 مقدمه

2-5 جزئیات آزمایشگاهی

3-5 نتایج و بحث

4-5 نتیجه گیری

فصل ششم 147

احیای كرومیت در حضور سیال سیلسیی

1-6 مقدمه

2-6 نتایج وروش كار تجربی

3-6 جنبش ها ی احیا

4-6 نتیجه گیری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی نحوه تشكیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف كردن آن

بررسی نحوه تشكیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف كردن آن

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 128

حجم فایل: 1.216 مگا بایت

بررسی نحوه تشكیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف كردن آن

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان

I-I- مقدمه

I-II- گاز طبیعی در جهان

I-III- ذخایر و منابع

I-IV- چرا از گاز طبیعی استفاده می‌كنیم؟

I-V- تكنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی

I-VI- سیمای صنعت گاز ایران

I-VII- پالایشگاه گاز طبیعی در ایران

I-VII- سیستم انتقال گاز طبیعی

فصل دوم: روشهای تولید گاز سنتز

II-I- مقدمه

II-II- عمده مصارف گاز سنتز

II-III- روشهای تولید گاز سنتز

فصل سوم: روش تولید گاز سنتز بطریق SMR

III-I- شرح كلی

III-II- مقدمه

III-III- تكنولوژی

III-IV- تولید گاز سنتز

III-V- سنتز متانول

III- VI- واحد تقطیر متانول

III-VII- سیستم بخار آب و میعان

III-VIII- خدمات و واحد خارج از شبكه

فصل چهارم: طراحی یك واحد صنعتی به روش SMR و تولید گاز سنتز

IV-I- مقدمه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی بروش SMR

IV-II- شرح فرآیند

IV-III- شرح عملیات

IV-IV- برآورد هزینه

جمع بندی و نتیجه‌گیری

فصل اول:

وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان

1-1- مقدمه

1-2- گاز طبیعی در جهان

1-3- ذخایر و منابع

1-4- چرا از گاز طبیعی استفاده می‌كنیم؟

1-5- تكنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی

1-6- سیمای صنعت گاز ایران

1-7- پالایش گاز طبیعی در ایران

1-8- سیستم انتقال گاز طبیعی

1-1- مقدمه

گاز طبیعی غالباً همراه نفت است و نفت را از درون خاك به طرف چاههای استخراج می راند. هنگام بالا رفتن مخلوط نفت و گاز در چاه ها گاز آزاد شده و مخلوط را به بالای چاه می برد. در نفتهایی كه از گاز اشباع نشده اند و فقط تحت فشار آب قرار دارند مقدار گاز حل شده كمتر و در نفت های فوق اشباع مقدار گاز بیشتر است.

همچنین رگه هایی وجود دارد كه فقط دارای گاز طبیعی است و نفت همراه ندارد.

قسمت اعظم گاز طبیعی از متان تشكیل شده است و غیر از متان هیدروكربورهای گازی دیگر از C2 تا C4 با مقادیر متفاوت و همچنین هیدروكربورهای بالاتر نیز در آن وجود دارد. گاز طبیعی ممكن است خشك و یا مرطوب باشد.

1-2- گاز طبیعی در جهان

گاز طبیعی سریعترین رشد را در بخش مصرف انرژی خام جهان در مرجع “چشم انداز انرژی بین المللی در سال 2003 یا IEO” دارد. مصرف گاز طبیعی در سطح جهان به نظر می آید كه افزیاش متوسط 8/2 درصد سالیانه را از سال 2001 تا 2005 در مقایسه با میزان رشد 8/1 درصدی سالیانه كه برای مصرف نفت و رشد 1/5 درصدی كه برای زغال سنگ تصور می شود خواهد داشت. مصرف گاز طبیعی در سال 2005 به نظر می آید كه به 176 تریلیون فوت مكعب می رسد كه این مقدار تقریباً دو برابر 90 تریلیون فوت مكعبی كه در سال 2001 مصرف شده، است. (شكل 1-1 و 1-2)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 216

حجم فایل: 6.993 مگا بایت

مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیاتی در مورد حفاری
1-1 مقدمه

1

1-2 تاریخچه حفاری

3

1-3 واژه های اصلی مورد استفاده در حفاری

8

فصل دوم: گل حفاری

2-1 تاریخچه مختصری از گل حفاری

17

2-2 گل حفاری

23

2-3كاربرد و وظایف گل حفاری

29

2-4 خواص گل حفاری و نحوه اندازه گیری آنها

43

2-5 تركیب گل حفاری

53

2-6 روابط بین حجم و وزن مخصوص گل حفاری

63

2-7 تعداد بشكه گل حفاری حاصله از تعلیق رس درآب

65

فصل سوم: شناسایی موادشیمیایی و موارد استفاده آنها درگل حفاری

3-1 مواد وزن افزای گل حفاری

68

3-2 مواد گرانروی زا

74

3-3 مواد كنترل كننده صافاب گل

76

3-4 مواد كنترل كنندهPH

77

3-5 موادیكه جلوگیری از خورندگی می كنند

83

3-6 سایر مواد مصرفی گل حفاری

84

فصل چهارم: محاسبات مهندسی گل حفاری

4-1 محاسبه بالا آمدن گل از مته(ته چاه) تا سطح

90

4-2محاسبه زمان كامل گردش گل

91

97

95

4-3 محاسبه تهیه گل های اولیه

4-4 محاسبه كشتن چاه در هنگام وقوع جریان

4-5 اندازه گیریPH یا غلظت یون هیدروژن گل

92

فهرست مطالب

عنوان صفحه

4-6 اندازگیری قلیائیت

101

فصل پنجم: سیمان حفاری

5-1 آزمایش هایی كه بر روی سیمان حفاری انجام می شود

105

5-2 سیمانه كردن چاهها

109

5-3 تركیب سیمان چاههای حفاری

110

5-4 تاثیرات حرارت وفشار بر روی خواص سیمانها

113

5-5 انواع سیمانهای مورد استفاده در چاههای حفاری

115

5-6 اضافات سیمان

118

5-7 مواد تقدم دهنده بندش سیمان

118

5-8 مواد حجم افزا

123

5-9 آب آزاد

126

5-10 مصرف بنتونایت آبدیده در دوغاب سیمان

130

5-11 مواد وزن افزا

131

5-12 زمان نیم بند شدن سیمان

134

5-13 قوانین سرانگشتی

137

5-14 مهارآب روی

138

5-15 گرانروی

139

5-16 تولیدات شركت هالیبورتون

140

5-17 مواد تاخردهنده شركت هالیبورتون

143

5-18 مواد ضدكف

147

5-19 محاسبه مواد افزودنی به دوغاب سیمان

149

5-20 روشهای متداول برای سبك كردن وزن دوغاب سیمانهای حفاری

153

5-21 بنتونیت و روش افزودن آن به سیمان

153

5-22 مشخصات فیزیكی گیلسونیت و اثر آن بر روی خواص سیمان های كلاسA D

155

فهرست مطالب

عنوان صفحه

5-23 اثر بنتونیت بر روی خواص سیمان های كلاسD A

156

5-24 نتیجه گیری

157

فصل ششم:بنتونیت

6-1 مقدمه

161

6-2 ژئوشیمی

163

6-3 كانی های مهم بنتونیت

164

6-4 انواع بنتونیت ها از دیدگاه صنعتی

164

6-5 ژنزبنتونیت

164

6-6 روشهای فرآوری

165

6-7 موارد استفاده

166

6-8 وضعیت تولید و فرآوری بنتونیت در ایران

178

6-9 معادن عمده بنتونیت

181

فصل هفتم: باریت

7-1 مقدمه

183

7-2 تاریخچه باریت

184

7-3 مشخصات عمومی باریت

187

7-4 معادن عمده باریت

188

7-5 موارد استفاده

189

7-6 بازیافت باریت

205

7-7 جایگزین ها

205

7-8 ذخایر باریت

206

منابع و ماخذ

210

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 113

حجم فایل: 17.335 مگا بایت

تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

چکیده : ۱
معرفی و بیان مسئله پژوهش ۳
هورمونهای استروئیدی ۵
محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه ۶
مکانیسم عمل استروژن: ۷
عملکرد استروژن: ۷
استروژن و سیستم عصبی ۹
استروژن و نورو ترانسمیتر ها ۱۱
استروژن و خلق و خوی ۱۳
استروژن و شناخت ۱۴
استروژن و گر گرفتگی ۱۴
اثرات استروژن بر یادگیری و حافظه ۱۵
استروژن محافظت عصبی و بیماری آلزایمر ۱۵
استروژن و بیماری پارکینسون ۱۶
استروژن و درد ۱۷
اپیوئیدها: ۲۴
اپیوئیدهای پپتیدی اندروژن : ۲۵
گیرنده‌های اپیوئیدی : ۲۶
طبقه‌بندی اپیوئیدها : ۲۷
مکانیسم‌های سلولی عمل اپیوئیدها ۲۸
بی‌دردی (analgesia) ۳۲
تحمل به دنبال مصرف اپیوئیدها ۳۳
مکانیسم‌های نوروشیمیایی تحمل نسبت به اپیوئیدها : ۳۴
الف) تنظیم منفی سنتز پپتیدهای اپیوئیدی ۳۵
ب) تغییرات رسپتورها ۳۵
ج) جدا شدن رسپتورها از G پروتئین‌ها ۳۶
د) نقش ادنیلات سیکلاز ۳۸
نیتریک اکساید : ۳۹
سنتز و حذف NO ۳۹
مهار کننده آنزیم نیتریک اکساید سنتاز ۴۱
اعمال فیزیولوژیکی نیتریک اکساید ۴۲
اثرات هورمونهای گنادی روی سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید : ۴۴
اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید : ۴۵
فصل دوم ۴۸
مواد: ۴۹
وسایل مورد نیاز: ۵۰
دستگاه ها: ۵۰
حیوانات و گروههای مورد آزمایش : ۵۰
۱- گروه کنترل (Sham): ۵۰
۲-گروه کنترل- تحمل (Sham-Tol): ۵۱
۳-گروه اوارکتومی ( OVX): ۵۱
۴-گروه اوارکتومی – تحمل ( :(OVX- Tol ۵۲
۵،۷و۶- گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال – آرژنین (LA – Tol) : ۵۲
۸ و۹- گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال نیم (-LN Tol) : ۵۲
روش انجام کار: ۵۳
بیهوشی: ۵۳
جراحی: ۵۴
روش اوارکتومی ۵۴
مدیریت کلینیکی ۵۸
مراقبت پس از جراحی: ۵۸
روش ایجاد تحمل به مرفین: ۵۸
فصل سوم ۶۲
۳-۱- مقایسه زمان پایه و زمان های بعد از تزریق mg/kg 5 مرفین در گروه کنترل(Sham) ۶۴
مقایسه زمان پایه و زمان های بعد از تزریق mg/kg 5 مرفین در گروه اوارکتومی( OVX) ۶۸
مقایسه زمان واکنش به درد در گروه کنترل(Sham) و گروه اوارکتومی (OVX) ۷۰
مقایسه زمان پایه و زمان های بعد از تزریق mg/kg 5 مرفین در گروه کنترل- تحمل Tol )– Sham ) ۷۲
مقایسه زمان پایه و زمان های بعد از تزریق mg/kg 5 مرفین در گروه اوارکتومی- تحمل( Tol – OVX ) ۷۴
مقایسه زمان واکنش به درد در گروه کنترل- تحمل Tol )– Sham )و گروه اوارکتومی- تحمل (Tol– OVX ) ۷۶
مقایسه زمان پایه در گروه اوارکتومی- تحمل –Tol ) OVX) با گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال-آرژنین ۸۰
مقایسه زمان واکنش درد در گروه اوارکتومی- تحمل –Tol ) OVX) با گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال- آرژنین ۸۲
مقایسه زمان پایه در گروه اوارکتومی- تحمل–Tol ) OVX) با گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال نیم ۸۶
مقایسه زمان واکنش به درد در گروه اوارکتومی- تحمل–Tol ) OVX) با گروههای اوارکتومی- تحمل تحت درمان با ال نیم ۸۸
فصل چهارم ۹۰
بحث و نتیجه گیری : ۹۱
پیشنهادات: ۹۸
منابع : ۹۹

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل