کاملترین فایل مقاله بررسی نجوم جغرافیای ریاضی

مقاله بررسی نجوم جغرافیای ریاضی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 37 کیلو بایت

مقاله بررسی نجوم جغرافیای ریاضی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

درس :

جغرافیای ریاضی

فهرست مطالب
عطارد ( تیر)
کهکشان
رده بندی کهکشانها
کهکشان امراه المسلسله ( آندرومدا)
گروه محلی
ابرهای ماژولانی
ساختار کهکشانها
ابرهای ماژولانی
رده بندی مجدد
مشخصات کهکشان راه شیری
موقعیت خورشید در کهکشان راه شیری
زمین در فضا
سیارات و سایر اعضای منظومه شمسی
ویژگیهای عمومی منظومه شمسی
خانواده منظومه شمسی
سیارات خاکی
دهانه بزرگ بر روی عطارد
سیارات غول
سیارات دور منظومه شمسی
سایر اعضای منظومه شمسی
تعدادی از اقمار غول پیکر و مقایسه آنها با عطارد
سنگهای آسمانی آهنی یا سیدریتها
سنگهای آسمانی آهنی- صخره ای یا سیدرولیتها
شهابواره ها Meteoroid
گیسو Coma
قسمت جامد
دنباله دارها
اقمار سیارات
پلوتو
نپتون
اورانوس
زحل
مشتری
حیات درمریخ
اقمار مریخ
صحراها و تپه های شنی
کانیون
مریخ، سیاره سرخ
زهره ( ونوس)
تعریف کیهان

درس جغرافیای ریاضی یكی در دروس اصلی رشتة جغرافیا می باشد و موضوع آن نیز بررسی شكل هندسی زمین و به ویژه حركات آن درفضا می باشد، مطالعه وضعیت اجرام آسمانی ازقبیل سیارات، ستارگان، سحابیها و كهكشانها را نیز در بر می گیرد. با فراگیری این دانش می توان دید وسیعی نسبت به جهان آفرینش از نظر جغرافیا را به دست آورد.

همبستگی جغرافیای ریاضی با دانش نجوم بسیار نزدیك و قابل بحث است و در واقع با كمك علم نجوم می توان دانش جغرافیای را فرا گرفت. این نكته قابل بررسی است كه هدف از دانش جغرافیای ریاضی وارد شدن به جزئیات اجرام سماوی، خواص آنها به ویژه فراگیری نجوم محض نمی باشد، بلكه از تركیب علم جغرافیا و نجوم می توان حوادث موجود در جهان مثل پدیده های خسوف و كسوف، جذر و مد و غیره را به راحی توجیه كرد.

امروزه بشر با بهره جویی از كاوشهای فضای و انتفاع از كشفیات علمی بسیار، توانسته است گام كوچكی در پهنة اقیانوس بی كران جهان بردارد تا شاید بتواند به بخش مختصری از مجهولات فراوان خویش و موجودات حیرت انگیز جهان آفرینش نایل شود، به همین منظور درصد برآمد با كمك جغرافیا با آسمانها و مواد آن آشنا و به وسیلة این آشنایی و علاقه با توجه به اهمیت ویژه ای كه برای آن قایل است تا حدی به پیشرفتهای علمی دست یابد.

هنگامی كه بشر برای اولین بار آسمان بالای سر خود را مورد نظر قرار داد، دیدرس او فقط به آسمان بالای سرش محدود می شد. بعدها، او توانست وسایل علمی خاص را اختراع كند و به كمك آنها قادر به جستجو و مطالعه درفضای دورتر شود. در زمانهای اخیر اتفاقات جدید و هیجان انگیزی رخ داده است. بشر قادر به مسافرت و جستجو در فضا گشت و به همین علت هم اطلاعات او از جهان اطرافش به ناگهان افزایش یافت. بشر اولیه متوجه شد كه بسیاری از اجرام روشن موجود در آسمان، به آهستگی در میان ستارگان حركت می‌‌كنند. پس از طی قرون بسیار، او تشخیص داد كه زمین و بعضی از اجرام، در اطراف خورشید گردش می كنند. این اجرام فضایی متحرك، سیارات نامیده شده اند و همة آنها را همراه با خورشید، منظومة شمسی نامگذاری كرده اند. اگر چه كشف این سیستم اهمیت زیادی داشت، ولی واقعة با اهمیت تر در قرن هفدهم میلادی رخ داد. گالیله دانشمند ایتالیایی تلسكوپی را بنا كرد كه با كمك آن توانست عظمت و شگفتیهای كیهان را در اطراف سیستم خورشیدی مورد بررسی قرار دهد. او كهكشان راه شیری را مطالعه كرد و با كشف بزرگ خود نشان داد كه این راه، مركب از میلیاردها ستاره بسیار دور و كمرنگ می باشد. به كمك تلسكوپهای بسیار قوی و سایر وسایل علمی ( مانند نورسنج، طیف نگار و..) تاكنون بسیاری از اسرار این كهكشان كشف شده است.

با توجه به موارد فوق می توان دریافت كه علم نجوم در مسیر تحول خود به كشف بسیاری از قوانین حاكم بر اجرام سماوی نایل آمده است، ولی باید گفت كه كار تحقیق و پژوهش در این باره هرگز پایان پذیر نیست، زیرا با پیشرفت تكنولوژی، در هر زمان به اسرار تازه ای از جهان آفرینش دست می یابیم. به هر صورت، نقش و اهمیت نجوم در زندگی بشر انكار ناپذیر است و موارد كاربرد آن را میتوان در جهت یابی، هوانوردی، دریانوردی و مطالعات جغرافیایی، تهیه نقشه های مختلف جغرافیایی و نقشه برداری از زمین، پیش بینی جذر و مد، طوفان و توفند، توده های هوایی، انواع جبهه ها، اتمسفر و تركیب آن، فرایند های انتقال انرژی گرمایی، كیفیت پدیده های مربوط به تابش، تهیة تقویمهای مختلف و بررسی نیروی گرانش به كمك محاسبات نجومی، نام برد.

درحال حاضر علم نجوم را به پنج بخش كاملاً مجزا تقسیم می كنند كه هر بخش تخصص مخصوص به خود را می طلبد. این پنج بخش عبارتند از:

1-هیأت و نجوم Astronmy: در این مبحث تنها مسائل مربوط به حركت و جابجایی اجرام سماوی و اثران ناشی از این حركات مورد مطالعه قرار می گیرد و بیشترین مباحث درس جغرافیای ریاضی به این قسمت از دانش نجوم مربوط می شود.

2-اختر فیزیك Astrophysics: در این بخش، ساختار، خواص فیزیكی، تركیب شیمیایی و تحولات درونی ستارگان مورد بحث قرار می گیرد. در دانش اختر فیزیك دربارة حركات ظاهری و حقیقی ستارگان و تعیین مواضع آنها نیز بحث می شود.

3- طالع بینی Astrology : در این قسمت، به كمك حركت و مواضع اجرام سماوی، حوادث آسمانی پیشگویی می شود. البته آن دسته از پیشگویی های كه منطبق بر قوانین علمی است ( مانند رخداد خسوف و كسوف) مورد تأیید است و آن پیشگویی های كه پایة علمی ندارد و بیشتر جنبة فال گیری دارد، در این بخش مورد مطالعه قرار نمی گیرد.

4- كیهانشناسی Cosmology : این مقوله، قوانین عمومی تكامل طبیعی و مادی جهان و ساختار آن را بررسی می كند. به عبارت دیگر، جهان هستی را از دید كلی در نظر می گیرد و به مطالعة آن میپردازد. بررسی وضع كهكشانها، نواختران و به ویژه مسئلة انبساط جهان از مباحث این قسمت از دانش نجوم می باشد.

5- كیهان زایی Cosmogong : این بخش از دانش نجوم دربارة چگونگی پیدایش و منشأ كیهان بحث می كند. مسائل مربوط به پیدایش، تحول و تكوین عالم هستی در قلمرو مطالعات كیهان زایی است.

اكنون با توجه به تقسیم بندیهای ذكر شده در این قسمت، ملاحظه می شود كه دانش جغرافیای ریاضی ( زمین در فضا) در قسمت اول این تقسیم بندی یعنی در هیأت و نجوم قرار می گیرد. در این دانش تنها به مسائلی پرداخته می شود كه مربوط به حركات اجرام سماوی ( به خصوص سیاره زمین) و آثار ناشی از این حركات می باشد. مثلاً وقتی صحبت از دو رویداد آسمانی خسوف و كسوف می شود، این مطلب مستقیماً به جابه جایی و حركتهای سه جرم ارتباط و همبستگی بسیار نزدیك جغرافیای ریاضی و نجوم آشكار می گردد. از این رو نتیجه می گیریم كه در س جغرافیای ریاضی قسمتی از دانش هیأت است كه خوشبختانه پایه گزاران آن دانشمندان ایرانی مثل ابوریحان بیرونی، عبدالرحمن صوفی، خواجه نصرالدین طوسی و …بوده اند. اگر چه در عصر حاضر پیشرفتهای سریع و قابل ملاحظه ای در این علم به خاطر توسعه تكنولوژی و ساخت وسایل مدرن رصد اجرام سماوی، صورت گرفته است، ولی به اعتقاد همة دانشمندان غربی تمام كشفیات و پیشرفتهای دانش هیأت جدید بر پایة هیأت قدیم بنا نهاده شده است.

1-2- تعریف كیهان

كیهان را می توان تركیبی از ستارگان، سحابیها، سیارات، ستارگان دنباله دار و اجرام آسمانی دیگر تعریف كرد. به تصور ما این اجزاء جمع شده اند تا نقش كیهان را رقم بزنند. سیارات، سیاركها، اقمار، ستارگان دنباله دار، شهابسنگها به دور ستاره منفردی می گردند و ما آن را خورشید می نامیم. این مجموعة عظیم همه با هم منظومة شمسی را تشكیل می دهند. خورشید و بیلیونها ستاره دیگر اجتماعی از ستارگان را پدید می آورند كه كهشكان خودی یا راه شیری نامیده می شود. جهان، بسیاری از این كهكشانها یا اجتماعات ستاره ای را شامل می شود.

سیارات و سایر اعضای منظومة شمسی

5-1. مقدمه

ستاره شناسان نخستین، توجهشان را به پنج «ستاره» مخصوص جلب كرده بودند كه آرام آرام در میان صورتهای فلكی حركت می كردند. این « ستارگان» به عنوان « ستاره های سرگردان» یا سیارات شناخته شدند. سیارات با نور پیوسته ای می تابند، اما ستارگان واقعی اغلب چشمك می زنند سیارات به هیچ وجه شبیه ستارگان نیستند، خورشید ما نمونة یك ستاره است. خورشید از خود گرما و نور می تاباند، اما سیارات فقط بر اثر نوری كه از خورشید منعكس می كنند، می درخشند. بیشتر ستارگان بسیار بزرگتر از سیارات هستند. خورشید ما هزار بار از سیاره غول پیكر مشتری بزرگتر است. ستارگان چشمك زن خورشیدهای دیگری هستند كه از هر سیاره ای به ما دورترند. همة‌ سیاراتی كه در آسمان شب قابل رویت اند، اعضای خانوادة خورشید یا منظومة شمسی می باشند. پنج سیاره ای را كه بدون تلسكوپ می توان دید عبارت از : عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. عطارد از همه به خورشید نزدیكتر است. بهترین موقع دیدن سیاره نورانی زهره سپیده دم یا هنگام غروب است و به این سبب اغلب آن را « ستارة صبح» یا « ستارة غروب» می نامند. مریخ را رنگش « سیاره سرخ» نامیده اند. دو سیاره غول پیكر مشتری و زحل را اغلب با تابش نور زرد رنگ پیوسته ای می توان دید. مریخ، مشتری و زحل نسبت به زمین در فاصلة دورتری از خورشید واقع شده اند.

پس از اختراع تلسكوپ ستاره شناسان سه سیاره دورتر را كشف كردند. اورانوس در سال 1160/1781 م، نپتون در 1225/1846 م. وپلوتو در 1282/1903م. كشف شد. هر 9 سیاره در مدارهایی به گرد خورشید سفر می كنند و همگی یك جهت را می پیمایند. سیارات نزدیكتر به خورشید زمان كمتری را برای این گردش صرف می كنند. نزدیكترین سیاره به خورشید یعنی عطارد تنها در 88 روز مسیر خود را می پیماید. گردش زمین به دور خورشید یك سال و گردش مشتری 12 سال به طول می انجامد.

« یون های كپلر» به مطالعه و بررسی در حركت سیارات پرداخت. او در سال 1609م كشف كرد كه مدارهای سیارات دوایری هستند كه اندكی كشیده شده اند و بضی نامیده می شوند. یك بیضی دارای دو نقطة كانونی است. برای هر مدار سیاره ای، خورشید در یكی از كانونها واقع می شود و این امر بدین معناست كه فاصلة سیارات از خورشید ضمن حركت در مدارشان مقدار كمی تغییر می كند. كپلر به چگونگی حركت سیارات پی برد( به فصل هفتم مراجعه شود) اما اسحاق نیوتون بود كه تشخیص داد نیروی گرانی، سیارات را در مدارشان نگه می دارد. گرانی زمین (ثقل یا جاذبه) باعث سقوط اشیاء به زمین می شود. اگر گرانی خورشید دائماً سیارات را به سوی خود نمی كشید، آنها از خورشید جدا می شدند و در اعماق فضا به پرواز در می آمدند.

خانوادة خورشید، جدا ازسیارات اعضای دیگری نیز دارد. بین مریخ و مشتری انبوهی از هزاران « سیارك( شبه سیاره)» یا سیارات كوچك قرار گرفته اند. ستارگان دنباله دار با دمهای بلند و روان خود از دورترین قسمتهای منظومة شمسی به ما نزدیك می شوند. در فضای بین سیارات علاوه بر غبار، سنگها یا شهابسنگها ( سنگهای آسمانی) نیز پخش و پراكنده شده اند. این سنگهای فضایی در صورت برخورد با جو زمین كاملاً می سوزند و خطر سیری از شهاب یا « شهاب ثاقب» به وجود می آورند.

بسیاری از سیارات دارای اقماری در مدار خد بوده و تا حدودی شبیه منظومه های شمسی كوچكتر می باشند. مشتری حداقل سیزده قمر دارد كه چهار تای آن را می توان با تلسكوپ كوچكی دید. نیروی گرانی اقمار را در مدار خود به گرد سیاراتشان حفظ می كند درست همانگونه كه این خاصیت، انسجام تمامی خانوادة خورشید را به یكدیگر حفظ می كند.

5-2- ویژگیهای عمومی منظومة شمسی

منظومة شمس از یك ستاره به نام خورشید،‌9 سیاره، 34 ماه، سیاركها و تعداد زیادی ستارگان دنباله دار تشكیل شده است. خورشید 100 بار سنگین تر از بزرگترین سیاره
( مشتری) و 700 بار سنگین تر از بقیة منظومة شمسی به اضافة سیاره مشتری می باشد.

این حقیقت كه جاذبة خورشید سیارات را در مدارشان نگه می دارد تا دیر باز در تاریخ ستاره شناسی تأیید نشده بود. تا زمان گالیله، عقیده بر این بود كه یكی از اشكال حركت ایده آل در طبیعت به صورت دایره است كه نیازی به نیرویی برای ادامة حرت تا بینهایت را ندارد. احتمالاً موافقت گالیله با این نظر غلط مانع از كشف قانون گرای توسط او گردید، اگر چه او تا مرز این كشف به عنوان نتیجه ای از حركات اجرام بر روی زمین پیش رفت. نیوتون اولین كسی بود كه این ایده قدیمی و بدون مفهوم را به دور ریخت و آنها را با بیان آشكاری از طبیعت حرك جایگزین كرد.

3. تشعشعات شدید ماوراء بنفش كه می تواند ساده ترین مولكولها را از بین ببرد.

در طول دهه های آتی، یافتن پاسخ صریحی، دال بر وجود حیات در مریخ، ممكن نیست، با وجود آن كه آزمایشهای وایكینگها عناصر متناقضی از حیات در مریخ را نشان می دهند، ولی می توان نتیجه گرفت كه امروزه بعضی از فرایندهای متأثیر از حیات به صورت اندام واره های اولیه در مریخ می تواند وجود داشته باشد و با این كه مریخ محتمل ترین سیاره ای است كه می توان موجودات زنده ای نظیر خزه ها و گلسنگها را در آن یافت.

ب- سیارات غول

سیارات غول، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون 5 تا 10 برابر بزرگتر و خیلی سنگینتر از زمین هستند، ولی به طور قابل ملاحظه ای چگالی آنها از زمین و همسایگانش كمتر و درحدود چگالی آب است. آنها محتوی سبكترین عناصر از قبیل هیدروژن و هلیوم می باشد. در نتیجه، ساختار یك سیاره غول با سیارات خاكی متفاوت است. مشتری و زحل عمدتاً از هیدروژن و هلیوم تشكیل شده اند و فاقد یك سطح معین می باشند، در حالی كه اورانوس و نپتون بیشترین مقدار گازهای سبك خود را از دست داده اند، و احتمالاً از یخهای آب، آمونیاك و متان كه در اطراف صخره ها ذخیره شده اند، تشكیل گردیده اند.

1. مشتری: مشتری بزرگترین سیارة منظومة شمسی و فاصلة آن تا خورشید 778 میلیون كیلومتر می باشد. مدت حركت انتقالی آن تقریباً 12 سال و طول شبانه روز آن 9 ساعت و 54 دقیقه است. سرعت چرخش مشتری بسیار سریع می باشد. این سرعت منجر به برآمدیگیهای استوایی می باشند. تخمینهای قطری ساختار داخلی مشتری نشان می دهد كه فشار در مركز سیاره در حدود 12 10*7/2 پاسكال است دما در مركز مشتری به ok 5000 می رسد. این دمای زیاد نتیجه انقباض این سیاره سنگین در اثر نیروی گرانی خودش می باشد. اگر مشتری 70 بار سنگین تر می بود، دمای آن تا حدی بالا می رفت كه برای افروزش واكنشهای هسته ای كافی بود و آن را مبدل به یك ستاره كوچك می كرد. فشار بسیار زیاد مشتری، اتمها را به حالت مایع فلزی نظیر لیتیوم و سدیم، در دماهای بسیار بالا در می آورد. پوشش ضخیمی از گاز بسیار فشرده هیدروژن و هلیوم در بالای هسته هیدروژن قرار گرفته است. این پوشش گازی توسط دو دسته ابر ضخیم احاطه شده است كه قسمت پایینی آن مشتمل برقطرات آب و بلورهای یخ و قسمت بالایی آن شامل بلورهای آمونیاك منجمد ( با دمای 184) می باشد. همین ابرهای آمونیاك منجمد، سطح مرئی سیاره را آشكار می سازند.

ابزارهای تعبیه شده در فضاپیماهای پایونز نشان دادند كه مشتری بیشتر از آنچه كه گرما از خورشید دریافت می كند به فضا تابش می نماید. این گرمای اضافی می تواند باقیماندة گرمای آزاد شده در هنگام شكل گیری این سیاره باشد. و یا این كه سیاره همچنان كه در اثر نیروی گرانی خود به چروك شدن ادامه می دهد، گرما نیز به مقدار ثابتی آزاد می شود.

عكسهای ارسالی از این فضاپیماها، ابرهای مغشوشی به شكل طوفانهای عظیم و گرد بادهای بزرگ نشان می دهد كه تا هزاران كیلومتر امتداد دارند. این عكسها لكه های قرمز رنگ بزرگی را نشان می دهد كه حدود 40 كیلومتر طول دارند و در مدت 300 سال گذشته وجود داشته اند. این لكه ها احتمالاً مركز طوفانهای عظیمی میباشند كه منشأ آن هنوز معلوم نیست.

سیارة مشتری در برگیرندة هیدروژن فراوان همراه با عناصر عادی مانند كربن، ازت و اكسیژن است. در میا نآنها آمونیكا و متان نیز مشاهده شده اند، همچنین احتمالاً بخار آب نیز وجود دارد. این كتاب به وفور در جو اولیة وجود دارد و لذا می توان گفت كه هنوز قدمهای اولیه مسیر تكامی حیات بر روی سیارة مشتری زمین وجود داشته اند و در اتفاقاتی كه به توسعة حیات در روی زمین منجر شده اند، نقشی بحرانی داشته اند. اهمیت آنها در تحول روی زمین به پایان رسیده و مدت زیادی است كه فرار كرده اند. اما این تركیبات همچنان در سیارة مشتری وجود دارد ولذا می توان گفت كه هنوز قدمهای اولیه مسیر تكاملی حیات بر روی سیارة مشتری برداشته نشده است. مشتری را می توان تقریباً به مدت شش ماه از سال، به صورت سیاره ای درخشان در پهنة آسمان دید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل کتاب حسابان

کتاب حسابان

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 206

حجم فایل: 6.447 مگا بایت

کتاب حسابان/سال سوم اموزش متوسطه/ رشته ریاضی و فیزیک/206 صفحه/ با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا

مقاله بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا در 98 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل: 61 کیلو بایت

مقاله بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا در 98 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه

فصل اول : طرح تحقیق

بیان مسأله

ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرها

تعریف نظری راهبردهای حل مسأله

تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)

فصل دوم پیشینه و زمینه های نظری پژوهش
حل مسئله و انتقال یادگیری
رابطه بین تفكر انتقادی و حل مسئله
حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایی

مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چكووكرافورد)

پیشنهادهایی برای افزایش توانائیهای حل مسئله در یادگیرندگان
طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله

مبانی نظری در زمینه نگرش

تعریف نگرش
الگوهای شناختی تغییر نگرش
یافته‌های پژوهشی در داخل كشور

فصل سوم : روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها

آزمون همتاسازی

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش

منابع و مآخذ

مقدمه:

یك كشف بزرگ سبب حل شدن یك مسأله بزرگ می‌شود، ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پیچیده نباشد، ولی اگر كنجكاوی وی را برانگیزد و ملكه‌های اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل كند ممكن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اكتشاف شاد شود، چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ذوقی برای كار عقلی و فكری پدید آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقی گذارد (پولیا ، 1944، ترجمه آرام، 1377).

بنابراین، معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد. اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگی آنان را می‌كشد و مانع رشد و تعامل عقلی آنان می‌شود و باید گفت فرصتی را كه در اختیار داشته به صورت بدی صرف كرده است، ولی اگر كنجكاوی دانش‌آموزان را با مطرح كردن مسائلی متناسب با دانش و شناخت ایشان برانگیزد و در حل مسائل با طرح كردن پرسشهایی راهنما به یاری آنان برخیزد می‌تواند ذوق و شوق و وسیله‌ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد.

در مقدمه كتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تألیف هیأت مؤلفان كتب درسی آمده است: درس ریاضی یكی از درسهای مهم و بنیادی است، در این درس دانش‌آموزان روش درست اندیشیدن را در حل مسائل فرا می‌گیرند و با محاسبه‌های عددی مورد نیاز در سایر درسها آشنا شده و كاربردهای ریاضی را در حل مسأله‌های روزمرة زندگی یاد می‌گیرند. دانش‌آموزان عموما به اهمیت ریاضی واقفند و می‌دانند داشتن پایه‌ای خوب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت آنها در سایر درسها كمك می‌كند، اما اغلب نمی‌دانند كه درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ص 4)

همچنانكه عنوان شد درس ریاضی به عنوان یك درس پایه و مبنایی برای تعیین رشته‌های تحصیلی دوره متوسط جایگاهی ویژه را در دروس دوره راهنمایی و پس از آن به خود اختصاص داده است و حل مسأله در شمار وظایف اصلی دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترین تكلیف درسی می‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (مایر و همكاران، لوئیس و مایر، 1978) حل مسأله هسته اصلی برنامه درس ریاضی محسوب می‌شود (مایر و همكارن 1986 ترجمه فراهانی، 1376)

لذا پژوهش حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های روان‌شناسی تفكر حل مسئله و پیروی از رویكرد تجربی آموزش راهبردهای حل مسأله ریاضی (الگوی پولیا)، تأثیر آن را بر نگرش و پیشرفت تحصیلی ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مورد نظر قرار داده است.

بیان مسأله:

علی‌رغم اختلاف نظرهایی كه در تعریف نگرش بین روانشناسان مختلف وجود دارد، روی هم رفته تعریف سه عنصری نگرش تعریفی است كه بیشتر روان‌شناسان روی آن اتفاق نظر دارند. عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخصی درباره یك شیء یا یك اندیشه است، عنصر احساسی یا عاطفی آن است كه معمولا نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل، به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای خاص اطلاق می‌شود (كریمی، 1380)

علاقه به درس، دقت، كوشش و پشتكار یاد گیرنده را افزایش می‌دهد و در نتیجه بر یادگیری تأثیر مثبت دارد بنابراین كوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یكی از تدابیر مهم آموزشی معلم به حساب می‌آید و بهترین راه جلوگیری از بی‌میلی و بی‌علاقگی در یادگیرنده و افزایش سطح علاقه و نگرش مثبت او نسبت به یادگیری و فعالیتهای آموزشگاه و فراهم آوردن امكانات كسب توفیق است. (سیف، 1380). در تمام طول تاریخ آموزش و پرورش حل مسأله یكی از هدفهای مهم آموزشی معلمان به شمار می‌آمده است. از بركت پیشرفتهای روان‌شناسی علمی معاصر روز به روز بر اهمیت این موضوع افزوده شده است، روان‌شناسان و نظریه‌پردازان مختلف بر نقش یادگیرنده در ضمن فعالیتهای مختلف یادگیری بویژه فعالیت حل مسأله در كشف و ساخت دانش تأكید فراوان داشته‌اند.

جان دیویی ، جروم برونر ، ژان پیاژه ، لئو ویگوتسكی از جمله كسانی هستند كه بر نقش فعالیت یادگیرنده در جریان حل مسأله بر دانش‌ اندوزی تأكید داشته‌اند و نظریه سازندگی یا ساختن‌گرایی یادگیری از ثمرات افكار این اندیشمندان است. بنا به گفته كیلپاتریك (1918 به نقل از آندرز ، 1998) یادگیری در آموزشگاه باید هدفمند باشد نه انتزاعی و یادگیری هدفمند از راه واداشتن دانش‌آموزان به انجام پروژه‌های مورد علاقه و انتخاب خودشان بهتر امكان‌پذیر است (سیف، 1380)

در جامعه ما افراد زیادی در حال تحصیل در مقاطع مختلف آموزش و پرورش هستند و علاوه بر آن نگرش سنتی و احتمالا منفی نسبت به یادگیری و كاربرد ریاضی وجود دارد. این مشكل بخصوص در مورد درس ریاضی پر‌رنگ‌تر و جدی‌تر می‌نماید. روش راهبردهای حل مسأله روشی است كه با مشخص كردن مراحل و اصولی كه در پی خواهند آمد می‌تواند كمك شایانی در جهت رفع این معضل نماید. تحقیق حاضر به دنبال مشخص كردن تأثیر آموزش روش راهبردهای حل مسأله در تغییر نگرش و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی می‌باشد.

ضرورت تحقیق:

جورج پولیا در دیباچه و ویرایش دوم كتاب چگونه مسئله را حل كنیم می‌نویسد «ریاضیات این افتخار مشكوك را دارد كه در برنامه آموزشگاهها موضوع كمتر جالب توجه همگان باشد… معلمان آینده از مدارس ابتدایی عبور می‌كنند برای آنكه از ریاضیات بیزار شوند… و سپس به مدارس ابتدایی بازمی‌گردند تا به نسل تازه‌ای نفرت داشتن از ریاضیات را تعلیم دهند» (1956، صفحه 16) در پایان پولیا ابراز امیدواری می‌كند كه خوانندگان خود را متقاعد سازند كه ریاضیات علاوه بر این كه گذرگاهی ضروری برای كارهای مهندسی و دست یافتن به شناخت علمی است، مایه شادی و لذت باشد و چشم‌اندازی برای فعالیتهای عقلی از درجه بالا بوجود آورد. (پولیا، 1956، ترجمه آرام، 1369)

همچنین نگاهی به درصد عدم قبولی و عدم رضایت دانش‌آموزان از درس ریاضیات و دیگر مشكلاتی كه دانش‌آموزان را در این درس با دردسر مواجه ساخته است، بعلاوة عدم وجود ذهنیت روشن و منطق والدین از این درس، پژوهشهایی را می‌طلبد، كه استراتژی حل مسئله در ریاضی نیز یكی از این پژوهشهاست و در پژوهش حاضر مورد توجه است (اصغری نكاح، 1378)

صالحی و سرمد (1373) می‌نویسند اكنون زمان آن فرا رسیده است تا این كمبودها را جبران نموده و نظامهای كاربردی برای آموزش حل مسأله ایجاد نمائیم و آموزش و پرورش ما به پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای نیاز دارد تا ابتدا اصول حاكم بر این آموزش و سپس شیوه‌های كاربردی آن را كشف نموده و نهایتا جایگاه این شیوه‌ها را در یك برنامه درسی آموزشگاهی مشخص كند.

اهداف تحقیق

عموما به اهمیت ریاضی واقفیم و می‌دانیم داشتن پایه‌ای مناسب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت دانش‌آموزان و دانشجویان در سایر دروس كمك می‌كند، اما اغلب دانش‌آموزان نمی‌دانند كه درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ریاضی سال دوم راهنمایی، 1377، ص 4)

با توجه به مطلب فوق هدف عمده پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا در نگرش نسبت به درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی در آن می‌باشد كه این راهبردهای حل مسأله در قالب طرح چهار مرحله‌ای جورج پولیا ارائه می‌گردد.

همچنانكه از مقایسه یافته‌های پژوهشهای گذشته و نظریات پیرامون حل مسأله با طرح جورج پولیا برمی‌آید این طرح قسمتهای بسیاری از مولفه‌های كلیدی اثرگذار مانند: خلاصه كردن صورت مسأله، ترسیم شكل، نظارت و تصحیح اشتباهات را شامل می‌شود و لذا انتظار می‌رود آموزش آن در كلاس و درس ریاضی ثمربخش باشد.

بصورت شاخص این پژوهش دو هدف زیر را دنبال می‌كند:

تعیین تأثیر آموزش روش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت درس ریاضی و همچنین بهبود نگرش نسبت به درس ریاضی در دانش‌آموزان دوم راهنمایی علاوه بر اهداف نظری فوق، در بعد اهداف عملی این پژوهش به دنبال ارائه یك روش سودمند و كاربردی آموزش راهبردهای حل مسأله به دانش‌آموزان می‌باشد تا هم به بهبود نگرش دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی‌شان در ریاضیات كمك كند و هم مورد استفاده مدرسین محترم درس ریاضی قرار گرفته و یا به عنوان روش كارآمد در طراحی و تألیف كتب درسی سهمی از آموزش را به تعلیم راهبردهای حل مسأله اختصاص دهد.
فرضیه‌های پژوهش

فرضیه تحقیقی بیانی است كه به توصیف رابطه بین متغیرها پرداخته و انتظارات پژوهشگر را درباره رابطه بین متغیرها نشان می‌دهد و به همین دلیل یك راه‌حل پیشنهادی است. می‌دانیم كه چنانچه پژوهشگر دلایل مشخصی برای پیش‌بینی رابطه معنی‌دار بین متغیرها داشته باشد از فرضیه‌ جهت‌دار كه در آن جهت ارتباط یا جهت تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص و معین است، استفاده می‌كند (دلاور، 1380). با گذری بر ادبیات فرضیه تحقیقی و پژوهشی و با توجه به تحقیقات و مطالعات گذشته پژوهشگر از فرضیه جهت‌دار در این پژوهش استفاده می‌نماید:

دو فرضیه مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:

1- آموزش راهبردهای حل مسأله، پیشرفت در ریاضیات را افزایش می‌دهد.

2- آموزش راهبردهای حل مسأله، نگرش نسبت به درس ریاضیات را بهبود می‌بخشد.

2- طرح نقشه (پیش‌بینی و انتخاب راه‌حل مسئله)

ارتباط میان داده‌ها و مجهول را پیدا كنید. در صورت نبودن ارتباط مستقیم میان داده‌ها و مجهول مسئله‌های كمكی را در نظر بگیرید. آیا از قضیه‌ای یا فرمولی كه بتواند سودمند واقع شود آگاهید؟! مسئله را به قسمتهای جزئی‌تری تقسیم كنید. آیا می توانید یك قسمت از مسئله را حل كنید. آیا می‌توانید از داده‌ها چیز سودمندی استخراج كنید؟ در صورت امكان معادله‌ای بسازید، آیا همه داده‌ها را به كار برده‌اید؟

3- اجرای نقشه (استفاده از راه‌حل و رسیدن به پاسخ):

حال از فرمول و قواعد و قضایا استفاده كرده با كمك داده‌ها و شكلی كه رسم كرده‌اید یا معادله‌ای كه ساخته‌اید مجهول را پیدا كنید. برای قسمتهای جزئی مسئله این عمل را تكرار نمائید.

مثال برای مرحله دوم و سوم: معلم فرضی دانش‌آموزان را با طرح پرسشهایی به ترتیب زیر به طرح و اجرای نقشه راغب می‌سازد: از چه راههای می‌توان به حل مسئله ارائه شده پرداخت؟ چگونه با استفاده از چوب كبریت حل مسئله را آسان می‌كنید؟ آیا می‌توان الگوی داده شده را تغییر داد؟ دانش‌آموزان برای حل این مسئله راهبردهایی به كار می برند كه به آنها دست‌ورزی می‌گویند.

4- مرور و امتحان كردن جواب (ارزیابی نتایج)

آیا می‌توانید نتیجه را وارسی كنید، با توجه به فرمول و قضایا و داده‌ها، درستی نتایج را بررسی كنید؟ آیا گامهای قبلی به درستی طی شده؟ آیا همه مجهولات را پیدا كرده‌اید؟ آیا پاسخها كامل هستند؟ آیا می‌توان نتیجه را از راهی دیگر به دست آورد؟

مثال: معلم فرضی در این مرحله دانش‌آموزان را برای بازنگری فرایند حل مسئله دعوت می‌كند. از دانش‌آموزان می‌پرسد: آیا راه دیگری هست كه بتوانید از محوطه‌های هم‌اندازه با حذف كمترین جزء از شكل را نشان دهید؟ دانش‌آموزان ابتدا بصورت مرحله به مرحله، راه‌حلهایی را كه در نظر گرفته‌اند بررسی می‌كنند. افزون بر فعالیتهایی كه انجام می‌شود، معلم برای افزایش فعالیت ذهنی یادگیرندگان دو موقعیت دیگر را هم آماده می‌كند. معلم می‌پرسد، با حذف 2 و 3 جزء شكل محوطه به چه صورتی درمی‌آید (پولیا 1945، به نقل از آرام 1376).

آقازاده (1377) در مقاله‌ای پیرامون آموزش ریاضی راهبردهایی كه برای هر كدام از مراحل حل مسئله (در طرح جورج پولیا) پیشنهاد می‌شوند را شامل مجموعه‌ فعالیتهایی می‌داند كه كار حل مسئله را برای یادگیرندگان آسان می‌كند و آنها عبارتند از:

راهبردهای مرحله نخست

1- دست‌كاری یا دست‌ورزی كردن موقعیت مسئله

2- تعبیر و تفسیر مشكل

3- تعیین یا مشخص كردن واژگان كلیدی

4- رسم نمودار

5- تعریف مجدد مسئله به زبان دانش‌آموزان

6- طرح كردن سوالات مربوط

7- تعیین مطلوب مسئله و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به آن

8- تعیین اطلاعاتی كه برای حل مسئله چندان مهم نیست.

9- در نظر گرفتن تعبیر و تفسیرهای جانشین

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 320

حجم فایل: 17.542 مگا بایت

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

فهرست مندرجات

پیشگفتار

1 – اصطلاحات و نمادهای سیستم­های تعمیرشدنی 1

1.1 – اصطلاحات پایه و مثال­ها 1

1.2 – سیستم­های تعمیرنشدنی 11

1.2.1 – توزیع نمایی 18

1.2.2 – توزیع پواسن 25

1.2.3 – توزیع گاما 29

1.3 – قضیه اساسی فرایندهای نقطه­ای 35

1.4 – مروری بر مدل­ها 47

1.5 – تمرین­ها 48

2 – مدل­های احتمالاتی : فرایندهای پواسن 51

2.1 – فرایند پواسن 51

2.2 – فرایند پواسن همگن 67

2.2.1 – طول وقفه­ها برای HPP 79

2.3 – فرایند پواسن ناهمگن 81

2.3.1 – توابع درستنمایی 83

2.3.2 – نمونه شکست­های بریده شده 90

2.4 – تمرین­ها 92

3 – مدل­های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها 99

3.1 – فرایند تجدیدپذیر 99

3.2 – مدل نمایی تکه­ای 114

3.3 – فرایندهای تعدیل یافته 115

3.4 – فرایند شاخه­ای پواسن 119

3.5 – مدل­های تعمیر ناقص 126

3.6 – تمرین­ها 128

4 – تحلیل داده­های یک سیستم تعمیرپذیر ساده 131

4.1 – روش­های گرافیکی 131

4.1.1- نمودارهای دو آن 134

4.1.2- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون 142

4.2 – روشهای ناپارامتری برای براورد 146

4.2.1- برآورد های طبیعی تابع شناسه 146

4.2.2- برآوردهای کرنل 148

4.2.3- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر 149

4.2.4- مثال ها 150

4.3 – آزمون برای فرایند پواسن همگن 155

4.4 – استنباط برای فرایند پواسن همگن 163

4.5 – استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده 169

4.5.1- برآورد نقطه ای برای β.θ 170

4.5.2-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض 174

4.5.3- برآورد تابع شناسه 184

4.5.4- آزمونهای نیکویی برازش 187

4.6 – استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده 200

4.6.1 – برآورد فاصله ای برای β.θ 201

4.6.2- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض 204

4.6.3- برآوردتابع شناسه 207

4.6.4- آزمونهای نیکویی برازش 210

4.7 – اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است 214

4.8 – براورد بیزی 218

4.8.1 – استنباط بیزی برای پارامترهای HPP 221

4.8.3 – استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم­توان 231

4.8.4 – استنباط بیزی برای پیش­بینی تعداد خرابی­ها 240

4.9 – استنباط یک فرایند مدل­بندی شده به صورت کم­توان 242

4.9.1 – براورد درستنمایی ماکسیمم برای 242

4.9.2 – آزمون فرض برای فرایند مدل کم­توان 246

4.9.3 – فاصله اطمینان برای پارامترها 249

4.9.4 – مثال 250

4.10 – استنباط برای مدل نمایی تکه­ای 251

4.11 – استانداردها 256

4.11.1- MIL-HDBK-189 259

4.11.2 – MIL-HDBK-781 MIL-STD-781 262

4.11.3 – ANSI / IEC / ASQ / 61164 262

4.12 – فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم­های تعمیرپذیر 264

4.13 – تمرین­ها 266

5 – تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه 271

5.1 – فرایندهای پواسن همگن همسان 271

5.1.1 – براورد نقطه­ای برای 271

5.1.2- براورد بازه­ای برای 274

5.1.3 – آزمون فرض برای 279

5.2 – فرایندهای پواسن همگن ناهمسان 282

5.2.1- دو سیستم خرابی قطع شده 282

5.2.2 – k سیستم 285

5.3 – مدل­های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن 287

5.3.1- مدل­های پارامتری تجربی بیزی 291

5.3.2 – مدل­های سلسله مراتبی بیزی 303

5.4- فرایند کم­توان برای سیستم­های همسان 306

5.5 – آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم­توان 314

5.5.1 – آزمون تساوی ها برای دو سیستم 315

5.5.2- آزمون تساوی های k سیستم 319

5.6 – فرایند کم­توان برای سیستم­های ناهمسان 320

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجائی

مقاله مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجائی در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 209 کیلو بایت

مقاله مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجائی در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

پیش گفتار ……………………………………………………………………………………………

خلاصه‌ی مطالب ……………………………………………………………………………………

1فصل اول

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………

1-2پیش نیازها ……………………………………………………………………………………..

تعاریف ………………………………………………………………………..

قضیه ها…………………………………………………………………………

2فصل دوم

2-2مركز ……………………………………………………………………………………………..

2-3 میانه …………………………………………………………………………………………….

2-4 مجموعه های غالب …………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………………………

خلاصه‌ی مطالب

برآن شدم تا با تلاش مستمر مطالبی را از نظر گرامیتان بگذرانم كه بدیع باشد و قابل ارائه، امیدوارم رضایت خاطر شما خوانندگان گرامی را جلب نمایم. دراین‌جا خلاصه‌ای از مطالبی كه مطالعه خواهید كرد آورده شده است.

دریك حلقه‌ی جابجایی و یكدار R، گراف مقسوم علیه صفر ، گرافی است كه رأس های آن مقسوم علیه های صفر غیرصفر R می باشند كه درآن دو رأس مجزای xو y مجاورند هرگاه xy=0. این مقاله اثباتی براین مطلب است كه اگر R نوتری باشد آن گاه شعاع ،0،1 و یا 2 می باشد و نشان داده می‌شود كه وقتی R آرتینی می‌باشد اجتماع مركز با مجموعه {0} اجتماعی از ایده آل های پوچ ساز است. زمانی كه مركز گراف مشخص شده باشد می توان قطر را تعیین كرد و نشان داده می‌شود كه اگر R حلقه‌ی متناهی باشد آن گاه میانه زیر مجموعه ای از مركز آن است. زمانی كه R آرتینی باشد با به كاربردن عناصری از مركز می‌توان یك مجموعه‌ی غالب از ساخت و نشان داده می شود كه برای حلقه‌ی متناهی ، كه F میدان متناهی است، عدد غالب مساوی با تعداد ایده آل های ماكسیمال مجزای R است. و هم‌چنین نتایج دیگری روی ساختارهای بیان می‌شود.

واژه های كلیدی

مجموعه های مركزی؛ حلقه‌ی جابجایی؛ مقسوم علیه صفر؛ گراف مقسوم علیه صفر

فصل اول

1-مقدمه

حلقه‌ی جابجایی و یكدار R داده شده است. گراف مقسوم علیه صفر، ، گرافی است كه رأس های آن مقسوم علیه های صفر غیرصفر حلقه R می باشند، بین دو رأس مجزای x و y یال وجود دارد اگر وفقط اگر xy=0 باشد. گراف مقسوم علیه صفر حلقه‌ی R با نشان داده می شود. این تعریف از ابتدا توسط livings Ston (1999) و Anderson بیان شد كه تعداد زیادی از ویژگی های اساسی مورد بررسی قرار گرفت. تعریف اصلی توسط Beck (1988) و Nasser (1993) و Anderson بیان شد كه همه‌ی عناصر حلقه به عنوان رأس های گراف انتخاب می شدند.

و Anderson et al.(2001) De meyer and Schnieider (2002) Smit (2002) مقاله‌های دیگری درارتباط با گراف مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی ارائه دادند. این ساختار های گرافیكی به شكل موضوع های جبری دیگر توسط Cannon et al.(2005) and DeMeyer et al.(2002) Redmond (2002)2003 2004) تعمیم داده شده است، كه در ادامه به آن می پردازیم.

درطول این پژوهش برآنیم كه نتایجی را روی حلقه های یكدار و جابجایی متناهی بیابیم. این نتایج برای عمومی ترین موارد ممكن بیان می شود. هدف ارائه دادن همه‌ی نظریه های كاربردی از مركزیت گراف و تحقیق درمورد مفاهیم تقریباً محض از گراف های مقسوم علیه صفر می باشد. ابتدا نشان داده می شود كه شعاع های گراف مقسوم علیه صفر یك حلقه نوتری و جابجایی و یكدار 0، 1، 2 می‌باشد. این قضیه دربخش های بعدی برای تعریف خصوصیات سه مجموعه مركزی (مركز، میانه و مجموعه های غالب با اندازه‌ی می نیمال) درگراف های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی و یكدار به كاربرده می شود. و نیز ارتباط بین این مجموعه ها مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان پیامدی از این نتایج، ویژگی های دیگری از را بیان می كنیم كه از جمله‌ی آن ها قطر و كران ها روی تعداد یال های گراف می‌باشد.

2-پیش نیازها

بالطبع لازمه‌ی پردازش به مبحث مجموعه های مركزی و شعاع ها در گراف های مقسوم علیه صفر حلقه های جابجایی واقف بودن به تعاریفی است كه آن را باید پیش نیاز نامید:

تعریف 1.2.1 پوچ ساز (annihilator) x مجموعه‌ی عناصر می باشد به طوری كه xy=0 به عبارت دیگر

تعریف 2.2.1عنصر ناصفر x درحلقه‌ی R را یك مقسوم علیه صفر (zero dirisor) گوییم هرگاه عنصر ناصفری از R مانند موجود باشد به طوری كه xy=0.

مجموعه‌ی مقسوم علیه های صفر حلقه‌ی R را با Z(R) نشان می دهیم كه به صورت زیر می‌باشد:

تعریف 3.2.1عنصر راعنصر پوچ توان R (nillpotent) می نامیم هرگاه موجود باشد به طوری كه xn=0.

تذكر: بدیهی است كه هر عنصر پوچ توان یك مقسوم علیه صفر حلقه می‌باشد.

تعریف 4.2.1 پوچ رادیكال (nillradical) حلقه‌ی R ایده آلی شامل همه‌ی عناصر پوچ توان حلقه R می باشد كه به صورت nill (R) نمایش داده می شود.

تعریف 5.2.1اشتراك همه‌ی ایده آل های ماكسیمال حلقه‌ی R را رادیكال جیكوبسن R (Jacobson) می نامیم و با J(R) نمایش می دهیم.

تعریف 6.2.1 حلقه‌ی R راتحویل یافته یا تقلیل یافته (reduced) می نامیم هرگاه عنصر پوچ توان غیرصفر نداشته باشد.

اكنون مروری داریم بر بعضی از تعریفات و نمادهای نظریه گراف:

حال فرض كنیم حلقه تحویل ناپذیر باشد پس .

فرض كنیم كه Pi ها ایده آل های اول مینمال می‌باند. به ازای هر i=1 …. N . وجود دارد به طوری كه Pi=ann(ai). در نظر می گیریم:

یك مسیر می‌باشد x-aj-7 و یك مسیر است،

پس خروج از مركز v حداكثر 2 است پس شعاع حداكثر 2 می باشد.

با به كاربردن نتایج بالا یك نتیجه از تئوری حلقه ها را در ادامه بدست می آوریم:

نتیجه 11.1.2 فرض كنید R یك حلقه ی جابجایی و یكدار نوتری باشد و R حوزه صحیح نباشد آن گاه یك به طوری xy=0 یا می باشد برای هر .

2.2-مركز

ثابت شد كه شعاع گراف مقسوم علیه صفر از یك حلقه ی جابجایی 0، 1و 2 است. مشخص كردن مركز گراف هدف بعدی می باشد. همانطور كه از نتایج قبل انتظار می رود دانستن دو نكته زیر الزامی است.

اگرشعاع گراف مقسوم علیه صفر، صفر باشد آنگاه گراف یك رأس دارد. پس مركز دارای نتها یك رأس می باشد.

اگرشعاع گراف مقسوم علیه صفر، 1 باشد آن گاه عناصر مركز دقیقاً همان عناصر با خروج از مركز 1 می باشند.

ولم 1.2.2 فرض كنید (R M) یك حلقه‌ی جابجایی و یكدار آرتینییی و موضعی باشد كه حوزه صحیح نیست اگر x یك عضو از مركز باشد آن گاه x2=0 می باشد.

برهان: R یك حقله‌ی آرتینییی است پس وجود دارد به طوری كه Mk={0}. چون هر عضو غیر صفر Mk-1 دارای خروج از مركز 1 می باشد پس می باشد.

برهان خلف : فرض می كنیم x درمركز گراف باشد و و زیرا در غیر این صورت كه یك تناقض می باشد. پس و بنابراین x2 نیز عضو دیگری از مركز گراف می باشد. از آن‌جایی كه e(x)=1 و x3=x(x2)=0 پس زیرا درغیر این صورت یعنی اگر x2+x=0 پس x2=(-x2)2=x4=0 كه این یك تناقض است. بنابراین x2+x نیز عضوی دیگر از از مركز گراف می باشد.

قضیه 2.2.2 فرض كنید R یك حلقه‌ی جابجایی و یكدار نوتری باشد به طوری كه شعاع ، 0یا 1 باشد آن گاه مركز :

(A) اگر z(R) یك ایده ال باشد، است.

(B) اگر ، {(0 1) (1 0)} است.

(C) اگر كه A یك حوزه صحیح نامساوی می باشد، {(1 0)} است.

نتیجه 3.2.2 فرض كنید R یك حلقه‌ی جابجایی و یكدار نوتری باشد به طوری كه شعاع 0یا 1 باشد آن‌گاه مركز :

(A) اگر R موضعی با ایده ال ماكسیمال M باشد، (0-z(R)-{0} است.

(B) اگر ، {(0 1) (1 0)} است.

(C) اگر ، كه F میدان متناهی مخالف است، {(1 0)} می باشد.

با توجه به مفروضات بالا انتظار داریم درمواردی كه مركز اجتماع {0} درگراف یك ایده ال باشد همچنین در تمامی موارد مركز اجتماع صفر اجتماعی از ایده ال های پوچ ساز ماكسیمال می باشد. درمورد (A) مركز اجتماع {0}، (0 M)=ann(M) درمورد (B و درمورد (C) ann({0}A). علاوه بر این قابل توجه است كه درموارد (B) و (C) رادیكال جیكوبسون R صفر می باشد. اگر R موضعی و آریتنی باشد آن گاه به عنوان مثال اگر مركزاست. اگر ، {9x 18x} می باشد. حال قبل از بررسی ویژگی های كلی یك حالت خاص را بررسی می كنیم.

قضیه 4.2.2 [8;1-14] فرض كنید R یك حلقه‌ی جابجایی باشد. اگر كه S T حوزه صحیح می باشند آن گاه یك گراف دو بخشی كامل است.

قضیه 5.2.2 اگر R یك حلقه‌ی جابجایی باشد و كه S T حوزه‌ی صحیح‌اند و هیچكدام با یكریخت نیستند. آن گاه شعاع ، 2 می باشد و مركز مجموعه ی تمام رأس های می باشد.

دراین جا مركز اجتماع صفر یك ایده آل نیست اما اجتماعی از پوچ سازها از دو ایده ال ماكسیمال زیر می باشد. از طرفی دراین مورد J(R)={0}.

قضیه 6.2.2 فرض كنید m n دو عدد صحیح مثبت باشند و
كه هر Ri یك حلقه‌ی موضعی جابجایی و یكدار آرتینی است كه میدان نیست و هر F­i یك میدان می باشد. برای هر j=1 … m ایده آل
را تعریف می كنیم، آن گاه مركز گراف می باشد.

برهان : برای این كه نشان دهیم كه رئوس مجموعه‌ی مركز در اجتماع بالا می باشند باید هر عضوی كه درآن می گیریم به فاصله كمتراز 2 ازدیگر رئوس گراف قرار داشته باشد.

عضو دلخواه a را از مجموعه رئوس درنظر می گیریم : a=(a1 … an b1 … bm) كه با توجه به نتیجه‌ی 9.1.2 كافی است نشان دهیم :

به ازای هر I=1 … n فرض می كنیم Mi یك ایده آل ماكسیمال Ri باشد. پس

و فرض می كنیم x=(x1 … xn 0 … 0) كه می باشد.

بدون كاسته شدن از كلیت مسأله: رادر نظر می گیریم. چون یك یال بین آنها موجود است طبق تعریف گراف :

if Vi xiai=0 d(x a)=1

پس و حكم ثابت می شود. چون بوده پس در اجتماع بالا قرار دارد. حال فرض كنیم :

چون Rj حلقه‌ی موضعی می باشد پس radius، بنابراین با e(yj)=1 وجود دارد.

تعریف می كنیم y=(0 … 0 yj 0 … 0) كه و و و و x-y-a یك مسیر در می باشد. اگر و aj=1 آن گاه به ازای هر ، bk=0 می باشد.

اكنون z=(0 … 0 1 0 .. 0) را در نظر می گیریم كه درایه های غیرصفر Fk همانی اند و پس x-z-a یك مسیر در می باشد بنابراین درهردو حالت .

حال فرض كنیم به ازای هر j=1 .. m بدون كاسته شدن از كلیت مسأله درنظر می گیریم.

و a=(a1 … an b1 … bm) اگر bj=0 آن گاه va=0 و d(v a)=1 . اگر bk=. برای هر آن گاه تعریف می كنیم y=(0 … 0 1 0 … 0) كه درایه غیر صفر Fk همانی می باشد و پس v-y-a یك مسیر در می باشدو اگر پس درایه ah برای یك مقسوم علیه صفر Rh می باشد.

پس وجود دارد به طوری كه chah=0 و c=(0 … ch 0 .. 0) و پس r-c-a یك مسیر در است و d(a v)=2 پس در تمامی حالات وحكم ثابت می شود.

حال فرض می كنیم z=(d1 … d­n F1 … Fm) عضوی از اجتماع بالا نباشد نشان می‌دهیم در مركز گراف قرار ندارد. یعنی اگر باشد آن گاه . پس طبق نتیجه 4-2 باید و ann(w)nann(z)={0}

حالت اول :

تعریف می كنیم w=(1 … 1 0 1 .. 1) كه صفر درمكان n+i ام قرار دارد. پس و ann(w)=Ii پس ann(w) ann(z)={0}

حالت دوم : به ازای هر di از Ri همانی باشد. t رامقسوم علیه صفر غیرصفری از R1 و w=(1 … 1 t 1 .. 1) پس

درنتیجه ann(w)ann(z)={0}

– میانه

تعریف 1.3.2 برای هر راس x از گراف همبند G ، status x را كه با نماد s(x) نشان داده می شود، مجموع فاصله های x از رئوس گراف می باشد كه به صورت : نوشته می شود.

تعریف 2.3.2 مجموعه ای از رئوس با status می نیمال میانه گراف نامیده می شود. (خواهیم گرفت اگر Gیال نداشته باشد میانه‌ی گراف v(G) G می باشد و حالتی كه مجموعه‌ی رئوس گراف تهی باشد رابررسی نمی كنیم)

status روی گراف های متناهی معنی پیدا می كند. پس در سراسر این بخش تمامی حلقه ها متناهی درنظر گرفته می شوند پس گراف های مقسوم علیه صفر نیز متناهی می باشند.

اگر چه مركز و میانه به عنوان مركزیت یك گراف ارتباط دارند ولی لزومی ندارد بریكدیگر منطبق باشند. ممكن است مركز زیر مجموعه محض از میانه باشد یا میانه زیر مجموعه‌ی محض از مركز، درحقیقت برای هر عدد حقیقی مثبت n می توان گرافی همبند ساخت با تعداد متناهی رأس به طوری كه فاصله هر رأس از مركز به فاصله هر رأس از میانه حداقل n باشد.

به طور كلی پیدا كردن میانه ی گراف مشكل تر از یافتن مركز گراف می باشد . قضیه‌ای كه در ادامه آمده است ارتباط بین مركز و میانه را در مورد گراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی ویكدار متناهی بیان می كند.

می دانیم كه با توجه به تعریف گراف مقسوم علیه صفر

اگر deg(x) = x2=0

deg(x) = در غیر اینصورت

قضیه 4.3.2 – فرض كنید R یك حلقه جابجایی و یكدار متناهی باشد كه حوزه صحیح نمی باشد . اگر شعاع حداكثر 1 باشد آن گاه میانه و مركز مساویند واگر شعاع 2 باشد آن گاه میانه زیر مجموعه ای از مركز است.

برهان: اگر شعاع صفر باشد پس گراف تنها دارای یك رأس می باشد كه هم در مركز هم در میانه قرار دارد پس میانه و مركز مساویند.

اگر شعاع 1 باشد مجموعه ی رئوس مركز و میانه برابرند پس مركز و میانه در این حالت هم بر هم منطبق می باشند .

فرض می‌كنیم شعاع 2 باشد آن گاه با توجه به نتیجه –R . 9.1.2 موضعی نیست و با یكریخت نمی باشند كه در آن K میدان متناهی است . فرض كنید یك تجزیه آرتینی از حلقه ی R می باشد ( بدون كاسته شدن از كلیت مسأله عناصری از R را كه در این حاصل ضرب قرار دارند را بررسی می كنیم) فرض Z یك رأس از باشد كه در مركز گراف قرار ندارد و به صورت z=(a1 … an b1 … bm) می باشد. در تمامی حالات ممكن یك رأس x متعلق به مركز گراف وجود دارد به طوری كه s(x)<s(z) . ابتدا توجه كنید كهx در مركز قرار دارد و شعاع گراف هم 2 است پس خروج از مركز x ، 2 می باشد بنابراین :

تساوی (*) نشان می دهد كه همه ی رأس های میانه باید دارای درجه ی یكسان باشند . چون z در مركز قرار ندارد پس رأس w موجود است به طوری كه d(zw)=3 بنابراین:

حالت 1/ : اگر و برای هر . فرض كنید x=(0 .. 0 1 0 .. 0)

كه مؤلفه‌ی غیر صفر fi همانی می باشد ، آن گاه x در مركز است و
ann(z) ann(x) از آن جا كه z و x پوچ توان نیستند نتیجه می گیریم كه:

(چون اگر پوچ توان بودند ( deg(x) = -2 پس تا اینجا داریم :

deg (z) < deg(x) . . با توجه به رابطه(*) و(**) داریم :

s(z) > 21z(R)* 1-deg (z) –2 > 21z(R)* 1 –deg (x) –2 =s(x) s(z) >s(x)

حالت2:/ اگربرای و هر با برای (كه Mi ایده آل ماكسیمال Ri است ) فرض كنیدx= (0 .. 0 ak 0 .. 0) باشد كه x در مركز قرار دارد . و پس

بنابراین .با توجه به (*) و (**) داریم : s(z)>s(x) . .

حالت 3/: اگر به ازای هر ، ai درRi همانی باشد ، فرض كنید c یك عضو غیر صفر از ایده آل های ماكسیمال Ri باشد x=(0 … 0 C 0 … 0) كه در مركز قرار دارد و . بنابراین

در نتیجه با توجه به (*) و (**) : s(z) > s(x) .

بنابراین در تمامی حالات ممكن یك رأس x از مركز وجوددارد كه s(x) < s(z) پس z نمی تواند در میانه باشد پس میانه زیر مجموعه ای از مركز است .

نتیجه 5.3.2فرض كنید R یك حلقه ی جابجایی و یكدار متناهی باشد كه حوزه صحیح نیست . اگر شعاع ، 2 باشد آن گاه مركز و میانه برابرند اگر و تنها اگر R با حاصل ضرب مستقیمی از تعداد متناهی از كپی ها از میدان متناهی واحد یكریخت باشد .( یعنی كه F میدان متناهی واحد و می باشد)

برهان: روند اثبات به این صورت است كه اگر برای میدان متناهی F و آن گاه مركز و میانه هردو دقیقا شامل عناصری از Fd هستند كه d-1 مولفه ی آن صفر می باشد . از آن جا كه شعاع 2 می باشد پس مانند قضیه

1-4تجزیه ی آرتین R را بصورت زیر در نظر می گیریم ابتدا نشان می‌دهیم كه اگر (یعنی فاكتورهایی در تجزیه ی آرتینی موجودند كه میدان نمی باشند) آن گاه مركز و میانه مساوی نمی باشند.

فرض كنید و برای هر j و برای هر i فرض كنید : w=(0 0 … 1)كه در مركز قرار دارد . از آنجا كه

آن گاه deg (w) = r1…rnc1…cm-1-1

R1 موضعی و M1 تنها ایده آل ماكسیمال R1 و را طوری در نظر می گیریم كه خروج از مركز ، 1 باشد . فرض كنید x=( z 0 … 0 ) كه در مركز قرار دارد .

فرض كنید آن گاه deg(x)=kr2…rnc1…cm-2 چون annR1(z) یك ایده آل R1 است را عاد می كند فرض می‌كنیم r1=sk برای مقدار حقیقی s . حالا اگر میانه مساوی با مركز باشد آ ن گاه deg(w) = deg(x) پس :

skr2…rnc1…cm-1-1= kr2…rnc1…cm-2

بعد از خلاصه كردن و فاكتور گیری داریم :

k(r2…rnc1­…cm-1)(s-cm)=-1

ولی ما در نظر گرفتیم پس به تناقض رسیدیم بنابراین تجزیه آرتینی از R نباید عامل غیر میدان داشته باشد . و هم چنین این روندی برای اثبات این مطلب است كه میدان ها باید كار دینالیته یكسان داشته باشند .

بعد از شرح قضیه 4.3.2 و نتیجه 5.3.2اكنون چند مثال را بررسی می‌كنیم . در مواردی كه میدان تحویل یافته داریم اگر مركز و میانه مجموعه ی تمام رئوس می باشند . اگر آن گاه مركز و میانه مجموعه {(1 0 0) (0 1 0) (0 0 1)} می‌باشند ( به شكل 2 ، صفحه 26 ) نگاه كنید . اگر مركز و میانه {(0و2)و(0و1)} می باشد . در مواردی كه میدان تحویل ناپذیر باشد اگر آن گاه مركز ، {(0 1) (2 0)} و میانه {(0 1)}می باشد ( به شكل 1 ، صفحه 26 ) نگاه كنید . توجه كنید كه دو مثال آخر نشان می دهد فقط در بعضی از موارد عناصری از میانه پوچ توان خواهند بود .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل دانلود پاورپوینت آنالیز واریانس ANalysis Of VAriance

دانلود پاورپوینت آنالیز واریانسANalysis Of VAriance

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 499 کیلو بایت

دانلود پاورپوینت آنالیز واریانسANalysis Of VAriance به صورت کامل به همراه تصویر و توضیحات کامل قابل ارائه در هر سمیناری در 55اسلاید قوی ترین پاورپوینتدانلود پاورپوینت آنالیز واریانسANalysis Of VAriance

لیست برخی از عناوین موجود در این پاورپوینت:

آنالیز واریانس ANalysis of VAriance (ANOVA)

Assumptions

Source of variance

Total sum of squares

Between sum of squares

جدول ANOVA

SPSS output

Multiple Comparisons

مقایسات چند گانه

طرحهای آزمایشی Experimental Designs

مقایسه های چند گانه
Multiple Comparisons

تحلیل واریانس دو طرفه
Two-Way ANOVA

اثر متقابلInteraction Effect

تحلیل واریانس n طرفه
N-Way ANOVA

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر
Repeated Measurements ANOVA

تحلیل واریانس ناپارامتری
Nonparametric ANOVA

شرایط انجام تحلیل واریانس

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل حل تمرینات ریاضی 2 دانشگاه

حل تمرینات ریاضی 2 دانشگاه پیام نور

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 318

حجم فایل: 1.745 مگا بایت

حل تمرینات ریاضی 2 دانشگاه دانشگاه پیام نور با راحترین روشها بصورت درک راحتر مسائل به قیمت ناچیز برای شما آماده استفاده است تا از وقت گرانبهای خود به نحو احسن استفاده کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل چگونگی پیداکردن انگیزه تلاش دانش آموزان در کلاس ریاضی

چگونگی پیداکردن انگیزه تلاش دانش آموزان در کلاس ریاضی

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 48

حجم فایل: 61 کیلو بایت

چگونگی پیداکردن انگیزه تلاش دانش آموزان در کلاس ریاضی

(چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم؟
ارائه راهکاری عملی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم راهنمائی)

فهرست مطالب

توصیف وضع موجود 3

جمع آوری شواهد 1 5

شناسائی مشکل وعلل آن 7

راه حل های پیشنهادی 12

اجرای راه حل های پیشنهادی 14

گردآوری شواهد 2 19

نتایج بدست آمده از این آزمون به شرح زیر است: 19

نتایج امتحان پایانی به شرح زیر است: 29

تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده (ارزیابی ) 30

اعتباریابی در آمار بدست آمده 30

در بررسی تعداد تجدیدی ها به تفکیک کلاس و آزمون داریم: 32

اعتبار یابی با بررسی روند عملکردی دانش آموزان 36

نتیجه گیری 37

منابع ومآخـذ 39

توصیف وضع موجود

در سال تحصیـلی 87-86 پست بنـدی آموزش راهنـمائی ناحیه4 شیـراز به صورت عمومی برگزار گردید. به همین دلیل شانس انتخاب مدرسه ای را داشتم که کمی مسیر رفت و آمدش برایم راحت تر باشد. با این امید ابلاغ 12 ساعت تدریس ریاضی مدرسه«راهنمائی دخترانه رضوی1» را از مسئـول آموزش، دریافت کردم.

روز بعد جهت تحـویل ابلاغ به مدرسه رفتم .مدرسه ای نو ساز با کلاس هائی بزرگ و روشن تمام کلاس های مجاور دفتر آموزشگاه،به جای نیمکت،صندلی داشتند و این خیلی باعث خرسندی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل راههای افزایشی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس ریاضی

چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 28 کیلو بایت

چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

فهرست مطالب

چکیده. 5

مقدمه:. 7

بیان مساله و توصیف وضع موجود:. 8

گردآوری شواهد 1:. 12

تعریفعملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی:. 12

ب. مشاهده :. 13

ج. پرسش نامه:. 14

پیشینه تحقیق: 14

اهداف تحقیق: 15

۲. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان: 16

۳. کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها :. 16

۴. ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاضی: 16

۵.استفاده از روش ایفای نقش توسط دانشآموزان:. 17

۶. اطلاع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانشآموزان:. 17

۷. انجام ارزشیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهی آغاز تدریس:. 17

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه:. 19

انتخاب واجرای راهحل:. 19

توصیف وضع مطلوب(شواهد 2):. 25

نتیجه گیری:. 27

موانع ومشکلات احتمالی :. 27

پیشنهادات:. 28

منابع ومآخذ:. 29

چکیده

ازاوایل سال تحصیلی ، همواره رفتار دانش‌آموزان در زنگ ریاضی، توجه من را به موضوعی از این قرار بهخود جلب می­کرد. بدان معنا که در این زنگ، شاهد چهره­های درهم رفته و بی حوصله­ی آنان بودم. بعضی از دانش آموزان در این زنگ با یکدیگر صحبت می­کردند، برخی از آن ها بی مورد اجازه­ی بیرون رفتن از کلاس را می­گرفتند، چند تا ازدانش­آموزان سرشان را روی میز خود گذاشته چرت می زدند. در واقع آن چه بیش از هر چیز من را متعجّب می‌کند، کم­تحرکی و بی­توجهی آنان نسبت به درس ریاضی بود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل کتاب جبر و احتمال

کتاب جبر و احتمال

دسته بندی: ریاضی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 128

حجم فایل: 1.391 مگا بایت

کتاب جبر و احتمال/سال سوم اموزش متوسطه/رشته ریاضی و فیزیک/128 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل