کاملترین فایل مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت

مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 11 کیلو بایت

مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

زمین زیر ترانس های روغنی باید به طرف چاهك مخصوص روغن شیب بندی شده و روی آن با قلوه سنگ تمیز به ارتفاع حداقل 25 سانتیمتر پر شود.چاهك روغن كه لوله تخلیه برای آن پیش بینی می شود معمولاً‌در كنار دیوار ساخته شده و باید به طور مرتب توسط اپراتور بازدید شود.

باید مراقبت نمود كه روغن قابل اشتعال در ترنچهای كابل و یا منهولهای دیگر موجود در محوطه نفوذ ننموده و ضمناً در اتاق ترانس باید شن خشك در جعبه های مخصوص و همچنین لوازم دیگر اطفاء حریق وجود داشته باشد.

یك ترانس را بعد ا زاتمام عملیات نصب ، باید تحت تستها و بررسیهای لازم قرار داده و پس ا زآن در سرویس گذاشت . هدف از این تستها عبارت است از حصول اطمینان از عملكرد صحیح رله ها و مدارات حفاظتی و اینترلاكهای الكتریكی دژنكتورها ، چك كردن كلیه ترمومترها ،چك كردن سطح روغن در كنسرواتور و اطمینان از برقرار بودن ارتباط آن با تانك ترانس.

قبل از اتصال آزمایشی ترانس كه در آن دژنكتورهای طرف اولیه بسته می شود، اپراتور باید كلیه شیرهای روغن رادیاتورها و كنسرواتور را بازدید كرده و از عدم وجود هوا در رله بوخهلتز اطمینان حاصل نماید.

همچنین قسمتهای مختلف ترانس و تجهیزات جانبی آنرا كه در فضای آزاد قرار دارند تا سر دژنكتورها بازبینی كرده و دقت نماید كه روی ترانسفورماتور اشیاء اضافی وجود نداشته باشد ، تانك ترانس به طور محكم و موثر به زمین وصل شده باشد ، روغنی از ترانس نشت ننماید و اتصالات برقگیر حفاظتی كه معمولاً‌د رجلوی ترانس و روی خط فشار قوی نصب می شوند برقرار باشد.

در این حالت پس از اطمینان از سلامت و در مدار بودن سیستمهای حفاظتی می توان دژنكتورها را وصل نمود . البته در اینجا یاد آور می شود كه وصل ترانس با تأخیری كمتر از 12 ساعت پس از پر نمودن تانك از روغن مجاز دانسته نشده است.

برای وصل آزمایشی ترانس باید مدارهای رله بوخهلتز و رله جریان زیاد برای قطع آنی و بدون تأخیر آماده شود،ولی می توان ترانس را به سیستمهای خنك كننده نیز وصل نمود ، در اینصورت باید توجه داشت كه در جریان كار ،درجه حرارت روغن در قسمت بالای تانك از 75 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید (به علت گرمای ناشی از تلفات آهن).

برای كنترل وضعیت ترانس در شرایط بی باری باید حداقل به مدت 30 دقیقه آن را در حالت وصل آزمایشی نگاه داشت . اگر در خلال این مدت نتایج آزمایشات قانع كننده بود می توان بلافاصله دژنگتورهای طرف ثانویه ترانس را زیر بار قرار داد.

در ترانسفورماتورهایی كه سطح روغن كنسرواتور توسط لوله ششیشه ای آب نما كنترل می شود باید دقت نمود كه دو سر لوله مزبور مسدود نباشدزیرا در صورت مسدود بودن این لوله سطح روغن به صورت صحیح نمایش داده نمی شود.

در ذیل ترانسفورماتورهای تحت سرویس را بر حسب شرایط كاری مختلف طبقه بندی نموده ،نحوه رسیدگی و بازرسیهای روتین آنها به شرح زیر می باشد:

1) در نیروگاهها و پستهایی كه توسط تشكیلات پرسنلی شیفت یا مقیم محل كنترل و نگهداری می شوند، ترانسفورماتورهای اصلی و ترانسفورماتورهای مصرف داخلی (اعم از ا صلی و رزرو) باید بطور روزانه و بقیه ترانسفورماتورها هفته ای یك مرتبه مورد بازرسی قرار گیرند.

2) در نیروگاهها و پستهایی كه توسط اكیپهای سیار نگهداری می شوند ، ترانسفورماتورها باید حداقل ماهی یكبار مورد بازرسی قرار گیرند.

3) در پستهای كوچك و كم ظرفیت ترانسها حداقل هر شش ماه یكبار باید بررسی شوند.

سیستمهای خنك كننده ترانسفورماتورها باید از نقطه نظر عملكرد صحیح پمپها و فن ها كنترل شوند.

برای انجام این عمل اپراتور باید دمای روغن ترانسفورماتور و همچنین دمای روغن در ورودی و خروجی كولر (در صورتیكه ترانس مجهز به كولر آبی جهت خنك كردن باشد) را یادداشت نماید.

هرگاه ترانسی توسط رله های حفاظت داخلی قطع شود(رله بوخهلتز ،رله دیفرانسیل ،رله جریان زیاد) ابتدا اپراتور باید وضع ظاهری آن و تجهیزات جنبی مربوطه به جهت پی بردن به علت حادثه مورد بازرسی قرار دهد.

مثلاً اگر وجود گاز در رله بوخهلتز مشاهده شود،نمونه آن باید جهت تست به آزمایشگاه ارسال گردد.

زیرا بعضی مواقع ممكن است در خلال كار ترانس حبابهای هوای درون روغن باعث عملكرد نابجای رله بوخهلتز گردد.

اگر گاز درون بوخهلتز ا زروغن سوخته متصاعد شده باشد مبین وجود حادثه در داخل ترانس بوده كه در این صورت بلافاصله باید ترانس را جهت تعمیرات از مدار ایزوله نمود . تعمیرات دوره ای روی ترانسهایی كه قطع آنها مستلزم خارج شدن ترانس اصلی ازمدار است هر دو سال یك مرتبه و بقیه ترانسها هر چهار سال یك مرتبه صورت می گیرد.ضمناً ترانسفورماتورهایی كه در شرایط محیطی با آلودگی بسیار بالا كا رمی كنند باید طبق دستورالعمل های ویژه مربوط به محل ،مورد تعمیرات دوره ای قرار گیرند.

تستهای دوره ای تجهیزات كلید خانه های فشار قوی

برای اطمینان از شرایط كاری مطلوب ، تجهیزات كلید خانه های در حال كار باید در دوره هایی به شرح زیر مورد بازرسی قرار گیرد:

الف ) مراكزی كه با پرسنا مقیم نگهداری می شوند تجهیزات حداقل هر سه روز یك مرتبه باید بازرسی شده و علاوه بر ااین ماهی یك مرتبه نیز در شب جهت شناسایی دشارژهای سطحی و كرونای غیر مجاز مورد بازدید قرار گیرند.

ب) پستهایی كه با اكیپهای سیار نگهداری می شوند، حداقل ماهی یكبار و پستهایی كه فقط برای تبدیل ولتاژ وكلید زنی دایر شده اند ، هر شش ماه یكبار باید مورد بازرسی قرار گیرند.

ج) پس از هر حادثه اتصال كوتاه نیز تمام تجهیزاتی كه با آن د رارتباط بوده اند باید بازدید شوند.

البته در شرایط جوی نامساعد (مه غلیظ ،برف سنگین و تگرگ ) و همچنین در مورد كلید خانه های قدیمی و مستعمل مراقبت بییشتری باید بعمل آید.

تجهیزات كلید خانه ها (به استثناء شبكه های توزیع 20 كیلوات به پایین ) معمولاً در خلال تعمیرات تست می شوند، در حالیكه انجام تست برای تجهیزات شبكه های توزیع 20 كیلو ولت به پایین هر 6 سال یك مرتبه تعیین شده است.

تعمییرات دوره ای تجهیزات كلید خانه ها عموماً در مواقع مقتضی و یا طبق برنامه هایی كه توسط سرپست فنی واحد تنظیم شده است ، صورت گرفته و تعمیرات اساسی آنها بر حسب مورد در دوره هایی به شرح زیر انجام می گیرد:

1) در مورد دژنگتورهای روغن ، تست مشخصات كاری و مكانیزمهای مربوطه طبق دستوالعمل كارخانه سازنده در خلال تعمیرات اساسی هر 6 تا 8 سال یكبار صورت می گیرد.

2) برای كلیدهای ایزولا تور قابل قطع زیر بار ، كلید های ایزولاتور غیر قابل قطع زیر بار و كلید های اتصال زمین بر حسب مورد هر 4 تا 8 سال یكبار صورت می گیرد.

3) برای دژنگتورهای هوایی بر حسب مورد هر 4 تا 6 سال یكبار انجام می گیرد.

چك كردن رله بوخهلتز

وقتی كه رله بوخهلتز تحت سرویس قرار دارد ، برای پیشگیری از عملكرد ناخواسته آن باید مراقبت دقیقی بعمل آمده و بر حسب تغییراتی كه در شرایط كاری ترانس پیشمی آید وضعیت دقیقی بعمل آمده و بر حسب تغییراتی كه در شرایط كاری ترانس پیش می آید وضعیت رله تنظیم شود.

مثلاً‌وقتی كككه اعمالی در رابطه با سیستم روغن ، مانند فیلتر كردن یا بازیابی آن صورت می گیرد، كنتاكت تریپ رله بوخهلتز باید از مدار خارج شده و فقط كنتاكت مربوط به سیگنال فعال گذارده شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی كلیدهای فشار قوی

مقاله بررسی كلیدهای فشار قوی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 15 کیلو بایت

مقاله بررسی كلیدهای فشار قوی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

كلیدهای فشار قوی تنها یك وسیلة ارتباط بر قرار كردن بین مولد ها و ترانسفورماتورها و مصرف كننده ها و سیمهای انتقال انرژی و یا جدا كردن آنها از یكدیگر نیستند . بلكه حفاظت دستگاها و وسایل و سیستمهای الكتریكی را در مقابل جریان زیاد و بار زیاد و جریان اتصال زمین نیز بعهده دارند . بدین جهت با چشم پوشی از بعضی حالتهای استثنائی باید كلیدهای فشار قوی بتوانند هر نوع جریانی را اعم از جریان كوچم بار سیمها ( جریان خازنی خطوط ) و یا جریان مغناطیسی ترانسفورماتور بدون بار تا بزرگترین جریانی كه ممكن است در شبكه بوجود آید ( جریان اتصال موتاه ) از خود عبور دهند بدون اینكه اثرات حرارتی و یا دینامیكی این جریانها خطراتی برای كلید فراهم سازد . در ضمن نوعی از كلیدها ، ( كلید قدرت ) باید قادر باشند هر نوع جریان با هر شدتی را ( جریانهای عادی و یا جریانهای اتصال كوتاه ) در كوتاه تذرین مدت قطع و وصل كنند و بالاخره كلیدهای فشار قوی باید قادر باشند در حالت قطع ( جدا بودن تیغه ها ) هر نوع ولتاژی كه بین دو سرباز كلید ( دو تیغه باز كلید ) بر قرار می شود بدون كوچكترین احتمال ایجاد قوس الكتریكی تحمل كنند .

به طو كلی باید كلید های فشار قوی در حالت های مختلف دارای شرایط ومشخصاتی به شرح زیر باشند .

1- در حالت بسته : انواع كلیدهای فشار قوی باید اولاً در مقابل عبور جریان بار و یا حتی جریان شدید اتصال كوتاه از خود مقاومت قابل ملاحظه ای نشان ندهند و در ثانی در مقابل اثرات حرارتی و دینامیكی این جریانها در یك زمان گسترده و طولانی باید كلیدهای فشار قوی دارای پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای باشند . به عبارت دیگر باید كلیدهای فشار قوی از یك استقامت حرارتی و دینامیكی تعیین شده و مورد اطمینانی برخوردار باشند .

انتخاب صحیحی مقاطع قسمتهای هدایت كننده جریان كلید در كم كردن مقاومت عبور بسیار موثر است .

2- در حالت بار (قطع مدار ): باید كلید قادر باشد اختلاف سطح الكتریكی موجود بین دو كنتاكت باز را به طور كاملاً مطمئن تحمل كند . مقدار و شدت این ولتاژ بستگی به وضعیت و كیفیت ومحل نصب كلید دارد ،مثلاً اگركلیدی وسیله ارتباط دو شبكه ای را فراهم می سازد كه ممكن است نسبت به هم آسنكرون نیز باشند در حالت قطع كلید هر دو طرف كلید زیر پتانسیل قرار دارد .

3- تمام قسمتهای كلید كه در شرایطی هم پتانسیل فشار الكتریكی شبكه هستند باید در موقع قطع و یا در حالت وصل به طور كاملاً مطمئن نسبت به زمین و نسبت به قطبها و تیغه های دیگر كلید و یا گازهای و بخارات و مایعاتی كه خود كلید متصاعد می شود نیز نباید باعث نقصان بیش از مجاز قدرت عایقی قسمتهای مختلف كلید گردد .

4- كلیدهای فشار قوی باید بتوانید مدار الكتریكی را از ولتاژ نامی نامی به بندید . البته در بعضی كلیدها (قطع كننده ها )این شرط بدون عبور جریان صادق است (بدون توجه به جریانهای كوچك بار سیمها) و در برخی دیگر (كلید قدرت) شرط محدودیت جریانی وجود ندارد و باید بتوان آنها را در زیر هر جریانی حتی جریان اتصال كوتاه موجود در شبكه نیز بست .

5- كلیدفشار قوی باید بتواند مدار الكتریكی رادر ضمن عبور جریان باز كند . این شرط فقط برای قطع كننده لازم نیست مراعات شود ( از جریان كوچك شارژ صرف نظر می شود).

نظر به اینكه شرایط 4و5 مشكلات اصلی كلیدهای قدرت فشارقوی را فراهم می كنند ، ساختمان و مكانیسم كلید و چگونگی قطع و وصل كلید با توجه با شرایطی كه در بند 4و5 به آن اشاره شد طرج ریزی می گردد .

از نظر كار با شبكه كمال مطلوب است ، اگر هر یك از كلید ای فشار قوی شامل كلیه شرایطی كه فوقاً به آن اشاره شد باشد . ولی چون از دیدگاه اقتصادی تجمع كلیه شرایط در یك كلید مقرون به صرفه نیست كلیدهای خاصی خاصی با شرایط به خصوص و محدودی طرح و ساخته می شود كه عبارتند از :

الف – قطع كننده یا سكسیونر

قطع كننده وسیله ای است برای ارتباط دستگاهها و سیستمهای برقی و اصولاً در جائی بكار برده می شود كه بدون ولتاژ كردن آن قسمت مورد نظر باشد . قطع و وصل این كلید در صورتیكه از جریان كوچك شارژها صرف نظر شود ، نباید باعث قطع جریان و یا برقراری جریان گردد . به عبارت دیگر قطع و وصل سكسیونر باید بدون ایجاد جرقه انجام گیرد و درحالت وصل بودن كلید و ارتباط بر قرار كردن بین دستگاهها نباید هیچ نوعی جریانی با هر شدتی (جریان بار ، جریان اتصال كوتاه ضربه ای و غیره ) به كلید آسیبی وارد كند و یا باعث گرم كردن ، ارتعاش كردن و یا باز شدن تیغه كلید شود و یا اثرات دینامیكی آن موقعیت كلید را به خطر بیاندازد .

در ضمن باید این كلید در حالت قطع دارای قدرت عایقی بسیار قوی در دو سر تیغه باز كلید باشد . زیرا سكسیونر باز در حقیقت حفاظت افرادی را كه در شبكه بدون ولتاژ شده كار می كنند نیز به عهده دارد .

2-قطع جریان مداری كه از مقاومت اهمی و سلفی موازی تشكیل شده است .

در چنین مداری در شكل زیر در لحظه عبور جریان از صفر و خاموش شدن قوس الكتریكی جریان در شاخه سلفی و شاخه اهمی با هم برابر هستند ولی صفر نیستند . لذا در لحظه ای بعداز خاموش شدن جرقه در مدار L-R ولتاژی ایجاد می شود كه برابر ولتاژ مولد در همین لحظه است .

این ولتاژ به علت وجود مقاومت اهمی R كه اینك با مقاومت انوكتیوL به صورت سری در می آید با ثابت زمانی به شكل یك تابع اكسپوننسیال به طرف صفر میل می كند . در نتیجه باعث می شود كه شبیه مدار كاپاسیتیو دو طرف كلید پتانسیل بگیرد كه یكی مربوط به مولد و دیگری مربوط به اندوكتیویته یعنی مصرف كننده است . تفاوت این دو پتانسیل ولتاژ برگشت در كلید می باشد . چنانچه دیده می شود این ولتاژ در لحظه قطع جرقه از صفر شروع می شود و آهسته بالا می رود (سطح هاشور خورده در شكل ) و راه را برای برگشت جرقه مشكل می كند .

این پدیده بسیار مهم در صنعت كلید سازی مورد توجه خاص قرار می گیرد و باعث ساختن و بوجود آمدن كلید باز شده است . زیرا كلید بار نیز در موقعی قطع می شود كه در طرف مصرف كننده هنوز بارهاییی به صورت اندوكتیو و مقاومت اهمی موازی وجود دارد و از این جهت بهتر است جزو مشخصات كلید بار ضریب بار ضریب توان مصرف كننده نیز ذكر گردد .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی كنترل دور موتورهای DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035

مقاله بررسی كنترل دور موتورهای DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035 در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 3.577 مگا بایت

مقاله بررسی كنترل دور موتورهای DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035 در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2

مواد آهنربای دایم………………………………………………………………………………….. 3

اصول آهنربای دایم……………………………………………………………………………….. 3

مواد آهنربای مدرن ………………………………………………………………………………. 7

خواص مغناطیس………………………………………………………………………………….. 8

خواص حرارتی …………………………………………………………………………………… 10

تأثیر آهنرهای Nd- Fe- R روی طراحی موتور ……………………………………….. 11

طراحی BLDC موتورها ………………………………………………………………………. 13

سمبلها………………………………………………………………………………………………… 13

تعیین معادلات ……………………………………………………………………………………. 15

عملكردها …………………………………………………………………………………………… 16

شیوه اندازه‌گیری و ابعاد موتور……………………………………………………………….. 17

ملاحظات طراحی ………………………………………………………………………………… 19

آنالیز بروش عنصر محدود……………………………………………………………………… 20

مقایسه BLDC موتور با موتورهای DC و AC ………………………………………. 24

فصل دوم…………………………………………………………………………………………….. 27

توصیف سیستمهای تحریك برای BLDC موتور …………………………………….. 28

مبدل بوست AC/DC ………………………………………………………………………….. 28

كنترلر موتور DC بدون جاروبك …………………………………………………………… 35

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 45

توصیف عملكردی……………………………………………………………………………….. 46

دكدر وضعیت رتور ……………………………………………………………………………… 46

آمپلی فایر خطا…………………………………………………………………………………….. 48

نوسانگر………………………………………………………………………………………………. 49

مدولاتور پهنای پالس …………………………………………………………………………… 49

حد جریان ………………………………………………………………………………………….. 50

قفل ولتاژ پایین ……………………………………………………………………………………. 52

خروجی خطا ………………………………………………………………………………………. 52

خروجی تحریك كننده‌ها ……………………………………………………………………… 54

خاموشی گرمایی …………………………………………………………………………………. 55

كاربرد سیستم ……………………………………………………………………………………… 64

یك سو سازی موتور سه فازی ………………………………………………………………. 64

كنترلر مدار بسته سه فازی……………………………………………………………………… 69

مقایسه تغییر فاز حسگر ……………………………………………………………………….. 71

یكسوسازی موتور دو و چهار فازی ……………………………………………………….. 72

كنترل موتور جاروبكی …………………………………………………………………………. 77

ملاحظات طرح …………………………………………………………………………………… 78

معكوس كننده (INVERTER) ……………………………………………………………. 79

پیوست ……………………………………………………………………………………………….

IC های اثر هال……………………………………………………………………………………. 82

ICMC33039 …………………………………………………………………………………… 84

مشخصات فنی و نمودارهای مرتبط با MC33035 IC …………………………….. 87

منابع و مراجع …………………………………………………………………………………….. 89

مقدمه

امروزه كاربرد وسیع موتورهای الكتریكی در بخشهای مختلف و در زندگی روزمره در مصارف خانگی و مصارف صنعتی آنچنان وسعت یافته كه تصور دنیای موجود بدون موتورهای الكتریكی اگر نگوییم غیر ممكن باید گفت غیر قبل تصور می‌باشد. پس از طراحی و ساخت اولین نمونه ماشین الكتریكی توسط ارستد این ماشینها تغییر و تحولات بزرگی را در دهه‌های اخیر پذیرا بوده‌اند جهت گیری عمومی این تغییرات افزایش راندمان و بهبود كیفیت كار ماشین همراه با كاهش وزن و حجم و قیمت تمام شده بوده است. گر چه تجمع تمامی این مولفه‌ها همیشه در یك طرح ممكن نیست اما طراحان ماشینهای الكتریكی بر اساس تجربه دانش و هنر خویش همیشه سعی در تلفیق آنها نموده‌اند.

تحقیق فوق در رابطه كنترل دور موتورهای DC بدون جاروبك بوده كه شامل دو بخش طراحی و كنترل می‌باشد. كه در بخش طراحی به نحوة طراحی بكمك نرم افزار و روابط و فرمولهای حاصله برای توان و گشتاور اشاره شده و در بخش كنترل نحوه كنترل دور موتور بكمك تراشته‌های MC33035 و MC33039 بیان گردیده است. و مدارات و عناصر مرتبط با تراشه‌های كنترلی نیز آورده شده است.

در پایان جا دارد از زحمات و راهنماییهای استاد ارجمند جناب مهندس لنگری كمال تشكر را داشته باشم. هم چنین از پدر و مادر عزیزم و برادرانم كه در طی این مدت با صبر و تحمل و راهنماییهای دلسوزانه خویش همواره مشوق من بودند سپاسگزارم.

مواد آهنربای دائم

آهنرباهای دائم ممكن است در ماشینهای الكتریكی برای ایجاد تحریك، تولید خواص مشابه الكترومغناطیسهای تحریك شده با جریان مستقیم، مورد استفاده قرار گیرند. یك آهنربای دائم مفید می‌باشد زیرا انرژی مغناطیسی را ذخیره می‌كند و این انرژی صرف عملكرد وسیله نمی‌گردد. نقشی را كه این انرژی ایفا می‌كند قابل مقایسه با یك كاتالیزور در یك واكنش شیمیایی است. هنگام كار در محدوده طبیعی، آهنربا انرژی‌اش را برای یك دوره نامحدود از زمان حفظ می‌كند. باید توجه نمود كه اگر میدان مغناطیسی با استفاده از آهنربای الكتریكی به جای آهنربای دائم ایجاد شود، انرژی میدان تحریك همچنان باقی می‌ماند. با این حال قدری انرژی، یعنی تلفات اهمی جریان تحریك، از بین خواهد رفت.
اصول آهنربای دائم
مواد آهنربای مدرن

مواد آهنربای دائم را بر طبق تركیب شیمیایی شان می توان به سه گروه اصلی تقسیم نمود. این سه گروه شامل سرامیكها (یا فریتها)، آلنیكوها و آهنرباهای خاك كمیاب می‌شوند. در این میان فریتها (سرامیكها كاملاً مغناطیسی) عایقهای حرارتی و الكتریكی هستند در حالی كه سایر آهنرباها، هادیهای فلزی می باشند. آلنیكوها پسماند نسبتاً زیاد و نیروی پسماند زدای كمی دارند، اما سرامیكها دارای پسماند كم و نیروی پسماند زادی نسبتاً زیادی می باشند، در حالی كه در مورد آهنرباهای خاك كمیاب، هر دوی این پارامترها بزرگ می‌باشد. سرامیكها به عنوان مواد خام فراوان و خیلی ارزان مورد استفاده قرار می‌گیرند. آلنیكوها و آهنرباهای كابالت- خاك كمیاب (كبالت- ساماریوم) از كبالت اما با درصدهای مختلف استفاده می كنند، در حالی كه در سرامیكها و آهنرباهای فریت- خاك كمیاب (آهنرباهای نئودیمیوم- آهن – بورون) اصلاً از كبالت استفاده نمی شود.

خصوصیات مواد آهنربای دائم تابع استاندارد بین المللی (1986) IEC 404-8-1 می‌‌باشند بر اساس استاندارد IEC 404-1 مواد آهنربای دائم با یك حرف كه همراه آن چند عدد می آید، طبقه‌بندی می شوند. آهنرباهای آلیاژی با حرف R طبقه‌بندی می شوند، در حالی كه سرامیكها با S مشخص می گردند. عدد اول نوع ماده را در كلاس مربوطه نشان می‌دهد. برای مثال R1 آهنرباهای آلنیكو را نشان می دهد و R5 گروه كبالت خاك كمیاب را مشخص می كند. عدد دوم از بین : (O) آهنرباهای همگرا، (1) غیرهمگرا، (3) پیوند پلیمر همگرا و (4) پیوند پلیمر غیرهمگرا تعیین می شود. عدد سوم به انواع مختلف آهنربای مشابه در یك گروه مربوط می‌گردد.
خواص مغناطیسی

مناسب‌ترین پارامتر برای تعیین كیفیت آهنربا، انرژی ماكزیموم آن است كه حاصل ضرب میدان مغناطیسی و القایی آهنربا می‌باشد، به طوری كه این پارامتر بیانگر ماكزیمم انرژی است كه می‌توان از آهنربا بدست آورد. وقتی كه آهنربا در نقطه حاصل ضرب انرژی ماكزیموم خود كار می كند، ابعاد آن مینیموم می‌‌باشد.

بهترین آهنرباهای دائم با قابلیت كار بالا، مواد كبالت- خاك كمیاب (SmCo) بودند كه دارای حاصل ضرب انرژی ماكزیمومی بین 190-130 بودند. در سال 1984 با ظهور تركب نئودیمیوم – آهن- بورون بدون كبالت كه حاصل ضرب انرژی ماكزیموم 290 را داشت، این وضعیت تغییر یافت. سرعت گسترش و پیشرفت این ماده جدید در طول چند سال گذشته بسیار سریع بوده به طوری كه هم اكنون این ماده در ابعاد تجاری از طریق تولید كنندگان آهنربا

قابل دسترسی است.
توصیف سیستمهای تحریك برای BLDC موتور:

سیستم تحریك ما از سه برد اصلی تشكیل می‌شود:

1- مبدل AC/DC بوست با تصحیح ضریب توان

2- كنترلر BLDC موتور با دارا بودن خاصیت حلقه بسته

3- مدار معكوس كننده سه فاز دو قطبی

ابزارهای كمكی برای اطمینان از قابل اعتماد بودن و عملكرد موثر و كامل تحریك اضافه می‌گردند. نظیر حفاظت در برابر جریان زیاد، قفل ولتاژ پایین، یك عایق بندی كامل بین مدار كنترل و جهت ولتاژ بالای معكوس كننده و زمین كرده همه قسمتهای فلزی كه به مدار فعال (زنده) متعلق نمیباشند. طرح درایو PMBLDC در شكل 11 نشان داده شده است.

شكل 11: بلوك دیاگرام درایو BLDC با مغناطیس دایم
مبدل بوست AC/DC (تولید ولتاژ بالای DC جهت تغذیه اینورتر)

برای رسیدن به سرعت بالای مطلوب موتور (5000rpm) و طبق عامل حساسیت ennf برگشتی ولتاژ DC برای تغذیه معكوس كننده باید در ثابت شود. برای بدست آوردن این ولتاژ DC بالا از مبنای همراه با عامل توان بالا و اعوجاج هارمونیك منبع جریان پایین (TMD) ، مبدل بوست بكار برده می‌شود. مبدل بوست در هر وضعیت شرطی، بی وقفه كار می كند. (CCM) كه انتخابی عالی را برای بدست آوردن ولتاژ DC مطلوب با فاكتور توان بالا و شكل موج جریان ورودی نزدیك و شبیه به سینوسی را عرضه می‌كند. همانطوری كه در شكل نشان داده شده است، مبدل بوست، یك مبدل پل، یك سلف، یك ما سفت، یك دیود سویچینگ سریع و یك خازن بزرگ را دارا می‌باشد. اضافه كردن فیلتر EMI در ورودی سبب كاستی EMI خواهد شد.

شكل 12: دیاگرام مدار مبدل بوست

برای اینكه مبدل بوست براحتی كنترل شود، Ncp 1650 IC مورد استفاده قرار می‌گیرد. این IC جدید یك IC پیشرفته برای تصحیح فاكتور توان است. كه می‌تواند فراتر از محدوده پهنای ولتاژ ورودی و سطوح توان خارجی عمل نماید. این مدار برای كار در روی سیستمهای توان 50/60 HZ طراحی گردیده است. این كنترلر برای اطمینان از ایمن بودن و قابل اعتماد بودن كاركرد تحت هر شرایط چندین روش حفاظت متفاوت را عرضه می‌كند.

PWM یك كنترلر با فركانس ثابت، حالت جریان متوسط با تجهیزات تكمیلی وسیع می‌باشد. این تجهیزات و ویژگیها هم قابلیت انعطاف پذیری و هم قابلیت ظریف كاری را بخوبی در كاربردهایشان در یك مدار عرضه می‌دارند. اجزاء بحرانی مدار داخلی با دقت بالایی طراحی شده‌اند بطوریكه قابلیت عرضه توان صحیح و محدودسازی جریان را داشته باشند. بنابراین می نیمم كردن مقدار طراحی خیلی بالا برای اجزاء طبقه‌ توان ضروری بنظر می‌رسد Ncp 1650 برای مداری با توان محدود، بطور صحیح طراحی می گردد، كه حتی در وضعیت توان ثابت، فاكتور توان را بطور عالی حفاظت خواهد نمود. هم چنین ابزاری را دارا می‌باشد كه برای جریانهای بار در حال تغییر و ولتاژهای خط پاسخ گذاری سریع ایجاد كند. تمام ابزار و ویژگیهایی را كه كنترلر بكار می برد می‌توان بصورت زیر جمع‌بندی نمود:

عملكرد فركانس ثابت

عملكرد بصورت پیوسته یا غیر پیوسته

مدار محدودسازی توان صحیح

قفل حداقل ولتاژ

میزان شیب كه بر دقت نوسانساز تأثیری ندارد.

حالت جریان متوسط PWM

حالت جبران گذاری بار/ خطا بصورت سریع

چند برابر كننده و با دقت بالا.

مقایسه گر حد ولتاژ بالا.

عملكرد از 25 تا 250 كیلو هرتز

ویژگیها و ابزار حفاظتی عبارتند از:

حفاظت اور شوت ولتاژ خارجی

حفاظت ورودی خط پایین

حد جریان آنی

حد جریان فركانس خط

حد توان ماكزیمم
مقدمه

MC33035 یكی از مجموعه كنترلهای موتور بدون جاروبك DC یكپارچه عملكرد بالا است كه توسط موتورولا تولید می‌شود. MC33035 حاوی تمام عملكردهای مورد نیاز برای تحقق یك سیستم كنترل موتور سه یا چهار فازی مدار باز كامل می‌‌باشد. علاوه بر این، می‌توان كنترلر را برای كار با موتورهای جاروبكی DC استفاده كرد. این كنترلر كه با تكنولوژی آنالوگ دو قطبی ساخته شده است میزان بالایی از عملكرد و استحكام را در محیط های صنعتی بانویز بالا را ارائه می‌كند.

MC33035 دارای یك دكدر وضعیت روتور برای توالی یكسو سازی مناسب ، یك مرجع متعادل كننده دما با قابلیت تامین قدرت حسگر،‌ یك نوسانگر داندانه اره‌ای قابل برنامه‌ریزی فركانس، یك آمپلی فایر خطا كاملاً قابل دسترس، یك مقایسه كننده مدولاتور پهنای پالس، سه خروجی محركه فوقانی كلكتور باز، و سه خروجی محركه تحتانی قطب نمادین جریان بالای مناسب برای تحریك ماسفتهای قدرت را دار می‌باشد.

ویژگی های محافظتی نظیر قفل ولتاژ پایین، محدودیت جریان سیكل با یك حالت خاموشی ضامن دارد قابل انتخاب با تأخیر زمانی، و یك خروجی خطا منحصر بفرد كه می‌تواند در یك كنترلر ریز پردازنده‌ای به صورت رابط قرار داده شود در MC33035 گنجانده شده‌اند.

عملكردهای كنترل موتور معمول عبارتند از: كنترل سرعت مدار باز، چرخش رو به جلو یا معكوس، فعال‌سازی و ترمز كردن دینامیك. علاوه بر این پین انتخاب ْ120/ْ60 دارد كه دكدر وضعیت روتور را برای ورودی‌های تغییر فاز الكتریكی حسگر ْ60 یا ْ120 تركیب بندی می‌كند.
توصیف عملكردی

یك نمودار بلوكی نمایش دهنده در شكل 16 و كاربردهای مختلف در شكل‌های 33، 36، 36، 40، 42، 43 نشان داده شده است. مرجع بحث و ویژگی‌ها و عملكرد هر یك از بلوك‌های داخلی ارائه شده در زیر شكل های 16 و 33 می‌ باشد.
دكدر وضعیت روتور

یك دكدر وضعیت روتور داخلی سه ورودی حسگر (نقاط 4 و 5 و 6) را برای ارائه توالی مناسب خروجی‌های محركه فوقانی و تحتانی كنترل می‌كند. ورودی‌های حسگر طوری طراحی‌شده اند كه در ارتباط مستقیم با كلیدهای اثز هال نوع كلكتور باز یا جفتگرهای شكاف‌دار [نوری] opto باشند. مقاومت‌های pull-up داخلی برای به حداقل رساندن تعداد اجزای خارجی مورد نیاز در نظر گرفته شده اند. ورودی ها با TTL ‏‏سازگار هستند و آستانه های آنها معمولاً در V 2/2 است. مجموعه‌های MC33035 برای كنترل این موتورهای سه فازی و كار با چهار مواد از رایج‌ترین تغییر فازهای حسگر طراحی شده است. یك انتخاب ْ120/ْ0 (پین 22) به راحتی ارائه می‌شود و موجب می‌شود كه MC33035 بتواند خود را برای كنترل موتورهای دارای تغییر فازهای حسگر الكتریكی ْ60 ، ‎120، ‎ْ240 یا ْ300 تركیب بندی كند. با سه ورودی سنسور، 8 تركیب كد ورودی میسر می‌گردد كه 6 مورد آنها وضعیت‌های روتور معتبر هستند. دو كد باقی مانده غیر معتبر هستند و معمولاً بوسیله یك خط حسگر باز یا كوتاه ایجاد می‌ شوند. با 6 كد ورودی معتبر، دكدر می‌‌تواند وضعیت روتور موتور را تا درون یك پنجره دارای 60 درجه الكتریكی تعیین نماید.

ورودی رو به جلو/ معكوس (پین 3 ) برای تغییر جهت چرخش موتور بوسیله معكوس كردن ولتاژ در طول سیم پیچ قسمت‌های ساكن استفاده می‌شود. زمانی كه ورودی، حالت را با یك كد ورودی حسگر ویژه (بطور مثال 100) از بالا به پایین تغییر می دهد. ورودی‌های محركه فوقانی و تحتانی فعالی با تخصیص آلفا مشابه تبادل می شوند ( به و به ). در عمل ، توالی یكسوسازی معكوس شده و موتور جهت چرخش خود را عوض می‌ كند.

كنترل روشن/ خاموش موتور با فعال‌سازی خروجی (پین) انجام می شود. زمانی كه چپ قطع می‌شود،‌ یك منبع جریان ‌mA 25 داخلی توالی خروجی‌های محركه فوقانی و تحتانی را فعال می‌سازد. به هنگام اتصال به زمین،‌خروجی‌های محركه فوقانی خاموش می‌شوند و محركه تحتانی كاهش داده می‌شوند كه این كار باعث می‌شود كه موتور خلاص شود و خروجی خطا فعال شود.

ترمز كردن دینامیك موتور اجازه می‌دهد كه یك حاشیه ایمنی اضافی در محصول نهایی طراحی شود. ترمز كردن با قرار دادن ورودی ترمز (پین 23) در یك حالت بالا انجام می‌شود. این كار باعث می‌شود كه خروجی های محركه فوقانی خاموش شوند و محركة تحتانی روشن شود كه emf برگشتی تولید شده بوسیله موتور را كاهش می‌دهد. ورودی ترمز نسبت به تمام ورودی‌های دیگر اولویت غیرشرطی دارد. مقاومت pull-up 40 داخلی با تضمین فعال سازی ترمز در صورت باز یا بسته شدن، ارتباط با كلید ایمنی سیستم را ساده می‌كند. جدول صحت منطقی یكسو سازی در شكل 17 نشان داده شده است. یك گیت NOR چهار ورودی برای كنترل ورودی ترمز و ورودی‌ها به سه ترانزیستور خروجی محركه فوقانی استفاده می‌شود. و هدف آن، غیر فعال كردن ترمز گیری تا زمانی كه خروجی‌های محركه فوقانی به یك حالت بالا برسد می‌باشد. این امر به جلوگیری از هدایت همزمان كلیدهای قدرت فوقانی و تحتانی كمك می‌كند. در كاربردهای محركه موتور نیم موج، خروجی‌های محركه فوقانی لازم نیستند و بطور معمول قطع باقی می‌مانند. تحت این شرایط. ترمز گیری هنوز انجام خواهد شد چون گیت NOR ولتاژ پایه به ترانزیستورهای خروجی محركه فوقانی را حس می‌كند.
آمپلی فایر خطا

یك آمپی فایر خطای عملكرد بالا و كاملاً تنظیم شده با دسترسی به خروجی‌ها و ورودی‌ها (پین های 11 ، 12 ، 13) برای تسهیل اجرای كنترل سرعت موتور مدار بسته ارائه شده است. ویژگی های آمپلی فایر عبارتند از: یك بهره ولتاژ DC معمول dB 80 ،‌ پهنای باند بهره MHZ‌6/0 و یك دامنه ولتاژ حالت رایج ورودی گسترده كه از زمین تا گسترش می‌یابد. در اكثر كاربردهای كنترل سرعت مدار باز. آمپلی فایر به صورت یك دنبال كننده ولتاژ بهره یكپارچگی با وردی غیروارونگر متصل شده به منبع ولتاژ تنظیم سرعت تركیب بندی می‌شود. تركیب بندی‌های دیگر در شكل‌های 28 تا 32 نشان داده شده‌اند.
نوسانگر

فركانس نوسانگر فرا جهشی بوسیله مقادیر انتخاب شده برای اجزای زمانبندی و برنامه‌ریز می‌شود. خازن با خروجی مرجع (پین 8) از طریق مقاومت شارژ می‌شود و بوسیله یك ترانزیستور تخلیه داخلی تخلیه بار می شود. ولتاژهای پیك فرا جهشی فرو جهشی معمولاً به ترتیب V 1/4 و V/ 5/1 هستند. برای ارائه یك مصالحه خوب بین نویز قابل شنود و كارایی سویچینگ خروجی، یك فركانس نوسانگر در دامنه 20 تا khz 30 توصیه می‌‌شود. برای انتخاب اجزا به شكل 1 مراجعه نمائید.
مدولاتور پهنای پالس

استفاده از مدولاسیون پهنای پالس، با تغیر دادن ولتاژ متوسط اعمال شده در هر سیم پیچ استاتور در طول توالی یكسو سازی، یك روش مقرون به صرفه از نظر انرژی را برای كنترل سرعت موتور را ارائه می‌كند. زمانی كه تخلیه می‌شود، نوسانگر هر دو نگهدارنده را تنظیم (ست) می‌كند و هدایت خروجی‌های محركه فوقانی و تحتانی را میسر می‌سازد. مقایسه كننده PWM قفل بالایی را به حالت ری ست بر می‌گرداند و زمانی كه پله مثبت بیشتر از خروجی آمپلی فایر خطا است هدایت خروجی محركه تحتانی را پایان می‌دهد. نمودار زمانبندی مدولاتور پهنای پالس در شكل 18 نشان داده شده است. مدولاسیون پهنای پالس برای كنترل سرعت فقط در خروجی‌های محركه تحتانی ظاهر می‌شود. (بر روی خروجیهای محركه فوقانی تأثیری نمی‌گذارد.)
حد جریان

عملیات پیوسته موتوری كه بار بیش از حد زیادی دارد موجب گرم شدن بیش از حد و خرابی نهایی می شود. این وضعیت مخرب می‌تواند به بهترین نحو با استفاده از محدودیت جریان سیكل به سیكل پیشگیری شود. یعنی ، هر سیكل به عنوان یك رویداد مجزا تلقی می‌شود.

محدودیت جریان سیكل به سیكل بوسیله كنترل تجمع جریان استاتور هر بار كه یك كلید خروجی هدایت می‌شود انجام خواهد شد، و پس از حس كردن یك وضعیت جریان بیش از حد،‌ بلافاصله كلید را خاموش كرده و آن‌ را برای مدت زمان باقیمانده دوره فرا جهش بالای شكل موج نوسانگر خاموش نگه می‌دارد. جریان استاتور با گنجاندن یك مقاومت حسی اتصال به زمین (شكل 33) به صورت سری با سه ترانزیستور كلید تحتانی به یك ولتاژ تبدیل می‌شود. ولتاژ ایجاد شده در مقاومت حسی بوسیله ورودی حس جریان (پین‌های 9 و 15) كنترل شده و با مرجع MV 100 داخلی مقایسه می شود. ورودی‌های مقایسه گر حس كنده جریان، یك دامنه حالت رایج ورودی حدود V 0/3 دارند. و اگر آستانه حس جریان MV100 بالاتر رود، مقایسه‌گر قفل (نگهدارنده) حس كننده پایینی را بحالت ری ست باز می گرداند و هدایت كلید خروجی را پایان می دهد. مقدار برای مقاومت حس جریان به صورت زیر است:

خروجی خطا در طول یك وضعیت جریان بیش از حد فعال می‌شود. تركیب بندی PWM دو قفلی نگهدارنده‌‌ای تضمین می‌كند كه فقط یك پالس هدایت خروجی منفرد در طول هر سیكل نوسانگر خاص رخ دهد كه یا با خروجی آمپلی فایر خطا یا مقایسه كننده حد جریان پایان داده می‌شود.

تنظیم كننده V 25/6 روی چیپ (پین 8) جریان شارژ كننده را برای خازن زمان بندی نوسانگر، یك مرجع برای آمپلی فایر خطا، ارائه می‌كند و می‌تواند ma 20 جریان مناسب برای حسگرهای نیرودهنده مستقیم را در كاربردهای ولتاژ پایین تامین كند. در كاربردهای ولتاژ بالاتر، ممكن است انتقال نیروی منتشر شده بوسیله تنظیم كننده به خارج از IC ضرورت پیدا كند. این كار به سادگی با اضافه كردن یك ترانزیستورگذری خارجی به گونه‌ای كه در شكل 19 نشان داده شده است انجام شود. یك سطح مرجع V 25/6 برای میسر ساختن اجرای مدار NPN ساده‌تر كه در آن، از ولتاژ حداقل مورد نیاز حسگرهای اثرهال در طول دما فراتر می‌رود انتخاب شده است. با انتخاب ترانزیستور مناسب و گرماگیری كافی، تا یك آمپر جریان بار می‌تواند حاصل شود.
قفل ولتاژ پایین

یك قفل ولتاژ پایین سه گانه برای جلوگیری از صدمه به IC و كلیه ترانزیستورهای قدرت خارجی گنجانده شده است. تحت شرایط تامین نیروی كم، این قفل تضمین می‌كند كه IC و حسگرها كاملاً عملكردی باشند و ولتاژ خروجی محركه تحتانی كافی وجود داشته باشد. تامین های نیروی مثبت به IC و محركه‌های تحتانی هر یك بوسیله مقایسه كننده های مجزایی كه آستانه‌های آنها V1/9 است كنترل می‌‌شوند. این سطح محركه گیت كافی ضروری برای كسب كم به هنگام راه‌اندازی وسایل MOSFET نیروی استاندارد را تضیمن می‌كند. به هنگام نیرودهی مستقیم حسگرهای هال از مرجع، در صورتی كه ولتاژ خروجی مرجع تا زیر V 5/4 افت پیدا كند، عملیات حسگر نامناسب خواهد شد. یك مقایسه كننده سوم برای تشخیص این وضعیت استفاده می‌شود. اگر یك یا چند مقایسه كنده یك وضعیت ولتاژ پایین را تشخیص دهد، خروجی خطاب فعال می‌شود، محركه فوقانی خاموش می‌شود و خروجی‌های محركه تحتانی در یك حالت پایین نگه داشته می‌شود. هر یك از مقایسه كننده‌ها برای جلوگیری از نوسانها هنگامیكه آستانه‌های تعبیه شده‌شان فراتر می روند، پسماند دارند. (منحنی مسیتزریس) (‌اشمیت تریگر)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل دانلود تحقیق عایقهای الكتریكی

روش مخاسبه بهینه عایق حرارتی عایقهای الكتریكی ترانسها نگهداری موتورهای تحت سرویس

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 36 کیلو بایت

اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الكتریكی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود كه بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی كاركرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات كوتاه داشته باشند .

هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط كاری شبكه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یكجا ، جریانهای اتصال كوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد .

رعد و برق نیز هنگامی كه روی خطوط شبكه تخلیه شود ، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان كم می شود .

لذا عایق های موجوددر ماشینهای الكتریكی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند . عایقهای الكتریكی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند .

در مهندسی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است كه هر كدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند . (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر كدام به طور جداگانه مشخص می شوند )و البته طبیعی است كه ازدیاد ولتاژ بیشتر از حد مجاز روی عایق باعث شكست آن می شود . در عمل دو نوع شكست برای عایق ها می توان باز شناخت ،حرارتی و الكتریكی .

زمانی كه عایق تحت ولتاژ قرار دارد ، حرارت ناشی از تلفات دی الكتریكی می توان باعث شكست حرارتی شود . باید توجه نمود كه افزایش درجه حرارت باعث كاهش مقاومت اهمی عایق و نتیجتاً افزایش تصاعدی درجه حرارت آن خواهد شد .

خلاصه اینكه عدم توازن بین حرارت ایجاد شده در عایق با انچه كه به محیط اطراف دفع می نماید ، موجب افزایش درجه حرارت آن شده و این پروسه تا زمانیكه عایق كاملاً شكسته شده و به یك هادی الكتریسته در آید ، ادامه می باید .

شكست الكتریكی در عایق ها به دلیل تجزیه ذرات ان در اثر اعمال میدان الكتریكی نیز صورت می گیرد .

با توجه به آنچه گذشت ، عایقهای الكتریكی عموماً در معرض عواملی قرار دارند كه باعث می شود در ولتاژ نامی نیز حالت نرمال خود را از دست بدهند . لذا در انتخاب عایقها ، عایق با كلاس بالاتر انتخاب می شود . اندازه گیریهای مختلفی كه جهت شناسایی نواقص موجود در عایق ها انجام می گیرند عبارتند از :

اندازه گیری مقاومت D.C عایق یا جریان نشتی ان ، تلفات دی الكتریك ، ظرفیت خازنی عایق ، توزیع ولتاژ در عایق ، دشارژهای جزئی در عایق و میزان پارازیتهای حاصل از آن و تست استقامت الكتریكی عایق .

تعیین میزان و تلفات یك عایق ومقایسه آن با مقادیر اولیه ، معیار خوبی برای ارزیابی وضعیت آن می باشد . اصولاً افزایش تلفات در عایق های جامد ناشی از جذب رطوبت و در روغن ها به دلیل افزایش در صد آب یا آلودگیهای دیگر درآن می باشد .

باید دانست كه مقدار تلفاتی كه در مورد یك ترانس اندازه گیری می شود ، جمع تلفات روغن و ایزولاسیونجامد سیم پیچ بوده و هرگاه تلفات عایق یك ترانس از مقدار مجاز تجاوز نماید ، ابتدا باید روغن را به طور جداگانه مورد آزمایش قرار داد تا بتوان وضعیت ایزولاسیون سیم پیچی را ارزیابی نمود .

با توجه به انكه با تعیین مقدار تلفات به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن ابعاد فیزیكی و جنس عایق نمی توان قضاوت صحیحی در مورد ان به عمل آورد ، بهترین پارامتری كه می تواند وضعیت ایزولاسیون را مشخص نماید نسبت مولفه اكتیو به راكتیو جریان نشتی عایق می باشد . با اندازه گیری ظرفیت تلفات عایق می توان وضعیت ان را از نظر استقامت حرارتی ، میزان رطوبت جذب شده و عمر عایق ارزیابی نمود .

تجربه نشان داده است كه در موارد زیر خطر اتصال كوتاه در ایزولاسیون تجهیزات الكتریكی كه مستقیماً به فساد عایق مربوط باشد ، وجود ندارد :

الف : وقتیكه ایزولاسیون دارای ضریب تلفات عایق ثابتی است و با مروز زمان افزایش نمی یابد .

ب: وقتیكه ضریب تلفات عایق روغن بوشینگ دژنكتورهای روغنی كه مستقیماً روی كلید اندازه گیری شده است ، بدون توجه به اندازه گیری قبلی در حد استاندارد باشد .

با اندازه گیری ظرفیت خازنی ایزولاسیون تجهیزات الكتریكی در دوفركانس و یا دو درجه حرارت مختلف می توان اطلاعاتی مشابه با نتیجه تست تلفات دی الكتریك از وضعیت عایق بدست آورد .

وجه تمایز تست ظرفیت خازنی در دو فركانس مختلف با دستگاههایی كه جهت همین كار ساخته شده اند در این است كه در هر درجه حرارتی قابل انجام بوده و احتیاجی به گرم كردن ترانس و یا تجهیزات دیگر نیست و به همین جهت پرسنل را از حمل و نقل دستگاهها و ادوات نسبتاً سنگین كه برای گرمایش بكار می روند بی نیاز می سازد.

53 صفحه فایل Word

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل دانلود مقاله کامل درباره مولدهای نوری و کاربرد آنها

مولدهای نوری و کاربرد آنها قدرت نوری خروجی انواع دیودهای نور گسیل دیود نور گسیل مسطح دیود گنبدی شكل آشكارسازهای نوری

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 51 کیلو بایت

هر اتم از یك باند ظرفیت و یك باند هدایت تشكیل شده است. بعد از باند ظرفیت اتم، باند هدایت قرار گرفته است كه در حالت عادی خالی است. الكترونهای باند ظرفیت با گرفتن انرژی كافی به ممانه هدایت رفته یك جفت الكترون حفره ایجاد می‌كنند. حال اگر الكترونها در معرض تغییرات انرژی كافی در اثر بایار مناسب قرار گیرند. الكترونها دوباره از باند ممنوعه پرش كرده و به باند مجاور می رود و هنگام این پرش از باند ممنوعه مقداری انرژی از دست می دهند و این اتلاف انرژی همراه با تشعشع به همراه مقداری انرژی مشخص است. این مكانیزم مدارهای نوری مورد استفاده قرار می گیرد.

2-1- مولدهای نوری

دو نوع ابزار مولد نور مورد استفاده قرار می گیرند كه LEDها و لیزرها هستند. LEDها و لیزرها دو تفاوت اساسی دارند.

1- LED یك ابزار نیمه هادی است كه با استفاده از یك فرآیند تبدیل توان به شكل جریان ورودی و فوتون خروجی، نور ساطع می كند در حالیكه لیزر یك ابزار مولد تشدید در حفره است كه ممكن است به عنوان واسطه فعال خود، از یك گاز، یك مایع یا یك جسم جامد استفاده كند و به عنوان محصول فرآ‌یند افزایش شار فوتونی نور ساطع نماید.

2- LED نوری با باند عریض ساطع می كند كه در آن فوتونها مستقیماً وابسته به فاز نیستند در حالیكه لیزر یك نوع نوری با باند باریك ساطع می كند كه در آن فوتونهای تابشی یا فوتونهای مولد همفازند و به همین جهت نور laser برخلاف LED می تواند در یك نقطه دور و بسیار كوچك متمركز شود و در نتیجه در محل تمركز نور چگالی توان بسیار بالایی داشته باشد.

در حال حاضر دیودهای نور گسیل نسبت به laser دارای اشكالات بیشتری است از جمله:

الف- قدرت نوی پایین تر

ب- پهنای باند مدولاسیون نسبتاً كوچكی دارند (كمتر از MHZ50)

ج- انحراف هارمونیكی دارند

با وجود اشكالات فوق دیودهای نور گسیل مزایایی دارند كه كا ربرد آنها را در مخابرات نوری بسیار برجسته كرده است كه عبارتند از:

الف- ساخت ساده تر در آن هیچ تراش منعكس كننده ای وجود ندارد و در بعضی از انواع ساختاری آن Striped Geometry وجود ندارد.

ب- هزینه كمتر بخاطر ساختار ساده تر

ج- وابستگی دمایی كمتر آن. مشخصات خروجی نور در مقابل جریان آن نسبت به مشخصات لیزر كمتر تحت تاثیر قرار می گیرد و مسائل مربوط به پایداری جریان آستانه و جبران حرارتی را ندارد.

د- خطی بودن. یك دیود نور گسیل دارای خروجی نوری خطی در قبال مشخصات جریان می باشد (برخلاف لیزر اتصالی) كه این امر در مواردی كه مدولاسیون آنالوگ مورد نظر است، سودمند است.

3-1- كارایی دیودهای نور گسیل

عدم وجود تقویت نوری از طریق نشر تحریك شده در دیود نور گسیل، سبب محدود شدن كارائی كمی درونی دیود (نسبت فوتونهای تولید شده به الكترونهای تزریق شده) می گردد. تكیه بر نشر خودبخودی، بدلیل وجود نقص ها و ناخالصی ها اجازه جا گرفتن تركیبات مجدد غیر تابشی را درون ساختار می دهد و در نتیجه در بهترین حالت، كارایی داخل 50% را برای دستگاههای ساده ای با اتصال Homojvnetion را می دهد اگرچه كارایی كمی درونی می تواند بطور نسبی بالا باشد، ولی شكل نامبرده برای دیود نور گسیلی كه از طریق یك سطح مسطح منتشر می شود ضرورتاً به صورت Lambertion می باشد چرا كه تشعشع سطحی قدرت تابیده شده از یك فضای واحد به یك زاویه سه بعدی در تمام جهات ثابت می باشد. توزیع شدت Lambertion در شكل 1-1 نشان داده شده است. J0 شدت ماكزیمم بر سطح مسطح عمودی می باشد ولی به طرفین كاهش می یابد (متناسب با كسینوس زاویه تصویر 5) این مساله بهره قدرت خروجی را به میزان چند درصد كاهش می دهد.

بهره قدرت خروجی ، به عنوان نسبت قدرت نوری منتشر شده خروجی Pe، به قدرت الكتریكی تامین شده برای دستگاه، P، می باشد كه می توان آن را بصورت زیر نوشت:

شكل

همچنین قدرت نوری منتشر شده (Pe) به درون محیطی با مشخصه انكسار پایین، n، از سطح یك دیود نور گسیل مسطح ساخته شده از موادی با مشخصه انكسار nx، تقریباً بصورت زیر داده می شود:

كه در این رابطه Pint قدرت تولید شده داخلی و F فاكتور انتقال از سطح مشترك نیمه هادی- خروجی، می باشد. از این رو تخمین زدن درصد قدرت نوری منتشر شده، ممكن می باشد.

موقعی كه خروجی نور به یك فیبر متصل می گردد، اتلاف بیشتری به وجود می‌آید. اگر برای فیبری با مشخصه پله ای فرض شود كه تمام نور به انتهای فیبر، درون زاویه قابل قبول تزویج می شود، در محیط هوا معادله زیر برقرار می گردد. یعنی زاویه با مقدار NA­ (روزنه عددی) برابر خواهد بود.

نور در زوایایی بزرگتر از تزویج نخواهد شد. برای یك منبع Lambertion شدت تابش در یك زاویه ، بصورت زیر داده كه در شكل 1-1 نشان داده می شود (I0 شدت تابش در راستای خط می باشد).

منبعی كه از هسته فیبر كوچكتر باشد و در مجاورت و نزدیكی آن قرار گیرد، ضریب تزویج آن بصورت زیر برحسب مختصات استوانه ای داده می شود.

41 صفحه فایل Word

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل دانلود پژوهش اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای

اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای فولادهای میکرو آلیاژ شده ی وانادیوم نیتروژنمعرفی معادلات خزش وابستگی تنش در حالت پایدار به دما

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل: 927 کیلو بایت

چکیده :

بررسی ماهیت تنش آستانه ای،روش های اندازه گیری تئوری وعملی ،عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه ای بسیارمحدود است لیک در این پروژه سعی گردیده تا حدودی با این مبحث آشنا شویم .

آنچه در مورد تنش آستانه ای به نظر می رسد این مطلب است که با خزش ارتباطی نزدیک داشته ومی توان با استفاده از نمودارهای خزش آن را تحلیل کرد.

در واقع می توان گفت تنش آستانه ای به دلیل اندر کنش نابجایی ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ایجاد می شود.به بیان دیگر عدم تقارن نیروی صعود ناشی از عدم تقارن شبکه علت اصلی پیدایش تنش آستانه ای است. این تنش را می توان با استفاده از روش برونیابی برروی نمودار تنش – کرنش ویا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهای موثر بر آن دما می باشد که با افزایش آن تنش آستانه ای بشدت افت می کند.

کلمات کلیدی :خزش ،تنش آستانه ای ،نرخ کرنش ،برون یابی

1- مقدمه :

با پیشرفت بشر وایجاد تکنولوژی جدید ،نیاز انسان به تولید موادی که در دماهای بالا خواص مکانیکی مناسبی از خود نشان می دهند ،افزایش پیدا کرده است.برای پاسخگویی به این نیاز شناخت مکانیزم هایی که درشرایط دمای بالا اتفاق می افتد لازم است.آزمایش خزش از جمله آزمایشاتی است که به خوبی می تواند جوابگوی این نیاز باشد.

محققان با بررسی در آلیاژهای آلومینیوم به نتایج جالبی در مورد اثر تنش آستانه ای رسیده اند .در این پروژه سعی می کنیم با تفکیک اثرات 7این تنش برروی مواد مختلف نتیجه ای قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوریم . البته مقالات در این زمینه بسیار انگشت شمار وپیوستگی این مقالات محدود هم کاری دشوار .

هدف اصلی از این بررسی اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای است که با توجه به این موضوع اهمیت بحث حاضر مشخص می شود.

قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است مروری بر فولادهای میکروآلیاژی داشته باشیم .

1-1- فولادهای كم آلیاژی:

فولادهای كربنی با یك یا چند عنصر كرم ، نیكل ، مس ، مولیبدن ، فسفر وانادیم، به مقادیر چند درصد یا كمتر از فولاد كم آلیاژی می نامند. مقادیر بالا از عناصر الیاژی معمولاً برای خواص مكانیكی و سختی پذیری است .

1-1-1- اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده :

این بخش بر روی فولادهای پرلیت – فریت میکروآلیاژ شده تاکید کرده است ، که از افزودنی های عناصر آلیاژ کننده مثل نیوبیوم و وانادیوم برای بالا بردن کربن و یا محتواهای منگنز استفاده می کند ( و به این ترتیب توانایی حمل بار بالا می رود ) بررسی های گسترده در طول دهه 1960 بر روی اثرات نیوبیوم و وانادیوم روی خصوصیات مواد یا مصالح درجه ساختمانی باعث کشف این موضوع گردید که مقادیر کم نیوبیوم، وانادیوم هر کدام (10/0% ) فولادهای استاندارد کربن – منگنز را بدون تداخل با بعمل آوری بعدی مستحکم و قوی می سازند مقدار کربن نیز می تواند کم شود تا هم قابلیت جوش را بالا ببرد و هم چقرمگی را ، چون اثرات مقاومت دهندگی نیوبیوم و وانادیوم بخاطر کاهش در استحکام ناشی از کاهش در مقدار کربن جبران می شوند .

خصوصیات مکانیکی فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالای میکرو آلیاژ شده ، فقط در صورت افزایش عناصر میکرو آلیاژ کننده حاصل می شوند . لازمه ی وجود آستنیت که به اثرات پیچیده طرح آلیاژ و تکنیک های نورد کاری بستگی دارد ، نیز یک فاکتور مهم در تصفیه دانه ای فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالای نورد گرم است . تصفیه دانه ای در صورت وجود آستنیت با روش های نورد کاری کنترل شده ، باعث چقرمگی بالا و استحکامهای تسلیم زیاد در رنج 345 تا 620 مگا پاسکال(ksi 90 تا 50) می شود.

این توسعه فرآیندهای نوردکاری کنترل شده همراه با طرح آلیاژ، سطوح استحکام تسلیم بالایی را تولید کرده است که با پایین آمدن تدریجی مقدار کربن توام می باشد بسیاری از فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالا میکروآلیاژ شده اختصاصی ، مقادیر کربن به كمی 60/0% و یا حتی كمتر دارند ، با این حال هنوز می توانند استحکام تسلیم حدود 485 مگا پاسکال (ksi 70) را توسعه داده و ایجاد نمایند . استحکام تسلیم بالا ، با اثرات ترکیبی اندازه دانه ریز ایجاد شده و در طول نورد کاری گرم کنترل شده و استحکام دهندگی رسوب حاصل می شود که این خصوصیت ناشی از حضور وانادیوم ، نیوبیوم و تیتانیوم است .]1[

1-1-2- انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میکروآلیاژ شده عبارتند از :

1-1-2-1-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم

1-1-2-2-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم

1-1-2-3-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیوبیوم

1-1-2-4- فولادهای مولیبدن – نیوبیوم

1-1-2-5-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیتروژن

1-1-2-6-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم

1-1-2-7-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – تیتانیوم

1-1-2-8-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم – وانادیوم

1-1-2-1- فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم :

تهیه و توسعه فولادهای حاوی وانادیوم مدت کوتاهی پس از تهیه فولادهای هوازدگی رخ می‌دهد و محصولات نورد شده صاف با بیش از 10/0% وانادیوم بطور وسیعی در شرایط نورد گرم بکار می روند فولادهای حاوی وانادیوم نیز در شرایط نورد کنترل شده ، نرمال شده و یا کوئنچ و تمپر شده بکار می روند .

وانادیوم با تشکیل ذرات رسوب ریز ( با قطر 5 الی 100 نانومتر ) V (CN) در فریت در طول سرد سازی پس از نورد گرم به قوی ساختن کمک می کند . این رسوبات وانادیوم ، که به پایداری رسوبات نیوبیوم نیستند ، محلول در همه دماهای عادی نورد کاری هستند که برای ایجاد فریت دانه ریز مفید می باشند قوی ساختن به وسیله وانادیوم ، بین 5تا 15 مگا پاسکال ( ksi 2 و 7/0 ) در هر 01/0 ترکیب شیمیایی وانادیوم است و این حد متوسط به مقدار کربن و سرعت سرد سازی حاصل از نورد گرم بستگی دارد ( و بنابراین به ضخامت مقطع نیز بستگی دارد ) سرعت سرد سازی که با دمای نورد گرم و ضخامت مقطع معین می شود برروی قوی ساختن سطح رسوب در فولاد 15/0% وانادیوم تاثیر می گذارد که در شکل 1-1 نشان داده شده است .

شكل (1-1) اثر میزان سرد كاری روی افزایش استحكام تسلیم ناشی از قوی ساختن رسوب در یك فولاد 15/0 درصد وانادیوم ]1[

در سرعت های سرد سازی بالا بیشتر ذرات (CN) V در محلول باقی می ماند و بنابراین بخش کوچکتری از ذرات (CN) V رسوب کرده و قوی ساختن نیز کاهش می یابد در مورد یک ضخامت مقطع داده شده و محیط سرد سازی ، سرعت های سرد سازی می توانند با افزایش یا کاهش دما قبل ازسرد سازی به ترتیب افزایش یافته و یا کاهش یابند. افزایش دما باعث بزرگتر شدن اندازه دانه ای آستنیت می شود در حالیکه کاهش دمای نورد کاری را دشوار تر می سازد .

مقدار منگنز نیز بر روی استحکام دادن فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم تاثیر می گذارد اثر منگنز روی فولاد وانادیوم نورد شده گرم در جدول (2-1) نشان داده شده است با افزایش 9/0 درصد منگنز که ناشی از قوی ساختن محلول جامد است . قوی کردن رسوب وانادیوم نیز افزایش می یابد چون منگنز دمای تغییر شکل آستنیت به فریت را پایین می آورد به این ترتیب باعث پراکندگی رسوب ریزتر می شود . این اثر منگنز روی قوی ساختن رسوب بزرگتر از اثرش در فولادهای نیوبیوم است با اینحال استحکام مطلق در یک فولاد نیوبیوم دارای Mn 2/1 % فقط حدود 50 مگا پاسکال (ksi 7) کمتر از فولاد وانادیوم است اما در سطح آلیاژی بسیار کمتری است ( یعنی nb 06/0 % در برابر 14/0% وانادیوم ) سومین عاملی که روی استحکام فولادهای وانادیوم تاثیر می گذارد اندازه دانه ای فریت تولید شده بعد از سرد سازی از دمای آستنیت کننده است . اندازه های دانه ای فریت ریزتر (که نه تنها باعث استحکام های تسلیم بالاتر شده بلکه چقرمگی و شکل پذیری را نیز بالا می برند) می توانند با دماهای تغییر شکل کمتر آستنیت به فریت و یا با شکل گیری اندازه های دانه ای آستنیت ریز تر قبل از تغییر شکل تولید شوند پایین آوردن دمای تغییر شکل که روی قوی ساختن سطح رسوب تاثیر می گذارد می تواند با افزودن آلیاژ و یا با سرعت های سردسازی افزایش یافته ایجاد شود در مورد یک سرعت سرد سازی داده شده تصفیه اندازه دانه فریت و تصفیه اندازه دانه آستنیت در طول نورد کاری صورت می گیرد .

اندازه دانه آستنیت فولادهای نورد گرم با تبلور مجدد و رشد دانه ای آستنیت در طول نورد کاری معین می شود فولادهای نورد گرم وانادیوم معمولاً دستخوش نوردکاری قراردادی قرار می گیرند اما با نورد کنترل شده تبلور مجدد تولید می شود. با نورد کاری قراردادی فولادهای وانادیوم قوی ساختن مناسب رسوب را تهیه کرده و قوی ساختن نسبتاً کمی را از تصفیه دانه ایجاد می کنند استحکام تسلیم حداکثر فولادهای وانادیوم نورد گرم قراردادی با 25/0 درصد کربن و 087/0 درصد وانادیوم حدود 450 مگا پاسکال (ksi 65) است . حد عملی استحکام های تسلیم برای فولاد میکرو آلیاژ شده وانادیوم نورد گرم حدود 415 مگا پاسکال (ksi 60) است حتی وقتی تکنیک های نورد کاری کنترل شده بکار روند .

فولادهای وانادیوم که در معرض نورد کاری کنترل شده تحت تبلور مجدد قرار می گیرند نیاز به اضافه کردن تیتانیوم دارند بطوریکه رسوب ریزی ازTiN تشکیل می شود که رشد دانه آستنیت را بعد از تبلور مجدد محدود می سازد . استحکام های تسلیم از نورد کاری کنترل شده قراردادی به حد عملی حدود 415 مگا پاسکال (ksi 60) محدود شده است که به دلیل فقدان تاخیر تبلور مجدد است وقتی هم استحکام و هم چقرمگی ضربه ای از جمله عوامل مهم باشند در این صورت فولاد نیوبیوم کم کربن و نورد کاری شده کنترل شده قابل ترجیح است ( مثل ورقه مقاوم به ترک خوردگی تحریک شده هیدروژن 60- X )]1[.

جدول(1-1)اثر مقدار منگنز روی قوی ساختن رسوب فولاد میكروآلیاژ شده وانادیوم با تركیب پایه 08/0 درصد كربن و 30/0 درصد سیلیسیوم ]1[

1-1-2-2- فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم :

مثل وانادیوم ، نیوبیوم استحکام تسلیم را با سخت کردن رسوب ، بالا می برد ، میزان افزایش به اندازه و مقدار کاربیدهای نیوبیوم رسوب کرده بستگی دارد .

شکل(1-2) اثر كاربید نیوبیوم روی استحكام تسلیم برای اندازه های متفاوت ذرات كاربیدنیوبیوم ]1[

با این حال نیوبیوم نیز یک تصفیه کننده دانه ای موثر از وانادیوم است . بنابراین اثر ترکیبی قوی کردن رسوب و تصفیه دانه فریت نیوبیوم، یک عمل قوی کننده موثرتر از وانادیوم می سازد . اضافه کردن نیوبیوم معمولاً حدود 04/0% تا 02/0% درصد است .

استحکام دهی با نیوبیوم 35 تا 45 مگا پاسکال (5تا 6 ksi )در هر 01/0 درصد اضافه کردن است. این استحکام دهی با نقص قابل توجهی از چقرمگی فاز توام می باشد . تا اینکه روندهای نوردکاری ویژه ای تهیه شدند و مقادیر کربن برای جلوگیری از شکل گیری بینیت فوقانی پایین آورده شدند . بطور کلی دماهای پرداخت کاری بالا و عبورهای تغییر شکل نوری در مورد فولادهای نیوبیوم بکار می روند چون ممکن است باعث افزایش اندازه های دانه های مخلوط و یا فریت و یدمن اشتاتن شود که چقرمگی را ناقص می کند . فولادهای نیوبیوم با نورد کاری کنترل شده و سرد كردن مستقیم تولید می شوند.

نوردكاری کنترل شده تحت تبلور مجدد فولاد نیوبیوم می تواند بدون تیتانیوم موثر باشد و این در حالی است که نورد کاری تحت تبلور مجدد فولادهای وانادیوم برای تصفیه ی دانه ای به تیتانیوم نیاز دارد . همچنین نیوبیوم بسیاری مورد نیاز است و فولادهای تیتانیوم – نیوبیوم می توانند در دماهای بالاتر نورد کنترل شده تحت تبلور مجدد بشوند. در حال حاضر فولادهای سطح ساحلی با ضخامت بیش از 75 میلیمتر (in 3) و با استحکام های تسلیم 345 تا 415 مگا پاسکال (50 تا 60 ksi) بطور معمول تولید می شوند . ]1[

1-1-2-3- فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – وانادیوم :

فولادهای میکروآلیاژ دارای نیوبیوم و وانادیوم استحکام تسلیم بالاتری در شرایط نورد گرم بطور قراردادی نسبت به فولادهای موجود را دارد . مثل فولادهای نورد گرم ، فولادهای وانادیوم – نیوبیوم تقریباً همه از استحکام افزایش یافته اشان به دلیل استحکام دهی به رسوب مشتق می شوند و بنابراین دماهای انتقال بالای شکل پذیر شکننده دارند . اگر فولاد نورد، کنترل شده باشد اضافه کردن نیوبیوم و وانادیوم با هم از جمله مزایایی برای افزایش استحکام تسلیم و پایین آوردن دماهای انتقالی شکل پذیر شکننده یا تصفیه دانه ای است .

معمولاً فولادهای نیوبیوم – وانادیوم با مقادیر کربن نسبتاً پایین شناخته می شوند . ( کربن كمتر از %10/0) این مقدار پرلیت را کاهش می دهد و چقرمگی ، شکل پذیری و قابلیت جوش را بالا می برد. این فولادها، معمولاً به عنوان فولادهای کاهش یافته پرلیت شناخته می شوند. ]1[

1-1-2-4- فولادهای میکروآلیاژ شده مولیبدن – نیوبیوم :

65 صفحه فایل Word

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195

مقاله بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195 در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 14 کیلو بایت

مقاله بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195 در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

طراحی و ساخت PLC ساده ای توسط میكروكنترلر 80C196

مقدمه

هدف از این پروژه طراحی و ساخت PLC ساده ای توسط میكروكنترلر 80C196 است پس جا دارد آشنایی كلی با PLC پیدا كنیم.

PLC از عبارت Programmable Logic Controller گرفته شده است و همانطور كه از این عبارت استنباط می شود، كنترل كننده نرم افزاری است كه ورودی های آن اطلاعات را به صورت دیجیتال یا آنالوگ دریافت می كند و پس از پردازش فرمانهای مورد نظر به محركها ارسال می شود. البته در نظر داشته باشید آنچه كه وارد بخش پردازش مركزی می شود اطلاعات دیجیتال است، یعنی اگر ورودی ها آنالوگ باشند با گذر از A/D، معادل دیجیتال آنها وارد واحد پردازش مركزی می شود. در یك سیستم PLC ورودی ها و خروجی ها هیچ ارتباط فیزیكی با هم ندارند. به بیان ساده‌تر PLC نقش یك واسطه را بازی می كند. بخشهای مختلف PLC شامل منبع تغذیه، واحد پردازش مركزی، واحد ورودی، واحد خروجی و واحد برنامه ریز (PG) می‌باشد.

سادگی ایجاد تغییرات و توانایی گسترده یك سیستم اتوماسیون صنعتی كه در آن PLC به عنوان كنترل كننده مركزی به كار گرفته شده است به طراحان ماشین این امكان را می دهد آنچه را در ذهن دارند در اسرع وقت بیازمانید و به ارتقای كیفیت محصول تولیدی خود بپردازند. كاری كه در سیستم های قدیمی معادل صرف هزینه و بخصوص زمان بود؛ بطوریكه باعث می شد هیچگاه ایده های نو به مرحله عمل در نیاید، به راحتی در این نوع سیستم قابل اجراست. در بخشهای بعدی ضمن نگاهی به تاریخچه PLC، به مقایسه PLC با سایر سیستم های كنترل و انواع آن و بررسی عملكرد اجزاء PLC می پردازیم.
1-1) تاریخچه PLC

نخستین گامها برای ساخت و استفاده از PLC در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی برداشته شد. شركت Bedford Association كه بعد به نام Modicon تغییر نام داد و همزمان با آن شركت Allen-Bradly كه در سال 1969 اولین PLC را عرضه كردند را می توان پیشگامان ارایه PLC دانست.

اولین نمونه های PLC به ورودی خروجی های دیجیتال و دستورات منطقی ساده اكتفا كرده‌بودند. بتدریج نمونه‌های كاملتری عرضه‌شدند كه تعداد ورودی خروجی‌های بیشتری دارا بودند. قابلیت ورودی و خروجی آنالوگ داشتند و از دستورات پیچیده‌تری بهره می بردند. قوم های بعدی امكان تشكیل شبكه ای از PLCهای كوچك برای كنترل پروسه های بزرگ و به كارگیری كارت های كنترل كننده PID، Communication و… را فراهم ساخت.
1-2) قابلیتها و امكانات مورد نیاز PLC

از آنجا كه PLC ها اصولاً برای سیستم های صنعتی طراحی شده اند و باید توان جایگزینی سیستم های قدیمی را دارا باشند، باید امكانات و قابلیت هایی كه در مورد PLC در نظر گرفته شود. در این بخش به این موارد اشاره كرده و در جای خود به توضیحات بیشتر می پردازیم.
1-2-1) ایمنی نسبت به نویز

محیط صنعتی بدلیل وجود دستگاههای مختلف كه با ولتاژها و جریانهای بالا كار می كنند و بر محیط اطراف خود تاثیرات الكترومغناطیسی گسترده ای می گذارند، محیطی آلوده به نویز است. بدیهی است برای آنكه PLC قادر به كاركردن در این محیط باشد نیاز به ایمن سازی نسبت به این نویزها دارد.
1-2-2) ساختار قابل گسترش

چنانچه اشاره شد PLC یك سیستم عمومی است كه انتظار می رود از عهده كنترل سیستم های مختلف بر آید. ساختار قابل گسترش این امكان را فراهم می آورد كه كم و زیاد كردن واحدهای ورودی وخروجی با قابلیت های گوناگون و ایجاد تغییرات و انعطاف در برابر سیستم های مختلف بسادگی امكان پذیر باشد.

در PLCهای جدید می توان به راحتی و با هزینه مناسب نسبت به كار خواسته شده واحدهای مختلف از قبیل Analog I/O و… را به سیستم اضافه كرد.
1-2-3) سطوح سیگنال و اتصالات ورودی- خروجی استاندارد

ساختمان مدولار PLC و امكان گسارش و اضافه كردن مدولهای مختلف نیاز به یك استاندارد برای سطح ولتاژ و اتصالات را می طلبد تا واحدهای مختلف بهنگام اتصال به یكدیگر مشكلی بوجود نیاورده و با هم سازگار باشند.
1-2-4) ایزولاسیون

از آنجا كه سیگنالهای ورودی و دستگاههای خروجی از ولتاژ و جریانهای به مراتب بالاتر از جریان و ولتاژ مدارهای دیجیتال برخوردارند. برای آنكه این ولتاژها و جریانها روی قسمت های دیجیتال مدار تاثیر نداشته باشند و باعث آسیب دیدن سیستم نشوند، باید به نوعی جداسازی این دو بخش انجام شود. این عمل معمولاً توسط اپتوكوپلر و رله های در ورودی خروجی ها انجام می گیرد. بدین ترتیب ارتباط الكتریكی ورودی خروجی از مدار دیجیتال قطع شده و ایزولاسیون مناسبی صورت خواهد گرفت.
1-2-5) سهولت برنامه ریزی و تغییر برنامه PLC در محیط صنعتی

یكی از مزایای سیستم صنعتی مناسب، سهولت برنامه ریزی و قابلیت انعطاف‌پذیری فوق العاده آن می باشد بطبع این امكان باید در PLC بعنوان سیستمی فراگیر در صنعت پیش بینی شده باشد. برای این منظور از كامپیوتر شخصی یا برنامه ریز مخصوص (PG) استفاده می شود.
-1-3) بخش حفاظت و ولتاژ مرجع A/D میكرو

بنا به نظر شركت سازنده میكرو برای محافظت قسمت A/D میكروكنترلر باید مداری مانند مشكل شماره 2 بسته شود این مدار باعث می شود ولتاژ ورودی A/D كنتر از ANGND و بیشتر از UREF نگردد.

برای ولتاژ مرجع A/D از LM336 استفاده شده است كه خروجی مدار ولتاژ مرجع 5 ولت می باشد.
4-1-3) بخش RESET میكرو

از IC، TL7705 جهت مدار ریست میكرو استفاده شده است. كه این IC هم بوسیله كلید دستی ریست را فعال می كند و هم با كاهش ولتاژ از حد معینی باعث ریست شدن میكرو می گردد. با رسیدن ولتاژ میكرو به 4.6v این IC فعال می گردد و منیكرو را ریست می كند. از IC، 74HC14 جهت تیز كردن لبه های آن استفاده شده است.

دیود 1N4148 D8 جهت OR بكار می رود در این صورت علاوه بر ریست خارجی ریست نرم افزاری داخلی نیز می تواند عمل كند.
5-1-3) بخش ویكور آدرس

این بخش شامل دو Latch آدرس است كه مستقیماً به Adress باس میكرو متصل شده است كه جهت Latch و نگهداری آدرس بكار می رود كه بوسیله ALE میكروكنترلر فعال می گردند.

از PAL22v40 جهت decoder آدرس استفاده شده است كه برای انتخاب EPROM وRAM6264 وRTC48TO8 و Adress Out، DATAIN، DATAOUT، كه Output PAL هستند و ورودی خط های آدرس و RD و WR هستند. كه شمای آن در شكل زیر است.
6-1-3) بخش RAMها و EPROM

این بخش شامل دو RAM است كه هر كدام 8 كیلو ظرفیت دارند و یك EPROM كه 27C512 می باشد كه 64K حافظه دارد ولی در این پروژه از 48K آن استفاده می‌شود. یكی از RAMها 48TO8 است كه كریستال و باتری backup داخلی دارد و هشت بیت انتهائی آن اطلاعات مربوط به تاریخ و زمان را شامل می شود. 48K ابتدائی حافظه مربوط به EPROM است و 8K حافظه بین 48 تا 56 مربوط به 48TO8 است و 8K انتهائی RAM مربوط به 6264 است.
7-1-3) بخش Data Out/In

این بخش شامل بافر دو طرفه 74HC245 است كه جهت آن توسط پایه شماره 19 میكروكنترلر تعیین می گردد. هنگام نوشتن اطلاعات در خروجی مقدار آن صفر و هنگام خواندن اطلاعات از خروجی مقدار آن 1 است. برای data out از 74HC574 استفاده شده است كه CIK آن از Pal می آید. برای data in از بافر 74HC541 استفاده شده است كه از سوی Pal فعال می شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی دی الكتریك سنج و هدایت سنج دیجیتالی

بررسی دی الكتریك سنج و هدایت سنج دیجیتالی

دسته بندی: برق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل: 14.672 مگا بایت

بررسی دی الكتریك سنج و هدایت سنج دیجیتالی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………. 6

فصل اول : ضرایب رسانایی و دی الكتریك ……………………………….. 8

فصل دوم : ساخت دی الكتریك سنج با استفاده ……………………….. 14

از یك نوسان ساز موج مربعی

فصل سوم : ساخت رسانایی سنج با استفاده از یك ……………………. 29

Milli Ohm Meter

فصل چهارم : AVR و LCD …………………………………………………… 39

فصل پنجم : شرح پروژه ………………………………………………………….. 53

مقدمه

امروزه وسایل اندازه گیری متعددی در دنیا ساخته شده اند كه هر یك به منظور خاصی بكار می روند . علت این تعدد ، وجود عناصر و نیز پارامترهای مختلف مانند ولتاژ ، جریان ، توان و غیره آن هم در رنج های گوناگون میباشد كه باعث شده شركت های مختلف سازنده وسایل اندازه گیری الكتریكی و الكترونیكی رقابت تنگاتنگی در جهت بهینه نمودن هر چه بیشتر این وسایل داشته باشند . نمونه بارز این رقابت را می توان دستگاه های اسیلوسكوپ نام برد كه امروزه بسیار پیشرفته تر شده اند و حتی می توان با نصب یك كارت (بورد) ساده بر روی Slot كامپیوتر با هزینه بسیار كمتر یك اسیلوسكوپ پیشرفته داشت . همین طور می توان دستگاه های اندازه گیری را مثال زد كه Probe این دستگاه كه بصورت یك قلم بزرگ میباشد ، خودش یك سیستم اندازه گیری نیز می باشد تا هم سبكتر و هم راحت تر باشد .

اما در این میان هنوز هم پارامتر هایی هستند كه شاید تا به حال به آن ها زیاد توجه نشده باشد . علت این امر آن است كه شاید تا بحال ضرورتی پیدا نشده تا اندازه گیری شوند یا شاید با یك فرمول ساده از مقادیر دیگر بدست آیند .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت

بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت

دسته بندی: برق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 140

حجم فایل: 1.504 مگا بایت

بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت

فصل اول: انرژی بیوماس

1_1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..6

2_1 منابع بیوماس …………………………………………………………………………………..8

3_1 محصولات انرژی زا…………………………………………………………………………..8

1_3_1 ضایعات شهری وصنعتی ……………………………………………………………..8

2_3_1 ضایعات جامد شهری ………………………………………………………………….9

3_3_1 ضایعات مایع……………………………………………………………………………..10

4_3_1 فضولات دامی ……………………………………………………………………………10

4_1 تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس ………………………………………………..10

5_1 فرآیند های احتراق مستقیم ………………………………………………………….11

6_1 سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت………..12

7_1 کوره های احتراق بستر سیال ( FBC ) …………… ……… ……………….14

8_1 فرآیند های ترمو شیمیایی …………………………………………………………..15

1_8_1 تولید سوختهای جامد ………………………………………………………….17

2_8_1 تولید سوختهای مایع……………………………………………………………….17

3_8_1 انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور ……………………20

1_3_8_1 راکتور بستر ثابت ………………………………………………………………..20

2_3_8_1 راکتور بستر سیال…………………………………………………………………21

9_ 1 فرآیندهای بیوشیمیایی ………………………………………………………………….22

1_9_1 تخمیر بیهوازی برای تولید بیوگاز…………………………………………………..22

2_9_1 تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی ………………….27

3_9_1 تولید بیوگاز از زباله های شهری …………………………………………………..30

4_9_1 تخمیر اتانول ………………………………………………………………………………32

10_1 مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی……………………………..35

11_1 مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده…………36

12_1 تبدیل بیوماس به الکتریسیته ………………………………………………………….37

1_12_1 نیروگاههای با موتورهای احتراقی ………………………………………………..38

2_12_1 نیروگاههای بیوماس بخاری ………………………………………………………..39

3_12_1 نیروگاههای بیوماس توربین گازی ……………………………………………….41

4_12_1 نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی …………………………………………….41

13_1 بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی ………………………………………………….42

14_1 بررسی زیست محیطی منابع بیوماس ……………………………………………..43

فصل دوم: انرژی جزر ومد

.

1_2 انواع نیروگاههای جزرومدی ……………………………………………………………..44

2_2 نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن …………………………………………………45

3_2 انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن ………………………………………46

1_3_2 یک مخزن برای جزر : …………………………………………………………………46

2_3_2یک مخزن برای مد : ……………………………………………………………………48

3_3_2 یک مخزن دو طرفه : …………………………………………………………………..48

4_3_2 دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد : ……………………………..49

5_3_2 دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه : …………49

4_2 مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس ………………………50

5_2 نیروگاههای جریان جزر و مدی ………………………………………………………52

1_5_2 مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا …………53

6_2 بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران …………………………….53

7_2 بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی …………………………………….55

8_2 بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی …………………………..56

9_2 نیروگاههای جریان دریایی……………………………………………………………57

1_9_2 شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی …………………….60

2_9_2 تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی …………………..60

10_2 بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی ………………………………..63

11_2 بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی ………………………63

فصل سوم : انرژی زمین گرمایی

1_3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………..65

2_3 منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران………………..66

3_3 انواع منابع زمین گرمایی ………………………………………………………………70

1_3_3 منابع هیدروترمال………………………………………………………………………71

2_3_3 منابع لایه های تحت فشار ……………………………………………………72

3_3_3 تخته سنگهای خشک و داغ …………………………………………………….74

4_3_3 توده های مذاب …………………………………………………………………………78

4-3 موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی …………………………………………………..78

5_3 کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی ……………………………………….79

6_3 موارد کاربرد …………………………………………………………………………………..80

1_6_3 استفاده های گرمایشی : ……………………………………………………………80

2_6_3 کاربردهای کشاورزی : ……………………………………………………………….82

3_6_3 کاربردهای صنعتی : ………………………………………………………………..84

7_3 پمپ حرارتی زمین گرمایی : ………………………………………………………..84

8_3 بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی ……………………..85

9_3 استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران………………………………87

10_3 استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق …………………….89

11_3 انواع نیروگاههای زمین گرمایی ………………………………………………………..90

1_11_3 نیروگاههای بخار خشک……………………………………………………………….90

2_11_3 نیروگاههای بخار انبساط آنی ……………………………………………………..92

3_11_3 نیروگاههای سیکل دو مداره : ……………………………………………………94

4_11_3 نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی : ………………………………………96

5_11_3 نیروگاههای سیکل ترکیبی : ………………………………………………………97

12_3 بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق ……………………98

1_12_3 هزینه سرمایه گذاری : ……………………………………………………………..98

13_3 بررسی نیروگاه 100 مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر ………………99

2_12_3 هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری : ……………………………….99

1_13_3 بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر………………..100

14_3 بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی……….102

منابع ……………………………………………………………………………………………………..106

فصل اول: انرژی بیوماس

1_1 مقدمه

یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.

منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند.

و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به 14 در صد از برق و 18 در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال 1998 مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد.

ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است. قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی بیوماس در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی تاریخچه صنعت برق در ایران

مقاله بررسی تاریخچه صنعت برق در ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 32 کیلو بایت

مقاله بررسی تاریخچه صنعت برق در ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه صنعت برق در ایران

در سال 1283هجری شمسی با نصب یك ژنراتورKW400 توسط حاج امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران استفاده از انرژی الكتریكی به صورت یك سیستم در ایران آغاز شد.تا سال 1338 تنها نیرو گاه دیگر به ظرفیتهای mw6 mw8 mw2 mw1مورد بهره برداری قرار گرفتند .در سال 1338نیروگاه طرشت با 4واحد توربین بخار وتولید جمعا mw50به عنوان اساسی ترین منبع تولید قدرت در ایران به شمار می رفت.

با تشكیل وزارت آب وبرق درسال 1343 كه مجددا به وزارت نیرو تغییر نام داد وظایف شركتهای برق پراكنده به این وزارتخانه محول می شود در پایان سال 1360نصب شده در كل كشور به بیش از mw11800رسید كه نشان دهنده حدود w305برای هر نفر بود در این سال نیروگاه های آبی تقریبا 5/27درصد تولید نیروگاه های كشور را تشكیل می دادند.
انواع شبكه های توزیع انرژی الكتریكی

1-شبكه باز وشعاعی

2-شبكه ها از دو سوتغذیه

3-شبكه های چند سو تغذیه
شبكه باز

این شبكه از یك سمت تغذیه می شود در چنین شبكه ای یك یا چند هادی از منبع به تابلوی اصلی تقسیم كشیده می شود.در شبكه باز ممكن است هر مصرف كننده ای مستقیما از تابلوی اصلی تقسیم تغذیه نماید درچنین حالتی ضریب اطمینان كار شبكه خوب است زیرا درصورت وقوع اتصالی در یكی از انشعابها فقط یك مصرف كننده بدون جریان می ماند. این شبكه كه جهت تغذیه مصرف كننده های بزرگی نصب می شود دركارخانه جات وتاسیسات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دروضعیت دیگری چندین مصرف كننده از :یك خط منشعب از تابلوی اصلی تقسیم تغذیه می شود.بدهی است كه در این حالت به محض پدید آمدن اتصالی ویا نقص در خط انشعاب كلیه مصرف كننده های كه از این خط تغذیه می شوندبدون جریان خواهد شد.موارد استفاده:مصارف خانگی یكی دیگر از موارد كاربرد شبكه های باز توزیع انرژی الكتریكی نواحی مختلف شهرها وروستاها می باشد.در چنین حالتی اگر خط توزیع فشار ضعیف هوایی باشد بایستی در سرهر تیری كه انشعاب از آن گرفته می شودفیوزها را نصب نمود كه این موارد اصلا در این شهر رعایت نشده است.اگر خط توزیع فشار ضعیف زمینی باشد لازم است در ابتدای هر انشعابی كه از زمین بیرون می آید ودر دسترس قرار می گیرد فیوزها در محفظه بسته ای قرار دارد.

شبكه های از دو سو تغذیه:

در محلهایی كه قطع اتفاقی جریان برق مجاز نمی باشد جهت بالا بردن ضریب اطمینان كار شبكه های الكتر یكی بهتر است كه شبكه ها از دو پست مختلف تغذیه شوند.كه باازكارافتادن یكی ازپستها پست دیگری جایگزین شود.

شبكه چند سو تغذیه یا حلقوی :

عملكرد شبكه های حلقوی مانندعملكرد شبكه های از دو سو تغذیه شونده می باشد با این تفاوت كه در یك شبكه حلقوی ابتدا وانتهای خط هادی به یك نقطه تغذیه كننده متصل می باشد.

شبكه وهادی های آن:

بعد از مس آلومنیوم به عنوان هادی الكتریكی استفاده می شود اگر چه ضریب هدایت آن كمتراست از مس ولی وزن آن هم كمتر است.برای آنكه هادی آلومنیومی از نظر هدایت الكتریكی معادل هادی مس گردد باید مقطع آن را 6/1برابر مس گر فت كه باز هم با این وضع وزن آن فقط نصف وزن مس می شود سیم آلومنیومی در شبكه های هوایی بیشتر بكار میرود .چون سبك وانعطاف پذیر بالایی دارد.استحكام مكانیكی آلومنیوم كمتز از مس است.برای جبران این نقصان آنرا به صورت آلیاژ به كار می برند كه سه نمونه آلیاژ آن عبارتند از :1-آلدرای2-راه دیگر افزایش استحكامی آن استفاده ازفولاد در داخل سیم است.به صورت یك روش در طول هادی برای بالا بردن انعطاف پذیری آن را به صورت چند رشته ای می سازند.جهت چرخش هر لایه درهادیها بر خلاف لایه های مجاور می باشد تا از باز شدن رشته هاجلوگیری كند .تعداد رشته هادر یك هادی چند رشته از فرمول زیر به دست می آید:

1+K3-2K3=A

تاثیر رطوبت بر هادی آلو منیومی بیشتر از مس می باشد لذا باید دقت كردكه محل اتصال آلومنیوم با مس به درستی انجام گیرد.چون محل اتصال در اثر رطوبت مانند یك پیل برقی یا مدار بسته ای بوجود می آورد كه باعث خورده شدن هادی آلومنیوم می شود.
نحوه انتقال وتوزیع انرژی الكتریكی

1-بوسیله سیمهای هوایی

2-بوسیله كابلهای زمینی

انتخاب یكی از دو وسیله فوق به عوانل متعدد بستگی داردكه پس از جمع بندی آن عوامل یكی از دو وسیله فوق جهت انتقال وتوزیع انتخاب می شود.

عواملی كه جهت انتخاب یكی از دو طریق سیم كشی هوایی یا زمینی موثرند را نام ببرید؟

1-طول مسیر:اگر مسیر فاصله اش تا پست تغذیه پر پیچ وخم باشدوفاصله كم باشد سیم كشی زمینی انجام می گیرد.

2-نوع مسیر: بعضی جاها اجبارا از شبكه زمینی استفاده می شود مانند حریم باندفرودگاه وبعضی جاهااجبارااز شبكه هوایی مانندحریم عرض شبكه راه آهن.

3-محدودیت عرضی مسیر:بعلت كم بودن عرض مسیر در بعضی جاها وعدم تامین حریم خطوط هوایی كابل كشی زمینی جایگزین می شود مخصوصا در مورد خطوط400ولتی و20 كیلو ولتی در داخل شهرها ومجتمع های صنعتی.

4-ولتاژ خط انتقال:هرچه ولتاژ خطوط انتقال قوی تر باشدسیم كشی هوایی به كابل كشی زمینی ارجعیت می یابد.

3-تراكم جمعیت:

اگر در محل توزیع ومصرف تراكم جمعیت زیاد باشد وباردر كیلو متر مربع از KW1000به بالا باشد.كابل كشی زمینی به سیم كشی هوایی برتری دارد.

.تانك:

تانك ترانسفورماتور باید از فولاد كم كربن شده گرم ساخته شود ،تانك و درپوش آن باید به نحو خوبی آب بندی شده و غیر قابل نفوذ گردند. درپوش تانك باید به گونه ای باشد كه آب روی آن راكد نماند.
تانك ترانسسفورماتور باید مجهز به دریچه های روی سطح درپوش تانك به ابعاد مناسب (حدود 5/0 متر قطر)برای سهولت دسترسی به مكانیزم تنظیم ولتاژ،قسمت انتهایی بوشینگ ها ترانسفورماتورهای جریان،ترمینالهای سیم پیچها و بخشهای بالایی اجزاء ترانسفورماتور كه در بالاترین و پایین ترین سطوح داخل آن قرار میگیرند باشد.
تانك ترانسفورماتور ، رادیاتور ها ، لوله های ارتباطی روغن و باید ضمن اینكه قادر به تحمل خلاء كامل هستند ، تحمل اضافه فشار داخلی معادل با اختلاف ارتفاع پایین ترین سطح و بالاترین سطح روغن ترانس بعلاوه سطح روغن تانك را داشته باشند .
هر ترانس باید مجهز به بازوهای فولادی نگهدارنده برای نسب بر سیم پیچی های ولتاژ كم باشد .
ساختمان تانك اصلی ، تانك های ، تانك حاوی تنظیم كنندة ولتاژ و سیستم ذخیرة روغن باید با در نظر گرفتن تغیرات درجة حرارتهای مورد نظر برای سردترین و گرمترین شرایط سرویس طراحی گردد .

8 .تغییر دهندة ولتاژ تحت بار :

1. تغییر دهندة ولتاژ بی بازی : ترانسفورماتور ها باید مجهز به تغییر دهندة دستی ولتاژ برای تغییر اتصالات به پله های مختلف در سیم پیچی سوم باشند . تغییر پله باید فقط موقعی انجام بگیرد كه ترانسفورماتور بی برق باشد . كنترل تغییر دهنده ولتاژ باید شامل دستة عمل همراه با نشان دهندة عقربه ای و نیز وسایلی برای قفل نمودن دستة تغییر دهنده ولتاژ در هر یك از پله های مورد نظر باشد .
2. نیازهای عملیاتی : تغییر دهندة ولتاژ تحت بار باید برای جریان نامی معادل 2/1 را برابر با بالاترین جریان یم پیچی كه تنظیم ولتاژ روی آن سیم پیچی انجام می گردد.

وسایلی برای جلوگیری از عمل تغییر ولتاژ وقتی كه جریان عبوری آنچنان بزرگ است كه احتمال صدمه رساندن به سایر اجزاء وجود دارد می باید در نظر گرفته شود .

دستگاه تغییر دهندة ولتاژ تحت بار باید قادر به تحمل حداكثر جریانهای خطا بدون هرگونه آسیبی باشد .

3 . تنظیم كنندة اتوماتیك ولتاژ : تجهیزات كنترل اتوماتیك باید روی تابلوی تغییر دهنده ولتاژ در اطاق كنترل نصب گردیده یا داخل تابلویی قرار گیرند كه می باید حاوی كلیةرله های تنتظیم كنندة ولتاژ و رله های تاخیری زمانی ، رله های برگشت قدرت ، ترانس های فرعی جریان به همراه كلیدهای انتخاب برای نشان دادن ولتاژ باشند .

4 .كنترل و بازرسی از دور : در تابلوی تغییر دهنده ولتاژ باید پیش بینی های لازم برای كنترل و بازرسی از دور با امكان نشان دادن وضعیت مطابق با نیازهای مركز كنترل خریدار همچنین امكان تنظیم از راه دور سیستم تغییر دهنده اتوماتیك ولتاژ بعمل آید .

9 . تجهیزات خنك كننده :

1 . خنك شدن با كمك دمنده های هوا : برای ترانسفورماتورهائی با خنك شدن طبیعی در مرحلة نخست و خنك شدن با كمك دمنده های هوا در مرحلة دوم و سوم تمامی ملزومات مربوط به خنك شدن با كمك دمنده های هوا مربوط به مرحله دوم برای مرحلة سوم نیز علاوه بر كار دمنده های مرحله سوم به كار خود ادامه می دهند .

2.خنك شدن با كمك رانش رغن:پمپ های گردش روغن باید توسط موتورهایی كه به آنها متصل است به گردش درآیند و نشان دهنده جهت چرخش پمپ روی آن می باشد.تغذیه كمكی موتور دمنده ها و یا پمپ ها هر یك باید به دو گروه جداگانه تقسیم گردد و برای انتخاب حالت عملیات دستی اتوماتیك كلیدهای از نوع فشاری گردان باید مورد استفاده قرار گیرند.این كلیدها باید از نوع دوپل باشند.كه یك پل برای كنترل كلید حفاظتی موتور هر مرحله و دیگری برای مدار هشدار مورد استفاده قرارگیرند.

17.روغن ترانسفورماتور:

روغن ترانسفورماتورباید از نوع روغن عایق استفاده نشده و بدست آمده از پالایش و تصفیه نفت باشد.روغن باید بدون هر گونه ماده ضد اكسیدكنندگی و مطابق با استاندارد آی ـ ئی ـ سی باشد.
مشخصات روغن:كه شامل چسبندگی جنبشی ـ درجه حرارت اشتعال ـ درجه حرارت خمیری شدن ـ شكل ظاهر ـ چگالی كشش سطحی ـ درجه خنثی بودن ـ خورندگی گوگردی ـ ولتاژ شكست عایقی ـ مقدار لجن روغن.
ظرف محموله روغن : روغن ترانسفورماتور باید در شبكه های پر هر یك به ظرفیت 200لیتر تحویل داده شود و شبكه ها باید نو و از مناسبترین جنس و بطور كلی از نوعی باشند كه عموماً در بخش نفت مورد استفاده قرار می گیرند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل