کاملترین فایل دانلود تحقیق میدان های الكترومغناطیسی

طیف وابسته به نیروی مغناطیسی اندازه گیری فضای دارای نیروی مغناطیسی چرا ما به فضا برای دیدن طیف الكترومغناطیسی می رویم؟ تلفنهای موبایل در UK

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 24 کیلو بایت

طیف وابسته به نیروی مغناطیسی اندازه گیری فضای دارای نیروی مغناطیسی

شما واقعاً بیشتر از آنچه كه فكر می كنید می دانید- فضای نیروی مغناطیسی دار فقط یك اسم است كه دانشمندان به یك دسته ای از انواع تشعشعات می دهند و همچنین وقتی كه آنها می خواهند درباره آن تشعشعات به صورت گروهی صحبت كنند- تشعشع انرژی است كه به سمت جایی مشخص مسیری را می پیماید و گسترش می یابد- تشعشعات قابل رویتی كه از یك لامپ در خانه شما تشعشع می كنند یا امواج رادیویی كه از سمت یك ایستگاه رادیویی می آیند در حقیقت I نوع از انواع تشعشعات نیروی مغناطیسی هستند- مثالهای دیگر تشعشعات الكترومغناطیسی امواج خیلی كوچك مغناطیسی، اشعه مادون قرمز و روشنایی ایجاد شده بوسیله اشعه ماورابنفش و همچنین اشعه x و اشعه گاما هستند- بیشتر اجسام دارای انرژی گرم هستند و حتی تشعشع دارای انرژی بالاتری نسبت به اجسام سرد ایجاد می كنند- فقط گرمای خیلی زیاد اجسام یا حركت ذرات در یك سرعت بالا می تواند تشعشع انرژی بالا مانند اشعه x و اشعه گاما ایجاد كند- در اینجا تشعشعات متفاوت فضای الكترومغناطیسی وجود دارد و در عمل از كمترین به بیشترین انرژی هستند.

موج رادیویی: بله این شبیه امواج انرژی رادیویی است كه ایستگاههای رادیویی منتشر می كنند كه این انتشار به سوی هوا و برای تسخیر و توسعه و پخش از رادیو می باشد كه شما می توانید صدای برگزیدگان خود مانند موزارت، مدونا و یا موسیقیهای كولیو را گوش كنید و لذت ببرید- امواج رادیویی همچنین توسط چیزهای دیگر از قبیل ستارگان و گازها در فضا فرستاده می شوند- شما قادر نیستید بفهمید كه چه چیزی به این اجسام فرستاده می شود اما شما می توانی بفهمی كه به چه میزان آنها ساخته می شوند.

امواج كوچك: آنها ذرت بو داده را در مدت زمان كمی می پزند- در فضا امواج كوچك توسط ستاره شناسان برای یادگیری درباره قواعد كهكشان راه شیری كه راه شیری را در بر می گیرند به كار برده می شوند.

اشعه مادون قرمز: ما اغلب فكر می كنیم كه این با چیزی شبیه گرما شروع می‌شود زیرا پوستمان را سرخ می كند – در فضا موقعیت امواج مادون قرمز بین ستاره ها می‌باشد.

قابل رویت: بله این مربوط به قسمتی است كه چشمهای شما می بیند- امواج مرئی توسط هر چیز از آتش در حال تشعشع كه به روشنایی ستاره ها و لامپها منجر می‌شود، تولید می شود- همچنین توسط حركت سریع ذرات، ذرات دیگر گرم می شوند.

اشعه ماورابنفش: ما می دانیم كه خورشید یك منبع ماورابنفش است- زیرا آن دارای اشعه های ماورابنفش است كه پوستمان را می سوزاند- ستاره ها و دیگر اجسام داغ در فضا اشعه ماورابنفش می فرستند.

اشعه x: دكتر عمومی این اشعه را برای نگاه كردن در استخوانهای شما به كار می‌برد و دندانپزشك برای نگاه كردن در دندانهایتان از اشعه x استفاده می كند- گازهای داغ موجود در دنیا نیز اشعه x می فرستند.

اشعه گاما: اجسام رادیویی فعال (بعضی از اجسام طبیعی ودیگر چیزهایی كه توسط چیزهایی شبیه هسته كارخانجات قدرت ساخته می شوند) می توانند اشعه گاما بفرستند- ذره بزرگ شتاب دهنده را دانشمندان برای فهمیدن اینكه چه جسم ساخته شده ای می تواند اشعه گاما تولید كند، به كار می برند- اما بزرگترین مولدهای اشعه گاما همگی در دنیا وجود دارد- آن اشعه گاما را به طرق مختلف می سازد.

یك موج رادیویی، یك اشعه گاما، اشعه موج كوچك یا یك اشعه x نیست یا چه چیزی می باشد؟

امواج رادویی، امواج مرئی، اشعه x و دیگر اقسام طیفهای الكترومغناطیسی شبیه چیزی مانند اشعه الكترومغناطیس بنیادی هستند. ما ممكن است فكر كنیم كه امواج رادیویی كاملاً متفاوت از اجسام فیزیكی یا حتی اشعه گاما ایجاد شده هستند. آنها به طرق مختلف ساخته می شوند و ما آنها را به طرق مختلف آشكار می كنیم. اما آیا آنها واقعاً چیزهای متفاوتی هستند؟ جواب این است «خیر»، امواج رادیویی. امواج مرئی و اشعه x و دیگر اقسام طیف الكترومغناطیسی بنیادی هستند. آنها همگی تشعشع الكترومغناطیسی هستند. تشعشع الكترومغناطیسی می تواند در اقسام مختلفی از فوتونهای جاری شروع شود، كه ذرات حجم كوچك هر كدام در یك موج خاصی سفر می كنند كه این سفر شبیه حركت در سرعت نوری می باشد.

موضوع 2:

برای فهمیدن میدانهای الكتریكی و میدانهای الكترومغناطیسی شما نیاز دارید كه بدانید چگونه بارها (بارهای مثبت و منفی) به همدیگر برای حركت شكل می دهند. ماوس را در هر جای این متن كلیك كنید. شما یك الكترون خلق كرده اید. آن یك ذره با بار منفی است و مقدار بزرگی نیست. افسوس، اما فقط آن به سمت بار مثبت كشیده می شود و بلعیده می شود.

دلیل آن این است كه بار مثبت به طور غیر محسوس به كار برده می شود، نیرویی كه روی یك الكترون عمل می كند، نیروی الكتریكی نامیده می شود. سعی كنید الكترون را در جاهای مختلف قرار دهید. چه مدتی می توان آنرا تنها نگه داشت؟ اگر آنرا نزدیك به یك جعبه بگذارید پس آن در كمترین مدت جذب می شود. بله نیروی الكتریكی شبیه یك چشمه غیر مرئی است اما هر چقدر بارهای مثبت دورتر از هم حركت كنند یك چشمه ضعیفتری آنها را به سمت هم می كشد.

حالا وقتی كه شما الكترون را در مقدار كمی پرتاب می كنید ببینید چه اتفاقی می‌افتد. این كار را در جایی كه نشسته اید مورد بررسی قرار دهید. برای انجام این كار كلیك ماوس را در جهتی دلخواه بكشید. خط، جهت پرتاب را نشان می دهد و طول، سرعت آن را نشان می دهد. اگر آن را فقط مستقیم پرتاب كنیم الكترون مداری دور پروتون می زند و هیچ وقت در هم شكسته نمی شود. شما فقط یك مدل بنیادی از یك اتم را ایجاد كرده اید. آیا وقتی كه الكترون با یك سرعتی حركت می كند این مفهوم را می رساند كه نیروی الكتریكی متفاوت است؟

جواب این است خیر، قدرت یا كشش فقط بستگی به جایی دارد كه گذاشته می‌شود نه به سرعت آن- اما حركت یك الكترون به هر دوی نیرو و سرعت الكترون بستگی دارد كه اغلب جهتهای متفاوت هستند. وقتی كه شما 1 بار كلیك می كنید ببینید چه اتفاقی روی صفحه نمایش رخ می دهد و سپس یك الكترون در یك جهتی با سرعت متفاوت ، پایین گذاشته می شود.

موضوع 3

منبع راهنما یك ابزاری برای حل رازهای مادی است. چرا دانشمندان منبع راهنما را به كار می برند؟ اندازه آن به اندازه زمین فوتبال است. سعی كنید قواعد كوچك اتم و الكترونها را یاد بگیرید. چه چیزی به این مفهوم نزدیك می شود؟ ALS یك پژوهش آسان است كه توسط دانشمندان برای موارد زیر به كار برده می شود:

1- تحقیق مشخصات اجسام 2- تحلیل نمونه هایی برای رسم عناصر 3- كاوش قوانین اتم و مولكولها 4- مطالعه نمونه های زیستی 5- تحقیق درباره واكنشهای شیمیایی 6- ساختن میكروسكوپهای ماشینی.

ALS اشعه x پایه با كیفیت مخصوصی تولید می كند. دانشمندان این اشعه های x را به عنوان ابزاری برای انجام كارشان فقط مانند دندانپزشكان كه اشعه x را به عنوان ابزاری به كار می برند استفاده می كنند. بیشتر دانشمندان روی پروژه های مختلفی كار می كنند كه می توانند ALS را در همان زمان به كار ببرند. برای مثال یك دانشمند ممكن است نمونه های تیره را برای مقادیر كوچك 1 پادزهر به كار ببرد، در حالیكه دیگری ممكن است اطلاعات مقدماتی از یك پلیمر برای فهمیدن اینكه چطور مولكولها چیده می شوند باشد. چرا ALS خیلی بزرگ است؟

برای تولید مرئی طول موج و روشنایی كه دانشمندان می خواهند، طراحان ALS یك ماشین بزرگ طراحی می كنند- در حقیقت اشعه های x طول موج كوتاهی نسبت به امواج مرئی دارند اما هر دو مرئی هستند و اشعه الكترومغناطیسی نامیده می شوند ALS دارای یك انبار حلقه با قطری برابر 3/2 طول زمین فوتبال می باشد. انباره حلقه یك اتاق خلا لوله ای است كه برای كارهای زیر ساخته شده است:

1- نگهداشتن بیم‌الكترونی كه سرتاسر آن را باسرعتی معادل سرعت نور طی‌می‌كند.

2- نگهداشتن انرژی مرئی بیم الكترون.

به عنوان الكترونهای دایره ای حلقه، آنها نامرئی می شوند. حلقه باید خیلی بزرگ باشد تا بتواند بیم الكترون در 1.5-1.9 بیلیون الكترون ولت طول موج و روشنایی مطلوب ایجاد كند. برای اطلاعات بیشتر قطعات ALS را ببینید. در حقیقت روشنایی توسط ماشینهایی كه شبیه ALS عمل می كنند بوجود می آید كه دستگاه تقویت و تسریع ذرات باردار الكترونی نامیده می شود. در شكل دیاگرام طبقه ALS را می‌بینید. چرا روشنایی از ALS یك ابزار مناسب است؟ ALS روشنایی را در چشمه های فضای الكترومغناطیسی اشعه x نرم و اشعه ماورابنفش سخت تولید می كند. روشنایی (نور) طول موجی بین 0001/0 میكرومتر تا 1/0 میكرومتر دارد. چه جسمی در طول به یك میكرومتر نزدیك است؟ یك زیر دریایی، یك مورچه، قطر موی سر یك انسان یا یك ویروس، در اینجا بر بعضی از دلایل مبتنی بر خوبی ALS به عنوان ابزاری برای تحقیقات مادی اشاره می كنیم. 1- نور از ALS می تواند به اجسام نفوذ كند، همانطور كه دندانپزشك شما اشعه x را برای دیدن داخل دندان شما به كار می برد. دانشمندان نور تولید شده توسط ALS را برای دیدن اجسام داخل یك جسم به كار می برند.

39 صفحه فایل Word

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر AVR (ATMEGA8)

مقاله بررسی ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر AVR (ATMEGA8) در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 23 کیلو بایت

مقاله بررسی ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر AVR (ATMEGA8) در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده :

در این پروژه پیرامون طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر AVR(ATMEGA8) مطالبی چند به میان آمده است این قفل توانایی این را دارد که توسط سه نفر و با سه رمز رقمی متفاوت مورد استفاده قرار گیرد .

میکرو AVR رمز را از یک صفحه کلید ماتریسی دریافت می کند و پس از نمایش برروی صفحه نمایشگر LCD پس از مقایسه با رمز موجود در حافظه در صورت صحیح بودن رله ای را برای یک ثانیه فعال می کند و قفل باز می گردد هر یک از این کاربرها به راحتی

می توانند رمز مورد نظر خود را تغییر دهند و رمز دیگری را جایگزین آن کنند .

یک رمز 5 رقمی نیز به عنوان رمز SUPERVISER تعریف شده است که در صورتی که یکی از کاربرها رمز خود را فراموش کرد می تواند با وارد کردن آن سه رمز دیگر را صفر کند و کاربرها می توانند با مراجعه دوباره رمز مورد نظر خود را وارد کنند و پیغام های میکرو نیز در هر مرحله با توجه به کلید فشار داده شده بر روی صفحه نمایشگر LCD نمایش داده

می شود .

در این پروژه در معرفی به نحوه کار با میکرو کنترلر AVR پرداخته شده است و سپس طراحی مدار و نرم افزار قفل آمده است که در آن نحوه عملکرد مدار ، نقشه شماتیک مدار معرفی زیر برنامه ها و در نهایت مجموعه متن نرم افزار بیان گردیده است .

مقدمه :

مختصری راجع به AVR

زبانهای سطح بالا یا همان HLL (HIGH Level Language) به سرعت در حال تبدیل شدن به زبان برنامه نویسی استاندارد برای میکرو کنترلرها (MCU) حتی برای میکروهای 8 بیتی کوچک هستند زبان برنامه نویسی C و BASIC بیشترین استفاده را در برنامه نویسی میکروها دارند ولی در اکثر کاربردها کدهای بیشتری را نسبت به زبان برنامه نویسی اسمبلی تولید می کنند .

ATMEL ایجاد تحولی در معماری جهت کاهشی کد به مقدار مینیمم را درک کرد که نتیجه این تحول میکروکنترلرهای AVR هستند که علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها به طور واقع عملیات را تنها در یک کلاک سیکل توسط معماری RISC انجام می دهند و از 32 رجیستر همه منظوره استفاده می کنند که باعث شده 4 تا 12 بار سریعتر از میکروهای مورد استفاده کنونی باشند .

تکنولوژی حافظه کم مصرف غیر مدار شرکت ATMEL برای برنامه ریزی AVR ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتیجه حافظه های FLASH و EEPROM در داخل مدار قابل برنامه ریزی (ISP) هستتد میکرو کنترلرهای اولیه AVR دارای 1 و 2 و3 کیلوبایت حافظه FLASH و به صورت کلمه 16 بیتی سازماندهی شده بودند .

AVR ها به عنوان میکرو RISC با دستورات فراوان طراحی شده اند که باعث می شود حجم کد تولید شده کم و سرعت بالاتری بدست آید .

خصوصیات (ATMEGA 8)

– از معماری AVR RISC استفاده می کند .

– دارای 16 دستورالعمل با کارآیی بالا که اکثرا ً تنها در یک کلاک سیکل اجرا می شوند

– 8*32 رجیستر کاربردی

– سرعتی تا 6m/ps ( در فرکانس 6mhz)

– حافظه ، برنامه و داده غیر فرار

– BK بایت حافظه FLASH داخلی قابل برنامه ریزی

– پایداری حافظه FLASH : قابلیت 1000 بار نوشتن و پاک کردن

– 1024 بایت حافظه داخلی SDRAM

– 512 بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی

– پایداری حافظه EEPROM : قابلیت 10000 بار نوشتن و پاک کردن

– قفل برنامه FLASH و حفاظت EEPROM

خصوصیات جانبی

– دو تایمر – کانتر 8 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای مد COMPARE

– یک تایمر – کانتر 16 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای COMPARE و CAPTURE

– 3 کانال PWM

– 3 کانال مبدل ، آنالوگ به دیجتال در بسته بندی های TQFP و MLF

– 6 کانال با دقت 10 بیتی

– 2 کانال با دقت 8 بیتی

– 6 کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال در بسته بندی های PDIP

– 4 کانال با دقت 10 بیتی

– 2 کانال با دقت 8 بیتی

– دارای RTC با اسیلاتور مجزا

– یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی

– USART سریال قابل برنامه ریزی

– WATCHDOG قابل برنامه ریزی با اسیلاتور داخلی

– ارتباط سریال SPT برای برنامه ریزی داخل مدار

– قابلیت ارتباط با پروتکل سریال دو سیمه

– قابلیت ارتباط سریال SPI به صورت MASTER یا SLAVE

بخش سوم / تشریح زیربرنامه ها :

زیربرنامه BEUTIFULER :

این زیربرنامه فقط برای زیبایی طرز کار قفل در نظر گرفته شده است بدین صورت که پس از انتخاب گزینه OPEN برای باز کردن قفل مورد نظر قفل بلافاصله باز نمی شود بلکه پس از یک مکث چند ثانیه ای و نمایش دادن چند نقطه بر روی صفحه نمایشگر LCD قفل باز می شود .

زیربرنامه LOGO :

قبل از اجرای زیربرنامه یک خط برنامه برای تبدیل اعداد صفحه کلید به اعداد دلخواه ما نوشته شده است زیرا میکروی AVR اعداد صفحه کلید را به ترتیب از 15-0 در نظر می گیرد و برای تبدیل شدن به فرم دلخواه ما باید ابتدا این خط برنامه نوشته شود .

این زیربرنامه برای گرفتن PASSWORD مورد استفاده قرار می گیرد یعنی هر جا که از USER خواسته شد PASSWORD خود را وارد کند به این زیر برنامه می آید و در آن پس از تبدیل کلید های زده شده به فرم دسیمال ( دهدهی ) آن ، عدد وارد شده را نیز در یک متغیر ذخیره می کند .

زیربرنامه COMP :

این زیربرنامه برای مقایسه رمز وارد شده توسط USER بوسیله صفحه کلید و همچنین رمز ذخیره شده در هر یک از مکانهای حافظه ای که به هر USER اختصاص دارد به کار می رود چنانچه رمز مورد نظر اشتباه باشد به برنامه اصلی برگشته و در برنامه اصلی از USER می خواهد دوباره این رمز

را وارد نماید چنانچه USER رمز را تا سه مرتبه اشتباه وارد نماید این زیربرنامه پس از نمایش SORRY!! بر روی صفحه نمایشگر LCD به ابتدای برنامه باز می گردد و چنانچه رمز درست بود نیز به برنامه اصلی باز می گردد و به برچسب WELCOM می رود .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی ترجمه شبكه قدرت

بررسی ترجمه شبكه قدرت

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 180

حجم فایل: 1.772 مگا بایت

بررسی ترجمه شبكه قدرت

چکیده:

در این پروژه سعی شده است که ابتدا اصول کار کرد رله های حفاظت زمین اعم از جهت دار و غیر جهت دار مورد بررسی قرارگیرد. سپس به چند نمونه از شرایطی که باعث عملکرد اشتباه این رله ها می شود،‌ پرداخته شده و در هر مورد، راه حل های لازم ارائه شده است. در ادامه یک سیستم دیفرانسیلی حفاظت زمین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته که به خاطر مزایای فراوان این سیستم،‌ استفاده از آن در شبکه های دو سو تغذیه توصیه می شود. نهایتا در فصل آخر یک نمونه محاسبه جهت تنظیم رله زمین در یک شبکه نمونه ارائه شده و نتایج لازم برداشت شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : اصول عملکرد رله های زمین

۱-۱ خطاهای زمین ………………………………………………………………………………………. ۲

۲-۱ اتصالات رله های زمین……………………………………………………………………………. ۵

۳-۱ انواع معمول رله های زمین……………………………………………………………………. ۱۰

۱-۳-۱ رله های با مشخصه معکوس…………………………………………………………….. ۱۰

۲-۳-۱ رله های زمان معین…………………………………………………………………………… ۱۲

۳-۳-۱ رله های IDMT …………………………………………………………………………………… 12

۴-۳-۱ رله های لحظه ای………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم : مطالعه رله های جهت دار زمین

۱-۲ ضرورت جهت دار بودن……………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲ هماهنگی رله های جهت دار……………………………………………………………………. ۱۶

۳-۲ پلاریزه کردن رله های جهت دار……………………………………………………………. ۱۸

۱-۳-۲ پلاریزه کردن توسط جریان……………………………………………………………… ۱۹

الف: ترانس های دو سیم پیچه………………………………………………………………………. ۲۰

ب : ترانس های سه سیم پیچه……………………………………………………………………….. ۲۲

ج : اتو ترانس ها…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۲ پلاریزه کردن توسط ولتاژ………………………………………………………………… ۳۱

۳-۳-۲ روش های دیگر پلاریزاسیون…………………………………………………………… ۳۵

۴-۲ مشخصه عمل رله های جهت دار……………………………………………………………. ۳۶

۱-۴-۲ جبران سازی در رله های زمین………………………………………………………… ۴۰

فصل سوم : بررسی برخی از مشکلات رله های زمین

۱-۳ جریان مانده اشتباه…………………………………………………………………………….. ۵۰

۱-۱-۳ عملکرد ضعیف ترانس های جریان……………………………………………………. ۵۰

نامساوی بودن بردن و اختلاف بین ترانس های جریان………………………………… ۵۱

اشباع DC ترانس های جریان………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۳ خطاهای چند مداره………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۳ نامتقارن باز وبسته شدن کلیدها…………………………………………………………… ۶۸

۴-۳ معکوس شدن جریان در سیم پیچ پلاریزه کننده…………………………………… ۷۰

۵-۳ مشکل رله های حاصل ضربی……………………………………………………………….. ۷۴

۶-۳ مشکل جریان القا شده در خطوط موازی………………………………………………. ۷۶

۷-۳ کاربرد مشخصه هیبرید………………………………………………………………………… ۸۳

فصل چهارم : سیستم های حفاظت زمین دیفرانسیلی

۱-۴ معرفی سیستم دیفرانسیل اصلاح شده……………………………………………….. ۹۲

۲-۴ انواع سیستم های دیفرانسیلی…………………………………………………………….. ۹۳

۱-۲-۴ سیستم دیفرانسیل قدیمی………………………………………………………………….. ۹۳

۲-۲-۴ سیستم دیفرانسیل اصلاح شده…………………………………………………………. ۹۵

۳-۴ تحلیل شبکه قدرت……………………………………………………………………………….. ۹۷

۱-۳-۴ مفاهیم اولیه تحیلی شبکه…………………………………………………………………… ۹۸

۲-۳-۴ روش تجزیه و تحلیل سیستم………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۴ مطالعه حالت های مختلف سیستم……………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۴ توسعه دیفرانسیل اصلاح شده…………………………………………………………….. ۱۱۱

فصل پنجم : تنظیم رله زمین در یک شبکه نمونه

۱-۵معرفی شبکه نمونه…………………………………………………………………………… ۱۱۴

۲-۵ محاسبات………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۳-۵ تنظیمات رله………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۵ نتایج بدست آمده…………………………………………………………………………………. ۱۱۹

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

ضمیمه………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

مراجع………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

مقدمه :

شبکه قدرت همواره در معرض خطاهای گوناگونی قراردارد . از میان همه این خطاها احتمال وقوع خطای زمین بیشتر است . تقریبا بیش از ۹۵ درصد خطاهای شبکه از این نوع است. بنابراین حفاظت تجهیزات شبکه قدرت در برابر این نوع خطاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از روش های حفاظت سیستم ها در برابر خطای زمین استفاده از رله های جریان زیاد است این روش که از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است هنوز هم جزو اصلی ترین روش های حفاظت زمین محسوب می شود .اگر چه در برخی مواردرله دیستانس به عنوان رله اصلی در این خطاها بکار می رود اما رله های جریان زیاد زمین در این موارد نقش مهمی ایفا میکنند ،زیرا موارد بسیاری وجود دارد که رله دیستانس در خطاهای زمین عمل نمی کند.

با این حال شرایط و عوامل زیادی وجود دارد که باعث می شود که رله های جریان زیاد زمین ،‌ عملکرد صد در صد درست نداشته باشند . این بیشتر به خاطر شرایطی است که شبکه قدرت بر رله تحمیل میکند . بنابراین آشنایی با این شرایط و هم چنین رویارویی با آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،‌ زیرا با این کار قابلیت اطمینان سیستم های قدرت را می توان بالابرد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی بار الكتریكی

مقاله بررسی بار الكتریكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 13 کیلو بایت

مقاله بررسی بار الكتریكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

«بار الكتریكی»

1- سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فكر كردن قدم بزند. برحسب اتفاق روزی در حالی كه مشغول فكر كردن درباره‌ی مساله ای بود و بر روی فرش اتاق خانه قدم می زد، جورابی به پا داشت كه از الیاف مصنوعی بافته شده بود. در هنگام قدم زدن ناگهان دستش به دستگیره در برخورد كرد و احساس برق گرفتگی نمود. آیا می‌توانید علت اتفاقی را كه برای سارا روی داده بیان كنید.

2- از بین شكل های زیر، نیروهای بین میله های باردار، در كدام شكل ها اشتباه است؟ چرا؟

3- هنگام باردار شدن یك اتم فقط تعداد الكترون ها كم یا زیاد می شود و تعداد پروتون ها و نوترون ها تغییری نمی كند. برای هر یك از این دو مورد بنویسید كه چرا تعداد آنها هنگام باردار شدن اتم، كم و زیاد نمی شود؟

الف) نوترون ها:

ب) پروتون ها:

4- سروش در گزارش درمورد كار با برق نما نوشته است: «اگر جسم بارداری را به كلاهك برق نمای بدون باری نزدیك كنیم، اگر بار جسم مثبت باشد ورقه ها از یك دیگر دور می شوند و اگر بار جسم منفی باشد ورقه ها به هم نزدیك می شوند.»

پویا معتقد است این گزارش اشتباه است. شما برای نظر پویا دلیل بیاورید.

5- اگر دو جسم خنثی را به هم مالش دهیم و یك جسم بار الكتریكی مثبت پیدا كند، جسم دیگر……………

الف) به همان اندازه بار مثبت می گیرد.

ب) به همان اندازه بار منفی می گیرد.

ج) با توجه به مقدار جرم جسم، بار منفی می گیرد.

د) دارای خاصیت مغناطیسی می شود.

6- كارگران اداره‌ی برق وقتیدر بالای تیر چراغ برق، سیم های برق را تعمیر می‌كنند، دستكش هایی به دست می كنند كه از جنس پارچه های ضخیم است. علت استفاده از این دستكش ها چیست؟

7- منوچهر یك میله‌ی مسی را در دست گرفته و می خواهد با مالش به یك تكه پارچه‌ی پشمی آن را باردار نماید. آیا او می تواند این كار را انجام دهد؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

8- یك كره‌ی فلزی خنثی مطابق شكل روی پایه‌ی عایقی قرار گرفته است. اگر یك میله‌ی باردار مثبت به این كره نزدیك كنیم، وضعیت بارهای مثبت و بارهای منفی در كره‌ی فلزی به چه صورت در خواهد آمد؟ روی شكل نشان دهید. آیا این دو بار با هم تفاوت دارد؟

9- برق نما یا الكتروسكوپ وسیله ای است كه توسط آن آزمایشهای ساده ای در مورد الكتریسیته می توان انجام داد. معمولاً تیغه های پایین در برق نماها به شكل لولا ساخته می شوند تا به راحتی بتوانند حركت كنند. علت این حالت لولایی را بنویسید.

10- با توجه شكل های زیر كه دو مرحله از یك آزمایش را نشان می دهد، درمورد باردار بودن یا نبودن میله و نیز نوع بار الكتریكی آن نظر خود را بنویسید:

مرحله دوم مرحله اول

11- بادكنكی را باد كرده و آن را به موهای سر خود مالش می دهیم وقتی بادكنك را از موهای خود دور می كنیم، موهای سر ما را به سمت خود می كشد. به نظر شما علت این اتفاق چیست؟

12- وقتی یك میله با بار منفی بسیار زیاد را به كلاهك یك برق نما (الكتروسكوپ) با بار مثبت باردار شده است، تماس بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ (ممكن است بیش از یك مورد درست باشد.)

الف) ورقه های الكتروسكوپ بدون بار می شوند.

ب) به احتمال زیاد ورقه های الكتروسكوپ بار منفی پیدا می كند.

ج) بار مثبت ورقه های الكتروسكوپ بیش تر می شود.

د) تغییری در وضعیت بارهای ورقه های الكتروسكوپ ایجاد نمی شود.

13- فاطمه به همراه گروه خود مشغول انجام آزمایش هایی با برق نما بود ولی جواب‌های مناسبی بدست نمی آمد. فاطمه از بچه های گروه ایراد گرفت و به آنها تذكر داد كه اصلاً خوب كار نمی كنند در این هنگام معلم علوم به سر میز آنها آمد و علت نتیجه‌ی خوب نگرفتن بچه ها را رطوبت زیاد هوا اعلام كرد. شما برای ما بنویسید چرا رطوبت باعث می شود آزمایش ها مربوط به بار الكتریكی خوب انجام نشود؟

14- در مورد هر یك از شكل های زیر با ذكر دلیل بنویسید، بین بادكنك ها نیروی رانش وجود دارد یا كشش؟

15- یك صاعقه یا آذرخش در چه هنگامی به وجود می آید؟ برای جلوگیری از ایجاد خسارت صاعقه در ساختمان های بلند چه وسیله ای به كار برده می شود؟ این وسیله چه كاری انجام می دهد؟

16- وقتی یك میله‌ی پلاستیكی را با پارچه‌ی پشمی مالش می دهیم در پارچه بار الكتریكی مثبت و در میله‌ی پلاستیكی بار الكتریكی منفی انجام می شود. برای ما بنویسید الكترون ها در بین این دو جسم چگونه جابجا می شوند؟

17- در هر یك از حالت های زیر بنویسید كه اتم بار مثبت پیدا می كند یا بار منفی؟

الف) از اتم دو الكترون كم شود ( )

ب) به اتم سه الكترون اضافه شود ( )

پ)‌ به اتم دو الكترون اضافه شود ( )

18- اجسام مختلفی مانند یك تكه مقوا، سیم، شانه‌ی پلاستیكی، یك قطعه چوب، یك میله‌ی شیشه‌ای، زغال باتری و… را به كلاهك برقنمای باردار شده ای تماس می‌دهیم. از كجا متوجه می شویم كه كدام رسانای خوب و كدام رسانای ضعیف یا نارسانا هستند؟ چرا؟

19- اگر میله ای را با بار الكتریكی منفی به كلاهك الكتروسكوپی نزدیك نماییم سپس درهمان حال انگشت دست خود را در تماس با الكتروسكوپ قرار دهیم و جدا كنیم، سپس میله را از كلاهك دور كنیم در نتیجه الكتروسكوپ:

الف) دارای بار الكتریكی مثبت خواهد شد.

ب) دارای بار الكتریكی منفی خواهد شد.

ج) بدون بار خواهد شد.

برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

20- زهرا یك قطعه‌ی مسی و یك قطعه‌ی پلاستیكی در اختیار دارد و او از دوستان خود در گروه ابوریحان می خواهد تا به او بگویند كدام یك از این دو جسم را می‌توان با روش القای بار الكتریكی باردار كرد؟ شما پاسخ زهرا را گفته و روش این نوع باردار كردن را توضیح دهید.

21- یك جسم باردار به كلاهك یك برق نما كه بار معینی دارد نزدیك می شود. اگر بار جسم و الكتروسكوپ یكسان باشد چه تغییری در وضع ورقه ها ایجاد می شود، در صورتی كه بارها غیر همنام باشند چه طور؟

22- در پمپ بنزین ها و در محل تخلیه‌ی بنزین، تابلوای نصب شده است كه روی آن مطلب زیر را نوشته شده است. دلیل این نوشته را توضیح دهید:

لطفاً قبل از تخلیه‌ی بنزین، از اتصال زنجیر عقب كامیون به زمین اطمینان حاصل كنید.

23- دو بادكنك پر باد مانند تصویر زیر به یك میله‌ی افقی متصل شده اند. با توجه به تصویر، از بین گزینه های داده شده كدام ها می توانند صحیح باشند؟ علت انتخاب‌های خود را توضیح دهید.

الف) بادكنك 1 بار الكتریكی مثبت و بادكنك 2 بار الكتریكی منفی دارد.

ب) بادكنك 1 بار الكتریكی مثبت و بادكنك 2بار الكتریكی منفی دارد.

پ) بادكنك 1 بار الكتریكی مثبت و بادكنك 2 بار الكتریكی منفی ندارد.

ت) هیچكدام از دو بادكنك بار الكتریكی ندارد.

ث) بادكنك 1و2 هر دوبار الكتریكی مثبت دارند.

ج) بادكنك 1و2 هر دو بار الكتریكی منفی دارند.

انسان و حركت»

1- یك فوتبالیست دچار آسیب دیدگی شد و سه ماه از میادین دور ماند، پس از بهبودی پزشك تیم به او توصیه كرد كه برای تقویت ماهیچه هایش یك رژیم غذایی مناسب را رعایت كند و كمی هم با وزنه كار كند. علت این توصیه پزشك چه بوده است؟

2- مفصل‌های نشان‌داده شده در تصویرهای(1) و (2) در كدام گزینه درست نام‌گذاری شده اند.

الف) 1- ثابت، 2- متحرك

ب) 1- ثابت، 2- ثابت

ج) 1- ثابت، 2- نیمه متحرك

ب) 1- نیمه متحرك، 2- متحرك

3- حتماً شنیده اید برای كمك به فردی كه دچار شكستگی استخوان شده قبل از حركت دادن او باید ابتدا محل شكستگی را با دو تكه چوب (آتل) ثابت كرد. علت این كار چیست؟

4- در جدول زیر نوع ماهیچه های موجود در اندام مورد نظر را با علامت * مشخص كنید.

نام اندازه

معده

بازو

زبان

ساق پا

صورت

رگ

ماهیچه صاف

ماهیچه مخطط

5- از بین كارهای زیر كدام ها جزو وظایف و اعمال استخوان های انسان است؟

الف) حفاظت از بعضی اندام های بدن

ب) تبادل گازاهی تنفسی

پ) كمك به حركت

ت) تولید گلبول های خون

ث) شكل دادن به بدن

ج) دفع مواد زاید از بدن

چ) مركز كنترل قند خون

6- در شكل زیر مراحل استخوانی شدن استخوان های پهن در جمجمه را مشاهده می‌كنید؟

رابطه‌ی استخوان و غضروف را با توجه به این شكل بنویسید.

7- شیرگاو ماده ای است كه حاوی مواد فراوانی از قبیل قند، پروتئین، آب، چربی، املاح كلسیم و فسفر می باشد. به نظر شما خوردن شیر گاو برای رشد استخوان مفید است یا ماهیچه؟ پاسخ خود را با ذكر دلیل بیان كنید.

8- جدول زیر را با توجه به انواع ماهیچه(صاف- اسكلتی- قلبی) و ارادی یا غیرارادی بودن آن تكمیل كنید:

مشخصات ماهیچه

دوكی شكل بوده و یك هسته ای است.

مخطط، رشته ای، منشعب و دارای یك یا دو هسته هستند.

رشته ای، چند هسته ای و دارای خطوط تیره و روشن (مخطط) هستند.

نوع ماهیچه

ارادی یا غیرارادی

9- علی در یك تیم فوتبال بازی می كند. او در تمرین روز گذشته‌ی تیم خود از ناحیه‌ی تاندون پا آسیب دیده است. پزشك تیم به او گفته: «بزرگ ترین تاندون بدن تو آسیب دیده است.»

الف) نام دیگر تاندون چیست؟

ب) نام تاندون آسیب دیده‌ی برادر علی چیست؟

پ) تاندون از چه نوع بافتی تشكیل شده است؟

10- در شكل مقابل یك سلول استخوانی را مشاهده می كنید.

الف) ماده‌ی زمینه ای كه سلول استخوانی در آن قرار دارد را روی شكل مشخص كنید.

ب) ماده‌ی زمینه ای از چه موادی درست شده است؟

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی اهمیت سیستمها و شبكه های الكتریكی(خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی

مقاله بررسی اهمیت سیستمها و شبكه های الكتریكی(خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 57

حجم فایل: 33 کیلو بایت

مقاله بررسی اهمیت سیستمها و شبكه های الكتریكی(خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

مقایسه شبكه های هوایی و زمینی 4

مشخصات مكانیكی و الكتریكی خطوط هوایی 4

نگهدارنده های خطوط 6

پایه ها 7

برجها و دكلهای فولادی 13

كراس آرم یا كنسول و انواع آن 13

هادیهای خطوط توزیع و انتقال 17

مقره های خطوط هوایی 20

انواع كلمپ 25

ترانسفورماتور 28

انواع برقگیر و نصب آن 31

فلش یا شكم سیم 32

روشهای كاهش مقاومت اهمی زمین 35

انواع مبدلها 37

ترمز الكتریكی و لزوم آن 39

موتور DC 40

ترمز الكتریكی 43

روشهای كنترل سرعت موتورهای DC 46

كنترل سرعت توسط یكسو كننده های قابل كنترل 48

یكسو كننده ها با دیود هرز گرد كنترل شده 51

كنترل توسط برشگرها 51

«مقدمه»

از آنجا كه امروزه اهمیت سیستمها و شبكه های الكتریكی اعم از خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی در همه جوامع بشری را می توان به سلسله اعصاب آدمی تشبیه نمود چنانچه خللی در قسمتی از سیستم انتقال و یا توزیع در گوشه ای از كشور رخ دهد اثر خود را در تمامی جامعه كم و بیش می گذارد خصوصا با پیشرفت جوامع در همه سطوح زندگی لزوم نیاز به وجود سیستم توزیع وانتقال انرژی الكتریكی همگون و منظم افزایش می یابد از این رو بالابردن كیفیت خطوط انتقال و شبكه های توزیع دیگر متعلقات آن ایجاد نظم وهماهنگی در كارهای مربوطه و رفع نواقص و كمبودها می تواند شرایط زندگی بهتری را برای جامعه فراهم نماید. در شرایط فعلی جامعه كه پیشرفت در امور صنعتی را ایجاب می نماید توسعه بخش انتقال و خوصوصا توزیع انرژی الكتریكی اهمیت بیشتری پیدا كرده است .

زیرا در قیاس انواع انرژی ها؛ انرژی الكتریكی بسیار اقتصادی و بدور از هر گونه عوارض و ضایعات جانبی و از همه مهمتر اینكه نسبت به سایر انرژی ها و بطور كلی مانور آن در استفاده های گوناگون در زندگی زیاد می باشد.

بطور خلاصه می توان محاسن و مزایای انرژی الكتریكی در قیاس با سایر انرژیها را به موارد زیر اشاره نمود:

1. انتقال مقادیر زیادی انرژی الكتریكی به آسانی امكان پذیر است.
2. انتقال این انرژی به فواصل طولانی به آسانی امكان پذیر است.
3. تلفات این انرژی در طول خطوط انتقال و توزیع كم ودارای راندمان نسبتا بالایی می باشد
4. قابلیت كنترل و تبدیل و تغییر این انرژی به سایر انرژیها به آسانی امكان پذیر است.

بطور كلی سیستم انرژی الكتریكی دارای 3 قسمت اصلی می باشد:

1. مركز تولید نیرو ( توسط نیروگاه )
2. خطوط انتقال نیروی برق
3. شبكه های توزیع نیروی برق

موارد مهمی كه همواره باید مورد توجه و عمل شركتهای توزیع برق قرار گیرد عبارتند از:

1. زیبای و همگونی شبكه های هوایی
2. استحكام و دوام و پایداری شبكه پیش بینی شده باشد.
3. جنبه اقتصادی شبكه های توزیع مورد توجه قرار گیرد.

لازم به ذكر است كه سه مورد اخیر در محیط وموقعیت و شرایط گوناگون می تواند متفاوت باشد.

بعنوان مثال در جایی زیبای اهمیت و الویت را دارا می باشد ودر جایی دیگر استحكام و پایداری شبكه ودر موارد و موقعیت دیگر علاوه بر موارد فوق امر اقتصادی را مورد توجه قرار داد. عدم رعایت شرایط و موارد فوق باعث اتلاف هزینه و انرژی و ایجاد نابسامانی را در پی خواهد داشت.

مقایسه شبكه های هوایی و زمینی

خطوط انتقال و توزیع را ممكن است به صورت هوایی و زمینی كشید.

بوسیله موارد زیر آنها را می توان با یكدیگر مقایسه كرد:

1. احداث شبكه های هوایی آسان تر است در صورتیكه برای احداث شبكه های زمینی اولا باید مسیر مناسب باشد و ثانیا احتیاج به احداث كانال می باشد.
2. احداث شبكه های هوایی ارزانتر از شبكه های زمینی است.
3. عیب یابی و رفع عیب شبكه های هوایی آسانتر است. زیرا بیشتر عیوب آن با چشم دیده می شود.ولی پیدا كردن عیب در شبكه های زمینی به دستگاه های عیب یاب نیاز دارد.
4. همانطور كه ولتاژ خطوط انتقال افزایش می یابد هزینه كابلهای شبكه های زمینی افزایش می یابد.
5. در شبكه های زمینی به افراد متخصص بیشتری نیاز است.
6. در شهرها ومناطق پر جمعیت برای حفظ زیبایی شهر معمولا از شبكه های زمینی استفاده می شود.

مشخصات مكانیكی و الكتریكی خطوط هوایی:

كار یك خط هوایی ‚ انتقال انرژی الكتریكی می باشدو اساسا از لوازم زیرتشكیل می گردد:

1. نگهدارنده های خطوط
2. هادیها

دسته بندی هادیها:

هادیها به دو دسته تك رشته ای و چند رشته ای تقسیم می گردد. هادی تك رشته ای دارای یك دسته سیم و هادی چند رشته ای از یك گروه سیم كه به هم تابیده شده مشتمل می باشد.

مقره های خطوط هوایی :

هادیهای خطوط هوایی باواسطه مقره ها بر روی كراس آرم قرار دارند.علت استفاده از مقره در خطوط عبارت است از:

1. عایق نمودن هادیها نسبت به كراس آرم و پایه و درنتیجه زمین.
2. عایق نمودن هادیها نسبت به یكدیگر و ایجاد فاصله ایمن بین فازها

مقره ها بایستی از تحمل یك مقاومت الكتریكی و مكانیكی خاصی برخوردار باشند تا بتوانند علاه بر نیروهای مختلف مكانیكی ( فشار ‚ كشش ‚ خمش ) كه به آنها وارد می شود در مناسب ترین شرایط ( باران ‚ مه ‚ شبنم و آلودگی هوا ) فشار الكتریكی وارده مانند ولتاژ دائمی خط و ولتاژ ضربه ای ( رعد وبرق ‚ كلید زنی ) را نیز تحمل كنند. استقامت مكانیكی مقره ها بستگی به جنس و ضخامت عایق دارد. استقامت الكتریكی آن بستگی به جنس ‚ طول و شكل مقره دارد. دو ماده اصلی برای ساختن مقره های خطوط هوایی ‚ چینی و شیشه سخت می باشد.

مزایای مقره شیشه ای نسبت به چینی:

1. در مقابل لب پریدگی و قوس الكتریكی نسبت به چینی مقاوم تر است.
2. اگر بشكند به تكه های كوچكی شكسته شده وآن عیب را می توان از روی زمین مشاده كرد بنابراین تشخیص عیب در مقره های شیشه ای آسانتر از مقره های چینی است .
3. استقامت عایقی شیشه بیشتر از چینی و در حدود 120كیلو ولت بر میلی متر می باشد.
4. تحت فشار مقاوم تر از چینی بوده و در مقابل كشش استقامت معادل چینی را دارد.
5. تنها عیب مقره شیشه ای این است كه در اثر ضربه لبه های آن كاملا خرد شده و در عین اینكه یك حسن در مقابل عیب یابی است ‚ عیب بزرگ آن این است كه بطور فوق العاده از قدرت عایقی آن زنجیره و مقره كاسته می شود.

شكست الكتریكی مقره :

به سه صورت ممكن است در مقره شكست الكتریكی رخ دهد:

1. تخلیه الكتریكی ( تخلیه قوس الكتریكی ) در هوای اطراف مقره كه بر اثر كلید زنی ( قطع و وصل كلیدها ) و یا ساعقه بوجود می آید.
2. سوراخ شدن مقره كه باعث تخلیه قوس الكتریكی از درون مقره می گردد كه این بیشتر به جنس مقره بستگی دارد.
3. جمع شدن آلودگی و گرد وغبار در سطح خارجی مقره كه باعث ایجاد جرقه در سطح مقره می شود.

انواع مقره ها :

1. مقره های سوزنی یا میخی
2. مقره های اتكایی یا ستونی
3. مقره های آویزی: الف) مقره بشقابی ب) مقره قابلمه ای
4. مقره های كششی مهار

· بمنظور بالابردن مقاومت عایقی مقره ها به تعداد مقره های بشقابی اضافه میگردد و جهت بالا بردن مقاومت مكانیكی مقره های بشقابی به تعداد زنجیره مقره ها اضافه می نماییم.

1. مقره های سوزنی :

مقره سوزنی همانطور كه از نامش پیداست روی یك پیچ یا پایه فولادی وصل می شود كه مقره را در جای خود مثلا روی كراس آرم نگه می دارد و هادی نیز وسیله یك سیم اصلی روی مقره محكم میگردد‚ مقره های سوزنی ممكن است چینی یا شیشه ای باشند. مقره های شیشه ای یكپارچه بوده ولی نوع چینی تا ولتاژ 23كیلو ولت یكپارچه بوده وبرای ولتاژهای بالاتر بسته به مقدار ولتاژ چند تكه ساخته می شوند.

مقره سوزنی ساده:

از چینی ساخته شده وروی آن را لعاب قهوه ای رنگی داده اند.روی سر و كناره ها كم است و در بعضی از آنها سطح بالای مقره بدون شیار است.از این مقره در مقاطع كم معمولا تا سیم70استفاده میشود.

تذكر: هنگام سیم كشی از كشیدن سیم روی مقره خودداری شود زیرا در اثر تماس سیم با مقره‚ لعاب روی آن سائیده شده و ممكن است در اثر فشار میدان الكتریكی سوراخهای ریزی در مقره ایجاد گردد كه باعث اتصال زمین شود.

2. مقره اتكائی:

نوع دیگر مقره سوزنی مقره اتكائی می باشد كه به شكل استوانه چینی تو پر یا تو خالی مانند بوشینگ ترانس ویاCT و PT ساخته می شود نوع توخالی آن به شكل استوانه ای است كه در یك انتهایش یك حفره دارد كه قبل از اینكه قاعده مقره به كلاهك فلزی چسبانده شود پوشانده می شود.

مقره های اتكایی بصورت عمودی یا افقی نصب می گردند نوع افقی آن از چینی یكپارچه و توپر ساخته شده وبرای نگاه داری هر فاز توسط یك پین یا پیچ مخصوصی بر روی پایه به طور افقی نصب می گردد ودر سر مقره یك كلمپ مخصوص جهت نگاهداری هادی خط می باشد این نوع مقره در شبكه های هوایی نیاز به كراس آرم و بریس ندارد و فضای كمتری را اشغال می كند. نوع عمودی آن بیشتر در پست های فشار قوی نصب می گردد كه ممكن است توپر یا توخالی باشد.

3. مقره آویزی یا بشقابی :

مقره آویزی چنانچه از نامش پیداست از كراس آرم آویزان بوده و بادقت به انتهای آن بوسیله كلمپی بسته می شود این نوع مقره بیشتر در ولتاژهای بالااستفاده می شود زیرا مقره سوزنی در این ولتاژهای بالا بسار گران تمام می شود. هر مقره بشقابی از یك صفحه یا دیسك عایق چینی یا شیشه ای تشكیل یافته است كه قسمت بالایی آن یك كلاهك چدنی گالوانیزه از چدن مالئ بل یا كله گاوی توسط سیمان مخصوصی روی آن اتصال دارد و در قسمت پایین مقره یك پین فولادی گالوانیزه در داخل عایق بوسیله سیمان مخصوصی محكم شده است.

4. مقره قابلمه ای :

این نوع مقره ها در مناطق با آب وهوای آلوده و مرطوب به كار می رود

انواع كلمپ :

1) كلمپ انتهایی یا گیره انتهایی :‌

كلمپ انتهای وسیله ای است از آلیاژ AL كه در دداند 20 كیلو ولت هادی با آن بسته می شود وبه سه دسته : سیم گیر دو پیچ‚ سه پیچ‚ پنج پیچ تقسیم می گردد.

2) كلمپ عبوری :

نمونه دیگر كلمپ در شبكه هایی كه مقره ها بشقابی و به صورت آویزی می باشد هادی را با متعلقات مقره بشقابی به آن نگاه می دارد.

اجزاء كلمپ انتهایی :

الف) سیم گیر از آلیاژ آلومینیوم

ب‌) مغزی یا لقمه از جنس آلومینیوم

ت‌) پیچ یو شكل از فولاد گالوانیزه با مهره

ث‌) واشر فنری فولادی

ج‌) پین از فولاد سخت

ح‌) اشپیل از فولاد سخت

برخی از لوازم فشار ضعیف :

1) اتریه یا جا مقره چرخشی :

اتریه یا جا مقره چرخشی جهت نگهداری مقره چرخشی و سیم فشار ضعیف بر روی تیر استفاده می گردد واز سه جزء تشكیل می شود.

الف ـ تسمه اتریه كه از جنس فولاد گالوانیزه است كه ضخامت آن 5 میلی متر و پهنای آن50 میلی متر می باشد.

تسمه به شكل D است كه دارای دو سوراخ یكی در لبه بالائی و دیگری در لبه پائین اتریه می باشد. بایستی سوراخها در یك امتداد بوده و حدود 10 میلی متر از لبه اتریه فاصله داشته باشند. قطر سوراخ پشت اتریه كه به تیر پیچ می شود حدود 17 میلی متر است و پشت اتریه حدود 2 میلی متر بصورت گرده ماهی در آمده تا بهتر بتواند نیرو ها را تحمل نماید.

ب ـ پین كه از جنس فولاد گالوانیزه است و طول آن 115 و قطر آن 16 میلی متر می باشد.

ج ـ اشپیل از جنس برنز

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS در 103 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 103

حجم فایل: 64 کیلو بایت

تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS در 103 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

فصل اول : ?
نظریة سلولی ?
تعریف انواع سلول : ?
ماکروسلها : ?
میکروسل ها : ?
میکروسل بیرونی : ?
میکروسل درونی : ?
سلول چتری : ?
نمونه هایی از سلول چتری ?
ناحیه ی تحت سرویس شبکه ی موبایل عمومی : ?
ناحیه ی تحت سرویس Gsm : ?
روشهای دست یابی چند گانه به سیگنال : ?
FDMA : ?
TDMA : ?
CDMA : ?
فصل دوم : ?
سیستم GSM ?
مقدمه : ?
تجزیه و تحلیل معماری GSM :‌‌ ??
الف : ترمینال دستی : ??
ب ـ ترمینال قابل حمل : ??
ج ـ ترمینال قابل نصب روی خودرو : ??
سیستم ایستگاه پایه : base station ??
الف : BTS : ??
انجام امور مشترکین : ??
ساختار یک BTS : ??
الف : TRI ( مدار واسط فرستنده ـ گیرنده ی رادیویی ) ??
ب ـ TRX : ??
پ ـ BSC : کنترل کننده ایستگاه پایه : ??
وظایف آن شامل : ??
مدیریت شبکه رادیویی : ??
مدیریت ایستگاههای گیرنده ـ فرستنده : ??
مدیریت شبکه انتقال : ??
مرکز سویچینگ سرویسهای موبایل : ( MSC) : ??
Gateway : ??
ثبت کننده موقعیت اصلی ( HLR ) : ??
ثبت کننده موقعیت محلی ( VLR ) : ??
TMSI : ??
مرکز عملیاتی و نگهداری ( OMC ) : ??
مرکز صدور مجوز ( تشخیص هویت ) (AUC ) : ??
رجیستر شناسه تجهیزات ( EIR ) : ??
امکانات نرم افزاری OSS : ??
الف : مدیریت ساختاری : ??
ب ـ مدیریت خطا : ??
ج ـ مدیریت اجرایی : ??
باندهای فرکانسی در GSM : ??
کانال رادیویی : ??
Duplex Distance : ??
جداسازی کانال : ??
مدولاسیون انتقال : ??
مراحل برقراری ارتباط در GSM : ??
ارتباط MS ??
طریقه تماس با یک MS : ??
Handover :‌ ??
سلسله مراتب ایجاد یک تماس در شبکه GSM : ??
? ـ سخت ??
? ـ به هم پیوسته : ??
? ـ نرم : ??
الف : INTRA – BSS : ??
ب ـ inter – bss : ??
ج ـ inter – msc : ??
امنیت در شبکه GSM : ??
فصل سوم ??
ـ مقدمه : ??
روند کار طراحی سل : ??
پراکندگی جمعیت ??
محاسبه ظرفیت ترافیکی در هر سل : ??
حداکثر تعداد مکالمات ممکن در ساعت ??
جدول ارلانگ ??
واگذاری فرکانس و کانالهای منطقی : ??
نسبت کاربر به تداخل هم کانال و کانال مجاور : C/I C/A ??
نسبت کاریز به تداخل هم کانال : Carrier To Interference Ratio C/I ??
نسبت کاریر به تداخل کانال مجاور : Carrier To Adgacent Ratio ??
الگوی استفاده مجدد از فرکانس : Freqrency Re – use Pattern ??
فصل چهارم : ??
ارتباط بی سیم ??
انتقال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال : ??
? ـ نرمال NB) ) ??
? ـ تصحیح فرکانسی : ??
? ـ هم زمانی : ??
? ـ کانال دسترسی : ??
? ـ ساختگی : ??
کانال در GSM : ??
الف : کانال تصحیح کننده فرکانس ( FCCH) : ??
ب ـ کانال هم زمان کننده (?CH) : ??
کانال مشترک cccH : ??
الف ـ کانال فراخوانی PCH : ??
ب ـ کانال دسترسی تصادفی : ??
ج ـ کانال اجازه دسترسی ( Agch ) : ??
کانال کنترل اختصاصی : ( DCCH) ??
الف : کانال اختصاصی مستقل ( SDCCH) : ??
ب ـ کانال اختصاصی وابسته کند ( SSCCH ) : ??
ج ـ کانال اختصاصی تصحیح فرکانسی ( FACCH) : ??
مشکلات انتقال : ??
عناصر اصلی مسیر رادیویی : ??
عناصر و پارامترهای مسیر رادیویی : ??
مدلهای اصلی انتشار سیار : ??
انتشار در فضای آزاد : ??
باز تابش با حذف جزئی : ??
مدلهای دیگر انتشار : ??
انتشار در محیطهای واقعی : ??
انتشار در محیطهای واقعی : ??
مشکلات انتقال : ??
از دست رفتن مسیر : ??
Fading : ??
? ـ از نوع طولانی و طبیعی : ??
? ـ از نوع چند مسیره : ??
تاخیر زمانی : ??
هم ترازی زمانی : ??
طرح هایی برای حل مشکلات انتقال : ??
WAVE CODER ( کد کننده موج )‌: ??
vocoder : ??
کدینگ کانال : ??
سطح دوم INTERLEAVING : ??
فصل پنجم ??
? ـ ? ـ نیازهای عمدهدر زمان استاندارد شدن GPRS عبارتند از : ??
معماری GPRS : ??
مدهای ایستگاه موبایل ??
packet data channel ( PDCH) : ??
نواحی مسیر یابی ( Rorting areas ) ??
Home GSN ( HGSN ) ??
پکت های سر چشمه از موبایل ??
سرویسها ??
پروتکلهای GPRS ??
ساختار NS – PDU ??
ساختار BSSP – PDU ??
معماری پروتکل های GPRS ??
جزئیات کدینگ های مختلف بلوکهای رادیویی ??
مخابره دیتا در شبکه GPRS ??
مسیر یابی Mobile Originated Data ???
مسیرم دهی MOBILE terminated data به شبکه GPRS خانگی ???
مسیر یابی Mobile terminated data به شبکه ملاقات کننده GPRS ???
نتیجه گیری : ???

فصل اول :

نظریة سلولی

بر اساس این نظریه ناحیه ای كه می خواهد تحت پوشش شبكة موبایل قرار گیرد به نواحی جغرافیایی كوچكتر با شعاع 2 تا 50 كیلومتر تقسیم می شود در هر سلول سیستم ها فرستنده گیرنده پوشش رادیویی سلول را به عهده دارند . و كانالهای رادیویی با دامنة مختلف فركانس در آن به مشتركش سرویس می دهند . فرستنده هایی كه در سلولهای مجاور هم هستند از كانالهای فركانس جداگانه استفاده می كنند تا از تداخل فركانس جلوگیری شود اگر انرژی آنتن فرستنده و ارتفاع آن مناسب باشد می توان از كانالهای فركانس در فاصله متناسب و دورتر بیشتر به سلول مورد نظر دوباره استفاده كرد تا در اثر فاصله و افت سیگنال شكل داخل پیش نیاید . از طرفی برای اینكه بتوان بیشترین دفعات از فركانسهای مجدد استفاده كرد دو سلول هم كانال باید دارای كمترین فاصلة كمتر باشند پس مجموع فاصله 2 سلول هم كانال باید به گونه ای باشد كه تداخل هم كانالی از یك آستانة بخار بیشتر شود . این آستانه 18db انتخاب شده است . چنانچه سرامیك در ناحیة یكی از سلولها افزایش یابد می توان سلول مورد نظر را به 2 یا چند سلول با توجه به نیاز ترافیكی تقسیم كرد را تا هر چه این تعداد بیشتر شود نیاز به زیر ساختهای بیشتری برای حمل كردن سیستم مطرح می گردد و هزینه بیشتر می شود در نتیجه پوشش سلولی نوعی فعالیت پویا و دینامیك محسوب می شو د كه به گروهی از سلولهای مجاور كه كلیة كانالهای سیستم را بر اساس ضوابط خاص به كار می برند و در تمام ناحیه تحت پوش تكرار می شوند كلاستر می گویند .

در طراحی سلول سلول 6 ضلعی در نظر گرفته می شود زیرا اگر با فرض اینكه 2 عدد BTS با آنتن های هم جهت داشته باشیم و برای هر مشترك دوایری به مركز BTS ها در نظر بگیریم مجموعه نقاطی وجود دارند كه قدرت سیگنال رسیده از دو BTS در آنجا یكسان است و با ادامة این كار به 6 ضلعی منتظم می رسیم .

البته در دیتای واقعی به علت وجود پستی و بلندی و موقعیت جغرافیایی مناطق و همچنین وجود موانع طبیعی و مصنوعی فراوان ( كوهها و ساختمانها ) داشتن 6 ضلعی های منتظم با ابعاد یكسان امكان پذیر نمی باشد . ماكزیمم شعاع سلولها 35 كیلومتر می باشد .

تعریف انواع سلول :

طرح و راه حل های مختلفی برای پوشش رادیویی در محیط های داخلی و خروجی و كانالهای خاص وجود دارد ؛ 2 نمونه از این طرح ها میكروسلها و مایكروسلها هستند .

ماكروسلها :

ماكروسلها معمولاً در یك توان خروجی بالاتر از میكروسل ها كار می كنند و پوشش فركانس را برای هر دو ناحیة فضای آزاد و درون ساختمان فراهم می آورند . گروهی از ماكروسل ها فراهم می آورند می تواند در تمام جهات و یا در یك جهت خاص باشد در ماكروسل تمام جهتی انرژی رادیویی در همة جهت های افقی منتشر می شود . دره كروسل تمام جهتی یك آنتنژسیگنال رادیویی را در همة جهات نسبت به افقی منتشر می كند . این آنتن در ارتفاعی تقریباً بینی 15 تا 46 متر نصب می شود .

میكروسل ها :

معمولاً در یك توان پایین تر از ماكروسل های كار می كنند و یك ناحة كوچك را مورد پوشش خود قرار می دهند را بی ناحیه حدود 25 درصد از یك ماكروسل می باشد . ظرفیت كانالهای یك میكروسل مركز است از ماكروسل كمتر باشد اما ظرفیت كانال سیستم به كاربران مختلف است . میكروسل ها برای افزایش ظرفیت نواحی با ترافیك بالاتر به كار برده می شود میكروسلها هم خود انواع مختلفی دارند .

میكروسل بیرونی :

یك میكروسل بیرونی معمولاً دارای یك آتش است كه در زیر یك سقف امواج به وسیلة ساختمانها و بناها محدود می شود ، شكل سلول از یك الگوی خیابانی پیروی می كند . یك میكروسل بیرونی ، بخشی از بزرگراهها ، خیابانها و كوچه ها و چهار راه ها تونلها و نواحی محدود به ساختمانهای مجاور را پوشش می دهد .
میكروسل درونی :

یك میكروسل درونی كه بعضی وقتها میكروسل نامیده می شود به منظور پوشش دادن قسمتهای داخلی یك ساختمان مثل راهروهای طراحی می شود آنتن یك پیكول می تواند روی دیوار با سقف قرار گیرد .

سلول چتری :

ماكروسلها و میكروسلها با هم دیگر سلولی به نام سلول چتری به وجود می آورند یك سلول چتری پوشش برای یك قسمت و یا تمام قسمتهایی كه در توسط دیگر سلولها پوشش داده می شود فراهم می آورد .

نمونه هایی از سلول چتری

همان طور كه بعدها مشاهده می كنیم هر سلول توسط یك BS پوشش رادیویی داده می شود . هر سلول دارای یك شماره (CQI) می باشد . در هر سلول یك كانال رادیویی به منظور انتقال اطلاعات سیگنالینگ بین شبكه ی موبایل و MS ای كه در آن سلول قرار دارد در نظر گرفته می شود . كانالهای سیگنالینگ از موبایل به BS بكار می روند تا عملیات سیگنالهایی را كه برای تازه سازی وضعیت مكانی و تنظیم تماس و پاسخ گویی به پیغامهای تماسی واردة انجام می دهند . در مسیر برعكس یعنی از BS به موبایل كانال سیگنالینگ اطلاعات مربوط به پارامترهای عملیاتی ( شناسه ی معرف مكان شناسه ی سلول و …. ) ، تنظیمات تماس ، paging و تازه سازی اطلاعات را حمل می كند .

ناحیه مكانی ( LA ) : به مجموعه ای از سلولها گفته می شود . سیستم موبایل با استفاده از این تقسیم بندی نواحی می تواند مشتركینی را كه در وضعیت فعال هستند را جستجو نماید . هنگامی كه یك تماس برای یك MS وجود داشته باشد یك پیغام ( paging ) بین همه ی سلولهای یك LA منتشر می شود . در اصل یك LA ناحیه ای است كه یك مشترك بدون اینكه نیاز داشته باشد مكان خود را به شبكه اطلاع دهد در آن حركت می كند .

ناحیه ی تحت پوشش ms : msc/vlr در یك دیتا بیس كه رجیستر موقعیت محلی (VAL) نام دارد ثبت می وشد . Msc و VLR همیشه در یك گره قرار می گیرند . بنابراین ناحیه ی تحت پوشش آنها ناحیه ی msc/vlr نامیده می شود یك ناحیه ی msc از تعدادی LA تشكیل شده است و در اصل ناحیه ی جغرافیایی تحت پوشش آن توسط یك MSC پوشش داده می شود برای هدایت كردن یك تماس به یك مشترك موبایل این تماس از مسیر MSC ای عبور داده می شود كه در ناحیه ی msc/vlr ای است كه مشترك موبایل در آن قرار دارد .
ناحیه ی تحت سرویس شبكه ی موبایل عمومی :

این ناحیه ، ناحیه ای جغرافیایی است كه توسط یك اپراتور شبكه سرویس دهی می شود و به عنوان ناحیه ای تعریف می شود كه در آن یك اپراتور پوشش رادیویی را ایجاد و امكان دستیابی به شبكه را ایجاد می كند .
ناحیه ی تحت سرویس Gsm :

به مجموعه ناحیه های جغرافیایی گفته می شود كه یك مشترك می تواند به شبكه موبایل دسترسی داشته باشد . هر چقدر تعداد اپراتورهایی كه بخواهند در یك شبكه با یكدیگر كار كنند بیشتر باشد ناحیه گسترش پیدا می كند .

روشهای دست یابی چند گانه به سیگنال :

در هر سیستم مخابراتی منابع محدود می باشد و نیز میزان تجیهزات و تعداد كانالهای مورد استفاده نیز محدود است . از طرفی در یك لحظه از زمان چندین نفر درخواست سرویس از شبكه را دارند . لذا به منظور استفاده بهینه سیستم باید مدیریت دقیقی روی منابع داشته باشد . لذا از تكنولوژیها و واسطه هایی هوایی استفاده شده كه معروفترین آنها در زیر شرح داده شده است .
FDMA :

در این روش طیف فركانسی موجود به چندین قسمت یا باند فركانسی تقسیم می شوند و برای مكالمه به هر كاربر یكی از باندهای فركانسی اختصاص داده می شود . و تا هنگامیكه تماس تلفنی كاربر برقرار باشد این باند تنها به او اختصاص دارد . مسئله مهم در این روش voice Activity می باشد یعنی كاربر تنها از 50 تا 40 درصد زمان برای مكالمه استفاده می كند و بقیه زمان برای تنفس تفكر ، …. استفاده و عملاً كانال هدر می رود . مسئله دیگر این است كه در یك ارتباط ، یك باند فركانسی به فرد و یك باند فركانسی به طرف مقابل او اختصاص داده می شود . و ارتباط بین این 2 از طریق 2 باند ( رفت و برگشت ) استفاده می شود . اما در حین مكالمه تنها یكی از 2 طرف صحبت می كنند و طرف دیگر گوش می دهد . پس یكی از باندها به طور بی فایده اشغال می شود .

پس در FCMA از سیستم به طور ناكارآمد استفاده می شود . در سیستم های آنالوگ مثل Apms از این روش استفاده می شد .

TDMA :

در TDMA كل باند فركانسی در هر لحظه ای از زمان به یك كاربر اختصاص داده می شود . در قطاع های زمانی حدود 30 ـ 40 میلی ثانیه ای كاربر حق استفاده از باند فركانسی را داراست .

در آمریكا كانال 30 كیلو هرتزی به سه قطاع زمانی تقسیم شد . لذا پهنای باند موثر هر كاربر 10 KHZ می باشد . مشكل اینجاست كه با كم شدن پهنای باند حساسیت نویز افزایش می یابند . و صورت ناواضح می گردد . اما در سیستم GSM از كانالهای 200 KHZ استفاده و آن را به 8 قطاع زمانی تقسیم می كنند .

CDMA :

در این روش هر كاربر از یك نوع كد دیجیتال خاص خود ، برای برقراری ارتباط استفاده می كند . در این تكنولوژی یك كانال 1.25 كیلو هرتزی استفاده می شود . مشكل این روش این است كه ظرفیت آن توسط میزان تداخل محدود می شود . و برخلاف FDMA و TDMA به خاطر پهنای باند محدودیت دارد برای رفع این مشكل از آنتن های سكتور بندی شده كه موجب كاهش تداخل می شوند استفاده و ظرفیت را افزایش می دهند .
وظایف آن شامل :
مدیریت شبكه رادیویی :

نتایج آماری مختلف توسط BSC جمع شده و با توجه به آنها در صورت لزوم مشخصات سیستم رادیویی تغییر كرده و یا مقداری از بار ترافیكی یك سلول به سلول دیگر منتقل می شود .
مدیریت ایستگاههای گیرنده ـ فرستنده :

در آغاز عملیات BSC نمودار مشخصات فرستنده ـ گیرنده ها و فركانس های مربوط به هر سلول را تعیین می كند . در نتیجه كانال های منطقی قابل تخصیص به واحدهای بسیار مشخص می شوند .
مدیریت شبكه انتقال :

تبدیل كانالهای ترافیكی 13 kb/s به 64 kb/s توسط واحدی به نام TC كه در BSC است انجام می شود .

در ابتدای مكالمه BSC با توجه به دریچه های زمانی SALT خالی ، كانالهای فیزیكی قابل تخصیص به واحد بسیار ( MS ) را مشخص می كند در طول مكالمه MS قدرت سیگنالهای دریافتی در BTS خود و BTS های مجاور را اندازه گیری كرده و نتایج را به BTS می فرستد . BTS این نتایج را به همراه قدرت سیگنال دریافتی از MS و TA (timing asvance) به BTS ارسال می كند و BTS با توجه به این اطلاعات عملیات Handover ( به توضیح آن خواهیم پرداخت ) و با كاهش قدرت خروجی MS یا BTS را انجام می دهد .
مركز سویچینگ سرویسهای موبایل : ( MSC) :

مركز MSC وظیفه همه عملیات سویچینگ دیجیتال مربوط به پردازش یك تماس را بر عهده دارد . MSC از یك سمت یك واسط با BS و از سمت دیگر واسطی برای بقیه شبكه های خارجی دارا می باشد . هر BS با یك MSC مرتبط می باشد . MSC برای GSM مانند سویچ ISDN محلی می باشد كه داری توانایی های اضافی مانند تعیین موقعیت فعلی و انتقال كنترل از یك سلول به سلول دیگر می باشد . همچنین تماس از یا به سیستم های تلفنی دیگر را كنترل می كند .عملیات MSC در كل شامل قسمتهای زیر می باشد .

– ثبت كردن تمام ، نظارت و آزاد سازی كانال

– جمع آوری دیتاها و انتقال دیجیتال

– هدایت یك تماس در مسیر

– جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه ها

– مدیریت حركتی كه شامل ثبت موقعیتها ؛ locatioin updating ( بعداً توضیح داده می شود ) و انتقال كنترل از یك سلول به سلول دیگر می باشد .

– paging و اعلام خطر

– مدیریت منابع رادیویی در طی یك تماس

– حذف اكو

– مجموعه اتصالات به BSS و دیگر MSC هاو PSTN / ISDN

– بازیابی رجیستر های مناسب
Gateway :

یك گیت وی گره ای است كه از طریق آن ارتباط بین 2 شبكه برقرار می شود . اگر فردی در یك شبكه ثابت ( PSTN ) بخواهد با یك مشترك موبایل ارتباط برقرار كند ابتدا ارتباطش با یك گیت وی برقرار می شود . عملیات گیت وی اكثرا در یك MSC خاص كه به آن GMSC گفته می شود برقرار می گردد . همه MSC ها می توانند در شبكه به عنوان یك gateway عمل كنند ، GMSC نیازی به جابجایی داده های مشتركین ندارد . اما باید قدرت جابجایی استانداردهای سیگنالینگ جهت برقراری ارتباط با دیگر شبكه ها را داشته باشد .
ثبت كننده موقعیت اصلی ( HLR ) :

HLR یك دیتا بیس مركزی برای نگهداری اطلاعات مشتركین در یك ناحیه سرویس داده شده پهناور می باشد .

HLR از روش سیگنالینگ برای تشخیص موقعیت مكانی مشتركی كه تماسی برقرار كرده است . استفاده می كند و در آن شماره شناسایی و آدرسهای مختلف و پارامترهای صدور مجوز در آن ذخیره شده است . این اطلاعات هنگامی كه یك مشترك به سیستم شبكه افزوده می شود وارد HLR می شود . HLR همیشه از مكان همه ی موبایلها مطلع است چه مشتركینی كه در شبكه ی درون كشور در حال حركت هستند و چه مشتركینی كه خارج از كشور هستند .

پارامترهای زیر در HLR ذخیره می شود .

– شماره بین المللی مشترك موبایل ( IMSI ) :
فصل سوم

ـ مقدمه :

توضیح جغرافیایی واحدهای موبایل ، رفتار ترافیكی مشتركین و كیفیت مورد نیاز و پوشش جغرافیایی سرویس مورد نظر ، پارامترهای اولیه مورد استفاده در طراحی سل
( ( cell planning هستند . این رویداها اساس تهیه یك طرح غیر واقعی ( Nominal ) می باشند .

تمام طراحی سل ، ابتدا بر اساس یك طرح غیر واقعی بنا نهاده می شود . یعنی یك مدل تئوریكی كه بر اساس طرح هندسی ساختار شبكه ایستگاههای گیرنده فرستنده BTS مورد نظر تهیه می شود . این طرح ابزار اولیه خوبی برای پروسه طراحی است .

شكل سلها در چنین طرحهای غیر واقعی بستگی به نوع آنتن و توان خروجی استفاده شده بوسیله هر یك از ایستگاههای BTS دارد . عمدتا دو نوع آنتن مورد استفاده قرار می گیرد . آنتهای Omni ( هم جهته ) كه در تمام جهات بصورت یكسان ارسال می كند و آنتن های جهت دارد Direcyional كه توان تشعشعی خود را به طرف جهت خاصی متمركز می كند .

اگر ما دو BTS با آنتهای Omni داشته باشیم و بخواهیم كه مرز بین ناحیه تحت پوشش هر یك از BTS ها مجموعه نقاطی باشد كه در آنها توان سیگنال دریافتی از هر BTS یكسان باشد در این صورت یك خط مستقیم بدست می آوریم اگر ما همین روند را با برقرار كردن 6 تا BTS در اطراف یك BTS مرجع تكرار كنیم ، ناحیه تحت پوشش بدست آمده یعنی سل شكل شش ضلعی خواهد داشت .

شش ضلعی یك نوع سمبل برای نشان دادن یك سل در یك شبكه رادیویی است . با این وجود برای طراحی در دنیای واقعی ، بایستی این حقیقت را در نظر گرفت كه انتشار رادیویی بستگی خیلی زیادی به ناحیه و ناهموارهای سطح زمین دارد و شش ضلعی ها مدلهای فوق العاده ساده شده ای از لاگوهای پوشش رادیویی هستند .

هنوز طرح هندسی غیر واقعی مبتنی بر شش ضلعی ها یا دیگر الگوهای هندسی ، یك بینش اولیه خوب در طراحی یك سیستم به ما می دهد .
روند كار طراحی سل :

مهندسی شبكه سلولی در برگیرنده كلیه كارهای طراحی یك سیستم رادیویی سلولی است این كارها شامل مواد زیرند كه در خلال فاز اول طراحی باید مورد توجه گیرند .

1 ) هزینه ( COST ) : هر طرح و پروژه ای باید برآورد هزینه شود و اقتصادی بودن آن ثابت گردد تا قابل اجرا شود .

2 ) ظرفیت ( CAPACITY ) : بر اساس تراكم جمعیت ، میزان تقاضا و منطقه تعیین می شود .

3 ) پوشش ( Coverage ) : مساحت منطقه زیر پوشش و نقاط قابل پوشش

4 ) درجه سرویس ( GOS ) : ( Grade of service ) بیان كننده تراكم ترافیكی است و اینكه سیستم مجاز است چند درصد از مشتركین متقاضی تماس را بلوكه كند .

5 ) كیفیت صبحت (Speed of Quality ) : با چه كیفیتی سیستم اجرا شود .

6 ) قابلیت توسعه سیستم ( system growth capability ) : آینده نگری در مورد آینده پروژه و طرح توسعه آن در طرح اولیه باید مورد نظر باشد .

از فاكتورهای دیگر در مهندسی شبكه سلولار میزان تقاضا و اینكه چقدر مشترك در فاز اول و چقدر در فازهای بعدی وارد سیستم خواهند شد و چه مقدار ترافیك تلفنی را ایجاد خواهند كرد . میزان ترافیك تلفنی بستگی به رفتار مشتركین دارد . توزیع جغرافیایی متقاضیان می تواند با استفاده از اطلاعات آماری زیر بدست آید :
پراكندگی جمعیت

1 ) پراكندگی و توزیع ماشینها

2 ) توزیع سطح درآمد

3 ) اطلاعات مربوط به زمین مورد استفاده

4 ) آمار تلفن های مورد استفاده

5 ) هزینه اشتراك ، هزینه تماس و قیمت موبایلها

زمانی كه اولین سیمای طرح پروژه ریخته می شود باید الگوی استفاده مجدد از فركانس یعنی اختصاص فركانس و تخصیص كانالهای منطقی مشخص شود . در مورد این الگو ها بعدا بصورت مشروح تر صحبت خواهد شد . بعد از این مرحله بایستی یك طرح غیرواقعی آماده شود . این طرح بر اساس محاسبات اولیه و پراكندگی متقاضیان در آ‌ینده مورد توجه قرار می گیرد .

اكنون پیشگوییهایی مربوط به پوشش رادیویی ، مطابق با اطلاعات پیشنهادی درباره ایستگاههای ( مختصات ، ارتفاع ، آنتن و غیره ) و محدودیتهای ایجاد شده در اثر مسئله پاشندگی زمانی ( Time Dispertion ) صورت می گیرد . برای این منو از یك نقشه دیجیتایز شده استفاده می شود . سپس از این پیش بینی ها قدرت سیگنال بعلاوه فاكتورهای C/R C/A C/I می تواند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

بعد از انتخاب سایت های اولیه برای تعیین مناسب بودن یا نبودن سایت ، هر سایت بایستی از نقطه نظرات زیر مورد بازدید قرار گیرد .

1 ) موقعیت سایت نسبت به شبكه غیر واقعی ( Nominal )

2 ) فضا برای آنتن ها و تجهیزات رادیویی

3 ) انتشار مناسب رادیویی ( نزدیكی به موانع و غیره )

4 ) محیط رادیویی موجود دیگر

قدم بعدی طراحی یك شبكه انتقال مناسب برای ایستگاههاست این شبكه اغلب توسط یك كمپانی تلفنی و با استفاده از خطوط اجاره ای پیاده می شود اما می تواند همچنین با استفاده از یك محیط انتقال مستقل نیز اجرا گردد . در یك سیستم GSM مرز بین سلها بعلاوه فاكتورهای دیگر ممكن است توسط پارامترهای مختلف كه بوسیله اپراتور ( خود سیستم ) تنظیم می شود كنترل گردند . بنابراین تنظیم و ست كردن این پارامترها برای كار طراحی سل از اهمیت خاصی برخوردار است . اندازه گیری های رادیویی شامل نصب فرستنده های آزمایشی قابل حمل ، در محل سایت های پیشنهادی و استفاده از وسیله نقیله ویژه مجهزی برای اندازه گیری قدرت سیگنال در نواحی مورد نظر ، می باشد .

این اندازه گیریها را باید روی چندین كانال ( فركانس كاربر ) انجام داد و برای هر كانال نمونه ها با یك سرعت قابل تنظیم گرفته شود .
مدلهای دیگر انتشار :

در شرایط انتشار معولی شاخص شیكت اتمسفر كه در آن پرتوهای رادیویی در نزدیكی زمینی آرامتر از ارتفاعهای بیشتر حركت می كند كاهش می یابد این تغییر سرعت با ارتفاع منجر به خمیدگی پرتوهای رادیویی می گردد . خمیدگی یكنواخت ممكن است با انتشار خط مستقیم بیان شود . اما با تغییر شعاع زمین انحنای نسبی بین پرتو و زمان بدون تغییر باقی می ماند . شعاع جدید زمین به عنوان شعاع موثر شناخته می شود و نسبت شعات موثر زمین به شعاع واقعی آن معمولا با حرف K نشان داده می شود .

مقدار میانگین k در آب و هوای معدل حدود 1.33 است با این وجود مقادیر حدود .5 تا .6 گاهاً در آزمایشگاههای واقعی اتقاق می افتد . در نواحی ساحلی حركت سریع توده های هوا و تغییرات شدید دما و شرایط رطوبتی می تواند سبب شكست سیگنالهای رادیویی تا فواصل اساساً بزرگ تر از آنچه كه در زمینهای معمولی انتظار می رود گردد . به عنوان یك نتیجه انتشار سیگنال رادیویی موبایل در خلیج ها . دریاچه ها و سایر مناطق آبی وسیع معمولا توانی نزدیك به هنگام عبور از فضای آزاد دارند . این مسایل طراحی سیستم و برنامه ریزی فركانسی را در مناطق ساحلی پیچیده می كنند . بعضی اوقات پدیده شكست می تواند پرتوی را بین لایه های بالاتر جو و سطح زمین محبوس كند . سیگنال می تواد در طول بازتابشهای بسیار زیاد بین زمین و سطح بازتابنده دچار جهت شود و برای صدها مایل و حتی بیشتر پوشش فراهم كند . در فركانس های سلولی این پدیده بیشتر در شرایط آب و هوایی غیر طبیعی شامل عبور جبهه های بزرگ و توده های پر فشار ، رخ می دهد .
انتشار در محیطهای واقعی :

مسیرهای واقعی انتشار تقریبا هیچ وقت بسادگی حالت های بیان شده در این مبحث نیستند . انتشار همیشه از بیش از یك حالت تاثیر می پذیرد و هر مسیر ، جغرافیایی خاص خودش را با اشیای بازتابنده و جاذب بیشتر از آنچه كه بتواند مدل شود و بررسی ریاضی گردد . شامل می شود . بنابراین هنگام پیش بینی انتشار در مسیرهای جدید به سمتی سوق داده می شویم كه از تكنیكهای موجود بهترین استفاده را بكنیم . این روشها عبارتند از :

عنوان شعاع موثر شناخته می شود و نسبت شعاع موثر زمین به شعاع واقعی آن معمولا با حرف K نشان داده می شود .

مقدار میانگین K در آب و هوای معتدل حدود 1.33 است با این وجود مقادیر حدود .5 تا .6 گاهاً در آزمایشگاههای واقعی اتفاق می افتد . در نواحی ساحلی حركت سریع تودهای هوا و تغییرات شدید دما و شرایط رطوبتی می تواند سبب شكست سیگنالهای رادیویی تا وصل اساساً بزرگ تر از آنچه كه در زمینهای معمولی انتظار می رود گردد . به عنوان یك نتیجه انتشار سیگنال رادیویی موبایل در خلیج ها ، دریاچه ها و سایر منطق آبی وسیع معمولا توانی نزدیك به هنگام عبور از فضای آزاد دارند . این مسایل طراحی سیستم و برنامه ریزی فركانسی را در مناطق ساحلی پیچیده می كنید . بعضی اوقات پدیده شكست می تواند پرتوی را بین لایه های بالاتر جو و سطح زمین محبوس كند . سیگنال می تواند در طول بازتابشهای بسیار زیاد بین زمین و سطح بازتابنده دچار جهش شود و برای صدها مایل وحتی بیشتر پوشش فراهم كند . در فركانس های سلولی این پدیده بیشتر در شرایط آب و هوایی غیر طبیعی شامل عبور جبه های بزرگ و توده های پر فشار ، رخ می دهد .
PDCH) :

GPRS ، می تواند بر اساس نوع جدیدی از كانال رادیویی لاجیكی ، برای داده بسته ای، بهینه شود . این كانال رادیویی لاجیكی ، PDCH نام دارد . بهینه سازی هر كانال PDCH ، بنا به محدودیت های اجرایی كه در GSM معین می شود ، انطباق سازی بین GSM و GPRS را بر روی لینك رادیویی ، ممكن می سازد .

هماهنگ كردن GPRS با رفتارهای متفاوت آن در سیستم GSM موجود ،‌‌ بدون نزول كارایی مكالمه آن بسیار وظیفه دشواری است . بعلاوه ، صدا ( یا دیتای circuit – switched ) و سرویسهای دیتای بسته ای در مورد منابع طیفی یكسان ، در حال رقابت می باشند .

واسط air برای بدست آوردن یك فرانمای بهتر ، باید متحمل امتحان بشود تا اینكه ظرفیت بالای ممكن و بدون متاثر كردن دیگر سرویسها در GSM بدست آورد .

پیشنهادات بسیاری برای اینكه چگونه PDCH پیاده سازی شود ، وجود دارد .

مثلا سلولی كه GPRS را حمایت می كند می تواند به یك یا بیشتر از یك PDCH كه از مخزن مشترك كانالهای فیزیكی قابل دسترس برای سلول بدست آورده شده است ، اختصاص داده شود و در غیر اینصورت ، برای كانالهای ترافیك TCH مورد استفاده قرار می گیرد .

نیاز برای استفاده بهینه از منابع طیفی رادیویی كمیاب ، آمیزه ای از كانال TCH و كانال PDCH كه به صورت دینامیكی قابل تعویض شدن می باشند را ضروری ساخته است .
نواحی مسیر یابی ( Rorting areas )

نواحی تعیین محل ( Location area) در GPRS ، مورد استفاده قرار نمی گیرد . ناحیه جدیدی تعریف شده است كه به ناحیه مسیریابی موسوم است . این ناحیه شامل یك یا تعدادی از سلولها می باشد اندازه این ناحه به صورت عادی از این ناحیه تعیین محل ، كوچكتر است . ناحیه مسیریابی برای موبایلهای داده بسته ای به روز درآورده می شود ) مورد استفاده قرار می گیرد تا كمترین تاثیر را بر روی شبكه بگذارد .
Home GSN ( HGSN )

تمامی ترافیك بسته ها از HGSN می گذرد . HGSN به حدود آدرسهای پروتكل داده بسته ای وابسته است . در نتیجه ، هر آدرس دارای یك نقطه ثابت در شبكه GPRS می باشد . SGSN ها فقط دارای اتصالی مستقیم با یك HGSN كه خود دارای اتصالی با بسیاری GGSN است می باشند .
پكت های سر چشمه از موبایل

موبایل ، بسته IP را توسط درخواستی بدست می آورد . سپس در خواستی مبنی بر ذخیره كانالی را می نماید . سیستم بوسیله ذخیره timeslot ها پاسخ می دهد . دینا در timeslot های ذخیره شده ، انتقال می یابد و اگر مقدار قابل توجهی دیتا به صورت صحیح دریافت شود به اعلام وصول مثبتی از BTS منتج می شود دیتا بواسطه پروتكل لینك air دی كپسوله شده و به SGSN بسته را در پروتكل ارسال كپسوله كرده و آن را به GGSN می فرستد . بسته در آنجا دی كپسوله شده ، آدرس و پروتكل ، بررسی می شـود . سپس بسته می تواند از طریق PSPDN و مسیریاب به گیرنده LAN فرستاده شود .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تحقیق بررسی تعریف الكترونیك

تحقیق بررسی تعریف الكترونیك در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 14 کیلو بایت

تحقیق بررسی تعریف الكترونیك در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

تعاریف اساسی الكترونیك

دسته بندی اجسام

اجسام از نظر الكتریكی به سه دسته تقسیم می شوند :

عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .

هادی : اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می دهند ، مانند مس .

نیمه هادی : اجسام نیمههادی تحت شرایطی برق از عبور می دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی دهند ، مانند ژرمانیوم و سیلیكان .
انواع ولتاژ

ولتاژ متناوب یا AC (مانند برق شهر)

ولتاژ مستقیم یا DC (مانند برق باطری )

ولتاژ پیك توپیك (VPP)

به ماكزیمم ولتاژ بین دو سیكل منفی و مثبت ،‌ولتاژ پیك توپیك گویند كه به خاطر داشتن تغییرات لحظه ای با اسیلوسكوپ اندازه گیری می شود . مثلاً پیك توپیك برق ایران حدود 622 ولت است .

ولتاژ پیك (VP) یا ولتاژ ماكزیمم

به ماكزیمم ولتاژ در نیم سیكل ، ولتاژ پیك گویند .

نكته : وقتی گفته می شود كه برق ایران 220 ولت متناوب است یعنی ولتاژ موثر آن 220 ولت است و ولتاژ موثر طبق فرمول زیر مشخص می شود .
جریان

به حركت الكترونها از قطب منفی به قطب مثبت جریان گویند و واحد آن آمپر است (جهت قرار دادی از مثبت به منفی است).

واحدهای دیگر شدت جریان ، میلی آمپر ، میكروآمپر و نانو آمپر می باشد كه نسبت آن با آمپر چنین است :

دیود

نیمه هادی ها

نیمه هادی ها اجسامی هستند كه تحت شرایطی هدایت می كنند .

بهترین نیمه هادی ، سیلیكان (Si) یا ژرمانیوم (G) می باشد .

قطعات ساخته شده از نیمه هادی ها عبارتند از :دیود ، ترانزیستور ، تری یاك ، تریستور (SCR) و دیاك (دایاك).

نیمه هادی نوع منفی را با (N) نشان می هند .

نیمه هادی نوع مثبت را با (P) نشان می دهند .
دیود

دیود را در نقشه با D یا GR نمایش می دهند .

ساختمان دیود

دیود از یك قطعه نیمه هادی مثبت P و یك قطعه نیمه هادی منفی N تشكیل شده است . دیود مخفف كلمات دی الكترود به معنی دو الكترود یا دو صفحه می باشد .

نكته : مشخص كننده دیودها شماره ایست كه روی آن می نویسند ، ولی در بازار نوع دیود را نیز نام می برند . مانند دیود یكسو ساز و …
طرز نامگذاری دیودها

1- روش آمریكایی : نام دیود با IN شروع می شود مانند IN4001

2- روش ژاپنی : نام دیود با IS شروع می شود ، مانند 1S86

3- روش اروپایی : نام دیود با حرف لاتین شروع می شود ، مانند BY127
در روش اروپایی حرف اول مخفف جنس دیود است كه عبارت است از

A ژرمانیوم ، B سیلیكان ، C گالیوم ارسنیك و R مخلوط .

حرف دوم مخفف كاربرد دیود (نوع دیود ) است كه عبارت است از :

A آشكار ساز ، B دیود واریكاپ ، O دیود نوری ، Z دیود زنر ، E تانل دیود و Y یكسو ساز ، ( و حرف سوم شماره سریال كارخانه است ). مانند BY127 كه یك دیود سیلیكونی از نوع یكسو ساز است .

ممكن است بر روی یك دیود IN و سه خط رنگی باشد كه این خط ها را مانند مقاومتهای رنگی می خوانیم .
مشخصه های دیود

IF : جریان مجاز دیود .

YR : ولتاژ معكوس دیود .

IFSM : جریان ماكزیمم ضربه ای .
سری نمودن دیودها

اگر فرضا دو دیود IN4001 را كه مشخصاتش (1000 ولت 1 آمپر ) است به طور سری وصل كنیم ، نتیجه برابر است با 2000 ولت 1 آمپر .
موازی نمودن دیودها

اگر 2 دیود یك آمپر موازی شوند جریان آن زیاد شده و 2 آمپر می شود.

تست دیود مطابق شكل های زیر 2 سر اهم متر را كه روی درجه RXl است به دو سر دیود می زنیم اگر از یك طرف اهم نشان داد و از طرف دیگر حركت نكرد سالم است.

تشخیص جنس دیود
تشخیص جنس دیود

دو سر اهم متر را به دو سر دیود از ان طرفی كه اهم نشان می دهد می زنیم ، اگر حدود 10 اهم باشد ژرمانیوم و اگر حدود 100 اهم نشان دهد سیلیكان می باشد .

بایاس یا گرایش (ولتاژ وصل نمودن )

بایاس مستقیم یعنی ولتاژ وصل نمودن (در این حالت جریان عبور می كند ).

نكته : در حالت بایاس مستقیم در دیود های سیلیكانی 6/0 تا 7/0 ولت و در دیودهای ژرمانیومی 2/0 تا 3/0 ولت صرف شكستن سد بین p و N می گردد .
بایاس معكوس

یعنی به طور معكوس ولتاژ نمودن (در این حالت جریان عبور نمی كند.)
كاربرد دیود در مدارت

1- دیود به عنوان یك سو ساز (ركتیفابر )

2- دیود به عنوان آشكار ساز Detector

نكته : این نوع دیود معمولاً شیشه ای بوده و كنار IF سیاه در رادیو قرار دارد

3- دیود به عنوان قیچی كننده

در این مدارات دیود یك قسمت از موج را حذف می كند .

4- دیود به عنوان محدود كننده

در این مدارات دیود جهت محدود نمودن موجها در خروجی بكار می رود ، یعنی در خروجی بیشتر از موج ورودی می تواند باشد .
انواع دیود

1- دیود یكسو ساز (ركتیفایر )

2- دیود زنر

3- دیود نوری (LED)

4- تانل دیود

5- پین دیود

6- فتو دیود

7- دیود وریكاپ یا خازنی
دیود یكسو ساز

وظیفه دیود یكسو ساز

كار دیود یكسو ساز تبدیل (برق متناوب برق شهر یا AC )به برق یكسو یا DC می باشد .
تست دیود یك سو ساز

دو سر اهم متر را به دو سر دیود می زنیم . از یك طرف باید اهم مشاهده شود و از طرف دیگر نباید عقربه حركت كند .

تست دیود روی مدار ولتاژ قطع شود اگر دیود از هر طرف به طور مساوی راه دهد به احتمال زیاد خراب است ولی اگر از یك طرف بیشتر و از یك طرف كمتر راهدهد به احتمال زیاد سالم است .

مشخص شدهاست .
طرز تشخیص پایه های دیود سه سر

دو سر اهم متر را به پایه وسط و یكی از پایه های كناری از طرفی می زنیم تا عقربه اهم متر حركت كند در این حال فیض قرمز اگر به پایه وسط وصل بود پایه وسط كاتد است و بالعكس .

منبع تغذیه متغیر 12 ولتی ، یك آمپر (رگولاتور DC)

با تغییر ولوم ولتاژ های مختلفی ظاهر می شود .

لیست قطعات مورد نیاز منبع تغذیه 12 ولت عبارتند از :

خازن الكترولیتی 25 ولت 3300 میكرو فاراد

D1 D2 D3 دیود یكسو ساز معمولی از نوع IN4001.

ترانس (12 دوبل – 1 آمپر) 1212 ولت

Q1 ترانزیستور 2N3055

Q2 ترانزیستور C1060

Q3 Q4 ترانزیستور C945

VR1 ولوم 2/2 كیلو اهم

R1 مقاوت 1 كیلو اهم

R4 R2 مقاومت 100 اهم

R36… R31 مقاومت 5/0 اهم

موقع انتخاب یك خازن صافی برای آداپتور ، همیشه سعی شود كه ولتاژ خازن شیمیایی از ولتاژ ترانس بیشتر باشد . مثلاً هنگام استفاده از ترانس 12 ولتی ، خازن شیمیایی 16ولتی یا 25 ولتی بكار می رود .

برای محاسبه مقدار خازن صافی ولتاژ ترانس را در 5/1 ضرب می كنیم تا ولتاژ خازن پیدا شود ، مثلاً ترانس 12 ولتی خازن 16 ولتی می خواهد .

هر چه ظرفیت خازن شیمیایی یك آداپتور بیشتر باشد ، كیفیت بهتری خواهد داشت .

منبع تغذیه متغیر AC (رگولاتور AC)

طرز تبدیل 150 ولت DC به 12 ولت DC

برای مثال اگر در تلوزیو لامپی به ولتاژ 12 ولتی احتیاج داشته باشیم به روش زیر عمل می كنیم .

طرز تبدیل 12 ولت DC باطری ماشین به 6 ، 5/7 و یا 9 ولت DC

لیست قطعات این مدار عبارتند از :

ترانزیستور : 2N3055

مقاومت و دیود زنر به یكی از سه صورت زیر :

الف ) برای 6 ولت : مقاومت 220 اهم ، زنر 8/6 ولت .

ب ) برای 5/7 ولت : مقاومت 270 اهم ، زنر 2/8 ولت .

پ ) برای 9 ولت : مقاومت 330 اهم ، زنر 6/9 ولت .

طرز تبدیل برق 220 ولت AC به 110 ولت AC

(در كشور آمریكا وسایل برقی با برق 110 ولت كار می كنند).

در شكل زیر یك ترانس معمولی كه طرف اولیه سه سر است وجود دارد كه سر اول و سوم (C A) به برق 220 وصل شده و از سر اول و دوم (A B) 110 ولت AC گرفته می شود .

طرز تبدیل برق 110 ولت AC به 220 ولت DC

نكته : با قراردادن یك دیود یكسو ساز معمولی می توان از اشتباهی وصل نمودن ولتاژ جلوگیری نمود .

این دیود را می توان سر راه سیم آداپتور یا مثبت باطری كه به دستگاه می رود قرار داد ، چنانچه ولتاژ اشتباهی وصل شود وارد دستگاه نخواهد شد .

در رادیو پخش های ماشین این دیود را بكار می برند .

اگر در سر راه برق ، یك دیود یكسو ساز معمولی قرار دهیم ولتاژ برق نصب خواهد شد .
طرز تبدیل ترازنیستور به دیود

برای تبدیل ترانزیستور به دیود بایستی پایه های كلكتور و بیسس به هم وصل شوند .
طرز روشن كردن دو لامپ با دو كلید و دو سیم
دیود زنر

دیود زنر : یك دیود شیشه ای كوچك است وظیفه اش ثابت نگهداشتن ولتاژ در منبع تغذیه می باشد . دیود زنر در نامگذاری با OZ شروع می شود .

دیود زنر در ولتاژ ها و وات های مختلف وجود دارد .
وظیفه دیود زنر

اگر دیود زنر تغذیه مستقیم شود ، مانند یك دیود معمولی است واگر تغذیه معكوس شود چنانچه ولتاژی بیشتر از ولتاژی كه روی دیود زنر نوشته شده به آن بدهیم هادی شده و جریان از خودش عبور می دهد و چنانچه جریان عبوری از جریان دیود زنر بیشتر شود ، دیود می سوزد (دیود زنر همیشه در مدار به حالت معكوس استفاده می شود ).
تفاوت دیود معمولی با دیود زنر

دیود معمولی وقتی تغذیه مستقیم شود ریان را عبور می دهد و زمانی كه تغذیه معكوس شود جریان را عبور نمی دهد اگر ولتاژی بیشتر از ولتاژ شكست به آن بدهیم، می سوزد ولی دیود زنر در حالتی كه تغذیه مستقیم شود جریان را عبور می دهد وهنگامیكه تغذیه معكوس شود جریان را عبور نمی دهد . اگر ولتاژی بیشتر از ولتاژ شكست به آن بدهیم مجدداً هادی شده و جریان را عبور می دهد .
تست دیود زنر

تست دیود زنر مانند دیود معمولی است دو سر اهم متر را به دو سر آن می زنیم از یك طرف اهم نشان می دهد و از طرف دیگر عقربه حركت نمی كند .

دیود زنر را بر حسب ولتاژ و وات ان انتخاب می كنند ، مثلاً دیود زنر 6 ولتی دیودی است كه روی آن 6 نوشته شده است .

نكته : اگر دو دیود زنر 12 ولتی 400 میلی وات را به طور سری ببندیم چنین نتیجه می شود : 24 ولت 800 میلی وات .

دیود زنر به دو صورت خراب می شود .

1- از هیچ طرف راه نمی دهد (قطع شده ).

2- از دو طرف راه می دهد ( شورت شده ) .

در تلوزیون ها اگر دیود زنر قطع شود ، تصویر شكسته می شود .

در تلوزیون اگر دیود زنر اتصال كوتاه (شورت) شود تلوزیون روشن نمی شود .

دیود زنر 33 ولتی كه در تلوزیون لامپی شاوب لورنس بكار رفته به صورت زیر(مانند یك ترانزیستور 2 پایه ) می باشد .

دیود آشكار ساز صدا (دیود فركانسی ، دیود كریستالی ،‌و یا دیود اتصال نقطه ای)

دیود آشكار ساز یك دیود شیشه ای كه در درایو كنار IF سیاه برای آشكار نمودن صدا بكار می رود و یا در تلوزیون برای آشكار سازی صدا یا تصویر بكار می رود .

تست دیود آشكار ساز صدا

دو سر اهمتر را به دو پایه آن می زنیم از یك طرف باید راه دهد (حدود 300 اهم) و از طرف دیگر راه ندهد .
دیود نوری

دیود نوری از یك نیمه هادی ناخالص نوع (گالیوم آرسیند فسفید) میباشد كه نور قرمز یا زرد یا سبز و یا نارنجی پخش می نماید و در نامگذاری بات O شروع می شود .

نكته : اگر LED را بر عكس ولتاژ دهیم روشن نمی شود .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی

تحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 35 کیلو بایت

تحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

بخش های اساسی هر سیستم قدرت الكتریكی :

هر سیستم قدرت الكتریكی از سه بخش اساسی به شرح زیر تكمیل می شود.

1- مراكز تولید نیروگاه ها: این مراكز انرژی الكتریكی را تولید كرده و از طریق خطوط انتقال آن را به مراكز تولید منتقل می كنند .

2- سیستم های انتقال : جهت انتقال انرژی الكتریكی از مراكز تولید كه اغلب در فواصل دور از مراكز تولید كه اغلب در فواصل دور از مراكز بار قرار گرفته اند و به منظور انتقال قدرت های بزرگ ، از سیستم های انتقال استفاده می شود .

3- سیستم های توزیع انرژی الكتریكی مورد نیاز مشتركین را با ولتاژ اولیه توزیع یا ولتاژ ثانویه توزیع تامین می كنند .

در شكل زیرشمای كلی و تك خطی یك سیستم قدرت نشان داده شده است.

فشار ضعیف ترانس كاهنده ترانس كاهنده ف.توزیع ترانس كاهنده انتقال ترانس افزاینده ژنراتور

6-11-20 KV 132 230 400KV 63 66 KV 20 KV 400 3 220 1 20 /400

20KV/132KV 132KV 66/20 KV

20KV /230 KV 230 /66 63 KV 63/20 KV

20 KV/ 400 KV 400 /66 63 KV

ولتارژهای مورد استفاده در مملكت ما و تقسیم بندی آن ها از نظر انتقال و توزیع و فوق توزیع .

ولتاژهای مورد استفاده در مملكت ما به شرح ذیل است .

400V 6V 11KV 20KV 33KV.63KV 66 KV 132KV 230KV 400KV

توضیح 1) ولتاژهای تا 1000 ولت را فشار ضعیف واز 1KV تا 50KV را فشار متوسط و از 50KV با بالا را فشار قوی می نامند .

توضیج 2) ولتاژهای 6KV و 11KV در برخی از كارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیح 3) ولتاژهای 20KV . 33KV ولتاژهای اولیه توزیع می شوند .

نكته: وزارت نیرو 20KV را به عنوان ولتاژ اولیه توزیع استاندارد نموده است ولی در برخی از نقاط ایران 33KV نیز وجود دارد .

توضیح 4) ولتاژهای 132kv 66kv 63kv ولتاژهای فوق توزیع محسوب می شوند.

توضیح 5) ولتاژهای 132kv گاهی نیز به عنوان ولتاژ انتقال ولی 230kv و 400kv ولتاژهای انتقال محسوب می شوند .

انواع پست (از نظر قرار گرفتن تجهیزات در داخل یا خارج پست )

پست های سر پوشیده : (بسته) كه قسمت سوئیچ یا در آن در داخل محفظه شیشه ای قرار دارند كه داخل آن محفظه گاز sf6 قرار دارد كه این گاز به عنوان عایق مورد استفاده قرار می گیرد – مانند پست 400 بندرعباس و پست 400 فولاد مباركه .

از این پست ها در محل هایی استفاده می شود كه فضا كم باشد یا هوای اطراف پست بنا به دلیلی آلوده باشد . طبیعاً در پست های سر پوشیده كه داخل محفظه شیشه ای قرار دارد فاصله بین تجهیزات كمتری می باشد .

پست های باز : پست هایی هستند كه قسمت سوئیچ یارد فضای آزاد قرار می گیرد كه در این پست ها عایق هوای اطراف می باشد .

قسمت سوئیچ یارد : منطقه ای از پست كه تجهیزات كلید زنی تابش بارها و كلید های قدرت و وسایل اندازه گیری در آن قمست قرار دارد.

شناسنامه ایستگاه

1) سال احداث : 1361

2) مجری ساختمانی : شركت امانی ساختمانی توانیر

3) شركت سارنده تجهیزات : اكسپورت – ایمپورت

4) كشور : آلمان شرقی

5) مونتاژ : شركت پیمانیر

6) سال بهره برداری : طرح موقت : 1365 – طرح دائم : 1367

7) ظرفیت بار : 250 مگا وات آمپر

8) مساحت كل پست : 90000 متر مربع

9) مساحت اتاق فرمان : 400 متر

10) تعداد فندانسیون : 624 قطعه

11) تعداد ترانس قدرت : 2 دستگاه

12) تعداد خط ورودی : دو خط 230 كیلو ولت

13) تعداد خط خروجی : 14 خط 63 كیلو ولت

حد اكثر بار 140 مگا وات ساعت (اسفند 1373) – نسبت تبدیل:20/63/230 kv

نوع ترانس قدرت : كاهنده V E M – نوع كلید فشار قوی : اسپرن شو Minoil و sf6 اینرگوین وست – تعداد كلید قدرت 230 KV : (4 دستگاه سه فاز ) جمعاً 12 عدد – تعداد كلید قدرت 63 : 18 دستگاه (سه فاز) جمعاً 54 كلید – تعداد سكسیونر 63 : 81 عدد (سه فاز ) جمعاً 243 عدد – تعداد ترانس جریان 230 : 6 مجموعه (سه فاز ) جمعاً 18 عدد – تعداد ترانس جریان 63 : 22 مجموعه (سه فاز) جمعاً 66 عدد – تعداد ترانس ولتاژ 230: 4 مجموعه (سه فاز ) جمعاً 12 عدد – تعداد ترانس ولتاژ 63 : 18 مجموعه (سه فاز ) بعلاوه یك دستگاله تك فاز جمعاً 55 عدد – تعداد C.V.T 230 : 4 دستگاه – برق اضطراری مصرف داخلی : دیزل ژنراتور یا قدرت 250 كیلو وات ساعت – نوع رله : G.E.G – تعداد برقگیر 230 : 12 دستگاه – طرح توسعه خطوط 63: 4 خط (بی) 63KV – سال اجرای طرح توسعه : 1370 – سال بهره برداری طرح توسعه : 1372 – تست تانژانت دلتا : 1368- 1373- تست ترموویژن : 1373- تحویل موقت ترانس ك 1370 – تحویل دائم ترانس : 1373 – عایق بندی طرف 20 كیلو ولت ترانس ها : 1373 – عایق بندی داخل پانل 380ولت : 1371 – تعویض اینترلاك خط خروجی : 1371 – نصب تلفن D.T.S : 1373 – تعویض سیستم بوشلینگ نوترال ترانس : 1374 – در مدار قرار گرفتن ریكلزر خط خروجی : 1372- احداث فنداسیون ترانس های توسعه : 1372 – نصب تجهیزات مركز تلفن E.M.S : 1370 – تنظیم پت ترانس های كمكی روی پست 1 : 1368-

كلاس دقت CT :

این عدد میزان خطای هر CT را بیان می كند و به صورت یا نمایش داده می شود . آلفا درصد خطای CT به ازای برابر شدن جریان و بیانگر نوع جریان CT است .

P : برای CTهای حفاظت (Protection)

M :برای ct های اندازه گیری (measuring)

N : چند برابر شدن جریان

روی بدنه ترانس جریان نوشته هایی است كه آنها را شرح می دهیم :

IN : جریان نامی ترانس جریان .

I1N : جریان نامی اولیه.

I2N : جریان نامی ثانویه .

نسبت جریان حرارتی دائمی : مثلاً 1/2IN را یعنی 20% اضافه بار دائمی كه CT می تواند تحمل كند و براساس سفارش می توان 5/1 تا 2 برابر اضافه بار گرفت (تذكر : توصیه می شود كه از نسبت CT آمپر بیشتری كشیده نشود ) .

مشخصات CT

1) یك ترانس جریان كاهنده جریان می باشد .

2) دارای قدرت كم می باشد

3) سیم پیچ اولیه به مدار قدرت وصل است یا در مسیر عبور جریان متصل است .

4) سمت ثانویه آنها از طریق تجهیزات اندازه گیری مناسب اتصال كوتاه می باشد .(نظیر كنتورها و روله ها ، كنترلها) .

5) عایق بندی مناسب مدارهای اندازه گیری و حفاظتی از ولتاژ

6) حفاظت وسایل از اضافه بار

ترانس جریا ن 230 كیلو ولت پست : ترانس جریان 230 این پست ساخت كشور آلمان شرقی (طبق استانداردV.E.M) و در شش مجموعه سه فاز (مجموعاً 18 عدد ) مورد بهره برداری قرار گرفت . نسبت تبدیل و كلاس دقت این ترانس به شرح زیر است .

400-800-1200/5 45VA CL : /5

600-1200 / 5 45VA CL : 5P56

CTهای پست از زبان اپراتور

تذكر 1 : VA ها برای مصرف خود CT است

تذكر 2 : منظور از CL كلاس دقت CT است

تذكر 3 : منظور از عبارت 5P56 این است كه اگر جریان نامی ای برابر 56 از CT عبور می كند خطای آن 5 می باشد (در صد خطا ).

توضیح اینكه 230Ct پست از نوع كد پائین است كه در آن جهت خنك كردن و عیاق بندی سیم پیچ ها از روغن استفاده شده و دارای 5 كد می باشد كه از یك كد برای اندازه گیری و از كدهای دیگر جهت حفاظت (تغذیه رله ها) استفاده می شود . جنس بدنه CT از سرامیك مخصوص می باشد . شكل ظاهری آن یه صورت دوقلو می باشد(چون كه پایین است) و سیم پسچ از یك طرف وارد و از طرف دیگر خارج می شود . جهت خطوط 230 كیلو وات فقط از كدهای 5/800 استفاده می شود .

2-سلكتور سوئیچ حالت یك و دو : (رنگ آبی)

حالت یك REOTE : دژنكنور از راه دور (اتاق فرمان ) فرمان وصل یا قطع می دهیم .

حالت دو LOCAL : در اینحالت دژنكتور فقط از داخل محوطه فرمان می گیرد (وقتی است كه دژنكتور از اتاق فرمان قطع شده باشد ). برای حالت هایی پیش بینی شده كه گروه تعمیرات بخواهد تست هایی روی كلید در داخل محوطه انجام دهند و نیاز به قطه و وصل كلید باشد .

1- سلكتور سوئیچ حالت صفر و یك : مربوط به هیترهای داخل پانل های مربوط به محوطه است كه در فصل بهار و تابستان در حالت صفر قرار داده می شود (چون هوا گرم است ) و در اوایل زمستان كه هوا سرد است و نیاز به تجهیزات پانل داخل دژنكتور گرم باشند در حالت یك قرار داده می شود .

SIGNAL CHEKING

این سوئیچ سه حالت دارد ومربوط به آلارم ها است .

حالت صفر :هیچ علامتی مشاهده نمی شود .

حالت یك : برای با خبر شدن از عیوب آلارم های مشخص شده می باشد . در این حالت اگر آلارم روشن شود مشخص می شود كه عیبی در آلارم مربوط وجود دارد در غیر این صورت نشان دهنده این است كه هیچ عیبی روی تجهیزات وجود ندارد (مشاهده : آلارم روشن نشد ).

حالت دو : برای تست چراغ آلارم های داخل پانل این سوئیچ در حالت دو قرار می گیرد تا مشاهده شود چراغ آلارمی دچار عیب نشده باشد .

تذكر : حالت یك مهمترین حالت برای ما می باشد .

آلارم ها :

GASALARM : در صورتی كه سطح گاز مربوط به كلید (SF6) تغییر كند این لارم ظاهری می شود .

AIR ALARM : این آلارم مربوط به فشار هوای كمپرسور می باشد كه این فشار روی 75/1 یا 8/1 ثابت است اگر این فشار از حدود 7/1 پایین تر بیاید آلارم ظاهر می شود و اگر به 6/1 برسد خط تریپ می دهد كه در حالت آلارم چراغ مربوط روشن می شود كه اپراتور در حالت بازدید در می یابد كه فشار هوا پایین آمده .

LOCKIG OF AIR & GAS :

این آلارم نشان می دهد كه گاز و هوا حالت بلوك به وجود آورده اند یعنی داخل لوله های رابط بین كلید و كمپرسور یخ زدگی به وجود آمده است .

تذكر : در حالت بلوكه هوائی بین كمپرسور و تانك كمپرسور رد و بدل نمی شو د .

MOTOR OVER LOAD : در هنگام عیب بر روی موتور كمپرسور این آلارم ظاهر می شود (جدیداً موتور كمپرسور پست به علت كار و زیاد سوخت و این آلارم ظاهر شد).

OIL LEVEL : این سطح روغن مربوط به موتور كمرسور را نشان می دهد اگر سطح روغن به هر دلیلی كم شود این آلارم ظاهر می شود .

نمراتور ها :

1- نمراتور مربوط به عملكرد كلید : قطع و وصل كلید را از هنگام بهره برداری آن نشان می دهد (مشاهده : نمراتور این كلید از هنگام بهره برداری 130 مورد قطع و وصل را نشان می دهد ) این نمراتور ماهانه یاداشت می شود .

2- نمراتور مربوط به عملكرد كمپرسور (ساعت كمپرسور) : نشان می دهد كه كمپرسور چند ساعت در شبانه روز كار كرده است . هر روز توسط اپراتور یاداشت می شود و اپراتور متوجه می شود كه كمپرسور در 24 ساعت چقدر كار می كند .

درجه بندی محفظه كنترل دژنكتور : یك درجه بندی در محفظه كنترل قرار دارد كه فشار گاز را نشان می دهد حالت های مختلف این درجه بندی عبارتند از 1- رنگ زرد : حالت آلارم 2- رنگ سبز : حالت نرمال 3- رنگ قرمز : حالت تریپ (حد تریپ دژنكتور 4/10 است ) یعنی اینكه اگر از 4/0 كمتر شد فشار گاز نشان می دهد كه نمی تواند در حالت قطع جرقه ایجاد شده را سرد كند و قدرت سیستم خنك كنندگی آن پائین می آید و احتمال آن می رود كه كلید دچار انفجار شود بخاطر همین امر فشار گاز تا 4/0 كه پائین آمد كلید خود به خود آن را قطع می كند .

سكسیونر ارت :

سكسیونری است كه جهت زمین كردن ولتاژهای ذخیره در تجهیزات به كار برده می شود كه از یك طرف به سیم ارت پست و از طرف دیگر هنگام بستن به تجهیزات مجزا شده از سیستم وصل می شود .

سیم های ارت دستی : مووقعی استفاده می شود كه اگر بخواهیم بر روی یك دستگاه یا تجهیز تعمیراتی انجام دهیم برای زمین كردن ولتاژ های ذخیره در آن دستگاه از آن استفاده می كنیم و در جاهایی به كار برده می شود كه سكسیونر ارت وجود نباشد .

فیوز كاتد : همان طور كه می دانیم كلیدهای فشار قوی مثل بریكرها به وسیله رله های حفاظتی فرمان می گیرند و موقعی كه عیبی روی سیستم ایجاد شود و باعث قطع كلید می شود و لی در ولتاژهای پایین مثل ترانس 20KV چون استفاده كردن از رله های حفاظتی و بریكر ها مقرون به صرفه نیست از فیوز كاتد استفاده می كنند كه برروی ترانس 20KV (قبل از سكسیونر ) قرار می گیرد كه اگر فالتی بخواهد بر ترانس اعمل شود توسط این فیوز دیده می شود و به اصطلاح فیوز كاتد عمل می كند (می پرد) و باعث می شود كه ترانس از مدار خارج شود .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تحقیق بررسی عایق های الكتریكی

تحقیق بررسی عایق های الكتریكی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 18 کیلو بایت

تحقیق بررسی عایق های الكتریكی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

عایقهای الكتریكی

اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الكتریكی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود كه بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی كاركرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات كوتاه داشته باشند .

هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط كاری شبكه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یكجا ، جریانهای اتصال كوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد .

رعد و برق نیز هنگامی كه روی خطوط شبكه تخلیه شود ، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان كم می شود .

لذا عایق های موجوددر ماشینهای الكتریكی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند . عایقهای الكتریكی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند .

در مهندسی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است كه هر كدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند . (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر كدام به طور جداگانه مشخص می شوند )و البته طبیعی است كه ازدیاد ولتاژ بیشتر از حد مجاز روی عایق باعث شكست آن می شود . در عمل دو نوع شكست برای عایق ها می توان باز شناخت ،حرارتی و الكتریكی .

زمانی كه عایق تحت ولتاژ قرار دارد ، حرارت ناشی از تلفات دی الكتریكی می توان باعث شكست حرارتی شود . باید توجه نمود كه افزایش درجه حرارت باعث كاهش مقاومت اهمی عایق و نتیجتاً افزایش تصاعدی درجه حرارت آن خواهد شد .

خلاصه اینكه عدم توازن بین حرارت ایجاد شده در عایق با انچه كه به محیط اطراف دفع می نماید ، موجب افزایش درجه حرارت آن شده و این پروسه تا زمانیكه عایق كاملاً شكسته شده و به یك هادی الكتریسته در آید ، ادامه می باید .

شكست الكتریكی در عایق ها به دلیل تجزیه ذرات ان در اثر اعمال میدان الكتریكی نیز صورت می گیرد .

با توجه به آنچه گذشت ، عایقهای الكتریكی عموماً در معرض عواملی قرار دارند كه باعث می شود در ولتاژ نامی نیز حالت نرمال خود را از دست بدهند . لذا در انتخاب عایقها ، عایق با كلاس بالاتر انتخاب می شود . اندازه گیریهای مختلفی كه جهت شناسایی نواقص موجود در عایق ها انجام می گیرند عبارتند از :

اندازه گیری مقاومت D.C عایق یا جریان نشتی ان ، تلفات دی الكتریك ، ظرفیت خازنی عایق ، توزیع ولتاژ در عایق ، دشارژهای جزئی در عایق و میزان پارازیتهای حاصل از آن و تست استقامت الكتریكی عایق .

تعیین میزان و تلفات یك عایق ومقایسه آن با مقادیر اولیه ، معیار خوبی برای ارزیابی وضعیت آن می باشد . اصولاً افزایش تلفات در عایق های جامد ناشی از جذب رطوبت و در روغن ها به دلیل افزایش در صد آب یا آلودگیهای دیگر درآن می باشد .

باید دانست كه مقدار تلفاتی كه در مورد یك ترانس اندازه گیری می شود ، جمع تلفات روغن و ایزولاسیونجامد سیم پیچ بوده و هرگاه تلفات عایق یك ترانس از مقدار مجاز تجاوز نماید ، ابتدا باید روغن را به طور جداگانه مورد آزمایش قرار داد تا بتوان وضعیت ایزولاسیون سیم پیچی را ارزیابی نمود .

با توجه به انكه با تعیین مقدار تلفات به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن ابعاد فیزیكی و جنس عایق نمی توان قضاوت صحیحی در مورد ان به عمل آورد ، بهترین پارامتری كه می تواند وضعیت ایزولاسیون را مشخص نماید نسبت مولفه اكتیو به راكتیو جریان نشتی عایق می باشد . با اندازه گیری ظرفیت تلفات عایق می توان وضعیت ان را از نظر استقامت حرارتی ، میزان رطوبت جذب شده و عمر عایق ارزیابی نمود .

تجربه نشان داده است كه در موارد زیر خطر اتصال كوتاه در ایزولاسیون تجهیزات الكتریكی كه مستقیماً به فساد عایق مربوط باشد ، وجود ندارد :

الف : وقتیكه ایزولاسیون دارای ضریب تلفات عایق ثابتی است و با مروز زمان افزایش نمی یابد .

ب: وقتیكه ضریب تلفات عایق روغن بوشینگ دژنكتورهای روغنی كه مستقیماً روی كلید اندازه گیری شده است ، بدون توجه به اندازه گیری قبلی در حد استاندارد باشد .

با اندازه گیری ظرفیت خازنی ایزولاسیون تجهیزات الكتریكی در دوفركانس و یا دو درجه حرارت مختلف می توان اطلاعاتی مشابه با نتیجه تست تلفات دی الكتریك از وضعیت عایق بدست آورد .

وجه تمایز تست ظرفیت خازنی در دو فركانس مختلف با دستگاههایی كه جهت همین كار ساخته شده اند در این است كه در هر درجه حرارتی قابل انجام بوده و احتیاجی به گرم كردن ترانس و یا تجهیزات دیگر نیست و به همین جهت پرسنل را از حمل و نقل دستگاهها و ادوات نسبتاً سنگین كه برای گرمایش بكار میروند بی نیاز میسازد.

در این روش اساس كار بر این اصل مبتنی است كه ظرفیت خازن با تغییر فركانس تغییر می نماید . تجربه نشان داده است كه در مورد ایزولاسیون سیم پیچ هایی كه آب زیادی به خود جذب نموده اند نسبت بین ظرفیت خازنی در فركانسهای 2 و 50 هرتز حدود دو بوده و در مورد ایزولاسیون خشك این نسبت حدود یك خواهد بود .

اندازه گیری فوق معمولاً بین سیم پیچ هر یك از فازها و بدنه در حالتیكه بقیه سیم پیچ ها نیز ارت شده اند انجام می گیرد . دقیقترین روش برای بررسی نتایج بدست امده در هر آزمایش مقایسه آن با مقادیر كارخانهای و یا تستای مشابه قبلی می باشد كه البته در این عمل باید ارقام بر اساس یك درجه حرارت واحد اصلاح شد باشند . چنانچه مقایسه فوق به عللی تحقیق پذیر نباشد ، می توان به بعضی از اتسانداردهایی كه در این زمینه موجود است مراجعه نمود . برای مثال پس از انجام تعمیرات ، میزان مقاومت D.C عایق نباید كاهش بیش از 40 در صد (برای ترانس 110 كیلو ولت به بالا 30 در صد ) ، نسبت ظرفیت خازن در فركانس 2 هرتز به ظرفیت خازن در فركانس 50 هرتز افزایش بیش از ده درصد و ضریب تلفات عایق افزایش بیش از 30 در صد نسبت به نتایج قبل از تعمیرات را نشان بدهند .

دردرجه حرارتهای 10 و 20 درجه سانتیگراد نسبت ظرفیت خازن در فركانس 2 هرتز به ظرفیت خازن در فركانس 50 هرتز باید به ترتیب مقادیری حدود 2/1 و 3/1 را داشته باشند .

اضافه گرمایش مجاز در هادیهای تجهیزات الكتریكی

روشن است كه عبور جریان نامی به طور مداوئم در هادیهای الكتریكی موجب گر شدن آنها و ایزولاسیون مجاورشان می شوند . این پدیده عاملی است كه محدودیت اساسی را برای باردهی تجهیزات الكتریكی بوجود می آورد .

بر اساس استاندارد های معتبر ، حداكثر درجه حرارت مجاز در انواع مواد عایقی بین 90 تا 180 درجه سانتیگراد معین شده است .

درمورادی كه قسمتهای حامل جریان و یا قطعات فلزی بدون جریان تجهیزات ، در تمای با عایق ها نباشند ، اضافه دماهای زیادتری مجاز دانسته شده است . در مورد هر ماشین الكتریكی ، حد مجاز برای افزایش درجه محیط تعیین می شود كه اصولاً به نوع مواد عایقی موجود در آن بستگی دارد ولی به خاطر پاراكترهای مختلفی كه در این زمینه دخالت دارند درجه حرارت مجاز از طریق آزمایشهای ویژه ای كه در شرایط بار نامی صورت می گیرد مشخص می شود .

در ماشینهای الكتریكی كه با گازها خنك كی شوند ،جریان نامی بر اساس ماكزیمم حرارتی كه گاز خنك كننده قادر به دفع آن است تعیین می شود و اصولاً بكارانداختن ماشین در شرایطی خارج از محدوده فوق به جز دو موارد استثنایی كه می توان ان را برای مدت كوتاهی تحت اضافه بار قرار داد به هیچ وجه مجاز نمی باشد .

لازم به ذكر است كه شرایط اضافه بار معمولاً در مدارك فنی ماشین ثبت شده است . درجه حرارت مجاز در مورد ترانسفورماتورها بر این اساس مشخص می شود كه ایزولاسیون سیم پیچها باید 20 تا 25 سال عمر مفید داشته باشد ،بدین منظور درمناطقی كه درجه حرارت محیط به 35 درجه سانتیگراد می رسد ، اضافه سیم پیچهای ترانس (اضافه بر دمای محیط ) نباید از 70 درجه سانتیگراد تجاوز نماید . (غالباً ترانس ها را برای كار در شرایط 35 درجه سانتیگراد حرارت می سازند .)

بنابراین ماكزیمم دمای مجاز سیمپیچ ترانس برای كار دائم دراین مناطق عبارت است از 105 درجه سانتیگراد .

بهره برداری و نگهداری از ترانس ها و اتو ترانس ها

ترانسفورماتورهایی كه در نیروگاهها و پستهای برق بكار برده می شوند ممكن است كاهنده و یا افزاینده ، دو سیم پیچه یا سه سیم پیچه ، تك فاز یا سه فاز باشند . اصولاً استفاده از یك ترانس سه فاز به جای سه ترانس تكفاز با ظرفیت معادل مقرون به صرفه تر بوده و بهره برداری و تعمیرات ان نیز ساده تر انجام می پذیرد .

ولی به هر حال در مواردیكه حمل یك ترانس سهفاز به محل بهره برداری مشكل بوده و یا ترانس سه فازی با ظرفیت مورد نظر وجود نداشته باشدعملاً از سه ترانس تك فاز استفادهمی نمایند .امروزه ترانسها با ولتاژهای مختلفی تا 750 كیلو ولت و ظرفیت تا چندین صد هزار كیلو ولت آمپر نیز ساخته می شوند .

در حالیكه در ظرفیتهای 10MVA به بالا علاوه بر آن از فنهای دمنده نیز استفاده شده و رادیاتورها و تانك روغن توسط وزش اجباری هوا خنك می شوند . در بعضی موارد نیز ترانسهای پر ظرفیت یا كولرهای آب و یا كولرهای هوایی طراحی می شوند و كه در آنها روغن ترانس مرتباً در یك مدار بسته و تحت فشار از داخل كولر عبور می نماید .

در مواقعی كه كاهش سطح اتصال كوتاه مورد نظر باشد ترانسهای سه سیم پیچه كه دارای دو ثانویه مشابه هستند بكابر برده می شوند . نوع متداولی از ترانسهای فوق كه در اغلب مراكز نیرو بكار برده می شود ترانس سه سیم پیچه ای است با اولیه 110 یا 220 كیلو ولت و دو ثانویه مشابه با ولتاژ 6 تا 10 كیلوولت.

روغن در ترانسفورماتو هم نقش سیال خنك كننده را داشته و هم به عنوان عایق مایع جهت ایزولاسیون سیم پیچ ها نسبت به بدنه بكار می رود و كنسرواتور یا تانك انبساط به خاطر اطمینان از پربودن ترانس، جبران فعل و انفعلات ناشی از انبساط و انقباض حرارتی روغن و هر چه كمتر كردن تماسروغنبا هوا كه موجب اكسیده شدن آن می شود مورد استفاده قرار می گیرد .لوله ای كه انتهای آن توسط ورقی از جنس سبك و شكننده مسدود شدهاست در بالای تانك ترانس تعبیه می شود كه نقش سوپاپ اطمینان را داشته و ترانس را در مقابل افزایش بیش از حد فشار روغن محافظت می كند.

ترانسها معمولاً با ولتاژ نامی پیم پیچهیشان مشخص می شوند ولی باید دانست كه در ترانس تحت بار اگر ولتاژ اولیه برابر ولتاژ نامی باشد ، ولتاژ به میزان افت ولتاژی كه ناشی از جریان بار است از مقدار نامی خود كمتر می شود . ترانسهای تا 15 كیلو ولت به صورت خشك ساخته می شوند كه فقط با جریان طبیعی هوا خنك شده و نوعی از انها با ظرفیت 1600 KVA كه برای كار در فضای بسته و غیر حساس د رمقابل آتش سوزی طراحی شدهاند ، معمولاً جهت تغذیه مصرف داخلی در نیروگاهها ،پستها و مراكز صنعتی دیگر بار برده می شوند .

ترانسهای خشك در مقایسه باترانسهای روغنی ، سر و صدای زیادی تولید نمودهو باید در اتاقهای خشك و بدون گردو غبار و با رطوبت نسب حداكثر 85% نصب شوند و این ترانسها معمولاً حفاظتی در مقابل پالسهای ولتاژی جوی ندارند . ترانسهایی نیز تا ظرفیت 1000 KVA ساخته شده اند كه درآنها به جای روغن از مایع ساوتول (مایعی ك در مقابل آتش سوزی غیر حساس است ) استفاده می شود.

البته این ترانس ها به علت گران بودن و همچنین سمی بودن مایه ساوتولفقط در مورادیكه استفاده از ترانس خشك به سبب شرایط خاص محیط و همچنین استفاده از ترانس روغنی به علت حساسیتا محل نسبت به آتش سوزی مقدور نباشد ، بكار برده می شوند . یكی از ارجحیتهای ترانس های خشك یا محتوی ساوتول این است كه می تون ان را در همه طبقات ساختمان و در كنار مصرف كننده های مربوطه نصب نم.ود. در مقایسه با ترانسهای معمولی ، اتوترانس در ولتاژ و قدرت مشابه دارای اندوكتیویته كمتری می باشد و به همین جهت افت ولتاژ نیز در آن كمتر بوده و راندمات بالاتری خواهد داشت .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تحقیق بررسی كاربرد الكترونیك قدرت، مدارهای برشگر چرخان

تحقیق بررسی كاربرد الكترونیك قدرت،مدارهای برشگر چرخان در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 14 کیلو بایت

تحقیق بررسی كاربرد الكترونیك قدرت،مدارهای برشگر چرخان در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

كاربرد الكترونیك قدرت

از سالها پیش ، نیاز به كنترل قدرت الكتریكی در سیستم های محرك موتورهای الكتریكی و كنترل كننده های صنعتی احساس می شد . این نیاز ، در ابتدا منجر به ظهور سیستم وارد – لئونارد شد كه از آن می توان ولتاژ dc متغیری برای كنترل محركهای موتورهای dc به دست آورد . الكترونیك قدرت ، انقلابی در مفهوم كنترل قدرت ، برای تبدیل قدرت و كنترل محركهای موتورهای الكتریكی ، به وجود آورده است .

الكترونیك قدرت تلفیقی از الكترونیك ، قدرت و كنترل است . در كنترل ، مشخصات حالت پایدار و دینامیك سیستم های حلقه بسته بررسی می شود . در قدرت ، تجهیزات ساكن و گردان قدرت جهت تولید ، انتقال و توزیع قدرت الكتریكی مورد مطالعه قرار می گیرد . الكترونیك درباره قطعات حالت جامد و مدارهای پردازش سیگنال ، جهت دستیابی به اهداف كنترل مورد نظر تحقیق و بررسی می كند . می توان الكترونیك قدرت را چنین تعریف كرد : كاربرد الكترونیك حالت جامد برای كنترل و تبدیل قدرت الكتریكی .ارتباط متقابل الكترونیك قدرت با الكترونیك ، قدرت و كنترل در شكل نشان داده شده است .

الكترونیك قدرت مبتنی بر قطع و وصل افزارهای نیمه هادی قدرت .با توسعه تكنولوژی نیمه هادی قدرت ، توانایی در كنترل قدرت و سرعت و وصل افزارهای قدرت به طور چشمگیری بهبود یافته است . پیشرفت تكنولوژی میكروپرسسور / میكروكامپیوتر تاثیر زیادی روی كنترل و ابداع روشهای كنترل برای قطعات نیمه هادی قدرت داشته است . تجهیزات الكترونیك قدرت مدرن از (1) نیمه هادیهای قدرت استفاده می كند كه می توان آنها را مانند ماهیچه در نظر گرفت ، و (2) از میكروالكترونیك بهره می جوید كه دارای قدرت و هوش مغز است .

الكترونیك قدرت ، جایگاه مهمی در تكنولوژی مدرن به خود اختصاص داده است و امروزه از ان در محصولات صنعتی با قدرت بالا مانند كنترل كننده های حرارت ،نور ، موتورها ، منابع تغذیه قدرت ، سیستم های محرك وسایل نقلیه و سیستم های ولتاژ بالا (فشار قوی) با جریان مستقیم استفاده می كنند . مشكل بتوان حد مرزی برای كاربرد الكترونیك قدرت تعین كرد ، بویژه باروند موجود در توسعه افزارهای قدرت و میكروپروسسورها ، حد نهایی الكترونیك قدرت نا مشخص است . جدول زیر بعضی از كاربردهای الكترونیك قدرت را نشان می دهد .

تاریخچه الكترونیك قدرت

تاریخچه الكترونیك قدرت با ارائه یكسو ساز قوس جیوه ای ، در سال 1900 شروع شد . سپس ، به تدریج یكسو ساز تانك فلزی ، یكسو ساز لامپ خلاء با شبكه قابل كنترل ، اینگنیترون ، فانوترون ، و تایراترون ارائه شدند . تا دهه پنجاه برای كنترل قدرت از این افزارها استفاده می شد .

اولین انقلاب در صنعت الكترونیك با اختراع ترانزیستور سیلیكونی در سال 1948 توسط باردین ، براتین ، و شاكلی ، درآزمایشگاه تلفن بل ، آ‎غاز شد . اغلب تكنولوژی های الكترونیك پشرفته امروزی مدیون این اختراع است . در طی سالها ، با رشد و تكامل نیمه هادیهای سیلیكونی ،‌میكروالكترونیك جدید به وجود آمد . پیشرفت غیر منتظره بعدی نیز ، در سال 1956 در آزمایشگاه بل به وقوع پیوست ، اختراع ترانزیستور تریگردار PNPN ، كه به تایریستور یا یكسوساز قابل كنترل سیلیكونی (SCR) معروف شد .

انقلاب دوم الكترونیك در سال 1958 با ساخت تایریستور تجاری توسط كمپانی جنرال الكتریك ، شروع شد . این آغاز عصر نوینی در الكترونیك قدرت بود . از آن زمان ، انواع مختلف افزارهای نیمه هادی قدرت و تكنیكهای گوناگون تبدیل قدرت ابداع شده است . انقلاب میكروالكترونیك توانایی پردازش انبوهی از اطلاعات را با سرعتی باورنكردنی به ما داده است . انقلاب الكترونیك قدرت ، امكان تغییر شكل و كنترل قدرتهای بالا رابا راندمان فزاینده ای فراهم ساخته است .

امروزه با پیوند الكترونیك قدرت ، ماهیچه ، با میكروالكترونیك ، مغز ، بسیاری از كاربردهای بالقوه الكترونیك قدرت ظهور می كند و این روند به طور مستمر ادامه خواهد یافت . در سی سال آینده الكترونیك قدرت انرژی الكتریكی را در هر نقطه از مسیر انتقال، بین تولید و مصرف ،‌تغییر شكل می دهد و به صورتی مناسبی تبدیل می كند . انقلاب الكترونیك قدرت از اواخردهه هشتاد و اوایل دهه نود تحرك تازه ای یافته است .

الكترونیك قدرت و محركهای الكتریكی چرخان

از سالهای 1950 به بعد تكاپوی شدیدی در توسعه ، تولید ، و كاربرد وسایل نیمه هادی وجود داشته است . امروزه بیش از 100 میلیون وسیله در هر سال تولید می شود و میزان رشد آن بیشتر از 10 میلیون وسیله در سال است . این تعداد به تنهایی مشخص كننده اهمیت نیمه هادیها در صنایع الكتریكی است .

كنترل بلوكهای بزرگ قدرت توسط نیمه هادیها از اوایل سال های 1960 شروع شد .بلوكهای بزرگ قدرت كه قبلاً به چندین كیلو وات اطلاق می شد ، امروزه متضمن چندین مگا وات است .

اینك تولید تعداد نیمه هادیهایی كه قادرند جریانی بیشتر از 5/7 آمپر از خود عبور دهند بالغ بر 5 میلیون در سال است كه ارزش كل انها در حدود 5/8 میلیون لیره استرلینك یا 20 میلیون دلار (و یا 5/1 میلیارد رسال ) است . نرخ رشد نیمه هادیهای قدرت كه به تیریستور موسومند به پای نرخ رشد ترانزیستور رسیده است .

عمده ترین جزء مدارهای الكترونیك قدرت تریستور است ، و آن یك نیمه هادی سریعاً راه گزین است كه كاركردش مدوله كردن قدرت سیسمتهای الكتریكی جریان مستقیم و جریان متناوب است . عناصر دیگر مورد استفاده در الكترونیك قدرت تمامی به منظور فرمان و محافظت تریستورها به كار گرفته می شوند . مدوله كردن قدرت بین 100 وات تا 100 مگا وات با روشن و خاموش كردن تریستور با ترتیب زمانی خاص امكان پذیر است .

خانواده تیریستور كه یك گروهی از وسایل چهار لایه سیلیكونی است ، مركب از دیود، تریود ، وتترود است . مهمترین كلید نیمه هادی قابل كنترل كه در كنترل قدرت به كار میرود یكسو كننده قابل كنترل سیلیكونی است ، كه یك كلید قدرت یك طرفه است ، و نیز تریاك كه به صورت یك كلید قدرت دو طرفه عمل كی كند.

كلیدهای فوق می توانند در عمل یكسو سازی ، عمل تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب و عمل تنظیم توان الكتریكی به كار گرفته شوند. جای تعجب نیست كه مردم از دیدن كلیدی به اندازه یك بند انگشت ولی با قابلیت تبادل قدرتی نزدیك به یك مگاوات برانگیخته شوند تیریستور این چنین كلید است . این كلید اصولاً یك ابزار دو حالتی (قطع و وصل) است ، لكن اگز از خروجی نسبت به زمان میانگین گرفته شود می تواند به طور خطی كنترل شود . لذابرای كنترل محركهای الكتریكی مفید است .

تیریستور به علت قابلیت ارائه یك آمپدانس بی نهایت یا صفر در دو سر خروجی خود یك عنصر ایده ال برای واگردانها (مبدلها) محسوب می شود . سیستم تیریستوری می توان یك منبع قدرت نا مناسب را به یك منبع تغذیه مناسب تبدیل كند . مثلاً ایجاد یك منبع تغذیه جریان مستقیم از یك منبع تغذیه جریان متناوب و یا به دست آوردن یك منبع تغذیه فركانس متغیر از یك منبع فركانس ثابت ،تنوع زیاد الكترونیك قدرت را نشان میدهد .

متوسط ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می آید :

و متوسط جریان بار Ia= Va/R = KVs/R كه T دوره تناوب برش ، K=t1/T كاركرد برشگر و f فركانس برش است . فركانس برش F (یا دوره تناوب برش t) ثابت نگه داشته می شود و زمان روشن بودن ، t1 ، تغییر داده می شود . پهنای پالس تغییر می كند و این نوع كنترل مدولاسیون عرض پالس (PWM) نامیده می شود .

فركانس برش f تغییر می كند. زمان روشن بودن ، t1 ، یا زمان خاموش بودن ، t2 ثابت نگهداشته می شود . این روش مدولاسیون فركانس نامیده می شود . فركانس باید در محدوده وسیعی تغییر داده شود تا محدوده كامل ولتاژ خروجی حاصل شود . این روش كنترل باعث ایجاد هارمونیكهای در فركانسهای غیر قابل پیش بینی می شود و طراحی فیلترها مشكل خواهد بود .

كار برشگر را می توان به دو حالت تقسیم كرد . در حالت 1 برشگر روشن می شود و جریان از منبع تغذیه به بار جاری می شود . در حالت 2 برشگر خاموش می شود و جریان بار از طریق دیود هرز گرد Dm جاری می شود . مدارهای معادل برای این دو حالت در شكل زیر الف نشان داده شده است . شكل موجهای جریان بار و ولتاژ خروجی در شكل زیر ب نشان داده شده است .

اگر زمان خاموشی بویژه در فركانس پایین و ولتاژ خروجی كم طولانی باشد ، جریان بار ممكن است ناپیوسته شود . جریان بار هنگامی پیوسته خواهد بود كه L/R>>T یا Lf>> R باشد .

اصول كار افزایش

از برشگر می توان برای افزایش ولتاژ dc استفاده كرد و آرایش مداری كار افزایش در شكل الف نشان داده شده است . هنگامی كه سوئیچ SW به مدت t1 بسته می شود ، جریان سلف افزایش می یابد و انرژی در سلف L ذخیره می شود . اگر سوئیچ به مدت t2 باز بماند ، انرژی ذخیره شده در سلف از طریق دیود D1 به بار منتقل می شود . و جریان سلف افت می كند . با فرض پیوسته بودن جریان ، شكل موج جریان سلف در شكل پائین ب نشان داده شده است .

هنگامی كه برشگر روشن می شود ولتاژ دو سر سلف عبات است از :

اگر خازن بزرگ CL همانطور كه در شكل بالا الف با خط چین نشان داده شده است ، به دو سربار وصل شود ، ولتاژ خروجی پیوسته خواهد بود و V0 همان مقدار متوسط Va را خواهد داشت .

ولتاژ دو سر بار را می توان با تغییر دوره كاركرد K افزایش داد و حداقل ولتاژ خروجی ، هرگاه K=0 باشد ، برابر Vs است . اما برشگر نمی تواند به طور مداوم روشن باشد تا K=1 شود . به ازای مقادیر K كه به سمت یك میل كند ، ولتاژ خروجی بسیار بزرگ و همانطور كه در شكل بالا ج نشان داده شده است به تغییرات K بسیار حساس می شود .

پارامترهای عملكرد

افزارهای نیمه هادی قدرت احتیاج به حداقل زمانی برای روشن و خاموش شدن دارند . بنابراین دوره كاركرد K را فقط می توان بین حداقل Kmin و مقدار حداكثر Kmax كنترل كرد ، و بدین طریق حداقل و حداكثر ولتاژ خروجی محدود می شود . فركانس سویچینگ برشگر نیز محدود می شود . ضربان جریان بار به طور معكوس به فركانس برش f بستگی دارد . فركانس بایستی تا حد ممكن بالا باشد تا ریپل جریان بار را كاهش دهد و اندازه سلف اضافی سری در مدار بار را به حداقل برساند .

طبقه بندی برشگر

برشگرها را می توان بر حسب جهت عبور جریان و ولتاژ به پنچ نوع زیر طبقه بندی كرد :

برشگر كلاس A

برشگر كلاس B

برشگر كلاس C

برشگر كلاس D

برشگر كلاس E

برشگر كلاس A :جریان بار به داخل بار جاری می شود . همانطور كه در شكل نشان الف داده شده است ولتاژ و جریان بار هر دو مثبت هستند . این برشگر یك ربعی است و مانند یكسو ساز عمل می كند .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل