کاملترین فایل مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند

مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 17 کیلو بایت

مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه :

در ساخت عكس نهایی هوشمند، نمایش اطلاعات برای اتاقهای كپسولی، كاربران، نقش های و سایر اطلاعات، یك مساله اساسی می‌باشند. در این جا ما یك شبكه معنایی به عنوان یك معرفی ( نمایش) ارائه می‌دهیم و توانایی آنرا به عنوان پایه ای برای كار مداومی نمایش می‌دهیم.
مقدمه

چندین سال است كه محقق در مورد مكانهای هوشمند توسعه یافته است. كشف راههای جدید كه یك room می تواند با یك یا تعداد بیشتیرن كاربرد عوامل آنهاارتباط داشته باشد. بیشتر كار شامل تعریف بر هم كنش شخص جدید با این مكانها، ساختن سیستم ها برای ردیابی كاربران و ایجاد استفاده های جدید برای الگوریتمهای یادگیری و طراحی مصنوعی می‌باشد.

همچنانكه استفاده از این محیط های هوشمند (IES) گسترش می‌یابد، آنها ، لزوماً مقادیر همواره در حال تولیدی اطلاعات را در مورد كاربرانشان به منظور وفق دادن با خواسته‌های كاربران جمع آوری می كنند. اطلاعات براساس علاقه مندی های كاربران كه با آنها در ارتباطند، موقعیت آنها ، web page هایی كه آنها ملاقات می‌كند و دیگر جزئیات بیشمار كه ممكن است ما هرگز به آنها توجهی نداشته باشد، جمع آوری می شوند. تماماً این اطلاعات لازمه است كه جمع آوری می شوند و برای این ساختاری محیطی، به طوری كه IE بتواند سیرع ساخته شود، و تصحیح فرضیات را مبنی بر این كه كاربران دوست دارند كه چه كاری بعداً انجام میدهند،سازماندهی كند.

در این جا پروژه Room هوشمند، با آغاز به شناسایی چنین اطلاعاتی (KR) نموده ایم، با استفاده از شبكه های معنایی بر پایه نمایش(معرفی). همانطور كه این بزرگی ادامه یافت، ما آغاز به كشف برخی مزایای ذاتی درا ین رویكرد نموده ایم:

– افزودن اطلاعات جدید به سیستم بسیار سرراست سات، اغلب بسادگی افزون یك واحد داده جدید وگسترش یك lnik مناسب

تعویض اطلاعات یك كار بسیار موضعی است، به ندرت نیاز به تعویض‌های اساسی برای بخشهای گسترده معرفی می‌باشد. به طور مشابه، اطلاعات بی اعتبار اغلب می توانند با الحاق یا جایگزینی به link های جالب انجام شوند.

استنباط كردن نیز سریع و ترسان است. نتایج موثری برای بازیابی همه link های یك نوع جاری یا برون كیف گره وجود دارد.

اعتقادی بر این است كه شبكه های معنایی مناسب ترین معرفی برای گرفتن و در كپسول گذران تعداد بیشمار اطلاعات ورودی به درون محیط هوشمند باشند. در این مقاله، حالتی از انحرافات را بررسی می كنیم كه یك IE به نمایش اطلاعات تحمیل می شود و بحث می كنیم كه شبكه های معنایی با این الزامات موافقند.

2- كار وابسته

تعداد زیادی مجلات وابسته به گسترش تیمهای زمینه گرا وجود دارند. برای محیط های هوشمند ، Dey، Aboud و Selber یك “Toolkit زمینه” برای آشكارسازی حالت یك room و استفاده رخدادهای ورودی برای راه اندازی تغییراتی در رابطه با كاربردهای حساس به زمینه، ایجاد كرده اند. این Tookit قادر به كرابردهای بر پایه موقعیت است كه گروههایی از كاربرانی كه به ساختمان ها وارد و خارج می شوند پیدا می‌كند و برای كنفرانس ها ( مذاكرات) همدستی می‌كند . API ی Lauff برای محاسبات حضور ابزار رودی می گردد و سیگنالهایی به اجزا می فرستد. ساختار عامل بار (OAA) ی Morany cheyrec Martin ، شامل تسهیلاتی برای عمل راه اندازی بر پایه اطلاعات زمینه ای است. در آزمایشگاه، Ajaykulkarni یك سیستم رفتاری كرانش پذیر به نام ReBa ایجاد كرده كه می تواند بسیاری از اعمال دشوار را در به وقایع ایستگاه راه اندازی كند. هر چند، برای همه این چارچوبها ، تفسیر و استنباط كاربردها ،انجام شده كه باید خوشدان تكه های اطلاعات مختلف را با تطبیق و جفت كنند وبه نظر می رسد كه برای گسترش یك معرفی پیوسته از اطلاعات به دست آمده ، انجام شدند.

پروژه آسان زیستی مایكروسافت، برسری معرفی هندسی مكان و استفاده از اطلاعات برای تسهیل هر چه كنش های كاربران كارهایی انجام داده است. اگر چه آنها مقدار زیادی از اطلاعات را از این چارچوب می گیرند، هیچ كوششی برای كپی كردن آن به یك دید بالاتری از اطلاعات انجام نمی‌شود.

3. نمایش اطلاعات و محیط هایی هوشمند :

در بحث بر روی نوع نمایش (معرفی ) كه برای انواع این مكانهای انباری غالب می باشد، می توانیم به الزاماتی نظیر فراهم سازی یك KR توجه كنیم. Davisetal پنج نقش مختلف را كه KRS بازی می‌كند ، مرتب كرده است و در این جا با آنها را در زمینه یك IE امتحان می‌كنیم.

3-1- نماینده هایی برای دنیای واقعی

اولین وجلوترین ، معرفی باید به عنوان یك نماینده محاسبه ای برای هویت های دنیای واقعی عمل كند. در مورد یك فضای هوشمند، بسیاری از هویتهای به آسانی قابل شناسایی هستند مثل كاربران فضاها، خودشان و ابراز درون فضا مثل پروژكتورها ،دوربین ها، نورها ، تجهیزات برقی، كامپیوترها، وغیره برخی ها با سادگی كمتری شناسایی می شوند ولی هنوز نقاط متقابلی درد نیای واقعی بدارند مثل گروههای حرام، نقشهایی كه می‌آفرینند، اعمالی كه برای كارآیی نیاز دارند و غیره. این آیتم‌ها، نیاز دارند كه در KR شامل شوند به طوری كه فضا می تواند در مورد آنها استدلال كند و استنتاجهایی بر پایه آرایش آنها انجام دهد.

یكی از تاثیرات جنبی، این است كه نماینده KR برای یك هویت دنیای واقعی نیاز به پیگردی نزدیك مورد هویت واقعی دارد از استنباط های غیر صحیح دوری كند. این می‌تواند كمك بزرگی كند با استفاده از یك KR كه می‌تواند به سادگی بر اطلاعات جدید شامل طبقات اطلاعات كه در زمان طراحی سیستم طرح ریزی نشده بودملحق شود.

2-3- الزامات وابسته به هستی شناسی

درست همانطور كه KR عنوان می‌كند كه جهان چیست، یك بر روی این كه محیط چه چیزی می‌تواند ببیند و بر روی آن عمل كند ، اعمال شده است، برای مثال ، معرفی اطلاعات برای دواربندی منطقی می تواند مداری مثل یك دسته AND، OR و بدون مدخل را ملاحظه قرار دهد و بنابراین می‌تواند رفتار مدار را بر پایه اعمالی كه این مدخلها انجام می دهند، امتحان كنند. هر چند، مرعفی به آن معناست كه چنین نمایشی احتمالاً عادت نداشته كه سیمهایی را به یكدیگر متصل نشده اند جستجو كند. با جریان الكترون هایی در حین طراحی را امتحان كند. برعكس یك KR كه در سطوح پایین تر از آنالیز مداربندی را در سطوح منطقی مشكل ساز كرده است. Dans et al رجوع می‌كند به فیلتری كه نمایش به عنوان مجموعه ای از انحرافات هستی شناسی دلالت شده با معرفی، به كار می رود.

برای یك IE، هستی شنسای تعریف می‌كند كه IE در جهان چگونه بنظر می رسد. وقتی كه باد روی دوربین، سروكار داریم، آیا مردم را به همان صورتی كه هستند ، می بینید به صورت حبابهایی رنگی كه از طریق room پیدا می كند؟ آیا ما گفتار ورودی را تشخیص می دهیم همانطوری كه به یك شخص تعلق دارد یا فقط به عنوان یك شكل موجی كه از یك میكروفون می آید ؟ در واقع TE نیاز دارد كه در هر دوی این حدود و شاید كمی مابین كار كند، ازوقتی كه دوربین ها فقط قادرند كه حبابهایی را كه می یابند گزارش كمتر ولی این نیاز دارد كه با یك شخص ، در برخی نقاط متحد باشد. بنابراین، KR ، باید بتواند Link های بین این سطوح فراهم كند.

3-3- تئوری استدلال

KR، همچنین، نشان می دهد كه استنباطها چگونه توسط تیمهای استدلال ، ساخته می شوند و پیوندها را در انواعی از استنباط كه توسط سیستم توصیه می شوند، قرار می دهد. برای اكثر قسمتها، IE قیود اضافی بر این نمایش اعمال نمی كند ، هر چند نیاز نیست كه بسیاری از استنباط های آنرا بر زمینه جریان فقط، پایه گذاری كنیم، كشیدن انواع زیادی از اطلاعات را در مورد محیط، شامل حالت های ابزاری، كاربردهای اجرایی جاری، كاربران، حضور ابزار همراه و یك تنوع وسیعی از سایر حسگرها و محركها.، تمام این اطلاعات در استنباطهایی كه IE در حدود جهان دارد، شركت می‌كنند.

3-4 رسانه‌ای برای محاسبه

از وقتی كه KR در فضای محاسبه ای كار می كند، باید قادر باشد كه به طور موثر (كارا) از طریق فرآیندهای محاسبه‌ای ، بدون اشغال زیان، حافظه یا فضای دیسك مفرط، كار كند. به علت مقدار زیادی از طالاعاتی كه IE باید قادر به تولید باشد این احتیاجات شاید بیشتر اهمیت داشته باشد. KR باید قادر به جمع آوری مقادیر زیادی اطلاعات همزمان و link های موثر با همه باشند.
مدیریت جلسه

ما اكنون ساختارهای معنایی را برای كنترل جلسات همانطور كه رخ می‌دهد ، و Link كردن موضوعات مهم جلسه ای كه شركت می كنند، هستیم. اطلاعات نوعی كه در طلو یك جلسه گرفته می‌شود شامل ؟؟ دین جلسه، آیتم های عملی، استدلالهای پشتیبانی و مخالف، و اعتباراتی شامل منابع نمایشی یا شبكه‌ای مردم به عنوان علاقه مندان جلسه، ناشران اسناد، افزایش دهندگان مطلب، link می‌شوند وقتی كه جلسات در محیط های ابزاری رخ می دهند، می توانند به گریذه های ویدوئی یا صوتی در جریان Link شوند.

استفاده از این فلسفه كه جلسات اطلاعات اولیه نیستند، ولی صرفاً یك چارچوب برای سنجیدن و ارسال اطلاعات می‌باشند، موضوعات مورد بحث در نرم افزار مدیریت جلسه،می‌تواند با هم مرتبط شوند. این ، امكان بازبینی طرحها را همانطور كه از بین یك گروه طولانی جلسات عبور می‌كند و پرسش سوالات سیستم را با توجه به موضوعات جاری بحث‌های جلسات قبلی فراهم می‌كند .

6.3 مدیریت موقعیت

اطلاعات مهم دیگری كه IE ها، سروكار دارند، اطلاعات موقعیت است. بطور ویژه این درست است كه شما ابزار دستی در محیط‌هایی مجتمع می‌كنند. این ابزار، ابزار بسیار مفیدی برای هدایت در فضا هستند. به خوبی اطلاعات تسهیم شده با دیگران، ولی نیاز به گروهی نسبت به موقعیت جاری خواهد شد با IR موضعی یا دوربین‌های بر پایه سیستمهای پیگردی، یا از بین سیستمهای گروه مثل شبكه های ؟؟ یا GPS دارند.

یك مساله این است كه تمام این سیستمها، چارچوب مختصات خودشان را برای بیان موقعیت یك شخص، به كار می برند و تفكیك خودشان را برای مختصات فراهم می كنند. به علاوه، پخش در مورد موقعیت، دانه بندی خود را دارد، ؟؟ Amy كجاست؟ احتمالاً باید پاسخ متفاوتی داشته باشد اگر كه تكلیف این است كه تصمیم گیری كنیم كه اوقصد دارد كه كدام ابزار را آدرس دهی كند، و متقابلاً كدام تكلیف تصمیم گیری شده است خواه از طریق پیغام mail ارسال شود یا از طریق صحبت با پیچر خوارانی كار را انجام بدهد. ما شبكه معنایی را برای مجتمع كردن یك زیربنا برای پروژه Room هوشمند استفاده
می كنیم این اجازه خواهد داد كه جمع بندی بین سیستمهای مختصات گوناگون انجام دهیم به همان خوبی كه به كاربران اجازه داده می شود كه بیان های موقعیتی خودشان را مثل در منزل ویژه كنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن

مقاله اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 734 کیلو بایت

مقاله اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه
اجزای تجارت الكترونیكی 1
مدلهای مختلف تجارت الكترونیكی 7
مدل B2B یا تجارت شركت با شركت (تاجر با تاجر) 10
مدل B2C یا تجارت شركت با مصرف كننده (تاجر با مصرف كننده) 23
مقایسه مدل B2B با مدل B2C 28
مدل C2C یا تجارت مصرف كننده با مصرف كننده (مشتری با مشتری) 28
منابع و مآخذ 31

اجزای تجارت الكترونیكی و مدلهای مختلف آن

1-1 اجزای تجارت الكترونیكی

اجزای اصلی تجارت الكترونیكی كه وجوه تمایز آن با تجارت سنتی هستند عبارت از:
الف . سیستم ارتباطی1
سیستم ارتباطی به منزله یك كانال تبادل اطلاعات عمل می كند كه فروشندگان را به خریداران متصل می كند.
ب . سخت افزار2
سخت افزار از نظر فیزیكی امكان اجرای نرم افزار را فراهم آورده و آنرا با سیستم ارتباطی پیوند می دهد.
ج.نرم افزار3
نرم افزار شامل دستورات و عملكرد های لازم مرتبط با تجارت الكترونیكی است . ازجمله این دستورات می توان به موارد زیر اشاره نمود :
• ایجاد و نمای كاتالوگ و ویترینی از كالاها و خدمات دروب سایت
• ایجاد سیستم پرداخت الكترونیكی و انجام پروسه پرداخت
• تضمین امنیت مورد نظر درمعامله (با توجه به پروتوكلهای مشخص و موجود درسیستمهای ارتباطی )
• جمع آوری كلیه اطلاعات و موارد مربوط به تجارت الكترونیكی
• ایجاد زمینه های لازم برای انجام معامله و نقل و انتقال درخواستها و سایر اسناد تجاری

1-1-2 سیستم ارتباطی
سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را بین مشتری و فروشنده بر عهده دارد . برخلاف معاملات انجام شده درتجارت سنتی كه از یك زبان شفاهی و محاوره ای استفاده می كند ، سیستم ارتباطی درتجارت الكترونیكی از یك زبان دیجیتالی واحد بهره می گیرد شكل (1-2).
شكل 1-2 سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارد.
سیستم ارتباطی پهنای باند مورد نیاز برای دسترسی كاربران به شبكه جهانی وب ویا سایتهای خصوصی و همچنین امنیت مورد نیاز درمورد این كه سایت مورد نظر یك سایت جهانی است یا یك سایت داخلی است و یا این كه محدود بین چند شركت است را فراهم می كند شكل (2-2).

شكل 2-2 سیستم ارتباطی پل ارتباط دهنده سایتهای اینترنتی است.

درحقیقت وب شامل یك شبكه جهانی از سیستمهای هوشمند است كه توسط سیستم ارتباطی به یكدیگر متصل شده اند . حتی سیستمها و دستگاههای بی سیم نیز كه نسل جدید و پیشرفته سیستم های هوشمند هستند ، از طریق فناوری سیستم ارتباطی به اینترنت و شبكه های خصوصی متصل می گردند شكل(3-2).
شكل 3-2 سیستم ارتباطی بی سیم.

2-1-2 سخت افزار

لزوم وجود سخت افزار درتجارت الكترونیكی بسیار واضح است . دستگاهها و تجهیزاتی كه كاربران برای اتصال به اینترنت و سایتهای تجارت الكتریكی از آنها سود می برند ، نظیر كامپیوترها یا گوشیهای موبایل و … از سخت افزارهای ضروری درتجارت الكترونیكی هستند كه بدون بكارگیری آنها ، امكان اتصال به وب وجود ندارد شكل(4-2).

شكل 4-2-سخت افزار در تجارت الكترونیكی.

كامپیوترهای سرور، تجهیزات نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی آنها و تجهیزات كمكی مربوط به شبكه ، زیر ساختهای پنهان تجارت الكترونیكی راتشكیل می دهند كه درظاهر دیده نمی شود شكل(5-2).

شكل 5-2 سخت افزارو كامپیوترهای سرور درتجارت الكترونیكی

3-1-2 نرم افزار

نرم افزار به مانند روح پنهان تجارت الكترونیكی است .انواع مختلفی از نرم افزارها درتجارت الكترونیكی نقس اساسی دارند كه شامل سیستمهای عامل1 ، مرورگرها2، مدیریت بانكها3، انجام معاملات4 و … می باشند كه البته درك چگونگی عملكرد پیچیده این نرم افزارها دركنار هم به راحتی میسرنیست . شكل(6-2).

شكل6-2 نرم افزاردرتجارت الكترونیكی.

خوشبختانه ، متخصصین فن مثل نرم افزارنویسان ، معماران سیستمهای كامپیوتری و مشاوران بر این امر واقف هستند كه چگونه نرم افزارهای مختلف رابرای كار هماهنگ درتجارت الكترونیكی سازگار نمایند .شكل(7-2)

شكل 7-2 اجزاء نرم افزاری درتجارت الكترونیكی.

استفاده كنندگان ازتجارت الكترونیكی اگر به بهبود عملكرد و كارایی تجارت الكترونیكی توجه دارند، بایستی ارتباط با متخصصان نرم افزار راحفظ نمایند. به هر حال نرم افزارها و دو جزء دیگر تجارت الكترونیكی یعنی سیستم ارتباطی و سخت افزار به این منظور به وجود آمده اند تا سازمانهای استفاده كننده ازتجارت الكترونیكی بتوانند استراتژی و تاكتیكهای تجاری خود را مشخص نمایند شكل(8-2).

شكل8-2 نرم افزار یكی از نقشهای اصلی تجارت الكترونیكی را برعهده دارد.

2-2 مدلهای مختلف تجارت الكترونیكی

درتجارت الكترونیكی مدلهای مختلفی از معاملات تجاری وجود دارد كه این مدلها برمبنای شخصیت دو طرف معامله تعریف شده اند . بر این مبنا 9 مدل مختلف تجارت الكترونیكی به ترتیب زیروجود دارد:
ا.مدلB2B یا مدل تجارت شركتها با شركتها (Business to Business):دراین مدل فروشنده و خریدار هردو شخصیت حقوقی هستند. یعنی شركت با شركت یا تاجر با تاجر.
2.مدلB2C یا مدل تجارت شركتها با مصرف كنندگان (Business to Consumer): دراین مدل فروشنده شركت یا تاجر است و خریدار ، مصرف كننده كالا یا خدمات میباشد.
3.مدل C2C یا مدل تجارت مصرف كننده (Consumer to Consumer): دراین مدل دو طرف معامله یعنی هم فروشنده و هم خریدار هر دو مصرف كننده هستند .
4.مدل G2G یا مدل تجارت دولتها با دولتها (Goverment to Goverment): دراین مدل ، تجارت بین دولتها به عنوان فروشنده و خریدار صورت می گیرد.
5.مدل G2B یا مدل تجارت دولتها با شركتها(Government to Businees): دراین مدل فروشنده دولت و خریدار شركتها هستند مثل مواقعی كه اطلاعات مورد نیاز درباره مناقصه ها و مزایده ها و قوانین و مقررات از دولت به شركتها فروخته می شود.
6.مدلG2C یا مدل تجارت دولتها با مصرف كنندگان (افرا) (Government to Consumer):
در این مدل فروشنده ، دولت و خریدار اشخاص حقیقی یا مصرف كنندگان هستند مثل تعامل دولت با مشتری مراكز دولتی و ارباب رجوع.
7.مدل B2G یا مدل تجارت مصرف كننده با دولتها(Consumer to Goverment): دراین مدل فروشنده اشخاص حقیقی یا مصرف كننده وخریدار دولت است مثل پرداخت مالیات به دولت و انتقال شكایات و نارضایتیها از سیستم های دولتی ازمردم به دولت.
8.مدل C2G یا مدل تجارت مصرف كننده با دولت ها (consumer to Goverment): دراین مدل فروشنده اشخاص حقیقی با مصرف كنند و خریدار دولت است مثل پرداخت مالیات به دولت و انتقال شكایات و نارضایتیها ازسیستم های دولتی از مردم به دولت.
9.مدل C2B یامدل تجارت مصرف كنندگان با شركتها (Consumer to Business): دراین مدل فروشنده مصرف كننده و خریدار شركتها یا تجار هستند تماس مشتری با شركتها برای درخواست اطلاعات درمورد قیمت و كیفیت كالاها و خدمات.
به طور كلی فرآیند تجارت الكترونیكی را می توان با مدل زیر كه به مدل Clark معروف است نشان داد. البته این مدل بیشتر نشان دهنده عملیات G2C G2B B2C B2B است و امروز به عنوان یك مدل مرجع مخصوصاً درتجارت الكترونیك B2C به كارمی رود.(شكل 9-2)

• لایه انتقال (Transport Layer)
لایه انتقال یك اتصال اولیه با اینترنت برقرار می كند . ای كار تقریباً به صورت كامل به وسیله پروتوكلهای TCP/IP و سرویسهای DNS كه شبكه های دولتی و سرویس دهنده های خصوصی ارائه می دهند، انجام می شود. این سرویسها تقریباً درهمه جای دنیا به صورت Dial-up یا مستقیم وجوددارند .به جز استفاده معمولی، از این لایه می توان برای ایجاد ارتباط خصوصی بین شركای تجاری یا ساختن یك شبكه امن برای تأمین منابع استفاده كرد.
• لایه شبكه های خصوصی مجازی(Virtual Private Networks)
وقتی كه ارتباط اولیه یا اینترنت برقرار شد ، ممكن است نیاز به یك تعداد ارتباط بین شركای تجاری به وسیله یك شبكه خصوصی مجازی (VPN)بهترین كارایی خود را درساختار سرویسهای ارتباطی داخلی یك كمپانی دارد.
• لایه سرویسهای وب (Wev Services)
دردهه گذشته سرویسهای زیادی دروب به وجود آمده اند و همه كمپانیها درتلاش برای حضور دراینترنت هستند. وقتی كه انتقالات و ارتباطات كاری به صورت كاملاً امن و مطمئن دراینترنت رایج شوند، تجارت الكترونیكی جای خود را به طور كامل در وب باز می كند . استفاده كامل از این لایه به لایه های بالاتر نیز بستگی دارد.

• لایه های سرویسهای پست الكترونیكی (E-mail Services)
سرویسهای وب كه روشهای مختلف انتقال را ارائه می دهند فراگیرترین سرویسهای موجود نیستند زیرا به ارتباطات بسیار پرسرعت بین سرویس دهندگان وب نیاز دارند. این گونه سرویسها هنوز به صورت محدود وجوددارند و دربعضی كشورها به خصوص كشورهای درحال توسعه بسیار كم هستند . رایج ترین سرویسی كه همراه و دركنار سرویس وب برای تكمیل آن كار میكند ، پست الكترونیكی است .
• لایه كانال امن (Secure Channel)
سرویسهای وب توانایی ایجاد ارتباطات مطمئن بین سرویس دهندگان وب را دارند كه این درحالتی كه رمزگذاری و امضاء وجود دارد بسیار مؤثر است. ولی ارتباطات فقط بین شركای تجاری شناخته شده انجام نمی شود، بلكه برای انتقالاتی مثل خرید یا كارت اعتباری نیز وجود دارند. به همین دلیل بعضی از اتحادیه های بزرگ از كانالهای امن برای امنیتشان استفاده می كنند. درجاهایی كه ارتباطات بین سازندگان و فروشندگان اینترنت با سرعت بالا وجود دارد این راحتترین روش برای بوجود آوردن امنیت است.
• لایه سرویسهای رسیدگی به پیغام(Message Handling Service)
همه لایه های سرویس دهی كه درزیر لایه رسیدگی به پیامها (MHS) قراردارند قابل دسترسی و تقریباً استاندارد شده هستند ولی هنوز یك استاندارد ثابت برای MHS دربازار وجود ندارد. درلایه سرویسهای رسیدگی به پیامها یك سری تواناییهای ایجاد امنیت نیز جود دارد كه دركنار لایه های دیگر سرویسهای امنیتی مثل امضاء دیجیتالی، رمزگذاری اسناد و رسیدهای دیجیتالی كه در B2B به آنهانیاز است را فراهم می كند.
• لایه سرویسهای ثبتی (Registry Services)
استفاده فراوان از B2B به موجودیت Registry بستگی دارد Regostry ها برای B2B مثل دفتر تلفن برای سیستم تلفن هستند اولین شركتهایی كه برای به وجود آوردن Registry ها وارد عمل شدند. Microsoft IBM و Ariba هستند كاری كه آنها كردند این بود كه به هركس اجازه ورود اطلاعاتش را دریك سرویس ثبت توزیع شده (كه به وسیله سرویس دهنده های Microsoft و IBM پشتیبانی می شوند) را دادند. این Registry ها شامل اطلاعات ارتباطی و لیست سرویسهای وب می شوند.
• لایه ساختار كلید عمومی (Public Key Infrastructure)
ایجاد امنیت به وسیله استفاده از رمزگذاری دیجیتالی یا امضاء دیجیتالی فراهم می شود. امروزه در روش كلی بری رمزگذاری دیجیتالی داده ها استفاده می شودكه عبارت اند از روش متقارن یا كلید خصوصی و روش نامتقارن یاكلید عمومی.(درخصوص روشهای رمزگذاری درفصل پنجم توضیحات كامل ارائه شده است.)
لایه PKI وظیفه ایجاد امنیت را انجام می دهد و تازمانی كه نتواند امنیت را برقراركند، B2B نمی تواند جهانی باشد امروز سعی زیادی برای پیشرفته كردن لایه PKI وجود دارد.

-2 مقایسه مدل B2B با مدلB2B

جدول 1-2 مدل تجارت B2B و B2C را با هم مقایسه كرده است:

6-2 مدل C2C یا تجارت مصرف كننده بامصرف كننده (مشتری با مشتری)
این مدل همان طور كه ازنام آن پیداست بین دو طرف معامله كه هر دو مصرف كننده نهایی هستند صورت می گیرد. درحقیقت دراین مدل انواع مزایده ها و مناقصه ها و حراجیها برروی وب انجام می گیردبه این صورت كه هر فروشنده ای كالا یاخدمات مورد فروش خود را بروی یك سایت واسطه عرضه می كند و درطرف مقابل نیز خریدار كالا یا خدمات مورد نیاز خود را با مراجعه به سایت واسطه مذكور جستجو می كند و پس از یافتن آن و توافق با فروشنده بر سر قیمت آن، معامله انجام و پول پرداخت و كالا یا خدمات تحویل می گردد و دراین میان سایت واسطه مبلغی را به عنوان كارمزد معامله ازدو طرف اخذ می كند . دراین نوع تجارت الكترونیكی و درسایتهای مدل C2C تقریباً هر نوع كالا یاخدماتی را می توان یافت كه یك فروشنده به امید یافتن خریداری برای آن و فروش به بالاترین قیمت آنها را عرضه می كند.
ازمعروفترین و موفقترین شركتها درزمینه مدل C2C، شركت eBay می باشد كه روزانه درسایت این شركت میلیونها دلار معامله بین مصرف كنندگان به طور مستقیم انجام میگرد و اگر چه شركت مذكور حق الزحمه ناچیزی رابابت هر معامله دریافت می كند ولی با توجه به حجم زیاد معاملات صورت گرفته دراین سایت ، درآمد شركت eBay بسیار بالاست.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان

مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 21 کیلو بایت

مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب:
موضوع صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………. 3

عوامل افزاینده‌ی تاثیرات منفی طلاق…………………………………………………………… 6

برخورد كودكان با طلاق…………………………………………………………………………… 10

اثرات كوتاه مدت طلاق بربچه ها………………………………………………………………… 12

سازگاریهای بعد از طلاق………………………………………………………………………….. 13

اثرات دراز مدت طلاق………………………………………………………………………………. 14

تاثیر تعارضهای وفاداری روی كودك………………………………………………………… 18

ائتلاف اتحاد خانوادگی……………………………………………………………………………… 24

اعمال موثر در كاهش تاثیرات منفی طلاق……………………………………………………. 28

منابع ……………………………………………………………………………………………………… 30

مقدمه:

وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته می شود، چه تاثیری بر والدین وفرزندان به وجودمی آورد؟به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ می دهد. والدین باید یادبگیرند كه چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود وهم برای فرزندانشان كنار بیایند.

نكته مهمی كه باید خاطرنشان كنیم این است كه این موضوع مورد اختلاف وبحث است كه آیا اثرات منفی طلاف نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه كه منجر به طلاق می شود. به عبارت دیگر آیا صدماتی كه به كودك وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است كه در نتیجه طلاق انجام می شود یا نتیجه كشمكش والدین ، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به كشمكش با خانواده مربوط می شود وتنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممكن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی كه در خانواده بدون طلاق زندگی می كنند نیز احتمال دارد با مشكلات مشابهی برخورد كنند.(وینستوك وكین،2002)

پیشینه نظری
نظریة وابستگی

باولبی مبدع نظریة وابستگی است. او به بررسی تاثیر غرایز و نیز محیط در رشد كودك پرداخت. ریشه این نظریه را می توان در رفتارگرایی دانست- مطالعة رفتار اجتماعی و خانوادگی پرندگان و حیوانات هر یك از انواع در بدو تولد صاحب ذخیرة رفتاری ویژة نوع خودش است. در ایجاد هر یك از انواع رفتار مراحلی بحرانی وجود دارد و محركها و پاسخهای محیطی این رفتار را برمی انگیزاند یا خاموش می كنند. رخدادهای این مراحل بحرانی در ایجاد یا عدم ایجاد پاسخ ها، شدت سركوب و اشكال حركتی آنها و نیز محركهای خاصی كه آنها را فعال می كنند یا پایان می بخشند تاثر می گذارند. رفتار حاكی از وابستگی بخشی از ذخیرة رفتاری نوزاد است. هدف آن حفظ نزدیكی با مادر برای تضمین بقاست. مادر لزوما مادر بیولوژیكی یا حتی مونث نیست، باولبی در نوشته های بعدیش متوجه شد نقشهای خانوادگی قابلیت تعویض پذیری دارند. نوزاد با انواع متعدد رفتار نزدیكیش را حفظ می كند: با گریه، لبخند، چسبیدن، دنبال كردن. پاسخ مناسب مادر به این رفتارها خاتمه می دهد. رفتار حاكی از وابستگی غالبا احساس عمیقاً دوگانه عشق و نفرت را به همراه دارد، حال آنكه احساس عشق و امنیت دوگانگی را تحلیل می برد و در محیط ایجاد اعتماد می كند. وابستگی در سه ماهة آخر سال اول بسیار شدید است و در سال دوم و سوم با شدت كمتری ادامه می یابد. پس از این دوره كودكان قادر می شوند جداییهای كوتاه مدت را تحمل كنند. رفتار وابستگی در وضعیتهایی كه مایة ترس و ناشادمانی است تشدید می شود؛ مثلا در بیماری،‌ تاریكی، و محیط ناآشنا. كودكان وابسته و دارای احساس امنیت، كه نیازهاشان برطرف شده باشد، بیش از كودكان وابسته ای كه احساس امنیت نمی كنند قادرند جدایی را تحمل و جهان اطراف را كشف كنند. باولبی تمایل به تك شكلی را مسلم می دانست- بیشتر كودكان به تصویر مادر واحد وابسته می شوند. (والچاك، 1366).

باولبی تعدادی واكنش های مشترك را كه به دنبال گسستن یك پیوند وابستگی در اثر جدایی پدید می آیند كشف كرد. او سه مرحله را شناسایی كرد: اعتراض،‌ یاس، و كناره‌جویی. به اعتقاد او، جدایی ممكن است تاثیرات زیان آوری در سلامت روانی،‌ چه در كوتاه مدت و چه در درازمدت، بگذارد.

عقاید باولبی مباحثات بسیاری به دنبال داشته است. آنچه بیش از همه تردید ایجاد كرد، مسئلة تمایل به تك شكلی است، اینكه آیا «مادر» لزوماً باید مونث باشد، و اینكه پیامدهای پایدار جدایی كدام اند. گفته اند كه «محرومیت از مادر» مفهومی غیردقیق است. با همة اینها تقریبا همه توافق دارند كه ایجاد و استحكام پیوند با یك یا چند فرد كه عشق و امنیت می بخشند برای رشد سالم ضروری است. گسیختن این پیوند مسبب رنج روحی و خشم می شود. این نیاز به پیوند داشتن یا ترجیح دادن یك فرد به دیگری تا بزرگسالی ادامه می یابد. به قول خود باولبی، «بسیاری از قوی ترین عواطف انسانی در زمان شكل گیری،‌ ادامه، گسیختن و تجدید پیوندهای احساسی بروز می كنند.» از دست دادن افراد مهم در زمان بزرگسالی در اثر مرگ یا علل دیگر مثل طلاق، واكنشها و مراحل روشن و قابل تشخیصی به دنبال دارد: كرختی و ضربة ناشی از تاثیر اولیه؛ جستجو و دلتنگی؛ از هم پاشیدگی سازمان زندگی و یأس؛ تجدید سازمان محدود. واكنشهای بیمارگونه نسبت به از دست دادن شامل افكار اولیه، غصه خوری طولانی، عدم توانایی در دست كشیدن از فرد دست رفته و تجدید سازمان زندگی خود بدون وجود اوست. (راتر،‌1972)

عوامل افزاینده تأثرات منفی طلاق

درك یك بچه از طلاق به سن وهمچنین به تاریخچه استرس ونگرانیهای او بستگی دارد. وقتی وقایع استرس زا بیشتر از عوامل حمایتگرانه می شوند، حتی یك بچه مقاوم هم دارای مشكلاتی می شود، تحقیقات نشان می دهد كه عوامل مشخصی می توانند كودكان را در خطر بیشتری برای ناسازگاری با شرایط موجود قرار می دهند. بعضی از این عوامل غیر قابل تغییرند وبعضی قبل از طلاق وجود دارند . بعضی از این عوامل فشار بسیار زیادی در زمان طلاق بر روی بچه ها وارد می آورند وبعضی نیز بعداز طلاق بچه ها را تحت تاثیر قرار می دهند.(همان)

جنس: پس از طلاق پسرها بیشتر از دختران در خطر هستند. كودكان تمایل دارند كه بعد از طلاق برای دستیابی به حمایت عاطفی به سمت معلم خود بروندكاری كه برای دختران راحت تر از پسران است. تاثیر دیگر این است كه پسران معمولاً شامل موارد زیر است1- پسران رفتار شایسته اجتماعی كمتری از دختران نشان می دهند. پسران بیشتر توقع دارند ، پرخاشگرانه ، ناپخته ترند ومشكلات بین فردی بیشتری دارند.2- پسران رفتار تنبیهی وناپایدار بیشتری از والدین سرپرست خود دریافت می كنند. 3- پسران مشكلات بیشتری در مدرسه، در رفتار، پرخاشگری وتكانشی بودن دارند (فارستبرگ،1987)

سن كودك: سن كودك اغلب بر شدت شوك روانی تاثیر می گذارد.

كودكان شیرخوارو نوپا:

اگر چه اطلاعات كمی در مورد تاثیر طلاق روی بچه های شیرخوار ونوپا در دست است، والدین باید توجه كنید كه كودك به چه كسی بیشتر وابسته است: كودك ممكن است رفتارهای خاصی را بر طبق وابستگی اولیه انتظار داشته باشد كه برای او محیط امن وبی خطری را فراهم میكند. والدین باید حداكثر تلاش خود را بكنند كه رفتارهای مشابه را ادامه می دهند تا كودك با موفقیت رشد كند. كه اگر وابستگی اصلی كودك به مادر باشد ومادر از نظر فیزیكی غیر قابل دسترس شود. برای مثال او باید سركار برود. این میتواند نتایج ناراحت كننده ای روی بچه ها داشته باشد. تحقیقات نشان می دهد كه كودكان نوپا ممكن است در رفتارهایشان پسرفت داشته باشند. (برای مثال، مهارت های آموزش دستشویی رفتن را از دست بدهند، به بزرگتر بیشتر بچسبند) این كودكان ناراحت وآزرده به نظر می رسند. آنها ممكن است همچنین با مشكلات خواب وخوردن مواجه شوند.
سنین 3 تا 9 سال

در سنین 3 تا 6 كه سنین قبل از مدرسه را تشكیل می دهد، بچه ها تمایل به خود محوری دارندكودكان تمایل دارند كه خودشان را برای طلاق سرزنش كنند این كودكان درحالیكه خود را مسئول طلاق می دانند، احساس می كنند كه قدرت این را دارند كه پدر ومادر را دوباره به هم پیوند دهند(برای مثال، اگر من خوب باشم ، بابا دوباره بر می گردد) در این سن كودك راههای خروج اجتماعی كمتری از بحران دارد. بنابراین نقش والدین بیشترین اهمیت رادارد. اگر چه این كودكان طلاق را بهتراز بچه های كوچكتر درك می كنند، ولی تمایل بیشتری برای احساس نارارحتی وغم دارند. افسردگی در این كودكان شایعتر است. بچه های بزرگتر در این محدوده سنی كمتر خود محور هستند. كودك از سرزنش خودش به سرزنش یكی از والدین تغییر می كند. كودك هر چه بزرگتر شود نسبت به یك یا هرد و والد خشم بیشتری را نشان مید هد.
ائتلاف و اتحاد خانوادگی

تضاد روحی كه بچه ها بعد از طلاق با آن روبه رو می شوند، اغلب نتیجة دسته بندی، و زیاده روی در كار ائتلاف و اتحادی است كه اعضای خانواده با یكدیگر برقرار می‌كنند.

در خانواده ای سالم كه روابط صحیحی بر آن حاكم است، پیوند عاطفی اصلی، اتحاد یا حس تعهد و وفاداری معمولاً بین پدر و مادر برقرار است. در این نوع خانواده ها، كودكان معمولاً مختار و مجاز هستند. هم به پدر و هم به مادر نزدیك شده، ارتباط برقرار كنند. در بسیاری از خانواده ها كه گرفتار مسائل خانوادگی شدید هستند و ازدواجهایی كه به طلاق منتهی می شود، پدر و مادر نتوانسته اند پیمانی با یكدیگر ببندند، كه دیگران نتوانند خللی در آن به وجود آورند. این نوع والدین معمولاً پیوند عاطفی اصلی را با یك یا چند نفر از بچه ها برقرار می‌كنند. زوج دیگر معمولاً در این جمع بیگانه است و راهی به آن ندارد و طبیعی است از این طرد شدن و كنار زده شدن است احساس رنجش می‌كند. به بچه ها در این دسته بندی این طور القا می‎شود كه در صورت نزدیك شدن به زوج بیگانه، آنها به ائتلاف اصلی خیانت كرده اند. یكی از راههای پی بردن به پیمانهای خانوادگی رسم طرح اتحاد خانوادگی است كه میان اعضای خانواده برقرار می‎باشد. سه نقشه نسلی از همه اعضای خانواده، اجداد پدری و مادری، والدین و بچه ها رسم كنید. (به نمونه زیر توجه كنید) پرسشی كه باید به آن پاسخ داده شود این است: چه كسی طرفدار چه كسی است؟ به پیوندهای نزدیك عاطفی و ارتباطهای فیمابین فكر كنید. آن دو نفری كه اتحاد اصلی میان آنها برقرار است چه كسانی هستند. پدر و مادر؟ یا زوج دیگری یا اعضای همجنس مثل مادر و دختر؟

چه ائتلاف یا پیوندی میان دو دیگر اعضای خانواده وجود دارد؟ مانند اجداد با والدین ، فرزند با فرزند؟ آیا دسته بندی یا دسته بندی فرعی وسیعتری میان سه نفر یا بیش از سه نفر از اعضای خانواده وجود دارد؟ دور اعضای هر یك از دسته های فرعی را با یك دایره خط بكشید. چه كسانی بیرون از این گروههای بزرگتر قرار می گیرند. آیا فردی از اعضای خانواده هست كه به هیچ یك از دسته های فرعی تعلق نداشته باشد؟ آیا همه بچه ها طرفدار یكی از والدین هستند و از دیگری جانبداری نمی كنند؟

در نمودار نمونة زیر، مادر و پدر پیوند عاطفی اصلی را تشكیل نمی دهند، در عوض مادر و دختر بزرگتر با هم پیوند بسته اند. ضمناً دختر بزرگ ، مادر و مادرمادر هم یك دسته فرعی یا ائتلاف خانوادگی تشكیل داده اند. لذا اگر دختر بزرگتر بعد از طلاق تمایل داشته باشد كه با پدر ارتباط بیشتری برقرار كند، ممكن است احساس گناه كند چون پیمان دیرینه ای كه با مادر داشته، با نزدیكی به پدر، شكسته می‎شود. چنین دختری احساس می‌كند باید ارتباط با پدر را فدای حس وفاداری خود نسبت به مادر نماید. احتمال اینكه این دختر پس از طلاق گرفتار مسائل و عوارض ناشی از آن شود، به مراتب بیش از خواهر و برادر كوچكتر اوست زیرا هر دو آنها در برقراری ارتباط با پدر و مادر، از او آزادتر هستند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟

مقاله Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟ در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 573 کیلو بایت

مقاله Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟ در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

MS SQL Server یکی از سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطه ای (Relational) است که توسط شرکت مایكروسافت ارائه شده است . SQL Server از مدل سرویس دهنده – سرویس گیرنده (Client/Server) تبعیت می نماید . در این مدل ، درخواست های (InQuery) سرویس گیرندگان برای سرویس دهنده ارسال و در سمت سرویس دهنده بررسی و آنالیز می گردند . در ادامه ، پردازش های‌ مورد نیاز بر روی اطلاعات ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی انجام و در نهایت ، نتایج برای سرویس گیرنده ارسال خواهد شد .MS SQL Server با استفاده از مجموعه عناصری ( Components ) كه به صورت هدفمند اجراء می­گردند ، قادر به تامین نیازها و درخواست ها از مخازن داده (Data Storages) می باشد . مخازن داده در SQL Server به دو روش زیر مدیریت می گردند :

OLTP ( برگرفته از OnLine Transaction Processing System )
OLAP ( برگرفته از OnLine Analytical Processing System )

در مدل OLTP ، مخازن داده به صورت جداول رابطه ای که عموما” به جهت جلوگیری از تکرار و ناهمگونی اطلاعات به صورت هنجار (Normalize) درآمده اند ، سازماندهی می شوند. این نوع از بانک های اطلاعاتی برای درج و تغییر سریع اطلاعات توسط چندین کاربر بطور همزمان مناسب می باشند . در مدل OLAP مخازن داده جهت تجزیه و تحلیل و خلاصه سازی حجم زیادی از اطلاعات سازماندهی می شوند . مخازن داده و ارتباط بین اطلاعات در این مدل توسط SQL Server مدیریت می گردد .

یکی از اهداف مهم سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی ، قابلیت رشد و توسعه (Scalability) است . MS SQL Server مجموعه ای از پتانسیل ها را به منظور تامین هدف فوق ارائه نموده است كه به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد :

قابلیت کار با بانکهای اطلاعاتی حجیم (در حد ترابایت)
قابلیت دسترسی هزاران کاربر بطور همزمان به بانک اطلاعاتی
قابلیت خود سازگاری (Self Compatibility) . با استفاده از ویژگی فوق ، منابع مورد نیاز هر كاربر (نظیر حافظه ، فضای دیسک و …) به محض اتصال به سرور (Log in) به صورت اتوماتیك به وی تخصیص داده می شود و پس از Log off ، منابع اختصاص یافته به منظور استفاده سایر كاربران آزاد می شوند .
قابلیت اعتماد و در دسترس بودن (Reliability) . با استفاده از ویژگی فوق می توان بسیاری از فعالیت های مدیریتی را بدون توقف سرور انجام داد (نظیر BackUp) .
برخورداری از سطوح امنیتی بالا . بدین منظور اعتبار سنجی کاربران توسط SQL با اعتبار سنجی ویندوز تجمیع می گردد . در چنین مواردی ، ضرورتی به تعریف کاربر در MS SQL نخواهد بود و اعتبار سنجی وی توسط ویندوز انجام خواهد شد .
پشتیبانی از حجم بالائی از حافظه در سرور (در نسخه 2000 تا 64 گیگابایت و در نسخه 2005 متناسب با حافظه ای كه سیستم عامل از آن حمایت می نماید ) .
استفاده از چندین پردازنده به صورت موازی (در نسخه 2000 تا 32 پردازنده همزمان و در نسخه 2005 محدودیتی وجود ندارد )
پشتیبانی از لایه ها و سوکت های امنیتی نظیر SSL ، خصوصا” جهت استفاده در وب .

یکی دیگر از ویژگی های مهم سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی‌ ، ایجاد تسهیلات لازم به منظور مدیریت بانك های اطلاعاتی است . SQL Server با ارائه برنامه های جانبی نظیر Enterprise Manager استفاده و مدیریت بانک های اطلاعاتی را آسان نموده است . MS SQL Server بطور اتوماتیک در Active Directory ثبت می شود (Register) ، بنابراین کاربران شبکه به راحتی می توانند آن را در Active Directory جستجو و در صورت نیاز به آن متصل شوند . همچنین ، MS SQL Server توسط IIS پشتیبانی می گردد و مرورگرها با استفاده از پروتکل HTTP قابلیت استفاده از آن را خواهند داشت .

از جمله نكات مهم در خصوص MS SQL Server ، اجرای آن به صورت یك سرویس است . بنابراین ، در صورتی كه كاربری به ماشینی كه MS SQL Server بر روی آن اجراء شده است ، Log on نكرده باشد ، همچنان سیستم در دسترس كاربران خواهد بود . علاوه بر این ، می توان از سیستم مانیتورینگ ویندوز به منظور مانیتورینگ SQL Server استفاده نمود . یکی از مهمترین و شاخص ترین ویژگی های MS SQL Server که از نسخه 2000 در آن ایجاد شده است ، امکان نصب چندین نسخه SQL بر روی یک ماشین می باشد (Multi Instance) ، بطوریکه هر یک از نسخه ها فایل های باینری مخصوص به خود را داشته و بطور جداگانه مدیریت و راهبری می گردند ، ولی تمام نسخه ها بطور همزمان اجرا می شوند (دقیقا” مشابه این است كه چندین نسخه بر روی چندین كامپیوتر نصب شده باشد ) .

با توجه به این كه نسخه (Instance) قراردادی فاقد نام است و سایر نسخه ها می بایست دارای نام باشند به آنها نسخه های دارای نام (Named Instance) می گویند . نسخه های دارای نام را می توان هر زمان نصب نمود (قبل و یا بعد از نسخه قراردادی) . ابزارهای همراه SQL نظیر SQL Enterprise Manager یک مرتبه نصب خواهند شد و در تمامی نسخه های SQL به صورت مشترك استفاده خواهند شد .

تاكنون نسخه های متعددی از MS SQL Server ارائه شده است . استفاده از نسخه های 2000 و 2005 بیش از سایر نسخه ها ، متداول است . هر یک از نسخه های MS SQL Server ، در مدل های مختلف ( با توجه به نوع استفاده و اندازه سازمان متقاضی ) ، ارائه شده اند كه در یك مقاله جداگانه به بررسی‌ ویژگی هر یك از آنها خواهیم پرداخت .

فهرست مطالب

1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2- تاریخچهSql Server………………………………………………………………………………….. 1

2-1- Sql Server چیست ؟………………………………………………………………………………………… 2

2-2- اهداف Sql Server……………………………………………………………………………………………. 3

3-آشنایی با Analysis Services و نحوه نصب آن…………………………………………………………………… 4

4- نصب پایگاه داده و منبع آن…………………………………………………………………………………………………… 6

5- نحوه ایجاد Cube……………………………………………………………………………………………………………. 10

6- پیمانه چیست؟ 11

6-1- نحوه اصافه كردن بعد به مكعب……………………………………………………………………………….. 14

6-2- طراحی منبع و پردازش مكعب ………………………………………………………………. 16

6-3- ایجاد مكعب پدر و فرزند………………………………………………………………………………………. 18

6-4- ویرایش اطلاعات مكعب …………………………………………………………………….. 20

7- سرجمع (Aggregation) چیست؟……………………………………………………………………. 23

7-1- درك مفاهیم انبار كردن داده ها ………………………………………………………………. 24

7-2- درك مفاهیم انبار داده خاص (Data Marts)……………………………………………… 25

7-3- ایجاد انبار داده ها ……………………………………………………………………………. 26

8- سرویسهای Meta data………………………………………………………………………………. 27

9- عضو محاسبه شده Calculated Member ………………………………………………………… 28

9-1- ایجاد عضو محاسبه شده………………………………………………………………………. 28

9-2- چگونگی مشاهده اطلاعات عضو محاسبه شده…………………………………………………. 33

9-2-1- Roles در مكعب چیست ؟……………………………………………………….. 34

9-2-2- نحوه ایجاد Role در مكعب………………………………………………………. 35

9-2-3- نحوه ایجاد Role در بانك اطلاعات ………………………………………………. 37

9-2-4 – خواص اعضا (member property)…………………………………………… 38

10- نحوه ایجاد Member Property………………………………………………………………….. 38

11- ایجاد ابعاد مجازی ……………………………………………………………………………………. 39

12- استخراج داده چیست ؟ ( Olap Data Mining)……………………………………………… 41

13- نحوه ایجاد Data Mining Model………………………………………………………………… 42

14- فهرست منابع 47

مقدمه :

امروزه پس از جمع آوری و بدست اوردن اطلاعات ، تجزیه و تحلیل داده ها ، یكی از مهمترین كارهای بانك های اطلاعاتی می باشد . بر همین اساس اكنون یكی از مهمترین معیار تشخیص بانك اطلاعاتی برتر ، امكانات تجزیه و تحلیل داده ها در آن بانك می باشد .

از جمله فناوریهای جدید در جهت تحلیل داده ، سیستم Olap می باشد . Olap كه در چند سال اخیر مطرح گشته است و هر ساله راه تكامل خود را طی می نماید یك قابلیت وصف ناپذیر در جهت بدست آوردن اطلاعات كامل تر و دقیق تر از داده های موجود در پایگاه داده ها می باشد .

درسالهای گذشته و قبل از مطرح شدن عملیات Olap ، نگهداری اطلاعات گذشته یا انباركردن داده ها مطرح نبود اما اكنون جهت تحلیل داده ها برای انجام عملیات Olap نیازمند انبار كردن داده ها

می باشیم .

جهت بررسی به عملكرد Olap میتوان به نرم افزار های پایگاه داده قدرتمند مانند Sql Server یا Oracle مراجعه نمود و با نحوه عملیات Olaping آشنا شد .

بر همین اساس از آنجا كه كار با Sql Server راحت تر و در عموم بیشتر كاربرد دارد و همچنین آشنایی با آن نزد برنامه نویسان پایگاه داده بیشتر است ، بحث Olaping در این مقاله در Sql server 2000 مطرح می گردد .

تاریخچه SQL SERVER :

IBM در دهه ?? زبانی با نام SEQUEL را خاص پرس و جو (QUERY) از پایگاههای داده ابداع کرد این واژه معادل زبان پرس و جوی ساخت یافته می باشد .

به مرور بخشهای جدیدی به این زبان اضافه شد تا جاییکه دیگر نه تنها برای پرس و جو بلکه برای ساخت و مدیریت پایگاههای داده و موتور ایمنی پایگاه داده نیز بکار می رفت . IBM این زبان را به عموم عرضه کرد و پس از آن SQL نامیده شد .

موتور پایگاه داده امروزی ویرایش متعددی از SQL را بکار می برند . ویرایش مورد استفاده SQL SERVER نیز (T-SQL) TRANSACT –SQL نام دارد .

مایکروسافت در ابتدا SQL SERVER را با همکاری SYBASE برای اجرا در محیط OS/2 طراحی کرد ، هنگامیکه مایکروسافت و IBM از هم جدا شدند ، مایکروسافت کار را با سیستم عامل جدید و شبکه خود تحت عنوان سرویس دهنده پیشرفته ویندوز NT ادامه داد . در این مقطع مایکروسافت تصمیم گرفت SQL SERVER را شخصا برای محصول جدید خود NT توسعه دهد. نام این محصول جدید SQL SERVER 4.2 بود که بعدها به 4.21 ارتقا یافت .

پس از جدا شدن مایکروسافت و SYBASE ، شرکت اخیر موتور پایگاه داده خود را برای اجرا بر روی ویندوز NT توسعه داد . این محصول (SYBASE ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE ) نامیده میشود .و مایکروسافت ویرایش 6 وسپس 5/6 را عرضه کرد . ویرایش 7 این محصول با قابلیت اجرا در محیط های NT و ویندوز های 95 و 98 معرفی شد . در این ویرایش تفکیک عمده ای نسبت به کد SYSBASE ایجاد شده است .

ویرایش های قبلی از این نظر بسیار وابسته به SYBASE بودند . اما در ویرایش ? تیم مایکروسافت بتدریج کد مزبور را دوباره نویسی کرد و آن را تغییر داد . این شرکت ضمن ساختار دهی مجدد هسته مرکزی موتور پایگاه داده ، یک بهینه ساز پرس و جوی پیشرفته و پیچیده و یک موتور ذخیره سازی پایگاه داده پیشرفته را نیز معرفی کرد .

Sql Server 2000از این کد جدید بهره می گیرد و دارای ویژگیهای قابل ملاحظه ای می باشد . همچنین قابلیت اطمینان ، در دسترس بودن محصول و توسعه پذیری آن افزایش یافته و در کل کار را برای راهبران پایگاه داده ساده تر کرده است .

SQL SERVER چیست ؟

SQL SERVER یک سیستم پایگاه داده رابطه ای است به صورتی که CLIENT ها درخواست خود (QUERY) را به SQL SERVER فرستاده و SQL SERVER نتایج را به CLIENT باز می گرداند .

SQL SERVER مجموعه ای از مؤلفه ها (COMPONENTS) می باشد که با همدیگر کار

می کنند و برای نیازهای داده های ذخیره شده می باشد که شامل قسمتهای زیر است .

? OLTP (ONLINE TRANSACTION PROCCESSING )

? OLAP ( ONLINE ANALITICAL PROCCESSING)

که وظایف هر کدام بصورت زیر است :

1- در پایگاه داده OLTP :

سازماندهی در جدول روابط
نرمال سازی و حذف دوگانگی داده ها
اطلاعات فقط یکبار ذخیره می شوند .
افزایش دقت دراضافه کردن یا تغییر سریع داده ها توسط تعداد زیادی کاربر همزمان

2- در پایگاه داده OLAP :

سازماندهی در اجازه تجزیه و تحلیل و خلاصه سازی مقدار زیادی از داده ها با سرعت بالا
سازماندهی در مدیریت SQL SERVER
سازماندهی داده های ذخیره شده
سازماندهی در روابط بین داده در پایگاه داده ها
قابلیت بازیابی

اهداف SQL SERVER :

استفاده آسان
مقدماتی از مراحل سودمند سرویس Olap
موتور بانك داده روابط كاملا صعود پذیر
سرویس دهی گروهی بانك اطلاعاتی به كاربران
دسترسی هزاران كاربر بصورت همزمان
قابلیت مدیریت ترافیك در صفحات وب جهانی
قابلیت تنظیم خودكار موتور بانك اطلاعاتی
بدست آوردن منابع بصورت پویا در زمان اتصال كاربران
آزاد سازی منابع در زمان قطع ارتباط كاربران
پیشرفت در زمینه امنیتی
پیشرفت در ارائه سرویسهای تحلیل داده

آشنایی با Analysis Services و نحوه نصب آن :

در Sql Server 200 امكاناتی با عنوان Analysis Services قرار داده شده است كه قابلیت تجزیه و تحلیل اطلاعات را دارا می باشد همچنین این سرویس قادر است اطلاعات آماری نیز از بانك اطلاعاتی تهیه كرده و ارائه كند.

نحوه نصب كردن Analysis Service شامل مراحل زیر است :

در صفحه نصب Sql Server 2000 گزینه Sql Server 2000 Components را انتخاب كرده و سپس گزینه Install Analysis Services را انتخاب میكنیم .

پس از نصب از مسیر زیر برنامه Analysis Manager را انتخاب میكنیم

Start­­­­­> Programs­­­­­>Microsoft Sql Server ­­­­­>Analysis Manager

برای استفاده از قابلیت Olap در Sql Server 2000 نیازمند به انجام مقدماتی می باشیم كه در زیر به ترتیب آورده شده اند :

اولین قدم نصب منبع سیستم بانك اطلاعاتی می باشد. این قابلیت باعث می شود كه اشیا بتواند به بانك اطلاعاتی دسترسی داشته باشند .

برای این منظور نیازمند اتصال به بانك اطلاعاتی هستیم كه آنرا نصب Dns (Data Source Name) گویند.

برای این منظور از منوی Start گزینه Seeting و سپس Control Panel را انتخاب كرده و سپس بر روی Data Source (Odbc) دو بار كلیك می كنیم .

اگر از ویندوز 2000 و یا Xp استفاده شود از مسیر زیر استفاده می كنیم :

Start ­­­­­> Setting ­­­­­> Control Panel ­­­­­> Administrative Tools ­­­­­>

Data source (odbc)

سپس از برگه System Dns گزینه Add را كلیك كرده و گزینه Microsoft Access Driver (*.Mdb) را انتخاب نموده Finish را كلیك میكنیم .

در صفحه نام منبع داده (Data Source Name) نام بانك اطلاعاتی را انتخاب می كنیم .

بعنوان مثال می توان از مسیر زیر از بانك اطلاعاتی نمونه موجود در Sql Server 2000 استفاده كنیم :

C:Program FilesMicrosoft Analysis ServiceSamplefoodmart2000.mdb

صفحه ای مانند شكل زیر نمایش داده می شود :

درك مفاهیم انبار كردن داده ها :

انبار كردن داده ها هنر كنار هم قرار دادن داده ها به روشی است كه امكان تجزیه و تحلیل و استخراج داده های عملیاتی (Operation Data) را فراهم آورد . داده های عملیاتی به داده هایی گفته می شود كه سیستم های تولیدی برای عملیات و راهبری فعالیت های كاری به آن نیاز دارند .

در زمانهای نه چندان دور داده های جمع آوری شده درسیستم های عملیاتی برای نیازهای روز مره بكار رفته و بر اساس محدودیت های كاری یا قانونی بایگانی وسپس دور انداخته می شدند .

پس از آن شركت های هوشمند این سوال را مطرح كردند كه چرا باید این داده ها را دور انداخت ؟

دپارتمان های فروش و بازاریابی برای پیش بینی وضعیت كاری آینده و تصمیم گیری صحیح نیاز به اطلاعاتی داشتند كه به اندازه كافی در دسترس ایشان قرار نداشت . اما در نهایت سیستم هایی تولید شدند كه حجم قابل توجهی از اطلاعات را ذخیره و برای اهداف متفاوتی بكار بستند .

برای روشن شدن مطلب به یك مثال توجه شود :

فرض می كنیم در یك شركت تولیدی گزارش های عملیات كاری شركت در دسترس است اما خوانایی كافی ندارد . به عبارت دیگر مجبوریم برای جمع آوری گزارش های داده ای منتظر بمانیم ،

سپس از آنها نسخه های چاپی تهیه كنیم و با مطالعه دقیق اطلاعات مورد نظر خود را بیابیم .

بدیهی است این روش برای مدل سازی شرایط كاری و تصمیم گیری های سریع مناسب نیست .

حالا فرض كنیم یك انبار داده ای ایجاد كنیم با این كار می توانیم داده ها را از سیستم های تولیدی مختلف دریافت كرده و تاریخچه وسوابق انها را نگهداری كنیم . برای مثال یك انبار داده می تواند شامل اطلاعات كلی فروش ، اطلاعات هر محصول در هر فروشگاه و در كل دنیا باشد .

این داده ها را می توان در قالب طبقه بندی های مختلف نسبت به زمان جمع بندی كرد .

با این انبار داده ای می توانیم به سوالاتی نظیر مقایسه بین فروش یك محصول در دو منطقه متفاوت ، نوع فروش در دو فروشگاه متفاوت ، توانایی ارتباط دادن فروش با سایر عوامل ، مقایسه فروش هفتگی یك محصول در یك طبقه با همان محصول در هفته گذشته و . . . به شكل Online انجام دهیم .

انبار های داده معمولا مبتنی بر زمان هستند و شامل اجزای متعددی می باشند : جداول Fact ، ابعاد (Dimension) و سطوح جمع بندی . در این انباره ها انواع داده مربوط به سیستم های مختلف با فرمت های متفاوت نگهداری می شود و از آنها اطلاعات مفیدی استخراج می شود .

این انبار ها می توانند بسیار بزرگ باشند و البته روز به روز نیز بزرگتر می شوند زیرا انبار كردن داده ها كاری است كه هیچگاه خاتمه نمی یابد و داده های جدید پیوسته توسط سازمانها و فعالیتهایشان تولید می شود . با استاندارد های امروزی یك انبار داده ای با ظرفیت 40 گیگا بایت نسبتا كوچك است .برخی از تولید كنندگان ادعا می كنند انبار هایی با ظرفیت چند ترابایت در اختیار دارند . این داده ها در صورت وجود از ارزش بالایی برخوردار هستند و می توانند از نقطه نظر رقابتی مزیت عمده ای محسوب شوند .

درك مفاهیم انبار داده خاص (Data Marts):

انبارهای داده ای خاص بطور روز افزونی محبوبیت می یابند . یك انبار داده ای خاص در حقیقت یك انبار داده ای كوچك است . تصور كنید می خواهید بهترین انبار داده ای را برای شركت خود بسازید . چند كاربر بطور همزمان از آن استفاده خواهند كرد ؟ چه مقدار داده در آن نگهداری خواهد شد ؟

ممكن است این اطلاعات صرفا برای تعدادی مشتری خاص نگهداری شود . حال برای رفع این مشكل چه باید كرد ؟ پاسخ سوال ایجاد یك انبار داده خاص است . در این انبار بخشی از اطلاعات انبار داده بومی سازی شده ، برای مجموعه خاصی از مشتریان ذخیره می شود . برای نمونه مثال لوازم آرایشی را در نظر می گیریم .

نماینده فروش یك بخش علاقه مند به داده های یك مشتری خاص است .شما باید بتوانید برشی (Slice) از این اطلاعات را آماده ودر اختیار وی قرار دهید . با در اختیار داشتن ابزار Sql Server 2000 می توان براحتی انبار های داده خاص را ایجاد و نگهداری كرد .

ایجاد انبار داده ها :

برای ساخت یك انبار داده چند مرحله را باید دنبال كنیم . هر یك از این مراحل با استفاده از یكی از ابزار های Sql Server 2000 انجام می شود . نخستین مرحله طراحی انبار داده و مشخص كردن محل دریافت داده ها است . این مرحله یك كار تیمی است و زمان نسبتا زیادی را طلب می كند .

مرحله اول : ایجاد محل نگهداری داده ها

پس از آنكه محل دریافت داده ها مشخص شد نیازمند محل نگهداری موقت داده ها می باشیم . این محل ممكن است یك كپی مجزا از Sql Server و یا یك پایگاه داده مجزا می باشد . بسیار محتمل است كه داده ها برای بارگذاری در انبار داده ها مهیا نباشد . بنابراین نگهداری موقت آنها تا زمان مناسب برای تبدیل به فرمتهای صحیح و فیلتر سازی اطلاعات مورد نیاز ایده بسیار خوبی است .

مرحله دوم : دریافت داده ها از مخزن ( Legace ) با یك سیستم Oltp
( با پردازش تراكنش ) :

قدم دوم همكاری با تعدادی دیگر از راهبران و توسعه دهندگان سیستم در شركت است . بنابر این باید برای هر بخش از داده ها كه مایل هستیم در انبار داده ای نگهداری كنیم مجوز های لازم را دریافت نماییم . همچنین باید یك برنامه منظم برای تغذیه داده های سایر سیستم ها به انبار داده ای خودمان ترتیب دهیم . تكثیر Sql Server و پرس و جوهای توزیع شده ناهمگن می توانند برای اتصال به این سیستم ها و دریافت داده ها مفید واقع شود .

مرحله سوم : تبدیل داده ها در صورت لزوم

بسیار محتمل است داده های مورد نظر، فرمت دقیق مورد نیاز ما را دارا نباشند و برای تغییر فرمت ، نیاز به تركیب و یا تجزیه برخی از ستونهای داده ای داشته باشیم .

یك نمونه كلاسیك ستون ، نام است . اگر پایگاه داده را نرمال سازی كنیم ممكن است نام ، نام خانوادگی، عنوان و . . . را داشته باشیم . اما اگر فرض شود انبار داده ای صرفا نیاز به یك فیلد نام مشخص دارد در این حالت می توان با تركیب انواع فیلدهای نام ، داده مورد نظر را بدست آورد .

سرویسهای تبدیل داده (DTS) معمولا در این مرحله بكار می روند. Dts برای اتصال به منبع داده ای، OLEDB را بكار می برد . بنابر این این مرحله و مرحله دوم اغلب می توانند تركیب شوند .

مرحله چهارم : بارگذاری داده های تبدیل شده در انبار داده

پس از تبدیل داده ها به فرمت مناسب ، آنها را در انبار داده ای بارگذاری می نماییم . در این مرحله نیز می توانیم DTS ، برنامه های BCP و یا درج انبوه (Block Insert) را بكار بریم .

مرحله پنجم : ساخت و بروز رسانی مكعب های Olap

در سرویسهای تجزیه و تحلیل پس از ایجاد جداول Fact پایه می توانیم جمع بندی و آماده سازی پاسخ سوالات رایج زمینه كاری خودمان را انجام دهیم . این كار احتمالا توسط مكعب های Olap و سرویسهای تجزیه و تحلیل مایكروسافت انجام می گیرد . با این كار سرعت دریافت پاسخ سوالات افزایش می یابد ، حتی اگر پرس و جو ها بر روی حجم وسیعی از اطلاعات و تلفیق یك یا چند جداول Fact و جداول ابعاد انجام شود .

سرویسهای Meta data :

سرویسهای متا دیتا یك سیستم شی گرا ( Object Oriented ) برای ذخیره متا دیتا یا اطلاعات

داده ها می باشد .

این كار از طریق موتور متا دیتا ، ابزار مشاهده آن و كیت توسعه نرم افزار SDk

(Software Development Kit) برای نوشتن برنامه های بكارگیری این سرویس ها انجام می شود متا دیتا بطور قابل توجهی ارزش انبار داده ای را افزایش می دهد و می تواند پاسخ سوالاتی نظیر آنچه در زیر آمده است را ارائه كند :

تولید واقعی این سطر از داده در چه زمانی بوده است ؟
چه كسی و در چه زمانی آخرین تغییر بر روی یك داده خاص را انجام داده است ؟
آیا داده مورد نظر در سیستم اصلی با DTS تبدیل شده است ؟

البته اینها سوالاتی هستند كه میتوانیم با ویژگیهای پیش ساخته Sql Server مطرح كنیم .

با بكار گیری SDK قادر خواهیم بود تا برنامه هایی را برای ذخیره و بكار گیری متا دیتا ایجاد نماییم .

سرویس های متا دیتا اطلاعات را در یك مدل شی گرا خلاصه می كند . مدل های پایه مبتنی بر مدل استاندارد صنعتی تحت عنوان Open Information Model تعریف شده و توسط گروه

Meta Data Coalition می باشند . این گروه مجموعه ای از تولید كنندگان نرم افزار هستند كه مایكروسافت نیز عضو آن است و با هدف ایجاد استاندارد و ساختار زیر بنایی برای پشتیبانی متا دیتا گرد هم آمده اند .

عضو محاسبه شده Calculated Member :

عضو محاسبه شده یعنی انتخاب سفارشی اعضای ابعاد و پیمانه كه توسط تركیب داده های مكعب و یا اعمال ریاضی و توابع آن امكانپذیر است .عضو محاسبه شده باعث می شود كه ارزش تحلیل بالاتر رفته و شرایط بهتری برای این كار ایجاد گردد .

مثلا می توان متوسط فروش محصولات در هر نمایندگی یك شركت را بدست آورد و تعیین نمود كدامیك از نمایندگیهای عضو ، فروش بهتری داشته اند .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله اثر سولفیدهای آروماتیك بر روی سرعت و گزینش پذیری واكنشهای تبدیلی هیدروكربنها

مقاله اثر سولفیدهای آروماتیك بر روی سرعت و گزینش پذیری واكنشهای تبدیلی هیدروكربنها در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله اثر سولفیدهای آروماتیك بر روی سرعت و گزینش پذیری واكنشهای تبدیلی هیدروكربنها در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

Steam Cracking of Hydrocarbons. 6 effect of Dikenyye Sulyt and Dibuyyle Dinalide On Reactim Kinetice and Coring

در این مقاله به اثر سولفیدهای آروماتیك بر روی سرعت و گزینش‌پذیری واكنشهای تبدیلی هیدروكربنها. همینطور تشكیل گرمایی كه در لوله‌های فولاد ضدزنگ در راكتورها پرداخته شده است كه سرعت از بین رفتن هپتان (در 100kp 7000c و نسبت ) تا حدود 16-26% افزایش می‌یابد و اگر 1/0 تا 1% جرمی دی‌بنزیل سولفید به چپتان افزوده شود گزینش‌پذیری كاهش می‌یابد. و افزودن 1% چربی دی‌سولفید دی‌بنزیل موجب افزایش تجزیه شیمیایی هپتان تا حدود 8% می‌شود. افزایش این تركیبات (5/0%- 1/0 جرمی) در خوراك ورودی پدیده ككینگ را تا 70% در كوره‌های پیرولیز در دمای 8200c بدون حضور بخار كاهش می‌دهد و كاهش كك گرفتگی در عوض موجب افزایش مقدار موجودی آروماتیك‌ها در محصولات مایع پیرولیز می‌گردد. این نتایج با استفاده از گاز كروماتوگرانی با لوله موئین و اسپكترومتری جرمی بدست آمده است.

مقدمه:

تولید الفین‌های سبك حاصل از پیرولیز هیدروكربنها به روشهای متعددی صورت می‌پذیرد. افزودنیهای خاصی موجب كاهش دمای مورد نیاز برای پیرولیز شده و میزان تبدیل رادیكالی را افزایش می‌دهد و موجب افزایش انعطاف‌پذیری در فرآیند پیرولیز شده و گزینش‌پذیری را بالا می‌برد. اخیراً‌تحقیقات گسترده‌ای در جهت ساخت این تركیبات (همگن و غیرهمگن) آغاز شده است. تركیباتی كه بر روی فرآیند پیرولیز در مراحل مختلف مؤثر باشند مثل (شروع كننده‌ها، كاتالیتها و فعال كننده و …) و موادی كه از پیرولیز محصولات غیردلخواه جلوگیری نماید مانند (بازدارنده‌ها و متوقف‌كننده‌ها). كاربرد این مواد محدود به تأثیرگذاری- در دسترس بودن و قیمت آنها می‌باشد. تركیباتی كه بتوانند روی فرآیندهای رادیكالی مربوط به تجزیه گرمایی مواد آلی و معدنی، نیتروژن، اكسیژن، سولفورو فسفر مؤثر باشند.

تركیبات گوگردی نه تنها روی واكنشهای اولیه اثر می‌گذارند بلكه بر روی واكنشهای ثانویه كه موجب پدید آمدن مشكلات قابل ملاحظه‌ای هستند نیز مؤثرند. از مثالهای آن می‌توان به اثر هیدروژن سولفید بر سینتیك و گزینش‌پذیری و تبدیل هیدروكربنها اشاره كرد. تحقیق بر روی سایر تركیبات گوگردی كه بتوانند در پیرولیز هیدروكربنها به اولفین‌ها مؤثر باشند ادامه دارد. آروماتیك سولفیدها روی سولفیدها كه به رادیكالهای پایدار تجزیه می‌شوند نیز مورد توجه هستند این تركیبات شامل دی‌بنزیل سولفید و دی‌بنزیل دی سولفید هستند. تأثیر این مواد بر روی سرعت تبدیل و تشكیل كك در پیرولیز هیدروكربونها مورد مطالعه است. تمام این آزمایشات در 2 جریان در راكتورهای لوله‌ای فولاد ضد زنگ كه دارای سطح داخلی بزرگی هستند انجام می‌پذیرد. نقش دی‌بنزیل دی‌سولفید و دی‌بنزیل سولفید روی گزینش‌پذیری و تبدیل هپتان در مقاله قبلی توضیح داده شده است. راكتور این واكنش از نوع Tubein-Tabe با نسبت سطح به حجم حدود 6.65cm می‌باشد. تركیب درصدهای جرمی در این راكتور به قرار زیر است. كروم 16.8% نیكل 10.7%، 101%Mn و كربن %0.08 و هپتان با شدت وارد می‌شود. دمای عملیاتی 7000c می‌باشد با توجه به سهم و اثر مهم سطح داخلی، بخار با بعضی از تركیبات واكنش مخصوصاً آنهایی كه وزن مولكولی زیادی دارند و آنهایی كه پتانسیل بالایی در تشكیل كك دارند واكنش می‌دهد. نسبت جرم آب به هپتان است. مقدار آب 57/2 تا 85/5 است. این راكتورها u شكل بوده و آن 6.66-1cm است و تركیب درصد اجزاء مطابق مقابل می‌باشد. C 0.18% Mn 0.7% Ni 904% Cr 17.5%. اثر دی‌بنزیل دی‌سولفید و دی بنزیل سولفید به تشكیل كك در پیرولیز
Reformer Raffinate گرفته شده از قسمت كاتالیست ریفرمینگ نفتا بعد از استخراج آروماتیك، مورد بررسی قرار گرفته است. این پس ماند (با رنج تقطیر (27-1560c) دارای تركیب درصد زیر است.

آلكان غیرشاخه‌ای 8/18%، آلكان شاخه‌دار 4/60% آلكان حلقه‌ای 3/10% و آروماتیك 6% و باقی مانده محصولات در حدود 5/4% است. شدت جریان حدود molhr-10.3 است. پیرولیز بدون حضور بخار و در 820 درجه سانتی‌گراد و فشار KP 100 انجام می‌شود. مقدار كك تشكیل شده از روی وزن كردن راكتور قبل و بعد از آزمایش مشخص می‌شود. تجدید دوباره راكتور قبل از هر آزمایش مهم می‌باشد. سوزاندن كك قبل از هر آزمایش با هوا و تركیب درصد اكسیدهای فلزی و با حل در اسید (H2CO43% + HCl 3%) انجام می‌شود. وقتی كه راكتور تجدید شد مطابق انحراف استاندارد آن از 5% به 12% تغییر می‌كند.

حجم معادل راكتور (VR) از پروفایل دمایی غیر ایزوترمال راكتور طبق Watson Hougen مشخص شده است. و زمان اقامت در آن همانطور كه توضیح داده شد تعیین می‌گردد. تركیب درصد مخلوط محصولات مایع و گازی در برج‌های پر شده با عمل گاز كروماتوگرافی تعیین شده است. محصولات مایع قبلاً با مقدار زیاد حل گاز كروماتوگرافی محاسبه شده بودند لوله موئین كه با فاز ساكن SE – 30 پوشانده شده است با فاز متحرك گاز هلیم كار می‌كند و جداسازی‌ها در تحت دمای برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد. برای یافتن تركیبات گوگردی لوله موئین در گاز كروماتوگراف قرار می‌گیرد كه با مشعل‌های موازی یونیزاسیونی و آشكار كننده‌های فتومتریك (FPD) تجهیز شده‌اند. ستون به صورت مستقیم در منبع یونها قرار می‌گیرد و آنالیزهای كمی انجام می شود.

نتایج:

1) سرعت تجزیه‌ای حرارتی:

تجزیه هپتان در دمای 700 درجه سانتی‌گراد و با زمان اقامت 0.02- 0.12 S در حضور 0.1-0.05 تا 1% از دی‌بنزیل سولفید و 1% دی‌بنزیل دی‌سولفید انجام گرفت. وابستگی تبدیل هپتان به زمان اقامت برای 3 تركیب درصد مختلف دی‌بنزیل سولفید و دی‌بنزیل دی‌سولفید در شكل 1 نشان داده شده است. نتایج در 2 پروفایل دمایی بدست آمده است. برای پروفایل دمایی اول حجم معادل حدود cm 7-5 است. پروفایل دمایی دوم باریك‌تر بوده و حجم معادل آن cm 4-5 است. میانگین مقادیر حجم معادل جدول 1 آمده است.

برای مشخص شدن مرتبه واكنش تجزیه هپتان از روش Kershenba Martin استفاده شده است. برای تبدیل هپتان مقدار مرتبه واكنش در حضور دی‌بنزیل سولفید و دی‌بنزیل دی‌سولفید در حدود یك است. شكل 2 بدست آوردن مرتبه واكنش تجزیه هپتان را در حضور 1% دی‌بنزیل سولفید در پروفایل دمای ثابت و فشار ثابت نشان می‌دهد. معادله روبرو برقرار است.

حاصل محاسبات مقدار 07/1 می‌باشد. قسمت سمت راست معادله تابعی از زمان اقامت برای معادل شدن دی‌بنزیل سولفید و دی‌بنزیل دی سولفید است كه در شكل 3 نشان داده شده است. مقدار ریت ثابت تبدیل هپتان بدون سولفور تحت آزمایش مشابهی صورت گرفته است. با توجه به محاسبات عددی مقدار ماكزیمم ریت ثابت انحراف حدود 6/9% در می‌آید. درصد تبدیل اثر خاصی روی ریت ثابت ندارد. می‌توان نتیجه گرفت كه دی‌بنزیل سولفید ودی‌بنزیل دی‌سولفید موجب شتاب گرفتن واكنش تجزیه حرارتی هپتان می‌شوند در این حالت دی‌بنزیل سولفید 16 تا 26% و دی‌بنزیل دی‌سولفید حدود 8% این كار را می‌كند در شرایط مقایسه‌یا میزان تجزیه هپتان در حضور 5/0 -1/0% تیوفن در حدود 14% افزایش می‌یابد و در حضور 02/0% گوگرد تا حدود 28% افزایش پیدا می‌كند.

2) گزینش‌پذیری تجزیه حرارتی:

در تجزیه هپتان در حضور دی‌بنزیل سولفید و دی‌بنزیل دی‌سولفید 35%-10 محصولات در فاز گازی تشكیل می‌شوند بسته به درصد تبدیل شكل 4 در 18 درجه سانتی‌گراد محصولات گازی شامل هیدروژن، مونواكسیدكربن و محصولات حاصل از تجزیه و هیدروكربنهای C4 و مقدار كمی heptane 1 heptane 1 hexene 1 pentane هستند.

تفاوت در محصولات گازی برای مقادیر مختلف گوگرد در 2 پروفایل دمایی قابل صرف‌نظر است. محصول با انحراف استاندارد كمتر از 2/4% بدست آمده است. جرم مولكولی میانگین محصولات گازی 1/28-5/24 است.

چه تركیب كمی و چه كیفی با لك محصولات گازی و مایع در جدول 1 و 3 آورده شده است. حضور دی‌بنزیل سولفید و دی‌بنزیل دی‌سولفید هیچ تأثیری بر كیفیت اجزا ندارد. در میان محصولات واكنش اتان موقعیت مناسبتری دارد. محصولات اصلی 1hexene 1pentene هیدروژن و مونوكسیدكربن هستند. اثر زمان اقامت به گزینش‌پذیری تبدیل هپتان در حضور دی‌بنزیل سولفید و دی‌بنزیل دی سولفید در شكل‌های 5 تا 7 نشان داده شدهاست. در شكل‌های 8 و 9 تأثیر دی‌بنزیل سولفید و دی‌بنزیل دی‌سولفید به تریتب در شرایط پروفایل دمایی I را نشان می‌دهد. با افزایش زمان اقامت تشكیل، اتن، پروپن، متان افزایش می‌یابد در صورتی كه شتكیل ابوتن، 1 پنتن، 1 هگزن كاهش می‌یابد. با وجود هیدروژن ومونواكسیدكربن تأثیر زمان اقامت دارای ابهام است. زیرا به واكنشهای ثانویه ربط پیدا می‌كند. در حضور 1% دی‌بنزیل سولفید گزینش‌پذیری تبدیل اتان تحت شرایط پروفایل دمایی II بهتر انجام می‌شود. شكل 7 و 8 با استفاده از یك پروفایل دمایی (TPI) و 1% سولفور تجزیه هپتان به اتان با گزینش‌پذیری بیشتری انجام می‌شود. تأثیر حضور دی‌بنزیل سولفید در تبدیل میانگین 17-16% در تشكیل اتان در شكل 10 نشان داده شده است. با افزایش مقدار دی بنزیل سولفید گزینش‌پذیری تبدیل هپتان به اتان كاهش می‌یابد.

مواد و روشها:

تجزیه حرارتی هپتان و Reformer Raffinate در 2 حالت وجود و بدون حضور تیوفن مورد بررسی قرار می‌گیرد . راكتور لوله‌ای فولاد ضدزنگ با سطح داخلی خیلی زیاد مورد استفاده قرار دارد. تجهیزات آزمایشگاه كه در آنها سرعت و تبدیل مورد بررسی قرار می‌گیرد قبلاً توضیح داده شده است. نوع راكتور Tube-in-Tube با نسبت 65/6 cm-1 است. تركیب درصد مواد به قرار زیر می‌باشد Cr 8/16% نیكل 7/10%، Mn 101%، c 08/0% و شدت مولی هپتان ورودی 13/0- 15/0 مول بر ساعت است. دمای عملیاتی 7000c در حضور بخار می‌باشد. با توجه به اثر مؤثر سطح داخلی بخار با بعضی از تركیبات واكنش مخصوصاً آنهایی كه وزن مولكول بالا دارند واكنش داده و موجب تولید مونواكسیدكربن و هیدروژن می‌شود.

بخار همچنین موجب احیای تجهیزات اندازه‌گیری شده و ما را قادر می‌سازد تا به صورت پیوسته از دستگاههای مورد نیاز بدون احتیاج به سوزاندن كربن استفاده نمائیم.

نحوه تشكیل كك در راكتورهای u شكل با قبلاً توضیح داده شد. تركیب درصد مواد در این راكتور به قرار زیر است. 0.18% C 0.7%Mn 904% Ni 12.5% Cr.

اثر تیوفن به تشكیل كك در پیرولیز Reformer Raffinate گرفته شده از واحد كاتالیتیك‌دیفرمرنفتا بعد از استخراج آروماتیك‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. تركیب درصد این پس‌ماند چنین است. آلكانهای بدون شاخه %18.8 آلكانهای شاخه‌دار 4/60% سیكلوآلكانها 3/10% آروماتیك‌ها 8/18% و باقی مانده محصولات 5/4% و جریان مولی در كل آزمایش 3/0 mol/h است.

پیرولیز بدون حضور بخار و در دمای 820 درجه سانتی‌گراد و فشار KPAS100 انجام می‌شد مقدار كك تشكیل شده به وسیله وزن كردن راكتور قبل و بعد از واكنش اندازه گرفته می‌شود. برای بدست آوردن نتایج صحیح آماده‌سازی راكتور قبل از هر آزمایش مهم است. سوزاندن كك قبل از هر آزمایش به وسیله هوا و تجزیه اكسیدهای فلزی با واكنش دادن با محلول اسیدی (3% HCL و 3% H2SO4) ضرروی است.

حجم معادل (VR) راكتور از پروفایل دمایی غیر ایزوترمال راكتور با توجه به Watson Houger بدست می‌آید. زمان اقامت همانگونه كه در قبل توضیح داده شد محاسبه می‌شود.

تركیب درصد محصولات گازی و مایع به وسیله گاز كروماتوگرافی اندازه گرفته می‌شود.

نتایج:

1- سرعت تجزیه حرارتی:

هپتان محتوی 5/0، 1/0 و 1% جرمی تیوفن در دمای 700 درجه سانتی‌گراد سازمان اقامت 125/0-02/0 تجزیه می‌شود. ریت ثابت واكنش با در نظر گرفتن واكنش درجه اول برگشت‌ناپذیر در یك راكتور لوله ای بدست می‌آید.

وابستگی تبدیل هپتان به زمان اقامت برای مقادیر مختلف تیوفن در شكل 1 نشان داده شده است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا

مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 120 کیلو بایت

مقاله اثرات تنش خشكی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره كلزا در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

این روزها جمله «وابستگی 90 درصدی روغن، ورشكستگی ملی» به واژه ای تكراری تبدیل شده و در هر محفل و نشریه ای این كلمات به كرات بیان می‎شود. این جمله زمانی حیرت انگیزتر می‎شود كه در كنار بحث خودكفائی گندم نیز قرار بگیرد. ایرانی كه تا چند سال پیش بزرگ ترین وارد كننده گندم جهان بود طی چند سال، تنها چند سال، به خودكفائی رسیده و حتی زمزمه های صادرات نیز به گوش می رسد. مسئولان جهاد كشاورزی طی همین سالها با توجه به این موفقیت به فكر برنامه ریزی برای تأمین نیازهای كشور به دانه های روغنی از داخل افتاده اند تا شاید روزی هم بتوان از این سرشكستگی ملی رهایی یافت. این مدیران امیدوارند اجرای طرح ده ساله دانه‌های روغنی نیز مثل گندم باعث افتخار و مباحاتشان شود (ماهنامه روغن نباتی، 1383 الف). كشور ایران معادل 000، 800 ، 164 هكتار مساحت دارد كه از این مقدار، 15 الی 18 میلیون هكتار شوره‌زار، 20 الی 22 میلیون هكتار بیابان و تقریباً یك میلیون هكتار نیمه خشك است. ایران با متوسط نزولات آسمانی 240 میلی متر كه از یك سوم میزان نزولات سالانه جهانی (700 میلی متر) كمتر می باشد، دارای اقلیم خشك و نیمه خشك است. در مناطق خشك، میزان باران سالانه، كمتر از تبخیر و تعرق بوده و بروز دوره خشكی در طول سال امری عادی است (كافی و همكاران، 1379 ب). تحقیقات انجام شده نشان داده است كه متوسط افت عملكرد سالیانه به واسطة خشكی در جهان 17 درصد بوده كه تا بیش از 70 درصد در هر سال می‎تواند افزایش یابد(Edmeades et al 1994). با توجه به این موضوع كشاورزان و دست اندركاران كشور، اصولاً باید با تلاش فراوان و مدیریت صحیح و اقتصادی منابع آبی و استفاده بهینه از آب در تولید هر چه بیشتر محصولات زراعی، مشكل غذایی جمعیت را رفع سازند. دانه های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشكیل می دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسیدهای چرب، حاوی پروتئین نیز می باشند (شیرانی راد و دهشیری، 1381). دانه های روغنی به دلیل تولید روغن های با كیفیت بالا و درصد زیادی از اسیدهای چرب و مرغوب از اهمیت شایانی در تغذیه انسان برخوردارند (آلیاری و همكاران، 1379). در حال حاضر، مصرف سرانة روغن خوراكی كشور بیش از 16 كیلوگرم برآورد شده است. لذا با توجه به جمعیت كشور، نیاز به حدود یك میلیون تن روغن در سال می‎باشد كه بیش از 90 درصد آن از طریق واردات تأمین می‎شود (شیرانی راد و دهشیری، 1381). میزان واردات روغن خام در سال 1382 در جدول (1-1) درج گردیده است

(ماهنامه روغن نباتی، 1383 ب). به این لحاظ، لزوم برنامه ریزی بلندمدت و منسجم با هدف نیل به خودكفائی در تولید روغن خوراكی غیرقابل انكار خواهد بود (شیرانی راد و دهشیری، 1381).

تاریخچه:

كلزای روغنی مهم‌ترین گونه زراعی جنس براسیكا می‎باشد و به احتمال قوی فرم وحشی آن به اروپا و آفریقای شمالی محدود می‎شود (شیرانی راد و دهشیری، 1381). موردتوجه قرار گرفتن كلزا تنها در سالهای اخیر نبوده بلكه 2000 سال قبل از میلاد مسیح در نوشته های دوران قدیم از آن یاد شده است. در نوشته های باستانی كه به زبان سانسكریت بوده دانه روغنی كلزا، سارسون[1] نامیده شده است (عاشوری، 1380). در آثار به جا مانده از دوران نوسنگی در مصر، در نوشته های هندوها كه از سال‌های 1500 تا 2000 قبل از میلاد به دست آمده و به ویژه در كتیبه های یونانی، رومی و چینی باقی مانده از سال‌های 200 تا 500 قبل از میلاد به گیاهان روغنی جنس براسیكا و ارزش دارویی آنها اشاره شده است. كشت تجاری كلزا از سال 1942 در قسمت شمالی آمریكا یعنی كشور كانادا شروع گردیده و امكان استفاده از روغن كلزا برای مصرف خوراكی در سال 1948 مورد توجه قرار گرفت و منجر به استخراج روغن خوراكی از كلزا در سال های 1956 تا 1957 گردید (شیرانی راد و دهشیری، 1381). كلزا نخستین بار در كانادا در سال 1943 به منظور روغن كاری ماشین بخار كشت شد (عزیزی و همكاران، 1378). در سال 1957 در كشور كانادا اولین كلزای روغنی با مقدار اندك اسید اروسیك اصلاح شد. با تولید روزافزون كلزا طی سال 1956 هزاران هكتار از اراضی كانادا به كشت این گیاه اختصاص یافت (رودی و همكاران، 1382). اپلیكویست (1972) اظهار داشته است كه B.napus اولین بار در هلند و در قرن 17 به عنوان یك گیاه روغنی كشف شده است و سپس كشت آن به سایر بخشهای اروپا گسترده شده است. با كشف ویژگیهای غذایی مفید روغن كلزا وضعیت آن در سال‌های اخیر بهبود یافته است (عزیزی و همكاران، 1378). در سال 1974، رقم تاور[2] به عنوان اولین رقم دو صفر كلزا كه هم میزان اسید اروسیك و هم میزان گلوكوزینولات آن پائین بود، معرفی شد. در سال 1981، تولید رقم های كلزا با میزان گلوكوزینولات بالا تقریباً متوقف گردید (شیرانی راد و دهشیری، 1381). در دو دهه گذشته، آزمایش‌های به نژادی و به زراعی متعدد و متنوعی در بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بر روی گیاه كلزا صورت گرفته و منجر به معرفی چهار رقم كلزای اصلاح شده با نام های زرگل، طلایه، استقلال و ساری گل شده است.

(شیرانی راد و دهشیری، 1381). در حال حاضر به واسطة مشكلاتی كه در روش كشت متوالی گندم وجود دارد، نظر متخصصان محلی بر این است كه باید در تناوب گندم از كلزا استفاده گردد (شهیدی و فروزان، 1375).

1-1- كلیاتی دربارة كلزا:

كلزا با نام علمی Brassica napus با كمتر از 2% اسید اروسیك در روغن و كمتر از 30 میكرومول گلوكوزیتولات در هر گرم وزن خشك كنجاله، نوع خاصی از كلزای روغنی می‎باشد كه به كانولا معروف است. این دو خصوصیت دانه، روغن كلزا را برای تغذیه انسان و كنجاله را به عنوان منبع پروتئین بالا برای تغذیه دام مناسب كرده است (رودی و همكاران، 1382). B.napus كلزای معمولی است كه عموماً در اروپا و كانادا كشت می‎شود و در كانادا به كلزای آرژانتینی معروف است، زیرا برای اولین بار از آنجا به كانادا وارد شده است (عزیزی و همكاران، 1378). كلزا دارای ارقام بهاره و پائیزه با عدد كروموزومی برابر 38 بوده و مهمترین گونه زراعی جنس براسیكا محسوب می‎شود. ارقام بهاره و زمستانه این گونه به عنوان منبع روغن گیاهی كشت می گردند، ولی ارقام زمستانه آن در شرایط آب و هوایی معتدل، خنك و رطوبتی حداكثر عملكرد دانه را تولید می‌كند (شیرانی راد و دهشیری، 1381؛ آلیاری و همكاران، 1379).

گیاهان جنس براسیكا بر حسب میزان اسید اروسیك (اسید چربی كه برای انسان و دام مضر است) به دو گروه عمده تقسیم می‎شوند. دسته اول كه با علامت اختصاری HEAR[3] مشخص می گردند، روغن آنها دارای بیش از 5 درصد اسید اروسیك بوده و در صنعت لاستیك و پلاستیك سازی، صنایع شیمیائی، صنایع رنگ ، صابون سازی و همچنین به عنوان روان كننده در دستگاه‌های صنعتی و موتور جت ( به دلیل تحمل حرارت بالا) كاربرد دارند و مصرف خوراكی ندارند.دسته دوم كه با علامت اختصاری LEAR[4] نام گذاری می‌شوند، روغن آنها با كمتر از 5 درصد اسید اروسیك، مصرف خوراكی دارند (شیرانی رادو دهشیری، 1381). اصطلاح كانولا به بذر یا فرآورده‌های بذری اطلاق می شود كه حاوی كمتراز 2% اسید اروسیك در روغن خود و حاوی كمتر از 30 میكرومول بر گرم گلوكوزینولاتهای آلیفاتیك در كنجاله خود باشند ( عزیزی و همكاران، 1378). روغن كانولا یكی از مناسب‌ ترین روغن‌های خوراكی برای تأمین سلامتی انسان می‌باشد. پائین‌ بودن میزان كلسترول این نوع روغن به دلیل پائین بودن درصد اسیدهای چرب اشباع شده درتركیب آن مزیت فوق‌العاده ای برای این روغن نسبت به سایر روغن‌های نباتی محسوب می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد روغن كلزا، كلسترول خون را در افراد معمولی و افرادی كه كلسترول خون آنها بالاست، كاهش می‌دهد. انجمن قلب آمریكا كاهش چربی های اشباع را در غذا توصیه نموده است، زیرا یك ارتباط مستقیم میان چربی‌های اشباع و بیماری كرونر قلب وجود دارد. بنابراین توصیه‌ جایگزین نمودن روغن كلزا با چربی‌های اشباع شده برای كاهش سطح كلسترول خون و احتمال بیماری كرونر قلب در عموم مردم صرفه جویی قابل توجهی در هزینه حفظ سلامت بهداشت عموم خواهد گذاشت (عاشوری ،1380). تكامل اصلاح كلزا از كلزای سنتی تا ارقام اصلاح شده به صورت زیر می‌باشد:

– كلزاهای سنتی (HEAR) هنوز هم تولید شده و حاوی 22 تا 60 درصد اسید اروسیك در روغن و 100 تا 205 میكرومول گلوكوزینولات در هر گرم كنجاله می‌باشد.

– ارقام یك صفر (LEAR) معمولاً واریته‌های كانادایی بوده و حاوی كمتر از 5 درصد اسید اروسیك در روغن و 100 تا 205 میكرومول گلوگوزینولات در هر گرم كنجاله می‌باشد.

– ارقام دو صفر: نوع تكامل یافته ارقام یك صفر بوده و حاوی كمتر از 2 درصد اسید اروسیك در روغن و 18 تا 30 میكرومول گلوكوزینولات در هر گرم كنجاله می‌باشد.

– ارقام سه صفر : نوع اصلاح شده ارقام شلغم روغنی بوده و اصطلاحاً به آنها candle می گویند كه دارای حداقل میزان اسید اروسیك، گلوكوزینولات و فیبر می‌باشند.

1-6- خصوصیات گیاه شناسی

كلزا با نام علمی Brassica napus L. گیاهی است از خانواده چلیپائیان[5] و یكساله با عدد كروموزومی (38=n2) كه عمدتاً دارای تیپ‌های رشد بهاره ، پائیزه و بینابین می باشد. به طور كلی ویژگی‌های اندام‌های رویشی و زایشی آن به شرح زیر است:

1-6-1- ریشه

دارای یك ریشه اصلی عمودی و غالباً بلند و به شكل دوك می‌باشد كه قطر قسمت فوقانی آن به 1 تا 3 سانتی متر می رسد و تا عمق 80 سانتی متری خاك نفود می‌كند (شیرانی راد و دهشیری،1381). در شرایط آب و هوایی و زمین مناسب ریشه های جانبی رشد كرده و به شدت منشعب می‌شوند(حجازی،1379). این ریشه ها حجم عظیمی از خاك را در برگرفته و جذب رطوبت و مواد غذایی را برعهده دارند ( آلیاری و همكاران،1379). ریشه های این گیاه تا عمق 120 و.150 سانتی متری در زمین فرو می روند. البته نفوذ ریشه در زمین محدود است( حجازی، 1379). در خاك‌های سنگین رسی، عمق نفوذ ریشه كاملاً‌محدود می‌شود. عمق نفوذ ریشه و كشیدگی سیستم ریشه، نقش به سزایی در تحمل خشكی و استفاده بهینه از رطوبت ذخیره شده در خاك دارد. همچنین گیاه را در ارتفاع زیاد با كشت متراكم در مقابل بادهای شدید حفظ می كند (شیرانی راد و دهشیری، 1381). تحقیقات نشان داده اند كه سیستم ریشه ای كلزا اثرات مفیدی روی ساختمان خاك و نفوذ رطوبت دارند و نتیجه اش عملكرد دانه و پروتئین بالاتر در غلاتی است كه در تناوب با آن قرار می گیرند (Norton et al 1999).

1-6-2- ساقه

كلزا یك ساقه اصلی تولید می كند كه از آن شاخه های زیادی منشعب می شوند (شیرانی راد و دهشیری،1381). ساقه ها معمولاً‌گرد، توپر،راست و سبز هستند كه با افزایش سن گیاه به زردی گرایش می‌یابند. در بیشتر مناطق، ارتفاع ساقه بین 80 تا 150 سانتی متر است، اما در استرالیا ارتفاع ساقه به 250 سانتی متر می رسد كه باعث بروز مشكلاتی در امر برداشت می شود. بنابراین واریته‌های پاكوتاه به سرعت رواج پیدا كرده اند (عاشوری،1380). ساقه در مرحله روزت[6] ، به شكل كوتاه با میان‌گر‌ه های فشرده ( با فاصله ای حدود 5/1-1 سانتی متر از همدیگر) دیده می شود. (آلیاری و همكاران، 1379). پس از پایان مرحله روزت، ابتدا ساقه اصلی طویل می شود و پس از به گل نشستن ساقه اصلی، شاخه های فرعی نیز شروع به طویل شدن می‌كنند. میزان شاخه فرعی آن به واریته، محیط، تغذیه گیاه و تكنیك های زراعی بستگی دارد. (شیرانی راد و دهشیری، 1381). رنگ ساقه تا مرحله گل ،سبز بوده و به تدریج تا رسیدگی فیزیولوژیك[7] به رنگ كاهی در می آید ( آلیاری و همكاران،1379).

1-6-3- برگ

برگ های كلزا به سه فرم چسبیده ساقه آغوش، چسبیده معمولی و دارای دمبرگ می‌باشند. برگ‌های كلزا به صورت متناوب بر روی ساقه قرار می‌گیرند(شیرانی راد و دهشیری،1381). آرایش برگ‌های مزبور متناوب بوده و شكل عمومی آن‌ها بیضوی كشیده با كرك‌های متعدد می ‌باشد. تعداد آن ها بر روی ساقه اصلی در تیپ‌های بهاره در حدود 12 عدد و در تیپ‌های پائیزه بیش از 40 عدد می‌باشد ( آلیاری و همكاران،1379). برگ‌ها در زمان رسیدگی محصول شروع به زردی نموده و از قسمت پائین به سمت بالای بوته خشك شده و ریزش می‌نماید كه این امر باعث سهولت در برداشت می گردد( عاشوری،1380).

1-6-4- گل

گل به صورت صلیبی بوده و آرایش آنها به شكل خوشه ای بلند می باشد. تعداد گل ها می‌تواند تحت تاثیر بسیاری از عوامل مانند واریته، آب و هوا وتكنیك های زراعی قرار گیرد (عاشوری،1380). یك بوته كلزا در شرایط ایده آل و در تراكم كم، حدود 4000 جوانه حل تولید می كند كه از این تعداد باتوجه به ژنوتیپ، شرایط محیطی و تراكم 5 الی 20 درصد به گل تبدیل شده و بقیه ریزش[8] خواهند كرد (آلیاری و همكاران،1379). هرگل متشكل از 4 كاسبرگ، 4 گلبرگ، 6 پرچم (2 پرچم كوتاه تر از بقیه) و یك مادگی دوبرچه‌ای است ورنگ گلبرگ‌ها نیز از پرتقالی تا زرد كم رنگ متغیر است. گل‌دهی كامل گیاه 3 تا 5 هفته به طول می‌انجامد(حجازی،1379). كلزا گیاهی است خودگشن[9] و میزان خودباوری در آن به طور معمول بیش از 70 درصد است. وجود درصدی از دگرگشنی[10] (30-20 درصد)، زمینه كاربرد حشرات را در كلزا توجیه می‌كند (آلیاری و همكاران، 1379).

1-6-5- میوه

میوه كلزا، خورجینی[11] به طول 5 تا 10 سانتی متر است كه فاقد كرك بوده و در انتها به یك منقار منتهی می شود. هر خورجین دارای 2 برچه می باشد. برچه ها به وسیله دیواره كاذبی[12] ( غشای میانی) از هم جدا می‌گردند. دانه ها در دو طرف غشای میانی قرار دارند. این دیواره هنگام رسیدن میوه پاره می‌شود. در هر خورجین ممكن است 15 تا 40 عدد دانه تشكیل گردد( شیرانی و دهشیری، 1381).

1-6-6- دانه كلزا

هر بوته كلزا صدها دانه كوچك، كروی و قهوه ای روشن مایل به سیاه و زرد رنگ تولید می‌كند (Buzza 1991) . بذور زرد رنگ دارای روغن بیشتری نسبت به بذور قهوه‌ای تیره و یا بذور سیاه می باشند. وزن هزار دانه نسبت به نوع رقم، محل تولید ، شرایط محیطی و جایگاه میوه در روی بوته و نیز مكان بذر در میوه، متفاوت بوده و بین 3 تا 7 گرم متغیر خواهد بود (آلیاری و همكاران،1379). ضخامت بذر در حدود 1 تا 2 میلی متر می‌باشد وهر كیلوگرم دانه از 000/250 الی 000/300 دانه تشكیل شده است (Buzza 1991).

1-7- مراحل فنولوژی

برای تشریح مراحل رشد و نمو كلزا می توان از روش كد گذاری استفاده كرد. این عمل توسط دانشمندانی همچون هارپر و بركن كمپ (HB)[13] وسیلوستر برادلی (SB)[14] صورت گرفته است (شیرانی راد و دهشیری،1381). براساس آخرین روش كدگذاری كه توسط انجمن كلزای كانادا[15] در سال 1998 انجام شده، مراحل رشد و نمو به صورت زیر تقسیم بندی می شود (جدول1-7):

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل گزارش کامل آزمایشگاه كنترل كیفیت شركت داروسازی آریا

گزارش کامل آزمایشگاه كنترل كیفیت شركت داروسازی آریا در 105 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: داروسازی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل: 3.556 مگا بایت

گزارش کامل آزمایشگاه كنترل كیفیت شركت داروسازی آریا در 105 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 1

تاریخچه …………………………………………………………………………………………….. 3

داروهای تولید شده در شركت داروسازی آریا ……………………………………… 6

بخش اول …………………………………………………………………………………………… 7

اداره تحقیقات انالیتیك و كنترل كیفیت ……………………………………………………. 8

وسایل آزمایشگاه كنترل ………………………………………………………………………. 11

روش كار با دستگاه KF كارل فیشر………………………………………………………. 16

طراحی و فرمولاسیون یك قرص…………………………………………………………… 17

مطالعات قبل از فرمولاسیون ………………………………………………………………… 19

مراحل اصولی طراحی یك قرص …………………………………………………………… 19

خواص مورد نظر در مورد یك داروی جدید…………………………………………… 20

اصول اساسی تولید قرص…………………………………………………………………….. 21

ویژگی های قرص………………………………………………………………………………… 23

اختصاصات فیزیكی قرص…………………………………………………………………….. 24

عواملی كه در سرعت انحلال داروها دخالت دارند…………………………………… 37

اداره تولید…………………………………………………………………………………………… 40

بخش دوم ………………………………………………………………………………………….. 47

آزمایش تعیین مقدار ایبوپروفن 400 میلی گرم……………………………………….. 49

آزمایش تعیین مقدار استامینوفن 325 میلی گرم……………………………………… 54

آزمایش حلالیت استامینوفن 325 میلی گرم…………………………………………….. 57

تعیین مقدار رطوبت استامینوفن 325 میلی گرم……………………………………….. 60

آزمایش حلالیت سیمواستاتین 20 میلی گرم …………………………………………… 62

آزمایش تعیین مقدار املودیپین 50 میلی گرم ………………………………………….. 65

آزمایش حلالیت ایندومتاسین 75 میلی گرم……………………………………………… 69

آزمایش تعیین مقدار رانیتیدین 150 میلی گرم…………………………………………. 74

آزمایش تعیین مقدار بیسموت 120 میلی گرم………………………………………….. 77

آزمایش تعیین مقدار استامینوفن كدئین 20/300 میلی گرم……………………….. 81

روش نمونه برداری و آنالیز ماده اولیه متیلن كلراید………………………………… 86

بخش سوم …………………………………………………………………………………………. 95

ایندومتاسین ……………………………………………………………………………………….. 96

رانیتیدین HCL ……………………………………………………………………………………. 100

استامنیوفن………………………………………………………………………………………….. 103

مقدمه

در مورد بخش كنترل و تضمین كیفیت باید متذكر شد كه در این برهه از تاریخ داروسازی تاكید خاصی به این بحث شده است.

نتیجتا وظایف و مسئولیتهای داروسازان شاغل در این قسمت از صنعت مشكل و سنگین می شود. آنها می بایست با تلاش خستگی ناپذیر خود عملیات ساخت فرآورده های دارویی را در كلیه جنبه ها به حالت بی عیب سوق دهند. برای رسیدن خط تولید به حالت بی عیب داروسازان و دیگر متخصصین بخش كنترل و تضمین كیفیت تلاش خود را صرف امور ذیل می نمایند:

– شناسایی مسائل و مشكلات مهم و بالقوه خط تولید قبل از وقوع

– حساس نمودن و تكمیل روشهای كنترل محصول روشهایی كه جهت تعیین مطابقت محصول نهایی با كلیه الزامات فارماكوپه و GMP توانا باشند.

در برخی از شركتهای داروسازی وظایف و عملیات كنترل كیفیت و تضمین كیفیت مجزا از یكدیگر می باشد. اما به هر صورت مجزا یا با هم عمده مسئولیتهای آنها به این قرار می باشد:

1- بازرسی آنالیز و تایید مواد اولیه مواد در حین تولید و محصولات نیمه ساخته و نهایی اعم از اینكه این محصولات برای آزمایشهای بیولوژیكی و بالینی و یا برای فروش به داروخانه باشند.شمیستهای كنترل كیفیت اغلب از روشهایی استفاده می‌كنند كه بوسیله بخش تحقیقات آنالیتیك ارائه و توسعه یافته است. در صورت لزوم شیمیستهای كنترل كیفیت روشهای مذكور را جهت تسریع در كارهای روزمره و تكراری خود مناسب می كنند.

2- آزمایش محصولات غیر استریل ازجهت عاری بودن آنها از آلودگی به میكروبهای بیماری زا و آزمایش محصولات استریل از جهت تضمین استریلیتی آنها.

3- آزمایش و تایید بسته بندی محصولات دراین زمینه باید متذكر شد كه كنترل و تضمین كیفیت با حضور مستمر خودآگاهیها و هشدارهای لازم به پرسنل بسته بندی می دهد. این هشدارها به منظور جلوگیری ازمخلوط شدن برچسبها مخلوط شدن محصولات اشتباه شدن شماره بر چسب محصولات و احتمالاً اشتباه در تاریخ انقضای آنها انجام می گیرد.

4- ازجمله وظایف دیگر كنترل و تضمین كیفیت و توسعه روشهای كنترل جهت تضمین ومطابقت روند تولید باعملیات تولیدی خوب GMP می باشد. در داروسازی جدید وظیفه دیگری بعهده این بخش می باشد و آن تضمین مطابقت مطالعات بیولوژیكی و آزمونهای بالینی با عملیات آزمایشگاهی خوب GLP و عملیات بالینی خوب GCP می باشد.

برای مثال این عملیات توسط بخش كنترل و تضمین كیفیت بررسی شده و مطابقت آنها با GCP GMP GLP تایید می شود.

جزئیات این نظارتها عبارتند از: نگهداری مناسب مواد اولیه، چگونگی سنتز داروها، تهیه نمونه برای آزمایشگاههای بیولوژیكی، آزمونهای بالینی، نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و بایگانی نتایج تحقیقی حاصل از آزمایشهای بالینی و بیولوژیكی در كلیه آزمایشگاهها نظارت بر ساخت محصول نهایی نظارت دقیق بر موجودی انبار و بسیاری از عملیات دیگر با توجه به بسط و گسترش روز افزون وظایف بخش تحقیقات انالیتیك و كنترل و تضمین كیفیت مسئولیتهای مضاعفی متوجه پرسنل شاغل دراین قسمت شده است. اما درعوض سبب پیدایش فرصتهای شغلی جدیدی درصنعت داروسازی شده است.

تاریخچه شركت داروسازی آریا

شركت داروسازی آریا در سال 1956 با نام آزمایشگاه گرامی به صورت كارخانه كوچكی تاسیس یافت. درسال 1981این كارخانه توسط گروهی از داروسازان گسترش یافته و بخشهای مختلف آن مدرنیزه شد. درسالهای بعد تعداد سهامداران افزایش پیدا كرد و به بیشتر از 120 داروساز با تخصصهای مختلف رسید. برای بوجود آوردن موقعیت فعلی كارخانه زمینی با مساحت 7000 متر مكعب خریداری شد. كه موقعیت ساختمانهای صنعتی آن 5000 متر مكعب می باشد كه درسال 1985 با همكاری كارشناسان داروساز سهامدار بوجود آمد. سپس نام فعلی كارخانه به كارخانه داروسازی آریا تغییر یافت.

برنامه ده سال اخیر شركت داروسازی آریا توسعه فضاهای خالی استفاده از دستگاهها و نیروهای كارآمد و تلاش برای بدست آوردن ماشین های جدید در آینده نزدیك است.

امروزه شركت داروسازی آریا به دستگاههای مدرن با ظرفیت بالای تولید مجهز شده است و نیروهای كارآمدی در خط تولید وجود دارند كه از همكاری این دو با هم می توان 30 نوع مختلف قرص در دوزهای مختلف تهیه كرد. و كپسولهای تولید شده درطی یك سال بیش از 1200000000 واحد است.

توسعه ماشینهای قدیمی درتولید داروهای سنتز شده یك مرحله دیگر از برنامه كارخانه می باشد.

تحویل تولیداتی با كیفیت بالا بر طبق خواسته كارفرما و مشتری از كارهای شركت داروسازی آریا می باشد. و دراین راه آزمایشگاه كنترل كیفیت را توسعه داده اند و مجهز به دستگاه های مدرن با قدرت آنالیز بالا كردند.

دراین شركت كاركنان كاملاً تسلیم راهنماییها و تجارب صاحب كارخانه در تولید و بسته بندی و نگهداری از اطلاعات تولید داروها هستند. و مایل به انجام درست و كامل كارهای آزمایشگاهی و عمل كردن بر طبق استانداردهای داروسازی هستند. شركت داروسازی آریا دارای گروههای مختلفی از متخصصان و افرادی هستند كه درقسمتهای مختلف مهارت دارند كه آنها هسته مركزی شركتند و به كمك تجارب آنها جریان تولید كنترل می شود وشركت دارای قسمت توسعه و تحقیقات (R&D) است و نیز اثرات بالینی تولیدات مطالعه می گردد. و این تیمها تحقیقات دربازار دارو را انجام داده و به محصولات كارخانه محصولات جدیدی درخط تولید اضافه می كنند. مدیریت شركت براین معتقد است كه سختگیری های صورت گرفته در مورد تعهد به استانداردها و انتخاب مواد اولیه سالم برای بوجود آمدن كیفیت بالا و سلامتی مردم در آینده است.

این شركت دارای قسمتهای مختلفی ازجمله مدیریت، حسابداری، امور اداری و بازرگانی، مسئول برنامه ریز ی، مسئول فنی، رختشوخانه، مسئول انبار، آزمایشگاه كنترل، كنترل حین تولید، سنتز، فرمولاسیون،مدیریت تولید، سرپرست تولید، بسته بندی، پوشش، تاسیسات، مدیریت فنی انبار، بسته بندی و مواد اولیه است. كه آزمایشهای انجام شده توسط شیمیست در مورد مواد اولیه و كیفیت دارو در آزمایشگاه كنترل صورت می گیرد.

-دسیكاتور

دسیكاتور یك ظرف شیشه ای سرپوشیده است كه برای نگهداری مواد از اتمسفر خشك به كار می رود. معمولاً با یك عامل خشك كننده مثل كلسیم كلرید بی آب یا سیلیكاژل یا كلسیم سولفات بدون آب پر می شود.

9-اسپكتر و فوتومتر با لامپ UV

اگر یك تركیب شیمیایی در معرض تابش امواج الكترومغناطیس قرار گیرد در این صورت می تواند با آن تاثیر متقابل داشته باشد. حال اگر انرژی تابشی رد شده از جسم را برحسب فركانس عدد موجی یا طول موج رسم كنیم یك طیف جذبی به دست می آید. ثبت طیفهای جذبی در دستگاههایی انجام می گیرد كه اجزای اصلی آن شامل یك منبع تابش طیف پیوسته یك ظرف اندازه گیری نمونه آزمایش یك ظرف مقایسه ای یك شبكه یا منشور و یك گیرنده (ثبات)

جذب مولكولی درناحیه ماورا بنفش و مرئی بستگی به ساختمان الكترونی ودر ظرفهای مخصوص به حجم می رسانید و می توان ازاین نمونه نمونه های دیگر را با غلظت مورد نظر با رقیق كردن آن تهیه نمود. تمیز بودن سل فوق العاده مهم است. سل را باید چندین بار با محلول شستشو داده و بعد جذب نمونه را توسط دستگاه بدست آورد.

10-دستگاه Dissolution

دركار با این دستگاه هدف محاسبه درصد محلولیت نمونه می باشد. 6 مخزن به حجم 900 سی سی درمحفظه ای كه با آب احاطه شده و دمای آن قابل تنظیم است قرار دارد. اساس كار دستگاه را تشكیل می دهد.

درون مخزن ها محورهایی قرار دارند كه در قسمت تحتانی آنها سرهای محتوی قرص قرار میگیرد و با گردش درون مخزن حاوی حلال موجبات انحلال قرص را فراهم می كنند. بعد جذب نمونه ها را خوانده و از روی جذب استاندارد غلظت نمونه حاصل از انحلالیت قرص را بدست می آوریم.

11-دستگاه KF كارل فیشر

اساس كار با این دستگاه به این صورت است كه وقتی نمونه محتوی آب بامصرف كارل فیشر تیتر می شود الكترودهی پلاتین پلاریزه می شوند و مازاد آن به میزان خیلی جزئی الكترودها را پلاریزه می كند و به دنبال آن یك افزایش زیادی در جریان خواهیم داشت كه از آمپرتر می گذرد . آمپر متر زمانی كه كار می كند جریانی بیش از 400 آمپر از آن می گذرد.

12-دستگاه HPLC

13-دستگاه GC

روش كار با دستگاه KF كارل فیشر(دستگاه تعیین رطوبت نمونه)

1- كلیه ظروف و وسایل مورد استفاده بایستی قبل از مصرف بخوبی شسته شده و در آون كاملاً خشك شده باشند.

2- دستگاه را روشن می كنیم.

3- مقدار 40 میلی لیتر حلال تازه (متانول خشك) به ظرف مخصوص تیتراسیون دستگاه منتقل می كنیم و یك مگنت داخل آن قرار می دهیم.

4- كلید RUN را فشار می دهیم تا دستگاه تیتراسیون اولیه را انجام دهد.

5- پس ازاتمام تیتراسیون اولیه (زمانیكه چراغ Ready روشن شد) دكمه Run را فشار می دهیم، چراغ (Weight) روشن می شود.

6- وزن نمونه توزین شده داخل ظرف مخصوص توزین را وارد می كنیم و كلید Run را می زنیم.

7- زمان لازم برای پخش یاحل شدن نمونه را به دستگاه می دهیم (120 ثانیه) و كلید Run را فشار می دهیم.

8- از دریچه مربوطه نمونه را داخل دستگاه می ریزیم ، به نحوی كه روی دیواره و الكترودها نریزد، سپس كلید Run را فشار می دهیم. دستگاه شروع به كار میكند وپس از اتمام تیتراسیون بوق دستگاه به صدا در می آید و مقدار رطوبت نمونه روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. در این هنگام چراغ Ready روشن است و دستگاه آماده پذیرفتن نمونه بعدی می باشد.

به همین ترتیب میتوان چندین نمونه را پشت سرهم در همان حلال موجود در بشر ریخته واندازه گیری نمود، بطوریكه مجموع مقدار آب داخل شده و تییر شده حدود 100 میلی گرم برای 20 میلی لیتر حلال اولیه باشد.

تهیه نمونه های مورد آزمایش:

1- نمونه های مایع را میتوان بوسیله پیپت دقیق بصورت حجمی یا بوسیله سرنگ بصورت وزنی (توزین مضاعف) وارد بشر تیتراسیون كنیم.

2- نمونه های جامد را به سرعت در هاون كاملاً خشك به خوبی نرم می كنیم، سپس مقدار تعیین شده را درون ظروف توزین مخصوص وزن نموده و داخل بشر می‌ریزیم.

3- می توانیم نمونه ها را پشت سر هم در ظروف توزین مخصوص وزن كرده و همه آنها را دریك دسیكاتور یا ظرف دردار مناسب نگه داشته و حمل می كنیم.

طراحی و فرمولاسیون یك قرص

فرمولاسیون اشكال دارویی جامد خوراكی و بخصوص قرص ها در دهه های گذشته باتوجه به پیش تراكم نمودن استفاده از ماشینهای سریع و هم اكنون ماشینهای فوق سریع با سیستمهای كنترل وزن خودكار و همچنین امكان دسترسی به مواد اولیه ای كه قابلیت تراكم پذیری مستقیم دارند دچاردگرگونی های وسیعی شده است.

طراحی یك قرص معمولاً شامل یك سری از كارهایی است كه باتوجه به فرسایش و سایش قرصها مقاومت مكانیكی درمقابل لب پریدگی و شكنندگی سریع باز شدن و سرعت انحلال آن توسط فرمولاتور انجام می شود. به طور كلی انتخاب صحیح و توازن بین مواد اولیه كناری و اصلی و یاتركیبی از مواد به منظور دسترسی به نتیجه دلخواه (تولید یك داروی سالم موثر و بسیار قابل اعتماد كه مورد نظر می باشد) عملاً یك هدف ساده محسوب نمی گردد.

فرمولاسیون و طراحی یك قرص ممكن است به عنوان مرحله ای تلقی گردد كه فرمولاتور مطمئن شود كه میزان صحیحی از دارو از شكلی صحیح دریك زمان مناسب ودریك سرعت مناسب و فقط با خواص شیمیایی اولیه درمحل مورد نظر تحویل گردد.

میزان یامقداری از دارو كه بتواند اثرات درمانی مورد نظر را بوجود آورد وابسته به عوامل زیادی می باشد. درمورد داروهای رسمی میزان مقدار خوراك این داروها قبلاً تعیین گردیده است.

در مورد داروهای خاص مانند گریزئوفولین كه جذب بهتر وموثرتر وابسته به اندازه ذرات و سطح مخصوص دارو می باشد بوسیله كاهش اندازه چنین دارویی می توان سطح مقدار خوراك راحتی به نصف یا بیشتر كاهش داد. ولی همان نتایج بیولوژیكی دلخواه رابه دست آورد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: داروسازی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 1.626 مگا بایت

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

روش اندازه گیری مفنامیك اسید در كپسول 250 میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد 20 عدد كپسول را خالی كرده و پودر داخل آن را كاملا مخلوط می كنیم تا به طور یكنواخت گردد از این پودر مقدار 0.5 گرم مفنامیك اسید (0.6 گرم) را دقیقا وزن كرده و در 100 میلی لیتر اتانول گرم (كه قبلا نسبت به محلول فنول رد خنثی شده باشد) حل كنید.

محلول حاصل را در مقابل اندی كاتور محلول فنول دو با محلول NaoH 0.1 مولار تیتر نمایید هر میلی لیتر از محلول NaoH 0.1 مولار معرفی معادل با 24.13 میلی گرم از مفنامیك اسید می‎باشد مقدار میلی گرم مفنامیك اسید موجود درهر كپسول از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

میلی گرم مفنامیك اسید موجود هر در كپسول=* 24.13 كه درآن تا حجم معرفی از محلول NaoH 0.1 مولار برحسب میلی لیتر می‎باشد Limits:(237.5 to 262.5)

Ref: B.P ((1996) p:1793

شماره پنج 0.09

وزن پودر و كاغذ صافی 0.4022 gr

وزن كاغذ صافی – 0.0014 gr

وزن واقعی پودر

در 100 cc الكل 2 الی 3 قطره اندی كاتور می ریزیم رنگ از رنگ زرد به قرمز پوست پیازی تبدیل می‎شود سه قطره سود NaoH 0.1 مولار ریختیم رنگش دوباره زرد شد كه این كار به معنی خنثی شدن است سپس با ریختن 0.6 گرم پودر مفنامیك اسید داخل الكل بعد از مگنت استفاده كردیم كه پودر كاملا در الكل حل شود و 20 دقیقه برای حل شدن به آن زمان می دهیم.

فنل زرد: Hand book of chewistry and Physics (CRC)

رنگ از زرد به قرمز پوست پیازی

فرمول مفنامیك اسید 105% تا 95 C15H15NO2­

دلیل استفاده از اندی كاتور: تغییر رنگ در یك PH خاص تغییر رنگ از حالتی به حالتی دیگر

چه از سود استفاده می كنیم كه چون واكنش اسید و باز برای خنثی كردن همدیگر

عمل تتراسیون:

در بورت NOH-1 0.1 مولار در ارلن الكل + پودر+ فنل دو:

20.9= V مصرفی ازبورت

فرمول گسترده: عدد جرمی 241.29

انواع اسم های تحاری: ponstan و ponstel

حلالیت كم در آب در الكل حلالیت زیادی دارد.

در هیدروكسیدهای قلیایی حلال است نوشته شده از كتاب MERCK INDEX

بدست آوردن عدد 24.13 یا 24.129

Disnlotion انحلال:

زمان انحلال:

در محلول با حجم معین زمان مشخص غلظت خاصی را در دور مشخص (همزن) كپسول شروع به حل شدن می‎كند و غلظت را اندازه می گیریم بر حسب درصد

زمان باز شدن Disantegration آب روی صفحه 39 ، 750cc آب مقطر می ریزیم.

آزمایش بعد:

می خواهیم زمان باز شدن كپسول مفنامیك اسید را در بدن انسان اندازه گیری كنیم.

دستگاه Disantegration دما را به اندازه دمای بدن انسان 38 تنظیم می كنیم تا هنگام باز شدن كپسول ها در آب و عبور آنها از توری بعد از 30 دقیقه از صافی عبور كرده و باز شد

آزمایش قبلی را با بچ 10 انجام می دهیم.

محاسبات:

دستگاه Disantegration:

كپسول های مفنامیك اسید با بچ 10

برای باز شدن كپسول time= 15 min

روش تعیین مقدار لیتیم كربنات در قرص لیتیم كربنات

تعداد 20 عدد قرص را وزن كرده و كاملا پودر كنید از این پودر مقداری معادل با 1 gr لیتیم كربنات دقیقا توزین كنید (1.367 gr) و در 100 میلی لیتر آب مقطر ریخته و به این مقدار 50 میلی لیتر محلول هیدرولیك Hcl اسید 1 مولار US افزوده و به مدت 1 دقیقه min بجوشانید و سپس سردكرده و قمدار اضافی اسید را در مقابل معرف متیل اورانژ با محلول سدیم هیدروكساید 1 مولار (V.S) تیتر كنید هر میلی لیتر از محلول هیدروكلریك اسید Hcl 1 مولار معادل 36.95 میلی گرم از Li2 Co3 می‎باشد.

مقدار میلی گرم Li2 Co3 در هر قرص از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

كه در آن Wa وزن متوسط قرص ها برحسب میلی گرم (410) WS مقدار بر داشتی برحسب میلی گرم (1365)

V حجم مصرفی سدیم هیدروكساید 1 مولار بر حسب ml

به طور ساده

وزن 20 عدد قرص+ كاغذ: 8.1475

وزن كاغذ: 5.2365-

3.9555= 7.9110

دلیل جوشاندن: خارج شدن Co2 موجود در محلول

اول محلول را می گذاریم تا به جوش بیاید بعد از جوش آمدن به مدت 1 دقیقه بجوشد تا Co2 محلول از آن خارج شود. طرز تهیه سدیم هیدروكساید 1 مولار NaoH در ظرفیت 1 نرمالیته با مولاریته برابر هستند.

1نرمال= 1مولار

M:Na=40

40 گرم سود وزن كردیم در lit 1 آب حل كردیم و روی هم زن قرار دادیم تا حل شود. این واكنش گرمازاست اگر آب را به مقدار 1 Lit كم كم به سود بیفزاییم باعث می‎شود كه از گرمای خود سود استفاده شود تا در آب بهتر حل شود.

در بورت اسید Hcl

در ارلن سود N 0.1 نرمال و تیتراسیون را شروع می كنیم بهترین معرف برای تیتراسیون اسید و باز فنل فتالئین است كه 2.2 اسید Hcl مصرف شد رنگ سود سفید شد

از این راه نرمالیته سود رابدست آوردیم.
آزمایش مجدد
روش تعیین مقدارلیتیم كربنات در قرص لیتیم كربنات

10 عدد قرص لیتیم كربنات را پودر كردیم و 1.36 gr وزن نمودیم سپس در100 ml آب و 50 cc محلول هیدروكلردریك 1.05Hcl نرمال حل نمودیم و آنرا به مدت 1 min جوشاندیم سپس در ظرف آب یخ قرار دادیم و تا خنك شود بعد با محلول سود NaoH كردیم ضمنا معرف ما متیل اوران= می‎باشد با مصرف 25.3 cc محلول ما از رنگ صورتی به زرد تبدیل شد.

تمامی اعداد بر واحد mg میلی گرم می‎باشد.

برای تبدیل از gr به mg در عدد 1000 ضرب می كنیم:

Dissolutio قرص لیتیم كربنات

محیط: 900 میلی لیتر آب مقطر

دور در دقیقه: 100 rpm

زمان: 30 دقیقه

طرز تهیه محلول استاندارد:

تعداد 30 میلی گرم از لیتیم كربنات استاندارد را دقیقا توزین كرده و به بالن ژوژه 100 میلی لیتری منتقل كرده سپس مقدار 20 میلی لیتر آب مقطر و مقدار 0.5 میلی لیتر هیدروكلرییك اسید غلیظ به آن افزوده خوب به خم بزنید تا كاملا حل شود و با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط نمایید.

مقدار 20 میلی لیتر از این محلول را به بالن ژوژه یك لیتری (1000 میلی لیتر) منتقل كنید. به آن تعداد 800 میلی لیتر آب مقطر و مقدار 20 میلی لیتری از محلول surfactant مناسب افزوده با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط كنید.

طرز تهیه محلول آزمایشی:

محلول تحت آزمایش قرص لیتیم كربنات را به بالن ژوژه یك لیتری منتقل كنید و با آب مقطر به حجم برسانید وخوب مخلوط كنید. مقدار 20 میلی لیتر از محلول صاف شده را به بالان ژوژه یك لیتری دیگری منتقل كرده و به آن مقدار 500 میلی لیتر آب مقطر و یك قطره محلول هیدروكلریك اسید غلیظ و مقدار 20 میلی لیتر از محلول sufractant مناسب افزوده و با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط نمایید.

روش كار:

از دستگاه flam photometero مناسب استفاده می كنیم. صفر و ضد دستگاه را تنظیم می كنیم سپس میزان نشر محلول استاندارد و محلول نمونه را در طول موج uvi nm اندازه گیری كنید.

مقدار میلی گرم Li2 Co3 در هر قرص از فرمول زیر محاسبه كنید

100 C (A/S)

كه در آن A و S به ترتیب اعداد خوانده شده از دستگاه برای محلول های نمونه و استاندارد می باشند و C غلظت نهایی استاندارد بر حسب میكروگرم بر میلی لیتر می‎باشد. تلورانس نباید از 80% Li2Co3 تعداد مقدار نوشته شده بر روی اتیكت در مدت 30 دقیقه كمتر باشد. .

اقتباس از: U.S.P.XXIV P.982(2000)

این قرص برای اختلاف روانی و … مورد استفاده می‎باشد.

تكرار ازمایش برای بار سوم:

روش تعیین مقدار لیتیم كربنات در قرص لیتیم كربنات:

از پودر قرص های لیتیم كربنات به مقدار 1.362 gr وزن می كنیم وزن كاغذ صافی 0.1477 می‎باشد پودر قرص را در 100 ml آب مقطر و 50 cc اسید كلریك Hcl تیتر ازول Titeisol حل می كنیم سپس به مدت 1 دقیقه می جوشانیم و در ظرف سرد قرار می دهیم تا سرد شود بعد با سود NaoH 1 نرمال تیتر می كنیم معرف ما متیل اورانژ می‎باشد. تغییر رنگ از صورتی به زرد تبدیل شد. V=23.2cc حجم مصرفی

روش اندازه گیری اكسی متولون در قرص:

معرف لازم:

1- محلول اتانولی سدیم هیدروكساید (Ethanolic sodium hydroxide 0.01m)(0.0m) (420 میلی گرم از سدیم هیدروكساید را در اتانول 96% حل و با آن به حجم 100 میلی لیتر برسانید)

وسیله های مورد لزوم:

1- هاون چینی 2- ترازوی حساس 3- بالن ژوژه 250 میلی لیتری و 50 میلی لیتری 4-پلی پت ژوژه 5 میلی لیتری 5- دستگاه اسپكتروسكپی uv/vis باسلهای مناسب

روش كار:

تعداد 20 عدد قرص اكسی متولون را در هاون كاملا پودر كرده و از این پودر مقداری معادل با 25 میلی گرم اكسی متولون را برداشته (239.5 میلی گرم) و به بالن ژوژه 250 میلی لیتری منتقل كنید و در محلول اتانولی سدیم هیدروكساید (0.01m) حل و به حجم برسانیدو در صورت لزوم صاف نمایید. 15 میلی لیتر اول از محلول صاف شده را دور بریزید و از بقیه مقدار 5 میلی لیتر را به بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل و با محلول اتانولی هیدروكساید (0.01m) رقیق و به حجم برسانید. خوب مخلوط كرده و جذب محلول حاصل را در طول موج 315 nm و با دستگاه اسپكتروسكپی مناسب در سل یك سانتی متری در مقابل بانك محلول اتانولی سدیم هیدروكساید (0.01m) اندازه گیری كنید.

میلی گرم اكسی متولون در هر قرص از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

كه در آن:

s= مقدار برداشتی از نمونه برحسب میلی گرم (239.5mg)

w= وزن متوسط قرص ها بر حسب میلی گرم می‎باشد. (479mg)

547= 1% A برای اكسید متولون در طول موج 315nm می‎باشد.

Ref: BP.(1998). P:1848

Limits: (45 to 55 mg/tab)

Dissolution برای قرص اكسی متالون

دستگاه و مواد لازم: Apparatus I: 100 rpm

مواد:

1- محلول پربوریك اسید و پتاسیم كلراید (0.2 مول):

مقدار 12.37 گرم از بوریك اسید (H3Bo3) خشك شده در رده ای 120 تا 110 درجه سانتی گراد به مدت یكساعت و مقدار 14.91 گرم از پتاسیم كلراید (KCL) را در آب مقطر حل كنید و با آب مقطر به حجم 1000 میلی لیتر برسانید.

2- محلول NaoH (0.2 مول):

این محلول را از محلول سدیم هیدروكساید نرمال كه روش تهیه و استاندارد كردن آن را در صفحه ضمیمه توضیح داده شده است تهیه و دوباره استاندارد كنید.

(روش تهیه: 40cc از سدیم هیدروكساید نرمال برداشته با آب مقطر بدون Co2 به حجم 200 برسانید حال سدیم هیدروكساید 0.2 نرمال خواهیم داشت)

3- محلول بافر برات الكالین Ph=8.5 (0.05 m):

مقدار 500 میلی لیتر از محلول بوریك اسید و پتاسیم كلراید (0.2 مول) را به بالن ژوژه دو لیتری منتقل كرده و مقدار 102 میلی لیتر محلول سدیم هیدروكساید (0.2 مول) به آن بیفزایید و با آب مقطر به حجم برسانید. (Ph این محلول باید 8.5 باشد)

زمان لازم: 45 دقیقه

حجم محلول: 900 میلی لیتر

روش كار:

درصد مقدار C12H32O3 (اكسی متولون) حل شده را به طریقه جذب u.v در طول موج ماكزیمم 313 nm از محلول تحت آزمایش چنانچه لازم باشد با محلول رقیق كنید و با جذب محلول استاندارد با همان غلظت در همان محیط مقایسه كنید. این درصد نباید از75% مقدار ذكر شده بر روی چسب در مدت 45 دقیقه كمتر باشد.

Ref: u.sp/xxIV/P: 1242 (2000)

مصرف این قرص برای بیماری های خاص مثل سرطان و … و باعث ایجاد نیروهای كاذب در بدن می‎شود بعضی از ورزشكاران از این قرص استفاده می كنند.

روش تهیه Phenol Red Ts:

100 mg فنل سولفات در 100 ml الكل حل كنید اگر كدر بود صاف كنید.

روش تهیه كریستال ویئولت:

0.500mgr كریستال ویئولت دقیقا وزن می كنیم با اسید به حجم 50 می رسانیم.
دستورالعمل كار با دستگاه اسپكتروفتومتر

روش كار:

مطمئن شوید كه دكمه power دستگاه در موقعیت off قرار دارد مطمئن شوید كه بمحل قرارگیری سل ها خالی می‎باشد. اسپكتر و فتومتر را به برق وصل كنید.

سوئیچ power دستگاه را در وضعیت on قرار دهید را روی محلول موج مورد نظر تنظیم كنید.

سل را توسط محلول بلانك بشوئید.

سل ها را از محلول بلانك پر كرده و در محل قرار گیری سل ها قرار دهید.

كلید Auto Zero را فشار دهید تا صفحه نمایشگر عدد صفر را نشان دهد. سل مخصوص نمونه را از دستگاه خارج كنید محلول بلانك را خالی كنید.

سل را با محلول نمونه شستشو دهید.

سل را از محلول نمونه پر كنید.

اطراف سل را با دستمال نرم و خشك تمیز كنید.

سل را در محل قرارگیری سل قرار دهید.

درب محفظه سل را ببندید.

عدد صفحه نمایشگر را یادداشت كنید.

1- الف) برای درمان پاركینسون (از جمله واكنشهای اكستراپیرامدیال حاصل از سایر داروها) در افراد مسن كه قادر به تحمل داروهای قویتر نمی باشند.

ب) حالتهای خفیف پاركینسون (از جمله موارد ناشی از دارو) در سایر گروههای سنی.

ج) در سایر موارد پاركینسون (از جمله موارد ناشی از اثر دارو) همراه آنتی كولی نرژیك مركزی به كار می‎رود.

2- شربت كه حاوی كلرور آمونیوم و سیترات سدیم نیز می‎باشد به عنوان ضد سرفه برای رفع سرفه های ناشی از سرماخوردگی یا آلرژی به كار می‎رود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: 50-25 میلی گرم 3 تا 4 بار در روز

كودكان: بیش از 9 كیلوگرم وزن: 25-12.5 میلی گرم 3 تا 4 بار درروز (یا 5 میلی گرم برای هر كیلووزن بدن در 24 ساعت). حداكثر دوز روزانه 300 میلی گرم.

شربت برای تسكین سرفه: بزرگسالان هر 4 ساعت 2 قاشق مرباخوری (25 میلی گرم) حداكثر روزانه 8 قاشق مرباخوری.

كودكان 12-6 سال نصف بزرگسالان

كودكان 2 تا 6 سال بالغین.

مواد منع مصرف:

1- كودكان تازه به دنیا آمده و نوزادان نارس.

2- مادران شیرده

3- حساسیت به دیفن هیدرامین یا سایر آنتی هیستامینهای مشابه.

4- در افراد تحت درمان با منوآمین اكسیداز.

5- برای درمان اختلالات دستگاه تحتانی تنفسی از جمله آسم نباید به كار برده شود.

عوارض جانبی:

1- عوارض عمومی: كهیر، بثورات جلدی، شوك آنافیلاكتیك، ازدیاد عرق بدن، خشك شدن دهان و گلو و بینی

2- عوارض قلبی و عروقی: طپش قلب، تاكیكاردی، اكستراسیستول سردرد، پایین آمدن فشار خون.

3- عوارض خونی: انمی همولیتیك، ترومبوسیتوپنی، اگرانولوسیتوز.

4- عوارض سیستم عصبی مركزی: رخوت، آلودگی، گیجی، عدم هماهنگی، خستگی ، منگی، بیخوابی، هیجان، عصبانیت، لرزش، تحریك پذیری، سرخوشی، مورمور شدن تاری دید، دو بینی، سرگیجه، وزوز در گوش، ورم حاد لابیرنت، یبوست، هیستری، نوریت تشنج.

5- عوارض جهاز گوارشی: بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست، ناراحتی اپیگاستر.

6- عوراض سیستم تناسلی – اداراری: تكرر ادرارد، ناراحتی هنگام دفع ادرار، احتباس ادرار و جلو افتادن عادت ماهانه

7- عوارض سیستم تنفسی: غلیظ شدن ترشحات برنش، تنگی سینه، گرفتگی بینی، صدا دار شدن تنفس.
مواد احتیاط

1- در موارد زیر با احتیاط زیاد به كار رود:

گلوكلوم با زاویه باریك، اولسرپپتیك استنوزه، انسداد پیلور، هیپرتروفی علامتی پروستات، انسداد گردن مثانه، انسداد پیلورودئودنال.

2- مصرف در كودكان و نوزادان (بخصوص با دوز زیاد) سبب توهم، تشنج و كم شدن هوشیاری می‎شود. در كودكان زیر 6 سال باعث هیحان میگردد.

3- به علت اثرات آتروپینی در افراد با سابقه آسم برونشی، ازدیاد فشار داخلی چشم، هیپرتیروئید ناراحتی قلبی و عروقی در نهایت احتیاط مصرف شود.

4- همراه با مضعف های سیستم عصبی مركزی، الكل و آرامبخشها مصرف نشود.

5- در افراد مسن سبب گیجی، رخوت و خوا آلودگی می‎شود.
نكات قابل توصیه هنگام نسخه پیچی

1- ممكن است سبب خواب آلودگی شود از این رو از رانندگی و كار با آلاتی كه نیاز به هوشیاری كامل دارد خودداری نمایید.

2- ازمصرف الكل، آرامبخشها و مضعف های سیستم عصبی مركزی خودداری نمایید.

3- از دوز تعیین شده تجاوز نشود.

4- هنگام مسافرت نیم ساعت قبل از حركت مصرف شود.

5- دور از نور نگهداری شود.

مصرف در بارداری: غیرمجاز

روش نام گذاری داروها
Rimington’s Pharmaceutical Sciences

(16 th Edition P.P 417-18)

پیشرفت های اخیر در زمینه داروسازی و رشته های وابستهبه آن چنان سرعتی داشته است كه گردآوری اطلاعات، طبقه بندی، تخلیص، نگهداری مراجعه و انتشار این اطلاعات نیز خود به رشته ای جداگانه تبدیل شده است.

یكی از مواردی كه بنظر می‎آید اطلاعات پیشاپیش و سریعتر از آنچه دنبالش هستند انبوه می‎شود اطلاعات موجود در مورد داروهاست. شماره روز افزون داروهای جدید كه از دهه 1950 به بعد تهیه شدند كار پی گیری و دنبال كردن و خواندن اطلاعات مربوطه را بیش از پیش مشكل تر كرده است. اگر در نظر بگیریم كه یك داروی معین ممكن است چندین نام شیمیایی چندین علامت اختصاری یا كد و دو یا سه نما تجارتی آنهم فقط در یك كشور داشته باشد و اگر درنظر بگیریم كه یك داروی معین ممكن است چندین نام شیمیایی، چندین علامت اختصاری یا كد دو یا سه نام تجارتی آنهم فقط در یك كشور داشته باشد و اگر در نظر بگیریم كه در كشورهای دیگر بازهم نامهای دیگری داشته باشد آنوقت اشكال در نامگذاری این تركیبات و لزوم داشتن یك نام غیرتحارتی یا ژنریك بیش از پیش حس می‎شود. چنین كوششی ازسوی جوامع عملی مختلف بعمل آمده است كه یكی از آنها شورای USAN است (State Adopted Names United) كه در اینجا ما باختصار به طرز كار و شیوه انتخابی آنها برای نامگذاری داروها می پردازیم.

یك دارو را به نامهای مختلفی می‎توان خواند كه در اینجا عمده ترین آنها را از نظر میگذرانیم:

نام شیمیایی به تركیباتی كه فرمول شیمیایی مشخص دارند اطلاق میشود. نام شیمیایی مشخصات دقیق و كامل ساختمان یك تركیب را نشان می دهد.

برای تركیباتی كه دارای منشا گیاهی یا حیوانی هستند توصیف علمی منشاء آنها برحسب نامهای بیوشیمیایی گیاهی ای حیوانی صورت می‎گیرد. این نام ها اگر چه از نظر علمی دقیق هستند معمولا طولانی و مشكل بوده و برای پزشك، داروساز و رشته های وابسته زیاد مفید نیستند.

از آنجاییكه استفاده روزمره از نام شیمیایی در ازمایشگاههای تحقیقاتی زیاد مناسب نیست و گاهی تلفظ آن سخت و گاهی نام شیمیایی طولانی است گاهی در این آزیشگاهها داروها را باید با كد كه عبارتست از حروف یا اعداد و یا تركیب هر دو نشان می دهند. معمولا این نوع نامگذاری بردو نوع است تركیب چند حروف و چند عدد مانند TH4128 كه نام الفافنیل بوتیرامید است كه برای درمان هیپركلسترولمی بكار می‎رود این نام معمولا حروف نام پژوهشگر یا آزمایشگاه تحقیقاتی است. شماره ها نیز اختیاری است و معمولا شماره ردیف تركیب شیمیایی یا شماره تركیب شیمیایی است كه در فهرست سنتز یا تحقیق قرار دارد. گاهی هم این نام از چند حرف تشكیل یافته است كه از نام خود دارو گرفته شد است مانند I.D.U كه معرف یدوكسوریدین یك داروی ضد ویروس است. این كدها معمولا در مراحل اولیه تحقیق بر روی تركیب های شیمیایی انتخاب می‎شود و پس از پیدا شدن یك نام مناسب برای دارو كنار گذاشته می‎شود اما گاهی نیز راه خود را در مجلات علمی باز می كنند. این كدها ارزش علمی ندارند زیرا هیچگونه اطلاعی در مورد داروها ارائه نمی دهند.

در برخی از موارد در مراحل تحقیق خود پژوهشگران نام های دیگری بر روی تركیبات می گذارند. این نام ها همان نام های غیراختصاصی یا باصطلاح نام معمولی هستند سازمان های دستاندركار نامگذاری های شیمیایی استفاده از نام این داروها را توصیه نمی كنند زیرا این نامها معمولا بطور اتفاقی و بدون توجه به رابطه داروی جدید با داروهای پیش از آن نامگذاری شده اند.

اگر پس از طی تمام مراحل متعدد تحقیق یك دارو وارد بازار شود یك نام تحارتی برای آن انتخاب می‎شود این نام نشان دهنده ماهیت دارو نیست بلكه بیشتر نماینده كارخانه وئ یا نوع فرمولاسیون آن است.

نامهای تجارتی معمولا نامهای به ثبت رسیده هستند و به دارندگان حق امتیاز آن تعلق دارند و كس دیگجری نمی تواند از آنها استفاده كند. علاوه بر آن هنگامی كه یك دارو توسط چند تولیدكننده وارد بازار می‎شود كدام می توانند نام تحارتی متفاوتی برای فرمولاسیون مورد ظنر تهیه كنند. نامهای تجارتی معمولا مختصر، چشمگیر و بخاطر سپردن آنها آسان است. این نامها معمولا ساختمان شیمیایی و یا خاصیت فارماكولوژیكی داروها را نشان نمی دهد.

اگر چه هریك از این نام ها خصوصیت ویژه ای دارند هیچیك بحدی كه برای همه قابل استفاده و مفید باشد ساد مختصرو جامع نیست.

نام غیراختصاصی بهمین منظور ابداع شده است. این نام مختصر معنی دار و برای همه قابل استفاده است. نام غیراختصاصی را نام ژنریك هم می گویند. در اینحا نام غیراختصاصی را بیشتر برای نامهای بكار می بریم كه با توافق كارخانه سازنده و سازمانهای علمی نامگذاری داروها تهیه شده اند.

مطالعه اسامی غیراختصاصی داروهای مورد استفاده عدم هماهنگی و نامگذاری بیقاعده آنها را آشكار می سازد. بسیاری از این نام ها پیش از وضع اصول و قواعد جدید نامگذاری بیقاعده آنها را آشكار می سازد بسیاری از این نام ها پیش از وضع اصول و قواعد جدید نامگذاری، انتخاب و بكار برده شدند. بنابراین نامهای كنونی مخلوطی است از نامهای مورد استفاده قدیمی و نامهای جدید.

در بسیاری از موارد نامهای نارسا، نادرست و غیرمعمول داروها ناشی از مختصر كردن نام شیمیائی و تبدیل آن به نام ژنریك برای نشان دادن خاصیت شیمیائی دارو بوده است در زمانی كه از این روش برای نامگذاری استفاده شد ساختمان شیمیایی داروهای شناخته شده آنقدرها پیچیده نبود. با كشف داروهای جدید و شناسایی ساختمان آنها و عرضه داروهای پیچیده تر نوشتن نام غیراختصاصی داروها یادگرفتن و حتی تلفظ آن ها مشكل تر می‎گردید.

این نام ها علاوه بر مشكلاتی كه ایجاد می‎كرد مورد انتقاد بود زیرا نمی توانستند اطلاعات مفیدی در اختیار هیچكس جز دست انداركاران و متخصصین سنتز و فرموله كردن داروها بگذارند.

اسامی غیراختصاصی معمولا مورد استفاده داروسازان، پزشكان و سایر افراد وابسته به رشته پزشگی است. ساختمان شیمیایی یك ملكول با تغییرات جدیدی كه برای تهیه داروهای جدید در آن انجام شده است مورد نیاز یك پزشك نیست. او بیشتر به دانستن فارما كولوژی و خواص دارو علاقمند است . بنابراین دوباره باید تاكید كرد كه نامهای غیراختصاصی باید به شیوه ای انتخاب شوند كه برای كسانی كه بیش از همه با آنها سروكار دارند یعنی دست انداركاران حرفه پزشكی، قابل استفاده باشند.

یك نام غیراختصاصی مناسب باید مشخص باشد و پیشوند و پسوندهای تكراری نداشته باشد صدها دارو با پیشوند و پسوند دی di، meth، كلر chlor، اكسی oxy و فن phen وجود دارد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان

پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان

دسته بندی: معماری

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 21.504 مگا بایت

پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان

معرفی کلی فضا

این بنا در خیابان توحید اصفهان مجاور زاینده رود واقع می باشد و توسط فرهاد احمدی در سال 67 طراحی شده ولی بدلایلی در سال 85 به بهره برداری رسیده!

سبک این بنا الهام گرفته از معماری سنتی ایران و روم باستان است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل داستانی فراموشی در عشق

داستانی فراموشی در عشق در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 13 کیلو بایت

داستانی فراموشی در عشق در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

فراموشی در عشق

به نام خداوند بخشنده مهربان كه زندگی بر اساس دستهای پرتوان او رقم می خورد كه گاهی این حوادث تلخ و گاهی خوشایند می‎شود ولی اگر انسان ها كمی بر روی این حوادث تفكر كنند كه چیزی جز حكمت و تقدیر او نسبت به خلایق زمین نیست این داستان كوتاه برگرفته از تقدیری كه آخر آن چیزی جز خیر نیست اتفاق افتاده در این داستان با آنكه اولش چیزی جز گرفتاری و مشكل نبود ولی در آخر به خوبی تمام شده و سرنوشت دو انسان با طرز تفكر متفاوت از دو شهر مختلف به هم گره می خورد و چنین آغاز می‎شود كه …

دختری روستازاده بود در دل كوههای سر به فلك كشیده روستایی زیبا و خرم با مردمانی مهربان و سخت كوش دختر داستان ما كسی نبود جز مهربانو كه دختری با قامت بلند و رشید و سیمای زیبا كه در درون او مهربانی و صفا لانه كرده بود روزی از روزهای زیبای خدا كه آفتاب در آسمان نمایان شده بود مهربانو برای آوردن آب به كنار چشمه رفته بود و مشغول پر كردن كوزة آب بود كه صدای پایی توجة او را به خود جلب كرد ناگهان سرش را بالا آورد و یك پسر شهری را دید كه بالای سر او ایستاده آن پسر كسی نبود جز یوسف كه وقتی مهربانو را دید با تعجب و از سر شوق به او سلام كرد و مهربانو هم جواب سلام او را داد یوسف از این كه در این روستای دور افتاده دختری زیبا زندگی می كرد تعجب بسیار كرده بود اول اسم او را پرسید و مهربانو خود را معرفی كرد و یوسف نیز با عجله خود را معرفی كرد بعد یوسف سوال كرد كه آیا شما در این ده زندگی می‎كنید مهربانو گفت: بله شما چطور یوسف گفت: ما در شهر زندگی می كنیم و چون من با یكی از اهالی این روستا درس می خوانم و امروز هم برای گذراندن تعطیلات او مرا به همراه خانواده اش به این روستا آورده است او از این جا خیلی برای من تعریف كرده بود ولی از دختران زیبارویی كه در این ده زندگی می كنند به من چیزی نگفته بود مهربانو كه عجله داشت گفت: ببخشید من باید بروم یوسف گفت می‎شود از شما خواهش كنم فردا به اینجا بیایی

مهربانو كه تا به حال از هیچ پسر شهری خوشش نیامده بود ولی این بار یوسف نظر او را جلب كرده بود پس قبول كرد و سریع از آنجا دور شد. مهربانو گویی سالیان دراز یوسف را می شناخت ولی چنین نبود. مهربانو كه به فردا فكر می كرد، نمی توانست كارهایش را درست انجام دهد غروب شده بود و پدرش با گوسفندان از صحرا برگشته و خسته و گرسنه بود. بعد از خوردن شام پدر به رختخواب رفت ولی مهربانو به آسمان نگاه می كرد گویی زمان از حركت ایستاده بود و برای مهربانو خیلی كند می گذشت مهربانو فكر می‎كرد كه فردا چه اتفاقی می خواهد بیفتد بالاخره شب با همه كندی اش سپری شد و صبح فرا رسید مهربانو از آب كوزه ای كه آورده بود به سروصورت خود زد بعد از وضو گرفتن و خواندن نماز صبح صبحانه را آماده كرد در فكر بود كه یوسف یك پسر شهری است و از نظر مالی بهتر از مهربانو بودند آیا خانواده یوسف هم مثل او فكر می كردند یا نه حال یوسف هم بهتر از مهربانو نبود او هم به فردا كه آیا جواب مهربانو چه خواهد بود فكر می كرد و لحظه شماری می كرد كه یك بار دیگر مهربانو را ببیند حالا دوباره به سراغ مهربانو برویم مهربانو بعد از نماز لباسی كه از مادرش به یادگار مانده بود را می خواست بپوشد ولی این لباس سوراخ بود چند لحظه فكر كرد چه كار كند یا صلاح است او فردا به كنار چشمه برود یا نه.

خلاصه مدتی فكر كرد و به این نتیجه رسید كه لباس مادر را تعمیر كند و بپوشد مهربانو كه در زمان كودكی مادرش را از دست داده بود تنها خاطره و تنها چیزی كه بوی مادرش را می داد همین لباس بود كه آن را خیلی دوست داشت پس همین لباس كهنه و تمیز را پوشید این لباس كهنه گویی زیبایی مهربانو را با آن قامت بلند را زیباتر می كرد همین كه با این لباس وارد حیاط شد پدر كه آمادة رفتن به صحرا بود او را دید و به او نگاه می كرد و اشكی از سر شوق بر گونة پر از چین و چروكش نشست مهربانو به چهره پدر لبخندی زد و گفت : كه بابا چه شده است كه این طوری ذوق زده ای پدر گفت: وقتی تو را در این لباس دیدم به یاد مادرت افتادم مادرت در این دنیا بی همتا بود افسوس كه زود از دنیا و از پیش ما رفت و ما را تنها گذاشت راستی دخترم چی شده كه تو این لباس را پوشیدی مهربانو از فرصت استفاده كرد و گفت: دلم برای مادرم تنگ شده بود صندوق را باز كردم تا عكس مادر را ببینم این لباس را دیدم و برداشتم كمی خراب شده بود ولی آن را تعمیر كردم و حالا این چیزی شده كه می بینی. پدر لبخندی زد و گفت: حالا دخترم كجا می روی مهربانو گفت: پدر جان به كنار چشمه می روم تا برای درست كردن ناهار كمی آب بیاورم.

پدر گفت: دختر خوبم پس زودتر بیا چون من امروز با تو كار دارم مهربانو كه در دل شوقی عجیب داشت گفت: باشد پدر سریع برمی گردم مهربانو كوزه را به دوش گرفت و به راه افتاد تا به نزدیكی چشمه رسید گویی جهان پیش چشم مهربانو زیبا شده بود در راه فكر می كرد كه چگونه با یوسف صحبت كند و از چه كلماتی استفاده كند تا به كنار چشمه رسید گوشه ای زیر سایه درختی نشست و منتظر یوسف شد و حالا از یوسف برایتان بگویم كه یوسف برعكس روزهای دیگر زودتر از خواب بیدار شده بود و جلوی آینه به خودش می رسید و سرووضعش را مرتب می كرد، مادر یوسف كه تعجب كرده بود از این سحرخیزی یوسف كنار او رفت و گفت: پسرم چه شده است كه سحرخیز شده ای یوسف كمی خجالت كشید و گفت: مادرجان قرار است جایی بروم مادر گفت: كجاست كه صبح زود بیدار شده ای و جلوی آینه به خود می رسی یوسف گفت حتماً مهم است كه این طور عجله دارم ولی یوسف نتوانست مادرش را قانع كند مادر گفت: برو پسرم خدا به همراهت یوسف اسب مرادش را زین كرد و به راه افتاد یوسف آنقدر عجله داشت كه زین اسبش را محكم نبست در راه در فكر این بود كه چگونه دل مهربانو را به دست آورد در همین فكر بود كه ناگهان صدای بوق تراكتور باعث رم كردن اسبش شد و او را به زمین پرت كرد یوسف وقتی به زمین خورد سرش به شدت با سنگ سختی برخورد كرد و همان جا بیهوش شد.

یگانه چند دقیقه ای بیشتر با مهربانو صحبت نكرده بود ولی محو رخسار و گفتار او شده بود و در خانه فقط از مهربانو صحبت می كرد كه همه اعضای خانواده مشتاق دیدن او شدند و یگانه گفت : شما نمی توانید او را ببینید چون من هنوز او را كامل نمی شناسم ولی در همان نگاه اول از او خوشم آمد چون یك معصومیت خاصی در چشمانش برق می زد خلاصه شب فرا رسید بعد از خوردن شام همگی به اتاق های خود رفتند و خوابیدن و فردا صبح یگانه و یوسف آماده شدند و به راه افتادن، مهربانو زودتر از آنها به چشمه رسیده بود و منتظر آن ها بود مهربانو همین طور انتظار می كشید یك دفعه صدای ترمز او را از خلوتش بیرون آورد یگانه از ماشین پیاده شد و سمت چپ خود رفت و صندلی یوسف را از بالابر ماشین پائین آورد و یوسف روی آن نشست و یوسف و مهربانو همراه یگانه به طرف زیارتگاه رفتند در راه از هر موضوعی حرف می زدند و از كوه بالا می رفتند بعد از دو ساعت پیاده روی به زیارتگاه رسیدند كه آنجا سرسبز خرم و چشمه های آب در زیر درختان آن روان بود یگانه با دیدن آن جا یكه خورد و گفت: چه زیارتگاه ساده ای در عین سادگی دل نشین و آرامش بخش است یوسف كه از حیرت زیاد حرف نمی زد بعد از زیارت و راز و نیاز و گریه كردن و استراحت و نفس تازه كردن به طرف پائین كوه به راه افتادن یوسف هر چه به مهربانو نگاه می كرد نسبت به او احساس خوبی داشت ولی تصویری از او در ذهنش نبود در راه پایین آمدن مهربانو با كنجكاوی از یگانه پرسید كه چه شده برادرت این طوری شده یگانه ماجرا را برای او بازگو كرد مهربانو پرسید می توانم بپرسم چه وقت این اتفاق افتاده یگانه ماجرا را برای او بازگو كرد مهربانو پرسید می توانم بپرسم چه وقت این اتفاق افتاده یگانه گفت: چند ماه قبل یك روز صبح زود وقتی من خواب بودم و مادرم می گفت: یوسف با عجله از خانه بیرون رفته ولی مهربانو كه در دل خود را سرزنش می كرد كه چه فكرهایی درباره بدقولی یوسف زده بود و پشیمان از تهمتی كه به او زده بود یوسف در واقع آن روز تصادف كرده و به خاطر همان نیامده بود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل