خانه / فنی و مهندسی / کاملترین فایل گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور

کاملترین فایل گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور

گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 228 کیلو بایت

گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

مقدمه و تشکر ……………………………………………………………… 3

فهرست ………………………………………………………………………. 4

فصل اول :آشنایی کلی با مکان کارآموزی ………………………. 5

1 ) تاریخچه سازمان ……………………………………………………. 6

2 ) نمودار سازمانی و تشکیلات ……………………………………. 9

3 ) نوع محصولات تولیدی یا خدمات …………………………… 10

4 ) شرح مختصری ازفرایند تولید یا خدماتی ………………….. 19

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز……. 31

1 ) موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی ………………………… 32

2 ) بررسی شرح وظایف در واحد صنعتی ……………………… 33

فصل سوم : آزمون آموخته ها – نتایج و پیشنهادات ……………. 42

گزارش کار ………………………………………………………………… 43

1- تاریخچه سازمان

تعریف مدیریت: مدیریت فرآیند بکارگیری موثر کارآمد منابع انسانی و مادی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی که بر اساس نظام آموزشی مورد قبول جامعه صورت می گیرد.

سازمان آموزش و پرورش استان

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

کارشناسی فنی و حرفه ای

شناسنامه هنرستان 17 شهریور

شناسنامه هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی استان گلستان

مشخصات واحد آموزشی شهرستان بندرترکمن کد: 26608605

نام هنرستان: هفده شهریور کد: 26608605 سال تأسیس 1362 تلفن: 2960

آدرس کامل: بندرترکمن- خ سیزده آبان فنی: حرفه ای * کشاورزی

تاریخ احداث بنا: 1360 دولتی * غیر انتفاعی

آیا بنا مخصوص هنرستان ساخته شده است؟ بلی * خیر

4- شرح مختصری از فرایند تولید یا خدماتی

بسمه تعالی

“دستورالعمل نحوه تنظیم و چاپ کارنامه نظام جدید آموزش متوسطه”

1- ابعاد کارنامه تحصیلی 35* 103 سانتیمتر باشد.

2- جهت رسم کادر وسط کارنامه رعایت فاصله های ذیل ضروری است:

الف- فاصله دو طرف عرض کارنامه از هر طرف 1 سانتی متر

ب- از بالای 5/1 سانتی متر

ج- از پایین 5 سانتی متر

3- کادر وسط کارنامه از قسمت طول بصورت زیر می باید تقسیم شود:

الف- ردیف (نام درس) 5 سانتی متر

ب- عناوین دروس 7 سانتی متر (هر عنوان 1 سانتی متر)

ج- جمع تعداد واحدهای انتخاب شده 5/1 سانتی متر

د- مجموع حاصل ضرب تعداد واحد در نمره درس 5/1 سانتی متر

ه- معدل نیمسال 2 سانتی متر

و- ملاحظات 4 سانتی متر

ز- مشروطی 1 سانتی متر( که در صورت مشروط شدن

دانش آموز می باید با علامت * مشخص گردد.)

ح- نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نمرات 3 سانتی متر

ط- نام و نام خانوادگی مدیر دبیرستان 2 سانتی متر

ی- محل مهر و امضاء 4 سانتی متر

ک- نام دبیرستان 1 سانتی متر

ل- ناحیه، منطقه، شهرستان 1 سانتی متر

م- اداره کل آموزش و پرورش استان 1 سانتی متر

ن- شماره ردیف دفتر آمار 1 سانتی متر

ق- سه محل تاخوردگی هر کدام 1 سانتی متر جمعاًَ 3 سانتی متر

4- کادر وسط کارنامه از قسمت عرض بصورت زیر باید تقسیم شود:

الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، و… 2 سانتی متر

ب- محل درج شماره صفحه دفتر امتحانات به 3 قسمت تقسیم شده که در صورت تغییر محل تحصیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ج- فاصله 5/0 سانتی متر

د- ردیف 5/0 سانتی متر

ه- شماره درس 5/1 سانتی متر

و- نام درس 5/3 سانتی متر

ز- تعداد واحد 1 سانتی متر

ح- سال تحصیلی 5/1 سانتی متر (که 75/0 سانتیمتر به نمره درس و 75/0 سانتی متر به حاصلضرب تعداد واحد اختصاص می یابد. ضمناً 13 ردیف سال تحصیلی در کارنامه منظور می گردد که جمعاً 5/19 سانتیمتر می شود.)

ط- در قسمت پایین کارنامه (زیر کادر) که 5 سانتی متر می باشد اختصاص به صحت مشخصات سجلی و ریزنمرات و… دارد و می باید بگونه ای نوشته شود که محلی مناسب برای تایید کارنامه توسط منطقه، استان و دفتر آموزش متوسطه در نظر گرفته شود.

5- ستون مربوط به ثبت نمره انضباط در دوره تابستانی با هاشور مشخص شود.

6- روی جلد کارنامه می باید همانند نمونه فرم پیوست به ترتیب زیر باشد:

الف- در قسمت بالای وسط صفحه آرم جمهوری اسلامی ایران.

ب- در ذیل آرم عبارت “جمهوری اسلامی ایران”.

ج- عبارت “وزارت آموزش و پرورش” در ذیل جمهوری اسلامی ایران نوشته شود.

د- کارنامه تحصیلی دوره سه ساله نظام جدید آموزش متوسطه در ذیل عبارت بند (ج) نوشته شود.

11- کارنامه تحصیلی دانش آموزان ورودی سال تحصیلی 85- 84 نظام جدید می باید برابر فرم پیوست باشد.

ضمناً کارنامه هائیکه بر اساس فرم قبلی تنظیم و تکمیل گردیده معتبر می باشد.

توضیح اینکه برای داوطلبان آزاد نظام آموزش متوسطه نیز از فرم ضمیمه استفاده می شود.

برگ انتخاب واحد و کارنامه موقت دانش آموزی

1- برگ انتخاب واحد در 3 نسخه تکمیل می شود. نسخه سوم آن نزد دانش آموز خواهد بود و نسخه دیگر در دبیرستان نگهداری می شود. نسخه دوم پس از درج نمرات هر نیمسال جهت اطلاع دانش آموز و اولیاء وی تحویل آنان خواهد شد.

2- برگ انتخاب واحد و کارنامه موقت دانش آموزی شامل 3 موضوع می باشد که عبارتند از:

الف- برنامه آموزش هفتگی

ب- برگ انتخاب واحد

ج- کارنامه موقت نیمسال

3- دانش آموز پس از درج کلیه اطلاعات مربوط به برگ انتخاب واحد، برنامه آموزش هفتگی را نیز تکمیل خواهد کرد.

4- لازم است قبلاً دانش آموزان نسبت به نحوه تکمیل برگ انتخاب واحد کاملاً توجیه شوند. برنامه ارائه دروس هر نیمسال و تاریخ و برنامه امتحانات پایان نیمسال بهمراه شماره اتاق درس و نام دبیران به نحو مقتضی به اطلاع دانش آموز برسد.

5- لازم است قبلاً همه اتاقهای مدرسه شماره گذاری شوند. اتاق 101 ، 102، 103 و… برای طبقه اول و 201، 202،…. برای اتاقهای طبقه دوم و…

6- پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، دانش آموز محل مربوط را امضاء می کند پس از آن چنانچه برگ انتخاب واحد و برنامه آموزش هفتگی دانش آموز صحیح و کامل نوشته شده باشد مدیر دروس آن را تأیید می کند.

7- دبیرستان نمرات ماخوذه دانش آموزان را برابر مقررات در محل مربوط درج کرده و به اطلاع دانش آموز و اولیاء آنان می رساند نمرات ثبت شده باید با امضاء مسئول ثبت نمرات تایید شود.

8- برگهای انتخاب واحد دانش آموزان به ترتیب شماره دانش آموزی و به تفکیک سال ورود مرتب شده و در محل مناسبی در دبیرستان نگهداری می شود.

9- در هنگام انتخاب واحد نیمسال بعدی، نسخه سوم برگ انتخاب واحد که نزد دانش آموز می باشد تحویل دبیرستان خواهد شد.

10- مدیر دروس با توجه به برگهای انتخاب واحد ترمهای تحصیلی قبلی دانش آموز و نمرات ماخوذه در هر درس برگ انتخاب واحد هر نیمسال را بررسی نموده و پس از اطمینان از صحت آن، با امضاء آنرا تأیید می کند.

11- دانش آموزان نمرات مأخوذه خود را در هر درس از روی لیست ریزنمرات که از طریق تابلو اعلانات اعلام می شود در نسخه سوم برگ انتخاب واحد درج کرده و در هنگام انتخاب واحد آنرا تحویل مدیر دروس می دهند.

فایل دیگر:  کاملترین فایل تحقیق شركت فرش باستان یزد

12- چنانچه دانش آموزی حدنصاب نمره قبولی در دروس انتخابی را کسب نکرده باشد با علامت * در محل مربوط مشخص می شود.

مهمترین فعالیتهای مدیر هنرستان در شش ماهه دوم

اهم فعالیت های اجرایی در فصل پائیز.

1- پیگیری و رفع مشکلات مربوط به پرونده تحصیلی

2- ارزیابی وضعیت آموزشگاه در خصوص نیروی متخصص و برنامه هفتگی

3- اجرای آزمون تشخیص و ارائه اطلاعات لازم به هنرجویان و هنرآموزان

2- بررسی شرح وظایف در واحد صنعتی

عنوان پست: مدیر مدرسه

– رعایت دقیق موازین اسلامی و شرعی در انجام وظایف مربوط

– ایجاد هماهنگی لازم در برنامه ها و رفتار دبیران، کارکنان، دانش آموزان مدرسه براساس موازین شرعی و اسلامی

– نظارت مستقیم بر فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان و رفع موانع و مشکلات آنان

– نظارت دقیق بر نحو? رفتار و پوشش دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه بر اساس موازین شرع مقدس و آئین نامه های انضباطی

– مراقبت در حفظ ساختمان و کلی? لوازم موجود در مدرسه و جلوگیری از مصرف بیهود? بیت المال و احساس مسئوولیت شرعی در این زمینه.

– اجرای آیین نامه ها و مقررات اداری و آموزشی مدرسه در موعد مقرر (براساس بخشنامه های صادره)

– ابلاغ جدول ساعات کار هفتگی به دبیران و دانش آموزان قبل از آغاز سال تحصیلی و ارسال یک نسخه از آن به ادار? متبوع.

– تشکیل شوراها (حداقل ماهانه)، ستاد تربیتی، انجمن اولیاء و مربیان، انجمن ورزشی مدرسه و…

– تنظیم و ارسال گزارش از اهم فعالیتهای انجام شده در مدرسه در پایان هر ماه به ادار? مربوط.

– ابلاغ آئین نامه های امتحانی، آموزشی، تربیتی، انضباطی و سایر دستورالعملهای مورد نیاز به دبیران و دانش اموزان در ابتدای سال تحصیلی.

– رسیدگی به حسن اجرای حضور و غیاب کارکنان مدرسه.

– نظارت مستقیم بر امر بهداشت محیط مدرسه و نیز بهداشت فردی دانش آموزان

– پاسخگویی به مکاتبات اداری در حداقل زمان ممکن.

– شناسائی دانش آموزان مبتکر و خلاق جهت تشویق و ترغیب و رشد آنان با در اختیار گذاشتن امکانات مورد لزوم.

– تمهید مقدمات بازدیدهای علمی، فرهنگی با توجه به اماکن صنعتی و علمی و تاریخی و مذهبی موجود در منطقه حداقل سالی سه بار.

– برنامه ریزی و تشکیل کلاسهای فوق العاده با توجه به امکانات مدارس.

عنوان پست: معاون مدرسه

– همکاری با مدیر مدرسه در انجام وظایف مربوط.

– همکاری با دیگر معاونان مدرسه و در انجام وظایف مربوط.

– ایجاد هماهنگی و تقسیم کار براساس شرح وظایف با دیگر معاونان مدرسه با توجه به نظرات مدیر مدرسه.

– نظارت دقیق بر رعایت کلی? موازین اسلامی و شرعی در رفتار و طرز عمل دانش آموزان مدرسه و اجرای دقیق مقررات انضباطی و دیگر دستورالعملهای مربوطه در محیط مدرسه.

– تهی? مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمین? برگزاری مراسم مذهبی و نماز جماعت و اقدام به رفع نارسائیها و کمبودهای احتمالی در این زمینه.

– نظارت مستقیم بر نحو? رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش آموزان براساس ارزشهای شرع مقدس بخصوص رعایت حجاب اسلامی در داخل و خارج از مدرسه.

– نظارت بر حضور و غیاب دانش آموزان و اتخاذ تصمیمات لازم و ارائه آن به صورت گزارش به مدرسه.

– نظارت دقیق بر ورود و خروج دانش آموزان و اتخاذ تصمیمات لازم.

– نظارت بر حفظ نظم.

– تنظیم جدول درسی هفتگی مدرسه قبل از شروع سال تحصیلی و ارائه آن به دبیران.

– نظارت بر فعالیتهای گروهی دانش آموزان در زمینه های مربوط به گردشهای علمی.

– نظارت بر کار مستخدمین، سرایدار، نگهبان، باغبان و دیگر عوامل خدماتی.

عنوان پست: دبیر

– گروه بندی دانش آموزان به منظور پیشرفت تحصیلی آنان تا دانش آموزانی که به عللی پیشرفت تحصیلی مناسب نداشته اند بتوانند از دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بهره مند بشوند.

– آماده کردن وسایل لازم برای تدریس و تشریح در کلاس درس متناسب با موضوعات درسی.

– انجام ارزشیابی مستمر و امتحانات به منظور سنجش معلومات و یادگیری دانش آموزان بر طبق مقررات و دستورالعملهای مربوط.

– تصحیح اوراق امتحانی در هر ترم تحصیلی و تسلیم ریز نمرات به دفتر دبیرستان ظرف مدت مقرر و برابر دستورالعمل مربوط.

– برقراری و حفظ نظم در کلاس.

– مطالعه مداوم در زمینه آخرین روشهای تدریس و کتب تربیتی و علمی به منظور بالا بردن سطح آگاهیها و مهارتهای شغلی.

– مشخص نمودن تمرینات و برنامه هائی که لازم است دانش آموزان جهت تفهیم بهتر دروس در منزل انجام دهند و رسیدگی به کارهای انجام شده.

– حضور به موقع در کلاس و تهیه طرح درس و اجرای برنامه های درسی و تدریس کلیه مواد برنامه بر اساس تقویم اجرائی

– بررسی ریز مواد و کتب درسی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع نقایص احتمالی.

– توجه به وضع تحصیلی، اخلاقی و تربیتی دانش آموزان و ایجاد زمینه رشد آنان و در صورت لزوم گزارش به مدیر دبیرستان.

– شرکت در کلاسهای کارآموزی و بازآموزی که از طرف مسئولین آموزش ضمن خدمت و اداره آموزش و پرورش محل ابلاغ می گردد.

– رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به معاون دبیرستان.

– ورود به کلاس در آغاز کار کلاس و خروج از کلاس بعد از کلیه دانش آموزان.

– شرکت در جلسات و شوراهای دبیران و همکاری با سایر مسئولین ذیربط در زمینه های مختلف آموزش و پرورش.

– همکاری با انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان.

عنوان پست: هنرآموز

– همکاری با معاون فنی و مهارتی و معاون آموزشی در رابطه با انجام وظایف شغلی.

– اشتغال به تدریس هفتگی طبق برنامه براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش

– رعایت انضباط و مقررات اداری

– تهیه برنامه زمان بندی برای دروس آموزش عملی و تحویل آن به دفتر جهت تکثیر و ارائه به هنرجویان.

– رسیدگی به حضور و غیاب هنرجویان و ثبت تأخیر یا غیبت در دفتر مربوط

– برقراری حفظ نظم در کلاس درس و محیطهای آموزش عملی (گارگاهها، آزمایشگاهها، مزارع، باغات، تأسیسات، دامپروری، اردوها، گردشهای علمی و مؤسسات مورد بازدید)

– رسیدگی به تمرینات دروس فنی هنرجویان و کوشش در رفع مشکل آنان.

– رسیدگی به کار عملی هنرجویان (مهارتهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی) در حین کار و کوشش در رفع مشکلات آنان.

– تدریس آموزش عملی متناسب با آموزش اصول نظری مواد دروس فنی.

– یادداشت نمره پرسش هنرجویان در دفتر کلاس و نمره ارزشیابی کار عملی در فرم مخصوص کارهای عملی بطور مستمر.

– کوشش مداوم در جهت تقویت هنرجویان در امور آموزشی.

– تصحیح اوراق امتحان و تسلیم ریز نمرات به مسئول مربوطه ظرف مهلت مقرر.

– سنجش معلومات و یادگیری هنرجویان بطور مستمر.

– پاسخگویی به سوالات اولیای هنرجویان.

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

کاملترین فایل مقاله بررسی پلی كربنات ها

مقاله بررسی پلی كربنات ها در 24 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: فنی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *