خانه / فنی و مهندسی / کاملترین فایل گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور

کاملترین فایل گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور

گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 228 کیلو بایت

گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

مقدمه و تشکر ……………………………………………………………… 3

فهرست ………………………………………………………………………. 4

فصل اول :آشنایی کلی با مکان کارآموزی ………………………. 5

1 ) تاریخچه سازمان ……………………………………………………. 6

2 ) نمودار سازمانی و تشکیلات ……………………………………. 9

3 ) نوع محصولات تولیدی یا خدمات …………………………… 10

4 ) شرح مختصری ازفرایند تولید یا خدماتی ………………….. 19

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز……. 31

1 ) موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی ………………………… 32

2 ) بررسی شرح وظایف در واحد صنعتی ……………………… 33

فصل سوم : آزمون آموخته ها – نتایج و پیشنهادات ……………. 42

گزارش کار ………………………………………………………………… 43

1- تاریخچه سازمان

تعریف مدیریت: مدیریت فرآیند بکارگیری موثر کارآمد منابع انسانی و مادی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی که بر اساس نظام آموزشی مورد قبول جامعه صورت می گیرد.

سازمان آموزش و پرورش استان

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

کارشناسی فنی و حرفه ای

شناسنامه هنرستان 17 شهریور

شناسنامه هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی استان گلستان

مشخصات واحد آموزشی شهرستان بندرترکمن کد: 26608605

نام هنرستان: هفده شهریور کد: 26608605 سال تأسیس 1362 تلفن: 2960

آدرس کامل: بندرترکمن- خ سیزده آبان فنی: حرفه ای * کشاورزی

تاریخ احداث بنا: 1360 دولتی * غیر انتفاعی

آیا بنا مخصوص هنرستان ساخته شده است؟ بلی * خیر

4- شرح مختصری از فرایند تولید یا خدماتی

بسمه تعالی

“دستورالعمل نحوه تنظیم و چاپ کارنامه نظام جدید آموزش متوسطه”

1- ابعاد کارنامه تحصیلی 35* 103 سانتیمتر باشد.

2- جهت رسم کادر وسط کارنامه رعایت فاصله های ذیل ضروری است:

الف- فاصله دو طرف عرض کارنامه از هر طرف 1 سانتی متر

ب- از بالای 5/1 سانتی متر

ج- از پایین 5 سانتی متر

3- کادر وسط کارنامه از قسمت طول بصورت زیر می باید تقسیم شود:

الف- ردیف (نام درس) 5 سانتی متر

ب- عناوین دروس 7 سانتی متر (هر عنوان 1 سانتی متر)

ج- جمع تعداد واحدهای انتخاب شده 5/1 سانتی متر

د- مجموع حاصل ضرب تعداد واحد در نمره درس 5/1 سانتی متر

ه- معدل نیمسال 2 سانتی متر

و- ملاحظات 4 سانتی متر

ز- مشروطی 1 سانتی متر( که در صورت مشروط شدن

دانش آموز می باید با علامت * مشخص گردد.)

ح- نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نمرات 3 سانتی متر

ط- نام و نام خانوادگی مدیر دبیرستان 2 سانتی متر

ی- محل مهر و امضاء 4 سانتی متر

ک- نام دبیرستان 1 سانتی متر

ل- ناحیه، منطقه، شهرستان 1 سانتی متر

م- اداره کل آموزش و پرورش استان 1 سانتی متر

ن- شماره ردیف دفتر آمار 1 سانتی متر

ق- سه محل تاخوردگی هر کدام 1 سانتی متر جمعاًَ 3 سانتی متر

4- کادر وسط کارنامه از قسمت عرض بصورت زیر باید تقسیم شود:

الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، و… 2 سانتی متر

ب- محل درج شماره صفحه دفتر امتحانات به 3 قسمت تقسیم شده که در صورت تغییر محل تحصیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ج- فاصله 5/0 سانتی متر

د- ردیف 5/0 سانتی متر

ه- شماره درس 5/1 سانتی متر

و- نام درس 5/3 سانتی متر

ز- تعداد واحد 1 سانتی متر

ح- سال تحصیلی 5/1 سانتی متر (که 75/0 سانتیمتر به نمره درس و 75/0 سانتی متر به حاصلضرب تعداد واحد اختصاص می یابد. ضمناً 13 ردیف سال تحصیلی در کارنامه منظور می گردد که جمعاً 5/19 سانتیمتر می شود.)

ط- در قسمت پایین کارنامه (زیر کادر) که 5 سانتی متر می باشد اختصاص به صحت مشخصات سجلی و ریزنمرات و… دارد و می باید بگونه ای نوشته شود که محلی مناسب برای تایید کارنامه توسط منطقه، استان و دفتر آموزش متوسطه در نظر گرفته شود.

5- ستون مربوط به ثبت نمره انضباط در دوره تابستانی با هاشور مشخص شود.

6- روی جلد کارنامه می باید همانند نمونه فرم پیوست به ترتیب زیر باشد:

الف- در قسمت بالای وسط صفحه آرم جمهوری اسلامی ایران.

ب- در ذیل آرم عبارت “جمهوری اسلامی ایران”.

ج- عبارت “وزارت آموزش و پرورش” در ذیل جمهوری اسلامی ایران نوشته شود.

د- کارنامه تحصیلی دوره سه ساله نظام جدید آموزش متوسطه در ذیل عبارت بند (ج) نوشته شود.

11- کارنامه تحصیلی دانش آموزان ورودی سال تحصیلی 85- 84 نظام جدید می باید برابر فرم پیوست باشد.

ضمناً کارنامه هائیکه بر اساس فرم قبلی تنظیم و تکمیل گردیده معتبر می باشد.

توضیح اینکه برای داوطلبان آزاد نظام آموزش متوسطه نیز از فرم ضمیمه استفاده می شود.

برگ انتخاب واحد و کارنامه موقت دانش آموزی

1- برگ انتخاب واحد در 3 نسخه تکمیل می شود. نسخه سوم آن نزد دانش آموز خواهد بود و نسخه دیگر در دبیرستان نگهداری می شود. نسخه دوم پس از درج نمرات هر نیمسال جهت اطلاع دانش آموز و اولیاء وی تحویل آنان خواهد شد.

2- برگ انتخاب واحد و کارنامه موقت دانش آموزی شامل 3 موضوع می باشد که عبارتند از:

الف- برنامه آموزش هفتگی

ب- برگ انتخاب واحد

ج- کارنامه موقت نیمسال

3- دانش آموز پس از درج کلیه اطلاعات مربوط به برگ انتخاب واحد، برنامه آموزش هفتگی را نیز تکمیل خواهد کرد.

4- لازم است قبلاً دانش آموزان نسبت به نحوه تکمیل برگ انتخاب واحد کاملاً توجیه شوند. برنامه ارائه دروس هر نیمسال و تاریخ و برنامه امتحانات پایان نیمسال بهمراه شماره اتاق درس و نام دبیران به نحو مقتضی به اطلاع دانش آموز برسد.

5- لازم است قبلاً همه اتاقهای مدرسه شماره گذاری شوند. اتاق 101 ، 102، 103 و… برای طبقه اول و 201، 202،…. برای اتاقهای طبقه دوم و…

6- پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، دانش آموز محل مربوط را امضاء می کند پس از آن چنانچه برگ انتخاب واحد و برنامه آموزش هفتگی دانش آموز صحیح و کامل نوشته شده باشد مدیر دروس آن را تأیید می کند.

7- دبیرستان نمرات ماخوذه دانش آموزان را برابر مقررات در محل مربوط درج کرده و به اطلاع دانش آموز و اولیاء آنان می رساند نمرات ثبت شده باید با امضاء مسئول ثبت نمرات تایید شود.

8- برگهای انتخاب واحد دانش آموزان به ترتیب شماره دانش آموزی و به تفکیک سال ورود مرتب شده و در محل مناسبی در دبیرستان نگهداری می شود.

9- در هنگام انتخاب واحد نیمسال بعدی، نسخه سوم برگ انتخاب واحد که نزد دانش آموز می باشد تحویل دبیرستان خواهد شد.

10- مدیر دروس با توجه به برگهای انتخاب واحد ترمهای تحصیلی قبلی دانش آموز و نمرات ماخوذه در هر درس برگ انتخاب واحد هر نیمسال را بررسی نموده و پس از اطمینان از صحت آن، با امضاء آنرا تأیید می کند.

11- دانش آموزان نمرات مأخوذه خود را در هر درس از روی لیست ریزنمرات که از طریق تابلو اعلانات اعلام می شود در نسخه سوم برگ انتخاب واحد درج کرده و در هنگام انتخاب واحد آنرا تحویل مدیر دروس می دهند.

فایل دیگر:  کاملترین فایل مطالعه طرح باغ سازی در انگلستان

12- چنانچه دانش آموزی حدنصاب نمره قبولی در دروس انتخابی را کسب نکرده باشد با علامت * در محل مربوط مشخص می شود.

مهمترین فعالیتهای مدیر هنرستان در شش ماهه دوم

اهم فعالیت های اجرایی در فصل پائیز.

1- پیگیری و رفع مشکلات مربوط به پرونده تحصیلی

2- ارزیابی وضعیت آموزشگاه در خصوص نیروی متخصص و برنامه هفتگی

3- اجرای آزمون تشخیص و ارائه اطلاعات لازم به هنرجویان و هنرآموزان

2- بررسی شرح وظایف در واحد صنعتی

عنوان پست: مدیر مدرسه

– رعایت دقیق موازین اسلامی و شرعی در انجام وظایف مربوط

– ایجاد هماهنگی لازم در برنامه ها و رفتار دبیران، کارکنان، دانش آموزان مدرسه براساس موازین شرعی و اسلامی

– نظارت مستقیم بر فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان و رفع موانع و مشکلات آنان

– نظارت دقیق بر نحو? رفتار و پوشش دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه بر اساس موازین شرع مقدس و آئین نامه های انضباطی

– مراقبت در حفظ ساختمان و کلی? لوازم موجود در مدرسه و جلوگیری از مصرف بیهود? بیت المال و احساس مسئوولیت شرعی در این زمینه.

– اجرای آیین نامه ها و مقررات اداری و آموزشی مدرسه در موعد مقرر (براساس بخشنامه های صادره)

– ابلاغ جدول ساعات کار هفتگی به دبیران و دانش آموزان قبل از آغاز سال تحصیلی و ارسال یک نسخه از آن به ادار? متبوع.

– تشکیل شوراها (حداقل ماهانه)، ستاد تربیتی، انجمن اولیاء و مربیان، انجمن ورزشی مدرسه و…

– تنظیم و ارسال گزارش از اهم فعالیتهای انجام شده در مدرسه در پایان هر ماه به ادار? مربوط.

– ابلاغ آئین نامه های امتحانی، آموزشی، تربیتی، انضباطی و سایر دستورالعملهای مورد نیاز به دبیران و دانش اموزان در ابتدای سال تحصیلی.

– رسیدگی به حسن اجرای حضور و غیاب کارکنان مدرسه.

– نظارت مستقیم بر امر بهداشت محیط مدرسه و نیز بهداشت فردی دانش آموزان

– پاسخگویی به مکاتبات اداری در حداقل زمان ممکن.

– شناسائی دانش آموزان مبتکر و خلاق جهت تشویق و ترغیب و رشد آنان با در اختیار گذاشتن امکانات مورد لزوم.

– تمهید مقدمات بازدیدهای علمی، فرهنگی با توجه به اماکن صنعتی و علمی و تاریخی و مذهبی موجود در منطقه حداقل سالی سه بار.

– برنامه ریزی و تشکیل کلاسهای فوق العاده با توجه به امکانات مدارس.

عنوان پست: معاون مدرسه

– همکاری با مدیر مدرسه در انجام وظایف مربوط.

– همکاری با دیگر معاونان مدرسه و در انجام وظایف مربوط.

– ایجاد هماهنگی و تقسیم کار براساس شرح وظایف با دیگر معاونان مدرسه با توجه به نظرات مدیر مدرسه.

– نظارت دقیق بر رعایت کلی? موازین اسلامی و شرعی در رفتار و طرز عمل دانش آموزان مدرسه و اجرای دقیق مقررات انضباطی و دیگر دستورالعملهای مربوطه در محیط مدرسه.

– تهی? مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمین? برگزاری مراسم مذهبی و نماز جماعت و اقدام به رفع نارسائیها و کمبودهای احتمالی در این زمینه.

– نظارت مستقیم بر نحو? رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش آموزان براساس ارزشهای شرع مقدس بخصوص رعایت حجاب اسلامی در داخل و خارج از مدرسه.

– نظارت بر حضور و غیاب دانش آموزان و اتخاذ تصمیمات لازم و ارائه آن به صورت گزارش به مدرسه.

– نظارت دقیق بر ورود و خروج دانش آموزان و اتخاذ تصمیمات لازم.

– نظارت بر حفظ نظم.

– تنظیم جدول درسی هفتگی مدرسه قبل از شروع سال تحصیلی و ارائه آن به دبیران.

– نظارت بر فعالیتهای گروهی دانش آموزان در زمینه های مربوط به گردشهای علمی.

– نظارت بر کار مستخدمین، سرایدار، نگهبان، باغبان و دیگر عوامل خدماتی.

عنوان پست: دبیر

– گروه بندی دانش آموزان به منظور پیشرفت تحصیلی آنان تا دانش آموزانی که به عللی پیشرفت تحصیلی مناسب نداشته اند بتوانند از دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بهره مند بشوند.

– آماده کردن وسایل لازم برای تدریس و تشریح در کلاس درس متناسب با موضوعات درسی.

– انجام ارزشیابی مستمر و امتحانات به منظور سنجش معلومات و یادگیری دانش آموزان بر طبق مقررات و دستورالعملهای مربوط.

– تصحیح اوراق امتحانی در هر ترم تحصیلی و تسلیم ریز نمرات به دفتر دبیرستان ظرف مدت مقرر و برابر دستورالعمل مربوط.

– برقراری و حفظ نظم در کلاس.

– مطالعه مداوم در زمینه آخرین روشهای تدریس و کتب تربیتی و علمی به منظور بالا بردن سطح آگاهیها و مهارتهای شغلی.

– مشخص نمودن تمرینات و برنامه هائی که لازم است دانش آموزان جهت تفهیم بهتر دروس در منزل انجام دهند و رسیدگی به کارهای انجام شده.

– حضور به موقع در کلاس و تهیه طرح درس و اجرای برنامه های درسی و تدریس کلیه مواد برنامه بر اساس تقویم اجرائی

– بررسی ریز مواد و کتب درسی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع نقایص احتمالی.

– توجه به وضع تحصیلی، اخلاقی و تربیتی دانش آموزان و ایجاد زمینه رشد آنان و در صورت لزوم گزارش به مدیر دبیرستان.

– شرکت در کلاسهای کارآموزی و بازآموزی که از طرف مسئولین آموزش ضمن خدمت و اداره آموزش و پرورش محل ابلاغ می گردد.

– رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به معاون دبیرستان.

– ورود به کلاس در آغاز کار کلاس و خروج از کلاس بعد از کلیه دانش آموزان.

– شرکت در جلسات و شوراهای دبیران و همکاری با سایر مسئولین ذیربط در زمینه های مختلف آموزش و پرورش.

– همکاری با انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان.

عنوان پست: هنرآموز

– همکاری با معاون فنی و مهارتی و معاون آموزشی در رابطه با انجام وظایف شغلی.

– اشتغال به تدریس هفتگی طبق برنامه براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش

– رعایت انضباط و مقررات اداری

– تهیه برنامه زمان بندی برای دروس آموزش عملی و تحویل آن به دفتر جهت تکثیر و ارائه به هنرجویان.

– رسیدگی به حضور و غیاب هنرجویان و ثبت تأخیر یا غیبت در دفتر مربوط

– برقراری حفظ نظم در کلاس درس و محیطهای آموزش عملی (گارگاهها، آزمایشگاهها، مزارع، باغات، تأسیسات، دامپروری، اردوها، گردشهای علمی و مؤسسات مورد بازدید)

– رسیدگی به تمرینات دروس فنی هنرجویان و کوشش در رفع مشکل آنان.

– رسیدگی به کار عملی هنرجویان (مهارتهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی) در حین کار و کوشش در رفع مشکلات آنان.

– تدریس آموزش عملی متناسب با آموزش اصول نظری مواد دروس فنی.

– یادداشت نمره پرسش هنرجویان در دفتر کلاس و نمره ارزشیابی کار عملی در فرم مخصوص کارهای عملی بطور مستمر.

– کوشش مداوم در جهت تقویت هنرجویان در امور آموزشی.

– تصحیح اوراق امتحان و تسلیم ریز نمرات به مسئول مربوطه ظرف مهلت مقرر.

– سنجش معلومات و یادگیری هنرجویان بطور مستمر.

– پاسخگویی به سوالات اولیای هنرجویان.

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

کاملترین فایل بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشك (داخلی و خارجی)

بررسی بازار سبزیجات خشك دسته بندی: فنی و مهندسی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 78 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *