کاملترین فایل پاورپوینت روش تحقیق با رویكردی به پایان نامه نویسی کانال برنامه ریزی هری و منطقه ای

پاورپوینت روش تحقیق با رویكردی به پایان نامه نویسی کانال برنامه ریزی هری و منطقه ای

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 358

حجم فایل: 6.947 مگا بایت

پاورپوینت روش تحقیق با رویكردی به پایان نامه نویسی کانال برنامه ریزی هری و منطقه ای

Øمقدمه

Øبیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق )

Øتاریخچه وادبیات موضوع تحقیق

Øاهمیت وضرورت موضوع تحقیق

Øاهداف تحقیق

Øچارچوب نظری تحقیق

Øمدل تحلیلی تحقیق

Øفرضیات تحقیق (در صورت وجود)

Øروش تحقیق

Øقلمرو مكانی تحقیق (جامعه آماری)

Øقلمرو زمانی تحقیق

Øروش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه

Øابزارهای گردآوری داده ها (اطلا عات)

Øروش تجزیه وتحلیل داده ها

Øشرح واژه ها واصطلاحات به كار رفته در تحقیق

Øمعمولاً در مقدمه، دانشجو سعی می كند باآوردن مطالبی برای خواننده ذهنیت مناسبی را دررابطه با كلیت تحقیق ایجاد نماید . Øمقدمه نباید بیش از حد طولانی ودر برگیرنده مطالب

حاشیه ای وغیر مرتبط باشد.

Øبا توجه به اینكه هدف از تهیه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كلیات تحقیق می باشد لذا معمولا برای قسمت مقدمه بین 1تا3 صفحه رادرنظر می گیرند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *