خانه / علوم انسانی / کاملترین فایل مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور

کاملترین فایل مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور

مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 24 کیلو بایت

مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

1- مقدمه 1

2- تعریف سیستم 2

3- اهداف سیستم 3

4- كاربرد سیستم 5

5- مبانی سیستم 6

– مدیریت تجهیزات 6

– مدیریت كالا 6

– مدیریت گردش كار 7

– مدیریت نگهداری پیشگیرانه 8

– مدیریت كالیبراسیون 8

– مدیریت انبار 9

– مدیریت پروژه 10

– مدیریت مالی 11

– مدیریت پیمانها 11

6- نمودار اجرائی پروژة CMMS 12

7- جدول زمانبندی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم CMMS 13

مقدمه

در عصر حاضر صنایع، واحدهای تولیدی و خدماتی،‌ مراكز پزشكی و بیمارستانها به در اختیار داشتن یك سیستم مدون و مجهز نگهداری و تعمیرات تجهیزات به نسبت توسعه و افزایش حجم فعالیت های آنها فزونی می‌یابد و وجود یك سیستم مجهز و برنامه‌ریزی شدة مدیریت نگهداری و تعمیرات از آن جهت ضروری و الزام آور است كه نه تنها كنترل مستمر و اطلاع كامل از اوضاع و احوال و نحوه عملكرد تجهیزات، ادوات، ابنیه، تاسیسات، ماشین آلات و سرویسها را ممكن می سازد بلكه از طریق سیستم های مدیریت بر پایه ریسك نیز اطلاعات را در جهت كمك به قدرت تصمیم گیری مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎دهد. لذا ارائه مطلوبترین سرویسهای نگهدرای و تعمیرات تجهیزات با اتخاذ بهترین روشها برای تداوم كار تجهیزات با حداكثر بازدهی و تحمل حداقل هزینه امكان‌پذیر می گردد. اما آنچه كه در این مقوله حائز اهمیت است عبارتست از ایجاد فرهنگ و نگرش نگهداری و تعمیرات بهره ور در كلیه سطوح مراكز درمانی و طبقات مدیریتی بعبارت دیگر نگهداری و تعمیرات مختص یك قسمت یا اداره نبود. بلكه در این سیستم كلیه افراد یك مركز درمانی بعنوان كارگردانان اصلی در نگهداری تجهیزات و اموال این مراكز سهیم و شریك بوده و هر كس در جایگاه خود با انجام فعالیت های شخصی سعی در حفظ، نگهداری و بهبود مستمر تجهیزات و نهایتاً رضایتمندی بیمار و ارتقاء خدمات درمانی كشور را سبب می‎شود.

تعریف سیستم:

نظام یكپارچه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات (CMMS) به مجموعه مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت مكانیزه بر كلیه عملیات موردنیاز و از پیش تعیین شده جهت كنترل سلامت و بهبود شرایط عملكرد تجهیزات در طول چرخه عمر با در نظر گرفتن سرمایه اولیه و هزینه های بهره برداری اطلاق می گردد.

اهداف سیستم:

نظام یكپارچه مدیریت نگهدارزی و تعمیرات تجهیزات (CMMS) بر پایه اهداف استراتژیكی استوار است كه اهم آنها بقرار ذیل با اجرای آن نظام محقق خواهد شد:

1- كاهش و صرفه جوئی قابل توجه در كلیه مراكز درمانی كشور (cost)

2- افزایش قابلیت اطمینان عملكرد تجهیزات درمانی كشور (Reliebility)

3- افزایش قابلیت در دسترس بودن تجهیزات و ادوات درمانی (Availibility)

4- افزایش بازدهی و عمر مفید تجهیزات و دستگاههای پزشكی (Eficiency & Lifecycle)

5- ایجاد ایمنی نسبی برای بیماران، كاركنان و مراكز درمانی كشور (Safty & Security)

6- افزایش كیفیت خدمات در تمامی مراكز درمانی كشور (Quality)

7- افزایش رضایت بیمار در مراكز درمانی كشور

8- بازتاب اجتماعی مناسب نزد مردم كشورمان از مراكز درمانی كشور

9- كاهش تنش های ناشی از انجام كار در مراكز درمانی كشور

10- كاهش نرخ خرابیهای تجهیزات، قطعات مصرفی، منابع موردنیاز مراكز درمانی كشور.

كاربرد سیستم:

فایل دیگر:  کاملترین فایل پاورپوینت قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی

با بهره بردای كامل از سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات امكانات ذیل در اختیار سازمان و مدیریت قرار خواهد گرفت.

1- دسترسی آسان و سریع به اطلاعات موردنیاز در سطوح مختلف و متناسب با هر طبقه و اداره ای در مراكز درمانی

2- گردش عملیاتی منسجم فعالیت ها و اقدامات با توانائی پیگیری و امكان آشكارسازی مشكلات

3- تحلیل اطلاعات و وقایع به منظور بهینه نمودن روشها با تهیه صورت مسئله و حل آنها

4- تهیه و ثبت گزارش و تاریخچه عملكرد با محوریت تجهیزات

5- ………

مبانی سیستم:

مبانی نظام یكپارچه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشكی و مراكز مرتبط بر پایه 7 قابلیت اصلی و 2 قابلیت فرعی (انتخابی) به شرح جدول اشاره شده استوار گردید. كه متناسب با هر مجموعه و سادگی و پیچیدگی فعالیت ها، طراحی و مورد بهره‌بردای قرار می‎گیرد:

مبانی

شرح مبانی

نمونه‌های قابلیت‌های مبانی

مدیریت تجهیزات

هر دستگاه یا وسیله كه بنحوی در انجام فعالیت های روزمره مورد استفاده قرار گرفته و جزء اموال منقول و غیرمنقول هر سازمان به حساب آید یك تجهیز نامیده می‎شود این ماژول از برنامه كلیه موجودیت های یك تجهیز را مشتمل بر بهره برداری، نگهداری و تعمیر و هزینه های مرتبط، به شكل كاملاً سیستماتیك مدیریت می‌كند.

1- تعریف، مفهوم و اطلاعات اولیه تجهیز

2- نمودار درختی و موقعیت هر تجهیز

3- نمودار فنی تجهیز

4- اطلاعات شناسنامه ای تجهیز

5- اطلاعات مالی، نگهداری و تعمیر

6- تهیه، تنظیم و مشاهده انواع گزارشات

7- ……..

مدیریت كالا

این ماژول از سیستم سه بخش كلی از نیازمندیهای سازمان را به شرح زیر شامل می‎شود:

1- عملیات انبارداری كالاهای مصرفی و قطعات یدكی

2- عملیات سفارشات و خرید بهمراه تجزیه و تحلیل‌های مرتبط با اقلام موجود در انبار

3- عملیات تداركات، خرید و تأمین كالا و قطعات

1- تعریف اطلاعات اولیه مواد، كالا و قطعات

2- تعریف، مشاهده و آنالیز هزینة قطعات در هر سه بخش

3- مدیریت اطلاعات فروشندگان، سازندگان

4- انجام تجزیه و تحلیل های ABC & ECQ

مبانی

شرح مبانی

نمونه‌هائی از قابلیت‌های مبانی

مدیریت كالا (ادامه)

در هر بخش اطلاعات بصورت سیستماتیك كنترل و نظارت می‎شوند بنحوی كه مدیریت سازمان و مجموعه قابلیت های بسیاری را در پیش روی خود خواهند داشت.

5- تعریف حداقل و حداكثر مواد، كالا و قطعات موردنیاز براساس تجزیه و تحلیل‌ها

6- امكان تهیه و تنظیم انواع گزارشات از وضعیت كالا در سازمان

7- …………

مدیریت گردش كار

این ماژول از برنامه با استفاده از دو ماژول مدیریت تجهیزات و كالا قادر است كلیه فعالیت‌ها و گردش كارهای سازمان را از هنگام تهیه درخواست كار تا هنگام اتمام بصورت منطقی و سیستماتیك منطبق با آخرین استانداردهای جهانی مدیریت كند. بعبارت دیگر هر فعالیت و اقدامی در سازمان كه به منظور نگهداری و تعمیرات تجهیزات صورت می‌پذیرد در این ماژول ثبت و كلیه كاركنان و مدیریت سازمان را قادر خواهد ساخت كه در هر لحظه از زمان روند اجرای كار را در برنامه پیگیری و مشاهده نمایند.

1- تعریف اطلاعات اولیه انجام كار

2- خلق و صدور انواع درخواست كار (روزمره، پیشگیرانه، پروژه ای و اصلاحی)

3- تعریف فعالیت‌های سازمان بشكل استاندارد

4- طرح و برنامه‌ریزی و آنالیز انجام فعالیت‌های مرتبط با هر تجهیز

5- تجزیه و تحلیل عملكرد و گردش كار با استفاده از الگوهای استاندارد

6- ثبت كلیه سوابق و گردش كارها

7- تهیه، تنظیم و مشاهده انواع گزارشات

8- RCM

9- …….

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

کاملترین فایل مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه

مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه در 29 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *